Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 219

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Cloeck, Zeger van Arnhem 
 28 mrt 1740Apeldoorn, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94411
2
Gerryts, Willem 
 28 mrt 1745Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81921
3
Meinerts, Antje 
 28 mrt 1750Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107394
4
de Wilde, Janke Rinses 
 28 mrt 1755Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58416
5
Sixma, Meinte Sikkes 
 28 mrt 1755Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12283
6
Gerrits, Sytske 
 28 mrt 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73404
7
Bottema, Oene Willems 
 28 mrt 1762Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99236
8
Hoytinga, Johannes Durks 
 28 mrt 1762Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105560
9
Wybrens, Geertje 
 28 mrt 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37635
10
Hiemstra, Trijntje Pieters 
 28 mrt 1767Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36789
11
Lapstra, Hiltje Alles 
 28 mrt 1767Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74164
12
Slinger, Korneliske Pieters 
 28 mrt 1769Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99858
13
Hoekstra, Tijs Pieters 
 28 mrt 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18686
14
Bouma, Berber Oedzes 
 28 mrt 1772Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62303
15
Willems, Atze 
 28 mrt 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100036
16
Postma, Geeltje Johannes 
 28 mrt 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50271
17
Humalda, Reitse Ypes 
 28 mrt 1775Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87590
18
Ottema, Hendrik Ottes 
 28 mrt 1775Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70821
19
Faber, Johannes Sybouts 
 28 mrt 1776Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110516
20
Jilles, Sepkje 
 28 mrt 1776Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112020
21
Martens, Vrouwkje 
 28 mrt 1776Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62921
22
Baukes, Maike 
 28 mrt 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43171
23
Bergsma, Jetske Scheltes 
 28 mrt 1778Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107441
24
de Haan, Pietje Willems 
 28 mrt 1778Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95152
25
Osinga, Arjen Jans 
 28 mrt 1778Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64128
26
Wiersma, Eelkjen Bokkes 
 28 mrt 1778Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14112
27
Poutsma, Elske Hendriks 
 28 mrt 1779Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70121
28
Zijlstra, Trijntje Jacobs 
 28 mrt 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55313
29
Prosee, Geert Johannes 
 28 mrt 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69980
30
Reuversma, Johannes Hanzes 
 28 mrt 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14979
31
Jansma, Ritske Jans 
 28 mrt 1781Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38035
32
Baukes, Bauke 
 28 mrt 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43172
33
Arjens, Gerben 
 28 mrt 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45759
34
Dreyer, Gerben Arjens 
 28 mrt 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I606
35
Bijl, Durk Meinderts van der 
 28 mrt 1784Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109121
36
Freerks, Bouwe 
 28 mrt 1784Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88978
37
Feikes, Wijbe 
 28 mrt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43265
38
Miedema, Anne Jans 
 28 mrt 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6846
39
Oberman, Elisabeth Carels 
 28 mrt 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47467
40
Stokje, Janke Folkerts 
 28 mrt 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68584
41
Helder, Rienskje Pieters 
 28 mrt 1787Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96657
42
Zuidema, Ytske Johannes 
 28 mrt 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2653
43
Meulen, Klaas Baukes van der 
 28 mrt 1788Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108637
44
Windelaar, Teunis Fokkes 
 28 mrt 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46971
45
Ploeg, Folkert Willems van der 
 28 mrt 1790Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90534
46
Weide, Stijntje Hendriks van der 
 28 mrt 1791Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94021
47
Pieters, Douwe 
 28 mrt 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49750
48
Feenstra, Jan Dirks 
 28 mrt 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3539
49
Hemrika, Sytze Pieters 
 28 mrt 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47280
50
Nanninga, Pieter 
 28 mrt 1794Den Ham, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69591

