Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Haitzes, Pieke 
 27 okt 1755Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105655
2
Krol, Janke Jans 
 27 okt 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55989
3
Cornelis, Isaac 
 27 okt 1762Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52540
4
Kooy, Rypke Jans van der 
 27 okt 1762Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37777
5
Joekes, Baukje 
 27 okt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49791
6
Groot, Sjoerd Pieters de 
 27 okt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8243
7
Johannes, Zije 
 27 okt 1768Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78288
8
Posthumus, Gerben Hinnes 
 27 okt 1768Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62995
9
Visser, Antje Aldriks 
 27 okt 1771Kingmatille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105121
10
Hommema, Akke Hessels 
 27 okt 1773Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11145
11
Aukema, Johantje Aukes 
 27 okt 1774Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111076
12
de Groot, Antje Cornelis 
 27 okt 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81328
13
Kikstra, Wytze Klazes 
 27 okt 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3060
14
Banga, Uilkje Cornelis 
 27 okt 1775Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22052
15
Minnolts, Akke 
 27 okt 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44251
16
Wal, Lieuwe Gerbens van der 
 27 okt 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98542
17
Bakker, Luitske Luitjens 
 27 okt 1780Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87043
18
Dijk, Janke Jans tra 
 27 okt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14632
19
Harmens, Acke 
 27 okt 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88261
20
Hartmans, Hartman Dirks 
 27 okt 1780Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15207
21
Meer, Pieter Mients van der 
 27 okt 1780Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7553
22
Heeringa, Attje Tjipkes 
 27 okt 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82331
23
Kruyer, Trijntje Tietes 
 27 okt 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68585
24
Hoekstra, Trijntje Sybes 
 27 okt 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39744
25
Arjens, Aafke 
 27 okt 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43278
26
Johannes, Dirk 
 27 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43903
27
Algera, Antje Aarns 
 27 okt 1789Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17444
28
Katsma, Klaas Siebes 
 27 okt 1789IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40126
29
Jong, Jan Pieters de 
 27 okt 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10084
30
Sybesma, Aafke Sybes 
 27 okt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91193
31
Tichelaar, Auke Johannes 
 27 okt 1791Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3833
32
Spar, Fokje Pieters 
 27 okt 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6163
33
Viersen, Tjerk Feddes 
 27 okt 1793Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104007
34
Unema, Jan Idzes 
 27 okt 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9519
35
Bouma, Ytje Annes 
 27 okt 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5937
36
Friesema, Jentje Harmens 
 27 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3497
37
Ha(a)k, Jeltje Pieters 
 27 okt 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95396
38
Heyenga, Jetske Alderts 
 27 okt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5868
39
Luurtzes, Maria 
 27 okt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46425
40
de Groene, Johannes 
 27 okt 1801Zonnemaire, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112883
41
Cleveringa, Grietje Derks 
 27 okt 1803Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112270
42
Hesseling, Lieuwe Hessels 
 27 okt 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27617
43
van Dijk, Doen Gaeles 
 27 okt 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79421
44
Boersma, Tettje Jans 
 27 okt 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47788
45
Steenstra, Antje Gerrits 
 27 okt 1809Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111314
46
de Vries, Yzak Jelles 
 27 okt 1810Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49311
47
Vries, Gerrit Hendriks de 
 27 okt 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6270
48
Koersma, Jelle Rinses 
 27 okt 1811Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24620
49
Swart, Rinske Ruurds 
 27 okt 1811Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2656
50
Sytsma, Trijntje Idzes 
 27 okt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26206

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Willems, Aaltje 
 27 okt 1804Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99911
2
Fokkes, Bieukje 
 27 okt 1807Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9701
3
Dijkstra, Klaas Uilkes 
 27 okt 1808Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86727
4
Oeges, Hylkjen 
 27 okt 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86930
5
Tiddes, Aaltjen 
 27 okt 1810Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100274
6
Bekker, Wytze Jans 
 27 okt 1812 I44757
7
Radersma, Aaltje Reinders 
 27 okt 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50497
8
Reverda, Pier Jobs (aka van Erkens) 
 27 okt 1812Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111933
9
Boekholt, Gerrit Dirks 
