Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pybes, Romkjen 
 29 mei 1723Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81213
2
Jetzes, Sikke 
 29 mei 1745Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57034
3
Heins, Grietje 
 29 mei 1764Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111475
4
Folkertsma, Anna Johannes 
 29 mei 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33172
5
Folkertsma, Johannes Aukes 
 29 mei 1777Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113071
6
Pieters, Andele 
 29 mei 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73694
7
Feitsma, Jan Minnes 
 29 mei 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61832
8
Kuik, Antje Dirks 
 29 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79777
9
Beistra, Antje Ritskes 
 29 mei 1783Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84243
10
Rozenga, Johannes Oedses (aka de Roos 
 29 mei 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17606
11
Krol, Klaas Fopkes 
 29 mei 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6407
12
Woude, Sytske Jans (aka Kleinerhuis) van der 
 29 mei 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49589
13
de Vries, Jasper Annes 
 29 mei 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79028
14
Kingma, Jacob Jans 
 29 mei 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10910
15
Postma, Wytske Hylkes 
 29 mei 1790Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64909
16
Terpstra, Grietje Martens 
 29 mei 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86532
17
Noorderbaan, Hendrik Franzes 
 29 mei 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15215
18
de Vries, Hattum Kornelis 
 29 mei 1794Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76723
19
Steegstra, Wopke Andries 
 29 mei 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5509
20
Plantinga, Wybren Foppes 
 29 mei 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11013
21
Terpstra, Grietje Piebes 
 29 mei 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5726
22
van Tuinen, Lolkje Rinzes 
 29 mei 1797Ritsumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70598
23
Kampstra, Rense Mients 
 29 mei 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1294
24
Steringa, Thomas Jaspers 
 29 mei 1799Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112064
25
Veen, Trijntje Tabes van der 
 29 mei 1799Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100652
26
Dijkstra, Klaas Eeltjes 
 29 mei 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I266
27
Duizendstra, Hendrik Klazes 
 29 mei 1800Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105370
28
Nicolay, Sikke Klazes 
 29 mei 1800Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55182
29
Bonne, Neeke Cornelis 
 29 mei 1804Lies, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52767
30
Feitsma, Mintje Klazes 
 29 mei 1804Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57251
31
Elderkamp, Geesjen 
 29 mei 1807City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103605
32
Velde, Janneke Martens van der 
 29 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16542
33
Dijkman, Roelof Pieters 
 29 mei 1812Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I769
34
Dijkstra, Lammert Jacobs 
 29 mei 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42204
35
Rijpstra, Tytje Gerrits 
 29 mei 1813Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6692
36
Maas, Lieven van der 
 29 mei 1815Wissenkerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107640
37
Marum, Sijke Hendriks van 
 29 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14813
38
Ram, Klaaske Klazes 
 29 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18817
39
Postma, Lijsbert Weeltjes 
 29 mei 1816Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83475
40
Gosliga, Aafke Piers 
 29 mei 1817Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71605
41
Stremler, Berber Lammerts 
 29 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11941
42
Ebbens, Akke Harmens 
 29 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27187
43
Jansma, Eeltje Harmens 
 29 mei 1818Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102627
44
Schregardus, Jan Jans 
 29 mei 1819 I60676
45
Zeilstra, Antje Tjeerds 
 29 mei 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7312
46
Algra, Baukje Hendriks 
 29 mei 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85831
47
Dijkstra, Antje Sipkes 
 29 mei 1820Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57934
48
Dijkstra, Renske Renze 
 29 mei 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59943
49
Dijk, Kornelis Jans van 
 29 mei 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11312
50
Meulen, Rinske Geerts van der 
 29 mei 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6237

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Zuidema, Meine Harm \ Willem 
 29 mei 1788City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111391
2
Lautenbach, Willem Sybrens 
