Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Wouters, Elisabeth 
 28 aug 1733Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70145
2
Sjoerds, Liepke 
 28 aug 1741Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102369
3
Offringa, Eelkje Jans 
 28 aug 1746Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4440
4
Oebeles, Tytje 
 28 aug 1759Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52972
5
Bernardus, Hotske 
 28 aug 1766Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110876
6
Veen, Saekle Lieuwes van der 
 28 aug 1766Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72143
7
Bouma, Sipke Sipkes 
 28 aug 1767Klooster Lidlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70318
8
Meinsma, Sjoerd Meintes 
 28 aug 1769Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98729
9
Doornema, Marike Andrys 
 28 aug 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75606
10
Johannes, Rinske 
 28 aug 1774Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31916
11
Kiesma, Jan Rommerts 
 28 aug 1774Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54612
12
Bootsma, Sytske Cornelis 
 28 aug 1776Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48781
13
Hofman, Kaatje Ibeles (aka Hofstra) 
 28 aug 1776Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110466
14
Berkepas, Jelle Adams 
 28 aug 1777Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82287
15
Eeltjes, Gerben 
 28 aug 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43942
16
de Jong, Arjen Arjens 
 28 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79751
17
Hommema, Tjitske Hessels 
 28 aug 1778Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11147
18
van Bloemen, Arent Ysaks 
 28 aug 1778Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84618
19
Loets, Helena (Leentje) Jans 
 28 aug 1782Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35939
20
Bultsma, Jantje Sibbes 
 28 aug 1783Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101929
21
Meulen, Sjoerd Hayes van der 
 28 aug 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77277
22
Vries, Eelke Oeges de 
 28 aug 1787Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4680
23
Fopma, Symon Rutgers 
 28 aug 1788Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71612
24
Visser, Beernt Dirks 
 28 aug 1789Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86169
25
Bloksma, Dieuwke Tietes 
 28 aug 1790IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97725
26
Schoor, Aaltje Popkes (aka Oosterling) van der 
 28 aug 1791Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1280
27
Klaver, Geeske Ales 
 28 aug 1794Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58277
28
Muller, Korneluske Durks 
 28 aug 1795Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75301
29
Sjoerds, Steven 
 28 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77754
30
Bontekoe, Romke IJsbrands 
 28 aug 1798Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68012
31
Buursma, Trijntje Tjallings 
 28 aug 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9305
32
Kuypers, Wytze Sikkes 
 28 aug 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61001
33
van Dijk, Riemer Gooitzes 
 28 aug 1798Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55904
34
Wal, Jarig Johannes van der 
 28 aug 1798Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34523
35
Zoodsma, Job Pieters 
 28 aug 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80804
36
Werff, Tjeerd Sakes van der 
 28 aug 1799Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109993
37
Dankert, Dieuwke Teunis 
 28 aug 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11633
38
Demeulemeester, Carolus 
 28 aug 1801Torhout, Belgium Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98159
39
Broeksma, Aaltje Harmens 
 28 aug 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107628
40
Zijlstra, Trijntje Bouwes 
 28 aug 1804Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48537
41
Jong, Sytze Wopkes de 
 28 aug 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5213
42
Bouwer, Willemke Reinders 
 28 aug 1807Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100193
43
Folkerts, Pieter 
 28 aug 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44937
44
Klok, Wybe Tjerks 
 28 aug 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1115
45
Weit, Bauke Gerbens van der 
 28 aug 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2877
46
Knijff, Sytze Johannes 
 28 aug 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34067
47
Lamringh, Dieuwke Klazes 
 28 aug 1810Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14196
48
Meulen, Symen Annes van der 
 28 aug 1810Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25414
49
Dijkstra, Rientje Luitzens 
 28 aug 1812Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29935
50
Hofstra, Gerben Johannes 
 28 aug 1812Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104710

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Wijbe 
 28 aug 1775Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100806
2
Rommerts, Eeke 
