Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 237

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Heins, Minke 
 3 mrt 1744Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12056
2
Jans, Eelkje 
 3 mrt 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83027
3
de Jong, Jan Jacobs 
 3 mrt 1752Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39869
4
Pyters, Douwe 
 3 mrt 1754Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59221
5
Tjerks, Tietske 
 3 mrt 1756Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67648
6
Dirks, Pieter 
 3 mrt 1761Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42930
7
de Jong, Sake Minnes 
 3 mrt 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66689
8
Jarigs, Ekke 
 3 mrt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12062
9
Jarigs, Jan 
 3 mrt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50249
10
Pol, Jan Jelkes van der 
 3 mrt 1765Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52420
11
Kuipers, Maaike Pieters 
 3 mrt 1769Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87847
12
Ennema, Tjerk Ennes 
 3 mrt 1772Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108846
13
Wybrens, Rinse 
 3 mrt 1772Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65688
14
Alberts, Saakje 
 3 mrt 1773Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87927
15
Hiddinga, Sjoukje Rientzes 
 3 mrt 1775Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38249
16
Reitsma, Ytje Ritskes 
 3 mrt 1775Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54611
17
Berg, Tjibbe Jacobs van den 
 3 mrt 1776Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94447
18
Heide, Jan Douwes van der 
 3 mrt 1776Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55360
19
Norbruis, Hendrik Johannes 
 3 mrt 1777Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20092
20
Rinsma, Baukje Pieters 
 3 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44359
21
Looyenga, Trijntje Pieters 
 3 mrt 1778Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50797
22
Poelstra, Trijntje Thomas 
 3 mrt 1778Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103164
23
Wagenaar, Grietje Wiebes 
 3 mrt 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99204
24
de Jongh, Beint Tammes 
 3 mrt 1782Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62869
25
Glyza, Hiltje Sytzes 
 3 mrt 1787Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68308
26
Kamminga, Kornelis Pieters 
 3 mrt 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3376
27
van Dijk, Lykeltje Bouwes 
 3 mrt 1787Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94686
28
Hiemstra, Tietje Jans 
 3 mrt 1788Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104119
29
Miedema, Hendrik Jacobs 
 3 mrt 1788Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13325
30
Hoekstra, Antje Meintes 
 3 mrt 1789Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16760
31
Klazes, Claas 
 3 mrt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7269
32
Monsma, Maaike Eiberts 
 3 mrt 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7101
33
Odolphi, Aaltje Oedses 
 3 mrt 1790Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102522
34
Vliet, Pieter Alberts van 't 
 3 mrt 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4476
35
de Jong, Rinske Klazes 
 3 mrt 1791Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81564
36
Mei, Jan Neeris van der 
 3 mrt 1791Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111853
37
Woude, Doeke Jennes van der 
 3 mrt 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39875
38
Dijkstra, Baukje Abes 
 3 mrt 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2070
39
Kloosterman, Zijtzke Wiltjes 
 3 mrt 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43602
40
van Dijk, Jeltje Gaeles 
 3 mrt 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39212
41
Huisman, Vroukje Jellen 
 3 mrt 1794IJsselham, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63175
42
Mellema, Jurjen Sybes 
 3 mrt 1794Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6729
43
Saegers, Anna Maria Elisabeth 
 3 mrt 1794 I60767
44
Fokkema, Antje Hedsers 
 3 mrt 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13086
45
Lelia, Wybe Rinderts 
 3 mrt 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5656
46
Wal, Maaike Aukes van der 
 3 mrt 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60836
47
Peifer, Johannes Pieters 
 3 mrt 1797Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51118
48
Crap, Pieter Sydses 
 3 mrt 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33022
49
Elsinga, Jochum Pieters 
 3 mrt 1798Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77343
50
Swart, Jetske Jans 
 3 mrt 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6869

