Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 187

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Foppes, Dieuke 
 29 sep 1734Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106556
2
Andries, Aeg 
 29 sep 1753Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92680
3
Oostenga, Aafke Joestens 
 29 sep 1753Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92876
4
Visser, Akke Jans 
 29 sep 1769Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35067
5
Timmersma, Sytske Jacobs 
 29 sep 1770Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39816
6
Ypes, Johannis 
 29 sep 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103938
7
Jans, Hykke 
 29 sep 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48574
8
Popes, Klaas 
 29 sep 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19092
9
Hoekstra, Hijke Aans 
 29 sep 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80301
10
Ruurds, Gertje 
 29 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7238
11
Binnes, Wytske 
 29 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4172
12
Joha, Harmanus Out 
 29 sep 1782Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106831
13
Kas, Dirk Johannes 
 29 sep 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79197
14
Swierstra, Aafke Klazes 
 29 sep 1782Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86110
15
Tjaardstra, Tietje Binnerts 
 29 sep 1782Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108939
16
de Boer, Willem Hendriks 
 29 sep 1783Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85381
17
Jong, Trijntje Klases de 
 29 sep 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15735
18
Sinia, Gerrit Jacobs 
 29 sep 1785Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33158
19
Terpstra, Trijntje Geerts 
 29 sep 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48905
20
Bijlsma, Eeltje Jentjes 
 29 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78921
21
Jentjes, Trijntje 
 29 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78920
22
Munniksma, Wiebe Sanes 
 29 sep 1787Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97288
23
Kloosterman, Attje Romkes 
 29 sep 1788Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52333
24
Visser, Houkjen Teekes 
 29 sep 1789Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51576
25
Miedema, Pieter Reinders 
 29 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12031
26
Sjoerds, Baukje 
 29 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77752
27
Bakker, Sytske Douwes 
 29 sep 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11843
28
Schreuder, Adrianus 
 29 sep 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85205
29
Boersma, Sybren Jans 
 29 sep 1793Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11658
30
Talsma, Trijntje Hinnes 
 29 sep 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55828
31
Vries, Wytske Alberts de 
 29 sep 1793Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19860
32
Seffinga, Bauke Klazes 
 29 sep 1794Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40096
33
Dijkstra, Jan Jans 
 29 sep 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28355
34
Henstra, Dieuke Taekes 
 29 sep 1795Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35004
35
Koopmans, Lucretia Anes 
 29 sep 1795Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61481
36
Boonstra, Neeltje Pieters 
 29 sep 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61279
37
Sinnema, Symen Annes 
 29 sep 1796Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11361
38
Sjoerdstra, Sape Baukes 
 29 sep 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75298
39
Slijt, Antie 
 29 sep 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111038
40
Wob(be)ma, Trijntje Jacobs 
 29 sep 1796Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67912
41
Heidanus, Hyke Sierds 
 29 sep 1797Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10905
42
Gijlstra, Geertje Adrianus 
 29 sep 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7245
43
Wijnstra, Rein Sakes 
 29 sep 1798Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112245
44
de Vries, Ruurd Hommes 
 29 sep 1800Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68635
45
Gerbens, Wytske 
 29 sep 1801Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42975
46
Haverschmidt, Nicolaas Theodorus 
 29 sep 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80959
47
Straatsma, Anne Wytzes 
 29 sep 1801Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93332
48
Martens, Janke 
 29 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50086
49
Wagenaar, Lijsbeth Scheltes 
 29 sep 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44143
50
Gribberts, Douwe 
 29 sep 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14341

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hamph, Johannes Fredriks 
 29 sep 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97625
2
Schat, Wop Douwes 
 29 sep 1806Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41288
3
Tjerks, Pieter 
