Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fransen, Thomas 
 3 sep 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43027
2
Sjoerds, Baukje 
 3 sep 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92316
3
Jans, Eeltie 
 3 sep 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56301
4
Simons, Rinse 
 3 sep 1757Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47474
5
Kooistra, Dieuwke Cornelis 
 3 sep 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26884
6
Gerbens, Hinke 
 3 sep 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99237
7
de Vries, Sierk (Sjirk) Louws 
 3 sep 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39729
8
Jacobs, Jacob 
 3 sep 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3904
9
Grasma, Elisabeth Jans 
 3 sep 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52696
10
Witholt, Femma Elisabeth 
 3 sep 1767Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79052
11
Dirks, Koert 
 3 sep 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93302
12
Jelles, Hiltie 
 3 sep 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43176
13
Abes, Antje 
 3 sep 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93383
14
Bruinsma, Tjaltje Johannes 
 3 sep 1770Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15939
15
Jansma, Andries Symens 
 3 sep 1770Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96228
16
Sytsma, Sytze Daniels 
 3 sep 1772Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91644
17
Orsma, Jeltje Gerrits 
 03 sep 1776Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48253
18
Voersma, Lijsbert Sasses 
 3 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10735
19
Ark, Pieter Pieters van der 
 3 sep 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1066
20
Tijsma, Thijs Joukes 
 3 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66539
21
de Vries, Ymen Minnes 
 3 sep 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77957
22
Veen, Maaike Fokkes van der 
 3 sep 1784Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50950
23
Boorsma, Fokeltje Sikkes 
 3 sep 1786Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34187
24
Maurits, Tietje 
 3 sep 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79692
25
de Jong, Detje Jans 
 3 sep 1787Follega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90477
26
Hoogterp, Ytje Thijssen 
 3 sep 1788Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6264
27
Proost, Jannigje Eizes 
 3 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40803
28
Haag, Hendrik Jans van der 
 3 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7423
29
Jaarsma, Paulus Willems 
 3 sep 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46957
30
Draisma, Jan Piers 
 3 sep 1793Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94562
31
Keestra, Rindert Jans 
 3 sep 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64090
32
Bekius, Douwe Willems 
 3 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78031
33
Koning, Klaas Pieters 
 3 sep 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26688
34
Botes, Sytske 
 3 sep 1798Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45720
35
Willems, Bregtje 
 3 sep 1798Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48068
36
Poelstra, Sake Tjebbes 
 3 sep 1799Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2524
37
de Vries, Antje Hedzers 
 3 sep 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32353
38
Dokter, Grietje Heerts 
 3 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77716
39
Homan, Niesjen Klazes 
 3 sep 1802Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41420
40
Nicolay, Froukje Klazes 
 3 sep 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105890
41
Dijkstra, Janke Sjoerds 
 3 sep 1803 I17402
42
Althuiszes, Jan Johannes 
 3 sep 1804Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20849
43
Kamstra, Antje Willems 
 3 sep 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50763
44
Hoekstra, Wopke Jans 
 3 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9647
45
Hoekstra, Yde Jogchums 
 3 sep 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18682
46
Reitsma, Cornelis Binnes 
 3 sep 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16118
47
Zijlstra, Pietje Feikes 
 3 sep 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10692
48
Fokkema, Fokke Jacobs 
 3 sep 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48682
49
Meters, Antje Jisses 
 3 sep 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5646
50
Hoekstra, Roel Pieters 
 3 sep 1813 I65622

