Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Teunis, Wijtske 
 3 aug 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43263
2
Dijkstra, Sije Minnes 
 3 aug 1764Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23933
3
Miedema, Klaas Bouwes 
 3 aug 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14659
4
Klijnstra, Wytse Heines 
 3 aug 1769Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60891
5
Postma, Wiebe Lolkes 
 3 aug 1772Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72762
6
Feenstra, Minne Hettes 
 3 aug 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65548
7
Hettes, Antje 
 3 aug 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3152
8
Hof, Klaas Heerkes 
 3 aug 1773Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91961
9
Ketelaar, Maaike Pieters 
 3 aug 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46332
10
Weit, Gerben Wytzes van der 
 3 aug 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7677
11
Landsma, Berber Pieters 
 3 aug 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55107
12
Dolstra, Gerrit Hendriks 
 3 aug 1782Compagnie Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27242
13
Visser, Stijntje Eelzes 
 3 aug 1784Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98905
14
Binnema, Jippe Tjipkes 
 3 aug 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39401
15
Hoekema, Tjeerd Pieters 
 3 aug 1786Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59947
16
Jelkes, Yttje 
 3 aug 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47099
17
Oosting, Rinske Feikes 
 3 aug 1787Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67217
18
Stelwagen, Jacob Hendriks 
 3 aug 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7498
19
de Haas, Doede Jacobs 
 3 aug 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30400
20
de Vries, Wytze Watzes 
 3 aug 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36494
21
Roorda, Ruurd Alberts 
 3 aug 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14183
22
Verbeek, Baukje Johannes 
 3 aug 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20776
23
Feitsma, Jacob Ruurds 
 3 aug 1793Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70597
24
Swart, Trijntje Klases 
 3 aug 1793Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3977
25
van Dijk, Grytje Harryts 
 3 aug 1794Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37009
26
Bekius, Jan Joukes 
 3 aug 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99642
27
Buwalda, Cornelia Klases 
 3 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46375
28
Wiglama, Leendert Attes 
 3 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77865
29
Bloem, Grietje Dirks 
 3 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41043
30
Bosma, Petrus Jans 
 3 aug 1797Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94199
31
Krol, Jacob Fopkes 
 3 aug 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6409
32
Laan, Eernst Thijssens van der 
 3 aug 1798Lutjewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97993
33
Rosenberg, Hendrik Jacobus 
 3 aug 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3141
34
Koopmans, Jentje Anes 
 3 aug 1799Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72742
35
Tamminga, Oense Dirks 
 3 aug 1800Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10123
36
Andringa, Doekele Andeles 
 3 aug 1801Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71108
37
Dijk, Janke Fransen van 
 3 aug 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6474
38
Halbersma, Fetje Symens 
 3 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12007
39
Sytsma, Jeltje Sytzes 
 3 aug 1803St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79902
40
Werkhoven, Sytske Sybrens 
 3 aug 1803Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3140
41
Terpstra, Mient Pieters 
 3 aug 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97755
42
Veen, Jan Wiegers van der 
 3 aug 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1162
43
Wagenaar, Rigtje Berends 
 3 aug 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9461
44
Verbeek, Hendrik Johannes 
 3 aug 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21439
45
Hellema, Trijntje Klazes 
 3 aug 1806Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69148
46
Hoekstra, Aatje Hendriks 
 3 aug 1806Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58057
47
Faber, Douwe Jelles 
 3 aug 1808Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40233
48
Hellinga, Geeske Dirks 
 3 aug 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48211
49
Compaan, Elizabeth Aukes 
 3 aug 1809Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62173
50
Bloemsma, Theunis Egberts 
 3 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6623

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Antje 
 3 aug 1783Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61835
2
Jans, Jan 
 3 aug 1790Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79710
3
Olivier, Yda 
 3 aug 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101346
4
Gerrijts, Antje 
