Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Steenstra, Geertje Thomas 
 30 nov 1747Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74969
2
Meer, Tietje Hendriks van der 
 30 nov 1750Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74290
3
Kijlstra, Riksje Wybes 
 30 nov 1757Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83311
4
Hoeve, Frans ten 
 30 nov 1759Gelderen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107642
5
Cornelis, Hendrikje 
 30 nov 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27203
6
Poppes, Brechtje 
 30 nov 1766Zuidbroek/Muntendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100589
7
Hovinga, Nanne Alberts 
 30 nov 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52057
8
Walma, Trijntje Taedes 
 30 nov 1772Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68879
9
Knoop, Hindrik Egges 
 30 nov 1774Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59034
10
Wiegersma, Antje Pieters 
 30 nov 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I143
11
Haan, Klaas Meinderts de 
 30 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I882
12
Wybrens, Jantje 
 30 nov 1775Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70633
13
Molenaar, Gooikje Pieters 
 30 nov 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7840
14
Hoogterp, Lieme Liemes 
 30 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39406
15
Alberts, Tjitske 
 30 nov 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47527
16
Stienstra, Eeltje Regnerus 
 30 nov 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78459
17
de Jong, Saske Teyes 
 30 nov 1779Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97815
18
Feenstra, Wytske Dirks 
 30 nov 1781Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3537
19
Beerns, Pijbe 
 30 nov 1784Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47587
20
Bottinga, Thomas Jelles 
 30 nov 1786Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7504
21
Veldema, Lammert Hendriks 
 30 nov 1787Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12175
22
Bereboom, Barteld Jans 
 30 nov 1788Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111442
23
Stielstra, Klaas Klazes 
 30 nov 1788Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38135
24
van Noggeren, Otte Uilkes 
 30 nov 1788Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110885
25
Roorda, Attie Jacobs 
 30 nov 1789Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15701
26
Feenstra, Jouke Jelkes 
 30 nov 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47100
27
van Loon, Akke Sjoerds 
 30 nov 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77411
28
Fransen, Pyter 
 30 nov 1791Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20012
29
Sjoerds, Klaaske 
 30 nov 1792Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99107
30
Terpstra, Sytske Douwes 
 30 nov 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78319
31
Tamminga, Ytje Martens 
 30 nov 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7621
32
Veenstra, Ybele Dirks 
 30 nov 1793Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27996
33
Bloemsma, Aaltje Binnes 
 30 nov 1794Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62756
34
Vegt, Tiete Reinders van der 
 30 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82342
35
Jellema, Hiltje Wiegers 
 30 nov 1796Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15227
36
Leestma, Sybe Martens 
 30 nov 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109391
37
de Groot, Maatje Roelofs 
 30 nov 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51716
38
Kooistra, Jan Hendriks 
 30 nov 1797Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103973
39
Postma, Johannes Johannes 
 30 nov 1797Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94483
40
Huizen, Jan Hendriks van 
 30 nov 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5347
41
Kroodsma, Neeltje Jans 
 30 nov 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65432
42
de Hey, Janke Arjens 
 30 nov 1802Terkaple Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66258
43
Jong, Gertje Sikkes de 
 30 nov 1802Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11319
44
Veen, Geeske Tabes van der 
 30 nov 1802Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60756
45
Dijkstra, Joeke Doedes 
 30 nov 1803Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90956
46
Hoornstra, Douwe Symens 
 30 nov 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9480
47
Abrahams, Dieuwke 
 30 nov 1805Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77387
48
Kooi, Maaike Jans van der 
 30 nov 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5771
49
Zoolstra, Marten Douwes 
