Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Snoek, Romke Douwes 
 3 mei 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51786
2
Djoerds, Froukien 
 3 mei 1744Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79803
3
Alberts, AEbe 
 3 mei 1747 I43299
4
Roelofs, Lijsbeth 
 3 mei 1748Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11142
5
Roersma, Johannes Jelkes 
 3 mei 1755Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18142
6
Ykema, Yke Theodorus 
 3 mei 1757Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55774
7
Hanses, Sytske 
 3 mei 1761Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49638
8
Kroodsma, Klaas Sytses 
 3 mei 1763Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I879
9
Tijmstra, Rommert Baukes 
 3 mei 1763Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60257
10
Alberts, Ritske 
 3 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43096
11
Bokma, Nieske Bokkes 
 3 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10717
12
de Boer, Adriaantje Gosses 
 3 mei 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64605
13
Meer, Ytje Hendriks van der 
 3 mei 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74825
14
Everts, IJnske 
 3 mei 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44922
15
Sikkema, Eibert Sikkes 
 3 mei 1779Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99632
16
Buwalda, Tjitske Gerrits 
 3 mei 1780Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48248
17
Zeldenrust, Pieter Willems 
 3 mei 1781Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56989
18
Blom, Andries Jacobs 
 3 mei 1782Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42678
19
Feijes, Klaas 
 3 mei 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45828
20
Luehof, Gerrit Bernardus 
 3 mei 1782Velen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14081
21
Bakker, Marten Jans 
 3 mei 1785Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41844
22
Tjipkes, Antje 
 3 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46801
23
Jans, Jelte 
 3 mei 1786 I43772
24
Smeding, Willemke Jacobs 
 3 mei 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6351
25
Benedictus, Nuttet 
 3 mei 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42561
26
Terpstra, Trijntje Ales 
 3 mei 1791Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66232
27
Broersma, Sjabbe Heddes 
 3 mei 1792Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19756
28
Sterk, Douwe Jans 
 3 mei 1792Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4984
29
Heidanus, Pieter Sierds 
 3 mei 1794Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10904
30
Boersma, Jacob Everts 
 3 mei 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3527
31
de Jong, Sybe Jans 
 3 mei 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34828
32
Klinkert, Jan Hendriks 
 3 mei 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5850
33
Sytsma, Klaas Sytzes 
 3 mei 1798Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57576
34
Kuipers, Anne Klazes 
 3 mei 1799Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66734
35
Douwes, Lolke 
 3 mei 1800Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80675
36
Sipma, Pieter Ypes 
 3 mei 1800 I23692
37
Dam, Margjen Harmens 
 3 mei 1801Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60825
38
Schaaf, Doetje Sjoerds 
 3 mei 1804Bellingwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96253
39
Fokkes, Trijntje 
 3 mei 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42805
40
Miedema, Tjalling Teyes 
 3 mei 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10999
41
Heep, Henricus Joukes 
 3 mei 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69244
42
Laverman, Romkje Johannes 
 3 mei 1810Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12388
43
Klein, Popje 
 3 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55744
44
Landman, Douwe Pieters 
 3 mei 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19065
45
Lukzen, Eeltje Annes 
 3 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80247
46
Vries, Martje Siebriens de 
 3 mei 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5833
47
Binnema, Tietje Binnes 
 3 mei 1816Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72279
48
Broersma, Johannes Hylkes 
 3 mei 1816Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33627
49
Dijkstra, Liebbe Taekes 
 3 mei 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27184
50
Loonstra, Pieter Dirks 
 3 mei 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2621

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wiebrens, Klaas 
 3 mei 1799Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2123
2
Bommel, Annatje (Anna) 
 3 mei 1802Schagen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106025
3
Meij, Fokeltje 
 3 mei 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67285
4
Atses, Eets 
