Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Cornelis, Jacob 
 28 jun 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5549
2
Sipkes, Pijtje 
 28 jun 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40492
3
Wey, Ids Hyltjes van der 
 28 jun 1765Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102433
4
Vries, Gelt Bouwens de 
 28 jun 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10020
5
Dirks, Sara 
 28 jun 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3854
6
Kollen, Jakob Gerrits (aka Bakker) 
 28 jun 1771Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53396
7
Tjepkema, Renske Tjepkes 
 28 jun 1773Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36351
8
Vennema, Sytske Geerts 
 28 jun 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4975
9
Woude, Jacob Sijes van der 
 28 jun 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49581
10
de Vries, Akke Gerbens 
 28 jun 1776Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21809
11
Poelstra, Willem Franzen 
 28 jun 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14111
12
Dijkstra, Douwe Oeges 
 28 jun 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1891
13
Prins, Ytje Piers 
 28 jun 1777Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15671
14
Jochums, Doejtje 
 28 jun 1778Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50016
15
Dijkstra, Lutske Pieters 
 28 jun 1779Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29495
16
Braaksma, Gerben Ages 
 28 jun 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60234
17
Topstra, Roelof Romkes 
 28 jun 1782Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72913
18
Kroese, Jan Jans 
 28 jun 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67269
19
Zuiderbaan, Jacob Dirks 
 28 jun 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63384
20
Jans, Antje 
 28 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46169
21
Ferwerda, Jan Klazes 
 28 jun 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18829
22
Smidt, Johannes Jans 
 28 jun 1787Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53868
23
Rijpma, Lolke Andries 
 28 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19187
24
Reitsma, Douwe Ritskes 
 28 jun 1789Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76502
25
Johannes, Pieter 
 28 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49694
26
Jacobs, Eelke 
 28 jun 1792Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99228
27
Reeder, Christiaan 
 28 jun 1792Naarden, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75798
28
Kingma, Lieuwe Jans 
 28 jun 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10911
29
Zaag, Hyke Piers van der 
 28 jun 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6523
30
Bakker, Bauke Jans 
 28 jun 1794Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66535
31
Oosterling, Wytske Andries 
 28 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19037
32
Dieterink, Jennegien 
 28 jun 1797Heemse, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108440
33
Schraagsma, Nieskje Abrahams 
 28 jun 1799Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109597
34
Span, Bauke Bavius 
 28 jun 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35289
35
Hoekstra, Antje Binnes 
 28 jun 1800Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91677
36
Meulen, Lijsbert Folkerts van der 
 28 jun 1800Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75939
37
Alberts, Aafke 
 28 jun 1803Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47512
38
Kooi, Maaike Keimpes van der 
 28 jun 1805Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47842
39
Visser, Rinske 
 28 jun 1805Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26749
40
Wal, Anneke (Anske) Jans van der 
 28 jun 1805Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17955
41
Cornelis, Jacob 
 28 jun 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46383
42
Paulus, Jan 
 28 jun 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44345
43
Holwerda, Harmen Jans 
 28 jun 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5202
44
Elzinga, Trijntje Pieters 
 28 jun 1809Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21752
45
Miedema, Tjitske Klazes 
 28 jun 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99463
46
Visbeek, Sytske Klazes 
 28 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4407
47
Buis, Gertje Eeltjes 
 28 jun 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9794
48
Meyer, Frans Olferts 
 28 jun 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26717
49
Swolstra, Sjoukje Willems 
 28 jun 1814Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76437
50
Veenstra, Hendrik Egberts 
 28 jun 1814Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3353

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Bernardus, Ydtie 
 28 jun 1713Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102516
2
Gosliga, Tussijn Pyters 
 28 jun 1798Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62281
3
Lammerts, Trijntje 