 30 nov 1805Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70349
50
Ley, Douwe Heddes van der 
 30 nov 1806Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77119

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 179

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Claazes, Janke 
 30 nov 1757Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107135
2
Hellema, Hendrik Doekes 
 30 nov 1802Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94262
3
Rinsma, Grietje Folkerts 
 30 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6931
4
Regnerus, Jacob Teunis 
 30 nov 1808Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7060
5
Sipkes, Klaas 
 30 nov 1808Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57002
6
Douwes, Reinder 
 30 nov 1809Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100484
7
Mollema, Swopkje Jans 
 30 nov 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64130
8
Sybes, Wijke 
 30 nov 1811Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100682
9
Bosma, Pieter Pieters 
 30 nov 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80094
10
Kloosterman, Rinse Gelts 
 30 nov 1812Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49111
11
Lieuwes, Rinske 
 30 nov 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79287
12
Martens, Tjitske 
 30 nov 1812Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90553
13
Boorsma, Eelkje Paulus 
 30 nov 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13649
14
Eelties, Sytske 
 30 nov 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72201
15
Molenaar, Bauke Ates 
 30 nov 1813Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108641
16
Heringa, Meint Joukes 
 30 nov 1814Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105188
17
Teitsma, Rinse Teyes 
 30 nov 1816Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102052
18
Kuipers, Jacob Tjerks 
 30 nov 1817Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84332
19
Stelpstra, Sytse Sybrens 
 30 nov 1817Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12075
20
Ypes, Lysbet 
 30 nov 1817Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100605
21
Hoekstra, Willem Geerts 
 30 nov 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23559
22
Jans, Eelkje 
 30 nov 1819Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83027
23
Landeweer, Hendrina Klein 
 30 nov 1820Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84137
24
Peeting, Johannes Willems 
 30 nov 1821 I79613
25
Wybrens, Janke 
 30 nov 1822Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68284
26
Jacobs, Antje 
 30 nov 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56494
27
Nieveen, Marten Melles 
 30 nov 1823't Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69599
28
Fennema, Grietje Pieters 
 30 nov 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80759
29
Groothof, Taetske Meints 
 30 nov 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47543
30
Groothof, Teatske Meints 
 30 nov 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19235
31
Nauta, Kornelis Jans 
 30 nov 1826Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75832
32
de Boer, Meindert Gerbens 
 30 nov 1827Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87160
33
Jeltema, Jan Jans 
 30 nov 1827Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91833
34
Swart, Trijntje Johannes 
 30 nov 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65668
35
Boerstra, Geeske Murks 
 30 nov 1828Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35587
36
Jans, Pytje 
 30 nov 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53440
37
Dijkstra, Jacob Tjalles 
 30 nov 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3572
38
Ploeg, Jantje Tjeerds van der 
 30 nov 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15087
39
Sloten, Jeltje Tjalles van 
 30 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19482
40
Bonga, Baukje Symons 
 30 nov 1830Buurmalsen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102716
41
Tobias, Baukjen 
 30 nov 1830Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37795
42
Andringa, Jan Gerbens 
 30 nov 1831Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26854
43
Dijkstra, Hendrik Steffens 
 30 nov 1831Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100677
44
Glyza, Hiltje Sytzes 
 30 nov 1832Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68308
45
Kuiphof, Doetje Andries 
 30 nov 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23012
46
Meyer, Jacob Hamkes 
 30 nov 1832Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66716
47
Louwerman, Pietje Martens 
 30 nov 1834Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92882
48