 3 mei 1808Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105578
5
Douwes, Antje 
 3 mei 1808Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103166
6
Jurjens, Hendrik 
 3 mei 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98307
7
Echten, Jildert Klaases van 
 3 mei 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11213
8
Dreyer, Arjen Pieters 
 3 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I627
9
Wal, Dirk Klazes van der 
 3 mei 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26348
10
Monis, Wijbe Andries 
 3 mei 1818Uffelte, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71023
11
Boltjes, Minse Pieters 
 3 mei 1821 I46145
12
Bootsma, Geertje Rinzes 
 3 mei 1821Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96120
13
Brugmans, Stijntje 
 3 mei 1821 I50216
14
Kuiken, Rein Gaukes 
 3 mei 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30739
15
Bruinsma, Jan Hommes 
 3 mei 1823 I63936
16
Olivier, Trijntje Lourens 
 3 mei 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7467
17
Holwerda, Bauke Sytzes 
 3 mei 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82093
18
Peppinge, Trientien Harmens 
 3 mei 1826Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99780
19
Everda, Pietje Everts 
 3 mei 1827Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68964
20
Zondervan, Albert Gjalts 
 3 mei 1827Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46841
21
Zuidema, Wytze Egberts 
 3 mei 1827Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75210
22
Berghsma, Symen Arjens 
 3 mei 1829Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34573
23
Dekken, Afke Teunis 
 3 mei 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16318
24
Dijkstra, Bottje Lieuwes 
 3 mei 1830Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57925
25
Meulen, Grietje Engberts van der 
 3 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59134
26
Noordenbos, Antje Jans 
 3 mei 1830 I21246
27
Roorda, Antje Jiskes 
 3 mei 1830 I65783
28
Wybenga, Pieter Wybes 
 3 mei 1830Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29093
29
Bangma, Trijntje Lieuwes 
 3 mei 1831Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35605
30
Bosch, Saakje Pieters 
 3 mei 1831Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62097
31
Posthumus, Rinske Kornelis 
 3 mei 1831St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25197
32
Zoosman, Frederik Johannes 
 3 mei 1831Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47983
33
Bleker, Hiltje Wybrens 
 3 mei 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9456
34
Kingma, Antje Jans 
 3 mei 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10916
35
Weide, Betske Sipkes van der 
 3 mei 1833 I50649
36
Wielen, Lieutske Lieuwes van der 
 3 mei 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5703
37
Gerding, Geesijn 
 3 mei 1835Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99765
38
Biesma, Jan Jelles 
 3 mei 1836Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76365
39
Lautenbach, Janke Jacobus 
 3 mei 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100762
40
Stolte, Philip Klazes 
 3 mei 1836St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53204
41
Bijlsma, Reinder Paulus 
 3 mei 1837Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10016
42
Brouwer, Gerrit Jacobs 
 3 mei 1837Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56445
43
de Vries, Dieuwke Hendriks 
 3 mei 1837Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81826
44
Faber, Janke Jarigs 
 3 mei 1840Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39491
45
Groot, Ytje Hessels de 
 3 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8422
46
Jaarsma, Froukjen Willems 
 3 mei 1840 I46955
47
Jansma, Wybren Sipkes 
 3 mei 1840Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20867
48
Smidt, Aaltje Wopkes 
 3 mei 1841Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40169
49
de Graaf, Jan Jitses 
 3 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83211
50
Thijssens, Rijnskje Thijssens 
 3 mei 1842 I21883

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 207

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Binnes, Hendrik 
Ruyrds, Antie 
 3 mei 1691Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94328
I94329
2
Jansen, Jan 
Rienx, Knierke 
 3 mei 1696Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I979
I987
3
Pijbes, Feije 
Taekes, Trijntje 
 3 mei 1704Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44930
I44931
4
Cornelis, Heere 
Pijtters, Auk 
 3 mei 1705Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77351
I77352
5
Jans, Jacob 
Samplonius, Eva 
 3 mei 1716Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101789
I101790
6
Vastenau, Bernardus Hendriks 
Dubois, Henderina 
 3 mei 1716Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68355
I68356
7
Feykes, Atte 
Theunis, Antje 
