Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 208

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Dobma, Douwe Klazes 
 28 sep 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19727
2
Visser, Frans Jacobs 
 28 sep 1737Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84381
3
Gosses, Jan 
 28 sep 1743Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47651
4
Monsma, Oepke Sjierks 
 28 sep 1748Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86225
5
Heslinga, Petrus Sipkes 
 28 sep 1749Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39404
6
Wepkes, Sybe 
 28 sep 1757Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103227
7
Giethoorn, Grietje Jans 
 28 sep 1758Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99506
8
Tolsma, Jan Harings 
 28 sep 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49705
9
Jans, Rigtie 
 28 sep 1764Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91763
10
Fokkema, Hiltje Fokkes 
 28 sep 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7643
11
Bouma, Oepke Pieters 
 28 sep 1770Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65196
12
Hessels, Wilmke 
 28 sep 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1750
13
Gerlofsma, Gerrit Gerlofs 
 28 sep 1772Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44688
14
Hommema, Roelof Hessels 
 28 sep 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11144
15
Jans, Minke 
 28 sep 1772Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47069
16
Housma, Willem Jans 
 28 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10619
17
Westerhuis, Tymen Atzes 
 28 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12067
18
Kuik, Beert Dirks 
 28 sep 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79776
19
Dijkstra, Aaltje Wybes 
 28 sep 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6205
20
Oegema, Trijntje Sikkes 
 28 sep 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9862
21
Schipper, Froukje Jacobs 
 28 sep 1777Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98882
22
Feitsma, Minne Martens 
 28 sep 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81125
23
Gooitzens, Sipke 
 28 sep 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42712
24
Hoyenga, Rinse Jelles 
 28 sep 1780Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1766
25
Bakker, Salvus Douwes 
 28 sep 1782Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20224
26
Sment, Janke Allardus 
 28 sep 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46846
27
Symens, Rinze 
 28 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19335
28
Velde, Froukje Jans van der 
 28 sep 1783Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57575
29
Cornelis, Catharijna 
 28 sep 1784Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58829
30
de Jong, Jan Johannes 
 28 sep 1785Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104984
31
Folkerts, Pietertie 
 28 sep 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43344
32
Boonstra, Wytske Jans 
 28 sep 1788Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77156
33
Dijkstra, Hendrik Jans 
 28 sep 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45129
34
Haanstra, Geertje Jans 
 28 sep 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67808
35
Visser, Rinse Pieters 
 28 sep 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23177
36
Huizinga, Haring Jans 
 28 sep 1789Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41135
37
Doekes, Ydwer 
 28 sep 1790Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50525
38
Graafsma, Johanna Maria Jarichs 
 28 sep 1790Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101361
39
Hiddema, Wypkje Freerks 
 28 sep 1791Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7782
40
Hoekstra, Aukje Hayes 
 28 sep 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65671
41
Porte, Fokeltje Pieters 
 28 sep 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10075
42
Prins, Akke Johannes 
 28 sep 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10027
43
van Knijff, Petrus Jacobus 
 28 sep 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106218
44
Vierstra, Ritkse Pieters 
 28 sep 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98623
45
Wassenaar, Job Gerbens 
 28 sep 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62939
46
Halma, Sieds Cornelis 
 28 sep 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I568
47
Sijmons, Wijtse 
 28 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45442
48
Vliet, Yde Alberts van 
 28 sep 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9822
49
Zoutman, Frederik Rienks 
 28 sep 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56650
50
Baarda, Fettje Hessels 
 28 sep 1800Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71459

1 2 3 4 5 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Nauta, Willem Klazes 
 28 sep 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74029

