Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bruinsma, Bruin Gerbens 
 30 aug 1742Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68973
2
Alberts, Gertie 
 30 aug 1745 I43298
3
de Vries, Abraham 
 30 aug 1761Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106829
4
Mooi, Geertje Lukas 
 30 aug 1768Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44936
5
Abes, Hermanus 
 30 aug 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93384
6
Bus, Hendrik Jurriens 
 30 aug 1772Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96025
7
Heslinga, Wijke Jacobs 
 30 aug 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76954
8
Plaats, Wybe Jacobs van der 
 30 aug 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37942
9
Roorda, Tjerk Sjoerds 
 30 aug 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104128
10
Gaeles, Jan 
 30 aug 1775Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56404
11
Pieters, Freerk 
 30 aug 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45513
12
Stender, Grietje Pieters 
 30 aug 1779Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90453
13
Kuik, Jan Dirks 
 30 aug 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79778
14
Westerhuis, Klaas Atzes 
 30 aug 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12068
15
Doornbos, Ludserd Willems 
 30 aug 1781Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65084
16
Dekker, Tjetske Hendriks 
 30 aug 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59808
17
Wal, Gezynna Foppes van der 
 30 aug 1783Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106118
18
Wieringa, Froukje Pieters 
 30 aug 1783Ezumaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51531
19
Plantinga, Hiltje Gerrits 
 30 aug 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31067
20
Pijtters, Goffe 
 30 aug 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44478
21
Boersma, Sybe Wigles 
 30 aug 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9665
22
Roeda, Foekje Dirks 
 30 aug 1789Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3283
23
Schaafstra, Jan Bodes 
 30 aug 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38217
24
Sytsma, Dina Foekes 
 30 aug 1790Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2783
25
Wagenaar, Willem Jans 
 30 aug 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5631
26
Klazes, Froukje 
 30 aug 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7271
27
Vlastra, Renske Jans 
 30 aug 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54849
28
Boorsma, Maartje Wiebes 
 30 aug 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11186
29
de Vries, Arjaantje Annes 
 30 aug 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36074
30
Meer, Sytske Durks van der 
 30 aug 1795Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71613
31
Miedema, Fokeltje Taedes 
 30 aug 1795Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7002
32
Smeding, Aaltje Jacobs 
 30 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6353
33
van Zalen, Sara Andries 
 30 aug 1795Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93065
34
Mug, Antje Benderts 
 30 aug 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50793
35
Visser, Johannes Jacobs 
 30 aug 1797Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56991
36
Fransens, Jan 
 30 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42525
37
Hendriks, Dirkjen 
 30 aug 1801Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42818
38
Hendriks, Trijntje 
 30 aug 1801Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42819
39
Tjeerds, Johannes 
 30 aug 1801Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10877
40
Hellinga, Jitze Annes 
 30 aug 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6519
41
Bouma, Jan Ruurds 
 30 aug 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6680
42
de Vries, Sjouke Gerbens 
 30 aug 1804Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88309
43
Sjoerds, Jeltje 
 30 aug 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44535
44
Dijkstra, Oege Douwes 
 30 aug 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2500
45
Faber, Hendrik Gerbens 
 30 aug 1806Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89548
46
Oosterling, Tytje Andries 
 30 aug 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19030
47
Okkinga, Janke Attes 
 30 aug 1807Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95928
48
Dijkstra, Sjoerd Sjoerds 
 30 aug 1808 I17403
49
Wierda, Fokeltje Folkerts 
 30 aug 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5633
50
Kooistra, Jelte Willems 
 30 aug 1810Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105289

