Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Spyksma, Jacobus Piers 
 28 jul 1754Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81809
2
Klases, Doetje 
 28 jul 1755Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71745
3
Dijkstra, Dedde Reitses 
 28 jul 1758Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75363
4
Pytters, Jan 
 28 jul 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83543
5
Ritskes, Riemkje 
 28 jul 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59753
6
Westra, Antje Wigles 
 28 jul 1768Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65996
7
Westra, Jan Wigles 
 28 jul 1768Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103747
8
de Jager, Antje Daniels 
 28 jul 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75088
9
Wiersma, Meindert Sjoerds 
 28 jul 1773Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55460
10
Jans, Dirk 
 28 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43631
11
de Vries, Elske Heerkes 
 28 jul 1777Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101574
12
Hansma, Hans Sipkes 
 28 jul 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58440
13
Bijlstra, Bauke Pieters 
 28 jul 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I647
14
Tamminga, Durk Fransen 
 28 jul 1779Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20007
15
Aeilkema, Abel Reints 
 28 jul 1781Zuidbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69579
16
Kuur, Willem Ypes 
 28 jul 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29479
17
Ebbens, Harmen Christiaans 
 28 jul 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3403
18
Kromkamp, Reinder Alberts 
 28 jul 1782AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72534
19
Ynema, Myke Ynes 
 28 jul 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10100
20
Stel, Berber Sytzes (aka Sterreman) 
 28 jul 1784Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54297
21
Jacobs, Taeke 
 28 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43977
22
Piers, Geeske 
 28 jul 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45771
23
Smit, Jelle Kornelis 
 28 jul 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26516
24
Postmus, Klaas Durks 
 28 jul 1787Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66835
25
Ploeg, Antje Lieuwes van der 
 28 jul 1788Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6818
26
Tuinstra, Schelte Elles 
 28 jul 1788Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68267
27
Helder, Yfke Rienks 
 28 jul 1789Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8666
28
Postma, Jan Jans 
 28 jul 1789Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90055
29
Heeringa, Jan Pieters 
 28 jul 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80863
30
Jans, Eelkje 
 28 jul 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42548
31
Meinsma, Johannes Menzes 
 28 jul 1792Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36585
32
Jong, Sjoerd Pieters de 
 28 jul 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5400
33
Adema, Jaike Gerbens 
 28 jul 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10972
34
Meyer, Neeltje Jeremias 
 28 jul 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73688
35
Riemersma, Gerrit Hendriks 
 28 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7765
36
Nicolay, Lieuwe Sjoerds 
 28 jul 1799Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76864
37
Stooker, Maaike Jans 
 28 jul 1799Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87396
38
Andringa, Gerben Pieters 
 28 jul 1800St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103211
39
Friesema, Albertje Harmens 
 28 jul 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3513
40
Reitsma, Wytske Gerbens 
 28 jul 1802Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55954
41
Voskuil, Jan Klazes 
 28 jul 1802Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51802
42
Voskuil, Jitske Klazes 
 28 jul 1802Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13049
43
Sinnema, Gerrit Annes 
 28 jul 1803Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11362
44
Werf, Rinske Gerbens van der 
 28 jul 1803Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61707
45
Molenberg, Jetske Pieters 
 28 jul 1804Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87081
46
Noorderbaan, Klaas Franzes 
 28 jul 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15218
47
Koopmans, Eeke Tjallings 
 28 jul 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26124
48
Oberman, Klaaske Pieters 
 28 jul 1806Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47469
49
Veenstra, Ybeltje Egberts 
 28 jul 1806Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69789
50
Westerhuis, Jan Huberts 
 28 jul 1807Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10663

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pot, Albert Klazes 