 28 aug 1783Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104423
3
Gerrits, Trijntje 
 28 aug 1791Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73596
4
Sjoerds, Tetje 
 28 aug 1806Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81895
5
Berends, Klaas 
 28 aug 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85636
6
Jong, Gatze Baukes de 
 28 aug 1811Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3120
7
Helder, Jan Janzens 
 28 aug 1817Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84511
8
Slim, Gerrit Arjens 
 28 aug 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6568
9
Groot, Johannes Anskes de 
 28 aug 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5060
10
Hekkema, Rykje Jans 
 28 aug 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4570
11
Terpstra, Klaas Symons 
 28 aug 1820Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71924
12
Velde, Jantje Klazes van der 
 28 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8114
13
Miedema, Nutte Annes 
 28 aug 1823Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49239
14
Velstra, Akke Meints 
 28 aug 1823Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12970
15
Wurdema, Sjoerdtje Hendriks 
 28 aug 1823Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8895
16
Gosliga, Jacob Wijbes 
 28 aug 1824Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94531
17
Oosterbaan, Klaas Abes 
 28 aug 1824Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94759
18
Kroeze, Roelof 
 28 aug 1825Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65069
19
Wierdsma, Jeltje Bouwes 
 28 aug 1825 I36192
20
Wiersma, Jan Pieters 
 28 aug 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106408
21
de Boer, Klaas Pieters 
 28 aug 1826 I63514
22
de Boer, Klaas Pieters 
 28 aug 1826 I72168
23
Dijkstra, Abe Jacobs 
 28 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80869
24
Ferwerda, Gatske Willems 
 28 aug 1826 I13522
25
Heide, Tjeerd Geerts van der 
 28 aug 1826Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83911
26
Karssen, Dirk 
 28 aug 1826Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107853
27
Spijkstra, Sytske Tjerks 
 28 aug 1826Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29096
28
Woude, Jantje Franses van der 
 28 aug 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4293
29
Dijkman, Nammen Klaases 
 28 aug 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I153
30
Meyer, Marieke Jacobs 
 28 aug 1827 I66711
31
Miedema, Wytze Reinders 
 28 aug 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80446
32
Spijksma, Auke Piers 
 28 aug 1827Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10684
33
Toornmans, Gerben Gerbens 
 28 aug 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1086
34
Hoekstra, Jan Wikkes 
 28 aug 1828Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63852
35
Faber, Trijntje Jans 
 28 aug 1829Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30473
36
Koopmans, Yttje Gerbens 
 28 aug 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5493
37
Tilstra, Wypkjen Wybes 
 28 aug 1829Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95252
38
Hoekema, Sytze Wybrens 
 28 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8480
39
Stapert, Antje Douwes 
 28 aug 1832Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73598
40
Barteles, Sytske 
 28 aug 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41781
41
Huizenga, Neeltje Tjallings 
 28 aug 1833 I62369
42
Andringa, Tjitske Pieters 
 28 aug 1835Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110426
43
Slootmeyer, Klaas Mames 
 28 aug 1836Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54503
44
van Gelderen, Ynse Feikes 
 28 aug 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86262
45
Hiemstra, Sjouke Hoekes 
 28 aug 1837Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76455
46
Kornellis, Jantjen 
 28 aug 1837Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100587
47
Hoekstra, Sjouke Jans 
 28 aug 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11133
48
Gelts, Grietje 
 28 aug 1840 I37442
49
Beintema, Jeike Douwes 
 28 aug 1841Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67630
50
Reitsma, Stillborn Gerbens 
 28 aug 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24351

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pytters, Jan 
Doekes, Gertje 
 28 aug 1746Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98888
I46503
2
Takes, Gooitsen 
Luitsens, Oedske 
 28 aug 1746Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67951
I67950
3
Lammerts, Roelof 
Jelles, Martjen 
 28 aug 1757Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67735
I67736
4
Annes, Douwe 
Adolfs, Wempje 
 28 aug 1763Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93589
I93590
5
Tjerks, Marten 
Pieters, Sjoukje 
 28 aug 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70408
I70409
6
Ages, Jan 
Arjens, Wijtske 
 28 aug 1768Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91510
I91511
7
Lieuwes, Eelke 
Pytters, Wytske 
 28 aug 1768Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111411
I111412
8
Luxen, Jochem Simons 