Marra, Trijntje Theunis 
 30 nov 1835Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83403
49
Meulen, Tietje Fokkes van der 
 30 nov 1835Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83046
50
Dijkstra, Wytze Klazes 
 30 nov 1836Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91640

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Geerds, Harmen 
Eyberts, Eelk 
 30 nov 1704Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88264
I88265
2
Meester, Klaas Jans 
Ackerman, Geertje Jans 
 30 nov 1755Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73869
I73870
3
Jansonius, Jan Douwes 
Johannes, Maartje 
 30 nov 1760Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109729
I109730
4
Luitjes, Miellius 
Folkerts, Gelske 
 30 nov 1760Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88697
I88698
5
Reins, Gauke 
Pytters, Neeltje 
 30 nov 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88131
I67561
6
Sijmens, Teys 
Cornelis, Mayke 
 30 nov 1760Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92350
I92351
7
Willems, Douwe 
Outgers, Baukjen 
 30 nov 1760Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83377
I83378
8
Dirks, Teye 
Harms, Zwaantje 
 30 nov 1766Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91709
I91710
9
Groothuijs, Harm 
Hinderks, Lupke 
 30 nov 1766Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98175
I98176
10
Jans, AEde 
Gerbens, Ybeltje 
 30 nov 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1215
I1223
11
Lieuwes, Ids 
Johannes, Hinke 
 30 nov 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93683
I93684
12
Meinsma, Meinte Sjoerds 
Cramerus, Ynke Pieters 
 30 nov 1766Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98735
I98736
13
van Godswilligen, Teunis Jansz 
van Ginkel, Willemijntje Jansdr 
 30 nov 1766Woudenberg, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107865
I107866
14
Tjallings, Jan 
Sjoerds, Baukje 
 30 nov 1767Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76240
I76241
15
Gerryts, Gerben 
Sjoerds, Antje 
 30 nov 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46737
I46738
16
Hattums, Evert 
Alles, Mettje 
 30 nov 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72177
I72178
17
Haukes, Lolke 
Douwes, Trijntje 
 30 nov 1777Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86969
I86970
18
van Marren, Pieter Lieuwes 
Banga, Aafke Jans 
 30 nov 1777Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26945
I26946
19
Leenderts, Gerben 
Romkes, Grietje 
 30 nov 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98506
I98508
20
Bijlsma, Sipke Jelles 
Feikes, Pietje 
 30 nov 1783Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95337
I95338
21
Halbesma, Lieuwe Johannes 
Folkertsma, Grietje Johannes 
 30 nov 1783Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3657
I3658
22
Jouws, Eibert 
Eintes, Stijntje 
 30 nov 1783Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101683
I101682
23
Sjoerds, Eesge 
Andrys, Dieuke 
 30 nov 1784Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99213
I99214
24
de Vries, Petrus 
Veer, Tettje Tjebbes van der 
 30 nov 1788Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94463
I94464
25
Koopmans, Pier Annes 
Klazes, Tjitske 
 30 nov 1788Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62203
I62204
26
Wiersma, Dirk Tjisses 
Jans, Trijntje 
 30 nov 1788Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106436
I106437
27
Baukes, Ekke 
Ritskes, Nieske 
 30 nov 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42272
I82871
28
Dijkstra, Douwe Pieters 
Jacobs, Aaltje 
 30 nov 1794Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75714
I75715
29
Gjalts, Sybren 
de Vries, Tjitske Ybeles 
 30 nov 1794Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76746
I76747
30
Haak, Rinse Everts van der 
Ellens, Anna Jakobs 
 30 nov 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82627
I82629
31
Hooghiemstra, Hillebrand Klazes 
Bruinsma, Nieske Tjeerds 
 30 nov 1794Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64084
I64085
32
Jepma, Sas Klaazes 
Hellema, Antje Baukes 
 30 nov 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44545
I44542
33
Jong, Gerben Aukes de 
Wiltjes, Foekje 
 30 nov 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
I11997
34
Koopmans, Jeen Tabes 
Hayes, Geelke 
 30 nov 1794Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66145
I66146
35
Talsma, Retse Feitzes 
Steltinga, Trijntje Bartelts 
 30 nov 1794Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58326
I58327
36
Zuiderhof, Albert Hattums 
Notebomer, Froukjen Sijes 
 30 nov 1794Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105018
I105022
37
Kiestra, Pieter E. 
