Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 220

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Kornelis, Theunis 
 30 mrt 1737Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73036
2
Johannes, Jan 
 30 mrt 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73017
3
Joekes, Rinske 
 30 mrt 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49790
4
Meyes, Sybe 
 30 mrt 1761Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65691
5
Banga, Jaaike Willems 
 30 mrt 1762Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4916
6
Jong, Baukje Doedes de 
 30 mrt 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18165
7
Hiemstra, Jan Martens 
 30 mrt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4190
8
Rentjema, Sijke Tjerks 
 30 mrt 1770Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103995
9
Spinstra, Marten Pytters (aka Spinder) 
 30 mrt 1770Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67263
10
Geerts, Elske 
 30 mrt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9707
11
Pol, Oene Jelkes van der 
 30 mrt 1773Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95151
12
Boersma, Tietje Mients 
 30 mrt 1775Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9673
13
Boersma, Gaatze Fokkes 
 30 mrt 1776Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47629
14
Dijkstra, Heerke Jelles 
 30 mrt 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55490
15
Faber, Siebrigje Pieters 
 30 mrt 1777Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75648
16
Jakobs, Nieske 
 30 mrt 1777Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7215
17
Maen, Jan Lieuwes van der 
 30 mrt 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99412
18
Hoekstra, Riemke Leeuwkes 
 30 mrt 1778Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35649
19
Johannes, Harmen 
 30 mrt 1778Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47613
20
Pausenga, Tjerk Paulus (aka Pauzinga) 
 30 mrt 1778Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41321
21
Mellema, Pietje Paulus 
 30 mrt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14360
22
Rensma, Trijntje Renzes 
 30 mrt 1779Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39643
23
Terpstra, Symentje Gerrits 
 30 mrt 1780Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65245
24
Tomas, Hendrikje 
 30 mrt 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42718
25
Koopal, Albert Reimers 
 30 mrt 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69847
26
Sierks, Jeike 
 30 mrt 1781Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14323
27
Tanja, Pietje Hilbrands 
 30 mrt 1781Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109574
28
Jans, Pietje 
 30 mrt 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3271
29
Bil, Cornelis Klazes 
 30 mrt 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65137
30
Tolsma, Aaltje Dirks 
 30 mrt 1784Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6252
31
Vink, Alexander 
 30 mrt 1784Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63285
32
Vellinga, Jentje Oepkes 
 30 mrt 1787Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50731
33
de Vries, Trijntje Klazes 
 30 mrt 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93139
34
Kooystra, Arend Romkes 
 30 mrt 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3066
35
Aukes, Pijtje 
 30 mrt 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42521
36
Bokma, Neeltje Bokkes 
 30 mrt 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74888
37
Hoppes, Gertje 
 30 mrt 1790Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104487
38
Meyer, Hendrikjen Jakobs 
 30 mrt 1790Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109657
39
Groot, Johannes Piers de 
 30 mrt 1791Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20343
40
Terpstra, Sybrigje Nannes 
 30 mrt 1791Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22603
41
Tol, Feikje Pieters van der 
 30 mrt 1792Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69468
42
Hoekstra, Yttie Aukes 
 30 mrt 1793Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101768
43
Jans, Tijs 
 30 mrt 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45860
44
Laverman, Jacob Doedes 
 30 mrt 1793Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13439
45
Velde, Pietje Jans van der 
 30 mrt 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11028
46
Boersma, Lykele Gerrits 
 30 mrt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7415
47
Leverland, Lijsbet Pieters 
 30 mrt 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3248
48
van Land, Jantje Jans 
 30 mrt 1794Rasquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110027
49
de Grijs, Hiltje Jans 
 30 mrt 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93909
50
Fongers, Pieter Eiberts 
 30 mrt 1796Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93538

1 2 3 4 5 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Mellema, Tjitske Boeles 
 30 mrt 1805Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73941

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Everts, Leentie 
 30 mrt 1715Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105028