 27 okt 1813Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49975
10
Hoekstra, Sytske Gerrits 
 27 okt 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39908
11
Sinnema, Brant Oenses 
 27 okt 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26871
12
Swaager, Antje Dirks 
 27 okt 1816St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94980
13
Miedema, Jelle Freerks 
 27 okt 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1547
14
van Sipma, Jelmer Sipkes 
 27 okt 1817Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66396
15
Bottema, Jacob Willems 
 27 okt 1821Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58463
16
Posthumus, Klaas Ydes 
 27 okt 1821Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13705
17
Bouma, Harmen Symons 
 27 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8148
18
Kuipers, Cornelis Jacobs 
 27 okt 1823Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2366
19
Visser, Pieter Oenes 
 27 okt 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9584
20
Zwager, Klaaske Jans 
 27 okt 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40452
21
Bakker, Sybren Louws 
 27 okt 1824 I66231
22
Smits, Janke Jans 
 27 okt 1824Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5431
23
Dijkstra, Jantje Oeges 
 27 okt 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102395
24
Dijkstra, Wytze Tjeerds 
 27 okt 1826Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20444
25
Mellema, Menze Jurjens 
 27 okt 1826Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12696
26
Sipma, Oebele Binnes 
 27 okt 1826Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107003
27
Tinga, Johannes Franses 
 27 okt 1826 I47105
28
Tuinen, Wytske Ritskes van 
 27 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7714
29
de Weert, Hendrik Johannes 
 27 okt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80964
30
Liepkes, Trijntje 
 27 okt 1828Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72857
31
Baetens, Johanna Pieternella (aka Badens) 
 27 okt 1829Colijnsplaat, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110009
32
Bijlsma, Arjaantje Cornelis 
 27 okt 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4648
33
Dijkstra, Taeke Symons 
 27 okt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9849
34
Haaksma, Sape Andries 
 27 okt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49187
35
Lettinga, Roelof Klases 
 27 okt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7434
36
Jansma, Jakob Jans 
 27 okt 1830Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83922
37
de Wilde, Janke Rinses 
 27 okt 1831Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58416
38
Kooistra, Geeske Teyes 
 27 okt 1831Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97758
39
Siderius, Fokje Foppes (aka Rinia) 
 27 okt 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42484
40
Geldersma, Hendrikje Folkerts 
 27 okt 1833Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4711
41
Pytters, Jetske 
 27 okt 1833Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92205
42
Annes, Antje 
 27 okt 1834Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102177
43
Wagenaar, Grietje Arjens 
 27 okt 1834St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35653
44
Grevenstein, Dirkje Pieters 
 27 okt 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16566
45
Smit, Yke Wopkes 
 27 okt 1835Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75578
46
Dijkstra, Lijsbert Reitzes 
 27 okt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46635
47
van Hermelen, Johanna 
 27 okt 1838Vianen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109150
48
Wiersma, Sije Pieters 
 27 okt 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9253
49
Hoek, Dirk Willems van der 
 27 okt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44800
50
Sybesma, Trijntje Sybes 
 27 okt 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12906

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerbens, Andries 
Jans, Baukien 
 27 okt 1689Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72553
I72554
2
Janses, Jetse 
Hommes, Hiltie 
 27 okt 1689Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105376
I105375
3
Jilles, Douwe 
Johannes, Sytske 
 27 okt 1720Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100488
I100489
4
Andries, Auke 
Sjoerds, Trijntje 
 27 okt 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95313
I95314
5
Romkes, Willem 
Willems, Mintje 
 27 okt 1747Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80330
I80331
6
Berger, Wytse Minnes 
Noordhuisen, Dieuwke Adams 
 27 okt 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99299
I99300
7
Jans, Diemer 
Cornelis, Marike 
 27 okt 1748Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66775
I66776
8
Fritses, Kornelis 
Tjisses, Gertje 
 27 okt 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80689
I80690
9
Jans, Pyter 
Flink, Anskjen Simens 
 27 okt 1754Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106601
I106602
10
Jans, Jacob 
Arents, Minke 
 27 okt 1763Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75261
I75262
11
Lamberts, Marten 
Hendriks, Lysbet 
 27 okt 1765Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66021
I66022
12
Steggerda, Johannes Fokkes 
Mondermans, Frederika 
 27 okt 1765Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53130
I53131
13
Jans, Jacob 
Abrahams, Eelkje 
 27 okt 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39712
I39713
14
Visser, Tjeerd Dirks 
Jobs, Gelske 
