Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 124

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sierds, Gerrit 
 3 jul 1746Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50917
2
de Vries, Klaas Thijsses 
 3 jul 1759Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67988
3
Bonnema, Tiete Tjepkes 
 3 jul 1768Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103635
4
Elzinga, Jantje Jelles 
 3 jul 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39328
5
Fransen, Antie 
 3 jul 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4880
6
Ruisch, Aukjen Elles 
 3 jul 1778Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70181
7
Krol, Hoite Nammens 
 3 jul 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43890
8
Willems, Aaltje 
 3 jul 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53219
9
Wibalda, Betske Dirks 
 3 jul 1782Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55464
10
Pieters, Sipke 
 3 jul 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44238
11
Bijman, Duurke Jans 
 3 jul 1784Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105619
12
Elgersma, Antje Wybrens 
 3 jul 1785Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83268
13
Jong, Antje Pieters de 
 3 jul 1786Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19071
14
Ittema, Julius Dominicus 
 3 jul 1788Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83816
15
Abbenga, Franske Abes 
 3 jul 1789Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78629
16
Abes, Akke 
 3 jul 1789Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78632
17
Dijkstra, Hendrik Rienks 
 3 jul 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9972
18
Bokkinga, Pietje Hendriks 
 3 jul 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1342
19
Klijnstra, Ykjen Paulus 
 3 jul 1791Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70740
20
Posthumus, Ruurdtje Ruurds 
 3 jul 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23182
21
Ypey, Sytze Klazes 
 3 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6876
22
Spoelhof, Elisabeth Willems 
 3 jul 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97749
23
Wiersma, Tjerk Krijns 
 3 jul 1793Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51754
24
Veenstra, Elizabeth Jacobs 
 3 jul 1794Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68101
25
Miedema, Engbert Jans 
 3 jul 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6848
26
Rients, Geezijn 
 3 jul 1795City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14382
27
Oegema, Antje Sikkes 
 3 jul 1796Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11095
28
Eisma, Cornelis Jiljes 
 3 jul 1797Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80308
29
Douma, Yttje Alberts 
 3 jul 1798Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102632
30
van Abbema, Fokje Johans 
 3 jul 1798Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83736
31
Sytsma, Janke Sytzes 
 3 jul 1799Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72806
32
Prins, Janke Piers 
 3 jul 1800Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10457
33
Koopmans, Baukje Jans 
 3 jul 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5502
34
Ploeg, Doen Doens van der 
 3 jul 1804Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62716
35
Boersma, Akke Sytzes 
 3 jul 1806Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9147
36
Stienstra, Sjouke Jelles 
 3 jul 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43855
37
Ringma, Stillborn Herkes 
 3 jul 1812 I12396
38
Wieringa, Lijsbert Klazes 
 3 jul 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49013
39
Blijstra, Klaaske Klazes 
 3 jul 1815Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83898
40
Salverda, Hiske Haantjes 
 3 jul 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4522
41
de Jong, Gaatske Wilhelmus 
 3 jul 1817Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51021
42
Klaver, Hylkje Jans 
 3 jul 1817Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51005
43
Woude, Grietje Jans van der 
 3 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27196
44
Vellinga, Evert Willems 
 3 jul 1819 I79483
45
Poelstra, Tjebbe Haantjes 
 3 jul 1820 I24719
46
Hijma, Abe Dirks 
 3 jul 1821Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9684
47
Dijkma, Klaas Jans 
 3 jul 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91882
48
Beintema, Jan Gerrits 
 3 jul 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13355
49
Dijkstra, Gerben Jentjes 
 3 jul 1826Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88699
50
Kuipinga, Gepkjen Egberts 
 3 jul 1826Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98772

