Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Banga, Jan Idses 
 30 sep 1732Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58630
2
de Vries, Sara Regina 
 30 sep 1757Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106827
3
Zijlstra, Meile Hommes 
 30 sep 1759Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37760
4
Radersma, Antje Dirks 
 30 sep 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27288
5
de Jong, Yep Jacobs 
 30 sep 1771Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67114
6
Meer, Maaike Oebeles van der 
 30 sep 1773Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91216
7
Lelia, Trijntje Wybes 
 30 sep 1774Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45344
8
Andries, Pieter 
 30 sep 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45605
9
Klazes, Sape 
 30 sep 1775Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43926
10
de Vos, Klaas Pieters 
 30 sep 1776Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58517
11
Osinga, Ymkje Jans 
 30 sep 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12306
12
Kloppenburg, Willem Jans 
 30 sep 1778Veenklooster/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72330
13
Piepker, Rommert Teunis 
 30 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46585
14
Wagenaar, Grietje Jans 
 30 sep 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3280
15
Jelkema, Sybren Everts 
 30 sep 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14964
16
Stelpstra, Jacob Jacobs 
 30 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13502
17
Baukes, Rikje 
 30 sep 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44848
18
Tilma, Jan Piers 
 30 sep 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5442
19
de Vreugde, Pieternella van 
 30 sep 1786Heinkenszand, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108535
20
Dekker, Douwe Loepkes 
 30 sep 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103773
21
Faber, Jiskje Durks 
 30 sep 1787Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95401
22
Piers, Sjouke 
 30 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51134
23
Wielsma, Jan Doekes 
 30 sep 1788Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72503
24
Koopmans, Wybe Wybes 
 30 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47278
25
Pieters, Pieter 
 30 sep 1790Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77982
26
Bakker, Geiske Rinses 
 30 sep 1791Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100721
27
Hoekstra, Hendrik Pieters 
 30 sep 1793Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68805
28
Wouda, Jan Sipkes 
 30 sep 1793Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14552
29
de Jong, Wyger Cornelis 
 30 sep 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97142
30
de Ley, Janke Lipkes bij 
 30 sep 1794Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47546
31
Sipma, Grietje Aukes 
 30 sep 1795Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54609
32
Binnema, Gepke Binnes 
 30 sep 1796Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107457
33
Visser, Sijke Sakes 
 30 sep 1796Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76313
34
Siderius, Sytske Dirks 
 30 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56029
35
Tolsma, Elske Pieters 
 30 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36516
36
van Schepen, IJsbrand Hendriks 
 30 sep 1797Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53670
37
Klein, Jacob Jacobs de 
 30 sep 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7723
38
Laan, Wilhelmina Gerbens van der 
 30 sep 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103774
39
Nijp, Jan Christoffels 
 30 sep 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5270
40
Ritskes, Hendrik Jans 
 30 sep 1798De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64199
41
Koopmans, Houkje Jans 
 30 sep 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5501
42
de Boer, Symon Fokkes 
 30 sep 1800Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73859
43
Gilles, Hillegenda Fredriks 
 30 sep 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9539
44
Swart, Joukje Durks 
 30 sep 1801Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16572
45
Vries, Stijntje Gosses de 
 30 sep 1801Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14267
46
Blom, Trijntje Douwes 
 30 sep 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66853
47
Kingma, Paulus Johannes 
 30 sep 1804Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14362
48
Andree, Baukje Gribberts 
 30 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10988
49
Terpstra, Lolkje Symens 
 30 sep 1806Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26950
50
Minnema, Gertje Johannes 
 30 sep 1807Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69175

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wilts, Jitske 
 30 sep 1765Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90740
2
Oebeles, Froukjen 
 30 sep 1781Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15602
3
