Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 179

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fransen, Thomas 
 3 sep 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43027
2
Sjoerds, Baukje 
 3 sep 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92316
3
Jans, Eeltie 
 3 sep 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56301
4
Simons, Rinse 
 3 sep 1757Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47474
5
Kooistra, Dieuwke Cornelis 
 3 sep 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26884
6
Gerbens, Hinke 
 3 sep 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99237
7
de Vries, Sierk (Sjirk) Louws 
 3 sep 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39729
8
Jacobs, Jacob 
 3 sep 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3904
9
Grasma, Elisabeth Jans 
 3 sep 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52696
10
Witholt, Femma Elisabeth 
 3 sep 1767Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79052
11
Dirks, Koert 
 3 sep 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93302
12
Jelles, Hiltie 
 3 sep 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43176
13
Abes, Antje 
 3 sep 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93383
14
Bruinsma, Tjaltje Johannes 
 3 sep 1770Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15939
15
Jansma, Andries Symens 
 3 sep 1770Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96228
16
Sytsma, Sytze Daniels 
 3 sep 1772Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91644
17
Goedagen, Adriaantje 
 3 sep 1775Willemstad, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107250
18
Orsma, Jeltje Gerrits 
 03 sep 1776Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48253
19
Voersma, Lijsbert Sasses 
 3 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10735
20
Ark, Pieter Pieters van der 
 3 sep 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1066
21
Tijsma, Thijs Joukes 
 3 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66539
22
Hofstra, Ulbe Tjerks 
 3 sep 1781Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108940
23
de Vries, Ymen Minnes 
 3 sep 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77957
24
Veen, Maaike Fokkes van der 
 3 sep 1784Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50950
25
Boorsma, Fokeltje Sikkes 
 3 sep 1786Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34187
26
Maurits, Tietje 
 3 sep 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79692
27
de Jong, Detje Jans 
 3 sep 1787Follega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90477
28
Hoogterp, Ytje Thijssen 
 3 sep 1788Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6264
29
Proost, Jannigje Eizes 
 3 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40803
30
Haag, Hendrik Jans van der 
 3 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7423
31
Jaarsma, Paulus Willems 
 3 sep 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46957
32
Draisma, Jan Piers 
 3 sep 1793Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94562
33
Keestra, Rindert Jans 
 3 sep 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64090
34
Bekius, Douwe Willems 
 3 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78031
35
Koning, Klaas Pieters 
 3 sep 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26688
36
Botes, Sytske 
 3 sep 1798Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45720
37
Willems, Bregtje 
 3 sep 1798Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48068
38
Poelstra, Sake Tjebbes 
 3 sep 1799Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2524
39
de Vries, Antje Hedzers 
 3 sep 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32353
40
Dokter, Grietje Heerts 
 3 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77716
41
Homan, Niesjen Klazes 
 3 sep 1802Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41420
42
Nicolay, Froukje Klazes 
 3 sep 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105890
43
Dijkstra, Janke Sjoerds 
 3 sep 1803 I17402
44
Althuiszes, Jan Johannes 
 3 sep 1804Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20849
45
Kamstra, Antje Willems 
 3 sep 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50763
46
Hoekstra, Wopke Jans 
 3 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9647
47
Hoekstra, Yde Jogchums 
 3 sep 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18682
48
Reitsma, Cornelis Binnes 
 3 sep 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16118
49
Zijlstra, Pietje Feikes 
 3 sep 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10692
50
Fokkema, Fokke Jacobs 
 3 sep 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48682

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
van Dussen, Ruurt Gysberts 