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 141

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Engbrenghof, Marten Martens 
 3 sep 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1482
2
Eelkes, Tjibbe 
 3 sep 1806Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84345
3
Wadman, Douwe Folkerts 
 3 sep 1806Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35837
4
Dirks, Job 
 3 sep 1807Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44898
5
Aris, Afke 
 3 sep 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I149
6
Jaarsma, Aafke Dirks 
 3 sep 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80516
7
Ruurds, Feikje 
 3 sep 1808Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38456
8
Jacobs, Romke 
 3 sep 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68749
9
Veer, Aafke Ates van der 
 3 sep 1813Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62859
10
Pieters, Sieuke 
 3 sep 1814Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88018
11
Ruurds, Wytske 
 3 sep 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14431
12
Leerling, Dirk Jans 
 3 sep 1816Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85472
13
Sinnema, Pietje Eelses 
 3 sep 1817 I17645
14
Hoekstra, Wybren Hessels 
 3 sep 1820Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90754
15
Groendijk, Trijntje Jansdr 
 3 sep 1822Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93213
16
Boersma, Maartje Hoites 
 3 sep 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7473
17
van Dijk, Bouwe Tjeerds 
 3 sep 1823Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65933
18
Terpstra, Wytske Wytzes 
 3 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3517
19
Ark, Meindert Pieters van der 
 3 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10922
20
Biesma, Grietje Jans 
 3 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8081
21
de Haan, Hendrik Foppes 
 3 sep 1826Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86671
22
Haas, Ventje Cornelis de 
 3 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5247
23
Jacobs, Antie 
 3 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81795
24
Montes, Aaltje 
 3 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7135
25
Slim, Trijntje Arjens 
 3 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78026
26
Venema, Minne Franses 
 3 sep 1826Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86070
27
Vogelzang, Pieter Meinderts 
 3 sep 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103913
28
Gaukes, Antje 
 3 sep 1827 I61351
29
Wilstra, Tjeerd Willems 
 3 sep 1827Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68639
30
Zuiderhof, Albert Hattums 
 3 sep 1827Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105018
31
Dorhout, Maaike Joekes 
 3 sep 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6138
32
Folkertsma, Harke Franzen 
 3 sep 1830Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13837
33
Rinsma, Folkert Folkerts 
 3 sep 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6932
34
Huizinga, Yttje Feddes 
 3 sep 1831Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65728
35
Haag, Jan Pieters van der 
 3 sep 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12773
36
Douma, Tjitske Johannes 
 3 sep 1834IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71049
37
Verhaag, Jan Martens 
 3 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81767
38
Wilting, Jacob Jans 
 3 sep 1834Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99764
39
Boekhout, Stansche Franzes 
 3 sep 1835St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35748
40
Slim, Grietje Arjens 
 3 sep 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13065
41
Koopmans, Sake Rinzes 
 3 sep 1836 I56295
42
Wagenaar, Fokjen Sytzes 
 3 sep 1836Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2836
43
Bijlsma, Jan Cornelis 
 3 sep 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4961
44
Clases, Jitske 
 3 sep 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83567
45
Klaases, Jitske 
 3 sep 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39567
46
Roersma, Pieter Sytses 
 3 sep 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40764
47
Westra, Aukje Halbes 
 3 sep 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82112
48
Alsem, Marigje 
 3 sep 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1809
49
de Walle, Johanna Hendriks 
 3 sep 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24647
50
Bosch, Hindrik Annes 
 3 sep 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27115

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 38 van 38

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerbens, Pijter 
Hijlkes, Lolkjen 
 3 sep 1719Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50676
I50677
2
Gosses, Auke 
Brants, Bauk 
 3 sep 1719Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23955
I23956
3
Sipkes, Ansche 
Aates, Wytske 
 3 sep 1747Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96857
I96858
4
Broers, Jacob 
Ekkes, Hiltie 
 3 sep 1752Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105674
I105675
5
Durks, Harmen 
Douwes, Trijntje 
 3 sep 1752Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99418
I99419
6
Sibolts, Teeke 
Jurjens, Wikjen 
 3 sep 1769Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103760
I103761
7
Siboltsma, Tjeerd Harmens 
Pyters, Grytje 
 3 sep 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102255
I102256
8
Bijlsma, Jacob Sjoukes 
Johannes, Antje 
 3 sep 1775Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66141
I92192
9
Kamstra, Tijs Ypes 
Gerrits, Antje 
 3 sep 1775Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6139
I6143
10
Landstra, Sybe Gerbens 
Visser, Jantje Tjallings 
 3 sep 1780Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74641
I74642
11
Teitsma, Andries Fransen 
Tietes, Lysbet 
 3 sep 1780Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1941
I44265
12
Ykema, Yke Theodorus 
Bangma, Geertje Eelkes 
 3 sep 1780Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55774
I55775
13
Nicolai, Allardus Lieuwes 
Veen, Lotje Lubbes van der 
 3 sep 1786Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26869
I26870
14
Nieuwenhuis, Aldert Klazes 
Bruinsma, Gerbrig Sikkes 
 3 sep 1786Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57672
I57673
15
Dijk, Frans Lieuwes van 
Sytses, Klaaske 
 3 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6471
I6472
16
Lettinga, Dirk Piers 
Teunis, Jantje 
 3 sep 1797Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
I33215
17
de Schaaf, Riemer Pieters 
Dijkstra, Aagje Jacobs 
 3 sep 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56860
I56861
18
Proost, Harmen Jans 
Zondervan, Aaltje Klazes 
 3 sep 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81306
I81307
19
Kaspers, Roelf Jacobs 
Ekkes, Meintje 
 3 sep 1810Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40748
I40749
20
Biesma, Tjipke Jelles 
Hoek, Antje Hendriks van der 
 3 sep 1815Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33529
I33530
21
Faber, Dirk Bauke Beerts 
Meulen, Pietje Tjeerds van der 
 3 sep 1815Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61654
I61655
22
Pietersma, Ruurd Pieters 
Sieslinga, Trijntje Harmens 
 3 sep 1815Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4553
I4574
23
Siegersma, Douwe Gerbens 
Hoekstra, Hendrikje Hoites 
 3 sep 1815Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56789
I56790
24
Tijsma, Pieter Joukes 
Turkstra, Trijntje Rientses 
 3 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9696
I9697
25
Wuffen, Pieter Reinders 
Vries, Gelske Dirks de 
 3 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9995
I10038
26
Palstring, Gerrit Hendriks 
Tjepkema, Jisseltje Minnes 
 3 sep 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32040
I32039
27
Wassenaar, Klaas Arjens 
Rynks, Saapke Rienks 
 3 sep 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21969
I21970
28
Plantinga, Gerrit Gerrits 
Damsma, Bootje Jacobs 
 3 sep 1836Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42313
I42314
29
Goverts, Lolle Sytzes 
de Jong, Yttje Holles 
 3 sep 1840Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104032
I104033
30
Beintema, Jan Douwes 
Wouda, Jantje Pieters 
 3 sep 1842Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56063
I56064
31
Vries, Gerke de 
Leickering, Maria Dirks 
 3 sep 1858Hasselt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18006
I18003
32
Miedema, Jan Jelles 
Walle, Trijntje Sjoerds de 
 3 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20664
I20671
33
Ploeg, Eeltje Lieuwes van der 
Zuidema, Antje Alles 
 3 sep 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27278
I16672
34
Ley, Meindert Gerbens 
Woude, Trijntje Foekes van der 
 3 sep 1870Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65631
I65632
35
Key, Hermanus Hendrik 
Jippes, Saapke Doekes 
 3 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38818
I38816
36
Faber, Meento Franses 
van Houten, Tettje Jans 
 3 sep 1904Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22881
I74232
37
Sytsma, Waling Louws 
Posthumus, Pietje Annes 
 3 sep 1904Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2718
I2832
38
Mey, Douwe Scheltes van der 
Buursma, Betske Tjitses 
 3 sep 1913Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17247
I34240