 28 jul 1800Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105384
2
Clasis, Jan 
 28 jul 1811Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55988
3
Kalkhuis, Willem Marcus 
 28 jul 1811De Wilp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85493
4
Steeg, Goffe Pieters van der 
 28 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6465
5
Hiemstra, Lijsbeth Fokkes 
 28 jul 1816Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2522
6
Feenstra, Jacob Heinzen 
 28 jul 1817 I68104
7
Heinema, Jan Louws 
 28 jul 1818Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50654
8
Ellens, Janke Jakobs 
 28 jul 1821Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82628
9
Malda, Sietze 
 28 jul 1821Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14020
10
Pieters, Klaas 
 28 jul 1824 I75782
11
Douwes, Jacob 
 28 jul 1826 I60855
12
Feddema, Antje Wytzes 
 28 jul 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13634
13
Hilverda, Gerrit Piers 
 28 jul 1826 I60806
14
Pheiffer, Daniel Johannes 
 28 jul 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3236
15
Tetmans, Tjitske 
 28 jul 1826Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38458
16
Bijlsma, Jacob Keimpes 
 28 jul 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12038
17
Stap, Tymen Annes 
 28 jul 1827 I77067
18
Ypma, Frans Ypes 
 28 jul 1827 I38414
19
Dijkstra, Stillborn Jans 
 28 jul 1829 I58730
20
van Schepen, Antje Hayes 
 28 jul 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26192
21
Walle, Geeltje Douwes de 
 28 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12840
22
Heide, Ankje Hendriks van der 
 28 jul 1830Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106448
23
Steensma, Klaaske Annes 
 28 jul 1830Ommerschans, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103646
24
Vonk, Johannes Sierks 
 28 jul 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40017
25
Boersma, Anne Harmens 
 28 jul 1833Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38290
26
de Boer, Doetje Pieters 
 28 jul 1833Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39597
27
Velde, Klaaske Pieters van der 
 28 jul 1833Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41131
28
Postma, Eelkje Jans 
 28 jul 1835Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103502
29
Boorsma, Eke Annes 
 28 jul 1836 I77691
30
Groot, Hotske Eeltjes de 
 28 jul 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5876
31
de Wilde, Antje Tjallings 
 28 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33447
32
Tolsma, Hiltje Pieters 
 28 jul 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I734
33
Muller, Neeltje Jans 
 28 jul 1843City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47163
34
Jong, Ytje Willems de 
 28 jul 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5211
35
Sipkens, Harke Sipkes 
 28 jul 1847Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100425
36
Sloten, Gerrit Hendriks van 
 28 jul 1847 I12715
37
Hiemstra, Yde Bokkes 
 28 jul 1848Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40453
38
Herder, Sjoerdtje Durks 
 28 jul 1849Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75103
39
Krakau, Aaltje 
 28 jul 1849Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53087
40
Ottema, Pieter Jentjes 
 28 jul 1849Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79672
41
Bultsma, Jantje Sibbes 
 28 jul 1850Vinkega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101929
42
Weit, Trijntje Pieters van der 
 28 jul 1850 I27060
43
Kamminga, Berber Klases 
 28 jul 1851Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77847
44
Schiphof, Baukje Klazes 
 28 jul 1851Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100849
45
Draisma, Jan Piers 
 28 jul 1852Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94562
46
Smeding, Geert Jacobus 
 28 jul 1852Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4466
47
Ley, Jeltje Hendriks van der 
 28 jul 1854 I18472
48
Buursma, Wytske Hemmes 
 28 jul 1855 I16807
49
Hoogerhuis, Maria 
 28 jul 1855Ouwerkerk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102818
50
Greydanus, Jacob Sybes 
 28 jul 1857Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19576

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Veeren, Arjen Jans 
Wouters, Janke 
 28 jul 1737St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104239
I104240
2
Hindricks, Gosse 
Ottes, Welmoet 
 28 jul 1748Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14316
I14315
3
Jans, Bouwe 
Pyters, Antje 
 28 jul 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43676
I43677
4
Jelles, Lolle 
Huites, Folkjen 
 28 jul 1748Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77482
I77483
5
Aebes, Jan 
Streekstra, Feikje Jans 
 28 jul 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43724
I43725
6
Roels, Anne 
Joostes, Antje 
 28 jul 1771Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85503