2
Wilman, Hendrik 
 30 mrt 1723Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104070
3
Harmens, Dirk 
 30 mrt 1797Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102332
4
Tabes, Trijntje 
 30 mrt 1807Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71779
5
Alberts, Fokke 
 30 mrt 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70904
6
Romkes, Jentje 
 30 mrt 1809Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64514
7
Alberts, Doetje 
 30 mrt 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49163
8
Teekes, Fockjen 
 30 mrt 1810Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104730
9
Klases, Jelle 
 30 mrt 1811Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89536
10
Meekma, Sjoerd Jacobs 
 30 mrt 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5554
11
Bij, Ruurd Tjeerds van der 
 30 mrt 1813 I69086
12
Ebbengs, Joeke Harmens 
 30 mrt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26298
13
Leistra, Willem Johannes 
 30 mrt 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49025
14
Wagenaar, Liepke Jans 
 30 mrt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44128
15
Boersma, Grietje Durks 
 30 mrt 1817Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67706
16
Everts, Bregtje 
 30 mrt 1819Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96463
17
Feenstra, Aaltje Tietes 
 30 mrt 1820Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20240
18
Ploeg, Jan Hindriks 
 30 mrt 1820Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112706
19
Hamph, Johanna Fredriks 
 30 mrt 1821St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39814
20
Bijlstra, Sybrig Jans 
 30 mrt 1824Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2950
21
de Kuur, Klaas Pieters 
 30 mrt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31834
22
Ploeg, Wytze Pieters van der 
 30 mrt 1824St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96187
23
Terpstra, Hittje Broers 
 30 mrt 1824 I9367
24
Hoekstra, Gerk Hepkes 
 30 mrt 1825Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82905
25
Hijma, Tjeerd Abes 
 30 mrt 1826Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3933
26
de Hoop, Dirk Jans 
 30 mrt 1827Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90383
27
Haanstra, Romkje Tjallings 
 30 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18769
28
Kuiken, Cornelis Dirks 
 30 mrt 1827 I15960
29
Oostra, Roel Jans 
 30 mrt 1827Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58328
30
Dijkstra, Reinder Douwes 
 30 mrt 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76000
31
Gosses, Dirkje 
 30 mrt 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I445
32
Terpstra, Jouke Luitzens 
 30 mrt 1829Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78309
33
Walstra, Melle Wopkes 
 30 mrt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20053
34
Wartena, Gerben Ruurds 
 30 mrt 1829Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64516
35
Hoekstra, Tjepke Thomas 
 30 mrt 1831Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76959
36
Mey, Jan Harmens van der 
 30 mrt 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78621
37
Terpstra, Andries Gerrits 
 30 mrt 1831Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60066
38
Gerbens, Ymkje 
 30 mrt 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112924
39
Borger, Teunis Douwes 
 30 mrt 1833St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26690
40
Wagenaar, Jelte Feites 
 30 mrt 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105798
41
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 30 mrt 1835St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53226
42
Wal, Lykle Jacobs van der 
 30 mrt 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49621
43
Klein, Antje Benjamins de 
 30 mrt 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10023
44
Zoutman, Frederik Rienks 
 30 mrt 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56650
45
Feenstra, Hendrik Dirks 
 30 mrt 1837Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65714
46
van Dreunen, Jillis 
 30 mrt 1837Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110599
47
Wal, Geertje Sipkes van der 
 30 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36514
48
de Vries, Antje Bouwens 
 30 mrt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30451
49
Bennema, Jan Gerrits 
 30 mrt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14604
50
Buursma, Renske Johannes 
 30 mrt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28823

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wopkes, Doekle 
Auckes, Jeltie 
 30 mrt 1704Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74286
I74287
2
Spieerlingh, Louwers 
Clases, Sytske 
 30 mrt 1712Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77737
I77738
3
Ygles, Klaas 
Offes, Simkjen 
 30 mrt 1727Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74371
I74372
4
Hendriks, Douwe 
Liepkes, Grietje 
 30 mrt 1732Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68536
I68537
5
Lende, Sybren Doekes van der 
Potter, Eelkjen Johannes 
 30 mrt 1732Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82620