 3 sep 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106417
2
Engbrenghof, Marten Martens 
 3 sep 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1482
3
Eelkes, Tjibbe 
 3 sep 1806Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84345
4
Wadman, Douwe Folkerts 
 3 sep 1806Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35837
5
Dirks, Job 
 3 sep 1807Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44898
6
Aris, Afke 
 3 sep 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I149
7
Jaarsma, Aafke Dirks 
 3 sep 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80516
8
Ruurds, Feikje 
 3 sep 1808Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38456
9
Jacobs, Romke 
 3 sep 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68749
10
Veer, Aafke Ates van der 
 3 sep 1813Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62859
11
Pieters, Sieuke 
 3 sep 1814Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88018
12
Ruurds, Wytske 
 3 sep 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14431
13
Leerling, Dirk Jans 
 3 sep 1816Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85472
14
Sinnema, Pietje Eelses 
 3 sep 1817 I17645
15
Hoekstra, Wybren Hessels 
 3 sep 1820Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90754
16
Groendijk, Trijntje Jansdr 
 3 sep 1822Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93213
17
Boersma, Maartje Hoites 
 3 sep 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7473
18
van Dijk, Bouwe Tjeerds 
 3 sep 1823Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65933
19
Terpstra, Wytske Wytzes 
 3 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3517
20
Ark, Meindert Pieters van der 
 3 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10922
21
Biesma, Grietje Jans 
 3 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8081
22
de Haan, Hendrik Foppes 
 3 sep 1826Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86671
23
Haas, Ventje Cornelis de 
 3 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5247
24
Jacobs, Antie 
 3 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81795
25
Montes, Aaltje 
 3 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7135
26
Slim, Trijntje Arjens 
 3 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78026
27
Venema, Minne Franses 
 3 sep 1826Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86070
28
Vogelzang, Pieter Meinderts 
 3 sep 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103913
29
Gaukes, Antje 
 3 sep 1827 I61351
30
Wilstra, Tjeerd Willems 
 3 sep 1827Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68639
31
Zuiderhof, Albert Hattums 
 3 sep 1827Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105018
32
Dorhout, Maaike Joekes 
 3 sep 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6138
33
Folkertsma, Harke Franzen 
 3 sep 1830Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13837
34
Rinsma, Folkert Folkerts 
 3 sep 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6932
35
Huizinga, Yttje Feddes 
 3 sep 1831Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65728
36
Haag, Jan Pieters van der 
 3 sep 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12773
37
Douma, Tjitske Johannes 
 3 sep 1834IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71049
38
Verhaag, Jan Martens 
 3 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81767
39
Wilting, Jacob Jans 
 3 sep 1834Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99764
40
Boekhout, Stansche Franzes 
 3 sep 1835St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35748
41
Coers, Metjen 
 3 sep 1835Beekbergen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107991
42
Slim, Grietje Arjens 
 3 sep 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13065
43
Koopmans, Sake Rinzes 
 3 sep 1836 I56295
44
Wagenaar, Fokjen Sytzes 
 3 sep 1836Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2836
45
Bijlsma, Jan Cornelis 
 3 sep 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4961
46
Clases, Jitske 
 3 sep 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83567
47
Klaases, Jitske 
 3 sep 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39567
48
Roersma, Pieter Sytses 
 3 sep 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40764
49
Westra, Aukje Halbes 
 3 sep 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82112
50
Alsem, Marrigje 
 3 sep 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1809

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 41 van 41

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerbens, Pijter 
Hijlkes, Lolkjen 
 3 sep 1719Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50676
I50677
2
Gosses, Auke 
Brants, Bauk 
 3 sep 1719Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23955
I23956
3
Pieters, Sippe 
