Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Karsten, Andries 
 29 jul 1741Nijelamer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102555
2
Braaksma, Froukjen Andries 
 29 jul 1766Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100329
3
Paulus, Geertje 
 29 jul 1771Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101455
4
Jans, Jeltje 
 29 jul 1775Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41863
5
Rodenhuis, Sjouke Sjoukes 
 29 jul 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36763
6
Kingma, Jitze Jacobs 
 29 jul 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13080
7
Faber, Jan Wytzes 
 29 jul 1777Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76211
8
Jans, Gertje 
 29 jul 1777Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102405
9
de Groot, Neeltje Hillebrands 
 29 jul 1781Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78799
10
Huizen, Hendrik Cornelis van 
 29 jul 1781Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5123
11
Nicolai, Anne Remkes 
 29 jul 1783Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58711
12
Boom, Saapke Pieters van der 
 29 jul 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76661
13
de Bildt, Arjen Abrahams 
 29 jul 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77898
14
Tuinstra, Lijsbert Arjens 
 29 jul 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60947
15
de Jong, Trijntie Lieuwes 
 29 jul 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98396
16
Werff, Grietje Joukes van der 
 29 jul 1787Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72535
17
Woude, Rinse Sytzes van der 
 29 jul 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14107
18
Tjerks, Durk 
 29 jul 1788Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79455
19
Elzinga, Klaas Syberens 
 29 jul 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62375
20
Faust, Antje Christiaans 
 29 jul 1790Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31096
21
Samel, Teunis Klazes 
 29 jul 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10245
22
Teitsma, Frans Andries 
 29 jul 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1943
23
de Jong, Trijntje Benjamins 
 29 jul 1791Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64791
24
Boersma, Dieuwke Sytzes 
 29 jul 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9143
25
Ploeg, Tjeerd Alderts van der 
 29 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10275
26
Zuurland, Aafke Johannes 
 29 jul 1792Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62712
27
Modderman, Jan Sjoerds 
 29 jul 1794Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5849
28
Wal, Imke Johannes van der 
 29 jul 1797Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40957
29
Hoekstra, Harmen IJsbrands 
 29 jul 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6222
30
Graaf, Janke Alderts de 
 29 jul 1799 I16795
31
Jansma, Sipke Wybrens 
 29 jul 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20856
32
Miedema, Tjitske Taedes 
 29 jul 1800Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7008
33
Kuipers, Grietje Jacobs 
 29 jul 1804Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30933
34
Sijes, Beitske 
 29 jul 1804Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80896
35
de Vos, Grietje Klazes 
 29 jul 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58523
36
Lourens, Sieds 
 29 jul 1808Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78792
37
Hoekstra, Jacob Meintes 
 29 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2633
38
Zoodsma, Falentijn Hendriks 
 29 jul 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I897
39
Althof, Douwe Aukes 
 29 jul 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101863
40
Hoek, Gerrit Tijssen van der 
 29 jul 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7562
41
Postma, Jacob Jilderts 
 29 jul 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5164
42
Tamminga, Ytzen Lieuwes 
 29 jul 1811Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41730
43
Vries, Meindert Jans de 
 29 jul 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11668
44
Woude, Ette Jans van der 
 29 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6956
45
Poortinga, Trijntje Wybes 
 29 jul 1813Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10363
46
Iedema, Sytske Pieters 
 29 jul 1817Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101846
47
Wierda, Afke Sytzes 
 29 jul 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24153
48
Andriessen, Doeke Andries 
 29 jul 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63904
49
Hijma, Grietje Heins 
 29 jul 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11868
50
Boer, Dirk Gosses de 
 29 jul 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9163

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Meintes, Johannes 