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 207

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Aafke 
 28 mrt 1787Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40173
2
Verreist, Adriaan 
 28 mrt 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104334
3
Pijters, Sjoerdt 
 28 mrt 1805Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108848
4
Teedes, Hotse 
 28 mrt 1807Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31377
5
Watses, Aukje 
 28 mrt 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43646
6
Douwes, Klaas 
 28 mrt 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65142
7
Wierda, Sjouke Tjepkes 
 28 mrt 1814Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72014
8
Dijkstra, Willem Cornelis 
 28 mrt 1816Gent, Belgium Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46521
9
Miedema, Tetje Taedes 
 28 mrt 1818Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7006
10
Kalmer, Tjidse Anskes 
 28 mrt 1819Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91997
11
Kloosterman, Uilkje Jans 
 28 mrt 1819Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13027
12
Kuiper, Japikje Alles 
 28 mrt 1819Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74180
13
Hiddema, AEbele Hiddes 
 28 mrt 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5074
14
Hellinga, Trijntje Wiebes 
 28 mrt 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46634
15
Herberg, Jan Sakes van der 
 28 mrt 1823Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81952
16
Bijland, Sjoerdtje Jans 
 28 mrt 1824Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83925
17
Dirks, Ariaantje 
 28 mrt 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26857
18
Jans, Geeske 
 28 mrt 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102718
19
Lautenbach, Trijntje Horatius 
 28 mrt 1825Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76611
20
Borger, Hijke Aukes (aka Buijer) 
 28 mrt 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44095
21
Nieuwenhuis, Reitze Jans 
 28 mrt 1826Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68473
22
Liekelema, Liekele Louwes 
 28 mrt 1827Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94392
23
Boer, Marten Dirks de 
 28 mrt 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3866
24
Booy, Hessel Tjallings 
 28 mrt 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58996
25
de Boer, Marten Dirks 
 28 mrt 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47309
26
Boersma, Tijs Taekes 
 28 mrt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6448
27
Hamstra, Jacob Sytzes 
 28 mrt 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7589
28
Jans, Aukjen 
 28 mrt 1830Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66198
29
Nicolay, Sjoerd Lieuwes 
 28 mrt 1831 I52418
30
Huiskes, Maria Elisabeth 
 28 mrt 1832Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112108
31
van Lith, Peterke 
 28 mrt 1832Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107249
32
Wagenaar, Jan Mients 
 28 mrt 1832City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5449
33
Jepma, Sas Rienks 
 28 mrt 1834Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100847
34
Dijkstra, Klaas Tjommes 
 28 mrt 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57370
35
Halbes, Hiltie 
 28 mrt 1836Klooster Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91821
36
Stuur, Klaaske Gribberts 
 28 mrt 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47054
37
Hornstra, Aukjen Sierds 
 28 mrt 1837Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34406
38
Jongboom, Klaas Minnes 
 28 mrt 1837Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34525
39
Visser, Klaaske Wigles 
 28 mrt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9978
40
Wendelaar, Ottje Teunis 
 28 mrt 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4029
41
Westra, Doetje Falks 
 28 mrt 1837Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35946
42
Westra, Jan Abes 
 28 mrt 1837 I19776
43
Zijlstra, Dirkje Annes 
 28 mrt 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79331
44
Rozing, Tjitske Jans 
 28 mrt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49416
45
Wagen, Sjouke Dirks van der 
 28 mrt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70
46
Ferwerda, Johannes Hendriks 
 28 mrt 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23332
47
Hemkes, Jan Jans 
 28 mrt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14102
48
Laverman, Douwe Jacobs 
 28 mrt 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96696
49
Douma, Egbert (Eibert) Romkes 
 28 mrt 1841Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110251
50
Romkes, Eibert 
 28 mrt 1841 I51223