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 208

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
van Gelder, Klaas Cornelis 
 3 mrt 1763Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95187
2
Martens, Seeske 
 3 mrt 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63
3
Pauw, Philippus 
 3 mrt 1808Almelo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101477
4
Brink, Aukje Alberts 
 3 mrt 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96780
5
Heeringa, Pieter Gosses 
 3 mrt 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80862
6
Rosier, Jacoba Johannis 
 3 mrt 1813Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106758
7
Wiersma, Libbe Klazes 
 3 mrt 1813Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61848
8
Hulshoff, Jan Rinderts 
 3 mrt 1814 I74516
9
Gorter, Wopke Oenes 
 3 mrt 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103796
10
Jurjens, Fetje 
 3 mrt 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106289
11
Veen, Hendrik Harmens van der 
 3 mrt 1815Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89579
12
Haagsma, Trijntie Jakobs 
 3 mrt 1816Oudemirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108089
13
Hessels, Tjitske 
 3 mrt 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3491
14
Groot, Wybren Pieters de 
 3 mrt 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8233
15
Tuinier, Anne Geerts 
 3 mrt 1820Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100242
16
Wal, Sjoerd Ages van der 
 3 mrt 1820Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51728
17
Emkes, Wytske 
 3 mrt 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92117
18
Wiersma, Wytske Sjoerds 
 3 mrt 1822Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77191
19
Sjoerds, Trijntje 
 3 mrt 1824Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50952
20
Vellinga, Hiltje Tjallings 
 3 mrt 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25689
21
Hoekstra, Biene Hendriks 
 3 mrt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5650
22
Miedema, Jan Gerbens 
 3 mrt 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44980
23
Klases, Fokeltje 
 3 mrt 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40416
24
Tjessinga, Lydia Jelles 
 3 mrt 1827Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55645
25
Boom, Pieter Abrahams van der 
 3 mrt 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76699
26
Bosma, Wybren Arjens 
 3 mrt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6204
27
Dreyer, Aris Arjens 
 3 mrt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17
28
Jetses, Neeltje 
 3 mrt 1828 I26691
29
Kingma, Klaaske Dirks 
 3 mrt 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81005
30
Dijkstra, Antje Tjalles 
 3 mrt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101
31
Vogelzang, Lijsbeth Jans 
 3 mrt 1829Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17725
32
Schut, Jacob Gabes 
 3 mrt 1831Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102655
33
van Huizen, Trijntje Sybes 
 3 mrt 1831Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51672
34
Vries, Einte Sytses de 
 3 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9653
35
Steigstra, Sjoerd Brugts 
 3 mrt 1832Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104893
36
Wijngaarden, Kornelis Jans 
 3 mrt 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39954
37
Akker, Tjisse Rentjes van den 
 3 mrt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58642
38
Liebbes, Molle 
 3 mrt 1833Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66663
39
Roelofs, Jannesje 
 3 mrt 1833 I69818
40
Ulbes, Maartje 
 3 mrt 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95485
41
Venema, Age Lieuwes 
 3 mrt 1834Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82751
42
de Vries, Jitske Pieters 
 3 mrt 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27436
43
Klazes, Grietje 
 3 mrt 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I300
44
Adema, Aalze Gjalts 
 3 mrt 1836Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54093
45
Postma, Jacob Sakes 
 3 mrt 1836 I50528
46
Velde, Klaaske Pieters van der 
 3 mrt 1836Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13872
47
Heemstra, Ettje Arjens 
 3 mrt 1837Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96771
48
Wijngaarden, Antje Jans 
 3 mrt 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42539
49
Gogh, Hendrik 
 3 mrt 1839Collendoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109053
50
Kloostra, Antje Ymens 
 3 mrt 1839Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74001

