Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tammes, Willem 
 30 okt 1725Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48260
2
Herres, Jelle 
 30 okt 1762Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69480
3
Wiltjes, Tijttie 
 30 okt 1762Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78841
4
Hopperus, Ybeltje Sapes 
 30 okt 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6341
5
Veen, Lotje Lubbes van der 
 30 okt 1764Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26870
6
Bangma, Zwobkien Eelties 
 30 okt 1766Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64148
7
Bilstra, Frans Alderts 
 30 okt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26158
8
Broekens, Trijntje AEdes 
 30 okt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1226
9
Groeneveld, Gerben Lumes 
 30 okt 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73587
10
Hendriks, Hindrik 
 30 okt 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44856
11
Gerbens, Tjitske 
 30 okt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10792
12
Meulen, Grietje Sanders van der 
 30 okt 1775Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71777
13
Keizer, Pietje Joosten 
 30 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9299
14
Westerhoek, Ate Hantjes 
 30 okt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34221
15
Woude, Jan Jans van der 
 30 okt 1780Paasloo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63174
16
Olivier, Anne Tietes 
 30 okt 1781Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74312
17
Ruiter, Roelofjen Jans 
 30 okt 1782Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70020
18
Jans, Anne 
 30 okt 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42547
19
Fopma, Liebrigje Sjoerds 
 30 okt 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67411
20
Scheffers, Gooytzen Pieters 
 30 okt 1785Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69758
21
Lautenbach, Rigtsje Gerbens 
 30 okt 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91886
22
Meer, Jacob Bouwes van der 
 30 okt 1786Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6314
23
Berg(h), Jeltje van den 
 30 okt 1787Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100325
24
Kasse, Willem 
 30 okt 1788Veere, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110601
25
Romar, Dionisius 
 30 okt 1788Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100557
26
de Hoop, Jan Lammerts 
 30 okt 1790Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55508
27
Posthumus, Rinse Rinses 
 30 okt 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36894
28
Hooghiem, Andries Jans 
 30 okt 1791Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92418
29
Swart, Taekele Jans 
 30 okt 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6865
30
Siderius, Doeke Dirks 
 30 okt 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78057
31
Tolsma, Marijke Pieters 
 30 okt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36520
32
Dijkstra, Tjaltje Jacobs 
 30 okt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4050
33
Dijkstra, Minke Pieters 
 30 okt 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102353
34
Bosch, Andries Tjeerds 
 30 okt 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89452
35
Bennema, Benedictus Lieuwes 
 30 okt 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I498
36
Keizer, Antje Everts 
 30 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95319
37
Meulen, Hinke Johannes van der 
 30 okt 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108030
38
Tolsma, Haring Jans 
 30 okt 1802Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49707
39
Roorda, Teunis Alberts 
 30 okt 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6581
40
Swart, Tietje Sjoukes 
 30 okt 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99706
41
Reuversma, Antje Johannes 
 30 okt 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5892
42
Elzinga, Trijntje Sakes 
 30 okt 1810Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6248
43
Stienstra, Jacob Jans 
 30 okt 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80343
44
Kayzer, Aukina Hendriks 
 30 okt 1812Menkeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51762
45
Koopmans, Aaltsje Keimpes 
 30 okt 1813 I79117
46
Reitsma, Lieuwe Harmens 
 30 okt 1813Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11594
47
Slim, Cornelis Poppes 
 30 okt 1814Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29576
48
Teitsma, Houkje Tjallings 
 30 okt 1814Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91212
49
Wierstra, Pieter Pieters 
 30 okt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12416
50
Damstra, Jan Dirks 
 30 okt 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16763

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Arjens, Tjaltje 
 30 okt 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103210
2
Harmens, Sytze 
 30 okt 1806Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68309
3
Twijnstra, Geertje Sybrens 
