Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 170

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Binderts, Aaltje 
 3 jun 1757Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59611
2
Jans, Aafke 
 3 jun 1768Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31028
3
Gros, Tryntje Sybrens 
 3 jun 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6418
4
Jans, Yede 
 3 jun 1773Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72009
5
Miedema, Johannes Lolkes 
 3 jun 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5248
6
Cahais, Maria Magdalena 
 3 jun 1778Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7411
7
Kuipers, Pieter Dirks 
 3 jun 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I324
8
van Straten, Johannes Jans 
 3 jun 1779Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109204
9
Bosma, Jan Tjeerds 
 3 jun 1781Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100715
10
Doornbos, Anne Frankes 
 3 jun 1781Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5929
11
Ritskes, Binne 
 3 jun 1781Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10747
12
Bekema, Janke Berends 
 3 jun 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5992
13
Everts, Jentje 
 3 jun 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17670
14
Kiel, Eike Luppes 
 3 jun 1785Oterdum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99549
15
Sakes, Sjoerd 
 3 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45607
16
Zijlstra, Maaike Jans 
 3 jun 1785Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72329
17
Bersma, Hendrik Hendriks 
 3 jun 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46154
18
Hellinga, Neeltje Hendriks 
 3 jun 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11704
19
Sytsma, Jan Kornelis 
 3 jun 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13430
20
Hendriks, Beerend 
 3 jun 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78678
21
Hoogland, Pier Pieters 
 3 jun 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13647
22
Gerritsma, Gerrit Daniels 
 3 jun 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2533
23
Cornelis, Tjipke 
 3 jun 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45250
24
Posthuma, Johanna Johannes 
 3 jun 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13350
25
Donia, Ymkje Harmens 
 3 jun 1798Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106188
26
Boonstra, Gabe Klases 
 3 jun 1799Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70132
27
Joukes, Klaas 
 3 jun 1800Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51128
28
Wester, Wytske Jacobs 
 3 jun 1800Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94200
29
Visser, Grietje Siebrens 
 3 jun 1802Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70910
30
Broersma, Obbe Willems 
 3 jun 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58469
31
Dijkstra, Johannes Minnolts 
 3 jun 1805Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68491
32
Akkerman(s), Trijntje Alles 
 3 jun 1806Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7648
33
Arjens, Claasje 
 3 jun 1806St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79678
34
Vries, Foekje Abes de 
 3 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12957
35
Dijkstra, Tjalle Jacobs 
 3 jun 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42127
36
War, Dieuke Gjalts van der 
 3 jun 1808Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56550
37
Bekius, Jan Johannes 
 3 jun 1811Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101864
38
Meer, Minke Geerts van der 
 3 jun 1811Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103501
39
Steenstra, Marten Dirks 
 3 jun 1811Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100778
40
Wassenaar, Renske Cornelis 
 3 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108957
41
Duinen, Hendrikje Johannes van 
 3 jun 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11344
42
Haitsma, Sjoerd Johannes 
 3 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33100
43
Slager, Meindert Anes 
 3 jun 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24080
44
Andringa, Rutger Klases 
 3 jun 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56794
45
Hoekstra, Tjitske Ytzens 
 3 jun 1814Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14116
46
Ley, Meike Tabes van der 
 3 jun 1814 I26446
47
Vries, Johannes Gerbens de 
 3 jun 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14989
48
Brandsma, Hilbrand Jans 
 3 jun 1816Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73538
49
Faber, Jelte Johannes 
 3 jun 1816Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110478
50
Vliet, Feike (Frank) Ynzes van 
 3 jun 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5762

