Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Harmens, Pijtter 
 30 mei 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59517
2
Strikwerda, Pier Johannes 
 30 mei 1737Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111017
3
Reinders, Rinske 
 30 mei 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2850
4
van Keimpema, Harmen Keimpes 
 30 mei 1754Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4722
5
Jans, Jantje 
 30 mei 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91811
6
Emkes, Anna 
 30 mei 1765Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58964
7
Veenstra, Paulus Heines 
 30 mei 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36533
8
Bloem, Antje Hindriks 
 30 mei 1770Blijham, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109820
9
Boer, Marten Eelkes de 
 30 mei 1773Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1613
10
Bosgra, Geertje Jans 
 30 mei 1775Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1773
11
Aukes, Klaaske 
 30 mei 1777 I47438
12
Andringa, Jacob Sybrens 
 30 mei 1778Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77575
13
Boersma, Maartje Montes 
 30 mei 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42828
14
Piers, Henderika Baukes 
 30 mei 1779Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18187
15
Martens, Menne 
 30 mei 1780Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91314
16
Ydes, Eelkje 
 30 mei 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53038
17
Hollander, Hibbe Hessels 
 30 mei 1781Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87252
18
Wassenaar, Klaas Boyens 
 30 mei 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63747
19
Hoekstra, Martzen Gerlofs 
 30 mei 1782Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83477
20
Brouwer, Arnoldus Johannes 
 30 mei 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58787
21
Boelens, Luitsen Gaukes 
 30 mei 1787Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66700
22
de Boer, Wytske Jans 
 30 mei 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30303
23
Terpstra, Froukje Ettes 
 30 mei 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6194
24
Jansma, Tijs Sjoerds 
 30 mei 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3457
25
Kloosterman, Jan Romkes 
 30 mei 1791Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1900
26
Kiestra, Harmanus Olferts 
 30 mei 1792Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47215
27
Olijnsma, Grietje Kornelis 
 30 mei 1794Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46363
28
Jong, Ytje Klases de 
 30 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18208
29
Kramer, Rijkelt 
 30 mei 1795Ommen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113263
30
Schoorstra, Klaas Gerbens 
 30 mei 1795Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37439
31
Zijlstra, Tjeerd Sytzes 
 30 mei 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2665
32
de Boer, Eerd Jelles 
 30 mei 1796Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110537
33
Vriesema, Jeltje Popkes 
 30 mei 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3643
34
Hamersma, IJsbrand Jans 
 30 mei 1798Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113589
35
Wiersma, Jacob Ouwes 
 30 mei 1798Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67717
36
Vries, Sytze Ypes de 
 30 mei 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3415
37
Posthumus, Wybren Klazes 
 30 mei 1803Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13711
38
Wey, Oege Sytzes van der 
 30 mei 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98744
39
Terpstra, Sytske Alberts 
 30 mei 1806Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106964
40
Kuiken, Beert Arjens 
 30 mei 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73702
41
Sysling, Froukje Sipkes 
 30 mei 1810Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63792
42
Gunst, Maatje 
 30 mei 1811Oud-Vossemeer, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111571
43
Haan, Klaaske Tietes de 
 30 mei 1811Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15994
44
Terpstra, Hendrikje Hayes 
 30 mei 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32282
45
Wijngaarden, Jan Jans 
 30 mei 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50759
46
Dijkstra, Ruurd Pieters 
 30 mei 1813Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48821
47
Hoogland, Roelof Watzes 
 30 mei 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26355
48
Kroodsma, Hiltje Hanses 
 30 mei 1813Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13744
49
Hoekstra, Antje Frederiks 
 30 mei 1815 I34842
50
Visser, Hidde Jochums 
 30 mei 1817Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24062

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 193

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Douwe 
 30 mei 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89797
2
Sijbrens, Rinske 
 30 mei 1802Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73913
3
Botes, Pietje 
