Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Mients, Tjerk 
 27 nov 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93039
2
Sjoerds, Eibert 
 27 nov 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45791
3
Steensma, Jan Willems 
 27 nov 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6501
4
van Zandbergen, Hans 
 27 nov 1761Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96158
5
Iepma, Akke Klases 
 27 nov 1767Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94279
6
Folkerts, Trijntje 
 27 nov 1774Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71495
7
Brouwer, Amelia Johanna 
 27 nov 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26227
8
Symens, Schelte 
 27 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1995
9
Roelofs, Rinske 
 27 nov 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I479
10
Simon, Sierk 
 27 nov 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46658
11
Sjabbes, Grietje 
 27 nov 1777Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15719
12
Stienstra, Taetske Dirks 
 27 nov 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70520
13
Dijkman, Tjitske Roelofs 
 27 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I140
14
Abbinga, Abe Abes 
 27 nov 1779Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42447
15
Folkerts, Janke 
 27 nov 1782Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91840
16
Rudolphi, Aukjen Johannes 
 27 nov 1782Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69692
17
Bokma, Adriaantje Alberts 
 27 nov 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31342
18
Visser, Sibe Harmens 
 27 nov 1783Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100361
19
Ploeg, Jelle Harmens van der 
 27 nov 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103438
20
Velde, Martje Jans van der 
 27 nov 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17400
21
Hogerhuis, Lume Wybrens 
 27 nov 1789Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40451
22
Boer, Baukje Jans (aka Luksen) de 
 27 nov 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13039
23
Stienstra, Gaele Jochums 
 27 nov 1791Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3925
24
Hendriks, Pieter 
 27 nov 1792Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42817
25
Zondervan, Seeske Pieters 
 27 nov 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96870
26
Tjerks, Wijtse 
 27 nov 1793Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83216
27
de Vries, Marten Douwes 
 27 nov 1794Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80673
28
Baukema, Aaltje Baukes 
 27 nov 1796Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60262
29
Boekholt, Janke Gerrits 
 27 nov 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49974
30
Saegers, Anna Maria Catharina 
 27 nov 1796 I60768
31
de Groot, Klaas Martens 
 27 nov 1797Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62904
32
Kuins, Gettje Boeles 
 27 nov 1798Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71784
33
Schraagsma, Klaske Abrahams 
 27 nov 1800Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96890
34
Spijksma, Tjeerd Aukes 
 27 nov 1800Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10675
35
Roorda, Dieuke Alberts 
 27 nov 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6580
36
Brandsma, Jelte Jans 
 27 nov 1805Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66017
37
Vlas, Jan Arjens 
 27 nov 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27029
38
Buurstra, Jeltje Sipkes 
 27 nov 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5967
39
de Jong, Merrigje (Margie) 
 27 nov 1807Nieuwland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32291
40
Withaar, Imkien Harms 
 27 nov 1808Prandinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107946
41
Tangerman, Hendrikje Sipkes 
 27 nov 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81687
42
Abbinga, Antje Abes 
 27 nov 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42451
43
Boom, Sjuttie Kornelis van der 
 27 nov 1813Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66333
44
Hanenburg, Maaike Freerks aka de Haan 
 27 nov 1814 I40188
45
Bontekoe, Einte Taekes 
 27 nov 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7311
46
Grijpstra, Sytze Harmens 
 27 nov 1815 I40469
47
Steensma, Theunis Jans 
 27 nov 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9967
48
Zijlstra, Jan Feikes 
 27 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23634
49
Veltman, Jan Pieters 
 27 nov 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12809
50
Kloosterman, Jan Jans 
 27 nov 1818De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96728

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Roels, Tytie 
 27 nov 1792Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69666
2
Dirks, Aaltje 
 27 nov 1799 I79316
3
Cornelis, Gerben 
 27 nov 1807Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70933
4
Wopkes, Hendrikje 