I82621
6
Pieters, Tjpke 
Lieuwes, Grietje 
 30 mrt 1738Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91045
I91046
7
Sybes, Pytter 
Sjoerds, Jelske 
 30 mrt 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71832
I71833
8
Oormeyer, Johannis 
Vlie, Trijntje Harmens 
 30 mrt 1749Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100859
I100860
9
Hansen, Pieter 
Johannes, Trijntje 
 30 mrt 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82840
I82841
10
Teekes, Pitter 
Eelties, Janke 
 30 mrt 1755Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87339
I87340
11
Andeles, Eise 
Bokma, Doedje Ruirds 
 30 mrt 1760Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93395
I93394
12
Arends, Jacob 
Popkes, Aukjen 
 30 mrt 1760Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96778
I96779
13
Arjens, Arjen 
Annes, Antje 
 30 mrt 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111673
I111674
14
Klases, Rindert 
Jans, Antje 
 30 mrt 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107449
I107450
15
Poesje, Arjen Arjens 
Annes, Antje 
 30 mrt 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64606
I64607
16
Wijbes, Tomas 
Westra, Hiske Obbes 
 30 mrt 1766Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93902
I93901
17
de Jong, Jan Wybes 
Jans, Antje 
 30 mrt 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96182
I96183
18
Jans, Jan 
Eeuwes, Antje 
 30 mrt 1777Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84855
I84856
19
Booitsma, Taeke Johannes 
Groen, Jantje Jacobs 
 30 mrt 1783Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92520
I92522
20
Buwalda, Ulbe Eelkes 
Holwerda, Sieuke Mintjes 
 30 mrt 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76084
I76085
21
de Boer, Tjeerd Aukes 
Ulbes, Anna 
 30 mrt 1783Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74970
I74971
22
Hinnes, Jelte 
Ruurds, Joukjen 
 30 mrt 1783Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4442
I4441
23
Hoekstra, Jan Jans 
Jippes, Antje 
 30 mrt 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40887
I40888
24
Johannis, Wybe 
Jans, Gelkjen 
 30 mrt 1783Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66555
I66556
25
Kooistra, Tjibbe Egberts 
Douwes, Antje 
 30 mrt 1783Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76440
I76444
26
Sippens, Jacob Thomas 
Hiemstra, Anke Klazes (aka Bouta) 
 30 mrt 1783Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74724
I74725
27
Wassenaar, Jarig Pieters 
Oosterbaan, Tietje Jans 
 30 mrt 1783Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79387
I96364
28
Wey, Willem Willems van der 
Lautenbach, Wapke Willems 
 30 mrt 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55952
I55953
29
Helder, Rienk Jans 
Heide, Gertje Linzes van der 
 30 mrt 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58251
I75396
30
Sikma, Geert Cornelis 
Jans, Antje 
 30 mrt 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52538
I81243
31
Andringa, Andele Sjoerds 
Oostra, Sytske Jochums 
 30 mrt 1794Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71124
I71125
32
Bakker, Evert Kornelis 
Tuinstra, Maaike Eeltjes 
 30 mrt 1794Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87457
I87458
33
Kamminga, Tiete Pytters 
Meinderts, Akke 
 30 mrt 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36266
I36267
34
Pieters, Jan 
Hessels, Rinske 
 30 mrt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96355
I43514
35
Siersma, Pieter Hyltjes 
Paulus, Geertje 
 30 mrt 1794Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101454
I101455
36
van Doesum, Bartel Geerts 
Sybrens, Welmoed 
 30 mrt 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48497
I48498
37
Meulen, Folkert Bouwes van der 
Elgersma, Trijntje Folkerts 
 30 mrt 1800Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75941
I75942
38
Reidsma, Hendrik Jans 
Sierds, Grietje 
 30 mrt 1800Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48256
I48257
39
van Warners, Heinse Rienks 
Bij, Froukjen Tymens van der 
 30 mrt 1800Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84525
I84526
40
Bloemsma, Egbert Cornelis 
Boterbrood, Anna Dora Christoffels (aka Butter en Brood) 
 30 mrt 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73665
I73666
41
Broersma, Hylke AEbes 
Sygers, Grietje Eeuwes 
 30 mrt 1806Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37022
I37023
42
Bayema, Gaele Ottes 
van Jongebloed, Baukje Gerrits de Boer 
 30 mrt 1814Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52755
I52756
43
Vries, Pieter Hendriks de 
Vollema, Geesje Klazes 
 30 mrt 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4832
I4833
44
Steenwijk, Leulf Klasens 
Groesema, Aaltje Derks 
 30 mrt 1821Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110910
I110911
45
Gosma, Arjen Pieters 
Westra, Hiltje Aukes 
 30 mrt 1823Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106787
I106788
46
Dijkman, Jan 
Stap, Gerrigjen 
 30 mrt 1825Ermelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113115
I113116
47
Dijk, Broer Minzes van 
Boersma, Akke Sytzes 
 30 mrt 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14373
