Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 141

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Pybes, Romkjen 
 29 mei 1723Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81213 genefer 
2
Jetzes, Sikke 
 29 mei 1745Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57034 genefer 
3
Folkertsma, Anna Johannes 
 29 mei 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33172 genefer 
4
Pieters, Andele 
 29 mei 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73694 genefer 
5
Feitsma, Jan Minnes 
 29 mei 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61832 genefer 
6
Kuik, Antje Dirks 
 29 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79777 genefer 
7
Beistra, Antje Ritskes 
 29 mei 1783Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84243 genefer 
8
Rozenga, Johannes Oedses (aka de Roos 
 29 mei 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17606 genefer 
9
Krol, Klaas Fopkes 
 29 mei 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6407 genefer 
10
Woude, Sytske Jans (aka Kleinerhuis) van der 
 29 mei 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49589 genefer 
11
de Vries, Jasper Annes 
 29 mei 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79028 genefer 
12
Kingma, Jacob Jans 
 29 mei 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10910 genefer 
13
Postma, Wytske Hylkes 
 29 mei 1790Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64909 genefer 
14
Terpstra, Grietje Martens 
 29 mei 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86532 genefer 
15
Noorderbaan, Hendrik Franzes 
 29 mei 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15215 genefer 
16
de Vries, Hattum Kornelis 
 29 mei 1794Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76723 genefer 
17
Steegstra, Wopke Andries 
 29 mei 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5509 genefer 
18
Plantinga, Wybren Foppes 
 29 mei 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11013 genefer 
19
Terpstra, Grietje Piebes 
 29 mei 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5726 genefer 
20
van Tuinen, Lolkje Rinzes 
 29 mei 1797Ritsumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70598 genefer 
21
Kampstra, Rense Mients 
 29 mei 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1294 genefer 
22
Veen, Trijntje Tabes van der 
 29 mei 1799Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100652 genefer 
23
Dijkstra, Klaas Eeltjes 
 29 mei 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I266 genefer 
24
Nicolay, Sikke Klazes 
 29 mei 1800Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55182 genefer 
25
Bonne, Neeke Cornelis 
 29 mei 1804Lies, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52767 genefer 
26
Feitsma, Mintje Klazes 
 29 mei 1804Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57251 genefer 
27
Elderkamp, Geesjen 
 29 mei 1807City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103605 genefer 
28
Velde, Janneke Martens van der 
 29 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16542 genefer 
29
Dijkman, Roelof Pieters 
 29 mei 1812Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I769 genefer 
30
Dijkstra, Lammert Jacobs 
 29 mei 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42204 genefer 
31
Rijpstra, Tytje Gerrits 
 29 mei 1813Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6692 genefer 
32
Marum, Sijke Hendriks van 
 29 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14813 genefer 
33
Ram, Klaaske Klazes 
 29 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18817 genefer 
34
Postma, Lijsbert Weeltjes 
 29 mei 1816Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83475 genefer 
35
Gosliga, Aafke Piers 
 29 mei 1817Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71605 genefer 
36
Stremler, Berber Lammerts 
 29 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11941 genefer 
37
Ebbens, Akke Harmens 
 29 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27187 genefer 
38
Jansma, Eeltje Harmens 
 29 mei 1818Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102627 genefer 
39
Schregardus, Jan Jans 
 29 mei 1819 I60676 genefer 
40
Zeilstra, Antje Tjeerds 
 29 mei 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7312 genefer 
41
Algra, Baukje Hendriks 
 29 mei 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85831 genefer 
42
Dijkstra, Antje Sipkes 
 29 mei 1820Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57934 genefer 
43
Dijkstra, Renske Renze 
 29 mei 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59943 genefer 
44
Dijk, Kornelis Jans van 
 29 mei 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11312 genefer 
45
Meulen, Rinske Geerts van der 
 29 mei 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6237 genefer 
46
Cuperus, Jacob Fokkes 
 29 mei 1823Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11792 genefer 
47
Stienstra, Albert Watzes 
 29 mei 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9106 genefer 
48
Jellema, Stillborn Johannes 
 29 mei 1825 I53505 genefer 
49
Kingma, Willemke Gosses 
