Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sibes, Pier 
 28 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67466
2
Sybes, Hitje 
 28 mei 1730Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88254
3
Tempel, Andries Johannes 
 28 mei 1744Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94290
4
Mients, Eelkje 
 28 mei 1765Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14725
5
Braaksma, Pieter Jippes 
 28 mei 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9418
6
Faber, Tjomme Jans 
 28 mei 1775Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42899
7
Tjeerds, Antje 
 28 mei 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44646
8
Boersma, Femke Tjipkes 
 28 mei 1776Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102252
9
Duinen, Jan Abes van 
 28 mei 1778Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1534
10
Klazes, Klaaske 
 28 mei 1781Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43931
11
Klazes, Thomas 
 28 mei 1781Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43932
12
Meer, Froukje Douwes van der 
 28 mei 1781Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103616
13
Jogchems, Hiltje 
 28 mei 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46296
14
Dijkstra, Foppe Thomas 
 28 mei 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98624
15
Glazema, Lieme Jans 
 28 mei 1784Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37739
16
Koops, Sientje 
 28 mei 1785Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110468
17
Ferwerda, Hendrik Geerts 
 28 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45904
18
Hessels, Pieter Jans 
 28 mei 1786Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71021
19
Boonstra, Trijntje Feikes 
 28 mei 1787Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17876
20
Brouwer, Trijntje Sytzes 
 28 mei 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56672
21
de Vries, Jantje Wouters 
 28 mei 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75587
22
Bontekoe, Cornelis 
 28 mei 1790Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59907
23
Rijpma, Lieuwe Ennes 
 28 mei 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60012
24
Wassenaar, Georgius Jans 
 28 mei 1794Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71458
25
de Boer, Nanne Wytzes 
 28 mei 1795Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101994
26
Elzinga, Lieuwe Reinders 
 28 mei 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2371
27
Keuning, Akke Pieters 
 28 mei 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24726
28
Dreunhuizen, Geertruida Jans 
 28 mei 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53597
29
Hiemstra, Rienk Jarigs 
 28 mei 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5811
30
Tijsses, Pyttje 
 28 mei 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46202
31
Boersma, Pieter Sydses 
 28 mei 1800Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105062
32
de Boer, Eelkje Gosses 
 28 mei 1803Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84434
33
Wagenaar, Pieter Gerbens 
 28 mei 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7059
34
Bokkema, Doeke Baukes 
 28 mei 1804Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36705
35
Cannegieter, Hendrik Gerrit 
 28 mei 1804Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52713
36
Werkman(s), Ruurd Pieters 
 28 mei 1805Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14432
37
Hoogland, Pieter Bienzes 
 28 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15881
38
Feikema, Jensche Jans 
 28 mei 1808Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105984
39
Smeding, Stijntje Jans 
 28 mei 1811Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111724
40
Smeding, Zwaantje Jans 
 28 mei 1811Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111721
41
Bits, Jan Louwrens 
 28 mei 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75574
42
Brouwers, Simon Pieters 
 28 mei 1812Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52633
43
Engelsma, Taede Thomas 
 28 mei 1812Akmarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60793
44
Faber, Marten Jans 
 28 mei 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26352
45
Glas, Sierk Kornelis 
 28 mei 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101615
46
Lamringh, Haentje Klazes 
 28 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14193
47
Obma, Sieds Gerbens 
 28 mei 1817Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78520
48
Alma, Trijntje Sakes 
 28 mei 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14367
49
de Jong, Martje Dirks 
 28 mei 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26472
50
Hoekstra, Fokeltje Yefs 
 28 mei 1820 I78529

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sipkes, Ytje 
 28 mei 1781Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91607
2
Teekes, Minke 
 28 mei 1806Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112191
3