I85504
7
Dirks, Jakob 
Amelander, Antje Bokkes 
 28 jul 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21236
I21235
8
Schumacher, Hessel Douwe 
Fransen, Sjoukje 
 28 jul 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50327
I50328
9
Wijtses, Klaas 
Linses, Jitske 
 28 jul 1776Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52835
I52836
10
Fetzes, Tjisse 
Jans, Antje 
 28 jul 1793Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85880
I85875
11
Jasper, Hendrik Alberts 
Haxe, Reinje Jans 
 28 jul 1793Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86384
I86385
12
van Minnen, Minne Engels 
Sprietsma, Jietske Gerlofs 
 28 jul 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55715
I55716
13
Bosma, Pieter Pieters 
Heins, Kunskje 
 28 jul 1799Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80092
I80093
14
Huisenga, Foppe Epkes 
Akkerhof, Grietje Tjallings 
 28 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5981
I5979
15
Wester, Jacob Harmens 
Veenstra, Martsen Klazes 
 28 jul 1799Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94205
I94206
16
Hoekstra, Jan Jans 
de Vries, Wytske Heeres 
 28 jul 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40881
I40882
17
Overdijk, Sipke Wopkes 
Zee, Janke Ates van der 
 28 jul 1814Mairie Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42347
I42352
18
Stolte, Klaas Philips 
de Vries, Froukje Heeres 
 28 jul 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36759
I53203
19
Hoop, Adriaan Jzn van der 
Ledeboer, Sara 
 28 jul 1819Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100003
I100004
20
Ossentjuk, Lippe Jans 
Tuinman, Jantje Ugos 
 28 jul 1821Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63422
I94345
21
Dijkstra, Foppe Sybrens 
de Groot, Antje Cornelis 
 28 jul 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81321
I81328
22
Kuiken, Cornelis Dirks 
Kok, Grietje Aukes 
 28 jul 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15960
I15959
23
Spieksma, Pier Jacobus 
Wiggerman, Yfke 
 28 jul 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81807
I81813
24
Jong, Jacob Pieters de 
Beitsma, Antje Abrahams 
 28 jul 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10087
I10587
25
Hoogeboom, Jacob Jacobs 
Dijk, Elisabeth Lieuwes van 
 28 jul 1827Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10603
I10479
26
Porte, Jan Rinses 
Postma, Henke (Rinske) Sybrens 
 28 jul 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60121
I60122
27
Santhuizen, Aarjen Johannes 
Borger, Baukje 
 28 jul 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77454
I77453
28
Meulen, Anne Annes van der 
Sinderen, Hendrikje Sipkes van 
 28 jul 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4134
I4133
29
Meulen, Jacobus Keimpes van der 
Ploeg, Sjoerdje Andries van der 
 28 jul 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9430
I7981
30
Pot, Cornelis Jitses 
Faber, Grietje Rinzes 
 28 jul 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16294
I16293
31
Koster, Jan Oedses 
Tuinstra, Sibbeltje Klazes 
 28 jul 1854Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38869
I38867
32
Meulen, Hinne Jacobs van der 
Hoeksma, Johanna Maria 
 28 jul 1859Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35463
I35464
33
Rijpstra, Kornelis Jans 
Halma, Aaltje Alberts 
 28 jul 1866Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19542
I19547
34
Hartmans, Cornelis Johannes 
Hesseling, Klaaske Lieuwes 
 28 jul 1870Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27610
I27612
35
Beiboer, Hendrikus Frankes 
Roorda, Maaike Taekes 
 28 jul 1883Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38325
I38326
36
Nanninga, Melle Mennes 
Tinga, Hillechien 
 28 jul 1884Zuidbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69571
I69572
37
Veen, Hendrik Jelles van der 
Zee, Hinke Martens van der 
 28 jul 1886Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41362
I41363
38
Smidt, Johannes Douwes 
Bijlsma, Berber Isaacs 
 28 jul 1887Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59939
I101210
39
Hellema, Wieger Andeles 
Luitingh, Maria Jacoba Cornelia 
 28 jul 1888Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35179
I61330
40
Hellinga, Kornelis Pieters 
Noordenbos, Sytske Cornelis 
 28 jul 1894Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64106
I31544
41
Paesens, Liepke Folkerts 
Hazewindus, Ytje Gerrits 
 28 jul 1910Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55350
I85316
42
Santhuizen, Anne Willems 
Dijkstra, Rinske Oeges 
 28 jul 1917Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39733
I86085
43
Veenstra, Gerhard Jacobs 
Ynema, Ytje Joukes 
 28 jul 1921Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89033
I62735
44
Ploeg, Gabe van der 
Halbesma, Roelofke 
 28 jul 1927Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3047
I3048
45
Veen, Sierk van der 
Dijkman, Wytske 