 29 mei 1825 I27256 genefer 
50
Opdam, Rinske Geertruida 
 29 mei 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62581 genefer 

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Lautenbach, Willem Sybrens 
 29 mei 1802Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90081 genefer 
2
Jans, Geert 
 29 mei 1807Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99047 genefer 
3
Gerrits, Houwkjen 
 29 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81244 genefer 
4
Hanzes, Jan 
 29 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50704 genefer 
5
Krol, Nammen Jochums 
 29 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19095 genefer 
6
Harmens, Minne 
 29 mei 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23827 genefer 
7
Floris, Joukje 
 29 mei 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46196 genefer 
8
Sybes, Aukjen 
 29 mei 1815Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51644 genefer 
9
Stelwagen, Afke Hendriks 
 29 mei 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7496 genefer 
10
Keegstra, Ytje Sijes 
 29 mei 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5256 genefer 
11
Sybes, Trijntje 
 29 mei 1817Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61843 genefer 
12
Man, Aukje Tjipkes de 
 29 mei 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19620 genefer 
13
Kadijk, Rentje Jans 
 29 mei 1823Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90025 genefer 
14
Talsma, Jan Baukes 
 29 mei 1824Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6152 genefer 
15
Jellema, Stillborn Johannes 
 29 mei 1825 I53505 genefer 
16
Talsma, Eelke Sytzes 
 29 mei 1825Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13733 genefer 
17
Sijbrants, Jebge 
 29 mei 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96794 genefer 
18
Smits, Margaretha (Grietje) Jacobs 
 29 mei 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85140 genefer 
19
Strikwerda, Ulbe Jacobs 
 29 mei 1826Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90773 genefer 
20
Veen, Sytse Reinders van der 
 29 mei 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93967 genefer 
21
Koopsma, Sybe Dirks 
 29 mei 1827Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100084 genefer 
22
Wieringa, Froukje Pieters 
 29 mei 1827Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51531 genefer 
23
Zijlstra, Gijsbert Beerts 
 29 mei 1827 I48507 genefer 
24
Durks, Tyttje 
 29 mei 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90431 genefer 
25
Stender, Pieter Jansen 
 29 mei 1828Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31514 genefer 
26
Hofman, Jantje Baukes 
 29 mei 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53257 genefer 
27
Klazes, Trijntje 
 29 mei 1829Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30924 genefer 
28
Braaksma, Eeuwkjen Hilles 
 29 mei 1830Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82157 genefer 
29
Fransens, Dieuwke 
 29 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19321 genefer 
30
Sikma, Cornelis Jacobs 
 29 mei 1830 I32632 genefer 
31
Harkema, Brandje Warners 
 29 mei 1831Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86992 genefer 
32
Zijlstra, Tietje Lammerts 
 29 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13599 genefer 
33
Lyklama, Lykele Klazes 
 29 mei 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50037 genefer 
34
Jansma, Baatje Piers 
 29 mei 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9820 genefer 
35
Ambrosius, Philippus 
 29 mei 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61179 genefer 
36
Kloosterman, Andries Jacobs 
 29 mei 1835Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92627 genefer 
37
Driest, Jan Willems 
 29 mei 1836Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75651 genefer 
38
Heidema, Klaas Steffens 
 29 mei 1837Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94365 genefer 
39
Kingma, Johannes Sasses 
 29 mei 1837Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14359 genefer 
40
Woude, Ybeltje Wymers van der 
 29 mei 1838Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34350 genefer 
41
Bies, Hiltje Klazes 
 29 mei 1839Jubbega/Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58325 genefer 
42
Miedema, Hendrik Jelles 
 29 mei 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7737 genefer 
43
Terpstra, Jan Wiegers 
 29 mei 1840Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75450 genefer 
44
Minnema, Dieuke Jans 
 29 mei 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75599 genefer 
45
Kuiken, Maartje Arjens 
 29 mei 1842St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34922 genefer 
46
Ages, Antje 
 29 mei 1843Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49604 genefer 
47
Hiddema, Stillborn Montes 
 29 mei 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8657 genefer 
48
Hiddema, Stillborn Montes 
 29 mei 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100046 genefer 
49
Helmholt, Geert Arents 
 29 mei 1844Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57447 genefer 