 27 nov 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7090
5
Arjens, Sjoerdje 
 27 nov 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35441
6
Aukes, Mintje 
 27 nov 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20219
7
Hovinga, Pieter Willems 
 27 nov 1811Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106868
8
Vliet, Wytse Alberts van 
 27 nov 1812Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9824
9
Miedema, Lolke Jelgers 
 27 nov 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13654
10
Wildervank, Agneta Bauwijna 
 27 nov 1816Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99565
11
AEdes, Tytie 
 27 nov 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5547
12
Gorter, Oene Wopkes 
 27 nov 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103792
13
Brouwer, Cornelis Benjamins 
 27 nov 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17419
14
Reiners, Aagjen (Akke) 
 27 nov 1818Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97107
15
Boonstra, Akke Hylkes 
 27 nov 1819Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72416
16
Koopmans, Gelt Pieters 
 27 nov 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2039
17
Schoe, Jan Pieters 
 27 nov 1819 I67847
18
Bouwman, Drewes Alberts 
 27 nov 1820Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100903
19
Wyga, Enne Ykes 
 27 nov 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85889
20
Hoekema, Sytse Eintes 
 27 nov 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5639
21
Leegsma, Cornelis Sybes 
 27 nov 1823Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102875
22
Wouda, Sjouwkje Eelkes 
 27 nov 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4827
23
de Haan, Meindert Hanzes 
 27 nov 1824 I48511
24
Feenstra, Tamme Jans 
 27 nov 1824Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60643
25
Jans, Antje 
 27 nov 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88102
26
Bouma, Nanne Berends 
 27 nov 1826 I73094
27
Dijk, Sijke Lieuwes van 
 27 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19116
28
Hoekstra, Sytske Sybes 
 27 nov 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56300
29
Kramer, Ankje Piers 
 27 nov 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6348
30
Kuiken, Jan Sybrens 
 27 nov 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37681
31
Heidanus, Grietje Pieters 
 27 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12457
32
Hoekstra, Aaltje Hendriks 
 27 nov 1827Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27989
33
Buma, Trijntje Scheltes 
 27 nov 1829Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61600
34
Halma, Wytske Jacobs 
 27 nov 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18149
35
Annes, Klaaske 
 27 nov 1830Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94792
36
Proost, Harmen Jans 
 27 nov 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81306
37
Ploeg, Jan Lieuwes van der 
 27 nov 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48777
38
Kooy, Jeike Marks 
 27 nov 1832Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94716
39
Kemp, Reinder Heeres 
 27 nov 1834Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32869
40
Ploeg, Lieuwe Eeltjes van der 
 27 nov 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1285
41
Pompstra, Lutske Alberts 
 27 nov 1834 I67716
42
van Abbema, Johan Broers 
 27 nov 1834Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83737
43
Johannes, Trijntje 
 27 nov 1836Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10763
44
Kuiken, Jan Arjens 
 27 nov 1836Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42211
45
Kooystra, Dirkje Meinderts 
 27 nov 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92166
46
Rienstra, Emke Rientzes 
 27 nov 1838Tjalhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94685
47
Woude, Antje Sipkes van der 
 27 nov 1838Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36691
48
Bijlstra, Jan Jarigs 
 27 nov 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107102
49
Jong, Reino Jans de 
 27 nov 1841 I16753
50
Koopman, Gerben Tijssens 
 27 nov 1842Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40315

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dirks, Floris 
Dirks, Grietje 
 27 nov 1687Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46243
I46244
2
Lyckeles, Jelke 
Jans, Fintje 
 27 nov 1707Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94211
I94212
3
Voorhoek, Jacobus 
Tammenga, Geertie Willems 
 27 nov 1707Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74912
I74913
4
Anema, Seerp Pieters 
Hommema, Antie Hessels 
 27 nov 1735Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73367
I73368
5
Brouwer, Jacobus 
Tibbetman, Elisabeth 
 27 nov 1735Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75622
I75623
6
Gosses, Sybren 
Alles, Gaatske 
 27 nov 1740Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70205
I70206
7
Andries, Feye 
Eeltjes, Dieuke 
 27 nov 1746Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5144
