Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hendriks, Antie 
 29 okt 1745Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73298
2
Keizer, Antje Arjens 
 29 okt 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77459
3
Iest, Joukje Douwes 
 29 okt 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52955
4
Overdijk, Sipke Wopkes 
 29 okt 1766Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42347
5
Miedema, Lieuwe Bouwes 
 29 okt 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90425
6
Hoen, Sijke Rieniks 't 
 29 okt 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43112
7
Plonjens, Sytske Sipkes 
 29 okt 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77884
8
Zandburg, Gerk Ebes 
 29 okt 1772Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55033
9
Feddema, Jan Wytzes 
 29 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13679
10
Fennema, Melle Folkerts 
 29 okt 1774Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1769
11
Gerkema, Knierke Aedes 
 29 okt 1774Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73303
12
Schregardus, Hendrik Frederiks 
 29 okt 1774Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54505
13
Hellema, Lykele Wygers 
 29 okt 1775Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7811
14
Huisman, Arjen Cornelis 
 29 okt 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83163
15
Jakobs, Trijntje 
 29 okt 1776Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3109
16
Dijkstra, Wytze Klazes 
 29 okt 1777Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57606
17
Kuiken, Arjen Martens 
 29 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78101
18
Veer, Ybele Taekes van der 
 29 okt 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40068
19
Tolsma, Arjen Doekeles 
 29 okt 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12202
20
Thijssens, Tettje 
 29 okt 1782Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94608
21
Bijlsma, Jelle Sipkes 
 29 okt 1784Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65784
22
Man, Aukje Tjipkes de 
 29 okt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19620
23
Molenaar, Klaas Foppes 
 29 okt 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17556
24
Fennema, Doede Eits 
 29 okt 1785Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77188
25
Jans, Trijntje 
 29 okt 1785Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47042
26
Kamstra, Ype Tijssen 
 29 okt 1785Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5691
27
de Swart, Maayke Foppes 
 29 okt 1787Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65202
28
Hoekstra, Joukje Klazes 
 29 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14122
29
Wey, Dirk Sytzes van der 
 29 okt 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52842
30
Dobma, Grietje Doekes 
 29 okt 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55669
31
Faber, Sjoertje Tietes 
 29 okt 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110409
32
van Loon, Rikjen Glastra 
 29 okt 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96162
33
Zoodsma, Hendrik Jans 
 29 okt 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I890
34
Gerbens, Froukje 
 29 okt 1790Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92577
35
Jans, Baukje 
 29 okt 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85159
36
Zondervan, Akke Andries 
 29 okt 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I511
37
Terpstra, Tjerk Doekles 
 29 okt 1792Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53001
38
Berghuistra, Antje Eintes 
 29 okt 1794Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60710
39
Brandsma, Wytske Lammerts 
 29 okt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67527
40
Piers, Sjoukje 
 29 okt 1795Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51130
41
Terpstra, Jan Doekeles 
 29 okt 1795Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80932
42
Wiersma, Ebe Liebes 
 29 okt 1795Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92883
43
Jansen, Matthias Jans 
 29 okt 1796Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51280
44
Waal, Aaltje van der 
 29 okt 1796Numansdorp, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63250
45
Ram, Trijntje Johannes 
 29 okt 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9522
46
Turkstra, Fokke Rientses 
 29 okt 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9703
47
Kuiken, Renske Jans 
 29 okt 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70858
48
Zijlstra, Hendrikje Meiles 
 29 okt 1800Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37759
49
Regnerus, Ybele Douwes 
 29 okt 1801Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6829
50
Kaper, Tijmen Stoffers 
 29 okt 1802Genemuiden, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72927

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Boelens, Lieuwe Nolles Epkens 
 29 okt 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89423
2
Knoll, Petrus Isack 
 29 okt 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98445
3
Watses, Pieter 
 29 okt 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13641
4