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 138

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Meiners, Lolke 
 30 aug 1775Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95189
2
Jans, Berber 
 30 aug 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79442
3
Klazes, Jan 
 30 aug 1785Visvliet Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105354
4
Jisses, Sake 
 30 aug 1808Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106643
5
Kienstra, Hitje Jans 
 30 aug 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38003
6
Ottes, Willem 
 30 aug 1808Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49598
7
Tjarks, Bene 
 30 aug 1808Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95233
8
Christiaans, Jacob 
 30 aug 1817 I2917
9
Duursma, Kornelis Diemers 
 30 aug 1817 I41079
10
Wassenaar, Leendert Gerrits 
 30 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12021
11
Kuins, Boele Ytes 
 30 aug 1820Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71785
12
de With, Jop Foppes 
 30 aug 1822 I63388
13
Doting, Jitske Pieters 
 30 aug 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51784
14
Huizinga, Antje Piers 
 30 aug 1823Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93398
15
Braaksma, Popke Sjoerds 
 30 aug 1825Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21558
16
Olivier, Lourens Lourens 
 30 aug 1826Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52320
17
Ploeg, Geert Alderts van der 
 30 aug 1826 I58513
18
Postma, Steven Gerrits 
 30 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22436
19
Reitsma, Antje Tjeerds 
 30 aug 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17378
20
Westerbaan, Riemke Pieters 
 30 aug 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6676
21
Woude, Bintje Jans van der 
 30 aug 1826Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92365
22
Woudstra, Biense Martens 
 30 aug 1826Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70954
23
Hoekstra, Sybren Annes 
 30 aug 1827Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76424
24
Tuinstra, Oege Tjerks 
 30 aug 1827Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86800
25
Ages, Wietske 
 30 aug 1828Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70787
26
Boersma, Sije Ypes 
 30 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13091
27
Jacobs, Fokje 
 30 aug 1828Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73480
28
Stel, Sytze Tjeerds 
 30 aug 1828Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54298
29
Fijlstra, Klaaske Leenderts 
 30 aug 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109075
30
Meer, Keimpe Mients van der 
 30 aug 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13882
31
Sakema, Baukje Jelles 
 30 aug 1829Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84387
32
Bosma, Teye Klazes 
 30 aug 1830 I59619
33
Dijkstra, Aaltje Heins 
 30 aug 1830Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38716
34
Johannes, Eelkjen 
 30 aug 1830Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100627
35
Borsje, Apolonia 
 30 aug 1831Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98793
36
Bosch, Willemke Fetzes 
 30 aug 1832Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29283
37
Halma, Grietje Sijes 
 30 aug 1832 I50167
38
Vlas, Siemen Wiegers 
 30 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6495
39
Hofman, Jan Lieuwes 
 30 aug 1835Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104528
40
Postma, Jelle Monses 
 30 aug 1835Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103246
41
Buuren, Tjetje Gerrits 
 30 aug 1839St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96952
42
Riemersma, Douwe Gepkes 
 30 aug 1841 I12329
43
Vogelzang, Rigtje 
 30 aug 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83092
44
Swartee, Siemen Meinderts 
 30 aug 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19212
45
Haarsma, Neeltje Ennes 
 30 aug 1844Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11930
46
Ploeg, Pietje Andries van der 
 30 aug 1844 I7988
47
Verwijs, Jannetje 
 30 aug 1844Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100920
48
Mamminga, Jeltje Jacobs 
 30 aug 1846 I20225
49
van Giffen, Adolphus Omius 
 30 aug 1847Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55506
50
Verhulst, Johan 
 30 aug 1847Kortgene, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108738

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 37 van 37

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Foppes, Eewert 
Kuick, Neeltie Jans 
 30 aug 1716Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78145
I78154
2
Drieuwsen, Teunis 
Douwes, Sjouck 
 30 aug 1733Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102616
I102617
3
Jacobs, Joeke 
Johannis, Geertje 
 30 aug 1733Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98983
I98984
4
Booyens, Tjalling 
Scheltis, Trijntie 
 30 aug 1739Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84567
I84568
5
Hayes, Sjoerd 
Douwes, Janke 
 30 aug 1744Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75426
I75427
6
Jansen, Pyter 
Abes, Antie 
 30 aug 1744Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87554
I87555
7
Symens, Pytter 
Wygers, Antje 
 30 aug 1744Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88679
I88680
8
Christoffels, Claas 
Paulus, Trijntie 
 30 aug 1767Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86511
I86512
9
Reinders, Hindrik 
Iedes, Ybeltje 
 30 aug 1767Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73475
I73476
10
Sjoerds, Minne 
Paulus, Lysbet 
 30 aug 1767Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91684
I91685
11
Oosterling, Tjipke Hendriks 
Douwes, Tietie 
 30 aug 1783Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69270
I69271
12
Laan, Jan Gerbens van der 
Doedes, Eke 
 30 aug 1795Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3878
I87473
13
de Vries, Jacob Jelgers 
Ypes, Trijntje 
 30 aug 1801Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49294
I49324
14
Post, Klaas Klazes 
Vogelzang, Lijsbeth Jans 
 30 aug 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17726
I17725
15
Britsma, Nanne Johannes 
Jonker, Pietertje Dirks 
 30 aug 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65952
I65947
16
Jager, Luitsen Johannes 
Brouwer, Zuster Wytses 
 30 aug 1807Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98487
I98488
17
Postma, Sybren Folkerts 
Wal, Dieuwke Jurjens van der 
 30 aug 1807Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60123
I60124
18
Ebles, Jan 
Hendriks, Dirkjen 
 30 aug 1808Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101161
I101162
19
van Sonsbeeck, Frederik Lodewijk 
Siertsema, Johanna Hillegonda 
 30 aug 1809Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96586
I96587
20
Faber, Abraham Sybrens 
Wiersma, Aaltje Scheltes 
 30 aug 1815Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13508
I13509
21
Zandburg, Ebe Roels 
Westra, Antje Tabes 
 30 aug 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58853
I58854
22
de Jong, Harmen Franses 
Achter, Martje Sytzes 
 30 aug 1818Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63092
I63089
23
Steegstra, Louw Geerts 
Schipper, Antje Jans 
 30 aug 1821Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58241
I58242
24
Vellinga, Pieter Ages 
Holkeboer, Akke Jacobs 
 30 aug 1821Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3262
I2183
25
Hettinga, Uiltje Tewes 
Brug, Lydia Klazes van der 
 30 aug 1825Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13492
I13493
26
van Gorkum, Pytter Klases 
Krol, Antje Jans 
 30 aug 1828Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94332
I75209
27
Poortinga, Dirk Rinzes 
Woude, Grietje Gerrits van der 
 30 aug 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10356
I6294
28
Slager, Meindert Anes 
Wallendal, Sjutje 
 30 aug 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24080
I24229
29
Meyer, Foppe Cornelis 
Veldhuis, Trijntje Walles 
 30 aug 1845IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71057
I71046
30
Slager, Jacob Jacobs 
Botma, Reintje Hessels 
 30 aug 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22985
I22967
31
van Sinderen, Ulbe Jelles 
Bijlstra, Geeske Jans 
 30 aug 1862Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28803
I53849
32
Laan, Johannes Oenzes van der 
Borg, Maria Onnes van der 
 30 aug 1871Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108380
I108352
33
Ploeg, Hidde Martens van der 
de Smit, Elisabeth 
 30 aug 1900Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55805
I98926
34
IJskamp, Oense (Andrew) Willems 
Borduin, Akke (Anna) 
 30 aug 1905USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26876
I26879
35
Miedema, Kornelis Berends 
Kroodsma, Akke Hanzes 
 30 aug 1906Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37961
I27819
36
Woude, Pieter Jans van der 
de Boer, Zwaantje Jans 
 30 aug 1917Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20832
I22680
37
Poortinga, Marten Jans 
Reitsma, Idske Pieters 
 30 aug 1928Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90154
I90153