 28 jun 1803Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96164
4
Wiegers, Wieger 
 28 jun 1808Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104351
5
Broersma, Jacob Jans 
 28 jun 1812Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108493
6
Althuis, Jan Hanses 
 28 jun 1813Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35066
7
Sjaardema, Douwe Piers 
 28 jun 1814Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109877
8
de Jong, Teunis Klazes 
 28 jun 1817St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89624
9
Jochums, Elske 
 28 jun 1817Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107782
10
Fokes, Aaltje 
 28 jun 1818Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71162
11
Postma, Sjoerd Hiddes 
 28 jun 1819 I68324
12
Gerbens, Sijke 
 28 jun 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45495
13
Roorda, Oeds Johannes 
 28 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27080
14
Noordenbos, Atje Jans 
 28 jun 1821 I21248
15
Egberts, Trijntje 
 28 jun 1822Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104293
16
Franses, Henke 
 28 jun 1823Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93269
17
de Vries, Grietje Hettes 
 28 jun 1824Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96671
18
Gaukes, Ynske 
 28 jun 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49181
19
Ley, Lijsbeth Jans van der 
 28 jun 1825Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96926
20
Velde, Johannes Gilles van der 
 28 jun 1825 I78656
21
Blom, Kornelis Aukes 
 28 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42239
22
Dijkstra, Rienk Gerrits 
 28 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50908
23
Kuiken, Sara Martens 
 28 jun 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61014
24
Luinstra, Stijntje Pieters 
 28 jun 1827Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101093
25
Hayes, Sieke 
 28 jun 1835 I32350
26
Keller, Joanna Hendriks 
 28 jun 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102284
27
van Dellen, Durk Karstes 
 28 jun 1835Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42341
28
Haga, Hendrikje Hendriks 
 28 jun 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24958
29
Reitsma, Antje Piers 
 28 jun 1836Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20398
30
Wagenaar, Mientje Hendriks 
 28 jun 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36605
31
Braaksma, Tytje Gerbens 
 28 jun 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30440
32
Keizer, Gerrit Gerrits 
 28 jun 1838 I78452
33
Noordhof, Willemke Johannes 
 28 jun 1838Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104424
34
Osinga, Anne Teunis 
 28 jun 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30613
35
Terpstra, Wigle Bartles 
 28 jun 1838Nes/Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110756
36
Vellema, Neeltje Dirks 
 28 jun 1839 I6332
37
van Steinvoorn, Hauke Pieters 
 28 jun 1840 I57467
38
Putzes, Grietje Tjepkes 
 28 jun 1841 I64353
39
Boersma, Aukje Hendriks 
 28 jun 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10390
40
Rienks, Ymkje Hessels 
 28 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67345
41
Posthumus, Jantje Jorrits 
 28 jun 1843St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96416
42
Smoddis, Willemina 
 28 jun 1843Lettele/Diepenveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110737
43
Brinksma, Folkert Pieters 
 28 jun 1844 I59834
44
Ebbens, Jacob Christiaans 
 28 jun 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2651
45
Hitman, Teunis Geerts 
 28 jun 1845Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11243
46
Heerkes, Roeltje 
 28 jun 1846Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70242
47
de Vries, Trijntje Jacobs 
 28 jun 1847Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99384
48
Walma, Cornelis Teades 
 28 jun 1847Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62207
49
Braak, Hendrik Pieters 
 28 jun 1848Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46107
50
Leistra, Etje Jans 
 28 jun 1848 I25878

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jeltes, Claas 
Feites, Grijtje 
 28 jun 1733Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93695
I93696
2
Bonnen, Harmen 
Aarents, Albertjen 
 28 jun 1739Zweeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99782
I99783
3
Dirks, Sipke 
Dirks, Anke 
 28 jun 1739Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80562
I80563
4
Kornelis, Jantje 
Willems, Antje 
 28 jun 1750Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95386
I95387
5
Martens, Jacob 
Durks, Neeltje 
 28 jun 1761Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86978
I86979
6
Sipkes, Willem 
Jans, Trijntje 
 28 jun 1761Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88943
I88944
7
Wybrens, Hessel 
Hendriks, Aaltje 
 28 jun 1761Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90756
I90757
8
Jacobs, Falk 
Wester, Wytske Jans 
 28 jun 1767Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66980
I66981
9
Pytters, Gerryt 