 3 mei 1722St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45833
I45834
8
Romkes, Doede 
Fokes, Tietske 
 3 mei 1722Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91467
I91468
9
Gros, Jan Johannes 
Hemmes, Hindrikjen 
 3 mei 1725City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41448
I41449
10
Feyckes, Nammen 
Sytses, Aalsen 
 3 mei 1733Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1487
I2240
11
Jans, Harm 
Peters, Aafke 
 3 mei 1733Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100118
I100119
12
Eebbes, Lieuwe (aka Obbes) 
Johannes, Lidia 
 3 mei 1739Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45277
I45278
13
Pytters, Anne 
Geerts, Jouckjen 
 3 mei 1739Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86216
I86217
14
de Romar, Pierre Jean Baptista Reyve 
Johannes, Johanna 
 3 mei 1741Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80028
I80029
15
Jans, Ysbrant 
Sybrens, Tjitske 
 3 mei 1742Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80935
I96466
16
Lolkes, Lolke 
Jans, Jansen 
 3 mei 1744Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72871
I72872
17
Pieters, Lieuwe 
Andries, Aaltje 
 3 mei 1744Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89263
I89264
18
Jochums, Jan 
Gabes, Doetje 
 3 mei 1750Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23915
I23916
19
Pyters, Romke 
Bartles, Lysbet 
 3 mei 1750Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81127
I81128
20
Hilbrands, Bauke 
Hendriks, Sijke 
 3 mei 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1830
I1829
21
Calsbeek, Jelle Hotses 
Romkes, Marike 
 3 mei 1761Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91166
I73506
22
Gardenier, Albertus 
Pijtters, Gerberigh 
 3 mei 1761Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86833
I86834
23
Hendriks, Oept 
IJsbrands, Antje 
 3 mei 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105549
I43587
24
Jans, Anne 
Douwes, Tjaltje 
 3 mei 1761Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70915
I70916
25
Hayema, Rinse Pieters 
Klaases, Anke 
 3 mei 1766Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104092
I104093
26
Aukes, Pier 
Jans, Antie 
 3 mei 1767Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68313
I68314
27
Vries, Sytse Eintes de 
Jakobs, Nieske 
 3 mei 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14170
I14378
28
Boersma, Louw Douwes 
Jans, Fetje 
 3 mei 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107663
I107664
29
Buma, Douwe Gatzes 
Eeltjes, Willemke 
 3 mei 1772Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107735
I107736
30
Feima, Gerben Jelles 
Jans, Antje 
 3 mei 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62629
I94906
31
Folkerts, Jacob 
Baukes, Eeke 
 3 mei 1772Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1519
I1518
32
Gerrits, Freerk 
Jacobs, Hiske 
 3 mei 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76387
I67687
33
Hijma, Abe Heins 
Jans, Rinske 
 3 mei 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I871
I872
34
Martens, Harmen 
Willems, Antje 
 3 mei 1772Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47327
I47328
35
Nolles, Jan 
Crelissen, Grytje 
 3 mei 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74428
I74429
36
Boeles, Roelof 
Rintskes, Maajke 
 3 mei 1778Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71807
I71808
37
de Boer, Abe Ulbes 
Gepkes, Rigtje 
 3 mei 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91322
I43414
38
de Woude, Jan Luiten van 
Staphorst, Margjen Jans 
 3 mei 1778Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63180
I63181
39
Dijkstra, Rinze Sipkes 
Hanses, Yetske 
 3 mei 1778Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57942
I57943
40
Haanstra, Johannes Alberts 
Harmens, Aukje 
 3 mei 1778Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85250
I85251
41
Joons, Anne 
Meer, Tjitske Jans van der 
 3 mei 1778Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66794
I66795
42
Klasens, Hindrik 
Martens, Bregtje 
 3 mei 1778Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91741
I91740
43
Oepkes, Theunes 
Wytses, Sytske 
 3 mei 1778Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83406
I83407
44
Steenwijk, Petrus 
Riemersma, Lutske 
 3 mei 1778Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95223
I95224
45
Tysses, Wybren 
Hyltjes, Dieuwke 
 3 mei 1778Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61258
I61259
46
Zijlstra, Cornelis Pieters 
Geldertsma, Lijsbet Rienks 
 3 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6372
I6373
47
Bonnema, Alle Wolters 
Schaafsma, Jeltje Arjens 
 3 mei 1789Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103011
I103012
48
Luurtsema, Roelof Geerts 
Kornellis, Jantjen 
 3 mei 1789Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100586
I100587
49
Ploegsma, Wobbe Jans 
Dijkstra, Sytske Bienses 
