Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lant, Hiltje Jacobs 
 30 jun 1726Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65589
2
Woude, Geert Gosses van der 
 30 jun 1754Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50135
3
Mients, Joukjen 
 30 jun 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93037
4
Matstra, Sipke Rienks 
 30 jun 1759Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82765
5
Nicolai, Rinske Watzes 
 30 jun 1765Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6378
6
Prosee, Roelof Johannes 
 30 jun 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94305
7
Zuidema, Alle Berends 
 30 jun 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5459
8
Klaver, Minne Jans 
 30 jun 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3853
9
Postuma, Sybrigje Sybes 
 30 jun 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85754
10
Annes, Bauke 
 30 jun 1783Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72196
11
Kaastra, Sjerp Tjeerds 
 30 jun 1783Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41676
12
Dijkstra, Rinske Sjoukes 
 30 jun 1784Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23085
13
Bos, Wibbigje Martens 
 30 jun 1786Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61479
14
Sjoerds, Hyke 
 30 jun 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45118
15
Kooy, Trijntje Jans van der 
 30 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7142
16
Boersma, Symen Jelles 
 30 jun 1793Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93230
17
Hayma, Afke Renderts 
 30 jun 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90342
18
Hettes, Antje 
 30 jun 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47701
19
Hoppinga, Folkert Wygers 
 30 jun 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73687
20
Kooy, Philippus Baerends 
 30 jun 1794Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74394
21
Sipkema, Cornelis Wopkes 
 30 jun 1795Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90133
22
Halma, Sierk Cornelis 
 30 jun 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5072
23
Meulen, Sjoerd Sybes van der 
 30 jun 1797Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66736
24
Swart, Antje Klazes 
 30 jun 1797Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3976
25
Jongedijk, Klaas Sibbeles 
 30 jun 1799Gersloot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60824
26
Slot, Gerrit Franses 
 30 jun 1799Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39535
27
Braak, Oege Hilles 
 30 jun 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I181
28
Kroes, Jan Hendriks 
 30 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5217
29
Minnema, Klaas Minnes 
 30 jun 1800Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73060
30
Miedema, Andries Pyters 
 30 jun 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43483
31
Sinnema, Aaltje Gatzes 
 30 jun 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61456
32
Poelstra, Frans Willems 
 30 jun 1803Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12108
33
Jacobs, Klaaske 
 30 jun 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45656
34
Jans, Dirk 
 30 jun 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45130
35
Puist, Jeltje Christiaans 
 30 jun 1806Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54892
36
Stienstra, Gerrit Annes 
 30 jun 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9583
37
de Groot, Pietje Pieters 
 30 jun 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27618
38
Dijkstra, Antje Halbes 
 30 jun 1809Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14425
39
Boersma, Ritske Jacobs 
 30 jun 1810Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59637
40
Postma, Sjoukje Jans 
 30 jun 1810Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2634
41
Faber, Adriana Sara 
 30 jun 1811Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59473
42
Klok, Jacob Tjerks 
 30 jun 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5634
43
Kuipers, Berber Reinders 
 30 jun 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46999
44
Bierma, Antje Jorrits 
 30 jun 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50608
45
de Ham, Jitske Harmens 
 30 jun 1815Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55616
46
Dobbinga, Johannes Cremer Reinks 
 30 jun 1815Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54867
47
Plumer, Lolkje Klazes 
 30 jun 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78374
48
Woude, Tjitske Gerrits van der 
 30 jun 1816Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6808
49
Antonides, Fokke Sakes 
 30 jun 1817Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53826
50
Wybenga, Sjeutsje Sybes 
 30 jun 1817 I67828

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Keimpes, Jacob 
 30 jun 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I738
2
Adzerts, Ulbe 
 30 jun 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74787
3
Hendriks, Jan 
 30 jun 1807Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107543
4
