Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Mulder, Jakobus 
 28 nov 1755Baesweiler, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50546
2
Takema, Hessel Rommerts 
 28 nov 1764Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57032
3
Meyer, Jeppe Piebes 
 28 nov 1768Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71532
4
Wal, Baukje Hendriks van der 
 28 nov 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49706
5
Ypes, Dieuke 
 28 nov 1772Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44948
6
Kamminga, Hylke Wybes 
 28 nov 1773Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87672
7
Spoel, Gerrit Ruurds van der 
 28 nov 1773Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69915
8
Wynia, Anne Melis 
 28 nov 1773Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11033
9
Ypes, Harmen 
 28 nov 1773Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3128
10
de Vries, Arjen Joukes 
 28 nov 1776Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94674
11
Dekker, Jacob Loepkes 
 28 nov 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103775
12
Jans, Sijke 
 28 nov 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43427
13
Heerma, Barber Douwes 
 28 nov 1780Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21264
14
Roersma, Willemke Johannes aka Stuur 
 28 nov 1780Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11574
15
Wagenaar, Anneke IJsbrands 
 28 nov 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29480
16
Verlaan, Trijntje Jans 
 28 nov 1781Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2282
17
Broers, Hendrik 
 28 nov 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63856
18
Bergsma, Leendert (aka Henry \ Hinrich) Hendriks 
 28 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46152
19
Rodenstok, Trijntje Klazes 
 28 nov 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18157
20
Bleinsma, Rintje Reinders 
 28 nov 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13184
21
Dijk, Taeke Hendriks van 
 28 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3407
22
Pieters, Sytske 
 28 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13683
23
Koopmans, Gertje Sydses 
 28 nov 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5972
24
de Vries, Marijke Willems 
 28 nov 1789Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40156
25
Pheifer, Johannes Daniels 
 28 nov 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5009
26
Elzinga, Rinske Dirks 
 28 nov 1792Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27287
27
Siderius, Evert Foppes 
 28 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78113
28
Wassenaar, Minke Gerbens 
 28 nov 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65662
29
Beer, Marijke Rinses de 
 28 nov 1794Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7156
30
Jans, Pijttje 
 28 nov 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77394
31
Steenhuizen, Jeltje Geerts 
 28 nov 1794Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111301
32
Vlietstra, Douwe Pieters 
 28 nov 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2973
33
Bogema, Marten Geerts 
 28 nov 1795Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56575
34
Kooistra, Antje Folkerts 
 28 nov 1795Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41202
35
Wey, Ruurd Sytzes van der 
 28 nov 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103968
36
Bosma, Arend Hanzes 
 28 nov 1797Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35765
37
de Beer, Aafke Rinses 
 28 nov 1797Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93451
38
Rijpma, Harmen Ritskes 
 28 nov 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19189
39
Boelstra, Pieter Tjeerds 
 28 nov 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31459
40
Huizinga, Wiebe Gjalts 
 28 nov 1801Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64250
41
van Durksen, Pietertje Meinderts 
 28 nov 1803Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107584
42
Meulen, Riemer Feddes van der 
 28 nov 1804Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40098
43
Tuininga, Renske Pieters 
 28 nov 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13168
44
Bouma, Ymkje Eeltjes 
 28 nov 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3495
45
Haverschmidt, Jacominus Sjoerd 
 28 nov 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80958
46
Kooistra, Wopke Romkes 
 28 nov 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12481
47
Roorda, Aaltje Alberts 
 28 nov 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12045
48
Dokter, Marijke Jacobs 
 28 nov 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77715
49
Kuiken, Maartje Jans 
 28 nov 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85790
50
Boonstra, Etje Klases 
 28 nov 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11349

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 194

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Stiensma, Jan Lolles 
 28 nov 1783Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103174
2
Ybeles, Oebele 