 3 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43936
5
Jans, Wiegertje 
 3 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43782
6
Addens, Wibrandina 
 3 aug 1814City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98057
7
Klazes, Jetze 
 3 aug 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35481
8
Pieters, Akke 
 3 aug 1815Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10594
9
de Vries, Harmen Aebles 
 3 aug 1816Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26270
10
Pijpstra, Symon Rienks 
 3 aug 1817Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90571
11
Olivier, Roelof Lourens 
 3 aug 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7468
12
Wiersma, Goffe Beerts 
 3 aug 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4899
13
Hospes, Franke Roels 
 3 aug 1821Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74163
14
Bearda, Marten Rinses 
 3 aug 1822Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60959
15
Folkertsma, Johanna Doekes 
 3 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27406
16
de Jong, Willem (Wilhelmus) Jans 
 3 aug 1823Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36715
17
Woudwijk, Oebele Jeens 
 3 aug 1825Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34179
18
Harsta, Janke Tetmans 
 3 aug 1826Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66106
19
Roersma, Johannes Jelkes 
 3 aug 1826Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18142
20
Spriensma, Reinder Freerks 
 3 aug 1826Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23850
21
Algra, Symen Jans 
 3 aug 1828Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75037
22
Gosliga, Lucretia Hendrika de Rooy van 
 3 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12755
23
Lauerman, Marten Martens 
 3 aug 1828Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71380
24
Brouwer, Atte (Otte) Syberens 
 3 aug 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9627
25
Wiersma, Jan Rienks 
 3 aug 1829Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74709
26
Boer, Trijntje Pieters de 
 3 aug 1831Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2357
27
Reitsma, Antje Cornelis 
 3 aug 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64749
28
Ploeg, Schuttje (Sjoerdtje) Durks van der 
 3 aug 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33826
29
Boomsma, Tijs Broers 
 3 aug 1835Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23084
30
Durks, Berber 
 3 aug 1835Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103949
31
Gerbens, Magdalena 
 3 aug 1835Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74543
32
Piers, Ekje 
 3 aug 1836Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62482
33
Ganzevoort, Merkjen Wesselius 
 3 aug 1837Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68826
34
Groen, Jantje Jacobs 
 3 aug 1838Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92522
35
Jans, Antje 
 3 aug 1838Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87891
36
Kollum, Antje Jans 
 3 aug 1839St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40872
37
Koning, Pibo 
 3 aug 1839 I47224
38
Heeringa, Trijntje Tjepkes 
 3 aug 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21093
39
Vierstra, Ritkse Pieters 
 3 aug 1841Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98623
40
Reidendein, Ytske Klazes 
 3 aug 1843Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10328
41
Bijlsma, Kornelis Jelles 
 3 aug 1844Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83615
42
Vlastra, Hein Abes 
 3 aug 1845Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I874
43
de Groot, Tjitske Tomas 
 3 aug 1846Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103722
44
Hofman, Symkje Gerrits 
 3 aug 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1045
45
Krol, Jan Joukes 
 3 aug 1846Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37700
46
Tilstra, Japikje Pieters 
 3 aug 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39675
47
Kooistra, Akke Douwes 
 3 aug 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5895
48
de Jong, Jurjen Annes 
 3 aug 1848Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77435
49
Hoekstra, Jan Wyberens 
 3 aug 1848Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55025
50
Visser, Wieger Annes 
 3 aug 1848Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56941

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 57

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Arents, Hendrik 
Jelles, Wietske 
 3 aug 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94162
I94163
2
Lutjes, Obbe 
Cornelis, Geertje 
 3 aug 1732Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104149
I104150
3
Balkindstra, Anne Jacobs 
Alberts, Foekjen 
 3 aug 1738Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79829
I79830
4
Gerbens, Frans 
Jacobs, Neeltje 
 3 aug 1738Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80422
I80423
5
Tjibbes, Brugt 
Tymens, Mayke 
 3 aug 1738Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108862
I108863
6
Goris, Klaas 
Tijssen, Antje 
 3 aug 1742Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68049