Jacobs, Antie 
 28 aug 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4800
I4801
9
Bosgra, Jan Tietes 
Franses, Cecilia (aka Jans) 
 28 aug 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89540
I89541
10
Dirks, Pieter 
Rudmers, Ymkje 
 28 aug 1774Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94796
I94795
11
Sloterdijk, Marten Romkes 
Martens, Trijntje 
 28 aug 1774Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80498
I80499
12
Algera, Sjoerd Aukes 
Swierstra, Wintje Piers 
 28 aug 1785Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73221
I73220
13
Dijk, Hillebrand Baukes van 
Wijnstok, Dieuwke Jans 
 28 aug 1785Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3635
I2187
14
Douwes, Bauke 
Folkerts, Zwaantje 
 28 aug 1785Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98553
I98554
15
Veldema, Hendrik Hanzes 
Sijens, Sijke Wybes 
 28 aug 1785Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12173
I12174
16
Velsen, Hendrik Hendriks 
Douwes, Tettje 
 28 aug 1785Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49775
I49776
17
Jong, Jan Folkerts de 
Sytsma, Willemke Doedes 
 28 aug 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13006
I13007
18
Meinarda, Jan Poppe Andrae 
Blom, Pietje Klazes 
 28 aug 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52703
I42564
19
Rijpstra, Elias Sybrens 
Zweitses, Aaltje 
 28 aug 1791Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40744
I40754
20
van Knyff, Johannes 
van Poutsma, Anna Clara 
 28 aug 1791Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106210
I106209
21
Bergsma, Tyle Gerrits 
Dijkstra, Lijsbet Dirks 
 28 aug 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11809
I54487
22
Siderius, Jan Foppes (aka Rinia) 
Dotinga, Aafke Pieters 
 28 aug 1796Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102248
I102249
23
van Kuiken, Evert Jans 
Boscha, Taeetske Ruurds 
 28 aug 1796Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92202
I92203
24
Brolsma, Pieter Jans 
Hommema, Tjitske Hessels 
 28 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11153
I11147
25
de Vries, Taeke Jacobs 
Koudenburg, Klaaske Lykeles 
 28 aug 1803Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52042
I52043
26
Rus, Luitjen Ytjes 
Pieters, Pietertie 
 28 aug 1803Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85956
I85957
27
Jellema, Esger Sjerps 
Tillema, Grietje Tammes 
 28 aug 1808Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74869
I74870
28
Schokker, Albert Kornelis 
Ruiter, Jantje Hendriks 
 28 aug 1808Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110283
I110284
29
de Jonge, Willem Janse 
Timmerman, Jacomina 
 28 aug 1811Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108713
I108714
30
Haarsma, Murk Hessels 
Teppema, Aaltje Baukes 
 28 aug 1813Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67054
I67060
31
Wendelaar, Teunis Everts 
Dijkstra, Lijsbert Eeltjes 
 28 aug 1814Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7441
I7442
32
Zijlstra, Klaas Klazes 
Meulen, Lijsbert Folkerts van der 
 28 aug 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75938
I75939
33
Toutenburg, Cornelis Ymes 
Stout, Hendrina Christiaan 
 28 aug 1828Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96140
I96143
34
de Vries, Wigle Lucas 
Prins, Antje Johannes 
 28 aug 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48493
I10025
35
Wassenaar, Arjen Boyens 
de Boer, Janke Gerrits 
 28 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31508
I31509
36
Koijers, Berend Willem 
Woordes, Johanna Willemina 
 28 aug 1839Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107971
I107972
37
Wolfert, Jacob 
Okker, Jannetje 
 28 aug 1839Dirksland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109292
I109293
38
Alofs, Willem 
van Beek, Geertjen 
 28 aug 1846Apeldoorn, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107988
I107989
39
Reitsma, Dirk Keimpes 
Tuinstra, Martzen Sierds 
 28 aug 1848Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22420
I22421
40
Schat, Pieter Reinders 
Hager, Tetje Jacobs 
 28 aug 1851Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39807
I39808
41
Teitsma, Marten Jans 
Lune, Jantje Pieters van der 
 28 aug 1851Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49219
I96510
42
Wal, Symen Hendriks van der 
Kooistra, Fettje Gosses 
 28 aug 1851Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97811
I97813
43
Bosch, Johannes Sipkes 
Hoekstra, Doetje Franses 
 28 aug 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51606
I59376
44
Wijga, Enne Kornelis 
de Vries, Antje Jans 
 28 aug 1856Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56255
I85871
45
Nicolay, Pieter Hayes 
Rijpma, Aukje Sybrands 
 28 aug 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49739
I49738
46
Kuiken, Tymen Beerts 
Koning, Antje Abelus 
 28 aug 1862Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99271
I99272
47
Steensma, Tjipke Jans 
Koudenburg, Renske 
 28 aug 1866Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106256
I106245
48
de Jong, Willem Feddes 
Ferte, Aaltje Hendriks de la 