de Leeuw, Maartje Jans 
 30 nov 1799IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96262
I96263
38
Wassenaar, Obbe Luitiens 
Wybes, Sjiuwke 
 30 nov 1800Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88176
I99627
39
Beima, Teye Eltes 
Dijkstra, Aaltje Ruurds 
 30 nov 1806Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58713
I58714
40
Diemers, Feitse 
Jakobs, Jaukjen 
 30 nov 1806Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63578
I63582
41
Hogerhuis, Wybren Jentjes 
de Groot, Janke Reimers 
 30 nov 1806Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57654
I73578
42
Blom, Louw Doedes 
Stienstra, Dieuke Scheltes 
 30 nov 1815Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44618
I86417
43
Bobeldijk, Arien 
Langedijk, Lijsbeth 
 30 nov 1815Winkel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82677
I90080
44
de Feijter, Aarnout 
Berge, Martina van den 
 30 nov 1815Ellewoutsdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108553
I108554
45
Bijlstra, Jarig Jarigs 
Minkema, Aaltje Gosses 
 30 nov 1816Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16158
I16159
46
Blom, Pieter Douwes 
Meer, Aaltje Pieters van der 
 30 nov 1816Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23135
I23136
47
de Vries, Douwe Pieters 
Minkema, Geeske Gosses 
 30 nov 1816Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77235
I77236
48
Tolsma, Hendrik Jurjens 
Straatsma, Froukje Annes 
 30 nov 1822Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58561
I58560
49
Veen, Anne Pieters van der 
Dantuma, Grietje Roelofs 
 30 nov 1822Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35943
I35944
50
Vries, Auke Watzes de 
Braaksma, Janke Popkes 
 30 nov 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13890
I13891

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Dirks, Hendrik 
 30 nov 1711St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70432
2
Wijtsma, Hinne Eeltjes 
 30 nov 1721IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89788
3
Andries, Trijntje 
 30 nov 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42928
4
Harkes, Dieuke 
 30 nov 1738Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68188
5
Stienstra, Sjoerd Bouwes 
 30 nov 1738Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67840
6
Alberts, Antie 
 30 nov 1749Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43301
7
Kamstra, Tjalling Watzes 
 30 nov 1749Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55467
8
Dirks, Grietje 
 30 nov 1755Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109123
9
Holwerda, Eelke Jacobs 
 30 nov 1755Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76029
10
Jacobs, Trijntje 
 30 nov 1755Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97045
11
Jilles, Gerben 
 30 nov 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87147
12
Ottes, Sytske 
 30 nov 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10294
13
Tjalles, Jasper 
 30 nov 1757Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42113
14
Heringa, Jodocus Petruszoon 
 30 nov 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48294
15
Jelkes, Douwtzen 
 30 nov 1760Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68673
16
Klases, Jeltje 
 30 nov 1760Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108258
17
Blau, Wouter Jans 
 30 nov 1766Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100412
18
Brens, Metje Roelofs 
 30 nov 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40933
19
Halbes, Hiltie 
 30 nov 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91821
20
Jans, Jan 
 30 nov 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1861
21
Jops, Jan 
 30 nov 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79431
22
Visser, Gerrit Cornelis 
 30 nov 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98255
23
Groeneveld, Gerben Lumes 
 30 nov 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73587
24
van Ark, Wouter 
 30 nov 1775Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107861
25
Althof, Tettje Wytzes 
 30 nov 1777Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45534
26
Ark, Pieter Pieters van der 
 30 nov 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1066
27
Jochems, Allert 
 30 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58669
28
Martens, Joukje 
 30 nov 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61536
29
Miedema, Antje Taekes 
 30 nov 1777Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6183
30
Staphorius, Gerryt Jelles 
 30 nov 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14786
31
Berkman, Marijtje 
 30 nov 1781Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108694
32
Andries, Hiltje 
 30 nov 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4785
33
Bilkert, Tjettje Reinders 
 30 nov 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65138
34
de Groot, Geeltje Klazes 
 30 nov 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36284
35
Faber, Fettje Klazes 
 30 nov 1783Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55762
36
Hendriks, Bastiaan 
 30 nov 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42491
37
Hoekstra, Biene Hendriks 
 30 nov 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5650
38
Reinders, Antje 
 30 nov 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65139
39
Reinders, Jan 
 30 nov 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65140
40
Rinses, Cornelis 
 30 nov 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44068
41
van Keimpema, Keimpe Harmens 
 30 nov 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31341
42
Wagenaar, Tjitske Everts 
 30 nov 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62920
43
Folkertsma, Agnieta Cornelis 
 30 nov 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71647
44
de Vries, Antje Hinkes 
 30 nov 1788Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59948
45
Dijkstra, Antje Jacobs 
 30 nov 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5097
46
Feenstra, Pietje Jochums 
 30 nov 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94597
47
Kamstra, Romkje Tijsses 
 30 nov 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6146
48
Aarts, Ate Hendriks 
 30 nov 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41400
49
Bosma, Douwe Jelles 
 30 nov 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44900
50
Damste, Jan Sinninghe 
 30 nov 1794Oudeschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58475

1 2 Volgende»