Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 202

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Piebes, Ruurd 
 29 mrt 1736Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81212
2
Visser, Johannes Hommes 
 29 mrt 1738Welsrijp/Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106902
3
Bouma, Oeds Bouwes 
 29 mrt 1742 I62304
4
Arjens, Rixtje 
 29 mrt 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12069
5
Hoogterp, Manert Bartels 
 29 mrt 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76133
6
Wybes, Elisabeth 
 29 mrt 1749Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102013
7
Hoogterp, Sytske Bartels 
 29 mrt 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67457
8
Graaf, Gerrijt Rinzes de 
 29 mrt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2793
9
Jans, Douwe 
 29 mrt 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42980
10
Benedictus, Nuttet 
 29 mrt 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42557
11
de Groot, Tetje Cornelis 
 29 mrt 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67351
12
de Haan, Antje Ates 
 29 mrt 1777Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90224
13
Jongsma, Jarig Ates 
 29 mrt 1777Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96450
14
Rosier, Fokke Klazes 
 29 mrt 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106752
15
Bijl, Hans Steffens 
 29 mrt 1778Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70343
16
Hettema, Hette Andries 
 29 mrt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42565
17
Jans, Anna Lucia 
 29 mrt 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82196
18
Hendriks, Antie 
 29 mrt 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I706
19
Meulen, Popke Daniels van der 
 29 mrt 1780Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65789
20
de Jong, Grietje Ytsens 
 29 mrt 1782Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100783
21
Thomas, Baukje 
 29 mrt 1782Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26304
22
Zijlstra, Attje Egberts 
 29 mrt 1782Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10441
23
Bijma, Trijntje Foppes 
 29 mrt 1785Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23159
24
Hof, Jacobus Klazes 
 29 mrt 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2994
25
Schoustra, Schoutje Rientzes 
 29 mrt 1788Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68670
26
van Kammen, Minne Tjebbes 
 29 mrt 1788Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77490
27
Bijlsma, Maaike Jans 
 29 mrt 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4971
28
Bouma, Douwe Wouters 
 29 mrt 1789Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58781
29
de Boer, Gabe Idzes 
 29 mrt 1791Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64419
30
Dijkstra, Jan Hessels 
 29 mrt 1791Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69138
31
Sytzes, Ytske 
 29 mrt 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11729
32
Veen, Eetze Klazes van der 
 29 mrt 1794Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66964
33
Jelgersma, Pietertje Martens 
 29 mrt 1795Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87884
34
van Dijk, Teunis Gaeles 
 29 mrt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79418
35
Veenstra, Baukjen Folkerts 
 29 mrt 1797Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64965
36
Boer, Grietje Goffes de 
 29 mrt 1799Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21332
37
Dijkman, Fokke Clases 
 29 mrt 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1971
38
Ferwerda, Dirk Gerrits 
 29 mrt 1801Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21573
39
Harmens, Hein 
 29 mrt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78619
40
Halbesma, Halbe Halbes 
 29 mrt 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33343
41
Opstal, Henderina Cornelia 
 29 mrt 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98215
42
Jinzes, Anne 
 29 mrt 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47415
43
Arjens, Bauke 
 29 mrt 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42584
44
Bijlsma, Hendrikje Meintes 
 29 mrt 1804Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97311
45
Boersma, Hendrik Pieters 
 29 mrt 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11927
46
Feenstra, Antje Jans 
 29 mrt 1804Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I257
47
Andringa, Klaas Pieters 
 29 mrt 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103212
48
Keur, Lambertus Geerts 
 29 mrt 1805Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110660
49
Brouwers, Saapke Pieters 
 29 mrt 1806Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20034
50
Brouwers, Willem Pieters 
 29 mrt 1806Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20033

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hijlkes, Bote 
 29 mrt 1669Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67876
2
Bangma, Eelke Okkes 
 29 mrt 1785Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71472
3
Holwerda, Elisabeth Rienks 
 29 mrt 1799Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80639