Gosliga, Dettje Heerkes 
 30 jun 1808Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57210
5
Smeding, Jacob Douwes 
 30 jun 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6350
6
Banga, Uilkje Cornelis 
 30 jun 1809Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22052
7
Hendriks, Bokke 
 30 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11929
8
Pieters, Lijsbet 
 30 jun 1811Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108775
9
Stienstra, Akke Keimpes 
 30 jun 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19208
10
van Oosten, Martinus 
 30 jun 1812Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98168
11
Meulen, Jeen Jeens van der 
 30 jun 1813Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3319
12
Brouwer, Fokeliena Petrus 
 30 jun 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26223
13
Jans, Aukje 
 30 jun 1814 I58867
14
Binderts, Trijntje 
 30 jun 1815Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109227
15
Fellinga, Gerrit Binnes 
 30 jun 1817Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87952
16
Althusius, Johannes Jans 
 30 jun 1818Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85516
17
Lieuwes, Jantie 
 30 jun 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I527
18
Mey, Adriaantje Jans van der 
 30 jun 1823Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15535
19
Sijbbes, Trijntie 
 30 jun 1823Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111972
20
Ypey, Tjitske Willems 
 30 jun 1823Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15260
21
Dompselaar, Margjen Jans 
 30 jun 1825Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69929
22
Leertouwer, Hendrik Johannes 
 30 jun 1825 I52508
23
Bildt, Sjoerd Johannes de 
 30 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3363
24
Pytters, Geiske 
 30 jun 1826Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86185
25
Dijkstra, Sjoerdtje Watzes 
 30 jun 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33279
26
Zijlstra, Sijke Reins 
 30 jun 1828Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83973
27
Luxen, Saapke Jochems 
 30 jun 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4793
28
de Vries, Klaas Thijsses 
 30 jun 1830Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67988
29
Dijk, Lieuwe Annes van 
 30 jun 1830Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8031
30
Wiersma, Hitje Pabes 
 30 jun 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66843
31
de Jong, Sytze Lieuwes 
 30 jun 1831Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48316
32
Boon, Hendrik Hanzes van der 
 30 jun 1832Bergen op Zoom, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41772
33
Hoekstra, Hidde Jans 
 30 jun 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47028
34
Wagenaar, Jacob Roelofs 
 30 jun 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104140
35
Rienks, Frouwkjen 
 30 jun 1834Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54651
36
Stambergen, Hendrik Jans 
 30 jun 1835 I61519
37
Zondervan, Aede Andries 
 30 jun 1835Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87029
38
de Vries, Bonse Lykeles 
 30 jun 1836Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69616
39
de Vries, Jouke Sybrens 
 30 jun 1836Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108782
40
Vlietstra, Pieter Geerts 
 30 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8822
41
Wassink, Berend Hendriksen 
 30 jun 1836Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109892
42
Dantuma, Luitjen Eelkes 
 30 jun 1837Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68461
43
Meulen, Gerryt Meinderts van der 
 30 jun 1837Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59092
44
Kamminga, Pieter Pieters 
 30 jun 1838Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49346
45
Tuinstra, Jan Dirks 
 30 jun 1840Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89897
46
Terpstra, Pieter Bokkes 
 30 jun 1841Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18162
47
Hoekstra, Feye Klases 
 30 jun 1842 I49724
48
Rienks, Klaaske Thijsses 
 30 jun 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35312
49
Dijk, AEbele Gerbens van 
 30 jun 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1303
50
Pranger, Antje Klases 
 30 jun 1843Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31794

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 84

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tasma, Ulbe Jelles 
Romkes, Rinske 
 30 jun 1709Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49131
I49132
2
Hendrix, Johannes 
Hanses, Aatje 
 30 jun 1737Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88122
I88123
3
Uilkes, Otte 
Sijmens, Lolkjen 
 30 jun 1737Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74217
I74218
4
Temmes, Pijtter 
Johannis, Betske 
 30 jun 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72516
I72517
5
Noordenbos, Johannes Ulbes 
Claases, Tijtje 
 30 jun 1748Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106906
I106907
6
Pijters, Feike 
Ruurds, Auk 
