Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 200

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Foppes, Frans 
 3 nov 1736Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106557
2
Gerbens, Sije 
 3 nov 1755Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48172
3
Knijff, Johannes Hessels 
 3 nov 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1673
4
van Wieren, Lolke Jacobs 
 3 nov 1760Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100316
5
Gerryts, Douwe 
 3 nov 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90040
6
Kramer, Jetske Cornelis 
 3 nov 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55605
7
Oosterbaan, Jeltje Klazes 
 3 nov 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76060
8
Johannes, Gosse 
 3 nov 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47655
9
Beerns, Anke 
 3 nov 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47581
10
Wierstra, Joukje Gerbens 
 3 nov 1774Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5618
11
Zondervan, Janke Liebes 
 3 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48221
12
Groeneveld, Hyke Lumes 
 3 nov 1778Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73588
13
Hylkema, AEde Hylkes 
 3 nov 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4901
14
Tjeerds, Aatje 
 3 nov 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1844
15
Tjibbes, Sytske 
 3 nov 1778Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29501
16
Waaksma, Rienk Jans 
 3 nov 1781Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9623
17
Post, Trijntje Pieters 
 3 nov 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10210
18
van Keimpema, Keimpe Harmens 
 3 nov 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31341
19
Wallinga, Klaas Piers 
 3 nov 1786Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35604
20
Zee, Dirkje Eintes van der 
 3 nov 1786Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51627
21
Rijpstra, Pieter Aans 
 3 nov 1787Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98421
22
Sybersma, Antje Willems 
 3 nov 1787Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89282
23
Veenstra, Aaltje Wybes 
 3 nov 1787Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53936
24
Willems, Andries 
 3 nov 1787Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49529
25
Kooy, Tjitske Dirks 
 3 nov 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75738
26
Dijkstra, Ynske Sjoerds 
 3 nov 1789Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41345
27
Molen, Ype Roelofs van der 
 3 nov 1789Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65509
28
Wassenaar, Dieuke Leenderts 
 3 nov 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13051
29
de Vries, Sybren Alberts 
 3 nov 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56320
30
Lettinga, Maaike Baukes 
 3 nov 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59568
31
Terpstra, Tjitske Oebeles 
 3 nov 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5961
32
Roos, Pieter Jans de 
 3 nov 1795Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13675
33
Feenstra, Janke Jacobs 
 3 nov 1796Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27067
34
Bergmans, Jan Gosses 
 3 nov 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27657
35
de Valk, Feico Johannes 
 3 nov 1797Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108954
36
Huisman, Klaas 
 3 nov 1797Peursum, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108683
37
Tolsma, Hendrik Jans 
 3 nov 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8766
38
Dijk, Antje Tjerks van 
 3 nov 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4937
39
Ritsma, Pietje Pieters 
 3 nov 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91594
40
Tool, Willem Aukes 
 3 nov 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29014
41
Braaksma, Anne Pieters 
 3 nov 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9423
42
Ritskes, Ritske Jans 
 3 nov 1803Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64207
43
Jensma, Jan Goffes 
 3 nov 1804Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10673
44
Boorsma, Hittje Wietzes 
 3 nov 1805Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92017
45
Oosterga, Gerben Jelles 
 3 nov 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10005
46
Veen, Geert Piers van der 
 3 nov 1807Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75892
47
Hiemstra, Hoite Gosses 
 3 nov 1808Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35518
48
Borger, Tjitske Reinders 
 3 nov 1809Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76830
49
Jong, Trijntje Wopkes de 
 3 nov 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5214
50
Kamstra, Klaas Jemkes 
 3 nov 1810Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73063

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Oeges, Jan 
 3 nov 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67833
2
de Vries, Minse Wytzes 
 3 nov 1812Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52956
3
Hendriks, Baukje 
 3 nov 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83748
4
Meinsma, Meinte Sjoerds 
 3 nov 1812Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98735
5
Fielstra, Gerrit Jans 
 3 nov 1814Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110160
6