 28 nov 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68160
3
Melles, Jan 
 28 nov 1807Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84354
4
Jans, Hyke 
 28 nov 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21153
5
Saapes, Fintie 
 28 nov 1810Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102991
6
Tijsses, Pieter 
 28 nov 1810Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45478
7
Jans, Hiltje 
 28 nov 1811 I104177
8
Terpstra, Martzen Jitzes 
 28 nov 1811 I33503
9
Oegema, Janke Teunis 
 28 nov 1813Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11099
10
Rinders, Gaatske 
 28 nov 1813Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104734
11
Postma, Jan Jans 
 28 nov 1814Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66404
12
Bijlsma, Pietje Paulus 
 28 nov 1815Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111015
13
Hendriks, Sjoukje 
 28 nov 1815Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33471
14
Fookes, Hans 
 28 nov 1816Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83966
15
Fransen, Klara 
 28 nov 1816Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75046
16
Klaver, Symon Sytzes 
 28 nov 1816Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90071
17
Jaspers, Trijntje 
 28 nov 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19729
18
Dijkstra, Pieter Heins 
 28 nov 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3775
19
Wassenaar, Maatje Arjens 
 28 nov 1820 I77511
20
Popta, Hendrik Jacobs 
 28 nov 1821Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68283
21
Binnema, Johannes Binnes 
 28 nov 1823Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65008
22
de Woude, Jan Luiten van 
 28 nov 1823Paasloo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63180
23
Hoekstra, Maaike Kornelis 
 28 nov 1824 I31429
24
Holwerda, Jietske Pieters 
 28 nov 1824Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27422
25
Douma, Douwe Sjoerds 
 28 nov 1825Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62205
26
Alkema, Feitze Pieters 
 28 nov 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40237
27
Elzinga, Jan Sybes 
 28 nov 1826 I53603
28
Lubberts, Aukjen 
 28 nov 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96511
29
Feenstra, Janke Sikkes 
 28 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28294
30
Kampstra, Sake Alberts 
 28 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58744
31
Luitzens, Janke 
 28 nov 1827Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34733
32
Palma, Sybe Jans 
 28 nov 1827Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2575
33
Cuperus, Dirk Jans 
 28 nov 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5233
34
Minnema, Minne Ykes 
 28 nov 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94632
35
Ritskes, Geeske 
 28 nov 1829Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46991
36
Ypes, Ymkje 
 28 nov 1829Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64093
37
Elzinga, Jantje Jelles 
 28 nov 1830Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39328
38
Heide, Frans Geerts van der 
 28 nov 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1808
39
Postma, Jan Aans 
 28 nov 1830 I77593
40
Ley, Waling Freerks van der 
 28 nov 1832Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5536
41
Jogchems, Aaltje 
 28 nov 1833 I58860
42
Kloppenburg, Willem Jans 
 28 nov 1833Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72330
43
Werff, Jacob Pieters van der 
 28 nov 1834Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93237
44
Bosch, Sjoukjen Jacobs 
 28 nov 1835Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104058
45
Meters, Jochum Jisses 
 28 nov 1836Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26487
46
Westra, Pieter Alberts 
 28 nov 1838Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30556
47
Nicolay, Haye Klazes 
 28 nov 1839Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49740
48
Ritsma, Maaike Jans 
 28 nov 1839Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60717
49
Bronsveld, Gijsbert Petrus 
 28 nov 1840Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107844
50
Schuurmans, Jelle Hillebrands 
 28 nov 1840Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93531

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 78

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tjeerts, Heerke 
Martens, Jelske 
 28 nov 1669Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92042
I92043
2
Wytzes, Minne 
Annes, Trijntje 
 28 nov 1706Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98536
I98537
3
Engberts, Martinus 
Luinge, Hilligjen 
 28 nov 1723Peize, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66874
I66881
4
Sybrens, Dirk 
Herres, Aechje 
 28 nov 1723Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46622
I46623
5
Hofman, Willem Cornelis 
Willems, Stijntjen 
 28 nov 1734Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102563
I102564
6
Lolkes, Jan 
Hendriks, Antje 
 28 nov 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43730
I43731
7
Klasen, Gauke 
Anes, Akke 