 29 sep 1806Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79459
4
Dille, Cornelia 
 29 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96935
5
Piersma, Durk Sjerps 
 29 sep 1807Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111083
6
Sjoerts, Hans 
 29 sep 1809Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41776
7
Algera, Aaltie Simons 
 29 sep 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46619
8
Tjeerds, Tryntje 
 29 sep 1811Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59601
9
Voersma, Johannes Lammerts 
 29 sep 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26260
10
Postma, Hette Ates 
 29 sep 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26392
11
Miedema, Nanne Jans 
 29 sep 1816Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1855
12
van Kammen, Djoerd Everts 
 29 sep 1820Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88966
13
de Graaf, Tjeerd Lieuwes 
 29 sep 1821Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64014
14
Dijkstra, Pieter Baukes 
 29 sep 1821Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97031
15
Fennema, Auke Eeltjes 
 29 sep 1822Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4632
16
Koopmans, Pieter Gelts 
 29 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26351
17
Postmus, Lieuwe Martens 
 29 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35077
18
Hager, Reinder Minnes 
 29 sep 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86281
19
Mei, Neeltje Klazes van der 
 29 sep 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86282
20
Hollander, Bokke Jacobs 
 29 sep 1825Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16199
21
Biegel, Antoon 
 29 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101528
22
Boersma, Bartle Jans 
 29 sep 1826Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70273
23
de Jong, Gelt Jochums 
 29 sep 1826 I66959
24
de Jong, Jan Symens 
 29 sep 1826Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47397
25
de Jong, Jeltje Fokkes 
 29 sep 1826Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105301
26
de Vries, Jan Jeltes 
 29 sep 1826 I48007
27
Franses, Janke 
 29 sep 1826Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87327
28
Jacobs, Evertje 
 29 sep 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70618
29
Koopal, Lijsbert Lieuwes 
 29 sep 1826 I66930
30
Meulen, Jelle Hotses van der 
 29 sep 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11811
31
Riemers, Hiltje 
 29 sep 1826 I39216
32
Terpstra, Dieuwke Jurjens 
 29 sep 1826Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72639
33
Terpstra, Piebe Jitzes 
 29 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5439
34
Zijlstra, Pieter Oeges 
 29 sep 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47905
35
Baukes, Sijtske 
 29 sep 1827Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108429
36
Jans, Jantje 
 29 sep 1827 I60800
37
Pieters, Lijsbert 
 29 sep 1827Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72622
38
Klaasens, Trijntje 
 29 sep 1829Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108496
39
Zee, Johannes Annes van der 
 29 sep 1832Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75816
40
Hogeveen, Johannes Eyses 
 29 sep 1833Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53943
41
de Vries, Jochum Jelles 
 29 sep 1835Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95721
42
Reitsma, Stientje Hylles 
 29 sep 1836 I80169
43
Hettema, Jantje Andries 
 29 sep 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42036
44
Jensma, Akke Johannes 
 29 sep 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82328
45
Roukema, Foeke Duyes 
 29 sep 1837Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97667
46
Bijl, Akke Johannes aka Bijlsma 
 29 sep 1839 I28647
47
IJskamp, Jurjentje Pieters 
 29 sep 1840Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79860
48
Jansen, Janna 
 29 sep 1840Greetsiel, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110689
49
Kallenkoot, Lutgertjen Alberts 
 29 sep 1840 I75656
50
Olivier, Tietje Roelofs 
 29 sep 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13128

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pyters, Foppe 
Fekkes, Engeltje 
 29 sep 1737Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96211
I96212
2
Sibbeles, Tjomme 
Aukes, Antje 
 29 sep 1737Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103188
I103189
3
Doekes, Taeke 
Clases, Tjetske 
 29 sep 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75177
I75178
4
Lourens, Eede 
Jans, Antje 
 29 sep 1743Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36866
I36867
5
Piers, Willem 
Claases, Hiske 
 29 sep 1743Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85985
I85986
6
Breusma, Oege Jentjes 
Hogenbrug, Claaske 
 29 sep 1748Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93405
I93406
7
Harmens, Jitse 
Johannes, Antje 
 29 sep 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47806
I47807
8
Dirks, Arjen 
Symons, Trijntje 
 29 sep 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104188