4
Steensma, Regnerus Romkes 
 29 mrt 1804Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103159
5
Baarda, Baukje Gerlofs 
 29 mrt 1806Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67611
6
Claases, Cornelis 
 29 mrt 1806Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85652
7
Klazes, Cornelis 
 29 mrt 1806Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3663
8
Sytses, Klaaske 
 29 mrt 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6472
9
de Haan, Simon Johannes 
 29 mrt 1812Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30316
10
Nijp, Baukje Jacobs 
 29 mrt 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80068
11
Ferwerda, Jarig Piers 
 29 mrt 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13871
12
Tjeerds, Sjoukje 
 29 mrt 1818Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40160
13
Wech, Ruurd Durks van der 
 29 mrt 1820Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19761
14
Dijkstra, Lijsbert Orks 
 29 mrt 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81322
15
Hendriks, Trijntje 
 29 mrt 1821St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39947
16
Oosterbaan, Wybren Fongers 
 29 mrt 1821Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66580
17
Koster, Klaas Lourens 
 29 mrt 1822Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13416
18
Laurman, Bauke Gerbens 
 29 mrt 1822Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20017
19
Pleumeekers, Sophia 
 29 mrt 1822Gronsveld, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91499
20
Krottje, Hendrik Gerrits 
 29 mrt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40932
21
Schuit, Elske Jans van der 
 29 mrt 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54271
22
Sybrandy, Frans Sybrens \ Sybrands 
 29 mrt 1824Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109737
23
Baukes, Hinke 
 29 mrt 1825Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93409
24
Pieters, Minke 
 29 mrt 1825Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34810
25
Velde, Jacob Heins van der 
 29 mrt 1825Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65491
26
Ynia, Gerben Jarigs 
 29 mrt 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10485
27
Kuiken, Trijntje Sybrens 
 29 mrt 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77267
28
Osinga, Jakob Teunis 
 29 mrt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30614
29
Sikkema, Tjietske Sikkes 
 29 mrt 1827Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81899
30
Hovinga, Klaas Symens 
 29 mrt 1828Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77789
31
Symons, Cornelia 
 29 mrt 1828Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51484
32
Meer, Lijsbert Dirks van der 
 29 mrt 1829 I17781
33
Minnes, Antje 
 29 mrt 1830Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56678
34
Sytsma, Sytze Daniels 
 29 mrt 1832Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91644
35
Plantinga, Oense Jacobs 
 29 mrt 1833 I8853
36
Popma, Kanke Murks 
 29 mrt 1833Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91992
37
Postma, Martinus Tjalles 
 29 mrt 1833Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36971
38
van Bloemen, Arent Ysaks 
 29 mrt 1833Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84618
39
Jans, Taetske 
 29 mrt 1835Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97581
40
Plantinga, Claas Pieters 
 29 mrt 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75614
41
Jensma, Klaas Goffes 
 29 mrt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26385
42
Maan, Pietje Lieuwes van der 
 29 mrt 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90327
43
Velde, Gieles Johannes van der 
 29 mrt 1837St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78657
44
Halma, Trijntje Jacobs 
 29 mrt 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18150
45
Stap, Pieter Bartels 
 29 mrt 1838Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50297
46
Posthumus, Cornelis Jorrits 
 29 mrt 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96415
47
Miedema, Wijke Jans 
 29 mrt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25284
48
Timmermans, Pieter Sakes 
 29 mrt 1840Willemstad, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17122
49
Boersma, Jelle Sjoerds 
 29 mrt 1841Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48247
50
Bakker, Jan Klazes 
 29 mrt 1843Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98218

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Minnes, Lieuwe 
Pyters, Dieuke 
 29 mrt 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95363
I95364
2
Eintes, Liebbe 
Goffes, Trijntje 
 29 mrt 1717Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80073
I80074
3
Hanses, Sipke 
Gabes, Tziedts 
 29 mrt 1717Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69409
I69410
4
Nammens, Pyter 
Syes, Antie 
 29 mrt 1720Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1314
I1472
5
Everts, Hans 
Roelofs, Lijsbeth 
 29 mrt 1722Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68005
I1585
6
Harmens, Lolke 
Pijters, Trijntje 
 29 mrt 1733Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106386