 29 mei 1802Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90081
3
Jans, Geert 
 29 mei 1807Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99047
4
Gerrits, Houwkjen 
 29 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81244
5
Hanzes, Jan 
 29 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50704
6
Krol, Nammen Jochums 
 29 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19095
7
Harmens, Minne 
 29 mei 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23827
8
Piekema, Pieke Pieters 
 29 mei 1812Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111973
9
Floris, Joukje 
 29 mei 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46196
10
Sybes, Aukjen 
 29 mei 1815Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51644
11
Stelwagen, Afke Hendriks 
 29 mei 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7496
12
Keegstra, Ytje Sijes 
 29 mei 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5256
13
Sybes, Trijntje 
 29 mei 1817Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61843
14
Man, Aukje Tjipkes de 
 29 mei 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19620
15
Donia, Ymkje Harmens 
 29 mei 1821Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106198
16
Kadijk, Rentje Jans 
 29 mei 1823Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90025
17
Talsma, Jan Baukes 
 29 mei 1824Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6152
18
Jellema, Stillborn Johannes 
 29 mei 1825 I53505
19
Talsma, Eelke Sytzes 
 29 mei 1825Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13733
20
Sijbrants, Jebge 
 29 mei 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96794
21
Smits, Margaretha (Grietje) Jacobs 
 29 mei 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85140
22
Strikwerda, Ulbe Jacobs 
 29 mei 1826Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90773
23
Veen, Sytse Reinders van der 
 29 mei 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93967
24
Koopsma, Sybe Dirks 
 29 mei 1827Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100084
25
Wieringa, Froukje Pieters 
 29 mei 1827Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51531
26
Zijlstra, Gijsbert Beerts 
 29 mei 1827 I48507
27
Durks, Tyttje 
 29 mei 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90431
28
Stender, Pieter Jansen 
 29 mei 1828Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31514
29
Hofman, Jantje Baukes 
 29 mei 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53257
30
Klazes, Trijntje 
 29 mei 1829Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30924
31
Braaksma, Eeuwkjen Hilles 
 29 mei 1830Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82157
32
Fransens, Dieuwke 
 29 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19321
33
Sikma, Cornelis Jacobs 
 29 mei 1830Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32632
34
Harkema, Brandje Warners 
 29 mei 1831Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86992
35
Zijlstra, Tietje Lammerts 
 29 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13599
36
Lyklama, Lykele Klazes 
 29 mei 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50037
37
Jansma, Baatje Piers 
 29 mei 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9820
38
Ambrosius, Philippus 
 29 mei 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61179
39
Kloosterman, Andries Jacobs 
 29 mei 1835Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92627
40
Driest, Jan Willems 
 29 mei 1836Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75651
41
Heidema, Klaas Steffens 
 29 mei 1837Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94365
42
Kingma, Johannes Sasses 
 29 mei 1837Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14359
43
Woude, Ybeltje Wymers van der 
 29 mei 1838Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34350
44
Bies, Hiltje Klazes 
 29 mei 1839Jubbega/Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58325
45
Miedema, Hendrik Jelles 
 29 mei 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7737
46
Terpstra, Jan Wiegers 
 29 mei 1840Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75450
47
Minnema, Dieuke Jans 
 29 mei 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75599
48
Klazinga, Jan Jans 
 29 mei 1842Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36901
49
Kuiken, Maartje Arjens 
 29 mei 1842St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34922
50
Ages, Antje 
 29 mei 1843Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49604

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 252

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dirx, Doekle 
Oelties, Lolckjen 
 29 mei 1701Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71136
I71137
2
Bouwes, Sjoert 
Pijtters, Jetske 
 29 mei 1710Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67844
I67845
3
Goslings, Jan 
Eelses, Trijntie 
 29 mei 1718Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113287
I113288
4
Ram, Jochum 
Jacobs, Antje 
