Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Martens, Hendrikje 
 29 nov 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76161
2
Oppewal, Harmen Taekes 
 29 nov 1767Oudega/Idzega/Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88683
3
Schaaf, Mient Klazes van der 
 29 nov 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2735
4
Vries, Trijntje Ruurds de 
 29 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6526
5
de Vries, Albert Annes (aka Buisman) 
 29 nov 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73173
6
Gerrits, Trijntje 
 29 nov 1774Eppenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110679
7
Dijkman, Sikke Roelofs 
 29 nov 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I139
8
Tuinstra, Trijntje Dirks 
 29 nov 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2992
9
Boersma, Antje Stevens 
 29 nov 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5203
10
Dirks, Pijter 
 29 nov 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13692
11
Westra, Pieter Botes 
 29 nov 1777Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70350
12
Kooi, Antje Gerrits van der 
 29 nov 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91676
13
Offringa, Sytske Eits 
 29 nov 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68539
14
Post, Bote Botes 
 29 nov 1780Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54112
15
Wal, Jippe Hendriks van der 
 29 nov 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5605
16
Gerbens, Dirkje 
 29 nov 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50254
17
Hoekema, Jitske Hendriks 
 29 nov 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9799
18
Kuipers, Tettje Douwes 
 29 nov 1783 I45024
19
Talman, Aaltje Tjibbes 
 29 nov 1785Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95905
20
de Jong, Johannes Beernts 
 29 nov 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71356
21
Kallema, Jan Jitzes 
 29 nov 1787Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76276
22
Keegstra, Hessel Rinzes 
 29 nov 1787Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91192
23
Boonstra, Alle Sakes 
 29 nov 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5846
24
Bruinsma, Grietje Douwes 
 29 nov 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39177
25
Popkes, Anje 
 29 nov 1788Eenum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69602
26
Buwalda, Mintje Ulbes 
 29 nov 1789Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76081
27
Grijp, Ynske Wiegers (aka Grijpstra) van der 
 29 nov 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58211
28
Jans, Martzen 
 29 nov 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78435
29
Schipper, Sybe Jans 
 29 nov 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7264
30
Smids, Hendrik Annes 
 29 nov 1789Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14717
31
Tilma, Gerlof Piers 
 29 nov 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2418
32
Veenstra, Jan Hendriks 
 29 nov 1789Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62566
33
Blaam, Harmina Jans 
 29 nov 1790Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50895
34
Smid, Neeltje Tjeerds 
 29 nov 1790Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18155
35
Hendriks, Fokje 
 29 nov 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42493
36
Schotanus, Jacob Johannes 
 29 nov 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9304
37
Siderius, Evert Dirks 
 29 nov 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12928
38
Vlastra, Trijntje Jans 
 29 nov 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54850
39
Dokter, Aafje Jans 
 29 nov 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10290
40
Smit, Dirk Piers 
 29 nov 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5682
41
Hofman, Oene Klazes 
 29 nov 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5187
42
Vellema, Antje Gerbens 
 29 nov 1801Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104648
43
Ferwerda, Sake Gerrits 
 29 nov 1803Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84288
44
Klok, Wytske Johannes 
 29 nov 1804Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47109
45
Koorda, Oeds Jans 
 29 nov 1804Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60492
46
Bosma, Teetske Jacobs 
 29 nov 1806Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40573
47
Radersma, Dirk Willems 
 29 nov 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67605
48
Talsma, Tijtje Jans 
 29 nov 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6159
49
Beintema, Jan Douwes 
 29 nov 1807Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56063
50
Hundlingius, Harm Wilts 
 29 nov 1807Bunde, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99988

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Bavius, Wypkjen 
 29 nov 1741Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57088
2
Martens, Sicke 
 29 nov 1796Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109735