 28 nov 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42588
I42589
8
Wytses, Reiner 
Sjoerds, Pytje 
 28 nov 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80444
I80445
9
Wytses, Egbert 
Roels, Yetske 
 28 nov 1745Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80267
I80268
10
Jans, Wijbe 
Feykes, Aagjen 
 28 nov 1751Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88409
I92932
11
Stellingwerf, Quireijn Janse 
Rhijnsburger, Anna Claas 
 28 nov 1751Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95335
I95336
12
Klases, Ate 
Doejes, Hiltje 
 28 nov 1756Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52496
I52497
13
Tieerds, Hillebrand 
Jans, Lijsbert 
 28 nov 1756Itens/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19359
I19360
14
Kuins, Iete Boeles 
Pijtters, Antje 
 28 nov 1762Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67685
I67686
15
Sybolts, Feike 
Rinses, Wytske 
 28 nov 1762Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88826
I88827
16
Feddes, Jacob 
Ymes, Luurtske 
 28 nov 1773Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74004
I74005
17
Jans, Lieuwe 
Jacobs, Aaltje 
 28 nov 1773Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66373
I66374
18
Sjoerds, Folkert 
Fookes, Acke 
 28 nov 1773Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75881
I75882
19
Olivier, Alef Lourens 
Twijnstra, Geertje Sybrens 
 28 nov 1776Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7456
I7458
20
Nieuwenhuis, Johannes Lieuwes 
Jans, Sjoukje 
 28 nov 1779Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93452
I93453
21
Sloten, Taeke Tjalles van 
Willems, Jeltje 
 28 nov 1779Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7745
I7747
22
Steringa, Cornelis 
Luinge, Jantje 
 28 nov 1779Eelde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57050
I57051
23
Werff, Jochem Ysaacs van der 
Werff, Fockjen Isaacs van der 
 28 nov 1779Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87411
I87412
24
Groenendal, Ties Harms 
Krijns, Grietje 
 28 nov 1784Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90262
I90263
25
Hendriks, Harmen 
Geeles, Emke 
 28 nov 1784Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81914
I81915
26
Jans, Pieke 
Eeltjes, Rinske 
 28 nov 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71426
I71427
27
Postma, Jan Jans 
Minnes, Janke 
 28 nov 1784Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66404
I66403
28
Riemers, Tjeerd 
Pieters, Baukjen 
 28 nov 1784Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69344
I69345
29
Ydes, Jan 
Franses, Trijntje 
 28 nov 1784Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47041
I46979
30
Wiglama, Atte Klazes 
Gorter, Sjoukje Johannes 
 28 nov 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77860
I77861
31
Feiters, Martinus Frederiks 
Soeter, Truike Christiaans 
 28 nov 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64475
I64476
32
Ferwerda, Pieter Jacobs 
Wendelaar, Ottje Teunis 
 28 nov 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4028
I4029
33
Hoving, Pieter Jans 
Jans, Lamke 
 28 nov 1790Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64972
I64973
34
Post, Harmen Siebrens 
Rienks, Tietje 
 28 nov 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98491
I98492
35
Wagenaar, Andries Jans 
Feyes, Anskjen 
 28 nov 1790Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89691
I89692
36
Hefting, Derk Matthies 
Dijkhuizen, Jantje Nannings 
 28 nov 1802Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99059
I99060
37
Smits, Klaas Wybes 
Veen, Martzen Rudmers van der 
 28 nov 1802Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59645
I59646
38
Steen, Petrus van der 
Moonen, Johanna Catharina 
 28 nov 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70333
I70334
39
van Keimpema, Keimpe Harmens 
Bokma, Adriaantje Alberts 
 28 nov 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31341
I31342
40
Wagenaar, Gerrit Everts 
Bijlsma, Tietje Kornelis 
 28 nov 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41192
I41193
41
Wellinga, Jurjen Pieters 
Wytses, Tjitske 
 28 nov 1802Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66740
I66741
42
Snethlage, Jan Willem 
Hannema, Liefke 
 28 nov 1809Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48448
I48450
43
Meulen, Fedde Riemers van der 
Martens, Wiepkjen Martens 
 28 nov 1811Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40100
I96319
44
Knol, Harmen Jacobs 
Hoornstra, Willempje Arents 
 28 nov 1824AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67330
I67332
45
War, Sjouke Tjeerds 
Reitsma, Saakje Sjoerds 
 28 nov 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93310
I93298
46
Dost, Daniel Klaassen 
Koning, Anje Melles 
 28 nov 1831Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104206
I104207
47
Kuik, Barteld Dirks 
de Groot, Saeske Thijsses 
 28 nov 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4585
I61026
48
Kuipersma, Jan Feddes 
Stienstra, Janke Jennes 
 28 nov 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30523
I30524
49