 29 mei 1722Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46272
I46273
5
Steensma, Wijbe Lolles 
Hilarides, Ybeltie Pijtters 
 29 mei 1729Pingjum/Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91334
I91335
6
Joukes, Jouke 
Sybrens, Jetske 
 29 mei 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95479
I95480
7
Steenhuis, Jelmer Sikkes 
Reinders, Bauckjen 
 29 mei 1730Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44669
I44670
8
Geerts, Albert 
Alberts, Jacobje 
 29 mei 1740Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93165
I93166
9
Hansen, Hans 
Pijters, Antje 
 29 mei 1740Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85461
I85463
10
Johannis, Keimpe 
Jans, Trijntje 
 29 mei 1740Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75167
I75168
11
Pyters, Feitze 
Jilts, Antje 
 29 mei 1740Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70529
I70530
12
Sioerds, Pijter 
Sijbes, Trijntie 
 29 mei 1740Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86633
I86634
13
Djoerds, Durk 
Pytters, Mayke 
 29 mei 1757Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110231
I110232
14
Pybes, Sjoerd 
Baukes, Japke 
 29 mei 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88807
I88808
15
Wybes, Wessel 
Oepts, Janke 
 29 mei 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109668
I109669
16
IJsbrands, Oeds 
Gerrits, Trijntje 
 29 mei 1759Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18697
I18696
17
Jans, Gerben 
Wiersma, Grietje Feddes 
 29 mei 1759Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47745
I42964
18
Thijssen, Marten 
Schregardus, Feikjen 
 29 mei 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68992
I89368
19
Hendriks, Ouwe 
Gerryts, Tjidske 
 29 mei 1763Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69188
I69189
20
Jacobs, Sybe 
Pieters, Sybrig 
 29 mei 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83054
I83055
21
Kuiken, Marten Arjens 
Jarigs, Antje 
 29 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74512
I76809
22
Tammes, Tjeerd 
Beerns, Trijntje 
 29 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86268
I86269
23
Douwes, Fokke 
Jelles, Emke 
 29 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85162
I85163
24
Douwes, Gerben 
Piers, Ybeltie 
 29 mei 1768Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76587
I76588
25
IJes, Anne 
Jans, Ymk 
 29 mei 1768Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97999
I98000
26
Jans, Aelze 
Ruurds, Vroukjen 
 29 mei 1768Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87036
I87037
27
Pyters, Heere 
Martens, Trijntje 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78120
I78121
28
Teekes, Joeke 
Douwes, Trijntje 
 29 mei 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69881
I69882
29
Hessels, Jan 
Oedses, Aukjen 
 29 mei 1774Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75699
I75700
30
Jans, Marten 
Cornelis, Jeltie 
 29 mei 1774Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85497
I85498
31
Klazes, Kornelis 
Alberts, Jeltje 
 29 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44027
I44084
32
Runia, Pyter Teunissen 
Steeg, Sjoukje Daams van der 
 29 mei 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76606
I76607
33
Ruth, Eelke Johannes 
Reynders, Gretske 
 29 mei 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91545
I91546
34
Ruurds, Lieuwe 
Cornelis, Antie 
 29 mei 1774Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83049
I83050
35
Wybes, Hindrik 
Sytses, Aukjen 
 29 mei 1774Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100101
I100102
36
Wynsens, Auke 
Abes, Tryntie 
 29 mei 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89231
I84557
37
Abes, Jacob 
Karstens, Elske 
 29 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78779
I51322
38
Akkerhof, Folkert Tjallings 
Wal, Johanna Sipkes van der 
 29 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5977
I5978
39
Amiraal, Einte Jochums 
Visser, Aukje Freerks 
 29 mei 1785Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14983
I14984
40
Boer, Goffe Jans de 
Jaarsma, Trijntje Dirks 
 29 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21331
I21330
41
de Vries, Gjalt Harkes 
Jelkes, Douwtzen 
 29 mei 1785Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68674
I68673
42
Goslings, Douwe 
de Vries, Gettje Willems 
 29 mei 1785Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83303
I83304
43
Haarsma, Pieter Pieters 
Kuip, Jantje Gijsberts 
 29 mei 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47670
I47671
44
Hoekstra, Pieter Reinders 
Jans, Trijntje 
 29 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2733
I2734
45
Jans, Jan 
Douma, Trijntje Minnes 
 29 mei 1785Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97603
I97604
46
Kloet, Sake Jans van der 
de Weerd, Fintje Dirks 
 29 mei 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83426
I83427
47
Leeghof, Sybrand Jans 
Bijlsma, Ymkje Douwes 
 29 mei 1785Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62244
I62245
48
