Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Damstra, Eelkje AEsges 
 3 okt 1749Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44301
2
Hoekstra, Tjeerd Pieters 
 3 okt 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35736
3
Willems, Sijtske 
 3 okt 1769Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93795
4
Koopmans, Ane Freerks 
 3 okt 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56379
5
Akkerman, Jochem Harmens 
 3 okt 1772St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67328
6
Klomp, Simen Jans 
 3 okt 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83300
7
Baarda, Sybe Sipkes 
 3 okt 1773Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67864
8
Landman, Froukje Douwes 
 3 okt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6424
9
Walda, Jelle Harmens 
 3 okt 1778Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37307
10
van Sinderen, Ulbe Sipkes 
 3 okt 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28801
11
Kolk, Antje Doedes van der 
 3 okt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6369
12
Reitsma, Wopke Abes 
 3 okt 1781Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48859
13
de Jong, Tietje Meinderts 
 3 okt 1782Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90340
14
Veen, Edze Martens van der 
 3 okt 1782Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87115
15
Kalsbeek, Lammert Ages 
 3 okt 1784Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73216
16
Straatsma, Oenze Taekes 
 3 okt 1785Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26178
17
Stremler, Dirk Bokkes 
 3 okt 1785Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11945
18
Kollum, Antje Jans 
 3 okt 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40872
19
Kuipers, Fokje Symens 
 3 okt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27967
20
Reinders, Dirk 
 3 okt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46617
21
Hofman, Eelke Jans 
 3 okt 1792Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9832
22
de Vries, Grietje Dirks 
 3 okt 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53152
23
Scholten, Annigjen 
 3 okt 1794Vollenhove, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108620
24
Oosterwal, Itske Hilbrands 
 3 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18758
25
Wal, Tjeerdje IJsbrands van der 
 3 okt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39326
26
Hoekstra, Aukje Lammerts 
 3 okt 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85929
27
Hoekstra, Marijke Hendriks 
 3 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5752
28
Jans, Klaas 
 3 okt 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42549
29
Jong, Auke Symens de 
 3 okt 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9346
30
Hoot, Lieuwe Arjens 
 3 okt 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10829
31
Koersma, Dieuwke Johannes 
 3 okt 1799Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81012
32
Roorda, Dirk Taekes 
 3 okt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11900
33
Mook, Froukje Sjoerds 
 3 okt 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87311
34
de Boer, Tjamke Douwes 
 3 okt 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32140
35
Hillebrants, Goikjen Oetzes 
 3 okt 1804Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36586
36
Veenstra, Gerryt Symens 
 3 okt 1804Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97259
37
Boekholt, Welmoed Gerrits 
 3 okt 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49984
38
Peizel, Geertje Tjebbes 
 3 okt 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37848
39
van Dijk, Ruurd Tjerks 
 3 okt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4939
40
Smits, Taeke Freerks 
 3 okt 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6624
41
Kooistra, Sjoukje Gerrits 
 3 okt 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78900
42
Kuiphof, Feike Pieters 
 3 okt 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12270
43
Zondervan, Ype Tabes 
 3 okt 1810Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30929
44
Dijkstra, Eildert Piers 
 3 okt 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66422
45
Drijfhout, Uilke Jelles 
 3 okt 1812Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64354
46
Walle, Douwe Tijsses de 
 3 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15081
47
Keegstra, Antje Ruurds 
 3 okt 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13756
48
Wijma, Jeltje Jelles 
 3 okt 1815Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69688
49
Grond, Marten Feddes 
 3 okt 1816St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78652
50
Markus, Reinder Tonnis 
 3 okt 1816Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110082

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Klazen, Albert 
 3 okt 1806St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85154
2
Hendriks, Yde 
 3 okt 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50084
3
Nannes, Wijtske 