 30 mei 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3249
4
Clases, Hitje 
 30 mei 1810Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89215
5
Klaassen, Trijntje 
 30 mei 1811Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102110
6
Rodenburg, Trijntje Rutgers 
 30 mei 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89758
7
Walings, Freerk 
 30 mei 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12055
8
Dijkstra, Alle Douwes 
 30 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2505
9
Dijkstra, Brant Gerhardes 
 30 mei 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89432
10
Roelofs, Imkjen 
 30 mei 1812Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98839
11
Tjeerds, Simkie 
 30 mei 1812Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100417
12
Stap, Jan Jacobs 
 30 mei 1814Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25041
13
Verbeek, Pytje Johannes 
 30 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26189
14
Wiersma, Lysbert Gosses 
 30 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5117
15
Jakobs, Tjitske 
 30 mei 1815Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75076
16
Teppema, Aaltje Baukes 
 30 mei 1816Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67060
17
Jans, Riemke 
 30 mei 1817Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86183
18
Kuik, Dirk Dirks 
 30 mei 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4174
19
Hoekstra, Taetske Sjoukes 
 30 mei 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2041
20
Westra, Klaas Martens 
 30 mei 1820 I76264
21
Bij, Pier Tjeerds van der 
 30 mei 1821Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94158
22
Tuinstra, Bote Willems 
 30 mei 1821Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56077
23
Cuperus, Antje Douwes 
 30 mei 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13742
24
Rinsma, Baukje Folkerts 
 30 mei 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6009
25
Klazes, Betske 
 30 mei 1824Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60607
26
van Eisinga, Dieuwke Jacobs 
 30 mei 1824Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76030
27
Ploeg, Janke Filippus van der 
 30 mei 1825Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94633
28
Landstra, Yme Ypkes 
 30 mei 1826 I75769
29
Noorman, Jan Jans 
 30 mei 1826Godlinze, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110623
30
Sixma, Klaas Meintes 
 30 mei 1826 I38713
31
Steensma, Doetje Uiltjes 
 30 mei 1826Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100086
32
Wierdema, Tietje Wierds 
 30 mei 1826Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76458
33
Dijkstra, Nicolaas Edzerds 
 30 mei 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109613
34
Wal, Durk Annes van der 
 30 mei 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31386
35
Jans, Harmke 
 30 mei 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73270
36
Rinsma, Gerke Rinzes 
 30 mei 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44712
37
Schaaf, Jan Jilderts van der 
 30 mei 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I469
38
Scheltens, Willem 
 30 mei 1829Amsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110370
39
Drentsma, Wypkje Jans 
 30 mei 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47291
40
Wiersma, Tiete Bokkes 
 30 mei 1831Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101810
41
Haanstra, Tjaltje Jans 
 30 mei 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101797
42
Posthumus, Martje Jans 
 30 mei 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45450
43
Jansen, Meine Hilberts (aka Ernst) 
 30 mei 1834Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107086
44
Wagenaar, Arjaantje IJsbrands 
 30 mei 1835St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3212
45
Boer, Foekje Meines de 
 30 mei 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11812
46
Buining, Aaltje Geerds 
 30 mei 1836City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107878
47
Wendelaar, Janke Teunis 
 30 mei 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7389
48
Dreyer, Pieter Aris 
 30 mei 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15200
49
Rodenhuis, Dirk Sjoukes 
 30 mei 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86331
50
Boonstra, Trijntje Joukes 
 30 mei 1838Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72509

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 294

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jetses, Saecke 
Pybes, Grietie 
 30 mei 1680Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88519
I88518
2
Takes, Take 
Appeldoorn, Maijke Jans 
 30 mei 1697Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73576
I73577
3
Grevenstuk, Dirk Janssen 
Moelemans, Janna 
 30 mei 1708Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112116
I112117
4
Binnerts, Minse 
Joukes, Hitje 
 30 mei 1723Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75867
I75869
5
Pytters, Dirk 
Okkes, Jentie 
 30 mei 1726St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78531