Huttjes, Aaltje Willems 
 29 okt 1806Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52769
5
Wiersma, Tietje Harmens 
 29 okt 1806Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71292
6
Lieuwes, Ytje 
 29 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42132
7
van Straten, Anna 
 29 okt 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82835
8
Baukes, Ekke 
 29 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42272
9
Pieters, Jantie 
 29 okt 1809Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106116
10
Klaases, Sjoukje 
 29 okt 1811Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106329
11
Gaales, Martentie 
 29 okt 1816Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79551
12
Reitsma, Aafke Taekes 
 29 okt 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5303
13
Oevering, Yde Johannes 
 29 okt 1819Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34732
14
Kuur, Sjoerd Luitzens van der 
 29 okt 1820Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12349
15
Atses, Jaike 
 29 okt 1821Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66729
16
Sytzes, Janke 
 29 okt 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14684
17
Vliem, Willem Jansen 
 29 okt 1821Arnhem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84722
18
Wiersma, Lieuwe Goffes 
 29 okt 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5356
19
de Reijger, Jan 
 29 okt 1824Heinkenszand, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108534
20
Klazes, Taike 
 29 okt 1824Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104534
21
Kooy, Dirk Pieters 
 29 okt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68917
22
Miedema, Maayke Harmens 
 29 okt 1824Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79923
23
Oostwoud, Roelof Klazes 
 29 okt 1824Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95912
24
Wal, Folkert Romkes van der 
 29 okt 1824Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53800
25
de Haan, Trijntje Meinderts 
 29 okt 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39834
26
Vellinga, Folkert Andries 
 29 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I848
27
Walle, Tijs Nutterts de 
 29 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2667
28
Boersma, Monte Bouwes 
 29 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11663
29
Huizen, Eetze Sybes van 
 29 okt 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5421
30
Koolstra, Wybren Pieters 
 29 okt 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I690
31
Buwalda, Watze Pieters 
 29 okt 1827Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85350
32
Swart, Maaike Jans 
 29 okt 1827Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8353
33
Boersma, Gerben Oebles 
 29 okt 1828Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13349
34
Hogendijk, Klaas Pieters 
 29 okt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6086
35
Witteveen, Marten Geerlofs 
 29 okt 1828Hierden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84691
36
Moret, Ingetje 
 29 okt 1829Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63294
37
Bleinsma, Reinder Rintjes 
 29 okt 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13187
38
van Dijk, Dieuwke Jans 
 29 okt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81525
39
Hiemstra, Eelze Pieters 
 29 okt 1833Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71110
40
Kooystra, Renske Sjoukes 
 29 okt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58643
41
Laan, Dirk Gerbens van der 
 29 okt 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95289
42
Anema, Hendrik Jans 
 29 okt 1834Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94549
43
Jong, Symen Aukes de 
 29 okt 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9339
44
Rinsma, Antje Gerbens 
 29 okt 1834Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71111
45
de Vries, Jacob Jelgers 
 29 okt 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49294
46
Haaksma, Feike Uilkes 
 29 okt 1835 I34265
47
Tolsma, Tjamke Aukes 
 29 okt 1839Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94541
48
Mug, Antje Benderts 
 29 okt 1840St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50793
49
Wierstra, Jantje 
 29 okt 1840Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36588
50
Brunger, Klaas Egberts 
 29 okt 1841Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96568

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Aukes, Pytter 
Sipkes, Auk 
 29 okt 1680Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1597
I1598
2
Horreus, Peetrus 
Siccama, Barbera 
 29 okt 1724Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74906
I74907
3
Andres, Pyter 
Rodus, Gertje 
 29 okt 1730Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93787
I93788
4
Andris, Pytter 
Roodus, Gertje 
 29 okt 1730Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90168
I90169
5
Reinders, Femme 
Pijters, Trijntje 
 29 okt 1730Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105391
I105392
6
Ellerts, Sipke 
Everts, Ycke 
 29 okt 1747Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71979
I71980
7
Kuiken, Jan Willems 