Lune, Pieter Melis van der 
Brons, Grietje Tjerks 
 28 nov 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7841
I10650
50
Miedema, Douwe Jelles 
Seffinga, Rigtje Yebs 
 28 nov 1835Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74756
I74757

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pieters, Romke 
 28 nov 1686Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83799
2
Lolkes, Wytske 
 28 nov 1711Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98533
3
Gerbens, Andries 
 28 nov 1717Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70140
4
Hendericks, Foeckjen 
 28 nov 1717Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20200
5
Stelwagen, Catharina Maria 
 28 nov 1723Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46161
6
Willems, Minnolt 
 28 nov 1723Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88611
7
Olpherts, Sioertie 
 28 nov 1728Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96654
8
Piters, Jogchem 
 28 nov 1728Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2861
9
Ludzers, Lutske 
 28 nov 1742Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68829
10
Hendriks, Antie 
 28 nov 1745Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73298
11
Jelles, Romkje 
 28 nov 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5290
12
Velde, Jaike Gerrits van der 
 28 nov 1745Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62423
13
Sluis, Jochem Martens van der 
 28 nov 1749Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102550
14
Anders, Doetje 
 28 nov 1751Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86772
15
Posthuma, Keimpe Pieters 
 28 nov 1751Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83045
16
Vreugdenberg, Geertruid Hendriks 
 28 nov 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83458
17
Douwes, Foeke 
 28 nov 1756Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2762
18
Siderius, Dirk Doekes 
 28 nov 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78056
19
Feitsma, Jan Klases 
 28 nov 1762Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99943
20
Prins, Jan Egberts 
 28 nov 1762Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6770
21
Schonenburg, Johannes Theunis 
 28 nov 1762Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9856
22
Bouman, Romkje 
 28 nov 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18845
23
van Dijk, Dirk Meines 
 28 nov 1772Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70579
24
Boonstra, Alle Pieters 
 28 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44361
25
Heeringa, Tjitske Hyltjes 
 28 nov 1773Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36753
26
Willems, Titie 
 28 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44814
27
Huitema, Karst Taekes 
 28 nov 1776Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94929
28
Gaeles, Lieuwe 
 28 nov 1779Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56406
29
Hofma, Jaike Jacobs 
 28 nov 1779Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3018
30
Plaat, Anna Margarita Adams van der 
 28 nov 1779Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48074
31
Postma, Jan Douwes 
 28 nov 1779Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102480
32
Smid, Klaas Pieters 
 28 nov 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91224
33
Clauzing, Lodewijk Hendrik 
 28 nov 1783Alkmaar, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109240
34
Hovinga, Willem Pieters 
 28 nov 1784Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63626
35
Kazemier, Abel Berends 
 28 nov 1784Tolbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58160
36
Stienstra, Dieuke Scheltes 
 28 nov 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86417
37
Westra, Pieter Willems 
 28 nov 1784Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35968
38
Wielinga, Albert Reinders 
 28 nov 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12434
39
Alles, Douwe 
 28 nov 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43550
40
Gerrits, Marten 
 28 nov 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2617
41
Scheweer, Friskjen Sipkes 
 28 nov 1790Nijemirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107594
42
Sikma, Jacob Jacobs 
 28 nov 1790Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26066
43
Smits, Reinouw Jans 
 28 nov 1790Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57277
44
Zondervan, Akke Andries 
 28 nov 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I511
45
Borger, Jacob Leenderts 
 28 nov 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44468
46
Cuperus, Akke Martens 
 28 nov 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33725
47
Dubblinga, Jan Livius 
 28 nov 1802Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102846
48
Meer, Sjoerdje Pieters van der 
 28 nov 1802Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77298
49
Miedema, Tjitske Keimpes 
 28 nov 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22396
50
Miedema, Wijke Klases 
 28 nov 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5794

1 2 Volgende»