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tiesses, Gosse 
Wobbes, Aatje 
 28 mrt 1686Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92733
I92734
2
Sierdts, Baucke 
Dircks, Antie 
 28 mrt 1687Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90939
I90942
3
Sijdses, Jentje 
Jans, Antje 
 28 mrt 1701Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50672
I66105
4
Tieerds, Heyn 
Wybes, Antie 
 28 mrt 1712Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68339
I68340
5
Inia, Harmanus 
Sikkes, Jislykjen 
 28 mrt 1734Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91288
I92327
6
Meentes, Jan 
Pieters, Auckjen 
 28 mrt 1734Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100458
I100459
7
Eelkes, Dirk 
Jetses, Grietje 
 28 mrt 1745Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92256
I92257
8
Jacobs, Jacob 
Jans, Grietje 
 28 mrt 1748Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45427
I81783
9
Pheiffers, Johannis 
Saackes, Claeske 
 28 mrt 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19314
I19313
10
Joannes, Salomon 
Joannes, IJck 
 28 mrt 1760Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43970
I43971
11
Ackringa, Pier Rutgers 
Wybinga, Dieuwke Gerryts 
 28 mrt 1762Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93356
I93358
12
Gylstra, Albartus Arjens 
Piersonius, Maryke 
 28 mrt 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7240
I7241
13
Jans, Cornelis 
Cleveringa, Aaltjen Derks 
 28 mrt 1762Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105636
I105635
14
Jans, Tjeerd 
Jacobs, Dieuwke 
 28 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45584
I45589
15
Kornelis, Leendert 
Freerks, Maaike 
 28 mrt 1773Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76894
I76895
16
de Vries, Gerben Doedes 
Douwes, Jantje 
 28 mrt 1779Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73148
I73149
17
Johannes, Freerk 
Lei, Ietje Douwes van der 
 28 mrt 1779Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103428
I103429
18
Laskewitz, Johannes 
Wal, Tietje van der 
 28 mrt 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21227
I21228
19
Ypma, Jackele Sjoerds 
Pieters, Tjitske 
 28 mrt 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92482
I92487
20
Hessels, Harmen 
Ruurds, Luitske 
 28 mrt 1784Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73910
I73911
21
Janszen, Jan 
Louws, Baukjen 
 28 mrt 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92648
I92647
22
Sjoerdsma, Taede Sjoerds 
Meer, Engeltje Dooitzes van der 
 28 mrt 1784Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92826
I92827
23
Teitsma, Andries Fransen 
Morstra, Geertje Bokkes 
 28 mrt 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1941
I1946
24
Beerends, Arjen 
Baukes, Baukje 
 28 mrt 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81886
I81887
25
Jans, Geert 
Harms, Grietje 
 28 mrt 1785Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99047
I99048
26
Bosma, Jan Klazes 
Tjeerds, Akke 
 28 mrt 1790Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55183
I55184
27
de Boer, Wieger Annes 
Schilstra, Marijke Lourens 
 28 mrt 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86888
I86889
28
Joostens, Koop 
Elzinga, Saakjen Coerts 
 28 mrt 1790Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67726
I67727
29
Steensma, Oeds Klazes 
Boorsma, Hiltje Alderts 
 28 mrt 1790Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55395
I55396
30
Tamminga, Marten Ytzens 
Boersma, Menke Andries 
 28 mrt 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7619
I7620
31
Straatsma, Sieds Klazes 
Jacobs, Janke 
 28 mrt 1798Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49830
I49831
32
Meinsma, Tjalling Jans 
de Jong, Aafke Meinderts 
 28 mrt 1802Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75830
I75831
33
Niewold, Jan Hindriks 
Meertens, Abeltje 
 28 mrt 1802Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108370
I108371
34
van Veen, Jan Karsten 
van Lubek, Grietje Sietsen 
 28 mrt 1802Steenwijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113022
I113023
35
Hamstra, Oebele Geerts 
Wal, Janke Sjoerds van der 
 28 mrt 1813Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7752
I49966
36
Wassenaar, Jan Leenderts 
Viersen, Grietje Heerkes 
 28 mrt 1813Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13052
I25681
37
Bottema, Kerst Murks 
Meer, Jeltje Abrahams van der 
 28 mrt 1819Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4352
I4351
38
Visser, Kornelis Gerrits 
Winsemius, Sjoukje Pierius 
 28 mrt 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3879
I3880
39
Huizen, Sybe Hendriks van 
de Vries, Trijntje Hendriks 
 28 mrt 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5346
I51668
40
Berg, Jacob van den 
Westerink, Jantje 
 28 mrt 1835Oldebroek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107275
I107276
41
Meulen, Hendrik Jans van der 
Moedt, Stijntje Roelofs 
 28 mrt 1836Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105299
I105302
42
Groenewoud, Willem Pieters 
Klinkert, Uilkje Dirks 
 28 mrt 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35912
I35913
43
Hempenius, Geert Sikkes 
Hoitsma, Wytske Cornelis 
 28 mrt 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64960
I64961
44
Kuur, Luitsen Roelofs van der 
Hoekstra, Lijsbeth Bienes 
 28 mrt 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101841
I101845
45
Monsma, Johannes Oepkes 
de Vries, Jetske Johannes 
 28 mrt 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86221
I86233
46
Vellema, Dirk Fransen 
Klok, Wytske Tjerks 
 28 mrt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5690
I6686
47
Leering, Michiel Jans 
de Wilde, Hinke Siedses 
 28 mrt 1840Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84612
I84613
48
Planting, Johannes Dirks 
Stel, Tjitske Tjeerds 
 28 mrt 1840Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56266
I56267
49
Dijkstra, Elias Meinderts 
Dirksma, Japke Pieters 
 28 mrt 1844Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68174
I68180
50
de Ley, Lipke Krijns bij 
Hiemstra, Pietje Klazes 
 28 mrt 1850Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77676
I78864