I68050
7
Keimpes, Jan 
Meinderts, Trijntje 
 3 aug 1749Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59746
I59747
8
Kingma, Pieter Tjeerds 
Joukes, Tiertie 
 3 aug 1755Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70281
I107226
9
Ydes, Dirk 
Willems, Durkje 
 3 aug 1760Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49032
I49033
10
Emmen, Warnerus 
Hendriks, Janke 
 3 aug 1766Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46874
I46875
11
Klasses, Theunes 
Abrahams, Henke 
 3 aug 1766Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98978
I98979
12
Sijtsis, Poulis 
Joukes, Dieuke 
 3 aug 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44338
I41467
13
Stelwagen, Hendrik Johannes 
Mellema, Sjoukje Jacobs 
 3 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7494
I7495
14
Gorter, Johannes Jans 
Jans, Lysbet 
 3 aug 1783Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72820
I72821
15
Mulder, Dores 
Tietes, Trijntje 
 3 aug 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93913
I93914
16
Tjeerds, Jan 
Gerbens, Minke 
 3 aug 1783Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94986
I94987
17
Wielinga, Reinder Alberts 
Bosch, Dieuwke Lieuwes 
 3 aug 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12432
I12433
18
Harthoorn, Martinus 
Veele, Geertruid 
 3 aug 1787Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56185
I56186
19
Annee, Johannes 
Swanenburg, Willemke 
 3 aug 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101595
I101596
20
Veen, Gijsbert Luitjens van der 
Fransen, Tjetske 
 3 aug 1788Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74186
I74188
21
Woude, Bauke Gerbens van der 
Tjipkes, Akke 
 3 aug 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6287
I6305
22
Dijkstra, Pieter Pieters 
Visser, Dirkje Sybrens 
 3 aug 1791Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86036
I86037
23
de Boer, Barteld Rienks 
Sytzema, Baukjen Jans 
 3 aug 1794Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61381
I61382
24
de Vries, Pieter Willems 
Veenstra, Antje Pieters 
 3 aug 1794Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65909
I65908
25
Sybesma, Sybe Aebes 
Meintes, Seike 
 3 aug 1794Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30245
I30246
26
Hiddema, Abe Pieters 
Durks, Renske 
 3 aug 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69951
I69952
27
Wal, Lieuwe Wytses van der 
Woude, Dooitske Jogchums van der 
 3 aug 1800Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89672
I89673
28
Zuidema, Kornelis Roelofs 
Lieuwes, Ymkje 
 3 aug 1806Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105048
I105049
29
Beije, Marinus Klaasse 
van Rookveen, Paulina van den Houten 
 3 aug 1813Noordgouwe, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102810
I102811
30
van Loon, Jimke Glastra 
Post, Tjietske Harmens 
 3 aug 1814Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98489
I98490
31
Visser, Johannes Jacobs 
Beukema, Trientje Jans 
 3 aug 1814Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107806
I107795
32
Akkerman, Tjerk Pieters 
Jobs, Fokje 
 3 aug 1815Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97909
I97908
33
Graaf, Durk Rinzes de 
Torenmans, Tetje Gerbens 
 3 aug 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2780
I14033
34
van Dijk, Arnoldus Jans 
Feenstra, Berber Tjepkes 
 3 aug 1815Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85056
I85057
35
van Steinvoorn, Hauke Pieters 
de Lazu, Bregina Johannes 
 3 aug 1816Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57467
I57468
36
Sikma, Jacob Cornelis 
Algra, Teertske Symens 
 3 aug 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72248
I72249
37
Woudstra, Hendrik Reinders 
Snoek, Grietje Bernardus 
 3 aug 1824Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65048
I65049
38
de Roos, Sipke Jans 
de Vries, Grietje Dirks 
 3 aug 1828Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53151
I53152
39
de Vries, Hendrikus Rinderts 
Werf, Aaltje Petrus van der 
 3 aug 1837Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72311
I72312
40
Rinsma, Alef Folkerts 
Sterkenburg, Dieuke Jans 
 3 aug 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11070
I11069
41
Kramer, Gerben Tijssens 
Bransma, Jeltje Hylkes 
 3 aug 1854Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8201
I49504
42
Keij, Rijk 
Veldhuizen, Dirkje 
 3 aug 1859The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38819
I102226
43
Hofstra, Dirk Jans 
Zijlstra, Riemke Gerlofs 
 3 aug 1865Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96304
I96305
44
de Paepe, Johannes 
Jagt, Anna Maria van der 
 3 aug 1870Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98930
I98931
45
Hoekstra, Hylke Jans 
Faber, Itske Arjens 
 3 aug 1870Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98516
I98517
46
Steegstra, Geert Louws 
de Graaf, Jitske Jacobs 
 3 aug 1871Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66358
I66372
47
Scherling, Reinder 
Stemmer, Fennechien 
 3 aug 1879City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71308