I104189
9
Hyltjes, Abe 
Jacobs, Mayke 
 29 sep 1765Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71102
I71103
10
Pieters, Jippe 
Fransen, Trijntje 
 29 sep 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50268
I50269
11
Jans, Berent 
Abels, Martien 
 29 sep 1771Tolbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90556
I90557
12
Wybes, Gerrit 
Renzes, Gertje 
 29 sep 1771Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50635
I50636
13
Braaksma, Jelle Wybes 
Streekstra, Geertje Jurjens 
 29 sep 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2155
I1960
14
Jans, Bauke 
Wijbes, Trijntje 
 29 sep 1776Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85535
I85536
15
Rienks, Thijs Rienks 
Boersma, Saapke Sydses 
 29 sep 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35315
I42767
16
Pieters, Gosse 
Gaeles, Trijntje 
 29 sep 1782Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94888
I94889
17
Werf, Fredrik Jacobs van der 
de Jong, Tjipkje Edzes 
 29 sep 1782Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89162
I89163
18
Kalma, Jetse Hommes 
Greydanus, Antje Jacobs 
 29 sep 1793Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41595
I41596
19
Postma, Lolke Jacobs 
Lurks, Fentje 
 29 sep 1793Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57106
I57107
20
Laverman, Johannes Gosses 
Piers, Jantje 
 29 sep 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12382
I12383
21
Miedema, Berend Klaases 
Schaafsma, Klaaske Kornelis 
 29 sep 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37952
I37953
22
Sevenster, Sijbe Jans 
Osinga, Ymkje Jans 
 29 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12305
I12306
23
Gerbrandy, Jouke Gerbens 
Postma, Aukje Folkerts 
 29 sep 1805Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1584
I239
24
Kaijzer, Hendrik Meentes 
Rynks, Antje Johannes 
 29 sep 1810Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23844
I23845
25
Ytsma, Hendrik Jacobs 
Posthumus, Antje Jacobs 
 29 sep 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100876
I100878
26
Rinsma, Folkert Pieters 
Postma, Antje Gerrits 
 29 sep 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6930
I49184
27
Jong, Sjoerd Pieters de 
Hoekstra, Sjoukje IJsbrands 
 29 sep 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5400
I5399
28
Aalsma, Taeke Tijssen 
Sybrens, Taetske 
 29 sep 1816Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99476
I99475
29
Smidt, Kornelis Wopkes 
Teppema, Liesbet Baukes 
 29 sep 1822Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10766
I98217
30
Slager, Pieter Meinderts 
Jansma, Baatje Piers 
 29 sep 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I440
I9820
31
Terpstra, Eelke Wytzes 
Wiersma, Jantje Sijes 
 29 sep 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3516
I3582
32
Poortinga, Jacob Ybes 
Westra, Klaaske Lieuwes 
 29 sep 1827Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13463
I13464
33
Boersma, Taede Jelles 
Kloosterman, Aaltje Reinders 
 29 sep 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48246
I7205
34
Jansma, Nuttert Jans 
Fennema, Antje Jans 
 29 sep 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5759
I1042
35
Kattje, Pieter Sjoerds 
Kuiken, Jetske Gerrits 
 29 sep 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26725
I26726
36
Posthumus, Jan Kornelis 
Watzema, Aafke Jacobs 
 29 sep 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19051
I5754
37
Berg, Popke Jacobs van den 
Duursma, Trijntje Eeuwes 
 29 sep 1842Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13177
I13178
38
Boekee, Teunis 
Kuijten, Frederika Maria 
 29 sep 1844Rijnsburg, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107941
I107942
39
Elzinga, Marten Johannes 
Woude, Jeltje Klazes van der 
 29 sep 1848Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98364
I26581
40
Havinga, Lykele Jans 
Boersma, Joukje Ouwes 
 29 sep 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9139
I5954
41
Westerhof, Jan Eesgers 
Mink, Wilhelmina Warners 
 29 sep 1861Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82645
I82646
42
Schaaf, Wyberen van der 
Dijkstra, Klaaske Rinses 
 29 sep 1864Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36160
I36161
43
Rusaard, Cornelis (Cornelius Ruisard) 
Bliek, Maatje (Martha) 
 29 sep 1865Kattendijke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108203
I108204
44
Zoodsma, Sytse Jans 
Bouma, Sytske Andries 
 29 sep 1877Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4372
I4373
45
Rijpstra, Pieter Jans 
Vellema, Sjoukje Dirks 
 29 sep 1881Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19545
I17389
46
Valk, Willem Hendriks 
Brouwer, Nieske Mennes 
 29 sep 1888Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29435
I25963
47
Tjepkema, Jan (John) Cornelis 
de Roo, Maaike (Maggie) Klazes 
 29 sep 1897Fond du Lac County, WI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109005
I32588
48
Zwalua, Herman Pieters 
Borger, Dieuwke Eeltjes 
 29 sep 1898Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67372
I36093