Minnema, Wieger Minnes 
de Groot, Aukje Jogchums 
 29 mei 1785Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53837
I53838
49
Postma, Makke Makkes 
Meints, Aaltje 
 29 mei 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75066
I52335
50
Reidendein, Klaas Lykeles 
Westerhof, Sytske Haayes 
 29 mei 1785Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47413
I47414

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammens, Lysbeth 
 29 mei 1690Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1315
2
Rochus, Dirk 
 29 mei 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85581
3
Tabes, Lieuwe 
 29 mei 1712Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97337
4
Oebeles, Froukjen 
 29 mei 1729Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15602
5
Sibes, Pier 
 29 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67466
6
Sybes, Hitje 
 29 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88254
7
Auts, Froukjen 
 29 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43981
8
Boyens, Tjietske 
 29 mei 1735Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47533
9
Sioerds, Tomas 
 29 mei 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44784
10
Gaeles, Broer 
 29 mei 1740Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79555
11
Klaver, Klaas Gerbens 
 29 mei 1744Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111201
12
Douwes, Aaltje 
 29 mei 1746Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69617
13
Jans, Geertje 
 29 mei 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1852
14
Ymes, Wikjen 
 29 mei 1746Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75370
15
Annes, Jan 
 29 mei 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77696
16
Pieters, Riemkje 
 29 mei 1756Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15255
17
Tjerks, Waatse 
 29 mei 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76836
18
Herrema, Gerrit Jans 
 29 mei 1763Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105086
19
Steegstra, Janke Aukes 
 29 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8573
20
Ates, Cornelis 
 29 mei 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77703
21
Hantuma, Antje Dirks 
 29 mei 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91899
22
Jans, Jantje 
 29 mei 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43840
23
Lieuwes, Jantje 
 29 mei 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48022
24
Sipkes, Fokeltje 
 29 mei 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42632
25
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 29 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21972
26
Glas, Sypkje Jans 
 29 mei 1770Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88281
27
Pijters, Sjoerdt 
 29 mei 1770Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108848
28
Abbinga, Gerben Abes 
 29 mei 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5907
29
Dijkstra, Georg Frederik Jelles 
 29 mei 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68501
30
Elsma, Meike Jacobs 
 29 mei 1774Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84991
31
Herder, Sjoerdtje Durks 
 29 mei 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75103
32
Riedstra, Sjoerd Riemers 
 29 mei 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82931
33
Dijkstra, Meindert Berends 
 29 mei 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110918
34
Kienstra, Hitje Jans 
 29 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38003
35
Lettinga, Pier Baukes 
 29 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26017
36
Peizel, Gerrit Kornelis 
 29 mei 1785Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52324
37
Slager, Jacob Jelles 
 29 mei 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7391
38
Sluis, Foekje Minzes van der 
 29 mei 1785Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76210
39
Willems, Tjeerd 
 29 mei 1785Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65448
40
Berkenpas, Maartje Thieles 
 29 mei 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60922
41
Bijlstra, Bartel Jarigs 
 29 mei 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2949
42
Bons, Thomas Jentjes 
 29 mei 1791Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31736
43
de Boer, Bregtje Symons 
 29 mei 1791Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27154
44
Feykes, Itske 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46927
45
Foekema, Aukjen Johannes 
 29 mei 1791Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87301
46
Hoogstra, Saapke Roelofs 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47256
47
Jans, Sjoerd 
 29 mei 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47096
48
Jongma, Tietje Meinderts (aka de Jong) 
 29 mei 1791Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48163
49
Kloosterman, Jan Wiltjes 
 29 mei 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43601
50
Miedema, Sybe Martens 
 29 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5808

1 2 Volgende»