 29 jul 1789Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91047
2
Wijtses, Sijtske 
 29 jul 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91472
3
Barteles, Janke 
 29 jul 1809Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71689
4
Fokkes, Dieuke 
 29 jul 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106600
5
Berg, Trijntje van den 
 29 jul 1812Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99972
6
Pieters, Trijntje 
 29 jul 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23180
7
Borger, Jacob Leenderts 
 29 jul 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62240
8
Dijk, Jakob Hindriks 
 29 jul 1814t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96627
9
Wagenaar, Ale Mients 
 29 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26452
10
Weyma, Age Sakes 
 29 jul 1814 I69129
11
Helbig, Martinus (Martijn) Christaans 
 29 jul 1817Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76413
12
Jorritsma, Willem Rinses 
 29 jul 1817 I49086
13
Veen, Pieter Tijssens van der 
 29 jul 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88179
14
Boonstra, Eyse Pieters 
 29 jul 1821Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19574
15
de Vries, Sasker Fokkes 
 29 jul 1822Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43328
16
Folkertsma, Trijntje Johannes 
 29 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16152
17
Hessels, Pytje 
 29 jul 1822Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14733
18
Smit, Kornelis Jelles 
 29 jul 1822Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27338
19
Krol, Symentje Sybes 
 29 jul 1823Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74032
20
Vries, Saakje Alberts de 
 29 jul 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I829
21
Annes, Antje 
 29 jul 1824Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96505
22
Dijkstra, Rensje Jaspers 
 29 jul 1825 I77494
23
Kooi, Jacob Jans van der 
 29 jul 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5061
24
Postma, Tjalling Tammes 
 29 jul 1825Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72232
25
Sment, Janke Allardus 
 29 jul 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3186
26
van Tuin, Berendtje 
 29 jul 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80779
27
Andries, Sytske 
 29 jul 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2789
28
Klaver, Ale Jans 
 29 jul 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69525
29
Kramer, Wemeltje Tijssens 
 29 jul 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8199
30
Wiersma, Klaas Dirks 
 29 jul 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78437
31
Gravius, Maria Magdalena 
 29 jul 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49944
32
Gerks, Hiltje 
 29 jul 1828Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32631
33
Hoogterp, Maaike Jitzes 
 29 jul 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10968
34
Lettinga, Grietje Piers 
 29 jul 1828Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52636
35
Ferwerda, Gatske Sybes 
 29 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14857
36
Ferwerda, Trijntje Klazes 
 29 jul 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10469
37
Osenga, Aaltje Meinderts 
 29 jul 1831Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106506
38
Sinnema, Jan Tjipkes 
 29 jul 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81413
39
Woude, Pieter Pieters van der 
 29 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81419
40
Wal, Dirk Annes van der 
 29 jul 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31390
41
Wielinga, Ruurd Lieuwes 
 29 jul 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12424
42
Hiemstra, Jelmer Gerbens 
 29 jul 1836Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91164
43
van Kammen, Christoffel Djoerds 
 29 jul 1836Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22472
44
Visbeek, Dirkje Douwes 
 29 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82079
45
Bosma, Klaas Gosses 
 29 jul 1837Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2016
46
Allema, Alle Klases 
 29 jul 1839Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40572
47
Meinsma, Antje Romkes 
 29 jul 1839Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65788
48
Brink, Pieter Alberts 
 29 jul 1841Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96781
49
Dijk, Hendrikje Pieters van 
 29 jul 1842Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8065
50
Buurstra, Jeltje Sipkes 
 29 jul 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5967

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 42 van 42

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dirks, Sipke 
Ruurds, Trijntje 
 29 jul 1736Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80562
I83234
2
Gros, Valentijn Jans 
Hartog, Anna Margareta 
 29 jul 1745City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41446