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Lutske 
 3 jun 1787Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94773
2
Bruinsma, Janke Bastiaans 
 3 jun 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89079
3
Jans, Gryttje 
 3 jun 1796Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69473
4
Gerbens, Gerrit 
 3 jun 1802Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59054
5
Ouding, Andries 
 3 jun 1804 I82456
6
Lolkes, Maartje 
 3 jun 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74161
7
Saskers, Hiltje 
 3 jun 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43330
8
Westra, Antje Bartels 
 3 jun 1815Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108922
9
Hiemstra, Tjitske Symons 
 3 jun 1816Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105677
10
Peiffer, Hans Pieters 
 3 jun 1816Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92740
11
Reiners, Ytske 
 3 jun 1816Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88544
12
Kuip, Douwe Martens 
 3 jun 1819Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98657
13
Willems, Maartje 
 3 jun 1820Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105521
14
Tuinen, Albert Ritskes van 
 3 jun 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14225
15
Willems, Elizabet 
 3 jun 1821Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110107
16
Baukes, Syke 
 3 jun 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19110
17
de Boer, Lammert Tjallings 
 3 jun 1825Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34151
18
Riemersma, Tjitske Riemers 
 3 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6617
19
Braaksma, Jetske Boyens 
 3 jun 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6796
20
Uitterdijk, Hendrik Drevis 
 3 jun 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35904
21
Steensma, Jan Martens 
 3 jun 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9965
22
Twijnstra, Lysbet Jacobs 
 3 jun 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12467
23
Heslinga, Pietje Petrus 
 3 jun 1828Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14307
24
Fennema, Pieter Gerrits 
 3 jun 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5176
25
Postma, Andries Jans 
 3 jun 1831Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89678
26
Plat, Klaas Pieters 
 3 jun 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4323
27
Klok, Johannes Jacobs 
 3 jun 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7606
28
Steeg, Simon Gerbens van der 
 3 jun 1837Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51488
29
Willemsen, Gosse Willems 
 3 jun 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54703
30
Haak, Jasper Everts van der 
 3 jun 1838Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2434
31
Koopmans, Reino Harmens 
 3 jun 1838Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85290
32
Wal, Saapke Jans van der 
 3 jun 1838Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9178
33
Hellinga, Oeds Dirks 
 3 jun 1839Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48214
34
Weide, Lieukjen Hendriks van der 
 3 jun 1839Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27552
35
Hamminga, Barteld Kornelis 
 3 jun 1840Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109709
36
Minnes, Dieuwke 
 3 jun 1842Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66278
37
Bakker, Jan Teunes 
 3 jun 1845Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97904
38
de Haan, Albert Ypes 
 3 jun 1845Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88660
39
de Jong, Antje Gribberts 
 3 jun 1845Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52915
40
Oostra, Asmus Binnes 
 3 jun 1845Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52825
41
Ploeg, Wytske Paulus van der 
 3 jun 1846Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50850
42
Hibma, Geertje Klazes 
 3 jun 1847 I70240
43
Faber, Sybren Abrahams 
 3 jun 1848 I17882
44
Slager, Rintje Jelles 
 3 jun 1848 I22990
45
Werf, Sytse Frederiks van der 
 3 jun 1848Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20155
46
Dijkstra, Pieter Arjens 
 3 jun 1849 I29466
47
Teitsma, Antje Andries 
 3 jun 1851Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1940
48
Willemsen, Hiltje Gerrits 
 3 jun 1851Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4114
49
Wouda, Tjitske Johannes 
 3 jun 1851Pella, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7324
50
Boyenga, Harmen Boyens 
 3 jun 1853Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78383

