Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Martens, Marten Sybrens 
 30 jul 1695Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48128
2
Verschout, Marie 
 30 jul 1756Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40488
3
Koopmans, Sytse Rienks 
 30 jul 1762Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40960
4
Korf, Pieter Jochums 
 30 jul 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98388
5
Ewal, Doetje Arends 
 30 jul 1771Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23934
6
Meyer, Jeremias Gaukes 
 30 jul 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67558
7
Glas, Arjen Martens 
 30 jul 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39031
8
Reitsma, Hylke Sydses 
 30 jul 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55211
9
Oedses, Jan 
 30 jul 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18701
10
Nammens, Sjoeke 
 30 jul 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93035
11
de Jager, Pietje Piebes 
 30 jul 1780Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97998
12
Douma, Isaak Jakobs 
 30 jul 1781Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51740
13
Krips, Frans Johannes 
 30 jul 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62765
14
Berkum, Theunis Hendrikus van 
 30 jul 1782Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9786
15
Hoekstra, Popke Sybes 
 30 jul 1784Smalle Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57574
16
Hoekstra, Jentje Jacobs 
 30 jul 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38535
17
Buurstra, Antje Douwes 
 30 jul 1789Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59295
18
Nieuwenhuis, Heere Egberts 
 30 jul 1790Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26589
19
Bloemhof, Bote Jacobs 
 30 jul 1792Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88489
20
Hempenius, Pieter Jacobs 
 30 jul 1792Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95812
21
Hogerhuis, Trijntje Wybrens 
 30 jul 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58844
22
Bosch, Jan Gerrits 
 30 jul 1794Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6707
23
Boonstra, Merk Jacobs 
 30 jul 1795Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11526
24
Bouwsma, Jitske Pieters 
 30 jul 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19325
25
Lolkes, Trijntje 
 30 jul 1795Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47035
26
Bloemsma, Aukjen Binnes 
 30 jul 1796Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79053
27
Tol, Oltje Taekes 
 30 jul 1796Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23899
28
Postma, Antje Dirks 
 30 jul 1797Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61614
29
Teunis, Trijntje 
 30 jul 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97737
30
Poortman, Everdina Carels 
 30 jul 1798Rijssen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52193
31
Mellema, Minze Sybes 
 30 jul 1799Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6740
32
Seekles, Grietje Saekles 
 30 jul 1801Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72142
33
Straatsma, Jacob Siedzes 
 30 jul 1802Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9846
34
Kooystra, Akke Sipkes 
 30 jul 1804Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105248
35
Turkstra, Jouwert Rientses 
 30 jul 1805Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9706
36
Ferwerda, Hilbrand Hotzes 
 30 jul 1807Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18813
37
Schouw, Hinke Martens van der 
 30 jul 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15046
38
Annes, Jan 
 30 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45616
39
Hylkema, Hylke AEdes 
 30 jul 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5083
40
Hiemstra, Grietje Jans 
 30 jul 1812Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86104
41
Brink, Jacob Alberts 
 30 jul 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96782
42
Ozinga, Pietje Jacobs 
 30 jul 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97404
43
Planting, Sieds Reids 
 30 jul 1813Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42345
44
Schaaf, Antje Johannes van der 
 30 jul 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26375
45
Brinkman, Grietje Durks 
 30 jul 1814Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62046
46
Dijkstra, Sjuwke Jans 
 30 jul 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42143
47
Bakker, Jacob Pieters 
 30 jul 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I928
48
Schmoll, Cornelia Johan 
 30 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8407
49
Hijma, Lijsbeth Rintjes 
 30 jul 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2006
50
Hemstra, Grietje Dirks 
 30 jul 1817Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56374

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Elseloo, Hendrik Jacobs 