I71320
48
Rozenga, Wybe Siegers 
Ferwerda, Fokje Aans 
 3 aug 1889Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35239
I61804
49
Visser, Izaak 
Visser, Adriana Sara 
 3 aug 1892Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59464
I59465
50
Hiemstra, Andele Eelzes 
Hellema, Stijntje Aalderts 
 3 aug 1893Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71075
I71076

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gerryts, Antie 
 3 aug 1693Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92046
2
Tjallings, Jan 
 3 aug 1703Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78233
3
Pijtters, Meine 
 3 aug 1710Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58768
4
Ruirds, Feije 
 3 aug 1727Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1366
5
Jans, Lumme 
 3 aug 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73581
6
Pijtters, Claaske 
 3 aug 1738Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44886
7
Sybes, Jacob 
 3 aug 1738Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42858
8
Wikkes, Tjitske 
 3 aug 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43845
9
Sjoerds, Rintje 
 3 aug 1739Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85260
10
Hendriks, Grietje 
 3 aug 1749Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88940
11
Jans, Rinske 
 3 aug 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4950
12
Smid, Cornelis Jelles 
 3 aug 1755Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82797
13
Visser, Trijntje Feikes 
 3 aug 1755Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89921
14
Alberts, Sipkje 
 3 aug 1760Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50078
15
Oepts, Elske 
 3 aug 1760Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37501
16
Rintjes, Benskje 
 3 aug 1760Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79526
17
Eijkhoudt, Waltje Johannes 
 3 aug 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75615
18
Bosch, Sipke Siebes 
 3 aug 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I835
19
Braaksma, Froukjen Andries 
 3 aug 1766Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100329
20
Koldijk, Jetske Jans 
 3 aug 1766Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78915
21
Pieters, Freerk 
 3 aug 1766Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100839
22
Wal, Antje Sydses van der 
 3 aug 1766Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2196
23
Rosenberg, Jacobus Hendricus 
 3 aug 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84038
24
Bijlsma, Tietje Kornelis 
 3 aug 1777Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41193
25
Borger, Trijntje Aukes 
 3 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44094
26
Hoekema, Pietje Ypes 
 3 aug 1777Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1679
27
Hovinga, Rinske Pieters 
 3 aug 1777Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10079
28
Jans, Gertje 
 3 aug 1777Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102405
29
Olijnsma, Jan Kornelis 
 3 aug 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17870
30
Annes, Bauke 
 3 aug 1783Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72196
31
Faber, Jan Johannes 
 3 aug 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13141
32
Faber, Trijntje Jans 
 3 aug 1783De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30473
33
Kuiken, Tymen Reins 
 3 aug 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97528
34
van Tuin, Grietje Gerrits 
 3 aug 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6030
35
Vellinga, Klaas Ballings 
 3 aug 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9983
36
de Lande, Baukje Jans van 
 3 aug 1788Midsland, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108705
37
Heida, Foekjen Roels 
 3 aug 1788Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41849
38
Hofma, Dirk Obbes 
 3 aug 1788Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97028
39
Jitzes, Marten 
 3 aug 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43842
40
Ploegstra, Akke Feikes 
 3 aug 1788Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2355
41
Ram, Lammert Johannes 
 3 aug 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9528
42
Nauta, Willem Johannes 
 3 aug 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74175
43
Bijl, Aaltien Geerts (aka van der Wiel) van der 
 3 aug 1794Gieten, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107837
44
Eisma, Anke Willems 
 3 aug 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13326
45
Huizinga, Ybele Rienks 
 3 aug 1794Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62699
46
Sikma, Jan Geerts 
 3 aug 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36995
47
Stellema, Koene Harms 
 3 aug 1795Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103996
48
de Hoop, Pieter Jans 
 3 aug 1800Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40838
49
Hoitinga, Douwe Douwes 
 3 aug 1800Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108780
50
Poort, Foekje Rintjes 
 3 aug 1800Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66954

1 2 Volgende»