 3 mei 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104767
I104768
50
Reitsma, Tjitte Stevens 
de Wind, Trijntje Gerbes 
 3 mei 1789Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102992
I102993

1 2 3 4 5 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 125

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nieubuyren, Bernhardus 
 3 mei 1682Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73779
2
Feyckes, Hendrick 
 3 mei 1696Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79782
3
Harings, Melle 
 3 mei 1714Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59780
4
Tewes, Dirck 
 3 mei 1716Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47303
5
Boeles, Pieter 
 3 mei 1722Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81997
6
Bokma, Tryntje Ruurds 
 3 mei 1722Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80013
7
Abes, Gerben 
 3 mei 1725Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71114
8
Jans, Dieuke 
 3 mei 1731Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3069
9
Swart, Riemke Simons 
 3 mei 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46702
10
Nammens, Claaske 
 3 mei 1737Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3077
11
Freerks, Grietje 
 3 mei 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43388
12
Binnes, Sipkje 
 3 mei 1742Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47478
13
Sippes, Pieter 
 3 mei 1742Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93210
14
Sijmens, Zaaktie 
 3 mei 1743Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47647
15
Fransen, Ettje 
 3 mei 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40941
16
Jans, Pyter 
 3 mei 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1850
17
Johannes, Dirk 
 3 mei 1744Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44427
18
Planting, Sieds Synes 
 3 mei 1744Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76798
19
Smits, Dirk Ulbes 
 3 mei 1744Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9387
20
Wiersma, Jakob Wierds 
 3 mei 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89113
21
Willems, Maike 
 3 mei 1744Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89662
22
Ballings, Lutske 
 3 mei 1750Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82815
23
Knoll, Petrus Johannes Wybrandus 
 3 mei 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98443
24
Meinderts, Pieter 
 3 mei 1750St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13163
25
Zijlstra, Roel Jans 
 3 mei 1758Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53017
26
Boyens, Pyter 
 3 mei 1761Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44878
27
Franses, Trijntje 
 3 mei 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77006
28
Heidema, Klaas Steffens 
 3 mei 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94365
29
Zijlstra, Anne Douwes 
 3 mei 1765Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69676
30
Boyenga, Johannes Boyens 
 3 mei 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49663
31
Foekes, Getje 
 3 mei 1767Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43271
32
Hoekstra, Arjen Tjerks 
 3 mei 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6646
33
Sybrens, Welmoed 
 3 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48498
34
Wal, Yttje Tjeerds van der 
 3 mei 1767Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44655
35
Wei, Wierd Jans van der 
 3 mei 1767Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90047
36
Bloemsma, Grietje Iedes 
 3 mei 1768Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87335
37
Ates, Eybert 
 3 mei 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3655
38
Dijkstra, Hendrik Ates 
 3 mei 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6972
39
Jager, Trijntje Botes 
 3 mei 1772Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97821
40
Jans, Douwe 
 3 mei 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42980
41
Jilkes, Ybeltje 
 3 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106273
42
Kamstra, Jan Folkerts 
 3 mei 1772Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2714
43
Keizer, Trijntje Romkes 
 3 mei 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45017
44
Nieuwenhuis, Jan Oenes 
 3 mei 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38443
45
Plantinga, Cornelis Harrits 
 3 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3433
46
Sjoerds, Baukje 
 3 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5997
47
Sytzes, Trijntje 
 3 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19309
48
Visser, Siebren Pieters 
 3 mei 1772Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70913
49
Beima, Marten Eltes 
 3 mei 1778Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92399
50
Cuperus, Geertje Hanses 
 3 mei 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49664

1 2 3 Volgende»