Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bijlsma, Ymkje Douwes 
 29 aug 1762Heerenwal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62245
2
Keyser, Hendrik Joosten 
 29 aug 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82102
3
de Boer, Lammert Tjallings 
 29 aug 1770Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34151
4
Tijsses, Tjitske 
 29 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7158
5
Hajes, Akke 
 29 aug 1773Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106326
6
Melis, Trijntje 
 29 aug 1773Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90411
7
van Noord, Louw Poppes 
 29 aug 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19091
8
Jacobs, Jitske 
 29 aug 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82548
9
Jochums, Foppe 
 29 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5175
10
Aagtjes, Pieter Jans 
 29 aug 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14363
11
Beerns, Anke 
 29 aug 1778Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47584
12
Dankert, Klaasje Taekes 
 29 aug 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27007
13
Fransen, Antje 
 29 aug 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42674
14
Fransen, Trijntje 
 29 aug 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42673
15
Buursma, Pietje Douwes 
 29 aug 1781Oosterbeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14318
16
Jonker, Tonis 
 29 aug 1781Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109380
17
Memerda, Baukje Berends 
 29 aug 1781Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101894
18
Tolsma, Dieuwke Rinderts 
 29 aug 1781Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43820
19
van Kleffens, Auke Eelkes 
 29 aug 1783Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34639
20
Dijkstra, Dieuke Ytes 
 29 aug 1785Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90220
21
Ploeg, Minke Wopkes van der 
 29 aug 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36801
22
Tuinstra, Yttje Botes 
 29 aug 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56074
23
Hoekstra, Heerke Jochems 
 29 aug 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58673
24
Kooi, Neltje Hessels 
 29 aug 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30809
25
Boes, Ytske Johannes 
 29 aug 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11746
26
Andringa, Cornelia Andries (aka Dijkstra) 
 29 aug 1789Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105878
27
Berg, Bouwe Hessels van den 
 29 aug 1789Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13556
28
Kuiken, Klaas Jacobs 
 29 aug 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39718
29
Lolkema, Grietje Pieters 
 29 aug 1792Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7527
30
Radema, Grietje Molles 
 29 aug 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69585
31
Spoelstra, Pietje 
 29 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56137
32
Bottinga, Doetje Piers 
 29 aug 1794Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51129
33
Porte, Geertje Klazes 
 29 aug 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106143
34
Ringia, Antje Thomas 
 29 aug 1796Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50189
35
Sakes, Gerben 
 29 aug 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4483
36
Jacobs, Antje 
 29 aug 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109596
37
Westra, Baukjen Minnes 
 29 aug 1797Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87547
38
Rynks, Hessel Siemens 
 29 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12290
39
Lelia, Roelof Rinderts 
 29 aug 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10466
40
Postma, Marijke Jans 
 29 aug 1803Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65383
41
Terpstra, Wikje Hayes 
 29 aug 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97593
42
Snijder, Fokke Haikes 
 29 aug 1804Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74048
43
Piersma, Pier Jans 
 29 aug 1805Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68303
44
Rintjema, Antje Jans 
 29 aug 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18499
45
Toetert, Hendrica Derks 
 29 aug 1805Linde, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84319
46
de Ley, Gerrit Lipkes bij 
 29 aug 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47556
47
Huizinga, Frans Johannes 
 29 aug 1806Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105866
48
Zondervan, Arjen Sierks 
 29 aug 1806St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104258
49
Hempenius, Wytske Sikkes 
 29 aug 1810Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66030
50
Keuning, Klaas Klazes 
 29 aug 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9955

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Melles, Antie 
 29 aug 1788Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59311
2
Klazes, Huite 
 29 aug 1800Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41444
3
Pieters, Hendrik 
 29 aug 1803Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110869
4
Ellens, Jakob 
 29 aug 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82630
5
Reinders, Jochum 
 29 aug 1809Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70347
6
Botes, Pierkjen 
 29 aug 1811Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83871
7
Hotzes, Cornelis 
 29 aug 1811Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92341
8
Meines, Sipke 
 29 aug 1811Nijemirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107606
9
Althuis, Tjepke Tjeerds 
 29 aug 1813Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21872
10
Lautenbach, Janke Willems 
 29 aug 1813Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90122
11
Dijkman, Douwe Klazes 
 29 aug 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I513
12
Miedema, Jantje Nannes 
 29 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5260
13
Reerts, Jakob 
 29 aug 1814Holwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90270
14
Swart, Trientje Piebes 
 29 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26445
15
Bakker, Hittje Pieters 
 29 aug 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20453
16
de Lang, Jan Johannes 
 29 aug 1818Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57520
17
Veen, Grietje Oeges van der 