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 133

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
de Vicq, Aletta 
 3 jul 1751Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97486
2
Symens, Gerrith 
 3 jul 1782Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103142
3
Romkes, Baukjen 
 3 jul 1783 I46350
4
Weishaupt, Steffen 
 3 jul 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47288
5
Ringma, Stillborn Herkes 
 3 jul 1812 I12396
6
Pieters, Hiltje 
 3 jul 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54879
7
Klomp, Jan Olverts 
 3 jul 1814Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83301
8
Leistra, Pietje Freerks 
 3 jul 1816Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57594
9
Postma, Meint Meints 
 3 jul 1816Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67508
10
Ti(e)ken, Karel Ottes 
 3 jul 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21041
11
Woude, Pieter Cornelis van der 
 3 jul 1817Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49583
12
Krol, Janke Jans 
 3 jul 1818 I55989
13
Faber, Sipke Jans 
 3 jul 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96367
14
Schaap, Jan Janzen 
 3 jul 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86557
15
Veele, Geertruid 
 3 jul 1820Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56186
16
Jans, Sjouwkjen 
 3 jul 1822Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101759
17
Bierma, Eke Idzes 
 3 jul 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11109
18
de Roos, Jan Brants 
 3 jul 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57813
19
Ringia, Tomas Rinzes 
 3 jul 1826Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50190
20
Bruinsma, Fokeltje Dirks 
 3 jul 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47310
21
Kingma, Jan Johannes 
 3 jul 1827Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10816
22
Rinsma, Folkert Pieters 
 3 jul 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6930
23
Rynks, Aukje Rienks 
 3 jul 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27283
24
Vlieg, Nicolaas 
 3 jul 1829 I61686
25
Dreyer, Jantje Arjens 
 3 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1052
26
Hoekstra, Fokje Jans 
 3 jul 1831Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9644
27
Pallas, Hendrik Harmens 
 3 jul 1831Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74050
28
Koopmans, Trijntje Siedses 
 3 jul 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10265
29
Wiersma, Sikje Wiegers 
 3 jul 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15308
30
de Jong, Sytske Jans 
 3 jul 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25458
31
Dijkstra, Andries Pieters 
 3 jul 1835Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31928
32
Halma, Douwe Annes 
 3 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12043
33
Suurmans, Bernardus 
 3 jul 1837Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105869
34
de Vries, Sijke Hendriks 
 3 jul 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25231
35
Koster, Lourens Sybes 
 3 jul 1839Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13410
36
de Vries, Janke Sierks 
 3 jul 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39725
37
Lont, Beert Jans 
 3 jul 1840 I39356
38
Idsinga, Hiltje Pieters 
 3 jul 1841 I55536
39
Penninga, Jillardus Everhardus 
 3 jul 1842Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57207
40
Kroodsma, Rinske Klazes 
 3 jul 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I878
41
Hellinga, Trijntje Pieters 
 3 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18231
42
Jongsma, Frederica Benedicta 
 3 jul 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68204
43
Kuiper, Tietje Johannes 
 3 jul 1846Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38979
44
Henstra, Trijntje Klazes 
 3 jul 1851Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24009
45
Miedema, Einte Taedes 
 3 jul 1851Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7007
46
de Boer, Boyen Pieters 
 3 jul 1852 I42177
47
Bijlstra, Antje Pieters 
 3 jul 1853Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3469
48
Stienstra, Henke (Renske) Gerrits 
 3 jul 1853Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7563
49
Bousma, Andries Klazes 
 3 jul 1854Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42007
50
Jongsma, Sytze Symens 
 3 jul 1854 I290