 30 jul 1781Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103277
2
Hindriks, Trijntje 
 30 jul 1788Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105695
3
Martens, Jan 
 30 jul 1794Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66807
4
Baarda, Gerlantje Gerlofs 
 30 jul 1800Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45695
5
Sjoerds, Sijds 
 30 jul 1800Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48931
6
Wiersma, Tjepke Foekes 
 30 jul 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43270
7
Jenties, Gertie 
 30 jul 1811Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71581
8
Stap, Hein Annes 
 30 jul 1814 I77071
9
Jans, Dirk 
 30 jul 1815Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103257
10
Smith, Cornelis Sijbrens 
 30 jul 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7089
11
Huizinga, Oege Cornelis 
 30 jul 1816Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64968
12
Boersma, Berber Arjens 
 30 jul 1817Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104869
13
Bouwma, Tjalke Barteles 
 30 jul 1817Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105359
14
Jaarla, Pieter Gerrits 
 30 jul 1819Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88216
15
Jansma, Andries Symens 
 30 jul 1820Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96228
16
Posthuma, Johanna Johannes 
 30 jul 1820Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13350
17
Wybrandi, Klaas Gentiuszn 
 30 jul 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42483
18
Geerts, Berber 
 30 jul 1825Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103514
19
Hijma, Tjipke Klazes 
 30 jul 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9505
20
Meer, Grietje Sibles van der 
 30 jul 1826 I12789
21
Triemstra, Liebe Metskes 
 30 jul 1826 I75866
22
Bakker, Cornelis Doekes 
 30 jul 1828Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56447
23
Tinga, Eelco 
 30 jul 1828City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69581
24
Dijkstra, Bontje Eeltjes 
 30 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2167
25
Straatsma, Andries Eeltjes 
 30 jul 1829Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9003
26
Miedema, Grietje Klazes 
 30 jul 1831 I8785
27
Vries, Jouke Jacobs de 
 30 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7199
28
Krips, Frans Johannes 
 30 jul 1833 I62765
29
Lep, Jakob Wigles van der 
 30 jul 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19925
30
Baarda, Baukje Gerlofs 
 30 jul 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90325
31
Hoekema, Janke Pieters 
 30 jul 1834Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97238
32
Hoekstra, Hoite Sipkes 
 30 jul 1834Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65963
33
Tamminga, Sipke Hettes 
 30 jul 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19239
34
van Gorkum, Anne Hendriks 
 30 jul 1834Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101031
35
Westra, Fockjen Jans 
 30 jul 1835Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97994
36
de Groot, Geeltje Klazes 
 30 jul 1836Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36284
37
Hollander, Wytske Jans 
 30 jul 1836Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4580
38
Fokkema, Ymkje Oeges 
 30 jul 1839Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28580
39
Hoekstra, Stillborn Jans 
 30 jul 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82786
40
Hoekstra, Pieter Sybes 
 30 jul 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16690
41
Hofma, Dirk Obbes 
 30 jul 1841Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97028
42
Noordenbos, Tjitske Ulbes 
 30 jul 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31418
43
Groot, Watse Gabes de 
 30 jul 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8430
44
Douma, Lieuwe Douwes 
 30 jul 1844 I68227
45
Hoving, Jan Harms 
 30 jul 1844Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40661
46
Terpstra, Jacob Symens 
 30 jul 1845Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85712
47
Sikkema, Grietje Pieters 
 30 jul 1847Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3592
48
de Wilde, Rinske Jelles 
 30 jul 1848Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92962
49
Zee, Johannes Martens van der 
 30 jul 1848Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94197
50
Biesma, Jelle Jans 
 30 jul 1854Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76369

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Schotanus, Douwe Bernhardus 
Braada, Thietske Seerps 
 30 jul 1713Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93667
I93668
2
Floris, Bauke 
Jans, Geertje 
 30 jul 1724Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46241
I46242
3
Geerts, Hinderk 
Martens, Jeltie 
 30 jul 1744Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72369