I78532
6
Klases, Anske 
Jakobs, Janke 
 30 mei 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44079
I44080
7
Olferts, Gerben 
Bouwes, Sibbeltje 
 30 mei 1735Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87872
I87873
8
Harmens, Gerrit 
Cornelis, Lysbeth 
 30 mei 1738Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48623
I48624
9
Geizens), Eegidius Gijsens (aka Jilles 
Bennemans, Barbera (aka Berbertje) 
 30 mei 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102313
I102314
10
Popkes, Jacob 
Sygers, Antje 
 30 mei 1745Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42830
I42831
11
Idses, Teunis 
Bottes, Trijntje 
 30 mei 1746Hantum/Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31620
I31621
12
Walles, Hendrik 
Willems, Catharina 
 30 mei 1746Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79854
I79855
13
Blaustra, Schelte Obbes 
Bergstra, Hiltje Berents 
 30 mei 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73261
I73262
14
Kuiken, Jan Jacobs 
Gerbens, Jeltje 
 30 mei 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105203
I105202
15
Aukes, Symen 
Syberijns, Ybeltjen 
 30 mei 1756Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106624
I106625
16
Claeses, Wynsen 
Douwes, Rinske 
 30 mei 1756Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105936
I105937
17
Jakobs, Alle 
Diemers, Tryntje 
 30 mei 1756Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59967
I59968
18
Lippe, Michael 
Lolkema, Aafke 
 30 mei 1756Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94247
I94248
19
Teunis, Sjoerd 
Piers, Hinke 
 30 mei 1756Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95042
I95043
20
Gerrits, Feike 
Jelles, Tjitske 
 30 mei 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92939
I71683
21
Gerryts, Bauke 
Uilkes, Tjimkjen 
 30 mei 1757Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93829
I93830
22
Wassenaar, Christiaan Arjens 
Ysbrands, Antje 
 30 mei 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112239
I112241
23
Geerts, Jan 
Cornelis, Janke 
 30 mei 1762Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66557
I66558
24
Jans, Jakob 
Klazes, Fokje 
 30 mei 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81477
I81478
25
Meinerts, Jochem 
Feddriks, Tjitske 
 30 mei 1762Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72157
I72158
26
Oebles, Gerrit 
Alberts, Hiltje 
 30 mei 1762Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66271
I66272
27
Sytses, Mense 
Steevens, Jenke 
 30 mei 1762Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63990
I63991
28
Outgers, Johannes 
Martens, Sybrig 
 30 mei 1768Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15006
I15005
29
Ferwerda, Klaas Tjalles 
Broers, Tryntje 
 30 mei 1771Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18826
I18827
30
Ferwerda, Oedsen Tjalles 
Willems, Hiltje 
 30 mei 1771Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19120
I47939
31
Tuinen, Albert Ritskes van 
Fokkes, Antje 
 30 mei 1771Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14225
I14226
32
Borkhuis, Jan Klaassen 
Jans, Ditjen 
 30 mei 1772Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107477
I107478
33
Cuperus, Minne Jacobs 
Sybes, Trijntje 
 30 mei 1773Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61842
I61843
34
Duif, Adam Joris 
Odendals, Johanna 
 30 mei 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10982
I10979
35
Hellinga, Hendrik Pieters 
Hellinga, Sara Martens 
 30 mei 1773Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11697
I11698
36
Philips, Cornelis 
Roelofs, Maartje 
 30 mei 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29484
I29485
37
Pieters, Jan 
Lous, Loukjen 
 30 mei 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13016
I13017
38
Sybrens, Goitsen 
Sjoerds, Maijke 
 30 mei 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1632
I1633
39
Viersen, Jelle Durks 
Kamminga, Saapke Hendriks 
 30 mei 1773Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92286
I92285
40
Zee, Gabe Rintjes van der 
Burdes, Jeiskjen 
 30 mei 1773Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112541
I112542
41
Bruinsma, Jacob Tietes 
Haitsma, Jouk Sjerps 
 30 mei 1779Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83729
I83730
42
de Vries, Ybe Lykeles 
Johannes, Antje 
 30 mei 1779Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71407
I71408
43
Goffes, Roelof 
Jacobs, Tjitske 
 30 mei 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14686
I14685
44
Jans, Jacob 
Peters, Fennegijn 
 30 mei 1779Niekerk/Vliedorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99868
I99869
45
Kooistra, Sape Rinses 
Spar, Rinske Jitses 
 30 mei 1779Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20988
I20989
46
Stellingwerf, Jan Krijne 
van Ingen, Elisabeth 
 30 mei 1779Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72961
I72962
47
Terpstra, Jurjen Thomas 
Ymes, Jetske 
 30 mei 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72644
I72645
48
Willems, Johannes 
Pytters, Harmke 