Gerrits, Mintje 
 29 okt 1747St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97635
I97636
8
Tjerks, Floris 
Dirks, Lijsbet 
 29 okt 1750Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71595
I71597
9
Nannes, Beern 
Luipkes, Grietje 
 29 okt 1752Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73096
I73097
10
Joukes, Luitje 
Abes, Lijsbert 
 29 okt 1775Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39402
I39403
11
Beer, Rinse Gerlofs de 
Wijgers, Jetske 
 29 okt 1780Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15723
I79840
12
Dijkman, Nammen Klaases 
Fokkes, Aaltie 
 29 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5
I129
13
Pijters, Lieuwe 
Jurjens, Lijsbert 
 29 okt 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46210
I46211
14
Ploeg, Lieuwe Pieters van der 
Jurjens, Lijsbert 
 29 okt 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48433
I48434
15
Visser, Lieuwe Pieters 
Ploeg, Lijsbert Jurjens van der 
 29 okt 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12405
I12402
16
Bangma, Lieuwe Rintjes 
Tilstra, Wypkjen Wybes 
 29 okt 1786Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95251
I95252
17
Rijpma, Enne (Enneus) Pieters 
van Marren, Antje Lieuwes 
 29 okt 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60014
I60015
18
Tjallings, Douwe 
Poelstra, Lolkjen Feikes 
 29 okt 1790Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91083
I40745
19
Douwes, Heere 
Voerman, Antje Jans 
 29 okt 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11111
I11112
20
Talsma, Jan Jans 
Rijpstra, Aaltje Gerrits 
 29 okt 1797Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7793
I6696
21
Tillema, Meint Douwes 
Taekes, Pijtje 
 29 okt 1797Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105763
I105764
22
Woudstra, Sjirk Sijes 
Huizenga, Neeltje Tjallings 
 29 okt 1797Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62368
I62369
23
Brandsma, Johannes Jelles 
de Vries, Trijntje Keimpes 
 29 okt 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95418
I95419
24
Dorhout, Gjalt Ypes 
Dijkstra, Baukje Wygers 
 29 okt 1809Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40268
I40269
25
Meekma, Klaas Jacobs 
Roeda, Sytske Dirks 
 29 okt 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5551
I5404
26
Postma, Johannes Jans 
Haga, Hyke Jans 
 29 okt 1812Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90054
I48577
27
Geleijnse, Bartel 
de Meij, Elizabeth 
 29 okt 1813Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109774
I109775
28
Bijlstra, Bartel Jarigs 
Hoekstra, Maaike Pieters 
 29 okt 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2949
I2772
29
de Boer, Ynze Klases 
Donia, Trijntje Arjens 
 29 okt 1815Mairie Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66781
I81883
30
Koopmans, Willem Sytzes 
Wal, Imke Johannes van der 
 29 okt 1815Mairie Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40956
I40957
31
Krijgsveld, Jan Hindriks 
Laan, Grietje Roelfs (aka Nieborg) van der 
 29 okt 1815Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111233
I111237
32
Ploeg, Anne Wybes van der 
Douma, Nynke (Trijntje) Pieters 
 29 okt 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25759
I25760
33
Bakker, Jan Pieters 
Koopmans, Janke Hiddes 
 29 okt 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12915
I12916
34
Idsinga, Ids Pieters 
Wynia, Aukje Botes 
 29 okt 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31616
I31617
35
Siderius, Evert Dirks 
Bokma, Janke Martens 
 29 okt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12928
I12929
36
Jansma, Harmen Willems 
Hiddema, Jantje AEbeles 
 29 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13884
I13886
37
Nijp, Christoffel Jacobs 
Woude, Willemke Ydes van der 
 29 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6117
I6118
38
Ringenerus, Oepke Pieters 
de Graaf, Doetje Minzes 
 29 okt 1835Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56813
I110587
39
Wassenaar, Minne Teunis 
Ossentjuk, Grietje Lippes 
 29 okt 1835Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14270
I63421
40
Haan, Jan Pieters de 
Kamstra, Trijntje Ypes 
 29 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9550
I7957
41
Hoekstra, Gerrit Tjeerds 
Ynema, Aukje Miekes 
 29 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35728
I35729
42
Kloosterman, Dirk Reinders 
Boer, Janke Pieters de 
 29 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7204
I10657
43
Ypma, Tjipke Kornelis 
Vries, Trijntje Hendriks de 
 29 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5789
I5788
44
Zuidersma, Johannes Hindriks 
Vlieg, Sara Klazes 
 29 okt 1842Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61631
I61632
45
Mellema, Menze Jurjens 
Wierda, Anna Aukes 
 29 okt 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12697
I13245
46
Schuuring, Peter Lefferts 
Adama, Petronella Johannes 
 29 okt 1851Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93113
I55944
47
Bijlsma, Johannes Sipkes 
Sloten, Willemke Tjalles van 
 29 okt 1852Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103323
I19483
48
Molendijk, Adrianus 