Hendriks, Geeske 
 3 sep 1724Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106295
I106296
4
Sipkes, Ansche 
Aates, Wytske 
 3 sep 1747Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96857
I96858
5
Broers, Jacob 
Ekkes, Hiltie 
 3 sep 1752Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105674
I105675
6
Durks, Harmen 
Douwes, Trijntje 
 3 sep 1752Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99418
I99419
7
Sibolts, Teeke 
Jurjens, Wikjen 
 3 sep 1769Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103760
I103761
8
Siboltsma, Tjeerd Harmens 
Pyters, Grytje 
 3 sep 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102255
I102256
9
Bijlsma, Jacob Sjoukes 
Johannes, Antje 
 3 sep 1775Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66141
I92192
10
Kamstra, Tijs Ypes 
Gerrits, Antje 
 3 sep 1775Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6139
I6143
11
Landstra, Sybe Gerbens 
Visser, Jantje Tjallings 
 3 sep 1780Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74641
I74642
12
Teitsma, Andries Fransen 
Tietes, Lysbet 
 3 sep 1780Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1941
I44265
13
Ykema, Yke Theodorus 
Bangma, Geertje Eelkes 
 3 sep 1780Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55774
I55775
14
Nicolai, Allardus Lieuwes 
Veen, Lotje Lubbes van der 
 3 sep 1786Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26869
I26870
15
Nieuwenhuis, Aldert Klazes 
Bruinsma, Gerbrig Sikkes 
 3 sep 1786Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57672
I57673
16
Dijk, Frans Lieuwes van 
Sytses, Klaaske 
 3 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6471
I6472
17
Lettinga, Dirk Piers 
Teunis, Jantje 
 3 sep 1797Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
I33215
18
de Schaaf, Riemer Pieters 
Dijkstra, Aagje Jacobs 
 3 sep 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56860
I56861
19
Proost, Harmen Jans 
Zondervan, Aaltje Klazes 
 3 sep 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81306
I81307
20
Kaspers, Roelf Jacobs 
Ekkes, Meintje 
 3 sep 1810Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40748
I40749
21
Noordenbos, Klaas Ulbes 
Visser, Jouwkjen Johannes 
 3 sep 1814Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106900
I106901
22
Biesma, Tjipke Jelles 
Hoek, Antje Hendriks van der 
 3 sep 1815Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33529
I33530
23
Faber, Dirk Bauke Beerts 
Meulen, Pietje Tjeerds van der 
 3 sep 1815Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61654
I61655
24
Pietersma, Ruurd Pieters 
Sieslinga, Trijntje Harmens 
 3 sep 1815Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4553
I4574
25
Siegersma, Douwe Gerbens 
Hoekstra, Hendrikje Hoites 
 3 sep 1815Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56789
I56790
26
Tijsma, Pieter Joukes 
Turkstra, Trijntje Rientses 
 3 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9696
I9697
27
Wuffen, Pieter Reinders 
Vries, Gelske Dirks de 
 3 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9995
I10038
28
Palstring, Gerrit Hendriks 
Tjepkema, Jisseltje Minnes 
 3 sep 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32040
I32039
29
Wassenaar, Klaas Arjens 
Rynks, Saapke Rienks 
 3 sep 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21969
I21970
30
Jonker, Tonis Tonisse 
van Krimpen, Adriaantje 
 3 sep 1836Kerkwerve, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109377
I109378
31
Plantinga, Gerrit Gerrits 
Damsma, Bootje Jacobs 
 3 sep 1836Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42313
I42314
32
Goverts, Lolle Sytzes 
de Jong, Yttje Holles 
 3 sep 1840Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104032
I104033
33
Beintema, Jan Douwes 
Wouda, Jantje Pieters 
 3 sep 1842Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56063
I56064
34
Vries, Gerke de 
Leickering, Maria Dirks 
 3 sep 1858Hasselt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18006
I18003
35
Miedema, Jan Jelles 
Walle, Trijntje Sjoerds de 
 3 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20664
I20671
36
Ploeg, Eeltje Lieuwes van der 
Zuidema, Antje Alles 
 3 sep 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27278
I16672
37
Ley, Meindert Gerbens 
Woude, Trijntje Foekes van der 
 3 sep 1870Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65631
I65632
38
Key, Hermanus Hendrik 
Jippes, Saapke Doekes 
 3 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38818
I38816
39
Faber, Meento Franses 
van Houten, Tettje Jans 
 3 sep 1904Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22881
I74232
40
Sytsma, Waling Louws 
Posthumus, Pietje Annes 
 3 sep 1904Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2718
I2832
41
Mey, Douwe Scheltes van der 
Buursma, Betske Tjitses 
