Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pybes, Romkjen 
 29 mei 1723Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81213
2
Jetzes, Sikke 
 29 mei 1745Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57034
3
Folkertsma, Anna Johannes 
 29 mei 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33172
4
Pieters, Andele 
 29 mei 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73694
5
Feitsma, Jan Minnes 
 29 mei 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61832
6
Kuik, Antje Dirks 
 29 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79777
7
Beistra, Antje Ritskes 
 29 mei 1783Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84243
8
Rozenga, Johannes Oedses (aka de Roos 
 29 mei 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17606
9
Krol, Klaas Fopkes 
 29 mei 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6407
10
Woude, Sytske Jans (aka Kleinerhuis) van der 
 29 mei 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49589
11
de Vries, Jasper Annes 
 29 mei 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79028
12
Kingma, Jacob Jans 
 29 mei 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10910
13
Postma, Wytske Hylkes 
 29 mei 1790Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64909
14
Terpstra, Grietje Martens 
 29 mei 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86532
15
Noorderbaan, Hendrik Franzes 
 29 mei 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15215
16
de Vries, Hattum Kornelis 
 29 mei 1794Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76723
17
Steegstra, Wopke Andries 
 29 mei 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5509
18
Plantinga, Wybren Foppes 
 29 mei 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11013
19
Terpstra, Grietje Piebes 
 29 mei 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5726
20
van Tuinen, Lolkje Rinzes 
 29 mei 1797Ritsumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70598
21
Kampstra, Rense Mients 
 29 mei 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1294
22
Veen, Trijntje Tabes van der 
 29 mei 1799Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100652
23
Dijkstra, Klaas Eeltjes 
 29 mei 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I266
24
Duizendstra, Hendrik Klazes 
 29 mei 1800Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105370
25
Nicolay, Sikke Klazes 
 29 mei 1800Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55182
26
Bonne, Neeke Cornelis 
 29 mei 1804Lies, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52767
27
Feitsma, Mintje Klazes 
 29 mei 1804Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57251
28
Elderkamp, Geesjen 
 29 mei 1807City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103605
29
Velde, Janneke Martens van der 
 29 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16542
30
Dijkman, Roelof Pieters 
 29 mei 1812Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I769
31
Dijkstra, Lammert Jacobs 
 29 mei 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42204
32
Rijpstra, Tytje Gerrits 
 29 mei 1813Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6692
33
Maas, Lieven van der 
 29 mei 1815Wissenkerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107640
34
Marum, Sijke Hendriks van 
 29 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14813
35
Ram, Klaaske Klazes 
 29 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18817
36
Postma, Lijsbert Weeltjes 
 29 mei 1816Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83475
37
Gosliga, Aafke Piers 
 29 mei 1817Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71605
38
Stremler, Berber Lammerts 
 29 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11941
39
Ebbens, Akke Harmens 
 29 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27187
40
Jansma, Eeltje Harmens 
 29 mei 1818Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102627
41
Schregardus, Jan Jans 
 29 mei 1819 I60676
42
Zeilstra, Antje Tjeerds 
 29 mei 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7312
43
Algra, Baukje Hendriks 
 29 mei 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85831
44
Dijkstra, Antje Sipkes 
 29 mei 1820Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57934
45
Dijkstra, Renske Renze 
 29 mei 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59943
46
Dijk, Kornelis Jans van 
 29 mei 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11312
47
Meulen, Rinske Geerts van der 
 29 mei 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6237
48
Cuperus, Jacob Fokkes 
 29 mei 1823Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11792
49
Stienstra, Albert Watzes 
 29 mei 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9106
50
Jellema, Stillborn Johannes 
 29 mei 1825 I53505

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Lautenbach, Willem Sybrens 
 29 mei 1802Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90081
2
Jans, Geert 
 29 mei 1807Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99047