50
Hoekstra, Jochem Heerkes 
 29 mei 1844St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97154 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 458

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Dirx, Doekle 
 29 mei 1701Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71136 genefer 
2
Oelties, Lolckjen 
 29 mei 1701Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71137 genefer 
3
Bouwes, Sjoert 
 29 mei 1710Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67844 genefer 
4
Pijtters, Jetske 
 29 mei 1710Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67845 genefer 
5
Jacobs, Antje (aka Aukje) 
 29 mei 1722Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46273 genefer 
6
Ram, Jochum 
 29 mei 1722Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46272 genefer 
7
Hilarides, Ybeltie Pijtters 
 29 mei 1729Pingjum/Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91335 genefer 
8
Steensma, Wijbe Lolles 
 29 mei 1729Pingjum/Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91334 genefer 
9
Joukes, Jouke 
 29 mei 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95479 genefer 
10
Reinders, Bauckjen 
 29 mei 1730Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44670 genefer 
11
Steenhuis, Jelmer Sikkes 
 29 mei 1730Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44669 genefer 
12
Sybrens, Jetske 
 29 mei 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95480 genefer 
13
Alberts, Jacobje 
 29 mei 1740Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93166 genefer 
14
Geerts, Albert 
 29 mei 1740Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93165 genefer 
15
Hansen, Hans 
 29 mei 1740Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85461 genefer 
16
Jans, Trijntje 
 29 mei 1740Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75168 genefer 
17
Jilts, Antje 
 29 mei 1740Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70530 genefer 
18
Johannis, Keimpe 
 29 mei 1740Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75167 genefer 
19
Pijters, Antje 
 29 mei 1740Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85463 genefer 
20
Pyters, Feitze 
 29 mei 1740Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70529 genefer 
21
Sijbes, Trijntie 
 29 mei 1740Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86634 genefer 
22
Sioerds, Pijter 
 29 mei 1740Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86633 genefer 
23
Baukes, Japke 
 29 mei 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88808 genefer 
24
Pybes, Sjoerd 
 29 mei 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88807 genefer 
25
Gerrits, Trijntje 
 29 mei 1759Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18696 genefer 
26
IJsbrands, Oeds 
 29 mei 1759Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18697 genefer 
27
Schregardus, Feikjen 
 29 mei 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89368 genefer 
28
Thijssen, Marten 
 29 mei 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68992 genefer 
29
Beerns, Trijntje 
 29 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86269 genefer 
30
Gerryts, Tjidske 
 29 mei 1763Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69189 genefer 
31
Hendriks, Ouwe 
 29 mei 1763Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69188 genefer 
32
Jacobs, Sybe 
 29 mei 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83054 genefer 
33
Jarigs, Antje 
 29 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76809 genefer 
34
Kuiken, Marten Arjens 
 29 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74512 genefer 
35
Pieters, Sybrig 
 29 mei 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83055 genefer 
36
Tammes, Tjeerd 
 29 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86268 genefer 
37
Douwes, Fokke 
 29 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85162 genefer 
38
Douwes, Gerben 
 29 mei 1768Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76587 genefer 
39
IJes, Anne 
 29 mei 1768Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97999 genefer 
40
Jans, Aelze 
 29 mei 1768Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87036 genefer 
41
Jans, Ymk 
 29 mei 1768Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98000 genefer 
42
Jelles, Emke 
 29 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85163 genefer 
43
Martens, Trijntje 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78121 genefer 
44
Piers, Ybeltie 
 29 mei 1768Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76588 genefer 
45
Pyters, Heere 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78120 genefer 
46
Ruurds, Vroukjen 
 29 mei 1768Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87037 genefer 
47
Douwes, Trijntje 
 29 mei 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69882 genefer 
48
Teekes, Joeke 
 29 mei 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69881 genefer 
49
Abes, Tryntie 
 29 mei 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84557 genefer 
50
Alberts, Jeltje 
 29 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44084 genefer 