 29 aug 1818Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92239
18
Akker, Jansje van den 
 29 aug 1819Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109068
19
Ypey, Yfke Klazes 
 29 aug 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6883
20
Straatsma, Kornelis Eeltjes 
 29 aug 1824Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9004
21
Weit, Anne Wytzes van der 
 29 aug 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29907
22
Alberts, Trijntje 
 29 aug 1825Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91037
23
Boersma, Grietje Gerrits 
 29 aug 1825Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36671
24
Boersma, Wypkje Ouwes 
 29 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9151
25
Dros(t), Jan Geerts 
 29 aug 1825Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61366
26
Gerkes, Gertje 
 29 aug 1825Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93015
27
Jarigs, Vokeltje 
 29 aug 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96453
28
Mei, Liebe Beerts van der 
 29 aug 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46886
29
Cuperus, Trijntje Sjoerds 
 29 aug 1826Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66004
30
de Vries, Adser Jans 
 29 aug 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57004
31
Dijkstra, Jan Tammes 
 29 aug 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77406
32
Faber, Jan Tjommes 
 29 aug 1826Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7686
33
Hellinga, Feyke Botes 
 29 aug 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12617
34
Hemminga, Simon Heeres 
 29 aug 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93822
35
Hessels, Trijntje 
 29 aug 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94552
36
Joukes, Trientje 
 29 aug 1826 I65641
37
Meijer, Derk Jans 
 29 aug 1826Noordbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111183
38
Pybes, Antje 
 29 aug 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60581
39
Rijpstra, Jan Sybes 
 29 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101556
40
Sikkes, Japke 
 29 aug 1826Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71508
41
Sterk, Ruurdtje Andries 
 29 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24466
42
Wiersma, Gosse Joukes 
 29 aug 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25008
43
Alles, Sijke 
 29 aug 1829Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76180
44
Bos, Keimpe Folkerts van der 
 29 aug 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35938
45
Terpstra, Reinder Annes 
 29 aug 1829 I17674
46
Faber, Wijnsen Pieters 
 29 aug 1831Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107440
47
Oostenga, Aafke Joestens 
 29 aug 1831Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92876
48
Spar, Ynske Pieters 
 29 aug 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5713
49
Wielinga, Dieuwke Lieuwes 
 29 aug 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12426
50
Strabbing, Jan 
 29 aug 1832Erm, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84904

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Jan 
Jeltes, Lijsbet 
 29 aug 1723Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80039
I80040
2
Wallinga, Hessel 
Jans, Willemke 
 29 aug 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43045
I43046
3
Pyters, Harmen 
Mennes, Tjitske 
 29 aug 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79920
I79921
4
Everts, Gerben 
Annes, Grijtie 
 29 aug 1745Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75004
I75005
5
Jacobs, Haije 
Freerks, Janke 
 29 aug 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74792
I74791
6
Pytters, Gerryt 
Cornelis, Neeltie 
 29 aug 1745Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66465
I66466
7
Jacobs, Theunis 
Harmens, Marijke 
 29 aug 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76004
I76005
8
Douwes, Jacob 
Anes, Baukie 
 29 aug 1751Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104431
I104432
9
Wilman, Johannes Theodorus 
Jans, Tietje 
 29 aug 1755Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49316
I49317
10
Jans, Harmen 
Allerts, Fokeltje 
 29 aug 1756Dedgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44110
I44111
11
Johannis, Keimpe 
Hindriks, Jitske 
 29 aug 1756Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75167
I104152
12
Piers, Sjoerd 
Gosses, Pytje 
 29 aug 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92484
I92485
13
Reitses, Rhones 
Jans, Hiltje 
 29 aug 1756Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91031
I91032
14
Wassenaar, Job Arjens 
Annes, Pytje 
 29 aug 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46876
I46877
15
Oosting, Feike Thijsses 
Jolts, Grietie 
 29 aug 1762Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67222
I89980
16
Tyssens, Tjalle 
Tjipkes, Lysebet 
 29 aug 1764Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47931
I47932
17
van Ark, Andrees 
Gallois, Marritje (Maria) 
 29 aug 1773Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107863
I107864
18
Engbrenghof, Jan Gerrit Martens 
Ploeg, Trijntje Hessels van der 
 29 aug 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1478
I1479
19
Hiemstra, Jarig Gerbens 
Rienks, Ybeltje 
 29 aug 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10548
I10549
20
Cornelis, Wybe 
Tysses, Sytske 
 29 aug 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84335
I84336
21
de Vries, Willem 
Brikkenaar, Anna Margrieta 
 29 aug 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92488
I92486
22
Althuis, Jan Hanses 
Visser, Akke Jans 
 29 aug 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35066
I35067
23
Fransens, Pope 
Wynia, Hiske Melis 
 29 aug 1790Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15541
I15470
24
Vries, Sipke Pieters de 
Sybes, Ytje 
 29 aug 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6940
I6941
25
Po(s)tma, Cornelis Johannes 
Hendriks, Grietje 
 29 aug 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81499
I81500
26
Prins, Pieter Egberts 
Reins, Klaaske 
 29 aug 1802Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51103
I47827
27
Bons, Thomas Jentjes 
Velding, Geeske Jacobs 
 29 aug 1811Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31736
I31737
28
Kingma, Johannes Martens 
Tolsma, Jitske Gosses 
 29 aug 1811Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10708