Kuiken, Beert Walings 
 28 mei 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66039
4
Annes, Wybe 
 28 mei 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77659
5
de Boer, Douwe Pieters 
 28 mei 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32143
6
Pijters, Bauckie 
 28 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I799
7
Gosliga, Petrus (Pyter) 
 28 mei 1810Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13302
8
Karels, Jan 
 28 mei 1810Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67272
9
Taekes, Sijke 
 28 mei 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114117
10
Gros, Jan Valentins 
 28 mei 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4330
11
Jacobs, Hiltje 
 28 mei 1813Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41738
12
Tolsma, Jeltje Wopkes 
 28 mei 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44529
13
Westerbaan, Pieter Pieters 
 28 mei 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6678
14
Kappelman, Jan Harmanus 
 28 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20275
15
Ram, Johannes Klazes 
 28 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18816
16
Boermans, Pieter Folkerts 
 28 mei 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19248
17
Dijkstra, Jacob Hommes 
 28 mei 1815Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105577
18
Roo, Sjoukje Jans de 
 28 mei 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4951
19
Wouda, Geertje Oenes 
 28 mei 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39825
20
Menksma, Tjetske Gerbens 
 28 mei 1826Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101062
21
Plaats, Yetske Jans van der 
 28 mei 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103793
22
Wiersma, Aaltje Scheltes 
 28 mei 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13509
23
Pieters, Martje 
 28 mei 1827 I60032
24
Symens, Janke 
 28 mei 1827Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64717
25
van Gosliga, Romke Petrus de Rooy 
 28 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81038
26
Zijlstra, Jacob Lammerts 
 28 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13596
27
Stienstra, Feye Montes 
 28 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22483
28
Hettema, Tetman Hettes 
 28 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81397
29
Hoeksema, Nieske Hendriks 
 28 mei 1831Zoutkamp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107797
30
Ploeg, Joosje Sapes van der 
 28 mei 1831 I41327
31
Sytses, Claaske 
 28 mei 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109250
32
Kornelis, Jeltje 
 28 mei 1832Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62076
33
Zee, Tjeerd Jans van der 
 28 mei 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86166
34
Kleiterp, Leentje Pieters 
 28 mei 1833Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19528
35
van Prins, Geert Pieters 
 28 mei 1833Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113986
36
Jaarsma, Grietje Willems 
 28 mei 1835 I46954
37
Lohman, Sophia 
 28 mei 1835Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96569
38
Duenk, Berendina 
 28 mei 1836Dinxperlo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111805
39
Riedstra, Sierd Gerrits 
 28 mei 1836Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13514
40
Boersma, Pieter Gerrits 
 28 mei 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29595
41
Jong, Meinouw Arjens de 
 28 mei 1838Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21712
42
Broekens, Trijntje AEdes 
 28 mei 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1226
43
Fontein, Dirk Freerks 
 28 mei 1839Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101347
44
Rengenerus, Douwe Teunis 
 28 mei 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82783
45
Jans, Aaltje 
 28 mei 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7608
46
Sanders, Fredrik Christiaans 
 28 mei 1840 I33280
47
Zijlstra, Wybren Jans 
 28 mei 1840Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28774
48
Boersma, Tettje Jitzes 
 28 mei 1842Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27316
49
Borg, Aries Onnes van der 
 28 mei 1842Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108357
50
Borger, Douwe Meinderts 
 28 mei 1842Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49456

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 286

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gercks, Sjoerd 
Pyters, Hiltie 
 28 mei 1702Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96138
I96139
2
Dirx, Hobbe 
Anders, Yttie 
 28 mei 1713Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78191
I78192
3
Foppes, Harm 
Reinders, Aaltje 
 28 mei 1741Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95886
I95887
4
Sikkes, Sijtse 
Sijbrens, Tjitske 
 28 mei 1741Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75131
I75132
5
Durcks, Ruurd 
Sjoerds, Grietje 
 28 mei 1743Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75526