 3 sep 1913Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17247
I34240

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Heerkes, Jelke 
 3 sep 1699Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87531
2
Hendriks, Jentje 
 3 sep 1713Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91202
3
Posthumus, Hibbe Hibbes 
 3 sep 1713Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58737
4
Ewerts, Marten 
 3 sep 1724Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44927
5
AEbles, Metje 
 3 sep 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43222
6
Gosses, Trijntje 
 3 sep 1741Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47769
7
Jacobs, Tryntje 
 3 sep 1741Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91423
8
Johannes, Dirkje 
 3 sep 1745Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79694
9
Sydses, Sipke 
 3 sep 1747Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42764
10
Ynses, Jisiltje 
 3 sep 1747Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2576
11
Tamsma, Ernst Arjens 
 3 sep 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37452
12
Boersma, Dirk Sybes 
 3 sep 1752Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10928
13
Feima, Jeltje Jelles 
 3 sep 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73074
14
Liepkes, Bieukjen 
 3 sep 1756Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77326
15
Andringa, Andele Sjoerds 
 3 sep 1758Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71124
16
Jans, Steffen 
 3 sep 1758Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2074
17
Jelles, Trijntje 
 3 sep 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46257
18
Siccama, Antony Jans 
 3 sep 1758Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99284
19
Arends, Pijter 
 3 sep 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89533
20
Keegstra, Gepke Feddes 
 3 sep 1769Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76675
21
Klinkert, Lijsbert Jans 
 3 sep 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35719
22
Kooiboer, Wytske Sipkes 
 3 sep 1769Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61040
23
Uitterdijk, Douwe Jurjens 
 3 sep 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105915
24
Werf, Aaltje Gerkes van der 
 3 sep 1769IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90710
25
Zijlstra, Feyke Wynsens 
 3 sep 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10689
26
Attes, Grietje 
 3 sep 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45655
27
de Vries, Geertje Dirks 
 3 sep 1775Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99817
28
Vellinga, Tamme Klazes 
 3 sep 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104175
29
Pieters, IJbeltje 
 3 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44369
30
Beerts, Gerrijt 
 3 sep 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78562
31
Broekens, Dieuwke AEdes 
 3 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I831
32
Coldewey, Catharina Maria 
 3 sep 1780Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102739
33
de Vries, Metje Sijtzes 
 3 sep 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44414
34
Hoek, Jouke Willems van der 
 3 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26317
35
Klaver, Grietje Roelofs 
 3 sep 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I480
36
Kuiken, Jacob Arjens 
 3 sep 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79891
37
Drijfhamer, Riewen Klaassens 
 3 sep 1783Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109013
38
Ploeg, Tjietze Paulus van der 
 3 sep 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18258
39
Roelofs, Annechien 
 3 sep 1786Roderwolde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91395
40
Valk, Tjamme Jantjes 
 3 sep 1786Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6998
41
Wassenaar, Gerrit Leenderts 
 3 sep 1786Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12018
42
Wassenaar, Pieter Sjoerds 
 3 sep 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92099
43
Boersma, Hidde Jans 
 3 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79399
44
Bosch, Aaltje Douwes 
 3 sep 1797Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30059
45
Faber, Jeltje Ruurds 
 3 sep 1797Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100632
46
Hibma, Geertje Klazes 
 3 sep 1797Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70240
47
Hoot, Grietje Arjens 
 3 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7870
48
Memmeler, Trijntje Hendriks 
 3 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30822
49
Noordhoff, Petronella Maria 
 3 sep 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57376
50
Steegstra, Kornelis Andries 
 3 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5510

1 2 Volgende»