3
Boersma, Gerrijt Jans 
 29 nov 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45954
4
van Dyk, Freerk Antonius 
 29 nov 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102715
5
Brants, Doekele 
 29 nov 1808 I53003
6
Wierds, Folkert 
 29 nov 1808Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99199
7
Gaukes, Jetske 
 29 nov 1811 I40280
8
Jongma, Jankje Sierds 
 29 nov 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96240
9
Hanses, Yetske 
 29 nov 1812Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57943
10
Feddes, Foekien 
 29 nov 1817Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72146
11
Wybema, Wybe Sybes 
 29 nov 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48616
12
Mellema, Sjoukje Jacobs 
 29 nov 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7495
13
Sikkes, Trijntje 
 29 nov 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67184
14
Wijtzes, Japke 
 29 nov 1819 I64627
15
Hager, Jacob Harmens 
 29 nov 1821Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93905
16
Wallinga, Klaas Piers 
 29 nov 1821Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35604
17
Bouma, Botte Jeljers 
 29 nov 1822Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103255
18
Helder, Yfke Rienks 
 29 nov 1823 I8666
19
Spoelstra, Sytske Tjeerds 
 29 nov 1823Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79703
20
Jans, Ebeltje 
 29 nov 1824Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101515
21
de Boer, Antje Pieters 
 29 nov 1825Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7672
22
Lei, Tjitske Pieters van der 
 29 nov 1825Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97882
23
Aats, Vreetje 
 29 nov 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74541
24
Acronius, Bodes Wybes 
 29 nov 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86531
25
Hooghiemstra, Eelkje Cornelis 
 29 nov 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67554
26
Kist, Durk Eeltjes 
 29 nov 1826Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69408
27
Seekema, Jan Kornelis 
 29 nov 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109319
28
Sybesma, Jan Arjens 
 29 nov 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77721
29
Feenstra, Ymkje Sikkes 
 29 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28295
30
Sjoerds, Hendrikje 
 29 nov 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15008
31
Wiersma, Martinus Gerlofs 
 29 nov 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6853
32
Hoekstra, Trijntje Sybes 
 29 nov 1828Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54368
33
Post(ma), Andries Andries 
 29 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2360
34
Postma, Mark Rinzes 
 29 nov 1829Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106382
35
Vellinga, Pieter Klazes 
 29 nov 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18273
36
Gemser, Petrus 
 29 nov 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106547
37
Schiphof, Mintje Klazes 
 29 nov 1831Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3874
38
Talsma, Sytze Hennes 
 29 nov 1832Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17963
39
Ferwerda, Tetje Aans 
 29 nov 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104686
40
Kammenga, Jietske Wopkes 
 29 nov 1833Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81110
41
Keizer, Marten Wytses 
 29 nov 1834Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82945
42
Harms, Hindrikje 
 29 nov 1836Breede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109519
43
Hoytinga, Johannes Durks 
 29 nov 1836Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105560
44
Ferwerda, Willem Tjalles 
 29 nov 1837Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16135
45
Bonnema, Tiete Tjepkes 
 29 nov 1838Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103635
46
Molen, Durk Luitzens van der 
 29 nov 1838Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90851
47
Ringenerus, Oepke Pieters 
 29 nov 1838Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56813
48
Sipma, Dirk Klazes 
 29 nov 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12592
49
Eekhof, Marijke (Maria) Hendriks 
 29 nov 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97886
50
Bleinsma, Rientje Rintjes 
 29 nov 1840 I10408

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 92

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Oeges, Foocke 
Jenties, Hyske 
 29 nov 1716Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95569
I95570
2
Gerx, Wandere 
Dirx, Aatje 
 29 nov 1721Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101732
I101733
3
Bodes, Harke 
Klases, Aukjen 
 29 nov 1733Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68189
I68190
4
Piebenga, Piebe Jacobs 
Hemmers, Chatrina Jans 
 29 nov 1733Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60271
I60270
5
Swiers, Egbert 
Hendriks, Albertjen 
 29 nov 1733IJhorst/De Wijk, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95492