 3 okt 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70503
4
Aarts, Wymer 
 3 okt 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39923
5
Joutes, Pieter 
 3 okt 1811Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47401
6
Nammens, Gerryt 
 3 okt 1811Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97115
7
Pieters, Douwe 
 3 okt 1811Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48805
8
Wagenaar, Hendrik Jans 
 3 okt 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5630
9
van Slooten, Ruurd Sipkes 
 3 okt 1813Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26312
10
Veenstra, Anne Riemers 
 3 okt 1813Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2182
11
de Jong, Thomas Sybrens 
 3 okt 1815Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74195
12
Damstra, Antje Geerts 
 3 okt 1817Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102772
13
Haag, Jan Hendriks van der 
 3 okt 1817Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2479
14
Kools, Jannis 
 3 okt 1818Zuidzande, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108673
15
Barends, Ytje 
 3 okt 1819Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I669
16
Eestra, Gaatske Hessels 
 3 okt 1820Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109443
17
Groeneveld, Meindert Lumes 
 3 okt 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3596
18
Ewal, Doetje Arends 
 3 okt 1824Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23934
19
Vijwerda, Berend Martens 
 3 okt 1824 I58300
20
Weiland, Klaas Aukes 
 3 okt 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110227
21
Jans, Neeltje 
 3 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I742
22
Jeltema, Klaas Jeltes 
 3 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7082
23
Kas, Johannes Jans 
 3 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5481
24
de Groot, Thomas Anskes 
 3 okt 1826Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69850
25
Dijkstra, Abe Harmens 
 3 okt 1826Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74711
26
Elzinga, Trijntje 
 3 okt 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114051
27
Kooij, Ytje Marks van der 
 3 okt 1826Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2568
28
Ploeg, Wieger Baukes van der 
 3 okt 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14519
29
Velstra, Janke Meints 
 3 okt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58464
30
Wortelaar, Bauke Freerks 
 3 okt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5571
31
Douma, Piebe Ages 
 3 okt 1827 I68485
32
Gros, Dieuwke Annes 
 3 okt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8504
33
Klases, Aafke 
 3 okt 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95534
34
Duinen, Johannes Abes van 
 3 okt 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1526
35
de Vries, Lolkje Dirks 
 3 okt 1830 I55150
36
Miedema, Lijsbert Pieters 
 3 okt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29853
37
Bijlsma, Harmen Jacobs 
 3 okt 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79099
38
Fokkema, Meindert Lieuwes 
 3 okt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9743
39
Hooghiemstra, Taeke Pieters 
 3 okt 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58658
40
Steensma, Dieuwke Wiebes 
 3 okt 1831Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57035
41
Wal, Eelkje Doedes van der 
 3 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16561
42
Heep, Jouke 
 3 okt 1833Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68239
43
Jousma, Lieuwe Joutes 
 3 okt 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38908
44
Zoodsma, Jakob Sipkes 
 3 okt 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29818
45
Alles, Elizabeth 
 3 okt 1835Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107480
46
Vries, Dina Alles de 
 3 okt 1835Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18060
47
Jong, Simon Wiegers de 
 3 okt 1836Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19127
48
Porte, Lieme Andries 
 3 okt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82018
49
Vries, Harmen Pieters de 
 3 okt 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7073
50
Hoekstra, Geertje Klazes 
 3 okt 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20261

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Anes, Jan 
Reyndersdr, Claesie 
 3 okt 1628Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87570
I87571
2
Brants, Anne 
Jans, Rieurtie 
 3 okt 1667Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23959
I23960
3
Jacobs, Theunis 
Klases, Dieuwke 
 3 okt 1706Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95106
I95107
4
Hiddes, Lolke 
Jelles, Meyno 
 3 okt 1723Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74017
I74018
5
Tjepkes, Cornelis 
Johannes, Rinske 
 3 okt 1728Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79817
I79818
6
Clases, Jacob 
Tjitzes, Yd 
 3 okt 1745Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4357
I4356
7
Piers, Rinse 
Sjoerds, Eetske 