I106387
7
Wijtses, Dirk 
Harmens, Beitske 
 29 mrt 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86955
I86956
8
Wiegers, Jan 
Aerts, Antie 
 29 mrt 1744Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90674
I90675
9
Tomas, Jacob 
Jochums, Dieuke 
 29 mrt 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77941
I77943
10
Dantuma, Cornelis Tjeerds 
Postumus, Marike Hendrix 
 29 mrt 1767Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87667
I87668
11
Wybes, Johannes 
Jans, Jeltje 
 29 mrt 1771Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105013
I49659
12
Freerks, Hendrik 
Alberts, Tryntje 
 29 mrt 1772Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62275
I62276
13
Koerts, Tjeerd 
Aukes, Elisabeth 
 29 mrt 1778Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82689
I82690
14
Wijtses, Jan 
Pieters, Aaltie 
 29 mrt 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89881
I89882
15
Pytters, Tjerk 
Sjoerds, Antje 
 29 mrt 1784Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88466
I88465
16
de Vries, Luitsen Tjeerds 
Jentjes, Sytske 
 29 mrt 1789Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81074
I81075
17
Postma, Wytze Freerks 
Gorter, Maaike Riemers 
 29 mrt 1789Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68472
I68471
18
Sipkens, Willem Liebbes 
Petrus, Janke 
 29 mrt 1789Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37211
I37212
19
Wijkkel, Pijtter Aukes 
Wijbes, Wijpkjen 
 29 mrt 1789Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100811
I100812
20
Bij, Jan Pieters van der 
Foppes, Mettje 
 29 mrt 1801Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1622
I81336
21
Gosliga, Jacob Wijbes 
van Aisma, Jeltje Klazes 
 29 mrt 1801Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94531
I94532
22
Hellema, Doeke Arjens 
Pieters, Jantje 
 29 mrt 1801Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43122
I94528
23
Hofstra, Eize Klazes 
Walda, Antje Hendriks 
 29 mrt 1801Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68405
I68406
24
Braaksma, Eelke Eertzes 
de Boer, Jetske Fokkes 
 29 mrt 1803Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58680
I58681
25
de Vries, Andries Haantjes 
Lammerts, Yttje 
 29 mrt 1807Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88192
I88193
26
Sijpkens, Tammo 
Wichers, Clara Helena 
 29 mrt 1809City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96584
I96585
27
Duhoux, Louis Francois 
Lochnaar, Alida Johanna Charlotte 
 29 mrt 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32136
I32137
28
Kortje, Jacob Jans 
Meer, Selie Luurs van der 
 29 mrt 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33509
I33510
29
Smits, Sybren Jans 
Schaaf, Grietje Jilderts van der 
 29 mrt 1815Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5427
I470
30
de Jong, Hendrik Jurjens 
Borger, Aafje Joukes 
 29 mrt 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45209
I77449
31
Krol, Beern Jans 
Bouma, Tietje Eelkes 
 29 mrt 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13408
I13409
32
Sjoerdstra, Wepke Baukes 
Wiersma, Tjitske Sierks 
 29 mrt 1823Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14744
I14745
33
Reitsma, Harmen Libbes 
Tamminga, Saakje Sjoerds 
 29 mrt 1827Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14374
I14375
34
de Vries, Jan Hettes 
Sartorius, Sytske 
 29 mrt 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63543
I63544
35
Braak, Jan Pieters 
Slot, Tjeerdtje Jans 
 29 mrt 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2332
I2333
36
Nijland, Willem Koerts 
Schaaf, Lieuwkje Mients van der 
 29 mrt 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2767
I2732
37
Borg, Onne Aries van der 
Bos, Marieke Abels 
 29 mrt 1832Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108353
I108354
38
Braak, Pieter Sakes 
Tadema, Metje Pieters 
 29 mrt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9453
I9452
39
Hoekstra, Tjerk Arjens 
Braaksma, Baukje Jelles 
 29 mrt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5700
I2055
40
Paulusma, Johannes Barteles 
Veen, Willemke Romkes van der 
 29 mrt 1834Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75030
I75031
41
Ploegstra, Ruurd Hobbes 
de Boer, Trijntje Hessels 
 29 mrt 1834Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35606
I95263
42
Sijens, Doeke Lammerts 
Westra, Klaaske Lieuwes 
 29 mrt 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13465
I13464
43
Olijnsma, Arjen Klases 
Hoekstra, Antje Tietes 
 29 mrt 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46361
I44629
44
Smidts, Barteld Oepkes 
Blom, Wytske Douwes 
 29 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35445
I35446
45
Stapert, Johannes Sybes 
Boetzer, Gerbrigje Hendriks 
 29 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100746
I100750
46
Zittema, Jan Lykeles 
Grafstra, Hendrikje Pieters 
 29 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37124
I19044
47
Weide, Jan Dirks van der 
Dijkstra, Marijke Klases 
 29 mrt 1845Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109568
I109569
48
de Swart, Ruurd Sybrens 