49
Ley, Hendrik Jelles van der 
Wal, Elisabeth Sytzes van der 
 29 sep 1909Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57879
I57880
50
Sytsma, Douwe Walings 
Obma, Luurtske Dominicus 
 29 sep 1917Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47964
I31350

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Annes, Sietske 
 29 sep 1720Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45689
2
Hendricks, Geertje 
 29 sep 1720Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90636
3
Douwes, Grijtje 
 29 sep 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43964
4
Harmens, Appolonius 
 29 sep 1737Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19103
5
Johannes, Yttje 
 29 sep 1737Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58699
6
Span, Berber Bavius 
 29 sep 1737Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57084
7
Stienstra, Jan Jelles 
 29 sep 1737Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19027
8
Ark, Simon Pieters van der 
 29 sep 1748Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42508
9
Doedes, Sijke 
 29 sep 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84606
10
Pijtters, Jan 
 29 sep 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47896
11
Teekes, Grietje 
 29 sep 1748Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109453
12
Ferwerda, Haebeltje Tjalles 
 29 sep 1754Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19121
13
Gepkes, Rigtje 
 29 sep 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43414
14
Hofman, Pieter Jans 
 29 sep 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68243
15
Kalma, Jacob Hommes 
 29 sep 1754Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37502
16
Mollema, Swopkje Jans 
 29 sep 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64130
17
Wassenaar, Boyen Arjens 
 29 sep 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31510
18
Franses, Dieuke 
 29 sep 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46981
19
Cornelis, Andries 
 29 sep 1765Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47726
20
Jans, Taetske 
 29 sep 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76037
21
Kijlstra, Libbe Rinzes 
 29 sep 1765Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61573
22
Smit, Titia Jacobs 
 29 sep 1768Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110508
23
Boskma, Rienk Klases 
 29 sep 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103567
24
de Jager, Antje Daniels 
 29 sep 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75088
25
Ferwerda, Antje Lolkes 
 29 sep 1771Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10268
26
Kuipers, Johannes Jans 
 29 sep 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10607
27
Minzes, Sytze 
 29 sep 1771Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57578
28
Hanja, Aukjen Teekes 
 29 sep 1773Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59229
29
Bouma, Pieter Jans 
 29 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2059
30
Orsma, Jeltje Gerrits 
 29 sep 1776Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48253
31
Wierstra, Jan Gerbens 
 29 sep 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5619
32
Hoekstra, Fettje Sikkes 
 29 sep 1781Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90336
33
de Weg, Poppe Minses bij 
 29 sep 1782Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23898
34
Dolstra, Gerrit Hendriks 
 29 sep 1782Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27242
35
Ploegstra, Tjitske Feikes 
 29 sep 1782Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2354
36
Wijngaarden, Sijke Jans 
 29 sep 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96207
37
Wassenbergh, Arnoldus 
 29 sep 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74847
38
Boersma, Froukje Hoites 
 29 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43562
39
Braaksma, Trijntje Jelles 
 29 sep 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2042
40
Fokkema, Fokke Tjeerds 
 29 sep 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79307
41
Jellema, Pieter Eeltjes 
 29 sep 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67831
42
Meijer, Jelle Jans 
 29 sep 1793Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109821
43
Sytsma, Sieds Kornelis 
 29 sep 1793Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13431
44
Talsma, Vroukje Jans 
 29 sep 1793Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6154
45
Zee, Hans Ulbes van der 
 29 sep 1793Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64352
46
Beerends, Enne 
 29 sep 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3822
47
Bouma, Jeltje Bottes 
 29 sep 1799Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103254
48
Burg, Peter (aka Petrus Kobussen) van den 
 29 sep 1799Amersfoort, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109234
49
de Vries, Trijntje Ulbes 
 29 sep 1799Sint Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64938
50
Dijkstra, Bauke Heins 
 29 sep 1799Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88490

1 2 Volgende»