 28 jul 1948Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I977
I963

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 57

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hilbrants, Baucke 
 28 jul 1675Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44832
2
Jobs, Marten 
 28 jul 1682Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87797
3
Cnossen, Sierck Johans 
 28 jul 1689Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68326
4
Ekema, Dirk Pieters 
 28 jul 1726Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58648
5
Nicolai, Atze Roelofs 
 28 jul 1726Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72346
6
Gerbens, Pieter 
 28 jul 1730Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103361
7
Jans, Lammert 
 28 jul 1737Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68858
8
Schepers, Jan Derk 
 28 jul 1737Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88340
9
Feikes, Ytje 
 28 jul 1743Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69107
10
Weidenaar, Hessel Filippus 
 28 jul 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55269
11
Abes, Jacob 
 28 jul 1748Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78779
12
Klinse, Harke Gerrits van der 
 28 jul 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98957
13
Johannes, Pieter 
 28 jul 1754Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50053
14
Uwma, Hendrik Sjoukes 
 28 jul 1754Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1623
15
Andries, Jitske 
 28 jul 1758Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42891
16
Oosterbaan, Asswerus Fongers 
 28 jul 1760Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66595
17
Haak, Rinse Everts van der 
 28 jul 1765Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82627
18
Jeltes, Schelte 
 28 jul 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43875
19
van Beets, Ayse Siegers 
 28 jul 1765Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91585
20
Wybes, Doetje 
 28 jul 1765Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89957
21
Wynzens, Folkert 
 28 jul 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42620
22
Deinum, Ulbe Tjibbes 
 28 jul 1768Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51575
23
Boonstra, Wobbe Lieuwes 
 28 jul 1771Nijehaske/Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2475
24
Havinga, Sybrigje Johannes 
 28 jul 1771Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71709
25
Jarigs, Adriaantje 
 28 jul 1771Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58799
26
Miedema, Trijntje Hayes 
 28 jul 1771Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61845
27
Visser, Jan Jarigs 
 28 jul 1771Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1153
28
Zuidema, Alle Berends 
 28 jul 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5459
29
Zwart, Eelke Jans 
 28 jul 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72904
30
Brandsma, Jan Martens 
 28 jul 1776Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66019
31
Jochems, Aagtje 
 28 jul 1776Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103890
32
Wagenaar, Sybren Feites 
 28 jul 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61240
33
Poelstra, Willem Franzen 
 28 jul 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14111
34
de Boer, Rinske Pieters 
 28 jul 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29908
35
Hellinga, Durk Douwes 
 28 jul 1782Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48210
36
Hellinga, Fokeltje Hendriks 
 28 jul 1782Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11702
37
Lanting, Lieuwe Jans 
 28 jul 1782Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66229
38
Baukes, Gerbrig 
 28 jul 1793Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72195
39
Boes, Ytske Sytzes 
 28 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11727
40
Brouwer, Trijntje Ottes 
 28 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9633
41
Faber, Douwe Hendriks 
 28 jul 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53044
42
Halma, Rinse Cornelis 
 28 jul 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5071
43
Nieuwenhuis, Jouke Douwes 
 28 jul 1793Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72246
44
Boer, Froukje Tjeerds de 
 28 jul 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5923
45
Bosma, Uilkje Aukes 
 28 jul 1799Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75893
46
Broekens, Marten Gerbens 
 28 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2158
47
Haarsma, Dirk Meinderts 
 28 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10645
48
Meulen, Sytze Keimpes van der 
 28 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2979
49
Smith, Nieske Cornelis 
 28 jul 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7092
50
Wiedema, Tjomme Jans 
 28 jul 1799Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5946

1 2 Volgende»