Jans, Rinske 
 30 sep 1790Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I872
4
Lammerts, Geertje 
 30 sep 1807Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95514
5
Goitzens, Douwe 
 30 sep 1808 I76676
6
Jans, Aaltje 
 30 sep 1808Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86295
7
Jelles, Wytske 
 30 sep 1808Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60468
8
Jurjens, Marieke 
 30 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20042
9
Reidsma, Tjalle Tysses 
 30 sep 1810Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6447
10
Dijkstra, Hans Ymes 
 30 sep 1812Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40290
11
Jitzes, Trijntje 
 30 sep 1812Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97134
12
Jakles, Ytje 
 30 sep 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2647
13
Jansma, Trijntje Jans 
 30 sep 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6215
14
Smeding, Zweitze Taekes 
 30 sep 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80317
15
Oosten, Aukje Geerts 
 30 sep 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80395
16
Stienstra, Piebe Feddes 
 30 sep 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13115
17
Boersma, Dietske Pieters 
 30 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40376
18
Dijkstra, Pieter Douwes 
 30 sep 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5120
19
Kuiken, Amarens Jans 
 30 sep 1821St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53724
20
Dijkstra, Jan Tammes 
 30 sep 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77390
21
Klazes, Saapke 
 30 sep 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10941
22
Kiestra, Pieter Jans 
 30 sep 1824Waaxens, Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68413
23
Noord, Janke Poppes van 
 30 sep 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6564
24
Velde, Marten Sapes van der 
 30 sep 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8117
25
Bijlsma, Keimpe Jacobs 
 30 sep 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12036
26
de Groot, Willem Martens 
 30 sep 1826 I66724
27
Dotinga, Sytse Tomas 
 30 sep 1826Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59310
28
Jongsma, Jan Jacobs 
 30 sep 1826Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85514
29
Nijcolaas, Anna Mart 
 30 sep 1826Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4255
30
Toonstra, Gerben Eelkes 
 30 sep 1826Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58431
31
Venema, Eelke Tjibbes 
 30 sep 1826Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76516
32
Westra, Klaas Abes 
 30 sep 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19778
33
Hiddema, Jan Hiddes 
 30 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9536
34
Postma, Folkert Hanses 
 30 sep 1827 I75012
35
Monsma, Trijntje Eiberts 
 30 sep 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7102
36
Postma, Pietje Folkerts 
 30 sep 1828 I21164
37
Kramer, Klaas Fokkes 
 30 sep 1829 I51553
38
Kingma, Gertje Dirks 
 30 sep 1830Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23387
39
Zondervan, Yfke Tabes 
 30 sep 1830Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30927
40
Bakker, Cornelis Heins 
 30 sep 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55547
41
Postma, Tjipke Wytzes 
 30 sep 1831Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81445
42
Postma, Sipke Sipkes 
 30 sep 1832 I56654
43
van Dijk, Gezine Dirks 
 30 sep 1832Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77816
44
Rienks, Siebe Rienks 
 30 sep 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53265
45
van Sloten, Dirk Tjerks 
 30 sep 1833Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67462
46
Kuik, Dirk Dirks 
 30 sep 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97643
47
Knijff, Janneke Hessels 
 30 sep 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46175
48
Buurstra, Sape Sipkes 
 30 sep 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9270
49
Boer, Pieter Tjeerds de 
 30 sep 1841Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5663
50
Jans, Trijntje 
 30 sep 1841Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58482

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Epping, Arent 
Dijkstra, Hendrikje 
 30 sep 1725Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84497
I84498
2
Melis, Taeke 
Meinderts, Liskje 
 30 sep 1736Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79804
I79805
3
Pyters, Thys 
Dirks, Aukien 
 30 sep 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58700
I58701
4
Sweitses, Jan 
Geerts, Aath 
 30 sep 1746Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95712
I95713
5
Tjeerds, Appeloon 
Ruirds, Jeltje 
 30 sep 1753Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92916
I92917
6
Clazes, Sipke 
Gosses, Djeuke 
 30 sep 1759Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96884
I96885
7
Douwes, Tade 
Liuwes, Stijntje 
 30 sep 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86798
I86799
8
Everts, Jacob 
Ruirds, Antje 
