Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Nijdam, Klaas Botes 
 29 jun 1701Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102977
2
Kooistra, Gerrit Andries 
 29 jun 1753Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71640
3
Pieters, Lieuwe 
 29 jun 1758Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40161
4
Gerrits, Hiltje 
 29 jun 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65672
5
Boonstra, Wimke Eizes 
 29 jun 1766Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108885
6
Piersma, Pieter Willems 
 29 jun 1767Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109032
7
Swart, Lijsbert Klazes 
 29 jun 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4919
8
Cramerus, Pietje Andries 
 29 jun 1772Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65813
9
Johannes, Hessel 
 29 jun 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43504
10
Wagenaar, Mient Hendriks 
 29 jun 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5287
11
Wagenaar, Sybren Feites 
 29 jun 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61240
12
de Jong, Sjoerd Sjoerds 
 29 jun 1778Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84782
13
Schors, Willemke Durks van der 
 29 jun 1778Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85690
14
Terpstra, Antje Broers 
 29 jun 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54631
15
Oegema, Teunis Sikkes 
 29 jun 1779Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11090
16
Lei, Aaltje Roelofs van der 
 29 jun 1780Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2435
17
Boersma, Antje Montes 
 29 jun 1781Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19971
18
Kingma, Jan Jacobs 
 29 jun 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15488
19
Terpstra, Pietje Tjerks 
 29 jun 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63366
20
Schaafsma, Trijntje Pieters 
 29 jun 1782Veenklooster/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87216
21
Zwager, Klaaske Jans 
 29 jun 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40452
22
Akker, Stijntje Hendriks van den 
 29 jun 1787Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40316
23
Postmus, Jacob Jacobs 
 29 jun 1787Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90599
24
Hofma, Dirk Obbes 
 29 jun 1788Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97028
25
de Vries, Rinske Jacobs 
 29 jun 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85197
26
Vellinga, Sipke Reinders 
 29 jun 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12951
27
Ykema, Jeltje Klazes 
 29 jun 1789Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41845
28
Joekema, Gerben Scheltes 
 29 jun 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36137
29
Bouma, Klaas Teunis 
 29 jun 1793Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79311
30
Wal, Aaltje Dirks van der 
 29 jun 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1419
31
Cuperus, Grietje Jans 
 29 jun 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5237
32
Wieren, Reinder Gerbens van 
 29 jun 1799Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7801
33
de Jong, Maaike Sybes 
 29 jun 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79543
34
Hemkes, Stijntje Jans 
 29 jun 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6588
35
Zoodsma, Gerrit Pieters 
 29 jun 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I399
36
Meer, Leendert Kornelis van der 
 29 jun 1810Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57019
37
Koopmans, Hiltje Martens 
 29 jun 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26263
38
Vries, Jacobje Jacobs de 
 29 jun 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9689
39
Miedema, Geertje Teyes 
 29 jun 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11004
40
Wouda, Sytze Johannes 
 29 jun 1814Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7323
41
Borger, Schelte Abrahams 
 29 jun 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78072
42
Leest, Beitske Metskes van der 
 29 jun 1817Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20698
43
de Vries, Johannes Marcus 
 29 jun 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65321
44
Jensma, Hessel Jans 
 29 jun 1818 I41503
45
Broersma, Kornelis Popes 
 29 jun 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27251
46
Dokter, Pieter Franses 
 29 jun 1819Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40623
47
Hellinga, Feyke Botes 
 29 jun 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12617
48
Plantinga, Doeke Gerrits 
 29 jun 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14298
49
Visser, Pieter Thijsses 
 29 jun 1819Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15791
50
Tjessinga, Jelle Cornelis 
 29 jun 1820Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104421

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 138

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pijtters, Antie 
 29 jun 1788Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109736
2
Riemers, Jouke 
 29 jun 1804Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83711