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Siuerds, Thomis 
Tibbes, Luytscke 
 3 mrt 1661Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79898
I79899
2
Dirks, Jacob 
Wigles, Tied 
 3 mrt 1667Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103357
I103358
3
Jans, Saecke 
Jarichs, Mincke 
 3 mrt 1707Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75826
I75827
4
Jeltes, Reinder 
Tjeerds, Baukjen 
 3 mrt 1726Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70438
I70439
5
Oosterbaan, Asswerus Fongers 
Munnickhuis, Tjietske Anna 
 3 mrt 1726Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66598
I66599
6
Sierks, Luitjen 
Pijtters, Sjoukje 
 3 mrt 1726Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89471
I89472
7
Sydses, Anne 
Alberts, Sioukien 
 3 mrt 1726Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72190
I72191
8
Taeaekes, Poope 
Thijsses, Ietske 
 3 mrt 1726Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76570
I76571
9
Gerbens, Minne 
Obbes, Welmoed 
 3 mrt 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70395
I70396
10
Rommerts, Thomas 
Tjalles, Trijntie 
 3 mrt 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42999
I43004
11
Thomas, Frans 
Tjalles, Neeltie 
 3 mrt 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43024
I43021
12
Pieters, Hattum 
Everts, Baukjen 
 3 mrt 1748Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72179
I72180
13
Eyes, Lieuwe 
Dirks, Dirkjen 
 3 mrt 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50260
I50261
14
de Wit, Jan Jacobs 
Brink, Geisjen Geugjes 
 3 mrt 1771Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87211
I87212
15
Rijkles, Jan 
Reinders, Baukje 
 3 mrt 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90043
I90044
16
Scheltes, Johannes 
Geerts, Sjoukjen 
 3 mrt 1771Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107614
I107615
17
Adelerhoff, Jan Janssen 
Buitenhuis, Evertje Hendriks 
 3 mrt 1773Vaassen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112676
I112677
18
de Groot, Auke Roelofs 
Kingma, Pietje Klases 
 3 mrt 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71392
I71393
19
Gerbens, Ype 
Kloosterman, Taetske Jans 
 3 mrt 1782Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48140
I48141
20
Huitema, Wiebe Piers 
Hoijtema, Fetje Foppes 
 3 mrt 1782Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65516
I65517
21
Lolkema, Johannes Lolkes 
Johannes, Hebeltje 
 3 mrt 1793Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72886
I72888
22
Oosterga, Jelle Gerbens 
Baukes, Grietje 
 3 mrt 1793Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10007
I10008
23
Hamstra, Yde Rinzes 
Eyses, Lamke 
 3 mrt 1799Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59460
I59461
24
Harkema, Harmen Baukes 
Hijenga, Yda Sipkes 
 3 mrt 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8961
I8962
25
Hiemstra, Sybren Jouws 
Anema, Rinske Minnes 
 3 mrt 1799Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83329
I83330
26
Braak, Pieter Menses 
Jong, Trijntje Jans de 
 3 mrt 1805Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2401
I2402
27
Dircx, Lammert 
IJpes, Jitske 
 3 mrt 1805Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103300
I103301
28
Hofman, Gerrit Fokkes 
Broekens, Dieuwke AEdes 
 3 mrt 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I830
I831
29
Steenwijk, Leulf Klasens 
Kort, Jantje Jans 
 3 mrt 1805Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110910
I110909
30
de Boer, Folkert Sybes 
Crans, Neeltje Justus 
 3 mrt 1807Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31593
I31594
31
Zuidema, Albert Lammerts 
Luinstra, Trijntje Paulus 
 3 mrt 1807Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58400
I58401
32
Brouwer, Joon Annes 
Blaam, Harmina Jans 
 3 mrt 1811Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50894
I50895
33
Kamminga, Sjuk Joostens 
Bouma, Ynje Ottes 
 3 mrt 1811Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38162
I38163
34
Marum, Hendrik Feyes van 
Veenma, Janke Feitzes 
 3 mrt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7395
I7136
35
Zeemans, Kryn Sytses 
Jansen, Baukje 
 3 mrt 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40787
I40788
36
Matthee, Johannes Jacobus 
Bakker, Antje Heins 
 3 mrt 1813Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96934
I55553
37
Schreiber, Gerben Jacobs 
Hoekstra, Aagtje Johannes 
 3 mrt 1813Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1607
I1615
38
Hooghiemstra, Cornelis Rinses 
Ploeg, Antje Eeltjes van der 
 3 mrt 1814Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8750
I8751
39
Sixma, Klaas Meintes 
Tibbersma, Doetje Pieters 
 3 mrt 1815Mairie Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38713
I38714
40
Algra, Pieter Halbes 
Koopmans, Lucretia Anes 
 3 mrt 1816Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61480
I61481
41
Goot, Hendrik Martens van der 
Mezenbroek, Trijntje Jans 
 3 mrt 1816Mairie Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40023
I40024
42
Bosma, Pieter Jelles 
Reitsma, Tjitske Sybes 
 3 mrt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79238
I79239
43
Schaafsma, Sjoerd Alles 
Vries, Trijntje Sytzes de 
 3 mrt 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5777
I1969
44
Hiemstra, Jakob Johannes 
Post, Ymkje Jans 
 3 mrt 1831Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92646
I34832
45
Wal, Jacob Hendriks van der 
Dijkstra, Ybeltje Klazes 
 3 mrt 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79504
I101837
46
Hofman, Bauke Reinders 
Hylkema, Aaltje Wouters 
 3 mrt 1832Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1920
I1921
47
Bijlsma, Reinder Paulus 
Posthuma, Akke Johannes 
 3 mrt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10016
I48243
48
Posthumus, Jorrit Cornelis 
Radsma, Wipkje Loepkes 
 3 mrt 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26229
I96413
49
Meulen, Riemer Feddes van der 
Doyema, Tjamke Minks 
 3 mrt 1841Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40098
I71847
50
Schaaf, Jouke Meinderts van der 
Folkertsma, Ytje Botes 
 3 mrt 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16020
I16858