Siderius, Sytske Doekes 
 3 nov 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70794
7
Teitsma, Idske Tjallings 
 3 nov 1819Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91214
8
Veenkamp, Eenje Johannes 
 3 nov 1819Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110061
9
Post, Harmen Siebrens 
 3 nov 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98491
10
Wierstra, Taetske Willems 
 3 nov 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5528
11
Hoogstins, Jan Klazes 
 3 nov 1822Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1906
12
Jong, Hiltje Anthoni de 
 3 nov 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20781
13
Hofman, Simon Klazes 
 3 nov 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5188
14
Hijlarides, Schelte Lammerts 
 3 nov 1824Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95268
15
Sjoukes, Jacob 
 3 nov 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78280
16
Steegstra, Sjoerd Klazes 
 3 nov 1824Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64923
17
Tuin, Franske Gosses van 
 3 nov 1824Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6899
18
Aukes, Johannes 
 3 nov 1825Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109451
19
Durks, Aaltje 
 3 nov 1825Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41123
20
Sybes, Minke 
 3 nov 1825Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42859
21
Talsma, Johannes Sikkes 
 3 nov 1825Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14843
22
de Vries, Agnietje Fokkes 
 3 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70903
23
Meulen, Luitjen Jans van der 
 3 nov 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90016
24
Scheper, Wytze Jacobs 
 3 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80898
25
Velde, Willemke Jans van der 
 3 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6701
26
Feyes, Anneke 
 3 nov 1827Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102751
27
Meer, Geert Johannes van der 
 3 nov 1827Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103504
28
Sikma, Jan Jacobs 
 3 nov 1827Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32636
29
Tempel, Henderika Jans 
 3 nov 1828Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73520
30
Ulbes, Ruurdje 
 3 nov 1828Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82087
31
Zijlstra, Jan Wopkes 
 3 nov 1828Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68652
32
Deinema, Jan Doekes 
 3 nov 1829 I49468
33
Dirks, Hendrikjen 
 3 nov 1829Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91206
34
Doornbos, Tjitske Annes 
 3 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81289
35
de Wege, Jan van 
 3 nov 1834Terneuzen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110134
36
Grevenstein, Dirkje Pieters 
 3 nov 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16565
37
de Haan, Rinze Lourenzes 
 3 nov 1836Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69074
38
Overdijk, Sipke Wopkes 
 3 nov 1837Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42347
39
Vos, Jacob Jacobs 
 3 nov 1838Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86976
40
Brouwer, Zuster Wytses 
 3 nov 1839Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98488
41
Dijkstra, Maaike Broers 
 3 nov 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14697
42
Meyer, Hessel Pieters 
 3 nov 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49916
43
Hallema, Ytje Worps 
 3 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9760
44
Feenstra, Trijntie Tjeerds 
 3 nov 1842Ommerschans, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89875
45
Hornstra, Lammert Stevens 
 3 nov 1843Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40497
46
Velde, Joeke Joekes van der 
 3 nov 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16212
47
Kramer, Klaas Jans 
 3 nov 1845Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27591
48
Bakker, Geertje Baukes 
 3 nov 1846Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66551
49
Boersma, Rinse Lolkes 
 3 nov 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85096
50
de Groot, Geeske Jans 
 3 nov 1848Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102603

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
van Kalsbeek, Hotse 
Jelles, Trijntje 
 3 nov 1709Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105643
I105644
2
Ewerts, Dirk 
Rynia, Grytje Doekes 
 3 nov 1726Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78134
I78135
3
Uilkes, Sipke 
Rienks, Lysbet 
 3 nov 1726Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106093
I106094
4
Annes, Eeuwe 
Sijbbes, Grijttie 
 3 nov 1735Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94940
I94941
5
Jacobs, Jochum 
Meertens, Greetje 
 3 nov 1737Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100294
I100295
6
Alberts, Jan 
Sjoeks, Sieuke 
 3 nov 1748Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2927
I2928
7
Doornbos, Gerrit 
Elings, Deweke 
 3 nov 1748Middelstum/Toornwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100377
I100378
8
Oeges, Pieter 
Arends, Sjoukje 
 3 nov 1752Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103870
I103871
9
Botes, Hans 
Jacobs, Willemtje 
 3 nov 1754Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106056
I106057
10
Haxe, Jan Timens 