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 163

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Antie 
 28 sep 1781Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102404
2
Ynes, Maaike 
 28 sep 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65443
3
Alles, Sijmen 
 28 sep 1808Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42461
4
Bouman, Otto Albert 
 28 sep 1809Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99564
5
Jans, Thomas 
 28 sep 1809Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100273
6
Martens, Dijttjen 
 28 sep 1810Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84249
7
Jielis, Jan 
 28 sep 1811 I96534
8
Verlaan, Willemina Jans 
 28 sep 1812Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3872
9
Martiny, Wyger Gerbens 
 28 sep 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26530
10
Cuperus, Ytje Hendriks 
 28 sep 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11204
11
Woude, Jan Sjoerds van der 
 28 sep 1818Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45527
12
Reitsma, Gjalt Gerrits 
 28 sep 1819Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48987
13
Haarsma, Jille Martens 
 28 sep 1822Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11684
14
Postma, Sierd Martens 
 28 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35078
15
Veenstra, Hendrik Jans 
 28 sep 1822 I55928
16
Bakker, Salvus Douwes 
 28 sep 1823 I20224
17
Boschman, Sipke Yntes 
 28 sep 1823Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75748
18
Bouwes, Akke 
 28 sep 1823Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72750
19
Sierds, Jeltje 
 28 sep 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104479
20
Jong, Grietje Anes de 
 28 sep 1824Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19514
21
Bruinsma, Jeltje Klazes 
 28 sep 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37959
22
Dam, Simon Gerrits 
 28 sep 1826Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67324
23
Dokter, Gepkje Gerbens 
 28 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77705
24
Heide, Klaaske Linzes van der 
 28 sep 1826Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88576
25
Leyenaar, Aafke Douwes 
 28 sep 1826Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94813
26
Rosema, Engeltje Roelofs 
 28 sep 1826Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91663
27
Silvius, Jacobus Bernardus 
 28 sep 1826 I64429
28
Sipkes, Willemke 
 28 sep 1826Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59904
29
Steringa, Lurk Jaspers 
 28 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29941
30
Tania, Baukje Kornelis 
 28 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49010
31
Verdenius, Thomas Alberts 
 28 sep 1826Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28579
32
Veen, Pier Theunis van der 
 28 sep 1827 I75894
33
Hendriks, Grietje 
 28 sep 1828Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88940
34
Klaver, Rinske Sybes 
 28 sep 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43623
35
Dijkstra, Auke Johannes 
 28 sep 1829 I16775
36
Oever, Geertruida ten 
 28 sep 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85077
37
Unema, Afke Dirks 
 28 sep 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15335
38
Vellinga, Reinder Lieuwes 
 28 sep 1830Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12947
39
Jans, Wietje 
 28 sep 1831Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92149
40
Roorda, Wytske Jacobs 
 28 sep 1831Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5947
41
Sipkes, Baukje 
 28 sep 1831 I59822
42
Housma, Fetje Klazes 
 28 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28476
43
Boersma, Trijntje Douwes 
 28 sep 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78479
44
Miedema, Jelle Pieters 
 28 sep 1836 I74770
45
Nijenhuis, Hiltje Jans te 
 28 sep 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65851
46
Dijkstra, Janke Jans 
 28 sep 1837Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67414
47
Agema, Giltje Jans 
 28 sep 1838Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41196
48
Swierstra, Bartele Johannes 
 28 sep 1838Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86830
49
Dijkstra, Folkert Jans 
 28 sep 1839Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55343
50
Rinzes, Trijntje 
 28 sep 1839Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84082