I10709
29
Steringa, Roelof Kornelis 
de Vries, Grietje Dirks 
 29 aug 1811Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22580
I53152
30
Mud, Jan Aants 
Schaafsma, Aukjen Lammerts 
 29 aug 1812Mairie Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52661
I52662
31
Woude, Rinse Sytzes van der 
Bosma, Neeltje Sjoerds 
 29 aug 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14107
I14106
32
Vries, Gerben Johannes de 
Koopmans, Trijntje Kornelis 
 29 aug 1813Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14986
I14773
33
Werf, Jakob Fredriks van der 
Wiersma, Doetje Bokkes 
 29 aug 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101811
I20161
34
Bersma, Klaas Hendriks 
Kolmer, Maayke Cornelis 
 29 aug 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6626
I6627
35
van Kuiken, Jan Everts 
Boersma, Betske Jelles 
 29 aug 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59676
I59675
36
de With, Roelof Jans 
Hospes, Martzen Frankes 
 29 aug 1822Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57469
I57471
37
Pettinga, Gerardus Gerbrandus 
Westra, Jeanetta Henricus 
 29 aug 1822Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23415
I23416
38
Hoeben, Hindrik Arnoldus 
Leistra, Fokje Dirks 
 29 aug 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47343
I47342
39
Kleed, Klaas Gerbens van der 
Kalfsbeek, Wypkjen Jitzes 
 29 aug 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49329
I49331
40
Stienstra, Jan Jelles 
Hogt, Jantje Hendriks van der 
 29 aug 1838Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43854
I48903
41
Koolstra, Jan Wybrens 
Adema, Froukje Meinderts 
 29 aug 1841Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54660
I54661
42
Dijkstra, Feite Jacobs 
Tadema, Hiltje Jelles 
 29 aug 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37702
I37703
43
Woudwijk, Jeen Lieuwes 
Mulder, Tjitske Tjeerds 
 29 aug 1861Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37465
I37466
44
Werk, Sake Everts van der 
Joha, Maria Thomas 
 29 aug 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33766
I33765
45
Bijland, Johannes Opts 
de Jong, Pietje Meinderts 
 29 aug 1874Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60238
I60239
46
Dijkstra, Johannes (John) Hotses 
Andrae, Sytske (Sadie) Annes 
 29 aug 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18280
I15887
47
Akkerman(s), Jacob Symens 
Laagland, Anna Hettes 
 29 aug 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15810
I60330
48
Rienks, Anne Johannes 
Adema, Jinke Gjalts 
 29 aug 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32857
I60327
49
Unema, Abe Jans 
Damsma, Geertje Heerres 
 29 aug 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16847
I17715
50
Dijk, Febo 
Tolsma, Yttje Jans 
 29 aug 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62795
I17821

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 36 van 36

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Franzes, Otto 
 29 aug 1686Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101195
2
Jacobs, Marten 
 29 aug 1723Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2925
3
Eeltjes, Jan 
 29 aug 1728Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46662
4
Botes, Lutske 
 29 aug 1734Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88612
5
Aukes, Jentje 
 29 aug 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46099
6
Ottes, Teuntje 
 29 aug 1745Hemelum/Mirns/Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71978
7
Sijmens, Trijntje 
 29 aug 1745Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88187
8
Tolsma, Jan Klazes 
 29 aug 1748Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90124
9
Stapert, Antje Douwes 
 29 aug 1751St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73598
10
Jacobs, Popke 
 29 aug 1756Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42833
11
Liepkes, Hendrik 
 29 aug 1762Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103131
12
Minnes, Willem 
 29 aug 1762Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65818
13
Visser, Aafke Feikes 
 29 aug 1762Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72335
14
Lijkeles, Tialtje 
 29 aug 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43626
15
Postma, Sybrigjen Sybrens 
 29 aug 1773Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52419
16
Bloemhof, Jacob Sapes 
 29 aug 1779Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64743
17
Bouma, Ruurtje Jans 
 29 aug 1779IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73268
18
Feenstra, Gerrit Beerents 
 29 aug 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50401
19
Heins, Kunskje 
 29 aug 1779Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80093
20
Wijma, Jelle Rinderts 
 29 aug 1779Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69691
21
de Vries, Jarig Pieters 
 29 aug 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73706
22
Hollander, Minke Jans 
 29 aug 1784Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87253
23
Martens, Tryntje 
 29 aug 1784Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91313
24
Visser, Stijntje Eelzes 
 29 aug 1784Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98905
25
Heerma, Wigger Douwes 
 29 aug 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85606
26
Hiddema, Hiske Aanes 
 29 aug 1790Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39867
27
Jaarsma, Jan Dirks 
 29 aug 1790Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110225
28
Regnerus, Antje Jacobs 
 29 aug 1790Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7063
29
Tolsma, Levina Rinderts 
 29 aug 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13496
30
Verhulst, Johan 
 29 aug 1790Kortgene, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108738
31
Ymes, Antje 
 29 aug 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47664
32
Net, Tjeerd Joekes van der 
 29 aug 1802Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67164
33
Raadsveld, Arend Willems 
 29 aug 1802Nijehaske/Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56293
34
Sipma, Jeltje Aukes 
 29 aug 1802Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54615
35
Straatsma, Jacob Siedzes 
 29 aug 1802Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9846
36
de Vos, Grietje Klazes 
 29 aug 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58523