Lubberts, Aaltje Geerts 
 3 nov 1754Giethoorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86386
I86387
11
Douwes, Tijs 
Tjeerds, Lysbert 
 3 nov 1765Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10772
I10773
12
Theunis, Dirk 
Giolts, Trijntje 
 3 nov 1765Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86051
I74611
13
Pel, Gerben Clases 
Ulbes, Jetske 
 3 nov 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68965
I68966
14
Yepes, Hotse 
Gerbens, Aukje 
 3 nov 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78996
I78997
15
Lammerts, Anne 
Jans, Wietje 
 3 nov 1782Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92148
I92149
16
Meer, Marten Pieters van der 
Beerents, Sytske 
 3 nov 1782Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56275
I56276
17
Rijpma, Klaas Klazes 
Tomas, Baukje 
 3 nov 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80767
I47881
18
Hemkes, Abraham 
Andries, Sjoukjen 
 3 nov 1787Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83110
I83111
19
Hofstra, Pieter Andries 
Miedema, Trijntje Hayes 
 3 nov 1793Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61844
I61845
20
Sipma, Ype Pieters 
de Vries, Metje Sijtzes 
 3 nov 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44413
I44414
21
Cloeck, Zeger van Arnhem 
Bouman, Christina Houwdina 
 3 nov 1802Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94411
I94415
22
Jouksma, Jan Joukes 
de Haan, Grietje Rinderts 
 3 nov 1805Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107385
I107386
23
Kooistra, Rienk Gerbens 
Klaver, Ytje Klazes 
 3 nov 1805Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47266
I47267
24
Reen, Anne Jans 
Visser, Trijntje Martens 
 3 nov 1805Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41242
I41243
25
van Sloten, Sjoerd Jacobs 
Kamstra, Rinske Jacobs 
 3 nov 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30796
I30797
26
Sterk, Douwe Jans 
Hoekema, Luutske Sytzes 
 3 nov 1814Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4984
I5638
27
Lyzenga, Wouter Gerrits 
Korf, Antje Iggles van der 
 3 nov 1816Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48813
I13546
28
Jansma, Jan Jacobs 
Kloostra, Freerkje Symons 
 3 nov 1821Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49138
I49139
29
Schilstra, Keimpe Ymes 
Wester, Riemkje Jacobs 
 3 nov 1823Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78946
I78947
30
Dubblinga, Jan Livius 
Orre, Aukje Teens 
 3 nov 1830Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102846
I102847
31
de Hey, Gerrit Arjens 
Westra, Mayke Jorkes 
 3 nov 1832Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66255
I66256
32
van Ruijswijk, Kempis 
Emans, Petronella 
 3 nov 1832Amerongen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98043
I98044
33
van Wieren, Lubbert Gerbens 
Hoekstra, Lutske Klases 
 3 nov 1832Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33129
I67499
34
van Heesen, Dirk Kornelis Jans 
Vellinga, Tetje Jans 
 3 nov 1833Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54383
I34564
35
Stienstra, Pieter Jochums 
Andringa, Ytje Johannes 
 3 nov 1835Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6651
I6652
36
van Dixhoorn, Maarten 
Riemens, Hebrina 
 3 nov 1838Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110120
I110121
37
Oosterhagen, Sytse Meiles 
Uitterdijk, Trijntje Hendriks 
 3 nov 1844Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108233
I108234
38
de Haan, Jan Tonnis 
Aikema, Aneke Jans 
 3 nov 1849Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101215
I101221
39
Boersma, Pieter Jans 
de Beer, Sytske Gerlofs 
 3 nov 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26386
I27603
40
Schoon, Abram 
Kaas, Guurtje 
 3 nov 1853Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110939
I110940
41
Boonstra, Fokke Jans 
Voorburg, Vrouwina Margrietha 
 3 nov 1880Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100535
I106104
42
Hovenier, Dirk Willem 
Smaling, Maria 
 3 nov 1881Woerden, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100391
I100392
43
Bloemsma, Egbert Theunis 
Miedema, Catharina Hendriks 
 3 nov 1883Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28043
I73669
44
Rondaan, Johannes Gooitsens 
Leistra, Rinske Walings 
 3 nov 1883Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74073
I74081
45
Wiersma, Sije Pieters 
Ploeg, Pietje Eeltjes van der 
 3 nov 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9254
I35325
46
Bouma, Wybe Symens 
de Walle, Trijntje Tjeerds 
 3 nov 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23800
I23806
47
Noordenbos, Mient Pieters 
Ley, Sytske Dirks van der 
 3 nov 1898Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55227
I59978
48
de Boer, Herman 
Hundlingius, Martha Alida 
 3 nov 1899Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63767
I99987
49
Terpstra, Freerk Pieters 
Trox, Teubegien 
 3 nov 1901City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31012
I59275
50
Meekma, Jakob Dirks 
Kroes, Johanna Wytses 
 3 nov 1910Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61964
I29718

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 99

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Fuik, Abraham van der 
 3 nov 1654Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88008
2
Romkes, N. 