I72370
4
Hendriks, Tjeerd 
Feddes, Janke 
 30 jul 1748Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66765
I66766
5
Kreeft, Hendrik 
Klaases, Sybrig 
 30 jul 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101678
I101679
6
Jelles, Willem 
Alberts, Doetie 
 30 jul 1758Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88327
I88328
7
Jans, Hendrik 
Jans, Jeltie 
 30 jul 1769Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73288
I73289
8
Tjommes, Hendrik 
Michiels, Beitske 
 30 jul 1769Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42903
I42913
9
Martens, Jan 
Repkes, Sijke 
 30 jul 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85584
I84245
10
Hendriks, Jan 
Ydes, Antje 
 30 jul 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48573
I47050
11
Hendriks, Maurits 
Johannes, Dirkje 
 30 jul 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79693
I79694
12
Mellema, Sybe Klaases 
Jurjens, Mintje 
 30 jul 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6731
I6736
13
van Dijk, Dirk Freerks 
Brouwer, Aaltje Willems 
 30 jul 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76940
I76941
14
de Jong, Wieger Wiegers 
Wiersma, Tjitske Simons 
 30 jul 1797Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48818
I48819
15
Gorter, Alle Riemers 
Meulen, Sjoukje Alles van der 
 30 jul 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60545
I60546
16
van Slooten, Tammo Tammerus 
van Trojen, Anna Barbara Jacoba 
 30 jul 1806City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90913
I90919
17
Lamringh, Klaas Gerbens 
Stallinga, Pierkje Haentjes 
 30 jul 1809Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14192
I14191
18
Dantuma, Roelof Pieters 
Raap, Rinske Henricus 
 30 jul 1812Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72653
I72654
19
Raap, Adrianus Floris 
Dantuma, Saapke Alberts 
 30 jul 1812Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41209
I41210
20
Dreyer, Ritske Arjens (aka Dijkstra) 
Luttendorf, Lysbert Karels 
 30 jul 1813Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I607
I604
21
Kingma, Jacob Jans 
Jansma, Jantje Folkerts 
 30 jul 1813Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10910
I24510
22
Hoekstra, Sipke Klases 
de Vries, Antje Adzers 
 30 jul 1814Mairie Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56998
I56999
23
Woude, Yde Hendriks van der 
Bootsma, Sytske Cornelis 
 30 jul 1814Mairie Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48782
I48781
24
Exter, Durk Durks (aka Extra) 
Ploeg, Dieuwke Durks van der 
 30 jul 1818Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3091
I3090
25
Tilma, Fopke Piers 
Roorda, Wytske Jacobs 
 30 jul 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5445
I5947
26
Veenstra, Geert Hendriks 
Bouma, Froukje Lammerts 
 30 jul 1820Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55924
I28284
27
Westerhuis, Luitzen Tietes 
Hoogstra, Aafke Michiels 
 30 jul 1820Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61477
I61476
28
Visser, Evert Freerks 
Zwaagmans, Jitske Christiaans 
 30 jul 1833Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35543
I35544
29
Braaksma, Paulus Johannes 
de Vries, Trijntje Fopkes 
 30 jul 1835Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39918
I52929
30
Hoekstra, Hendrik Luites 
Fernholt, Arentje Wijkes 
 30 jul 1841Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102154
I102155
31
Zijlstra, Folkert Feykes 
Slim, Jantje Arjens 
 30 jul 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32882
I25571
32
Schrunder, Franciscus Hermanus Hendrik 
Jongezoon, Trijntje 
 30 jul 1851Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105917
I105918
33
Jong, Sjouke Sjoerds de 
de Jong, Ytje Jakobs 
 30 jul 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15857
I30085
34
Wierda, Folkert Piers 
Meulen, Dieuwke Rentjes van der 
 30 jul 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28319
I28317
35
Bijleveld, Iede Willems 
Roo, Meiltje AElzes de 
 30 jul 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13787
I21419
36
Sinnema, Eelze Tjipkes 
Groeneveld, Tjitske Dirks 
 30 jul 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39882
I39883
37
de Rook, Jurjen Sipkes 
Folkertsma, Ankje Eeltjes 
 30 jul 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62773
I53573
38
Haga, Gosse (George) Jitzes 
Hijma, Aaltje (Elsie) Abes 
 30 jul 1891Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13915
I16875
39
Hofman, Reinder Dirks 
de Vries, Trijntje Pieters 
 30 jul 1892Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35722
I63449
40
Pakkebier, Gerrit Hendrik Hermanus 
Zoodsma, Maaike (Maggie) Bartels 
 30 jul 1892Philips County, KS, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11452
I3543
41
Posthuma, Kornelis Jans 
Braaksma, Beitske Jacobs 
 30 jul 1892Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58141