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Douwes, Hessel 
Jans, Jetske 
 28 sep 1738Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71926
I71927
2
Halbes, Bauke 
Baukes, Sytske 
 28 sep 1738Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104043
I104044
3
Loepkes, Jacob 
Douwes, Antje 
 28 sep 1738St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94353
I94354
4
Symens, Gerrith 
Tieerds, Jetske 
 28 sep 1749Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103142
I92050
5
Jacobs, Wabe 
Ellerts, Jel 
 28 sep 1755Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102699
I102700
6
Hoogterp, Klaas Bartels 
Kuiper, Janke Pyters 
 28 sep 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46854
I46855
7
Teunis, Willum 
Douwes, Ytje 
 28 sep 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92126
I92127
8
Jacobs, Cornelis 
Johannis, Rixtje 
 28 sep 1766Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68958
I68959
9
Baukes, Feike 
Martens, Trijntje 
 28 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89270
I89271
10
Beekmans, Lammert Egberts 
Kerkhof, Hiltje Geerts 
 28 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63877
I63878
11
Ferwerda, Jan Fokkes 
Gerbens, Akke 
 28 sep 1777Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62479
I62483
12
Tuiner, Hans Sierks 
Jacobs, Antje 
 28 sep 1777Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90304
I90305
13
Weiland, Auke Tousein 
Osenga, Willemke Klases 
 28 sep 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88428
I88429
14
Willems, Lieuwe 
Aukes, Trijntje 
 28 sep 1777Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102486
I102487
15
Ages, Jacob 
Teekes, Trijnke 
 28 sep 1783Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85405
I85406
16
Pieters, Gerrit 
Zijbrens, Tjietske 
 28 sep 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89689
I89690
17
Pieters, Gerryt 
Sybrens, Tjitske 
 28 sep 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91120
I91121
18
Ritsma, Syds Feikes 
Fokkes, Jeskje 
 28 sep 1783Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94567
I66606
19
Johannes, Benjamin 
Temperley, Harmina Roelofs (aka Tempelaar) 
 28 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5478
I104307
20
Pijtters, Jacob 
Pijtters, Sijke 
 28 sep 1788Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80110
I80111
21
Sybes, Sjouke 
Reinders, Jantje 
 28 sep 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4576
I4577
22
Wilman, Everhardus Johannes 
Andries, Jitske 
 28 sep 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104074
I42891
23
Buitenweert, Jan Isak 
Willemsen, Willemina Gijsberts 
 28 sep 1790Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84117
I84118
24
de Groot, Marten Willems 
Scheepstra, Wimke Klazes 
 28 sep 1794Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66718
I66719
25
Hoekstra, Johannes Klazes 
Bijlsma, Antje Douwes 
 28 sep 1794Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78009
I102242
26
Acronius, Bodes Wybes 
Ploeg, Hiltje Gerbens (aka Hiemstra) van der 
 28 sep 1800Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86531
I86530
27
Hoekstra, Hotze Geerts 
Sminia, Rinske Harmens 
 28 sep 1806Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73906
I73907
28
Kattje, Sjoerd Cornelis 
Pieters, Trijntje 
 28 sep 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26729
I26730
29
Polet, Klaas Isaaks 
Rollingswier, Wypkje Martens 
 28 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15444
I15448
30
Jeltema, Kornelis Klazes 
Boer, Zwaantje Martens de 
 28 sep 1812Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16096
I16094
31
van Dijk, Hendrik Aukes 
Brandsma, Antje Lammerts 
 28 sep 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23498
I23499
32
Westerdijk, Tomas Kornelis 
Peterson, Neeltje Pieters 
 28 sep 1816Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70837
I70835
33
Borger, Dirk Arjens 
Ottema, Baukje Jentjes 
 28 sep 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79663
I79664
34
de Pooter, Jan 
Dieleman, Maria 
 28 sep 1823Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71897
I71898
35
Siderius, Johannes Dirks 
Kuiken, Neeltje Arjens 
 28 sep 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37637
I79673
36
Straatsma, Oenze Taekes 
Bouma, Klaaske Lammerts 
 28 sep 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26178
I28280
37
Lenos, Hendrik Harmens 
Huizenga, Janke Tobias 
 28 sep 1828Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39284
I39285
38
Sandra, Pieter Dirks 
Ypma, Trijntje Tjepkes 
 28 sep 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39247
I39245
39
Buurstra, Thijs Wybes 
Dijk, Tytje Paulus van 
 28 sep 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11018
I11019
40
Sytsma, Diedert Siedses 
Westerhuis, Lijsbeth Jans 
 28 sep 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I814
I841
41
Wuring, Klaas Jans 
Meulen, Antje Keimpes van der 
 28 sep 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5869
I2980
42
Andringa, Jan Klazes 
Borger, Rinske Abrahams 
 28 sep 1843Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30799
I30800
43
Ondersma, Halbe Rienks 
Scholtens, Trijntje Sakes 
 28 sep 1854Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26145
I52815
44
Elzinga, Johannes Jelles 
Stelpstra, Bontje Jacobs 
 28 sep 1859Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8167
I24371
45
Stienstra, Albert Tjeerds 
Bijlevelt, Betje Abrahams 
 28 sep 1861Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12785
I13299
46
Havinga, Klaas Jans 
Vlietstra, Renske Aukes 
 28 sep 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21771
I21769
47
Dijkstra, Gerrit Sakes 
Galema, Sijke Dirks 
 28 sep 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8215
I9906
48
Hoekstra, Feitze Pieters 
Bruining, Taetske Annes 
 28 sep 1871Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70512
I70516
49
Hitman, Teunis Geerts 
Kingma, Johanna Jans 
 28 sep 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11244
I11254
50
Slager, Pieter Gerks 
Smits, Antje Harmens 
 28 sep 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5041
I5042