 30 sep 1759Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92424
I92425
9
Idses, Jacob 
Jelles, Aafke 
 30 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89217
I89218
10
Winkler, Tiberius Tjallingius 
Cleiterp, Lipkjen Luitjens 
 30 sep 1759Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70649
I70650
11
Eits, Anne 
Gerryts, Antje 
 30 sep 1764Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68388
I68389
12
IJes, Bote 
Pytters, Tjietske 
 30 sep 1764Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87357
I87359
13
Klaver, Ale Jans 
Meulen, Ytje Gerbens van der 
 30 sep 1781Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69525
I69526
14
Tjeerds, Hendrik 
Kornelis, Nenkjen 
 30 sep 1781Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93585
I93586
15
Heide, Gaele Sjuks van der 
Gerryts, Hendrikje 
 30 sep 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49055
I49056
16
Kempenaar, Keimpe Sjoerds 
Hogerhuis, Janke Sydses 
 30 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26791
I26792
17
Sjoukes, Evert 
Postma, Sijke Rinses Steenhovius 
 30 sep 1787Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72394
I51801
18
Wagenaar, Jacob Pieters 
Beerns, Rixtje 
 30 sep 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48803
I48804
19
Noordhoff, Popko Davids 
Schierbeek, Agneta Maria 
 30 sep 1792Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57380
I57379
20
de Klein, Johannes Johannes 
Heeringa, Sjieuke Gijsberts 
 30 sep 1798Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30364
I30365
21
Boersma, Albert Jans 
Freerks, IJfke 
 30 sep 1804Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65005
I89865
22
Havinga, Klaas Jans 
Boonstra, Sijke Sakes 
 30 sep 1804Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22541
I4473
23
Post, Geert Tijmens 
Steenwijk, Hinke Petrus (van) 
 30 sep 1804Leermens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95216
I95217
24
Rynks, Jan Johannes 
Nannes, Rinske 
 30 sep 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7487
I95591
25
Vos, Jacob Jacobs 
Revius, Hiltje Jacobs 
 30 sep 1804Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86976
I86977
26
Woude, Hendrik Jochums van der 
Willems, Marijke 
 30 sep 1804Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72900
I72901
27
Bosma, Hendrik Harmens 
Boschma, Grietje Jans 
 30 sep 1810Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95777
I95769
28
Noordegraaf, Martinus 
Hoek, Willemijntje (Mijnsje) 
 30 sep 1810Ouderkerk aan den IJssel, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109302
I109303
29
Radersma, Andries Reinders 
Ritskes, Nieske 
 30 sep 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11277
I82871
30
Boersma, Cornelis Everts 
Bosch, Johanna Maria Douwes 
 30 sep 1813Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3526
I5685
31
Kienstra, Pieter Jans 
Wiedema, Baukje Gerrits 
 30 sep 1813Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12182
I12183
32
Oberman, Taeke Carels 
Groen, Eltje Jacobs 
 30 sep 1813Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10892
I24715
33
Kirkenir, Kornelis Wobbes 
Hofman, Antje Alberts 
 30 sep 1814Mairie Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10806
I10807
34
Boonstra, Wobbe Lieuwes 
Ebbens, Trijntje Christiaans 
 30 sep 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2475
I3322
35
de Vries, Klaas Reins 
de Jong, Sijke Jans 
 30 sep 1815Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96178
I96179
36
Dijkstra, Pieter Leenderts 
Yvinga, Grietje Sybrands 
 30 sep 1815Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63912
I77048
37
Roorda, Ruurd Alberts 
Vries, Japke Sytses de 
 30 sep 1815Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14183
I14184
38
Meines, Meine Tettes 
Melcher, Rigtje Klazes 
 30 sep 1820Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80198
I80199
39
Wiersma, Oege Rykles 
Ferwerda, Trijntje Klazes 
 30 sep 1820Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71725
I71726
40
Harkema, Jakob Taekes 
de Boer, Eelkje Gosses 
 30 sep 1821Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84433
I84434
41
Bakker, Doeke Cornelis 
de Jong, Aukje Piebes 
 30 sep 1823Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56443
I56444
42
Dijkstra, Gerben Jans 
Herder, Martsen Jacobs 
 30 sep 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6416
I7000
43
Tamse, Gilles Walraven 
van Lith, Peterke 
 30 sep 1824Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107248
I107249
44
de Vries, Floris Tjerks 
Stellinga, Janke Theunis 
 30 sep 1826Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71572
I71573
45
Ferwerda, Pier Jarigs 
Feen, Jantie van der 
 30 sep 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13873
I13874
46
Jorritsma, Gerben Jacobs 
Eringa, Wypkjen Piers 
 30 sep 1828Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99892
I99893
47
de Vries, Wopke Ruurds 
Udes, Anna 
 30 sep 1832City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32343
I32344
48
de Witte, Jan Jakobs 