 30 okt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7458
4
Johannes, Sijtse 
 30 okt 1810Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45168
5
Alberts, Johantje 
 30 okt 1811Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6438
6
Buwalda, Sybren Jans 
 30 okt 1813Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66329
7
Zadema, Antje Harmens 
 30 okt 1814Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15264
8
Veen, Hyke Jetses van der 
 30 okt 1817Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64015
9
Everts, Jannigje 
 30 okt 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74082
10
Pieters, Grietje 
 30 okt 1819Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76425
11
Posthumus, Wytske Ritskes (aka Westra) 
 30 okt 1819 I35647
12
Brouwer, Jacobus Petrus 
 30 okt 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75616
13
de Jong, Jurjen Annes 
 30 okt 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77434
14
Oenes, Hiske 
 30 okt 1820Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81581
15
Haan, Klaas Meinderts de 
 30 okt 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I882
16
Boorsma, Hiltje Douwes 
 30 okt 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13412
17
Dijkstra, Eeltje Feyes 
 30 okt 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2014
18
Pieters, Pietje 
 30 okt 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10786
19
Wal, Johannes Liepkes van der 
 30 okt 1823Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31917
20
Dirks, Gatske 
 30 okt 1824Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104213
21
Hofstra, Pieter Gerrits 
 30 okt 1824 I68637
22
Siewerts, Hendrikje 
 30 okt 1824Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34076
23
Hoekstra, Anne Pieters 
 30 okt 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15847
24
Miedema, Simon Reins 
 30 okt 1826Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103648
25
Wijma, Rykle Jans 
 30 okt 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108177
26
Bakker, Durkje Eelkes 
 30 okt 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40650
27
de Ruiter, Jacob Martensz 
 30 okt 1828Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48092
28
Haga, Pieter Liebes 
 30 okt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27390
29
Hoekstra, Janke Tjerks 
 30 okt 1830Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23209
30
Gunstra, Bartel Pieters 
 30 okt 1831Den Helder, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87337
31
Smidt, Antje Binnes 
 30 okt 1834St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4604
32
de Haan, Janke Rinzes 
 30 okt 1835Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69801
33
Terpstra, Gertje Sybrens 
 30 okt 1836Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97722
34
Jong, Foppe Willems de 
 30 okt 1837Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15833
35
Bloemsma, Wybren Lieuwes 
 30 okt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81436
36
Berg, Jan Teunes van der 
 30 okt 1841 I56902
37
de Vries, Alle Bouwens 
 30 okt 1841Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31336
38
Tijtsma, Pieter Eesges 
 30 okt 1841Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92578
39
Hoogland, Lieuwina Jans 
 30 okt 1842 I32809
40
Wagenaar, Pier Hendriks 
 30 okt 1842 I48607
41
Haarsma, Murk Hessels 
 30 okt 1843Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67054
42
Smedema, Trijntje Paulus 
 30 okt 1845Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98190
43
Meesterga, Pieter Eelkes (aka Pieter Hielkes Meestringa) 
 30 okt 1846Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111403
44
Pietersen, Sintje Walles 
 30 okt 1846Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56844
45
Prosee, Roelof Johannes 
 30 okt 1846Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94305
46
van Loon, Rikjen Glastra 
 30 okt 1846St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96162
47
Bontekoe, Stillborn Eintes 
 30 okt 1847Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29202
48
Bosma, Jacob Annes 
 30 okt 1847Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89639
49
Eekema, Eeke Klazes 
 30 okt 1847Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19512
50
Tasma, Dieuwke Everts 
 30 okt 1848 I12555

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Fedde 
Pijtters, Aaltje 
 30 okt 1718Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99159
I99160
2
Corneles, Willem 
Reinders, Sibbeltje 
 30 okt 1729Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75710
I75711
3
Pijters, Feike 
Everts, Trijntje 
 30 okt 1735Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92355
I92357
4
Lieuwes, Klaas 
Wopkes, Geertje 
 30 okt 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95543
I95545
5
Martens, Japik 
Jans, Aaltje 
 30 okt 1745Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100365
I100366
6
Lentz, Johannes Marcus 
Nannes, Gertje 
 30 okt 1746Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86884
I86885
7
Piers, Biense 