I95493
6
Tadema, Pyter Gijsberts 
Saekes, Janke 
 29 nov 1733Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67809
I67810
7
Tomas, Jielt 
Hoekes, Grietje 
 29 nov 1733Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76461
I76462
8
Andries, Keimpe 
Jacobs, Stijntie 
 29 nov 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86296
I86297
9
Eekes, Minne 
Johannes, Maayke 
 29 nov 1739Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68464
I68465
10
Johannes, Jacob 
Jans, Tietje 
 29 nov 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92903
I92904
11
Rutgers, Harmen 
Roels, Martsen (aka Brugts) 
 29 nov 1744Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75079
I75080
12
Ruids, Jan 
Alberts, Klaske 
 29 nov 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88305
I88306
13
Gatses, Rotger 
Willems, Trijntje 
 29 nov 1759Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66460
I66461
14
Jans, Wynzen 
Folkerts, Jantje 
 29 nov 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10693
I10694
15
Jappes, Jan 
Agesz, Gettje 
 29 nov 1761Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108098
I108099
16
Obbes, Luitjen 
Johannes, Trijntje 
 29 nov 1761Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99628
I99629
17
Wassenaar, Luitjen Obbes 
Johannes, Trijntje 
 29 nov 1761Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103757
I103759
18
Gerrits, Jan 
Meinderts, Sijtske 
 29 nov 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42513
I42514
19
Hemminga, Simon Heeres 
Igles, Maayke 
 29 nov 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93822
I2905
20
Piers, Ype 
Aukes, Pytje 
 29 nov 1767Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49322
I49323
21
Teedes, Hotse 
Jelles, Teedske 
 29 nov 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31377
I31378
22
Kuiper, Johannes Jacobs 
Gerryts, Minkje 
 29 nov 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70895
I70896
23
Meines, Tette Meines 
Gosses, Trijntje 
 29 nov 1772Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80200
I80201
24
Paulus, Geert 
Sappes, Baukje 
 29 nov 1772Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102916
I102915
25
Poutsma, Hendrik Tjeerds 
Fockes, Yebeltje 
 29 nov 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69794
I69795
26
Wilkens, Aaldert 
Willems, Harmtje 
 29 nov 1772Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101240
I101241
27
Annes, Hendrik 
Rintses, Vroukjen 
 29 nov 1778Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95747
I95748
28
de Hoop, Dirk Jans 
van Kammen, Janke Hendriks 
 29 nov 1778Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90383
I90384
29
Heerkes, Hemme 
Jans, Geertje 
 29 nov 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100555
I100556
30
Hendriks, Pyter 
Reiners, Fokjen 
 29 nov 1778Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64895
I64896
31
Koopmans, Marten Dirks 
Popkes, Hiltje 
 29 nov 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19669
I19672
32
Pyters, Cornelis 
Jacobs, Tetje 
 29 nov 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4319
I4320
33
Stikkersma, Jacob 
Jans, Lijsbeth 
 29 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45106
I847
34
Sybrens, Dirk 
Hellinga, Grietje Martens 
 29 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10960
I10959
35
Joutes, Eelke 
Oepkes, Aaltje 
 29 nov 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38914
I38915
36
Rijzema, Pieter Lammerts 
Wiersma, Maaike Johannes 
 29 nov 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5402
I3940
37
Wijbes, Hobbe 
Gerrits, Saakje 
 29 nov 1789Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93004
I93005
38
Bijlstra, Emke Jans 
Haisma, Geeske Ebeles 
 29 nov 1795Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90601
I90602
39
de Vries, Tjerk Jans 
Hendriks, Dieuwke 
 29 nov 1795Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74325
I74326
40
Bonsma, Harmen Pieters 
Fokkema, Lijsbert Fokkes 
 29 nov 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7377
I7378
41
Domna, Cornelis Jans 
Wielen, Johanna Josephs van der 
 29 nov 1801IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67282
I67283
42
Kuiphof, Harmen Benderts 
Tysses, Aafke 
 29 nov 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I902
I42741
43
Landman, Pieter Douwes 
Hoekstra, Geertje Hendriks 
 29 nov 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19059
I19061
44
Meinders, Gerhardus Imbartus 
Klamer, Grietje Klases 
 29 nov 1801City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95851
I95852
45
Mook, Sjoerd Jacobs 
de Jong, Geeske Jans 
 29 nov 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87314
I87315
46
Zijlstra, Anne Klases 
Vlietstra, Aaltje Wytses 
 29 nov 1801Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84450
I84451
47
Hovinga, Tjeerd Alberts 
Hoekstra, Dieuwke Sakes 
 29 nov 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58687
I58688
48
Plekker, Geert Klases 