I5145
8
Willems, Claas 
Jans, Gaetske 
 27 nov 1746Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105386
I105387
9
Wybes, Roel 
Willems, Martje 
 27 nov 1746Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74167
I74168
10
Wynsen, Pieter 
Gerrits, Ymkjen 
 27 nov 1750Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90352
I90351
11
Hendriks, Durk 
Willems, Fettje 
 27 nov 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70712
I70713
12
Doekes, Ulbe 
Douwes, Antje 
 27 nov 1757Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94719
I94720
13
Jans, Rinse 
Folkerts, Rinske 
 27 nov 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73056
I73057
14
Reinders, Douwe 
Clases, Neeltje 
 27 nov 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76002
I76003
15
Gerbens, Bartel 
Pieters, Mintje 
 27 nov 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50299
I50300
16
Hendriks, Dirk 
Minnes, Tetje 
 27 nov 1763Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92744
I92743
17
Hessels, Eelke 
Jantjes, Janke 
 27 nov 1763Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89643
I89644
18
Hogerhuis, Jentje Wijbrens 
Gerrits, Trijntje 
 27 nov 1763Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73595
I73596
19
Jans, Jonas 
Willems, Geertjen 
 27 nov 1763Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104488
I87815
20
Keimpes, Heine 
Sytses, Reintje 
 27 nov 1763Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58302
I58303
21
Vlietstra, Heere Pyters 
Ram, Geeske Jochems 
 27 nov 1763Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105855
I46278
22
Wijbrens, Jentje 
Gerrits, Trijntje 
 27 nov 1763Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88168
I88169
23
Wybrens, Jochum 
Doekes, Trijntie 
 27 nov 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71138
I71139
24
Dantuma, Tjietse Pieters 
Taekes, Grietje 
 27 nov 1768Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95622
I95623
25
Wijtses, Harmen 
Jelles, Duuwke 
 27 nov 1774Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81650
I81651
26
Aukes, Here 
Menzes, Uylkjen 
 27 nov 1785Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76662
I76666
27
Diemersen, Sake Diemers 
Yebes, Antje 
 27 nov 1785Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55124
I55126
28
Roeda, Dirk Foppes 
Jans, Meiltje 
 27 nov 1785Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3292
I3293
29
Vries, Sake Harmens de 
Uitterdijk, Sytske Klazes 
 27 nov 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I692
I694
30
Donia, Ane Gerrits 
Abma, Oedske Freerks 
 27 nov 1791Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58965
I58966
31
Mantingh, Hendrikus 
Wytzes, Ymkjen 
 27 nov 1791Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108522
I108523
32
Bakker, Pieter Jans 
Saturdag, Rinske Hendriks 
 27 nov 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13029
I13030
33
Wieringa, Riewert 
Meijer, Anna Christina 
 27 nov 1794City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107023
I107024
34
Faber, Ruurd Sybouts 
Pijpker, Tjaltje Goitzens 
 27 nov 1796Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100633
I100634
35
Jonkman, Geert Libbes 
Jonkman, Jitske Klazes 
 27 nov 1796Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78510
I78511
36
Koopal, Sjoerd Aukes 
Baarda, Sybeltje Sybes 
 27 nov 1796Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86909
I103733
37
Puist, Christiaan Jans 
Hylkema, Jetske Oepkes 
 27 nov 1796Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54912
I54913
38
Camstra, Bauke Douwes 
Jonker, Anna Elisabeth Jentjes 
 27 nov 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24010
I24011
39
Douwes, Meint 
Wouter, Jantje Jans 
 27 nov 1803Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102600
I102601
40
Hindriks, Philippus 
Cornelis, Sytske 
 27 nov 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79749
I79750
41
Tornee, Simon Jans 
Jakobs, Wipke 
 27 nov 1803Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109793
I109794
42
Baan, Doekle Heeres van der 
de Boer, Jeltje Jetzes 
 27 nov 1808Parrega/Hieslum/Greonterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95018
I95019
43
Baarda, Douwe Symons 
Schultetus, Sjoerdje Formers 
 27 nov 1808Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66345
I66347
44
Bakker, Jan 
Heerkens, Meintje Reinders 
 27 nov 1808Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106842
I106846
45
Drijst, Kornelis Lammerts 
Aljes, Geeske 
 27 nov 1808Zandeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110677
I110675
46
Dijkstra, Job Wybes 
Iedema, Grietje Douwes 
 27 nov 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98692
I98693
47
Roorda, Jakkele Tjerks 
Keuning, Jitske Klazes 
 27 nov 1811Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105282
I45234
48
van Slooten, Sipke Ruurds 
Vliet, Dettje Jelles (aka Vlietstra) van 
 27 nov 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26311