 30 jun 1748Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92355
I92358
7
Popes, Rommert 
Eelkes, Ytje 
 30 jun 1748Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68562
I68563
8
Wijbes, Aant 
Fokes, Jeltje 
 30 jun 1748Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82937
I82938
9
Jans, Pietter 
Doekes, Trijntje 
 30 jun 1753Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94431
I94432
10
Gerryts, Gatse 
Johannes, Doetje 
 30 jun 1754Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97481
I97482
11
Plat, Gerben Jans 
Kandidat, Grietje Tjerks 
 30 jun 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66050
I66051
12
Zybes, Jacob 
Durks, Zijke 
 30 jun 1754Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78883
I78884
13
Bartles, Jan 
Idses, Doetje 
 30 jun 1765Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70283
I70284
14
de Haan, Ype Alberts 
Harmens, Sjoukje 
 30 jun 1765Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3123
I3124
15
Hendriks, Meint 
Tjerks, Sjouwke 
 30 jun 1765Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92784
I92792
16
Jurjens, Alle 
Hinnes, Rinske 
 30 jun 1765Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76229
I76230
17
Jurjens, Alle 
Hinnes, Rinske (Hinke) 
 30 jun 1765Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106605
I106606
18
Sierds, Sikke 
Roelfs, Aaltje 
 30 jun 1765Duurswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77248
I77249
19
Sytses, Eeltje 
Klases, Akke 
 30 jun 1765Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86886
I86887
20
Beistra, Ritske Alberts 
Martens, Dijttjen 
 30 jun 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84248
I84249
21
Claases, Mient 
Harmens, Lutske 
 30 jun 1771Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53491
I53492
22
Heeringa, Gijsbert Gosses 
Sjoerds, Tjitske 
 30 jun 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45635
I45636
23
Yntema, Hessel Douwes 
Wierema, Aafke Ottes 
 30 jun 1771Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71988
I71989
24
Borger, Auke Johannes 
Rensma, Trijntje Pieters 
 30 jun 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I798
I640
25
Gulmans, Jan Beerends 
Jakobs, Trijntje 
 30 jun 1776Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72069
I72070
26
de Swart, Ruurd Meines 
Wagenaar, Beitske Sjoerds (aka Veurman) 
 30 jun 1782Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70526
I70525
27
Hiemstra, Jacob Sierds 
Sjoerds, Ebeltje 
 30 jun 1782Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38595
I38596
28
Jacobs, Pyter 
Symons, Clara 
 30 jun 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77088
I77089
29
Symens, Goitzen 
Ypes, Sjoertje 
 30 jun 1782Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86014
I86015
30
Hage, Rudolph 
van Dijk, Maaike Fransens 
 30 jun 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44116
I7179
31
Andries, Gribbert 
Ritskes, Ymkjen 
 30 jun 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2033
I3239
32
Dijkstra, Upt Reinders 
Twijnstra, Lysbet Jacobs 
 30 jun 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12466
I12467
33
Koning, Hendrik Jans 
Nonkes, Ymkjen Jans 
 30 jun 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110171
I110172
34
Loonstra, Karst Fokkes 
Jogchems, Aaltje 
 30 jun 1793Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58859
I58860
35
Bloemhof, Doeye Sapes 
Noteboom, Beitske Foekes 
 30 jun 1799Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29892
I29893
36
Couperus, Johannes Gerhardus 
Veen, Jeltje Gaeles van der 
 30 jun 1799Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62855
I62856
37
Stelpstra, Sytse Sybrens 
Loots, Trijntje Willems 
 30 jun 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12075
I12113
38
Hansma, Sipke Hanzes 
Cornelis, Antje 
 30 jun 1805Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70955
I104577
39
Smid, Jan Gerbens 
Smid, Grietje Saskes 
 30 jun 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54670
I54671
40
Tijsma, Thijs Joukes 
Wybes, Geeske 
 30 jun 1805Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66539
I66540
41
Tuin, Sjouke Dirks 
Sjoukes, Geertje 
 30 jun 1805Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38887
I78857
42
Wijma, Jelle Rinderts 
Rudolphi, Aukjen Johannes 
 30 jun 1805Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69691
I69692
43
Keegstra, Ruurd Feddes 
Folkertsma, Geertje Harkes 
 30 jun 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13762
I13763
44
Penninga, Jan Jacobs 
Kuik, Tettje Dirks 
 30 jun 1812Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86329
I86330
45
Dorst, Adrianus 
Klein, Dina Willemina 
 30 jun 1813Zutphen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98083
I98084
46
de Vries, Eelze Eelzes 
Ferwerda, Dirkje Doekes 
 30 jun 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79930
I45750
47
Postma, Sjoerd Folkerts 
Ploeg, Jantje Jacobs van der 
 30 jun 1816Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74807
I74808
48
Duinen, Jan Abes van 
Walda, Marijke Jacobs 