3
Folkerts, Hiltje 
 29 jun 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19694
4
Boersma, Douwe Fokkes 
 29 jun 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97062
5
de Jong, Tiede Pytters 
 29 jun 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79319
6
Posthumus, Riemke Jaspers 
 29 jun 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10069
7
Windstra, Trijntje Jans 
 29 jun 1814Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97451
8
Dijkstra, Eeltje Minnes 
 29 jun 1817Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31795
9
de Zeebastiana, Afke Jans Dekker 
 29 jun 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26529
10
Tilkema, Ynske Douwes 
 29 jun 1818Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106390
11
de Jong, Anne Yedes 
 29 jun 1822Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27224
12
Postmus, Wytske Johannes 
 29 jun 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16761
13
Wiersma, Klaas Foekes 
 29 jun 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49704
14
Hoekstra, Antje Douwes 
 29 jun 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42476
15
Sippens, Jelle Thomas 
 29 jun 1826Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74732
16
Stellingwerf, Trijntje Cornelis 
 29 jun 1827Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99633
17
Alma, Jan Sakes 
 29 jun 1828Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6534
18
Westra, Johanna Melles 
 29 jun 1828 I33469
19
Bijlsma, Geertje Johannes 
 29 jun 1829Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90992
20
de Jong, Antje Barelds 
 29 jun 1830 I68598
21
Hak, Neeltje 
 29 jun 1830Everdingen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109161
22
Kramer, Klaaske Fokkes 
 29 jun 1830 I51554
23
Hartmans, Jorrit Reinders 
 29 jun 1833Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11043
24
Meters, Jisse Minnes 
 29 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5104
25
Reitsma, Harmen Reitzes 
 29 jun 1833Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10609
26
Dijkstra, Beitske Jentjes 
 29 jun 1834Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99895
27
Donga, Anthony Jans 
 29 jun 1835Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76298
28
Palsma, Jannigje Andeles 
 29 jun 1836Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57797
29
de Jong, Grietje Dirks 
 29 jun 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22675
30
Dijk, Trijntje Ates van 
 29 jun 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6230
31
Jensma, Jan Jaspers 
 29 jun 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17260
32
Kimsma, Sytse Sjoerds 
 29 jun 1838Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76872
33
Wiersma, Tjaepke Foekes 
 29 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49703
34
Boomsma, Lipkje Baukes 
 29 jun 1841 I10852
35
Monsma, Ytje Symens 
 29 jun 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7112
36
Wiersma, Rinske Douwes 
 29 jun 1841Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95446
37
Bennema, Ettje Harmens 
 29 jun 1842Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108031
38
Henstra, Joukjen Hylkes 
 29 jun 1842 I62653
39
Koops, Albertus Roelofs 
 29 jun 1842Vries, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102200
40
Sijtzes, Jetske 
 29 jun 1842Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76690
41
Terpstra, Dieuwke Douwes 
 29 jun 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12322
42
Faber, Neeltje Jacobs 
 29 jun 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49521
43
Roukema, Gerrit Lieuwes 
 29 jun 1843Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20085
44
Folkertsma, Wypkje Hiddes 
 29 jun 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5769
45
de Vries, Pietje Pieters 
 29 jun 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10536
46
Terpstra, Jacob Eelkes 
 29 jun 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26534
47
Dijkstra, Rinze Rinzes 
 29 jun 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50869
48
Hijma, Aaltje Abes 
 29 jun 1847Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24551
49
Nieuwenhuis, Trijntje Jans 
 29 jun 1847Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53663
50
Popma, Aldert Popkes 
 29 jun 1847 I62440

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pool, Jacobus 
Clouburgh, Janke Jacobs 
 29 jun 1704Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42705
I42706
2
Hendriks, Pyter 
Hendriks, Tjietske 
 29 jun 1727Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92840
I92839
3
Pytters, Willem 
Wybes, Janke 
 29 jun 1732Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94636
I94637
4
Hansma, Sijtse Douwes 
Potter, Lijsbet Harmens 
 29 jun 1738Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76065
I76067
5
Jansen, Jan 
Tjeerds, Eeke 
 29 jun 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86553
I86554
6
Rutgers, Simon 
Joukes, Rixtje 
 29 jun 1749Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71620
I71621
7
Arjens, Marten 
Wybbes, Jannigje 