Clases, Rienkjen 
 28 jun 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93884
I93885
10
Pijters, Tjeerd 
Douwes, Dieuwke 
 28 jun 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92491
I92492
11
de Vries, Pieter Tjipkes 
Tjeerds, Akke 
 28 jun 1778Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91044
I84996
12
Huisenga, Foppe Epkes 
Jans, Aagje 
 28 jun 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5981
I20122
13
Jong, Gerben Gerbens de 
Luitsens, Roeltje 
 28 jun 1778Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14730
I14729
14
Rinderts, Klaas 
Idskema, Moeder Jans 
 28 jun 1789Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107445
I107446
15
de Vries, Klaas Jans 
Hiddema, Trijntje Pieters 
 28 jun 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88663
I88662
16
Mey, Egbert Teunis van der 
Teitsma, Ybeltje Gerrits 
 28 jun 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52019
I296
17
Schouwstra, Lieuwe Jeens 
Eenshuistra, Lijsbeth Klases 
 28 jun 1795Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105566
I105567
18
Zijlstra, Rogger Repkes 
Ruirts, Wijtske 
 28 jun 1795Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100114
I100120
19
Huisinga, Thijs 
de Roos, Henderica 
 28 jun 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89727
I89722
20
Kuiphof, Pieter Harmens 
Hendriks, Aaltje 
 28 jun 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5232
I45319
21
Oenema, Pieter Oenes 
Teunes, Marijke 
 28 jun 1805Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73902
I73928
22
de Boer, Cornelis Johannes 
Jans, Trijntje 
 28 jun 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48038
I48039
23
Mebius, Jacobus Engelsma 
Cloppenburgh, Anna 
 28 jun 1807Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85656
I85653
24
Mey, Jan Jans van der 
Hartmans, Geertje Dirks 
 28 jun 1807Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15534
I15464
25
Symens, Gooitsen 
Tjoelker, Tjitske Jilles 
 28 jun 1807Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62857
I51996
26
Wal, Andries Jurjens van der 
Dijkstra, Jantje Jacobs 
 28 jun 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54416
I54417
27
Bruining, Pier Jans 
de Boer, Tjaltje Hendriks 
 28 jun 1815Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68140
I68141
28
Bloemhof, Bote Jacobs 
Bennema, Riemkje Tjipkes 
 28 jun 1818Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88489
I43796
29
Boersma, Willem Jans 
Wierstra, Doetje Pieters 
 28 jun 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32366
I32338
30
Twijnstra, Jacob Jans 
Faber, Rinske Tjeerds 
 28 jun 1821Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12992
I31526
31
Veen, Hillebrand Meertens van der 
Venema, Antje Gabes 
 28 jun 1823Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23909
I23910
32
Plantinga, Pieter Klazes 
Brouwer, Sjoukje Jacobus 
 28 jun 1827Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75612
I75613
33
Hoekstra, Reinder Kornelis 
Heeringa, Rinske Jacobs 
 28 jun 1833Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38895
I38896
34
Hoogstra, Pieter Watses 
Talma, Jantje Hessels 
 28 jun 1835Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40193
I6478
35
de Groot, Ruurd Jentjes 
Wartena, Klaaske Gerbens 
 28 jun 1838Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64512
I64513
36
de Jong, Pieter Wytzes 
Wouda, Akke Cornelis 
 28 jun 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33690
I33691
37
Dijkstra, Simon Piers 
Zittema, Aafke Lykeles 
 28 jun 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37110
I37109
38
Wagenaar, Jan Feddes 
Visser, Trijntje Jans 
 28 jun 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38783
I99835
39
Woude, Sjoerd Jennes van der 
Oudt, Pietje Jans van 
 28 jun 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3337
I3439
40
Post, Barteld Cornelis 
Kuik, Renske Dirks 
 28 jun 1845Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3339
I3340
41
Kuipers, Hendrik Nannes 
de Jong, Doetje Jurjens 
 28 jun 1855Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109135
I109136
42
Meyer, Eelke Aukes 
Schuur, Johanna Bouwina 
 28 jun 1856Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35612
I35613
43
Sterken, Albert Hendriks 
Roo, Trijntje Hendriks 
 28 jun 1856Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103988
I103989
44
Poelstra, Gerke 
Jongsma, Koopje Willems 
 28 jun 1857Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65502
I65503
45
Bontekoe, Geert (George) Harings 
Zwart, Sytske Martens 
 28 jun 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13898
I8872
46
Vonk, Jan Cornelis 
Meulen, Martje Gerrits van der 
 28 jun 1863Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3613
I3614
47
Poelstra, Gerke 
Molen, Sijke Ypes van der 
 28 jun 1872Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65502
I65508
48
de Vries, Oege Jans 
Jong, Antje Lieuwes de 
 28 jun 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34339
I22319
49
Heide, Johannes (John) Dirks van der 