Vellinga, Tetje Jans 
 29 mrt 1846Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54389
I34564
49
Dijk, Auke Taekes van 
Elzinga, Maaike Martens 
 29 mrt 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9414
I9405
50
Friesema, Pieter Harmens 
Fennema, Antje Fransen 
 29 mrt 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3515
I30971

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 118

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Alles, Sjoukje 
 29 mrt 1696Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93181
2
Joekes, Trijntje 
 29 mrt 1700Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46581
3
Schipvaert, Elisabeth Poppes 
 29 mrt 1705Oudeschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41451
4
Sijdses, Trijntje 
 29 mrt 1709Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45432
5
Hessels, Floris 
 29 mrt 1711Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85661
6
Tjeerts, Antie 
 29 mrt 1711Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87939
7
Rochus, Wijbe 
 29 mrt 1716Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85583
8
Johannes, Pijtje 
 29 mrt 1717Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82978
9
Reinders, Antje 
 29 mrt 1720Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43294
10
Aukes, Aaltje 
 29 mrt 1722Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82769
11
Schonenburg, Trijntje Johannes 
 29 mrt 1722Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10445
12
Ypey, Dirk Annes 
 29 mrt 1722Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102442
13
Reitsma, Gerryt Gjolts 
 29 mrt 1723Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73634
14
Hommema, Hessel Lolkes 
 29 mrt 1733Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11140
15
Harmens, Froukje 
 29 mrt 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6300
16
Reitsma, Lieuwe Pieters 
 29 mrt 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41962
17
Ram, Gerrijt Jochems 
 29 mrt 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46284
18
Aukes, Grijttje 
 29 mrt 1744Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74735
19
Botma, Johannes Nuttes 
 29 mrt 1744Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3490
20
Buddingh, Cornelis 
 29 mrt 1744Elden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96169
21
Popkes, Gerrijt 
 29 mrt 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45143
22
Tietes, Jan 
 29 mrt 1750Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44679
23
Baarsma, Klaas Symens 
 29 mrt 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88728
24
Bleek, Jeltje Jurjens van der 
 29 mrt 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11413
25
Bottema, Jacob Willems 
 29 mrt 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58463
26
Cornelis, Menske 
 29 mrt 1761Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89912
27
Dirks, Pieter 
 29 mrt 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42930
28
Hiddema, Freerk Hiddes 
 29 mrt 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7780
29
Jacobs, Hendrik 
 29 mrt 1761Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69402
30
Kooistra, Wytske Rienks 
 29 mrt 1761Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86942
31
Nijsloot, Blijke Aukes 
 29 mrt 1761Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16423
32
Pieters, Engeltje 
 29 mrt 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39607
33
Zijlstra, Jan Paulus 
 29 mrt 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89119
34
Baukes, Janke 
 29 mrt 1767Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45953
35
Hendriks, Lijsbeth 
 29 mrt 1767Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18959
36
Hoot, Foekje Lieuwes 
 29 mrt 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10043
37
Koning, Pieter Willems 
 29 mrt 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26692
38
Laurman, Martinus Jacobs 
 29 mrt 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46129
39
Lieuwes, Aaltje 
 29 mrt 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43276
40
Scheper, Wytze Koerts 
 29 mrt 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9768
41
Buddingh, Gerritje 
 29 mrt 1772Elden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56178
42
de Jonge, Grietjen Netters 
 29 mrt 1772Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85283
43
de Vries, Jan Rinzes 
 29 mrt 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51475
44
Dirks, Sijke 
 29 mrt 1772Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109556
45
Elzinga, Sake Sybes 
 29 mrt 1772Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6244
46
Hoekstra, Ventje Hendriks 
 29 mrt 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45007
47
Jobs, Sytze 
 29 mrt 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40934
48
Johannes, Trijntje 
 29 mrt 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91673
49
Mients, Claaske 
 29 mrt 1772Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51218
50
Wijma, Rykle Jans 
 29 mrt 1772Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108177

1 2 3 Volgende»