 29 jun 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4613
I4614
8
Beerns, Roel 
Nicolay, Tjitske 
 29 jun 1766Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91497
I91496
9
Dortenaar, Wybe Nolkes 
Jans, Gertie 
 29 jun 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101565
I101566
10
Teekis, Jan 
Steevens, Durkje 
 29 jun 1766Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98665
I98666
11
Tijsses, Willem 
Doeyes, Sjoukje 
 29 jun 1766Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109919
I109920
12
Harts, Sipke 
van Broek, Pytje Tammes 
 29 jun 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81549
I81550
13
Muller, Lodewijk Johannes 
Jacobs, Jacobje 
 29 jun 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94055
I94058
14
Posthumus, Kornelis Kornelis 
Douma, Bregtje Watzes 
 29 jun 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19049
I19048
15
Stijlsma, Sjoerd Pieters 
Gerbens, Antje 
 29 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80567
I80566
16
Bijlsma, Tjerk Symens 
Terpstra, Geertje Romkes 
 29 jun 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38792
I38793
17
Greydanus, Ymte Jacobs 
Strikwerda, Marijke Cornelis 
 29 jun 1788Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68953
I68954
18
Postma, Hylke Atzes 
Reitsma, Jeltje Wytzes 
 29 jun 1788Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64912
I64913
19
Ringnalda, Bouwe Boetiuszn 
Saagmans, Aaltje 
 29 jun 1788Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102523
I102524
20
Tang, Johannes Jans 
Jans, Jannichje 
 29 jun 1788Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21854
I21853
21
Terpstra, Piebe Eelkes 
Renses, Dieuwke 
 29 jun 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6178
I6180
22
Tichelaar, Jelmer Pieters 
Kingma, Sybrigje Leenderts 
 29 jun 1794Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75542
I75543
23
Ytsma, Klaas Jans 
Damsma, Haayke Geerts 
 29 jun 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105320
I105321
24
Schaafstra, Mient Thomas 
Weide, Ynske Rienks van der 
 29 jun 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73405
I73406
25
Aukema, Paulus Feikes 
Bakker, Rientje Cornelis 
 29 jun 1800Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61725
I61726
26
Beerends, Fredrik 
Klazes, Stijntje 
 29 jun 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83007
I44061
27
Drent, Jan Luitzens 
Kooistra, Rinske Hedzers 
 29 jun 1800Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76725
I76726
28
Jans, Tijs 
Wijngaarden, Janke Pieters 
 29 jun 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61027
I61028
29
Boer, Jother Balthasar de 
Sikkama, Teetske Louwes 
 29 jun 1806Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7365
I7364
30
de Boer, Hessel Lieuwes 
Broers, Hijke 
 29 jun 1806Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95264
I95265
31
Dolstra, Gerrit Hendriks 
Engbrenghof, Willemke Gerrits 
 29 jun 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27242
I1722
32
Iedema, Pieter Douwes 
Visser, Lijsbeth Harmens 
 29 jun 1806Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63616
I63617
33
Landstra, Ate Sybes 
Stiensma, Tjitske Sjoerds 
 29 jun 1806Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74639
I74640
34
Rintjema, Marten Binnes 
Westra, Saeske Sjoerds 
 29 jun 1806Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37057
I37058
35
Stienstra, Jacob Jogchums 
Feitsma, Trijntje Jans 
 29 jun 1806Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38416
I38417
36
Viersen, Oebele Ypes 
Groot, Froukje Piers de 
 29 jun 1806Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7335
I7336
37
Bakker, Haitse Piekes 
Jacobs, Nieske 
 29 jun 1811Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105653
I105654
38
Koopsma, Sybe Dirks 
Dirks, Sara 
 29 jun 1811Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100084
I3854
39
Polstra, Tjeerd Tijsses 
Groot, Dirkje Dirks de 
 29 jun 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10779
I10830
40
Dalhuisen, Hendrik Alberts 
Witteveen, Derkjen Gerrits 
 29 jun 1812Vaassen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72704
I72705
41
Hoekstra, Foppe Cornelis 
Hoekstra, Dirkje Gerrits 
 29 jun 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11124
I11131
42
de Haan, Hessel Jans 
van Dijk, Doetje Mients 
 29 jun 1822Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24100
I24101
43
Veen, Luitzen Gijsberts van der 
de Roos, Doetje Rientzes 
 29 jun 1822Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74179
I74185
44
Meer, Ritske Johannes van der 
Smeding, Geertje Johannes 
 29 jun 1824Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4692
I2986
45
Veenstra, Eeuwe Teunis 
Hofstra, Antje Jans 
 29 jun 1824Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59743
I59756
46
Kampstra, Eertze Eebes 
Koopal, Baukje Alberts 
 29 jun 1825Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79858
I43090
47
Bos, Beert Walings 
de Boer, Tjamke Douwes 
 29 jun 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32139
I32140
48
Smit, Yke Wopkes 
Tichelaar, Antje Kornelis 