I75527
6
Gerryts, Jan 
Severijns, Betske 
 28 mei 1743Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73642
I73643
7
Carolus, Pieter Jelles 
Hettes, Neeltje 
 28 mei 1747IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71487
I71488
8
Dirx, Gerryt 
Igles, Lysbert 
 28 mei 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93688
I93689
9
Fokkes, Symon 
Gerbens, Fenne 
 28 mei 1747Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110416
I110417
10
Kuik, Dirk Dirks 
Fransen, Maartie 
 28 mei 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73896
I73897
11
Jans, Dirk 
Hommes, Froukje 
 28 mei 1752Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3068
I3187
12
Jansen, Wijbren 
Aukes, Trijntje 
 28 mei 1752Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96136
I96137
13
Johannes, Tjeerd 
Gerbens, Aaltje 
 28 mei 1752Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89723
I89724
14
Reinders, Lubbert 
Aukes, Hinke 
 28 mei 1752Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48679
I48680
15
Gorter, Wopke Oenes 
Jans, Maria 
 28 mei 1755City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103796
I103797
16
Sijmonsze, Jan 
Karssen, Garritje 
 28 mei 1756Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107857
I107858
17
Alberts, Sipke 
Hylkes, Goits 
 28 mei 1758Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108060
I108061
18
Bartelts, Albert 
Roelofs, Lammegjen 
 28 mei 1758Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86703
I86704
19
Eelkes, Dirk 
Johannis, Ymkjen 
 28 mei 1758Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94695
I94696
20
Engberts, Beernd 
Gjalts, Antje 
 28 mei 1758Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114003
I114002
21
Feykes, Claas 
Uylkes, Trijntje 
 28 mei 1758Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44780
I44781
22
Folkerts, Jan 
Jans, Tryntje 
 28 mei 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88716
I88717
23
Jans, Berent 
Folkerts, Antje 
 28 mei 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90012
I90013
24
de Jonge, Gribbert Gribberts 
Geerts, Foekje 
 28 mei 1767Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52921
I52922
25
Bokkes, Bouwe 
Hiemstra, Tjitske Symons 
 28 mei 1769Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105676
I105677
26
Cornelis, Johannes 
Ruurds, Fettje 
 28 mei 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112048
I112047
27
Derks, Albert 
Tiapkes, Liefke 
 28 mei 1769Middelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111238
I111239
28
Reitsma, Syds Feyes 
Saapes, Grietje 
 28 mei 1769Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I921
I922
29
Sybrens, Tjeerd 
Romkes, Sara 
 28 mei 1769Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70062
I70061
30
Ynses, Hylke 
Harmens, Jetske 
 28 mei 1769Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82232
I82233
31
Eiberts, Sytze 
Obbes, Trijntje 
 28 mei 1772Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94504
I94505
32
Clewits, Hindrik 
Smidt, Luichijn Hindriks 
 28 mei 1775City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84252
I84253
33
Pieters, Oege 
Thomas, Berber 
 28 mei 1775Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45305
I45306
34
van Dijk, Sjoerd Jans 
Buma, Liesbeth Feikes 
 28 mei 1775Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99375
I99376
35
van Wieren, Gerben Jans 
Doeyes, Acke 
 28 mei 1775Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33124
I33126
36
Ypes, Boeike 
Pyters, Grietje 
 28 mei 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102436
I102437
37
Zandstra, Eelke Murks 
Pieters, Geertje 
 28 mei 1775Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76417
I76418
38
Dijkstra, Jan Feyes 
Sjoerts, Sara 
 28 mei 1780Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5149
I91169
39
Gerrits, Pyter 
Anders, Geeske 
 28 mei 1780Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75457
I75458
40
Radsma, Roel Redmers 
Meulen, Janke Ypes van der 
 28 mei 1780Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76701
I76702
41
Sinnema, Hendrik Pieters 
Straatsma, Froukje Oenses 
 28 mei 1780Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22521
I22522
42
Aartsma, Arjen Aarts 
Booyens, Jantje 
 28 mei 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76998
I76999
43
Abes, Douwe 
Jans, Klaaske 
 28 mei 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39180
I77028
44
Bergsma, Ruurd Sytzes 
Martens, Trijntje 
 28 mei 1786Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72409
I72410
45
de Jong, Binne Jans 
Lammerts, Trijntje 
 28 mei 1786Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61185
I61186
46
de Swart, Jan Lieuwes 
Jacobs, Trijntje 
 28 mei 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78429
I78430
47
Eeltjes, Wijbren 
Eelkes, Trijntje 
 28 mei 1786Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73197
I73194
48
Koopmans, Wybe Wybes 