 3 nov 1689Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45379
3
Uilkes, Sipke 
 3 nov 1697Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106093
4
Melles, Sjoerd 
 3 nov 1700Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95441
5
Poulus, Pyter 
 3 nov 1709Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49379
6
Catsma, Sijmon Klases 
 3 nov 1713Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87256
7
Alberts, Klaas 
 3 nov 1715Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81665
8
Eintes, Grietje 
 3 nov 1719Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45928
9
Fransen, Tierck 
 3 nov 1720Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78265
10
Olpherts, Imke 
 3 nov 1720Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72754
11
Meinerts, Albertje 
 3 nov 1726Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46440
12
Bakker, Gerrit Jentjes 
 3 nov 1737Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92403
13
Donia, Pieter Harmens 
 3 nov 1737Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31838
14
Reitsma, Teetske Stevens 
 3 nov 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93198
15
Eedsges, Kinske 
 3 nov 1742Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76789
16
Fookes, Hylkjen 
 3 nov 1743Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93763
17
Lieuwes, Idske 
 3 nov 1743Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98547
18
Ouwes, Hylke 
 3 nov 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41907
19
van Ark, Andrees 
 3 nov 1743Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107863
20
Alberts, Reiner 
 3 nov 1748Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43300
21
Jepma, IJsbrand Kornelis 
 3 nov 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87747
22
Veeren, Simon Arjens 
 3 nov 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104241
23
Klases, IJnskje 
 3 nov 1752Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93023
24
Bonga, Sije Jacobs 
 3 nov 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73403
25
Christiaans, Jacob 
 3 nov 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2917
26
Heidanus, Dieuke Jurjens 
 3 nov 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44005
27
Doedes, Aaltje 
 3 nov 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81014
28
Doekes, Trijntie 
 3 nov 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45745
29
Douma, Trijntje Douwes 
 3 nov 1765Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75038
30
Ringnalda, Bouwe Abrahams 
 3 nov 1765Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16406
31
Boersma, Menke Andries 
 3 nov 1769Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7620
32
Foppes, Aukje 
 3 nov 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104374
33
Bokma, Tietje Ruurds 
 3 nov 1771Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68163
34
Hoekstra, Wybren Hessels 
 3 nov 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90754
35
Hoogterp, Klaas Klazes 
 3 nov 1771Hoogterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46861
36
Roelofs, Sybrigje 
 3 nov 1771Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68000
37
Boetzer, Hendrik Joris 
 3 nov 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63734
38
Zuiderbaan, Joris Dirks 
 3 nov 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63390
39
Cornelis, Antie 
 3 nov 1775Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83050
40
Ruurds, Lieuwe 
 3 nov 1775Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83049
41
Beiboer, Grietje Luitjens 
 3 nov 1776Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97933
42
Jans, Durk 
 3 nov 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5142
43
Jans, Jeltje 
 3 nov 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3597
44
Minnema, Reinder Lammerts 
 3 nov 1776Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105552
45
Piers, Jasper 
 3 nov 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44563
46
Postma, Jeltje Melles 
 3 nov 1776Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34688
47
Wassenaar, Jarig Jobs 
 3 nov 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46867
48
Watzes, Eelkjen 
 3 nov 1776Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85355
49
Doyema, Mink Jacobs 
 3 nov 1779Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71874
50
Franzes, Tryntje 
 3 nov 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I803

1 2 Volgende»