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 75

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wessels, Wessel 
Pieters, Grietie 
 3 jul 1690Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80474
I80475
2
Douwes, Hessel 
Lieuwes, Bottje 
 3 jul 1725Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3549
I3550
3
Hanses, Hate 
Wismans, Johanna 
 3 jul 1735Oldeberkoop/Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75659
I75660
4
Harmens, Gerben 
Heins, Jitske 
 3 jul 1740Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80586
I80587
5
Posthumus, Obbe Rienkx 
Harkes, Trijntie 
 3 jul 1740Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102086
I102087
6
Willems, Rintie 
Dirks, Lijsbet 
 3 jul 1746Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49092
I49093
7
Scheltes, Pyter 
Pyters, Tjetske 
 3 jul 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4797
I4798
8
Willems, Dirk 
Martens, Trijntje 
 3 jul 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77524
I77525
9
Winia, Boote Klaases 
Jeltema, Aagtje 
 3 jul 1757Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50133
I50134
10
Gosses, Doede 
Martens, Johanna 
 3 jul 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96027
I96028
11
Hendrix, Lammert 
Hoekes, Geeltje 
 3 jul 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55244
I55245
12
Rienx, Jacob 
Jans, Tjitske 
 3 jul 1763Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46318
I46319
13
Tomas, Ale 
Beerns, Hinke 
 3 jul 1763Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89349
I89350
14
Dirks, Sjouwke 
Lykles, Nieske 
 3 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66133
I66134
15
Johannes, Pijter 
Lautenbach, Janke Willems 
 3 jul 1768Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90123
I90122
16
Willems, Paulus 
Gerrijts, Gertie 
 3 jul 1768Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101460
I71579
17
Alberts, Gerardus 
Veenema, Baukje Lieuwes 
 3 jul 1774Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68683
I68684
18
Gatzes, Jan 
Fokes, Aaltje 
 3 jul 1774Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91955
I91956
19
Klazes, Sape 
Teunes, Baukjen 
 3 jul 1774Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89267
I89268
20
Pietters, Gosse 
Sapes, Geertje 
 3 jul 1774Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94375
I94374
21
Engberts, Albert 
Binnes, Pijtje 
 3 jul 1785Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90569
I90570
22
de Vries, Tjibbe Jacobs 
Sjoerds, Rinske 
 3 jul 1786Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86392
I86393
23
Bodenhausen, Christophorus 
Hendriks, Trijntje 
 3 jul 1789Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95531
I95532
24
Rommerts, Hoeke 
Hillema, Ynskje 
 3 jul 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95511
I104739
25
Weide, Hendrik Siegers van der 
Lieuwes, Trijntie 
 3 jul 1791Aalsum/Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89276
I90568
26
Ynia, Wybe Jarigs 
Postma, Imke Jacobs 
 3 jul 1791Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9756
I5934
27
Bokma, Albert Bokkes 
Pot, Trijntje Pieters 
 3 jul 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6812
I6813
28
Hibma, Klaas Pieters 
Klases, Baukjen 
 3 jul 1796Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70253
I70254
29
Hidma, Klaas Pieters 
Klazes, Baukjen 
 3 jul 1796Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82164
I82165
30
Kobus, Doeke Berends 
Willems, Saakje 
 3 jul 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40080
I40081
31
Paulus, Tymen 
Hoekstra, Bottje Symens 
 3 jul 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98297
I98298
32
Visser, Heert Hinnes 
Snijder, Froukje Pieters 
 3 jul 1796Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64789
I64790
33
Jans, Pieter 
Postumus, Gertje Rinzes 
 3 jul 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9125
I9120
34
Prins, Tjerk Sipkes 
Rekker, Wytske Tjallings 
 3 jul 1803Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88206
I88207
35
Vlieg, Pieter Douwes 
Hoekstra, Sara Meinderts 
 3 jul 1803Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61635
I61636
36
Woude, Sikke Jochums van der 
Lep, Antje Dirks 
 3 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40814
I40815
37
Postmus, Jacob Jacobs 
Machiela, Antje Annes 
 3 jul 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90599
I13015
38
Stapert, Rintje Dirks 
Smits, Antje Johannes 
 3 jul 1808Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81455
I81456
39
van Dussen, Dirk Jans 
van Huizen, Wytske Cornelis 
 3 jul 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61515
I61516
40
Boersma, Arjen Hendriks 
Wielinga, Berber Aebes 
 3 jul 1809Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96558
I96559
41
Brouwer, Andreas Hendriks 
Broersma, Sytske Pieters 
 3 jul 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70371
I70372
42
Miedema, Anne Jans 
Damstra, Tytje Jans 
 3 jul 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6846
I26248
43
Radersma, Haike Andries 
Brouwer, Aafke Jitzes 
 3 jul 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11280
I11282
44
Visser, Jan Meinderts 
Wal, Trijntje Folkerts van der 
 3 jul 1813Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55776
I55778
45
Molen, Ype Roelofs van der 
Mulder, Aafke Gerryts 
 3 jul 1814Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65509
I65510
46
Boersma, Pieter Jans 
Pol, Grietje Jans 
 3 jul 1817Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90295
I90296
47
Bakker, Jan Teunes 
Kat, Baukje Dirks 
 3 jul 1820Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97904
I97903
48
Tamminga, Andries Martens 
Smedema, Maaike Tjepkes 
 3 jul 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7624
I7633
49
Jong, Rense Sybrens de 
Dijkstra, Geertje Upts 
 3 jul 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11078
I12469
50
Kennema, Kornelis Jans 
Meulen, Elisabeth Mennes van der 
 3 jul 1824Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57776
I57777