3
Gerrits, Houwkjen 
 29 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81244
4
Hanzes, Jan 
 29 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50704
5
Krol, Nammen Jochums 
 29 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19095
6
Harmens, Minne 
 29 mei 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23827
7
Floris, Joukje 
 29 mei 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46196
8
Sybes, Aukjen 
 29 mei 1815Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51644
9
Stelwagen, Afke Hendriks 
 29 mei 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7496
10
Keegstra, Ytje Sijes 
 29 mei 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5256
11
Sybes, Trijntje 
 29 mei 1817Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61843
12
Man, Aukje Tjipkes de 
 29 mei 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19620
13
Donia, Ymkje Harmens 
 29 mei 1821Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106198
14
Kadijk, Rentje Jans 
 29 mei 1823Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90025
15
Talsma, Jan Baukes 
 29 mei 1824Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6152
16
Jellema, Stillborn Johannes 
 29 mei 1825 I53505
17
Talsma, Eelke Sytzes 
 29 mei 1825Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13733
18
Sijbrants, Jebge 
 29 mei 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96794
19
Smits, Margaretha (Grietje) Jacobs 
 29 mei 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85140
20
Strikwerda, Ulbe Jacobs 
 29 mei 1826Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90773
21
Veen, Sytse Reinders van der 
 29 mei 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93967
22
Koopsma, Sybe Dirks 
 29 mei 1827Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100084
23
Wieringa, Froukje Pieters 
 29 mei 1827Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51531
24
Zijlstra, Gijsbert Beerts 
 29 mei 1827 I48507
25
Durks, Tyttje 
 29 mei 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90431
26
Stender, Pieter Jansen 
 29 mei 1828Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31514
27
Hofman, Jantje Baukes 
 29 mei 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53257
28
Klazes, Trijntje 
 29 mei 1829Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30924
29
Braaksma, Eeuwkjen Hilles 
 29 mei 1830Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82157
30
Fransens, Dieuwke 
 29 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19321
31
Sikma, Cornelis Jacobs 
 29 mei 1830Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32632
32
Harkema, Brandje Warners 
 29 mei 1831Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86992
33
Zijlstra, Tietje Lammerts 
 29 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13599
34
Lyklama, Lykele Klazes 
 29 mei 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50037
35
Jansma, Baatje Piers 
 29 mei 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9820
36
Ambrosius, Philippus 
 29 mei 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61179
37
Kloosterman, Andries Jacobs 
 29 mei 1835Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92627
38
Driest, Jan Willems 
 29 mei 1836Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75651
39
Heidema, Klaas Steffens 
 29 mei 1837Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94365
40
Kingma, Johannes Sasses 
 29 mei 1837Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14359
41
Woude, Ybeltje Wymers van der 
 29 mei 1838Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34350
42
Bies, Hiltje Klazes 
 29 mei 1839Jubbega/Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58325
43
Miedema, Hendrik Jelles 
 29 mei 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7737
44
Terpstra, Jan Wiegers 
 29 mei 1840Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75450
45
Minnema, Dieuke Jans 
 29 mei 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75599
46
Klazinga, Jan Jans 
 29 mei 1842Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36901
47
Kuiken, Maartje Arjens 
 29 mei 1842St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34922
48
Ages, Antje 
 29 mei 1843Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49604
49
Hiddema, Stillborn Montes 
 29 mei 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8657
50
Hiddema, Stillborn Montes 
 29 mei 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100046

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 236

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dirx, Doekle 
Oelties, Lolckjen 
 29 mei 1701Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71136
I71137
2
Bouwes, Sjoert 
Pijtters, Jetske 
 29 mei 1710Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67844
I67845
3
Ram, Jochum 
Jacobs, Antje 
 29 mei 1722Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46272
I46273
4
Steensma, Wijbe Lolles 
Hilarides, Ybeltie Pijtters 