Wessels, Rinske 
 29 nov 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57231
I57232
49
Broersma, Abraham 
Bogtstra, Tjamke 
 29 nov 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48759
I48760
50
Harts, Tamme Sipkes 
Smid, Johanna Geertruida 
 29 nov 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81547
I81548

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Doetke 
 29 nov 1640Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2220
2
Botes, Froukje 
 29 nov 1663Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67880
3
Gerlofs, Pytter 
 29 nov 1685Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46447
4
Paulus, Tietje 
 29 nov 1685Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105809
5
Reiners, Kornelis 
 29 nov 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90660
6
Gelts, Jantje 
 29 nov 1716Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43462
7
Fopkes, Reiner 
 29 nov 1722Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57596
8
Gjolts, Eling 
 29 nov 1722Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96842
9
Ruirds, Tietske 
 29 nov 1722Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46683
10
Jelles, AEble 
 29 nov 1732Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47618
11
Fopkes, Jancke 
 29 nov 1733Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83591
12
Abes, Lijsbert 
 29 nov 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39403
13
Gerbens, Antie 
 29 nov 1739Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83686
14
Lykles, Tjerk 
 29 nov 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47422
15
Pijters, Grijtje 
 29 nov 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43349
16
Jans, Hittje 
 29 nov 1747Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3622
17
Beistra, Ritske Alberts 
 29 nov 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84248
18
Jans, Bints 
 29 nov 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97278
19
Martens, Frans 
 29 nov 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77546
20
Meerstra, Jarig Wytzes 
 29 nov 1750Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84311
21
Sloterdijk, Marten Romkes 
 29 nov 1750Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80498
22
Bernarda, Joeke Oeges 
 29 nov 1758Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82084
23
Haanstra, Jeppe Alberts 
 29 nov 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102588
24
Tjeerds, Jan 
 29 nov 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42692
25
Arjens, Rinske 
 29 nov 1761Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70984
26
Bijlsma, Jentje Eeltjes 
 29 nov 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78919
27
Hospes, Jacob Roels 
 29 nov 1761Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96840
28
Oosterhof, Hendrik Jacobs 
 29 nov 1761Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67218
29
Plantinga, Claas Pieters 
 29 nov 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75614
30
Spijksma, Auke Piers 
 29 nov 1761Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10684
31
Swart, Dirk Piebes 
 29 nov 1761Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47902
32
Ysbrands, Tieerd 
 29 nov 1761Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70893
33
Ysbrants, Jan 
 29 nov 1761Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90326
34
Bakker, Sjoerdtje Martens 
 29 nov 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59100
35
de Jong, Cornelis Heines 
 29 nov 1767Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61566
36
Oedzes, Antje 
 29 nov 1767Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3568
37
Tiemens, Antje 
 29 nov 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80291
38
Tiemens, Jetsje 
 29 nov 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80292
39
Sijgers, Gertje 
 29 nov 1771Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18514
40
Jans, Pieter 
 29 nov 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14333
41
Noteboom, Sytske Foekes 
 29 nov 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40296
42
Symons, Sijtske 
 29 nov 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49795
43
Compaan, Auke Clases (aka Dijkstra) 
 29 nov 1778Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62174
44
Dorhout, Fokje Joekes 
 29 nov 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3656
45
Groeneveld, Hyke Lumes 
 29 nov 1778Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73588
46
Reinders, Janke 
 29 nov 1778Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110089
47
Verder, Wikje Wygers 
 29 nov 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62949
48
Visser, Willem Nuttes 
 29 nov 1778Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83476
49
Algera, Antje Aarns 
 29 nov 1789Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17444
50
Beimers, Paulus Gerrits 
 29 nov 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39176

1 2 Volgende»