I9147
48
de Vries, Heere Pieters 
de Kuur, Janke Annes 
 30 mrt 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40148
I40152
49
de Vries, Sjouke Gerbens 
Meulen, Akke Eeltjes van der 
 30 mrt 1833Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88309
I14065
50
Venema, Sijtze Jelles 
Teunis, Grietje Teunis 
 30 mrt 1833Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36371
I36372

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Alles, Steven 
 30 mrt 1704Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93190
2
Saekes, Grietje 
 30 mrt 1710Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45411
3
Reitses, Geertje 
 30 mrt 1714Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95945
4
Reytzes, Jueltie 
 30 mrt 1718Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95938
5
IJsbrands, Dieuke 
 30 mrt 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43584
6
Bokkes, Barber 
 30 mrt 1725Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73124
7
Gosses, Pytje 
 30 mrt 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44
8
Jelles, Jacob 
 30 mrt 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92292
9
Wybes, Antje 
 30 mrt 1732Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43044
10
Hendriks, IJtie 
 30 mrt 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45610
11
Lieuwes, Ymkjen 
 30 mrt 1739Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87188
12
Meulen, Arjen Rinses van der 
 30 mrt 1739Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80937
13
Pieters, Mayke 
 30 mrt 1739Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68715
14
Eiberts, Klaaske 
 30 mrt 1746Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65817
15
Bergsma, Feike Franses 
 30 mrt 1749Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84472
16
Brouwer, Petrus P. zn 
 30 mrt 1749Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26225
17
Feyes, Andrijs 
 30 mrt 1749Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47331
18
Havinga, Jan Kornelis 
 30 mrt 1749Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94911
19
Jans, Magteltje 
 30 mrt 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44660
20
Molen, Marten Willems van der 
 30 mrt 1749Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35602
21
Westerhof, Egbert Pieters 
 30 mrt 1749Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75663
22
Bijl, Meindert Jakobs van der 
 30 mrt 1755Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109122
23
Jacobs, Jochum 
 30 mrt 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4935
24
Meister, Koenraad Willems 
 30 mrt 1755Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2569
25
Scheltes, Dieuwke 
 30 mrt 1755Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68270
26
Rinzes, Pieter 
 30 mrt 1756Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43196
27
Boersma, Jeltje Jans 
 30 mrt 1760Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53919
28
Jacobs, Hendrikje 
 30 mrt 1760Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103456
29
Sasses, Pijter 
 30 mrt 1760Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42923
30
Boom, Hotze Johannes 
 30 mrt 1766Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55064
31
Bruinsma, Tjerk Ages 
 30 mrt 1766Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76353
32
Jans, Sake 
 30 mrt 1766Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91372
33
Reiding, Jan Pieters 
 30 mrt 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90310
34
Wibalda, Antje Dirks 
 30 mrt 1766Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90787
35
Bloksma, Marijke Pyters 
 30 mrt 1773Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111426
36
Andries, Cornelis 
 30 mrt 1777Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80438
37
Fransen, Freerk 
 30 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42672
38
Haas, Rinse Cornelis de 
 30 mrt 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10952
39
Holwerda, Antje Durks 
 30 mrt 1777Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46190
40
Meekma, Cornelis Jacobs 
 30 mrt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5168
41
Postma, Doekle Sybrens 
 30 mrt 1777Wons/Engwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71330
42
Postma, Romkje Pieters 
 30 mrt 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90034
43
Ruurds, Willem 
 30 mrt 1777Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47482
44
Sierds, Aafke 
 30 mrt 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110919
45
Westra, Rintje Pieters 
 30 mrt 1777Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59008
46
Brantsma, Aukje Martens 
 30 mrt 1782Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83844
47
Holwerda, Aukje (Akke) Renzes 
 30 mrt 1782Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32060
48
Bosch, Sipke Jans 
 30 mrt 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51594
49
Siebes, Ankje 
 30 mrt 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2141
50
Veldhuis, Roelof Jacobs 
 30 mrt 1783Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107080

1 2 Volgende»