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 107

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Eises, Trijntje 
 3 mrt 1700Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83608
2
Feitzes, Marten 
 3 mrt 1709Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75822
3
Annes, Sibbeltie 
 3 mrt 1717Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68333
4
Clases, Botte 
 3 mrt 1720Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42942
5
Hedzers, Rienk 
 3 mrt 1723Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76731
6
van Wicheren, Gerrijt 
 3 mrt 1723Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91286
7
Gerbens, Nammen 
 3 mrt 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86853
8
Pytters, Douwe 
 3 mrt 1726St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70436
9
Anskes, Froukje 
 3 mrt 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44075
10
Harmens, Gertje 
 3 mrt 1737Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47441
11
Jantiens, Lieuktie 
 3 mrt 1737Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47392
12
Pijters, Boijen 
 3 mrt 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44876
13
Jans, Ackke 
 3 mrt 1743Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93324
14
Jans, Tettie 
 3 mrt 1743Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93325
15
Waelties, Tyttie 
 3 mrt 1743Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83481
16
Hesselius, Anna Jentjes 
 3 mrt 1754Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50735
17
Jans, Klaaske 
 3 mrt 1754Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84392
18
Kleinhuis, Binnert Holstes 
 3 mrt 1754Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95729
19
Romkes, Jochem 
 3 mrt 1754Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83069
20
Sipkes, Marten 
 3 mrt 1754Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92835
21
Wielinga, Reinder Alberts 
 3 mrt 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12432
22
Osenga, Willemke Klases 
 3 mrt 1756Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88429
23
de Boer, Luutske Franses 
 3 mrt 1758Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103835
24
Boetes, Meine Johannes 
 3 mrt 1761Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38365
25
Kingma, Douwe Ymkes 
 3 mrt 1765Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59306
26
Leenderts, Grietje 
 3 mrt 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74151
27
Meintes, Mayke 
 3 mrt 1765Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88177
28
Ondersma, Elske Ritskes 
 3 mrt 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33034
29
Swettema, Reimer Alberts 
 3 mrt 1765Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70607
30
Tomas, Janke 
 3 mrt 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44789
31
Visser, Anne Wiegers 
 3 mrt 1765Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56943
32
Wielen, Lieuwe Rienks van der 
 3 mrt 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5705
33
Burmania, Tjeerd Dirks 
 3 mrt 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11958
34
Meulen, Steven Lipkes van der 
 3 mrt 1771Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10267
35
Miedema, Jan Bouwes 
 3 mrt 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90426
36
Noorderbaan, Frans Martens 
 3 mrt 1771Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15212
37
Ploeg, Rindert Rinses van der 
 3 mrt 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37995
38
Jans, Eelkje 
 3 mrt 1775Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83027
39
Bouwes, Pieter 
 3 mrt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42578
40
Bruinsma, Ankje Koenraads 
 3 mrt 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70554
41
Cornelis, Maartje 
 3 mrt 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57523
42
de Vries, Baukje Bonzes 
 3 mrt 1776Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69613
43
Jans, Sjirk 
 3 mrt 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1915
44
Jepma, Taetske Rienks 
 3 mrt 1776Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80700
45
Noordbeek, Antje Sierks 
 3 mrt 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97515
46
Reitsma, Gerrit Gjalts 
 3 mrt 1776Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73627
47
Reitsma, Pieter Gerrits 
 3 mrt 1776Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94607
48
Roelofs, Grietje 
 3 mrt 1776Oosterend/ Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81973
49
Bouveint, Aagje Cornelis 
 3 mrt 1782St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1747
50
Gelts, Lieuwe 
 3 mrt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44993

1 2 3 Volgende»