 28 aug 1868Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39169
I39170
49
Steensma, Klaas Klazes 
Wouda, Aaltje Pieters 
 28 aug 1869Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55390
I51420
50
Werkman, Roelf (Ralph) 
Schutter, Trientje (Tena) 
 28 aug 1872Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104713
I104714

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Eelties, Neeltie 
 28 aug 1711Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98652
2
Reiners, Frans 
 28 aug 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90661
3
Jans, Dirk 
 28 aug 1729Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3068
4
Rinses, Lijsbeth 
 28 aug 1729Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53262
5
Willems, Sibren 
 28 aug 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41466
6
Romkes, Meindert 
 28 aug 1735Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97409
7
Jorryts, Sybren 
 28 aug 1746Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76087
8
Sjoukes, Lutske 
 28 aug 1757Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61849
9
Westerhof, Sytske Haayes 
 28 aug 1757Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47414
10
Stilma, Marten Rientzes 
 28 aug 1763Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75001
11
Rinzema, Jacomina Lefferts 
 28 aug 1766Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49888
12
Beerns, Beern Klaases (aka Boonstra) 
 28 aug 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97247
13
Siersma, Trijntje Jans 
 28 aug 1768Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94003
14
Steggerda, Fokke Johannes 
 28 aug 1768Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53128
15
Miedema, Jan Gerrits 
 28 aug 1769Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50192
16
Jans, Reintje 
 28 aug 1772Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110395
17
Tamboeser, Hessel 
 28 aug 1772Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110244
18
Andries, Trijntie 
 28 aug 1774Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102417
19
Boersma, Doetje Andries (aka Olijnsma) 
 28 aug 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42857
20
Grasma, Sybren Jans 
 28 aug 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92275
21
Kooystra, Renske Sjoukes 
 28 aug 1774Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58643
22
Kuiken, Maartje Jans 
 28 aug 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39361
23
Tjeerds, Dieuwke 
 28 aug 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45590
24
Willems, Antje 
 28 aug 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99879
25
Minnolts, Sas 
 28 aug 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44249
26
Tjalles, Tjipke 
 28 aug 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47933
27
Bakker, Antje Heins 
 28 aug 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55553
28
Binnema, Jippe Tjipkes 
 28 aug 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39401
29
de Bildt, Arjen Abrahams 
 28 aug 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77898
30
Faber, Antje Jobs 
 28 aug 1785Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60640
31
Tamminga, Isaac Ytzens 
 28 aug 1785Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19745
32
Venema, Neeltje Douwes 
 28 aug 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13520
33
Wiersma, Sybe Hendriks 
 28 aug 1785Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72501
34
Molenaar, Harke Lieuwes 
 28 aug 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110500
35
Adema, Hylkje Freerks 
 28 aug 1791Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54317
36
Lolkema, Sybrig Lykles 
 28 aug 1791Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66206
37
Straatsma, Maaike Tjeerds 
 28 aug 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7557
38
Bottinga, Sjouke Jelles 
 28 aug 1796Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16728
39
Buwalda, Watze Pieters 
 28 aug 1796Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85350
40
Fokkema, Jouw Ernst 
 28 aug 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107185
41
Hamstra, Aukje Geerts 
 28 aug 1796Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7756
42
Hiemstra, Klaas Gatses 
 28 aug 1796Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78865
43
Pieters, Eelke 
 28 aug 1796Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85360
44
Slotegraaf, Jelmer Harmens 
 28 aug 1796Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75062
45
Valks, Grietje Hendriks 
 28 aug 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20964
46
Coolen, Joannes (Jan) Baptista 
 28 aug 1797Veghel, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30853
47
Boer, Douwe Tjeerds de 
 28 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10721
48
Dijkstra, Sjoukje Doedes 
 28 aug 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44872
49
Fennema, Gerrit Jans 
 28 aug 1803Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1041
50
Miedema, Pieter Doekes 
 28 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2528

1 2 Volgende»