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hestra, Roelof Sipkes 
 28 sep 1678Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73373
2
Edes, Diuke 
 28 sep 1684Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94093
3
Rienks, Anne 
 28 sep 1715Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49635
4
Ytzens, Meindert 
 28 sep 1721Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32017
5
Heins, Sijds 
 28 sep 1727Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91932
6
Boodes, Wytske 
 28 sep 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46913
7
Harmens, Syds 
 28 sep 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47439
8
Alberts, Hotske 
 28 sep 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43295
9
Anema, Pieter Seerps 
 28 sep 1738Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58932
10
Fokkes, Jeltje 
 28 sep 1738Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81196
11
Foppes, Janke 
 28 sep 1738Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106558
12
Hendriks, Schelte 
 28 sep 1749Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49368
13
Postma, AEde AEdes 
 28 sep 1749Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6077
14
Tuenes, Ariaantie 
 28 sep 1749Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82187
15
Durks, Douwe 
 28 sep 1755Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5936
16
Hanzes, Klaaske 
 28 sep 1755Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4595
17
Hendriks, Hendrik 
 28 sep 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45613
18
Laan, Dina Gerbens van der 
 28 sep 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3674
19
Laverman, Jacob Gosses 
 28 sep 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81218
20
Sybrens, Ytje 
 28 sep 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19076
21
Joosten, Gerryt 
 28 sep 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99453
22
Boes, Johannes Eeltjes 
 28 sep 1760Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11724
23
Reitsma, Hinke Jelles 
 28 sep 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5153
24
Sikkama, Louwe Elzes 
 28 sep 1760Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41989
25
Veldema, Hendrik Hanzes 
 28 sep 1760Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12173
26
Zijlstra, Jetske Arjens 
 28 sep 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74279
27
Broersma, Anna 
 28 sep 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93834
28
Harkes, Fettje 
 28 sep 1766Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103557
29
Mark, Isaac Michiels van der 
 28 sep 1766Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49314
30
Miedema, Johannes Jelles 
 28 sep 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42543
31
Mulder, Baukje Yges 
 28 sep 1766Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57949
32
Sijdzes, Pytter 
 28 sep 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77768
33
Vast, Janke 
 28 sep 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74850
34
Jitzes, Maaike 
 28 sep 1777Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98894
35
Jochums, Foppe 
 28 sep 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5175
36
Postma, Mark Rinzes 
 28 sep 1777Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106382
37
Reinalda, Lijsbeth Isaaks 
 28 sep 1777IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73487
38
Spiering, Klaas Klazes 
 28 sep 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78051
39
de Vries, Ymen Minnes 
 28 sep 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77957
40
Hoekstra, Tjitske Klazes 
 28 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9749
41
Jansen, Fettje Baukes 
 28 sep 1783Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71972
42
Schepers, Jan Albert 
 28 sep 1783Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10855
43
Wassenaar, Gerben Minnes 
 28 sep 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53218
44
Wiersma, Fedde Bokkes 
 28 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15053
45
Anjema, Minke Gerbens 
 28 sep 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30287
46
Boes, Ytske Johannes 
 28 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11746
47
de Vries, Folkert Jans 
 28 sep 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28398
48
Hoogterp, Ytje Thijssen 
 28 sep 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6264
49
Kamstra, Rinske Jacobs 
 28 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30797
50
Kooistra, AEbeltje Sapes 
 28 sep 1788Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17780

1 2 Volgende»