Bergmans, Antje Haukes 
 28 jun 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25003
I28173
50
Hellema, Gerrit Foppe 
Erdbrink, Christina van der Velden 
 28 jun 1888Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94874
I94875

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bockes, Imck 
 28 jun 1665Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85575
2
Nicolai, Roelif Atzonis 
 28 jun 1691Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72348
3
Meiles, Wiltje 
 28 jun 1722Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95388
4
Symens, Ytje 
 28 jun 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43695
5
Clases, Grijtje 
 28 jun 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I132
6
Dantuma, Regnerus Ybes 
 28 jun 1744Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48150
7
Melles, Klaas 
 28 jun 1744Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49190
8
Andringa, Frans Jacobs 
 28 jun 1750Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66097
9
Nicolay, Klaas Sjoerds 
 28 jun 1750Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89390
10
Noordenbos, Akke Annes 
 28 jun 1750Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47874
11
Kooistra, Tjibbe Egberts 
 28 jun 1754Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76440
12
Escher, Johan Petrus 
 28 jun 1760Nagapatnam, India Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103999
13
Hendriks, Aafke 
 28 jun 1760Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93110
14
Ebbes, Pijtter 
 28 jun 1761Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76689
15
Joekes, Rinske 
 28 jun 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49790
16
Meinderts, Sake 
 28 jun 1761Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97411
17
Nicolai, Gerke Roels 
 28 jun 1761Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56334
18
Ploeg, Janke Filippus van der 
 28 jun 1761Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94633
19
Dijkstra, Pieter Jippes 
 28 jun 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50266
20
Jans, Doetje 
 28 jun 1767Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75856
21
Jans, Foekjen 
 28 jun 1767Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107572
22
Jans, Taetske 
 28 jun 1767Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97581
23
Liepes, Trijntie 
 28 jun 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48226
24
Meulen, Lolke Liepkes van der 
 28 jun 1767Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6423
25
Posthumus, Trijntje Andries 
 28 jun 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19340
26
Andries, Jentje 
 28 jun 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45604
27
Beernts, Arjaantje 
 28 jun 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76845
28
Cornelis, Antie 
 28 jun 1772Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88366
29
de Oude, Jantje Luitjens 
 28 jun 1772Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62762
30
Dirks, Janke 
 28 jun 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6052
31
Piers, Jantje 
 28 jun 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12383
32
Theunes, Willem 
 28 jun 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46741
33
Bij, Rinske Hendriks van der 
 28 jun 1778Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42420
34
Kuipers, Engbert Hendriks 
 28 jun 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7854
35
Sytsma, Teetske Minzes 
 28 jun 1778Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63987
36
Zijlstra, Minne Louws 
 28 jun 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91631
37
Niewold, Jan Hindriks 
 28 jun 1780City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108370
38
Kramer, Baukje 
 28 jun 1786Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81808
39
Bergmans, Minke Gosses 
 28 jun 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27659
40
de Flier, Elisabeth van 
 28 jun 1789Nederhemert, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109463
41
Feenstra, Johannes Douwes 
 28 jun 1789Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93320
42
Kloosterman, Saaske Reinders 
 28 jun 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7203
43
Bijlsma, Tjebbe Sakes 
 28 jun 1795Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4294
44
de Boer, Nanne Wytzes 
 28 jun 1795Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101994
45
de Hoop, Evert Lammerts 
 28 jun 1795Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87196
46
Laverman, Berber Sijes 
 28 jun 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81228
47
Laverman, Klaaske Sijes 
 28 jun 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21199
48
Osinga, Hendrikje Bokkes 
 28 jun 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50021
49
Osinga, Maaike Jacobs 
 28 jun 1795Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7387
50
van Haitsma, Tiete Wopkes 
 28 jun 1795Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108427

1 2 Volgende»