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Heerkes, Jelke 
 3 sep 1699Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87531
2
Hendriks, Jentje 
 3 sep 1713Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91202
3
Posthumus, Hibbe Hibbes 
 3 sep 1713Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58737
4
Ewerts, Marten 
 3 sep 1724Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44927
5
AEbles, Metje 
 3 sep 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43222
6
Gosses, Trijntje 
 3 sep 1741Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47769
7
Jacobs, Tryntje 
 3 sep 1741Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91423
8
Johannes, Dirkje 
 3 sep 1745Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79694
9
Sydses, Sipke 
 3 sep 1747Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42764
10
Ynses, Jisiltje 
 3 sep 1747Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2576
11
Tamsma, Ernst Arjens 
 3 sep 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37452
12
Boersma, Dirk Sybes 
 3 sep 1752Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10928
13
Liepkes, Bieukjen 
 3 sep 1756Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77326
14
Andringa, Andele Sjoerds 
 3 sep 1758Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71124
15
Jans, Steffen 
 3 sep 1758Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2074
16
Jelles, Trijntje 
 3 sep 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46257
17
Siccama, Antony Jans 
 3 sep 1758Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99284
18
Arends, Pijter 
 3 sep 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89533
19
Keegstra, Gepke Feddes 
 3 sep 1769Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76675
20
Klinkert, Lijsbert Jans 
 3 sep 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35719
21
Kooiboer, Wytske Sipkes 
 3 sep 1769Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61040
22
Werf, Aaltje Gerkes van der 
 3 sep 1769IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90710
23
Zijlstra, Feyke Wynsens 
 3 sep 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10689
24
Attes, Grietje 
 3 sep 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45655
25
de Vries, Geertje Dirks 
 3 sep 1775Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99817
26
Vellinga, Tamme Klazes 
 3 sep 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104175
27
Pieters, IJbeltje 
 3 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44369
28
Beerts, Gerrijt 
 3 sep 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78562
29
Broekens, Dieuwke AEdes 
 3 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I831
30
Coldewey, Catharina Maria 
 3 sep 1780Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102739
31
de Vries, Metje Sijtzes 
 3 sep 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44414
32
Hoek, Jouke Willems van der 
 3 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26317
33
Klaver, Grietje Roelofs 
 3 sep 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I480
34
Kuiken, Jacob Arjens 
 3 sep 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79891
35
Ploeg, Tjietze Paulus van der 
 3 sep 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18258
36
Roelofs, Annechien 
 3 sep 1786Roderwolde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91395
37
Valk, Tjamme Jantjes 
 3 sep 1786Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6998
38
Wassenaar, Gerrit Leenderts 
 3 sep 1786Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12018
39
Wassenaar, Pieter Sjoerds 
 3 sep 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92099
40
Boersma, Hidde Jans 
 3 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79399
41
Bosch, Aaltje Douwes 
 3 sep 1797Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30059
42
Faber, Jeltje Ruurds 
 3 sep 1797Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100632
43
Hibma, Geertje Klazes 
 3 sep 1797Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70240
44
Hoot, Grietje Arjens 
 3 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7870
45
Memmeler, Trijntje Hendriks 
 3 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30822
46
Noordhoff, Petronella Maria 
 3 sep 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57376
47
Steegstra, Kornelis Andries 
 3 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5510
48
Beekmans, Doetje Johannes 
 3 sep 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9713
49
de Boer, Pieter Boyens 
 3 sep 1809Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42174
50
de Jong, Catharina Willems 
 3 sep 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43609

1 2 Volgende»