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Boijens, Pijtter 
 3 jul 1701Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44892
2
Nijdam, Klaas Botes 
 3 jul 1701Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102977
3
Annes, Claes 
 3 jul 1712Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45685
4
Wygers, Aaltje 
 3 jul 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94275
5
Doekes, Marten 
 3 jul 1718Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46495
6
Elias, Ludser 
 3 jul 1718Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98651
7
Fetses, Jacob 
 3 jul 1718Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43661
8
Everts, Bote 
 3 jul 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68250
9
Heeres, Fenneke 
 3 jul 1729Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65559
10
Clases, Lammert 
 3 jul 1735Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88820
11
Gerrits, Feike 
 3 jul 1735Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92939
12
Sipkes, Rinske 
 3 jul 1735Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83236
13
Harings, Jelte 
 3 jul 1740Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6947
14
Tjipkes, Lysebet 
 3 jul 1740Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47932
15
Gerbens, Eeke 
 3 jul 1746Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83687
16
Anheyer, Anna Margaretha 
 3 jul 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70336
17
Allerts, Fokeltje 
 3 jul 1757St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33919
18
Binderts, Aaltje 
 3 jul 1757Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59611
19
Hobbes, Jochemtje 
 3 jul 1757Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57941
20
Molenaar, Tietje Fransen 
 3 jul 1757Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97149
21
Reitsma, Libbe Harmens 
 3 jul 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85482
22
Tymens, Neeltje 
 3 jul 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30740
23
Pettinga, Gerbrandus 
 3 jul 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101338
24
Bouma, Antje Gerks 
 3 jul 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11964
25
Doedes, Bregtje 
 3 jul 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44620
26
Jilts, Akke 
 3 jul 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86023
27
de Vries, Gosling Hendriks 
 3 jul 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37527
28
de Vries, Johannes Sjoerds 
 3 jul 1774Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94508
29
Planting, Pietje Siedzes 
 3 jul 1774Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76797
30
Reitsema, Antje Pauwels 
 3 jul 1774Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65565
31
Siersema, Heilina Luitjens 
 3 jul 1784Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12237
32
Elsinga, Tjitske Folkerts 
 3 jul 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57923
33
Kuipers, Klaaske Harmens 
 3 jul 1785Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63802
34
Sakes, Sjoerd 
 3 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45607
35
Wielinga, Pieter Hotzes 
 3 jul 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39716
36
Terpstra, Klaaske Gerrits 
 3 jul 1786Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74772
37
Eisma, Ybeltie Jiljes 
 3 jul 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80307
38
Krol, Jan Jans 
 3 jul 1791Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64887
39
Vogel, Johannes Pieters 
 3 jul 1791Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55644
40
Fenema, Margaretha Johannes 
 3 jul 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49945
41
de Vries, Janke Heeres 
 3 jul 1796Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36760
42
Hendriks, Lijsbert 
 3 jul 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46034
43
Krol, Sieds Alberts 
 3 jul 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6716
44
Laan, Gerben Jans van der 
 3 jul 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37160
45
Vriesema, Jeltje Popkes 
 3 jul 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3643
46
Wever, Gertie Lammerts 
 3 jul 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101554
47
Algra, Aan Symens 
 3 jul 1803Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68529
48
Bosch, Anna Margaretha Douwes 
 3 jul 1803Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16124
49
Eck, Antje Willems van 
 3 jul 1803Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10296
50
Halbesma, Homme Lieuwes 
 3 jul 1803Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3662

1 2 Volgende»