Dijkstra, Jantje Meinderts 
 30 sep 1837Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106113
I106123
49
Dijkstra, Sybe Watzes 
Ynia, Feikje Atzes 
 30 sep 1841Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90741
I90742
50
Langenberg, Jacob 
Ellerbroek, Trijntje 
 30 sep 1841Andijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108695
I108696

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Rienks, Sas 
 30 sep 1703Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91442
2
Tietes, Jan 
 30 sep 1708Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103124
3
Poopes, Kornelis 
 30 sep 1714Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44967
4
Rudolphi, Rudolphus 
 30 sep 1714Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69709
5
Gelder, Grytje Beerts 
 30 sep 1720Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91377
6
Douwes, Jancke 
 30 sep 1725Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79407
7
Symens, Pijtje 
 30 sep 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43691
8
Aises, Jantien 
 30 sep 1731Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46837
9
Eyzes, Ettje 
 30 sep 1731Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77423
10
Gaukes, Sijtske 
 30 sep 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42593
11
Luitjens, Ype 
 30 sep 1736Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59884
12
Zijlstra, Jasper Pieters 
 30 sep 1736Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7593
13
Kloppenburg, Jan Pieters 
 30 sep 1742Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72332
14
Oepts, Claaske 
 30 sep 1746Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83868
15
Brouwer, Thomas Taekes 
 30 sep 1753Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80060
16
Freerks, IJtske 
 30 sep 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43392
17
Jans, Eeke 
 30 sep 1753St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76808
18
Pytters, Sjoerd 
 30 sep 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78358
19
Reeling, Valentijn Nicolaas 
 30 sep 1753Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74877
20
Jans, Sibbeltje 
 30 sep 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3626
21
Bil, Johannes Gerrits 
 30 sep 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56811
22
Kuiken, Grietje Jacobs 
 30 sep 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37640
23
Swart, Grietje Clasens 
 30 sep 1764Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102757
24
Wiersma, Grietje Riemers 
 30 sep 1764Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66932
25
Wiersma, Tjerk Sybes 
 30 sep 1765Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2140
26
Geerts, Hykke 
 30 sep 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77469
27
Jelles, Wytske 
 30 sep 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60468
28
Korvinus, Luitzen Tjeerds 
 30 sep 1770Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81674
29
Kuiken, Klaasje Beerts 
 30 sep 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53247
30
Sjoerds, Eelkjen 
 30 sep 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88804
31
van Loon, Jacob Eeltjes 
 30 sep 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44439
32
Veeren, Janke Jans 
 30 sep 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106286
33
Bos, Jan Geerts 
 30 sep 1781St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95725
34
Jongsma, Rijkje Sakes 
 30 sep 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46226
35
Koopmans, Gelt Pieters 
 30 sep 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2039
36
Oegema, Geertje Sikkes 
 30 sep 1781Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7638
37
Gatzes, Richtie 
 30 sep 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76965
38
Postma, Pietje Sjoerds 
 30 sep 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73108
39
Sybesma, Brant Sybes 
 30 sep 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69489
40
Vries, Sipke Alderts de 
 30 sep 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12967
41
Bil, Eeke Gerrits 
 30 sep 1792Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62044
42
Bil, Reino Gerrits 
 30 sep 1792Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18385
43
Bil, Rinse Gerrits 
 30 sep 1792Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36918
44
de Jong, Sepkje Lieuwes 
 30 sep 1792Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55897
45
de Vries, Gerben Gerrits 
 30 sep 1792Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26546
46
de Vries, Johannes Douwes 
 30 sep 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80672
47
Deinema, Doeke Gerrits 
 30 sep 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4862
48
Gerrits, Taekje 
 30 sep 1792Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83065
49
Jans, Eelkje 
 30 sep 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42548
50
Popma, Maaike Jans 
 30 sep 1792Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36487

1 2 Volgende»