 29 mei 1729Pingjum/Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91334
I91335
5
Joukes, Jouke 
Sybrens, Jetske 
 29 mei 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95479
I95480
6
Steenhuis, Jelmer Sikkes 
Reinders, Bauckjen 
 29 mei 1730Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44669
I44670
7
Geerts, Albert 
Alberts, Jacobje 
 29 mei 1740Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93165
I93166
8
Hansen, Hans 
Pijters, Antje 
 29 mei 1740Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85461
I85463
9
Johannis, Keimpe 
Jans, Trijntje 
 29 mei 1740Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75167
I75168
10
Pyters, Feitze 
Jilts, Antje 
 29 mei 1740Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70529
I70530
11
Sioerds, Pijter 
Sijbes, Trijntie 
 29 mei 1740Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86633
I86634
12
Pybes, Sjoerd 
Baukes, Japke 
 29 mei 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88807
I88808
13
IJsbrands, Oeds 
Gerrits, Trijntje 
 29 mei 1759Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18697
I18696
14
Jans, Gerben 
Wiersma, Grietje Feddes 
 29 mei 1759Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47745
I42964
15
Thijssen, Marten 
Schregardus, Feikjen 
 29 mei 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68992
I89368
16
Hendriks, Ouwe 
Gerryts, Tjidske 
 29 mei 1763Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69188
I69189
17
Jacobs, Sybe 
Pieters, Sybrig 
 29 mei 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83054
I83055
18
Kuiken, Marten Arjens 
Jarigs, Antje 
 29 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74512
I76809
19
Tammes, Tjeerd 
Beerns, Trijntje 
 29 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86268
I86269
20
Douwes, Fokke 
Jelles, Emke 
 29 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85162
I85163
21
Douwes, Gerben 
Piers, Ybeltie 
 29 mei 1768Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76587
I76588
22
IJes, Anne 
Jans, Ymk 
 29 mei 1768Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97999
I98000
23
Jans, Aelze 
Ruurds, Vroukjen 
 29 mei 1768Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87036
I87037
24
Pyters, Heere 
Martens, Trijntje 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78120
I78121
25
Teekes, Joeke 
Douwes, Trijntje 
 29 mei 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69881
I69882
26
Hessels, Jan 
Oedses, Aukjen 
 29 mei 1774Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75699
I75700
27
Jans, Marten 
Cornelis, Jeltie 
 29 mei 1774Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85497
I85498
28
Klazes, Kornelis 
Alberts, Jeltje 
 29 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44027
I44084
29
Runia, Pyter Teunissen 
Steeg, Sjoukje Daams van der 
 29 mei 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76606
I76607
30
Ruth, Eelke Johannes 
Reynders, Gretske 
 29 mei 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91545
I91546
31
Ruurds, Lieuwe 
Cornelis, Antie 
 29 mei 1774Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83049
I83050
32
Wybes, Hindrik 
Sytses, Aukjen 
 29 mei 1774Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100101
I100102
33
Wynsens, Auke 
Abes, Tryntie 
 29 mei 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89231
I84557
34
Abes, Jacob 
Karstens, Elske 
 29 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78779
I51322
35
Akkerhof, Folkert Tjallings 
Wal, Johanna Sipkes van der 
 29 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5977
I5978
36
Amiraal, Einte Jochums 
Visser, Aukje Freerks 
 29 mei 1785Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14983
I14984
37
Boer, Goffe Jans de 
Jaarsma, Trijntje Dirks 
 29 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21331
I21330
38
de Vries, Gjalt Harkes 
Jelkes, Douwtzen 
 29 mei 1785Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68674
I68673
39
Goslings, Douwe 
de Vries, Gettje Willems 
 29 mei 1785Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83303
I83304
40
Haarsma, Pieter Pieters 
Kuip, Jantje Gijsberts 
 29 mei 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47670
I47671
41
Hoekstra, Pieter Reinders 
Jans, Trijntje 
 29 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2733
I2734
42
Jans, Jan 
Douma, Trijntje Minnes 
 29 mei 1785Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97603
I97604
43
Kloet, Sake Jans van der 
de Weerd, Fintje Dirks 
 29 mei 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83426
I83427
44
Leeghof, Sybrand Jans 
Bijlsma, Ymkje Douwes 
 29 mei 1785Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62244
I62245
45
Minnema, Wieger Minnes 
de Groot, Aukje Jogchums 
 29 mei 1785Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53837
I53838
46
Postma, Makke Makkes 
Meints, Aaltje 
 29 mei 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75066
I52335
47
Reidendein, Klaas Lykeles 
Westerhof, Sytske Haayes 