 30 jun 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1534
I13830
49
Rauwerda, Auke Dirks 
Ferwerda, Riemke Foppes 
 30 jun 1821Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61730
I61731
50
Boonstra, Wybe Rommerts 
Betswerda, Gertje Harmens 
 30 jun 1822Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84062
I84063

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Aardt 
 30 jun 1672Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80412
2
Feddes, Jacob 
 30 jun 1726Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74004
3
Jelles, Thomas 
 30 jun 1726Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16722
4
Martens, Seeske 
 30 jun 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63
5
Riewerts, Geertjen 
 30 jun 1726City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107026
6
Wybrens, Johannes 
 30 jun 1726Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47316
7
Oedzes, Oedske 
 30 jun 1735Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2885
8
Everts, Jolt 
 30 jun 1737Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86617
9
Douwes, Jan 
 30 jun 1743Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74719
10
Jarigs, Hendrikje 
 30 jun 1743St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78093
11
Klazes, Lutske 
 30 jun 1743Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11546
12
Ruurds, Dieuke 
 30 jun 1743Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70610
13
van Kleffens, Eelke Sydses 
 30 jun 1743Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62223
14
de Vries, Antje Pieters 
 30 jun 1748Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72782
15
Wassenaar, Neeltje Klases 
 30 jun 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66040
16
van Waart, Petrus 
 30 jun 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107675
17
de Vries, Wybe Johannes 
 30 jun 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77937
18
Hulder, Jacob Theunis 
 30 jun 1754Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38199
19
Jaspers, Janke 
 30 jun 1754Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47077
20
Jelles, Grietje 
 30 jun 1754Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39924
21
Wijga, Baukje Ennes 
 30 jun 1754St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76989
22
Eelties, Sytske 
 30 jun 1756Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72201
23
Abrahams, Grietje 
 30 jun 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78261
24
Buschman, Hendrik Jochem 
 30 jun 1765Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63642
25
Groenje, Lolke Pieters 
 30 jun 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92152
26
Groot, Watze Gabes de 
 30 jun 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I744
27
Jacobs, Pietertje 
 30 jun 1765Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102849
28
Jarigs, Antje 
 30 jun 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10579
29
Kister, Grietje 
 30 jun 1765Haamstede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102807
30
Laverman, Doede Jochums 
 30 jun 1765Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53727
31
Tjeerds, Jan 
 30 jun 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45587
32
Werf, Anna Maria Jans van der 
 30 jun 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35757
33
Beerns, Tijtje 
 30 jun 1771Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47578
34
Bonsma, Harmen Pieters 
 30 jun 1771Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7377
35
de Graaf, Trijntje Tjeerds 
 30 jun 1771Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106960
36
Westerhuis, Taeke Pieters 
 30 jun 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95483
37
Berkenbijl, Johannes Johannes 
 30 jun 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105314
38
Cahai, Christina 
 30 jun 1776Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105914
39
Miedema, Berend Klaases 
 30 jun 1776Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37952
40
Pieters, Sjouke 
 30 jun 1776Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71494
41
Sinnema, Jacob Jans 
 30 jun 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10200
42
de Boer, Trijntje Nannings 
 30 jun 1782Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38237
43
Meirink, Yttje Fockes 
 30 jun 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86898
44
Nijsloot, Jelle Annes 
 30 jun 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106347
45
Boer, Trijntje Nannes de 
 30 jun 1793Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18163
46
Kingma, Kenouw Hanzes 
 30 jun 1793Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83174
47
Link, Pieter 
 30 jun 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5865
48
Blanke, Antje Klazes 
 30 jun 1799Hemelum/Mirns/Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83734
49
Egly, Lijsabeth Hendriks 
 30 jun 1799St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5810
50
Hofman, Abel Jans 
 30 jun 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9827

1 2 Volgende»