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 99

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jobs, Marten 
 28 mrt 1675Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87796
2
Jeltes, Grietje 
 28 mrt 1697Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43870
3
Martens, Engeltje 
 28 mrt 1706Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96062
4
Sijdses, Enne 
 28 mrt 1706Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45431
5
Keimpes, Janke 
 28 mrt 1727Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47519
6
Dirks, Antie 
 28 mrt 1734Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13713
7
Feikes, Wytze 
 28 mrt 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80381
8
Hellema, Arjen Doekes 
 28 mrt 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43120
9
Minnes, Jannigje 
 28 mrt 1734St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79089
10
Hunia, Johanna 
 28 mrt 1736Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86317
11
Gerrits, Maatje 
 28 mrt 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48625
12
Martens, Jurjen 
 28 mrt 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44964
13
Poortinga, Gerben Wybes 
 28 mrt 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10364
14
Wassenaar, Leendert Gerrits 
 28 mrt 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12024
15
Gosses, Janke 
 28 mrt 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81216
16
Hellinga, Sara Martens 
 28 mrt 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11698
17
Rinsma, Grietje Folkerts 
 28 mrt 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6931
18
Suidema, Geeske Steffens 
 28 mrt 1751Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52727
19
Walings, Jacob 
 28 mrt 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46815
20
Dijkstra, Berend Meinderts 
 28 mrt 1756Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110921
21
Eiberts, Kunsch 
 28 mrt 1756Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51112
22
Hettes, Franske 
 28 mrt 1756Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67953
23
Steegstra, Trijntje Wopkes 
 28 mrt 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21659
24
Rutgers, Ludovicus 
 28 mrt 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63787
25
Bakker, Baukje Sybes 
 28 mrt 1762Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99202
26
Boonstra, Romke Wopkes 
 28 mrt 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48826
27
Fransen, Kaatje 
 28 mrt 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42670
28
Jilles, Gerben 
 28 mrt 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87149
29
Kornelis, Jacob 
 28 mrt 1762Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50277
30
Ley, Hendrik Tabes van der 
 28 mrt 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3584
31
Oppedijk, Claaske Cornelis 
 28 mrt 1762Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69387
32
Swaluwe, Fokjen Jans 
 28 mrt 1762Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95154
33
Sytsma, Freerk Siedzes 
 28 mrt 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I763
34
Tanja, Pier Cornelis 
 28 mrt 1766Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45694
35
Becker, Gerrytje Jans 
 28 mrt 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113158
36
Dirks, Tziedske 
 28 mrt 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I289
37
Gerbens, Tijttje 
 28 mrt 1773Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32374
38
Jonker, Klaas Jans 
 28 mrt 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9156
39
Palma, Jan Sybes 
 28 mrt 1773Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2000
40
Pieters, Johannes 
 28 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46554
41
Postma, Eeke Pieters 
 28 mrt 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90032
42
Ritskes, Jan 
 28 mrt 1773Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76497
43
Smeding, Hendrik Geerts 
 28 mrt 1773Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2970
44
Smeding, Rinske Geerts 
 28 mrt 1773Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2969
45
Smeding, Sytze Geerts 
 28 mrt 1773Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4684
46
Stienstra, Jelle Jans 
 28 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43634
47
Tjerkstra, Willem Tjerks 
 28 mrt 1773Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100223
48
Veninga, Trijntje Tjeerds 
 28 mrt 1773Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23938
49
Hoekstra, Jentje Jilderts 
 28 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3197
50
Hoen, Neeltje Rieniks 't 
 28 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79665

1 2 Volgende»