 29 mei 1785Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47413
I47414
48
Tjerks, Douwe 
Doekes, Korneliske 
 29 mei 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72490
I72491
49
van Schepen, Gerrit Feikes 
Teunis, Aukje 
 29 mei 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104516
I104517
50
van Vliet, Haye Klases 
Form, Tetje van der 
 29 mei 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91382
I91383

1 2 3 4 5 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammens, Lysbeth 
 29 mei 1690Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1315
2
Rochus, Dirk 
 29 mei 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85581
3
Tabes, Lieuwe 
 29 mei 1712Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97337
4
Oebeles, Froukjen 
 29 mei 1729Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15602
5
Sibes, Pier 
 29 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67466
6
Sybes, Hitje 
 29 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88254
7
Auts, Froukjen 
 29 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43981
8
Boyens, Tjietske 
 29 mei 1735Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47533
9
Sioerds, Tomas 
 29 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44784
10
Gaeles, Broer 
 29 mei 1740Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79555
11
Douwes, Aaltje 
 29 mei 1746Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69617
12
Jans, Geertje 
 29 mei 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1852
13
Ymes, Wikjen 
 29 mei 1746Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75370
14
Annes, Jan 
 29 mei 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77696
15
Pieters, Riemkje 
 29 mei 1756Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15255
16
Tjerks, Waatse 
 29 mei 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76836
17
Herrema, Gerrit Jans 
 29 mei 1763Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105086
18
Steegstra, Janke Aukes 
 29 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8573
19
Ates, Cornelis 
 29 mei 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77703
20
Hantuma, Antje Dirks 
 29 mei 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91899
21
Jans, Jantje 
 29 mei 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43840
22
Lieuwes, Jantje 
 29 mei 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48022
23
Sipkes, Fokeltje 
 29 mei 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42632
24
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21972
25
Glas, Sypkje Jans 
 29 mei 1770Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88281
26
Pijters, Sjoerdt 
 29 mei 1770Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108848
27
Abbinga, Gerben Abes 
 29 mei 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5907
28
Dijkstra, Georg Frederik Jelles 
 29 mei 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68501
29
Elsma, Meike Jacobs 
 29 mei 1774Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84991
30
Herder, Sjoerdtje Durks 
 29 mei 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75103
31
Riedstra, Sjoerd Riemers 
 29 mei 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82931
32
Kienstra, Hitje Jans 
 29 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38003
33
Lettinga, Pier Baukes 
 29 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26017
34
Peizel, Gerrit Kornelis 
 29 mei 1785Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52324
35
Slager, Jacob Jelles 
 29 mei 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7391
36
Sluis, Foekje Minzes van der 
 29 mei 1785Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76210
37
Willems, Tjeerd 
 29 mei 1785Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65448
38
Berkenpas, Maartje Thieles 
 29 mei 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60922
39
Bijlstra, Bartel Jarigs 
 29 mei 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2949
40
Bons, Thomas Jentjes 
 29 mei 1791Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31736
41
de Boer, Bregtje Symons 
 29 mei 1791Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27154
42
Feykes, Itske 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46927
43
Foekema, Aukjen Johannes 
 29 mei 1791Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87301
44
Hoogstra, Saapke Roelofs 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47256
45
Jans, Sjoerd 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47096
46
Jongma, Tietje Meinderts (aka de Jong) 
 29 mei 1791Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48163
47
Kloosterman, Jan Wiltjes 
 29 mei 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43601
48
Miedema, Sybe Martens 
 29 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5808
49
Patrouilje, Gerben Pieters 
 29 mei 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10518
50
Viersen, Grietje Heerkes 
 29 mei 1791Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25681

1 2 Volgende»