Hoek, Cornelia van der 
 29 okt 1857Hendrik-Ido-Ambacht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110634
I110635
49
Maats, Cornelis 
Rijpstra, Martjen Everts 
 29 okt 1863Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101298
I101287
50
Folkertsma, Harmen Johannes 
Norbruis, Jeltje Martens 
 29 okt 1870Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12319
I83397

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Saackes, Ritske 
 29 okt 1713Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45359
2
Sjoerds, Attje 
 29 okt 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44390
3
Merks, Lysbeth 
 29 okt 1719St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70413
4
Thomas, Teeke 
 29 okt 1724Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43001
5
Dobma, Douwe Klazes 
 29 okt 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19727
6
Willems, Jochem 
 29 okt 1730Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92137
7
Alberts, Sijtske 
 29 okt 1752Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49230
8
Cornelis, Romke 
 29 okt 1752Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52537
9
Haitzes, Pieke 
 29 okt 1755Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105655
10
Appeldoorn, Neeltje Reinders 
 29 okt 1758Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5535
11
Bakker, Jacob Dirks 
 29 okt 1758Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53614
12
de Vries, Willem Heines 
 29 okt 1758Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66748
13
Keizer, Klaas Jacobs 
 29 okt 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77945
14
Kooistra, Meindert Jans 
 29 okt 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61797
15
Terpstra, Reinder Annes 
 29 okt 1758Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17674
16
Dijkstra, Trijntje Johannes 
 29 okt 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15742
17
Algera, Sijke Sipkes 
 29 okt 1769Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90944
18
Eelses, Sjoukie 
 29 okt 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36382
19
Gerrijts, Grietje 
 29 okt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78721
20
Gerrits, Froukjen 
 29 okt 1769Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100639
21
Hendriks, Teye 
 29 okt 1769Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111364
22
Jonker, Grietje Jans 
 29 okt 1769Nijehaske/Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37622
23
Joukes, Rigtje 
 29 okt 1769Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56009
24
Jouwsma, Hille Tjerks 
 29 okt 1771Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21589
25
Tammes, Willem 
 29 okt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48260
26
Teedes, Antje 
 29 okt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48261
27
Willems, Antje 
 29 okt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34490
28
Willems, Geiske 
 29 okt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49662
29
Bersma, Johannes Jacobus Hendriks 
 29 okt 1775Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I380
30
Bosch, Sjoukjen Jacobs 
 29 okt 1775Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104058
31
Hellinga, Ids Annes 
 29 okt 1775Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18832
32
Keizer, Willem Gerrits 
 29 okt 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38978
33
van Kammen, Evert Djoerds 
 29 okt 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89149
34
de Vries, Wynzen Metskes 
 29 okt 1780Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88301
35
Elzinga, Jan Folkerts 
 29 okt 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39395
36
Ferwerda, Johannes Geerts 
 29 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2110
37
Stienstra, Jelle Jans 
 29 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43635
38
Algera, Durk Sijes 
 29 okt 1786Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13495
39
Kingma, Thomas Martens 
 29 okt 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15664
40
Klaver, Klaas Jans 
 29 okt 1786Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10825
41
Kollum, Antje Jans 
 29 okt 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40872
42
Kooistra, Roel Jans 
 29 okt 1786Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75102
43
Stienstra, Rinse Uilkes 
 29 okt 1786Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18156
44
Vinkers, Simon Tjark 
 29 okt 1786Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108168
45
Vries, Meint Hendriks de 
 29 okt 1786Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19270
46
Zijlstra, Beert Gijsberts 
 29 okt 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71153
47
de Wit, Berent Harmens 
 29 okt 1789Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113494
48
Driehuis, Teede Willems 
 29 okt 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48258
49
Willems, Tamme 
 29 okt 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49666
50
Beerstra, Tettje Durks 
 29 okt 1797Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91578

1 2 Volgende»