I41447
3
Minnes, Lou 
Wytses, Antje 
 29 jul 1748Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89509
I89510
4
Kalma, Homme Dirks 
Jacobs, Hiltje 
 29 jul 1752Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41737
I41738
5
Jacobs, Jetze 
Ofkes, Haitske 
 29 jul 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32333
I32334
6
Jochems, Jochum 
Hessels, Teetske 
 29 jul 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50013
I50014
7
Douwes, Gerryt 
Gerryts, Gerrytje 
 29 jul 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90041
I90042
8
Clases, Claas 
Jans, Dieuke 
 29 jul 1770Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79850
I79851
9
Gerbens, Claas 
Heslinga, Teetske Sipkes 
 29 jul 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69842
I69843
10
Tjipkes, Auke 
Jans, Renske 
 29 jul 1770Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73757
I73758
11
Hendriks, Luitsen 
Meinderts, Engeltje 
 29 jul 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91414
I91415
12
Bakker, Jan Willems 
Jans, Trijntje 
 29 jul 1784Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58481
I58482
13
Dantuma, Pieter Roelofs 
Sijgers, Tjitske 
 29 jul 1787Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33783
I72655
14
van Jongebloed, Gerryt Aukes de Boer 
Attes, Rinske 
 29 jul 1787Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52759
I52760
15
Ferwerda, Gerben Sjoerds 
Gerrits, Trijntje 
 29 jul 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29845
I84730
16
Siderius, Jan Everts 
Anema, Trijntje Joukes 
 29 jul 1792Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17663
I97981
17
Veen, Pier Theunis van der 
Lykles, Trijntje 
 29 jul 1792Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75894
I75895
18
Braaksma, Jelke Jacobs 
de Jong, Bettje Tijsens 
 29 jul 1798Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89999
I90000
19
Dijk, Frans Lieuwes van 
Dijkstra, Tjitske Jobs 
 29 jul 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6471
I3851
20
Keizer, Gerben Gerrits 
Dobma, Mentje Doekes 
 29 jul 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9711
I9712
21
Oostwoud, Jan Roelofs 
de Glee, Yntske Jans 
 29 jul 1812Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95899
I95900
22
Kampstra, Freerk Brongers 
Eeltje, Mayke Sybes 
 29 jul 1813Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101257
I105029
23
Stellingwerf, Jelle Dirks 
Top(sma), Berber Willems 
 29 jul 1815Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35890
I35891
24
Viersen, Heerke Ypes 
Wal, Sibbeltje Pieters van der 
 29 jul 1815Mairie Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7344
I23529
25
Nijenhuis, Jan Willem te 
Beekmans, Janke Lammerts 
 29 jul 1820Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65842
I65839
26
Kobus(ma), Willem Doekes 
de Groot, Klaaske Klasen 
 29 jul 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23271
I23272
27
Korthuis, Evert (Everwin) Hendriks 
Palstring, Jantje Hendriks 
 29 jul 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33114
I33115
28
de Vries, Otte Siebolts 
Douma, Geertje Alles 
 29 jul 1829Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76816
I76817
29
de Rooij, Dirk 
de Rooij, Geertrui 
 29 jul 1830Capelle, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63820
I63821
30
Lepstra, Tjerk Feites 
Wal, Aafke Liepkes van der 
 29 jul 1843Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24042
I31914
31
Schotanus, Jan Martens 
Boomsma, Lolkje Lolkes 
 29 jul 1846Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40945
I40946
32
Bontekoe, Haring Taekes 
Wagenaar, Grietje Kornelis 
 29 jul 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7303
I7043
33
Visser, Geert 
Prosee, Antje Paulus 
 29 jul 1852Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70005
I69977
34
Kuiken, Klaas Klazes 
Bontekoe, Grietje Harings 
 29 jul 1880Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96950
I25149
35
Jonkman, Kornelis Nannes 
Lamringh, Jitske Hantjes 
 29 jul 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14129
I14137
36
Vlaskamp, Tjitze Wybrens 
Kuiphof, Antje Pieters 
 29 jul 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29454
I55115
37
Woude, Sipke Sjoerds van der 
Borger, Jacobje Eeltjes 
 29 jul 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52995
I59411
38
Wijngaarden, Cornelis Arjens 
Wijngaarden, Meino Arjens 
 29 jul 1886Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39951
I35703
39
Tjepkema, Aldert Hotzes 
Talsma, Jantje Ydes 
 29 jul 1899Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1005
I1004
40
Walstra, Antonius 
Jong, Anna 
 29 jul 1915Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90367
I90378
41
Kroes, Johannes (John) 
Marcus, Gertrude 
 29 jul 1931USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61954