 29 jun 1834Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75578
I75583
49
Ondersma, Ritske Ysbrands 
Meulen, Abeltje Rinses van der 
 29 jun 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9763
I9764
50
Vries, Cornelis Johannes de 
Molenaar, Jannigje Annes 
 29 jun 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14667
I14668

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Feyckes, Nammen 
 29 jun 1704Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1486
2
Meinderts, Teunis 
 29 jun 1710Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82190
3
Jans, Grietje 
 29 jun 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43709
4
Pyters, Reiner 
 29 jun 1727Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1594
5
Rienks, Heebeltje 
 29 jun 1727Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88312
6
Sjabbes, Johannes 
 29 jun 1732Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44035
7
Tijssens, Janke 
 29 jun 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38789
8
Stelwagen, Leendert Johannes 
 29 jun 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43227
9
Sierps, Tetje 
 29 jun 1754Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95413
10
Alberts, AEbe 
 29 jun 1755Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43304
11
Jacobs, Antje 
 29 jun 1755Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100881
12
Jacobs, Regina 
 29 jun 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90234
13
Olivier, Sipke Lourens 
 29 jun 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14662
14
Rimmerts, Trijntje 
 29 jun 1760Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95022
15
de Vries, Aaltje Douwes 
 29 jun 1766Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74631
16
Eelkes, Jan 
 29 jun 1766Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77576
17
Hiemstra, Gatze Klazes 
 29 jun 1766Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78866
18
Jans, Pyttje 
 29 jun 1766Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6171
19
Symens, Fokeltje 
 29 jun 1766Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59684
20
van Althuis, Fetje Tjeerds 
 29 jun 1766Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41014
21
Velleman, Marijke Willems 
 29 jun 1766Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40961
22
Schouwerwou, Saakje Pieters 
 29 jun 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66687
23
Wijngaarden, Antje Willems 
 29 jun 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77772
24
Gaeles, Goffe 
 29 jun 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42813
25
Hoekstra, Sijke Foppes 
 29 jun 1777Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83479
26
Holwerda, Trijntje Atses 
 29 jun 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9848
27
Lettinga, Roelof Klases 
 29 jun 1777Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7434
28
Pieters, Andele 
 29 jun 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73694
29
van Loenen, Maria Lamina Hillegonda 
 29 jun 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107287
30
Everts, Jentje 
 29 jun 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17670
31
Heide, Grietje Berends van der 
 29 jun 1783Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56975
32
Jennes, Rinske 
 29 jun 1783Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47805
33
Oeges, Johannes 
 29 jun 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21707
34
Ritskes, Douwe 
 29 jun 1783Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76500
35
Boekhout, Rinske Harmanus 
 29 jun 1788Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74890
36
Koning, Willem Willems 
 29 jun 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66092
37
Olivier, Jan Lourens 
 29 jun 1788Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14501
38
Woude, Baukje Simons van der 
 29 jun 1788Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52635
39
Dogger, Fijtje Jacobs 
 29 jun 1794Oosterend, Texel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108125
40
Gribberts, Ritske 
 29 jun 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14337
41
Kooistra, Johannes Andries 
 29 jun 1794Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24690
42
Ark, Jitske Pieters van der 
 29 jun 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1050
43
Boersma, Pieter Sydses 
 29 jun 1800Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105062
44
Bruinsma, Berend Jans 
 29 jun 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43775
45
Buursma, Wytske Tjallings 
 29 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8964
46
Ferwerda, Nammen Gerbens 
 29 jun 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29847
47
Joukes, Klaas 
 29 jun 1800Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51128
48
Lont, Aafje Jans 
 29 jun 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79376
49
Tjeerds, Johannes 
 29 jun 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10874
50
Venema, Wypkjen Pieters 
 29 jun 1800Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3557

1 2 Volgende»