I86522
42
Lenos, Frans Tobias 
Gombert, Johanna 
 30 jul 1902's Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54157
I68342
43
Meer, Jacob Jacobs van der 
de Jong, Sytske Arends 
 30 jul 1904Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62290
I74571
44
Buursma, Engelbertus (Bert) Douwes 
Kroes, Margaret Hendriks 
 30 jul 1935Muskegon, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29370
I61953
45
de Klein, Bote Johannes 
Zoodsma, Grietje Sytses 
 30 jul 1942Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62211
I42108
46
Ondersma, Anne (Andrew) Sybrens 
Stephenson, Mary Elizabeth 
 30 jul 1954USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18641
I37321

Doop

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jorrijts, Tiete 
 30 jul 1669 I46761
2
Tietes, Jorrijt 
 30 jul 1669Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46756
3
Lubberts, Aeltje 
 30 jul 1705Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78230
4
Fransens, Wouwter 
 30 jul 1724Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45192
5
Gerryts, Tietje 
 30 jul 1724Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106419
6
Piers, Ymkje 
 30 jul 1724Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95112
7
Ubles, Maike 
 30 jul 1724Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46240
8
de Haan, Rinze Lourenzes 
 30 jul 1741Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69074
9
Doekes, Aukjen 
 30 jul 1741Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84550
10
Lijkeles, Grijtie 
 30 jul 1745Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82866
11
Pybes, Tryntie 
 30 jul 1747Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47575
12
Woude, Pieter Cornelis van der 
 30 jul 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49583
13
Krijnes, Jou 
 30 jul 1751 I77681
14
Roelofs, Djeuke 
 30 jul 1752Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3070
15
van Slooten, Grietje Janes 
 30 jul 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70768
16
Johannes, Acke 
 30 jul 1756Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102161
17
Boersma, Oeble Gerbens 
 30 jul 1758Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42842
18
Broekens, Tijtje AEdes 
 30 jul 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45768
19
Halma, Anne Nammens 
 30 jul 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6582
20
Vliet, Jelle Ynses (aka Vlietstra) van 
 30 jul 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9318
21
Ypes, Dieuke 
 30 jul 1768Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44946
22
Bijlsma, Tijs Symens 
 30 jul 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4838
23
van Dam, Sjoukje Jans 
 30 jul 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75082
24
Boschma, Grietje Jans 
 30 jul 1775IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95769
25
Broekens, Hyke AEdes 
 30 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1227
26
Kas, Jan Johannes 
 30 jul 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1384
27
Nammens, Blijke 
 30 jul 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79490
28
Olivier, Antje Roelofs 
 30 jul 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5657
29
Stienstra, Willem Sjoerds 
 30 jul 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63365
30
Zijlstra, Dirk Jacobs 
 30 jul 1775Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102348
31
Martens, Rikstje 
 30 jul 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51199
32
Stienstra, Rienk Sjoerds 
 30 jul 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70545
33
Arjens, Gerben 
 30 jul 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45759
34
Dreyer, Gerben Arjens 
 30 jul 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I606
35
Dreyer, Ritske Arjens (aka Dijkstra) 
 30 jul 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I607
36
Olivier, Baukje Lourens 
 30 jul 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14500
37
Slim, Arjen Wybes 
 30 jul 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13064
38
Sytsma, Bernardus Foekes 
 30 jul 1786Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2722
39
de Vries, Trijntje Theunis 
 30 jul 1797Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105762
40
Kloosterman, Aaltje Reinders 
 30 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7205
41
Dijkstra, Antje Halbes 
 30 jul 1809Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14425
42
Dijkstra, Berber Meinderts 
 30 jul 1809Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102964
43
Gelder, Beert Gerrits 
 30 jul 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50639
44
Papma, Johannes Fransen 
 30 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5373
45
Vlastra, Jan Heins 
 30 jul 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54886