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 208

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lubberts, Aerndt 
Beerns, Neeltje 
 3 jun 1683Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94853
I94854
2
Franses, Sybe 
Minnes, Aafke 
 3 jun 1708Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87593
I87595
3
Wouters, Rymer 
Pyters, Tjetske 
 3 jun 1731Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107753
I107754
4
Wouters, Cornelis 
Jans, Antie 
 3 jun 1734Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102406
I102407
5
Dublinga, Gerardus 
Sanstra, Lamke 
 3 jun 1736Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59685
I59686
6
Wierds, Gauke 
Tomas, Froukjen 
 3 jun 1736Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108891
I108892
7
Joekes, Harmen 
Jacobs, Aaltje 
 3 jun 1742Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89357
I89358
8
Tjallings, Watze 
Johannes, Maaike 
 3 jun 1743Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90316
I90317
9
Dirks, Harrit 
Hendriks, Gepke 
 3 jun 1748Doezum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84224
I84225
10
Wyngaardenier, Jurjen 
Geerts, Hiltje 
 3 jun 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86008
I86009
11
Eelses, Jan 
Jurjens, Grietje 
 3 jun 1752Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104749
I104750
12
Bijstra, Albert Aukes 
Hemkes, Trijntje 
 3 jun 1753Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106988
I106989
13
Harkes, Sipke 
Dirks, Antje 
 3 jun 1753Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85744
I85745
14
Hilles, Johannes 
Jans, Ammeleintje 
 3 jun 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104740
I104741
15
Kerkhof, Geert Durks 
Hemkes, Sjoukjen 
 3 jun 1753Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65840
I65841
16
van Driesum, Eeuwe Gerbens 
Starring, Maayke 
 3 jun 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103922
I103923
17
Dirks, Andries 
Jans, Sjoukjen 
 3 jun 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99080
I99081
18
Gerbens, Douwe 
Jans, Corneliske 
 3 jun 1759Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85683
I85684
19
Aukes, Pieter 
Luitjens, Henke 
 3 jun 1764Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71195
I71196
20
Jans, Wolter 
Jans, Barbertje 
 3 jun 1770Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70085
I70086
21
Jochems, Binne 
Harmens, Jetske 
 3 jun 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4599
I4600
22
Joukes, Pyter 
Prins, Aagje (Akke) Pieters 
 3 jun 1770Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31924
I31925
23
Kuiper, Marten Jans 
Feenstra, Jitske Gerrits 
 3 jun 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84000
I84001
24
Sytses, Thomas 
Jorryts, Teuntje 
 3 jun 1770Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86752
I86753
25
Aants, Gerrit 
Siebes, Ympk 
 3 jun 1781Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86016
I86017
26
de Jong, Fokke Piebes 
Kooistra, Gertje Johannes 
 3 jun 1781Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105303
I105304
27
Dijkman, Tjeerd Klazes (aka Dijkema 
Jans, Maaike 
 3 jun 1781Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1953
I15840
28
Meer, Jelger Popkes van der 
Jacobs, Meyke 
 3 jun 1781Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69223
I69224
29
Rintjes, Douwe 
Meintes, Fokeltje 
 3 jun 1781Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83348
I83349
30
van Spanjen, Tomas Lammerts 
Bloembergen, Tettje Roones 
 3 jun 1781IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91023
I91024
31
Wates, Harmen 
Jans, Moerke 
 3 jun 1781Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80313
I80314
32
Wendelaar, Mient Teunis 
Ottes, Sytske 
 3 jun 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10293
I10294
33
Bijlsma, Jan Folkerts 
Posthumus, Antje Hendriks 
 3 jun 1787Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53273
I53274
34
Boersma, Wigle Sybes 
Anes, Trijntje 
 3 jun 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9663
I9664
35
Fennema, Jentje Hendriks 
Kuipers, Aaltje Folkerts 
 3 jun 1787Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93597
I93598
36
Koopmans, Syds Harmens 
Hendriks, Trijntje 
 3 jun 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49360
I49361
37
Minnema, Minne Ykes 
Ploeg, Janke Filippus van der 
 3 jun 1787Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94632
I94633
38
Sybrandi, Jelle Sybrens 
Johannes, Antje 
 3 jun 1787Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94467
I94468
39
Vormstra, Jan Isaacs 
Jans, Trijntje 
 3 jun 1787Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94830
I94831
40
Hiemstra, Gosse Hayes 
Rinzes, Akke 
 3 jun 1792Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53524
I53525
41
Hobbes, Ruurd 
Akkerman, Margjen Paulus 
 3 jun 1792Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33501
I33502
42
Klazes, Auke 
Johannes, Antje 
 3 jun 1792Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101769
I101770
43
Mulder, Dirk Doeijes 
Straatsma, Froukje Klazes 
 3 jun 1792Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2739
I72185
44
Schaaf, Willem Wybes van der 
Wiersma, Sjoukjen Johannes 
 3 jun 1792Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101452
I45909
45
Wagenaar, Hendrik Popkes 
Heide, Hendrikje Johannes van der 
 3 jun 1792Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58175
I58176
46
Westra, Bauke Sikkes 
Bouwes, Akke 
 3 jun 1792Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72749
I72750
47
Willems, Pier 
Willems, Geiske 
 3 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6521
I6522
48
Wouda, Johannes Sytzes 
Wiersma, Maaike Pieters 
 3 jun 1792Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7315
I7316
49
Visser, Sjoerd Jans 
Metskes, Hinke 
 3 jun 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48334
I37714
50
Bierma, Jorrit Idzes 
Jensma, Geertje Gerlofs 
 3 jun 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10671
I11085