Pieters, Engeltje 
 28 mei 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39606
I39607
49
Kuperus, Gerrit Sjoerds 
Seida, Lutske Hendriks 
 28 mei 1786Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65284
I65285
50
Kuperus, Jan Ynzes 
Schaaf, Ytje Pieters van der 
 28 mei 1786Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57282
I57283

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Willems, Sijbrigh 
 28 mei 1685Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95688
2
Dreyer, Pieter Aris 
 28 mei 1713Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2263
3
Ennes, Sierk 
 28 mei 1713Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45433
4
Aukes, Martsen 
 28 mei 1719Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71718
5
Bokkes, Wieger 
 28 mei 1724Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112087
6
Doekes, Minne 
 28 mei 1730Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23935
7
Sierds, Antie 
 28 mei 1730Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87144
8
Boorsma, Paulus Jans 
 28 mei 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78212
9
Dirks, Jan 
 28 mei 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43077
10
de Romar, Paulus Hyacinthes 
 28 mei 1745Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100561
11
Allerts, Antje 
 28 mei 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45824
12
Berghuisma, Einte Lolkes 
 28 mei 1747Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88982
13
Gerrits, Antje 
 28 mei 1752Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2570
14
Jans, Pijter 
 28 mei 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44224
15
Annes, Frouk 
 28 mei 1755Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98466
16
Willems, Foekien 
 28 mei 1756Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67885
17
Hoitema, Aafke Pieters 
 28 mei 1758Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71512
18
Jentjes, Gerbrig 
 28 mei 1758Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51963
19
Johannis, Leene 
 28 mei 1758 I109667
20
Schaafsma, Ybeltje Jans 
 28 mei 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62630
21
Gerritsma, Daniel Gerrits 
 28 mei 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1845
22
Tjeerds, Pieter 
 28 mei 1767Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45169
23
Westerdijk, Antie Johannes 
 28 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89187
24
Algra, Sytske Gosses 
 28 mei 1769Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57426
25
Alles, Elizabeth 
 28 mei 1769Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107480
26
Bottema, Jitse Willems 
 28 mei 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48169
27
Dijkstra, Tetman Jelles 
 28 mei 1769Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19741
28
Hylkes, Fedde 
 28 mei 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65729
29
Streekstra, Antje Jans 
 28 mei 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6537
30
Jans, Tetje 
 28 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43426
31
Jurjens, Marieke 
 28 mei 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20042
32
Tomas, Feikje 
 28 mei 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I889
33
Cornelis, Diuwke 
 28 mei 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47728
34
Harmens, Aukje 
 28 mei 1775Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80181
35
Kornelis, Rinske (Hinke) 
 28 mei 1775Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113809
36
Thomas, Grytje 
 28 mei 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43036
37
Wiersma, Sierk Simons 
 28 mei 1775Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54781
38
Dijkman, Roelof Clases 
 28 mei 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I135
39
Liepkes, Tettje 
 28 mei 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80557
40
Swart, Rinze Cornelis 
 28 mei 1778Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66442
41
van Loenen, Aafke Folkerts 
 28 mei 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53448
42
War, Idzerd Andries van der 
 28 mei 1778Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9717
43
Boersma, Gertje Tjipkes 
 28 mei 1780Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1626
44
Rinsma, Baukje Folkerts 
 28 mei 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6009
45
Sjoerds, Grietje 
 28 mei 1780Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3171
46
Wildeboer, Pieter Arends 
 28 mei 1784Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57300
47
Bouma, Pier Kornelis 
 28 mei 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6867
48
de Boer, Sytske Pieters 
 28 mei 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50813
49
de Vries, Douwe Franzes 
 28 mei 1786Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61203
50
Faber, Aan Jacobs 
 28 mei 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50551

1 2 Volgende»