I9320
49
Bijlsma, Sipke Douwes 
Bosma, Jetske Gerbens 
 27 nov 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43333
I43334
50
Boyenga, Johannes Boyens 
Cuperus, Geertje Hanses 
 27 nov 1820Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49663
I49664

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 98

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nuttes, Jan 
 27 nov 1687Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45122
2
Michiels, Rinske 
 27 nov 1698Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83623
3
Meinderts, Otte 
 27 nov 1712Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I299
4
Tjallings, Sybe 
 27 nov 1712Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I577
5
IJsbrands, Eelkjen 
 27 nov 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43583
6
Beerntsdr, Imke 
 27 nov 1729Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36416
7
Roorda, Ysak Rinses 
 27 nov 1729Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49496
8
Tjipkes, Tjitsche 
 27 nov 1729Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45218
9
Jans, Trijntje 
 27 nov 1735Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41491
10
Obbes, Luitjen 
 27 nov 1735Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99628
11
Kornelis, Theunis 
 27 nov 1739Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73036
12
Jans, Gerben 
 27 nov 1740Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46181
13
Dirks, Batie 
 27 nov 1746Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55270
14
Folkerts, Gerben 
 27 nov 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83393
15
Goitses, Rixtje 
 27 nov 1746Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76799
16
Hessels, Jan 
 27 nov 1746Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75699
17
Jans, Dirk 
 27 nov 1746Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76320
18
Smids, Harmen Klazes 
 27 nov 1746Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93063
19
Wierds, Folkert 
 27 nov 1746Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99199
20
Alberts, Harmke 
 27 nov 1756Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71853
21
Auckes, Tettie 
 27 nov 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7249
22
Jans, Trijntje 
 27 nov 1757Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94831
23
Oenes, Meike 
 27 nov 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102858
24
Paulus, Jeltje 
 27 nov 1757Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98890
25
Sipkes, Janke 
 27 nov 1757Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68735
26
Terpstra, Jurjen Thomas 
 27 nov 1757Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72644
27
Steeg, Pieter Lucas van der 
 27 nov 1759Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44480
28
Hoogterp, Yfke Tjalles 
 27 nov 1760Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1674
29
Alberts, Rinske 
 27 nov 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49123
30
Bergmans, Ymkje Jans 
 27 nov 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18720
31
Blom, Louw Doedes 
 27 nov 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44618
32
de Jong, Gosse Gerbens (aka Jonk) 
 27 nov 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28277
33
Hendriks, Ebeltien 
 27 nov 1763Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107073
34
Pieters, Laas 
 27 nov 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69434
35
Siedses, Hanke 
 27 nov 1763Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105561
36
Tjeerds, Ytje 
 27 nov 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9654
37
de Lover, Aafke Hendriks 
 27 nov 1768Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101317
38
Douwes, Gerlske 
 27 nov 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2816
39
Feddema, Pieter Wytzes 
 27 nov 1768Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13639
40
Groot, Taetske Wybrens de 
 27 nov 1768Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7722
41
Smeding, Andries Dooitzes 
 27 nov 1768Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59308
42
van Loon, Dirk Eeltjes 
 27 nov 1768Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44420
43
de Graaf, Doetje Minzes 
 27 nov 1774Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110587
44
Dijkstra, Andries Pieters 
 27 nov 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31928
45
Goitsens, Dieuke 
 27 nov 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1650
46
Johannes, Gertje 
 27 nov 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93725
47
Kuik, Dirk Dirks 
 27 nov 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4174
48
van Buren, Willem Cornelis 
 27 nov 1774Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92615
49
Vries, Aaltje Goverts de 
 27 nov 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6386
50
Walker, Casper Gerrijts 
 27 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45936

1 2 Volgende»