 30 mei 1779Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48973
I48974
49
Beernts, Haaye 
Theunis, Janke 
 30 mei 1784Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40220
I40221
50
Durks, Frans 
Geerts, Geertje 
 30 mei 1784Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19647
I20009

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ewerts, Lijsbet 
 30 mei 1700Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78149
2
Feddes, Arriaantje 
 30 mei 1715St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71280
3
Jans, Gertie 
 30 mei 1723Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45156
4
Jelgerhuis, Johannes 
 30 mei 1723Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112971
5
Pybes, Romkjen 
 30 mei 1723Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81213
6
Andrys, Fedde 
 30 mei 1726St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49567
7
Wilman, Johanna Maria 
 30 mei 1726Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104071
8
Nammens, Feijke 
 30 mei 1734Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2239
9
Eintes, Sytse 
 30 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45927
10
Jans, Reinu 
 30 mei 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64840
11
Jans, Reinou 
 30 mei 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22395
12
Sybes, Wyke 
 30 mei 1738Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47925
13
Berghsma, Arjen Johannes 
 30 mei 1746Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91697
14
Poopes, Atie 
 30 mei 1746Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90086
15
Hoekstra, Paulus Nannes 
 30 mei 1750Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28357
16
Cornelis, Hiltje 
 30 mei 1751Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4160
17
Julles, Arentje 
 30 mei 1751Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95873
18
Voogd, Johannes Jurgen 
 30 mei 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46559
19
Wolda, Warner Adams 
 30 mei 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82842
20
Anema, Ane Jans 
 30 mei 1756Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105979
21
Martinus, Trientje 
 30 mei 1756Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72233
22
Pieters, Antje 
 30 mei 1756Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45394
23
Ytsens, Hillebrand 
 30 mei 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40978
24
Gerbens, Oeble 
 30 mei 1757Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47354
25
Bokkinga, Hendrik Bokkes 
 30 mei 1758Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I917
26
Pieters, Sijke 
 30 mei 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7394
27
Groendijk, Trijntje Jansdr 
 30 mei 1762Midsland, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93213
28
Hotzes, Meinke 
 30 mei 1762Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88959
29
Miedema, Pieter Gepkes 
 30 mei 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43417
30
Durks, Neeltje 
 30 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86979
31
Algra, Jaike Jans 
 30 mei 1773Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65936
32
Baan, Doekle Heeres van der 
 30 mei 1773Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95018
33
Berg, Jan Teunes van der 
 30 mei 1773Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56902
34
Brandsma, Biekjen Wilkens 
 30 mei 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11481
35
de Jong, Egbert Douwes 
 30 mei 1773Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93335
36
Ram, Antje Gerrits 
 30 mei 1773Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105850
37
Stinstra, Dirkje Thomas 
 30 mei 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13642
38
Alberts, Janke 
 30 mei 1779Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49495
39
Jongsma, Gepke Wobbes 
 30 mei 1779Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39193
40
Mellema, Pietje Paulus 
 30 mei 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14360
41
Sikkema, Eibert Sikkes 
 30 mei 1779Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99632
42
Viersen, Jan Ypes 
 30 mei 1779Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7340
43
Wagenaar, Gerrit Everts 
 30 mei 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41192
44
Wielen, Johanna Josephs van der 
 30 mei 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67283
45
de Vries, Grietje Willems 
 30 mei 1782Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72252
46
Algra, Jantje Jochums 
 30 mei 1784Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33701
47
Damstra, Dooitze Fransen 
 30 mei 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4794
48
Gras, Trijntje Pieters 
 30 mei 1784Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98837
49
Hellinga, Marten Douwes 
 30 mei 1784Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11688
50
Hoekstra, Lolke Lieuwes 
 30 mei 1784Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101034

1 2 Volgende»