 3 okt 1745Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70070
I70069
8
Walings, Gerben 
Arjens, Tjaltje 
 3 okt 1745St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103209
I103210
9
Edzers, Linse 
Piers, Tjitske 
 3 okt 1751Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109626
I109627
10
Waterschoot, Jan 
Clases, Blijke 
 3 okt 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101549
I101550
11
Akkerhof, Tjalling Feykes 
Folkerts, Tytje 
 3 okt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5982
I5983
12
Dobma, Douwe Klazes 
Pyters, Ymkjen 
 3 okt 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19727
I19726
13
Jans, Claes 
Harms, Martje 
 3 okt 1756Midwolde/Leek,province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89717
I89718
14
Sipkes, Sybren 
Jans, Yetske 
 3 okt 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79185
I79186
15
Alberts, Bocke 
Tabes, Antje 
 3 okt 1762Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105587
I105586
16
Plat, Gerben Jans 
Jacobs, Jauke 
 3 okt 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66050
I69324
17
van Sloten, Jan Tammes 
Kornelis, Jattje 
 3 okt 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73034
I73035
18
Bockma, Klaes Sjoerds 
Idzes, Bycke 
 3 okt 1773Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90764
I90765
19
Ketelaar, Pieter Jans 
Duif, Hesselia Joris 
 3 okt 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46330
I46326
20
Lieuwes, Minne 
Vierstra, Dirkje Dirks 
 3 okt 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32383
I32384
21
Odolphi, Jakob 
de Vries, Trijntje 
 3 okt 1773Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102527
I102529
22
Sijbrens, Jan 
Jans, Dieuke 
 3 okt 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91512
I91513
23
Sipkes, Wierd 
Johannes, Antje 
 3 okt 1773Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79396
I79397
24
Stenekes, Beerend Sytzes 
Willems, Jeltje 
 3 okt 1773Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85501
I85502
25
Engbrenghof, Marten Martens 
Kuipers, Marijke Jans 
 3 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1482
I1483
26
B?ohmer, Gerrit Gerrits 
Paulus, Antje 
 3 okt 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39178
I39179
27
de Vries, Cornelis Jans 
Hoitsma, Trijntje Johannes 
 3 okt 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50817
I50816
28
Jans, Meindert 
Folkerts, Joukje 
 3 okt 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68176
I68177
29
Klaver, Wybe Tammes 
Gerrits, Dieuke 
 3 okt 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91910
I91911
30
Zijlstra, Jan Paulus 
Wiggers, Wijtske 
 3 okt 1790Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89119
I89120
31
de Jong, Reid Jelles 
Kornelis, Jitske 
 3 okt 1801Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97087
I97088
32
Blom, Geert Jans 
de Vries, Grietje Willems 
 3 okt 1802Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59184
I59185
33
Meindersma, Eelke (Eelco) 
Epping, Aaltje 
 3 okt 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84487
I84488
34
Molen, Jan Harkes van der 
Veen(e)kamp, Korneliske Luitjens 
 3 okt 1802Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95214
I95215
35
Zittema, Lykele Gerrits 
Dijkstra, Trijntje Douwes 
 3 okt 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36071
I36072
36
Stel, Tjeerd Sytzes 
Meer, Antje Martens van der 
 3 okt 1811Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56270
I56271
37
Zuidersma, Hendrik Johannes 
Boerema, Antje Jelles 
 3 okt 1811Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20708
I20707
38
Koehoorn, Jan Willems 
Feenstra, Engeltje Wybrens 
 3 okt 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9433
I8575
39
Bekius, Douwe Allerts 
Schaaf, Maatje Sjoerds 
 3 okt 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70793
I70795
40
de Wit, Tjalle Feyes 
Tolsma, Trijntje Feikes 
 3 okt 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102949
I102945
41
Kooistra, Tabe Tjeerds 
Bierma, Trijntje (Nynke) Jorrits 
 3 okt 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98473
I98472
42
Meester, Klaas Roelofs 
Philippus, Johanna Johannes 
 3 okt 1830AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64935
I64936
43
Kuipers, AEbe Johannes 
Feenstra, Aukje Wybrens 
 3 okt 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10606
I8577
44
Terpstra, Jan Gerrits 
Groot, Trijntje Anskes de 
 3 okt 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1817
I3486
45
Jansma, Jan Seekles 
Tjitses, Klaaske Oebeles 
 3 okt 1841Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77151
I77152
46
de Vries, Pieter Jans 
Nicolai, Trijntje Taekes 
 3 okt 1844Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57371
I57372
47
Kramer, Johannes Geerhard 
Broek, Aaltje ten 
 3 okt 1845Amerongen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95948
I95949
48
Swart, Anne Gerbens 
Wassenaar, Grietje Klazes 
 3 okt 1849Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95806