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 76

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Nammens, Lysbeth 
 29 mei 1690Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1315 genefer 
2
Rochus, Dirk 
 29 mei 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85581 genefer 
3
Tabes, Lieuwe 
 29 mei 1712Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97337 genefer 
4
Oebeles, Froukjen 
 29 mei 1729Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15602 genefer 
5
Sibes, Pier 
 29 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67466 genefer 
6
Sybes, Hitje 
 29 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88254 genefer 
7
Auts, Froukjen 
 29 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43981 genefer 
8
Boyens, Tjietske 
 29 mei 1735Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47533 genefer 
9
Sioerds, Tomas 
 29 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44784 genefer 
10
Gaeles, Broer 
 29 mei 1740Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79555 genefer 
11
Douwes, Aaltje 
 29 mei 1746Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69617 genefer 
12
Jans, Geertje 
 29 mei 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1852 genefer 
13
Ymes, Wikjen 
 29 mei 1746Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75370 genefer 
14
Annes, Jan 
 29 mei 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77696 genefer 
15
Pieters, Riemkje 
 29 mei 1756Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15255 genefer 
16
Tjerks, Waatse 
 29 mei 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76836 genefer 
17
Steegstra, Janke Aukes 
 29 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8573 genefer 
18
Ates, Cornelis 
 29 mei 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77703 genefer 
19
Hantuma, Antje Dirks 
 29 mei 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91899 genefer 
20
Jans, Jantje 
 29 mei 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43840 genefer 
21
Lieuwes, Jantje 
 29 mei 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48022 genefer 
22
Sipkes, Fokeltje 
 29 mei 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42632 genefer 
23
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21972 genefer 
24
Glas, Sypkje Jans 
 29 mei 1770Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88281 genefer 
25
Abbinga, Gerben Abes 
 29 mei 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5907 genefer 
26
Dijkstra, Georg Frederik Jelles 
 29 mei 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68501 genefer 
27
Elsma, Meike Jacobs 
 29 mei 1774Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84991 genefer 
28
Herder, Sjoerdtje Durks 
 29 mei 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75103 genefer 
29
Riedstra, Sjoerd Riemers 
 29 mei 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82931 genefer 
30
Kienstra, Hitje Jans 
 29 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38003 genefer 
31
Lettinga, Pier Baukes 
 29 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26017 genefer 
32
Peizel, Gerrit Kornelis 
 29 mei 1785Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52324 genefer 
33
Slager, Jacob Jelles 
 29 mei 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7391 genefer 
34
Sluis, Foekje Minzes van der 
 29 mei 1785Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76210 genefer 
35
Willems, Tjeerd 
 29 mei 1785Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65448 genefer 
36
Berkenpas, Maartje Thieles 
 29 mei 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60922 genefer 
37
Bijlstra, Bartel Jarigs 
 29 mei 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2949 genefer 
38
Bons, Thomas Jentjes 
 29 mei 1791Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31736 genefer 
39
de Boer, Bregtje Symons 
 29 mei 1791Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27154 genefer 
40
Feykes, Itske 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46927 genefer 
41
Foekema, Aukjen Johannes 
 29 mei 1791Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87301 genefer 
42
Hoogstra, Saapke Roelofs 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47256 genefer 
43
Jans, Sjoerd 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47096 genefer 
44
Jongma, Tietje Meinderts (aka de Jong) 
 29 mei 1791Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48163 genefer 
45
Kloosterman, Jan Wiltjes 
 29 mei 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43601 genefer 
46
Miedema, Sybe Martens 
 29 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5808 genefer 
47
Patrouilje, Gerben Pieters 
 29 mei 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10518 genefer 
48
Vlas, Antje Siemens 
 29 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6496 genefer 
49
Vries, Klaas Sakes de 
 29 mei 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3463 genefer 
50
Wiedema, Hotske Ruurds 
 29 mei 1791Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61872 genefer 

1 2 Volgende»