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Saakes, Maike 
 30 aug 1711Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83431
2
Tjerks, Pier 
 30 aug 1711Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70647
3
Hotses, Trijntje 
 30 aug 1716Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70435
4
Oedses, Grietje 
 30 aug 1716Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44321
5
Klases, Tiete 
 30 aug 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46342
6
Douwes, Aukje 
 30 aug 1733Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86627
7
Andries, Jetze 
 30 aug 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42885
8
Boersma, Jan Gerrits 
 30 aug 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32367
9
Jans, Jeppe 
 30 aug 1739Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57357
10
Sytinga, Broer Ookles 
 30 aug 1739IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94314
11
AEdes, Tytie 
 30 aug 1744Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5547
12
Hofstra, Andries Keimpes 
 30 aug 1744Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94420
13
Sjoerds, Joukje 
 30 aug 1744Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80098
14
Pieters, Jeltje 
 30 aug 1750Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45390
15
Wijbes, Aukje (Akke) 
 30 aug 1750Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92820
16
Barwegen, Jan Jans 
 30 aug 1761Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88188
17
Helm, Grietje Lammerts van der 
 30 aug 1761Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56865
18
Buwalda, Klaas Eelkes 
 30 aug 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52799
19
Dijkstra, Jan Jans 
 30 aug 1767Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109220
20
Gerrits, Baukje 
 30 aug 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75280
21
Sybes, Sjoerdje 
 30 aug 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11199
22
Alkema, Feitze Pieters 
 30 aug 1772Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40237
23
Botes, Maaike 
 30 aug 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46922
24
Meer, Grietje Douwes van der 
 30 aug 1772Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84862
25
Meyer, Jeremias Gaukes 
 30 aug 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67558
26
Hijma, Pietje Willems 
 30 aug 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5093
27
Laan, Antje Jans van der 
 30 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34352
28
Postma, Sipke Sipkes 
 30 aug 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17542
29
Akkerhof, Tjalling Folkerts 
 30 aug 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5985
30
Molenaar, Baukje Pieters 
 30 aug 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13284
31
Olijnsma, Gerben Kornelis 
 30 aug 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46362
32
Postma, Jan Jans 
 30 aug 1789Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90055
33
Wal, Reinder (Rintje) Foppes van der 
 30 aug 1792Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35043
34
Boersma, Trijntje Sytzes 
 30 aug 1795Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9144
35
Buwalda, Eelke Klazes 
 30 aug 1795Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20130
36
de Wind, Jan Taekes van 
 30 aug 1795Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97100
37
Eekkerk, Barbara Hendriks 
 30 aug 1795Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60881
38
Lolkes, Trijntje 
 30 aug 1795Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47035
39
Miedema, Jelle Freerks 
 30 aug 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1547
40
Miersma, Sipke Hettes 
 30 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5264
41
Silvius, Riemke Jacobs 
 30 aug 1795Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64420
42
Smit, Beitske Piers 
 30 aug 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6017
43
Dijkstra, Johannes Sjoukes 
 30 aug 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78281
44
Halbersma, Fetje Symens 
 30 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12007
45
Norttraven, Elisabeth Nammens 
 30 aug 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102046
46
Reitsma, Arjen Siedzes 
 30 aug 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106466
47
Tinga, Johanna Pieters 
 30 aug 1801Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73192
48
van Kleffens, Ytske Siedses 
 30 aug 1801Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62214
49
Vries, Janke Sytzes de 
 30 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1963
50
Bosma, Hein Pieters 
 30 aug 1807Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80120

1 2 Volgende»