I95807
49
Westerman, Jan 
Godschalk, Aaltje 
 3 okt 1849City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99732
I99733
50
Zuidema, Dirk Cornelis 
van Loon, Ymkje Sipkes 
 3 okt 1849Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96553
I69338

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bergh, Dirckien Tusins van den 
 3 okt 1688Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88435
2
Valentijns, Sjouk 
 3 okt 1697Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3532
3
Gros, Jan Johannes 
 3 okt 1699City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41448
4
Ferks, Willem 
 3 okt 1706Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74331
5
Alberts, Klaas 
 3 okt 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81666
6
Andries, Feye 
 3 okt 1717Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5144
7
Ofkes, Haitske 
 3 okt 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32334
8
Engles, Bauk 
 3 okt 1723Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70668
9
Klases, Sijtske 
 3 okt 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46343
10
Gros, Valentijn Jans 
 3 okt 1725City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41446
11
Poulis, Sytse 
 3 okt 1728Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44340
12
Foppes, Dieuke 
 3 okt 1734Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106556
13
Steenhuis, Sikke Jelmers 
 3 okt 1734Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44664
14
Dirks, Eeltje 
 3 okt 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44437
15
Fopkes, Jan 
 3 okt 1745Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96130
16
Veen, Gijsbert Luitjens van der 
 3 okt 1748Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74186
17
Jacobs, Doeke 
 3 okt 1751Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4625
18
Rinses, Catharina 
 3 okt 1751Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74698
19
Beents, Ybeltje 
 3 okt 1756Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86981
20
Feenstra, Beerent Gerrits 
 3 okt 1756Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82829
21
Runia, Beatrix (Baatje) 
 3 okt 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94460
22
Allema, Klaas Hendriks 
 3 okt 1762Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89385
23
Cornelis, Trijntie 
 3 okt 1762Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45965
24
Jans, Antje 
 3 okt 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93649
25
Schuringa, Antje Beernts 
 3 okt 1765Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74733
26
Hillema, Ynskje 
 3 okt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104739
27
de Graaf, Annetje Hendriks 
 3 okt 1772Doornspijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102889
28
Andringa, Pieter Andries 
 3 okt 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78381
29
Bokma, Jan Pyters 
 3 okt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36075
30
Hiemstra, Douwe Pieters 
 3 okt 1773Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92753
31
Meer, Ybeltje Popkes van der 
 3 okt 1773Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92477
32
Melis, Trijntje 
 3 okt 1773Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90411
33
Overdijk, Romkje Wopkes 
 3 okt 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61263
34
Poortinga, Jacob Ybes 
 3 okt 1773Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13463
35
Postma, Obbigje Obbes 
 3 okt 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70392
36
Smit, Pier Dirks 
 3 okt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6016
37
Walker, Lijkele Gerrijts 
 3 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45935
38
Wiersma, Dirk Gerlofs 
 3 okt 1773Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14409
39
Wiersma, Minne Pieters 
 3 okt 1773Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1671
40
Wybenga, Pieter Wybes 
 3 okt 1773Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29093
41
Voersma, Lijsbert Sasses 
 3 okt 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10735
42
Hovinga, Sytze Klazes 
 3 okt 1779Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13648
43
Iepma, Sytske Klases 
 3 okt 1779Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94283
44
Schuttinga, Stijntje Geerts 
 3 okt 1779Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110517
45
de Jong, Foppe Piers 
 3 okt 1784Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110456
46
Jans, Neeltje 
 3 okt 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53192
47
Seldenthuis, Jeltje Sipkes 
 3 okt 1784Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102660
48
Tjepkema, Willem Pieters 
 3 okt 1784Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3449
49
Uwma, Antje Hendriks 
 3 okt 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1703
50
Boersma, Eelkje Arjens 
 3 okt 1790Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21015

1 2 Volgende»