1 2 3 4 5 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 89

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Kingma, Jisseltje Jans 
 3 jun 1725Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47781
2
Gerrits, Antje 
 3 jun 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43440
3
Ram, Peter Jochums 
 3 jun 1735Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46282
4
Jielts, Hoeke 
 3 jun 1736Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76459
5
Symens, Pytje 
 3 jun 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95482
6
Wiebrens, Taetzke 
 3 jun 1736Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93897
7
Veenstra, Ytske Tietes 
 3 jun 1743Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17982
8
Pieters, Trijntje 
 3 jun 1748Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94421
9
van Dijk, Wyger Jans 
 3 jun 1748Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104733
10
Brouwer, Minne Jacobs 
 3 jun 1753Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10850
11
Simons, Trijntje 
 3 jun 1759Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47475
12
Tilstra, Dirk Heerkes 
 3 jun 1759Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3804
13
van Egten, Trijntje Clases 
 3 jun 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44493
14
Werff, Doeke Ysaks van der 
 3 jun 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80355
15
Oostwoud, Roelof Klazes 
 3 jun 1763Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95912
16
Ales, Antje 
 3 jun 1764Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64924
17
Doedes, Dieuwke 
 3 jun 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2114
18
Hogenbrug, Jentje Freerks 
 3 jun 1764Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39473
19
Kooistra, Ame Lieuwe 
 3 jun 1764Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106782
20
Harmens, Folkert 
 3 jun 1769Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93603
21
Bakker, Klaas Davids 
 3 jun 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73880
22
Bakker, Pietje Jochums 
 3 jun 1770Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75596
23
Bilstra, Dirk Allerts 
 3 jun 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79738
24
Bloem, Antje Hindriks 
 3 jun 1770Blijham, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109820
25
Bouma, Claas Folkerts 
 3 jun 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79356
26
Pyters, Claas 
 3 jun 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78909
27
Simens, Trijntje 
 3 jun 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91114
28
Sipsma, Jakob Johannes 
 3 jun 1771Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97079
29
Oosterhout, Jelle Jacobus 
 3 jun 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6967
30
Boersma, Jeltje Meinderts 
 3 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50093
31
Brandsma, Johannes Jelles 
 3 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95418
32
Cuperus, AEde Jans 
 3 jun 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2545
33
Eelties, Geertie 
 3 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59802
34
Jacobs, Hein 
 3 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72018
35
Klasen, Grietje 
 3 jun 1781t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110670
36
Klinkhamer, Berend Johannes 
 3 jun 1781Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78350
37
Wagenaar, Jacob Roelofs 
 3 jun 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13060
38
Westra, Gerrit Sjoerds 
 3 jun 1781Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62418
39
Zeldenrust, Pieter Willems 
 3 jun 1781Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56989
40
Bolleman, Jan Binnes 
 3 jun 1787Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71850
41
Joekema, Joeke Scheltes 
 3 jun 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36141
42
Nicolay, Sipkje Machiels 
 3 jun 1787Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41136
43
Palstring, Neeltje Hendriks 
 3 jun 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66470
44
Postma, Gerrit Gerrits 
 3 jun 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7480
45
Ulbes, Marten 
 3 jun 1787 I80651
46
Vries, Wybe Willems de 
 3 jun 1787Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10206
47
Dijkstra, Minne Gerbens 
 3 jun 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38537
48
Eringa, Jan Piers 
 3 jun 1792Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111491
49
Kamstra, Jan Doedes 
 3 jun 1792Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97057
50
Kaper, Tettje Cornelis 
 3 jun 1792Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72764

1 2 Volgende»