Jacobs, Trijntje 
 30 okt 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82335
I82336
8
Wopkes, Luitsen 
Annes, Minke 
 30 okt 1746Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74670
I74671
9
Baarda, Gerlof Dirks 
Jans, Akke 
 30 okt 1757Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74303
I92197
10
Dankert, Klaas Jans 
Pieters, Trijntje 
 30 okt 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79779
I79781
11
Jeens, Durk 
Jans, Tytie 
 30 okt 1763Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73640
I73641
12
Jinses, Wybren 
Wybes, Baukje 
 30 okt 1763Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6337
I6338
13
Douwes, Pytter 
Klases, Emke 
 30 okt 1768Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75718
I75719
14
van Dijk, Andries Atzes 
Hepkes, Hylkje 
 30 okt 1773Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84297
I84298
15
Coenes, Sijtse 
Saapes, Fintie 
 30 okt 1774Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102994
I102991
16
de Boer, Douwe Uilkes 
Annes, Frouk 
 30 okt 1774Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98465
I98466
17
Feenstra, Sytse Jans 
Wybrens, Saakje 
 30 okt 1774Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40980
I40981
18
Hanekrat, Andries 
Roelofs, Lutske 
 30 okt 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88597
I88598
19
Rinia, Marten Abrahams 
Tol, Grietje Jans van der 
 30 okt 1774Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111538
I111539
20
Sybrens, Romke 
Popkes, Fettje 
 30 okt 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45753
I45754
21
Zimmer, Pieter 
Clases, Hiltje 
 30 okt 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91225
I91226
22
Bergsma, Jan Tjietzes 
Jans, Femke 
 30 okt 1785Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58322
I87387
23
Bos, Marten Berends 
de Groot, Trijntje Sybrens 
 30 okt 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61486
I61487
24
Bottinga, Pier Thomas 
Annes, Fokje 
 30 okt 1785Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23567
I23568
25
Miedema, Nanne Jans 
Kooistra, Beitske Jans 
 30 okt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1855
I82392
26
Liebbes, Albert 
Hendriks, Akke 
 30 okt 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48227
I47683
27
Plaats, Gerrit Jans van der 
de Graaf, Jitske Lieuwes 
 30 okt 1791Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83157
I83158
28
Veen, Minne Dirks van der 
Stoker, Sibbeltje Martens 
 30 okt 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33504
I33505
29
Ypma, Jackele Sjoerds 
Jacobs, Martha 
 30 okt 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92482
I92483
30
Ledeboer, Dammes 
Mees, Geertruyda Paulina 
 30 okt 1794Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100007
I100008
31
Boorsma, Wilhelmus Klazes 
de Boer, Luutske Franses 
 30 okt 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103839
I103835
32
Bosma, Jan Petrus 
Gerryts, Hinke 
 30 okt 1796Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94207
I94208
33
Schipper, Jan Jacobs 
Schaaf, Tjerkje Martens 
 30 okt 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79717
I79718
34
Peizel, Tjebbe Cornelis 
Faber, Pietje Bartels 
 30 okt 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52343
I52344
35
Wierda, Folkert Eintes 
Rijpstra, Japke Doekes 
 30 okt 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2192
I2682
36
Bakker, Marten Jans 
Ykema, Jeltje Klazes 
 30 okt 1808De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41844
I41845
37
Postra, Berend Lippes 
Eldering, Anna Harmanus 
 30 okt 1808Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35987
I35988
38
Haaksma, Andries Pieters 
Kramer, Jetske Piers 
 30 okt 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26541
I26540
39
Vliet, Pieter Alberts van 't 
Boonstra, Lieuwkje Wobbes 
 30 okt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4476
I4477
40
Douma, Heerke Sybrens 
Vriesema, Jeltje Popkes 
 30 okt 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3642
I3643
41
Sixma, Meinte Sikkes 
Dousma, Eelkjen Douwes 
 30 okt 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12283
I12284
42
Dijkema, Sikke Freerks 
Dijkema, Elje (Ellina) Pieters 
 30 okt 1824Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111176
I111177
43
Woude, Lipke Sjoerds van der 
Rinsma, Tjimkjen Rinzes 
 30 okt 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18993
I18998
44
Zijlstra, Wybren Jans 
Riemersma, Beitske Broers 
 30 okt 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28774
I28775
45
Vinstra, Dirk Minnes 
Ynema, Janke Martens 
 30 okt 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37032
I37028
46
Galema, Dirk Fransen 
Gosliga, Maaike de Rooy van 
 30 okt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10095
I10096
47
Loge, Jan Jans (aka van Vals) 
Vries, Baukje Jelkes de 
 30 okt 1845Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21394
I21393
48
Vries, Ype Harmens de 
Germeraad, Trijntje Gerrits 
 30 okt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7548