I61962
42
Feenstra, Tjalling Jans 
Visser, Baukje Hanses 
 29 jul 1937Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63555
I63556

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jennes, Meindert 
 29 jul 1688Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83811
2
Haerkes, Sybe 
 29 jul 1704Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32036
3
Ypey, Willem Annes 
 29 jul 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15473
4
Tolsma, Wopke Rinnerts 
 29 jul 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57508
5
Dirks, Cornelis 
 29 jul 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91241
6
Wijga, Johannes Innes 
 29 jul 1736St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76993
7
Iedes, Antie 
 29 jul 1742Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80820
8
Igles, Sybren 
 29 jul 1742Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48499
9
Kloostra, Klaas Pieters 
 29 jul 1742Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88186
10
Joustra, Trijntje Oebles 
 29 jul 1753Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82686
11
Veltema, Rommert Kornelis 
 29 jul 1753Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21613
12
Boonstra, Afke Cornelis 
 29 jul 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45400
13
Pieters, Klaas 
 29 jul 1759Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75782
14
Slaper, Hendrik Geerts 
 29 jul 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98889
15
Heinema, Jan Louws 
 29 jul 1761Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50654
16
Wassenaar, Obbe Luitiens 
 29 jul 1763Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88176
17
Venema, Gabe Jans 
 29 jul 1764Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23913
18
Wiersma, Pieter Sjoerds 
 29 jul 1764Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65772
19
Rienks, Tietje 
 29 jul 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98492
20
Dijk, Meindert Baukes van 
 29 jul 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1801
21
Jaarsma, Tijs Aukes 
 29 jul 1770Oudega/Idzega/Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46962
22
Jans, Hindrik 
 29 jul 1770Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65931
23
Lijkeles, Akke 
 29 jul 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43625
24
Bergsma, Joukje Hendriks 
 29 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I735
25
Boersma, Antje Montes 
 29 jul 1781Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19971
26
Haan, Hylkjen AEbes de 
 29 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7859
27
Harsema, David Abrahams 
 29 jul 1781Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99867
28
Klazes, Sijke 
 29 jul 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65438
29
Lamsma, Arend Hanzes 
 29 jul 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30239
30
Rotsma, Jelle Anes 
 29 jul 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97631
31
Sjoerds, Wijpkie 
 29 jul 1781Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49965
32
Terpstra, Pietje Tjerks 
 29 jul 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63366
33
Boersma, Grietje Hotses 
 29 jul 1787Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21206
34
Boersma, Janke Pieters 
 29 jul 1787Terkaple/Akmarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91030
35
Boonstra, Trijntje Feikes 
 29 jul 1787Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17876
36
Ferwerda, Jan Klazes 
 29 jul 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18829
37
Jacobs, Eelke 
 29 jul 1787Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99224
38
Papma, Gerben Johannes 
 29 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45870
39
Braaksma, Feikje AEbes 
 29 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19494
40
Grevenstein, Akke Willems 
 29 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2286
41
Hiemstra, Aaltje Bouwes 
 29 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7406
42
Jacobs, Eelke 
 29 jul 1792Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99228
43
Meekma, Sytske Jacobs 
 29 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5556
44
Ploeg, Lubbert Martens van der 
 29 jul 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7519
45
Reitsma, Neeltje Teunis 
 29 jul 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59651
46
Schepers, Maaike Durks 
 29 jul 1792Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81614
47
Swart, Sjoerd Martens 
 29 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1714
48
Sytzes, Ruurd 
 29 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11728
49
Terpstra, Jelle Tjallings 
 29 jul 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39325
50
Wytsma, Abele Eeltjes 
 29 jul 1792IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102152

1 2 Volgende»