I13208
49
Wybenga, Jan Jans 
Span, Rinske Baukes 
 30 okt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27210
I35288
50
Berg, Karsjen Bouwes van den 
Walburg, Neeltje Aukes 
 30 okt 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13269
I28462

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 109

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hopkes, Meyns 
 30 okt 1687Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46668
2
Sybes, Rinske 
 30 okt 1701Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47819
3
Symens, Kornelis 
 30 okt 1701Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95202
4
Hesselius, Meinskien Bernardus 
 30 okt 1703Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68072
5
Fookes, Aaltje 
 30 okt 1707Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72598
6
Harkes, Sijtske 
 30 okt 1707Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45560
7
Hilbrandts, Rinsie 
 30 okt 1707Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102388
8
Lieuwes, Sierk 
 30 okt 1718Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68770
9
Bottinga, Wijbe Oenes 
 30 okt 1729Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104122
10
Gjelts, Aafke 
 30 okt 1729Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92138
11
Hellema, Bauke Doekes 
 30 okt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43153
12
Poulis, Syke 
 30 okt 1729Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94340
13
Sybrens, Pieter 
 30 okt 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81275
14
Tiepkes, Hendrik 
 30 okt 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46810
15
Ballings, Betske 
 30 okt 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43139
16
Jans, Antje 
 30 okt 1735Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78235
17
Joostes, Kinskje 
 30 okt 1735Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42611
18
Tjipkes, Frans 
 30 okt 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46811
19
Hendriks, Baukje 
 30 okt 1740Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42726
20
Hendriks, Harmen 
 30 okt 1740Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46043
21
Kuiper, Johannes Jacobs 
 30 okt 1740Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70895
22
Venema, Klaas Lolkes 
 30 okt 1740Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107653
23
Wiersma, Grietje Feddes 
 30 okt 1740Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42964
24
Lieuwes, Minne 
 30 okt 1744Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32383
25
Feenstra, Dirk Jacobs 
 30 okt 1746Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2498
26
Hoornstra, Dieuwke Freerks 
 30 okt 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9388
27
de Jong, Tjerkjen Fokkes 
 30 okt 1757Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51433
28
Dekker, Hendrik Keimpes 
 30 okt 1757Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59809
29
Hitman, Teunis Geerts 
 30 okt 1757Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11243
30
Keuning, Jitske Klazes 
 30 okt 1757Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45234
31
Valentijns, Japke 
 30 okt 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43189
32
Witholt, Arend Winter 
 30 okt 1757Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79070
33
Ysbrants, Tjietske 
 30 okt 1757Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96471
34
Kloostra, Ymen Pieters 
 30 okt 1761Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74019
35
de Vries, Tjitske 
 30 okt 1763Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104187
36
Jans, Hendrik 
 30 okt 1763Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99200
37
Jans, Maaike 
 30 okt 1763Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84088
38
Ram, Antje Klazes 
 30 okt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19665
39
Schaaf, Ytje Pieters van der 
 30 okt 1763Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57283
40
Tammes, Klaasje 
 30 okt 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78501
41
Tjeerds, Sieds 
 30 okt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45586
42
Boes, Sytze Eeltjes 
 30 okt 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11725
43
Holwerda, Douwe Klases 
 30 okt 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10508
44
Molenaar, Sjuwke Edzes 
 30 okt 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85065
45
Posthumus, Gerben Hinnes 
 30 okt 1768Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62995
46
Saterdag, Edde Hotzes 
 30 okt 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14706
47
Sprietsma, Wepkje Lucas 
 30 okt 1768Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99146
48
Veen, Pier Theunis van der 
 30 okt 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75894
49
Wagenaar, Hendrik Piers 
 30 okt 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36466
50
Walstra, Martje Menkes 
 30 okt 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1833

1 2 3 Volgende»