 27 okt 1777Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85385
I85386
15
Geerts, Jan 
Ritsema, Anna Harmanus 
 27 okt 1778Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106870
I106871
16
Romar, Jan 
Waardenburg, Sipkje Ulbis 
 27 okt 1781Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100552
I100551
17
Oosterbaan, Klaas Abes 
Aukes, Tyke 
 27 okt 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94759
I94760
18
Rodenburg, Marcus 
Bouman, Romkje 
 27 okt 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18844
I18845
19
Kramer, Carel 
Hes, Albertje Nicolaas 
 27 okt 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75801
I75802
20
Feddes, Otte 
Johannes, Lamke 
 27 okt 1793IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71555
I71556
21
Jans, Albert 
Sydzes, Aaltje 
 27 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6715
I6714
22
Nicolai, Mindert Lieuwes 
Planting, Pietje Siedzes 
 27 okt 1799Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76796
I76797
23
Veenhof, Harmen 
van Veenschoten, Willempje 
 27 okt 1799Woudenberg, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98051
I98055
24
Duinen, Johannes Abes van 
Gerbens, Antje 
 27 okt 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1526
I1527
25
Meer, Keimpe Mients van der 
Ooyen, Maayke Jans (aka Marnstra) 
 27 okt 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13882
I26268
26
Bierman, Hendrik 
Gowland, Mary 
 27 okt 1811Den Haag, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38604
I38605
27
Woude, Jelte Alberts van der 
Sikkema, Dieuwke Temmes 
 27 okt 1814Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65261
I65262
28
Swarts, Jan Ruuds 
van Gelderen, Harmina 
 27 okt 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38272
I38273
29
Vries, Pieter Alberts de 
Miedema, Sjoukje Eeltjes 
 27 okt 1827Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18547
I18546
30
Dijkstra, Albert Hotses 
Posthumus, Lijsbet Ypkes 
 27 okt 1838Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108965
I108960
31
Werff, Johannes Doekes van der 
Bonga, Sieuke Sijes 
 27 okt 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80354
I80345
32
Cuperus, Gepke Fokkes 
Bergsma, Trijntje Tyles 
 27 okt 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11791
I1826
33
Halma, Nammen Annes 
van Loon, Ymkje Sipkes 
 27 okt 1842Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30164
I69338
34
Oord, Jacob Jacobs 
Deinum, Yttje Sipkes 
 27 okt 1849Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111332
I111323
35
Hoekema, Taeke Piebes 
Haitsma, Tiettje Sjerps 
 27 okt 1850Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113334
I113335
36
Leystra, Freerk Freerks 
Ferwerda, Aukje Joekes 
 27 okt 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17899
I17758
37
de Vries, Rinze Taekes 
Hamersma, Trijntje Pieters 
 27 okt 1860Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113568
I113567
38
Dijkstra, Sjouke Dirks 
Scheltema, Dirkje Scheltes 
 27 okt 1864Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16004
I16005
39
Eilander, Tjiesse Kornelis 
Rosier, Lena 
 27 okt 1865Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12837
I13382
40
Huberts, Jacob Jans 
Wal, Jeltje Jurjens van der 
 27 okt 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9695
I54411
41
Waasdorp, Leonardus 
Steigstra, Sjoerdtje Brugts 
 27 okt 1866Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33859
I33860
42
Brolsma, Pieter Alberts 
Dijkstra, Maartje Klazes 
 27 okt 1870Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97521
I97524
43
Hoekstra, Pieter Symens 
Hamstra, Trijntje Harmens 
 27 okt 1870Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51252
I51251
44
Schaafsma, Wybren Aukes 
Boonstra, Antje Lieuwes 
 27 okt 1870Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52735
I20570
45
Vellinga, Dirk Hylkes 
Uitterdijk, Sybrigje Klazes 
 27 okt 1870Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33363
I26078
46
Elzinga, Wate Sytses 
Hager, Froukje Popkes 
 27 okt 1881Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28328
I90542
47
Modder, Simon 
Ooms, Agnes (Aggie) 
 27 okt 1892Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112380
I112381
48
Adema, Sytze Willems 
Posthumus, Trijntje Sipkes 
 27 okt 1894Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93887
I93892
49
Steen, Sieds (Samuel) Jans 
Sytsma, Abeltje (Ella) Freerks 
 27 okt 1897New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I258
I21050
50
Sytsma, Leendert (Leonard) Diederts 
Steen, Jantje (Jennie) Jans 
 27 okt 1897Paterson, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I780
I779

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Wybes, Grietie 
 27 okt 1691Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101198
2
Baukes, Pytter 
 27 okt 1697Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94878
3
Martens, Pieter 
 27 okt 1700Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96058
4
Offes, Sijtske 
 27 okt 1715Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91449
5
Doekes, Jacob 
 27 okt 1720Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4623
6
Gerbens, Trijntje 
 27 okt 1726Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44123
7
Tolsma, Eelkje Rinnerts 
 27 okt 1726Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77603
8
Pieters, Jan 
 27 okt 1737Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73346
9
Kienstra, Christiaan Franses 
 27 okt 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58663
10
Bartels, Sybe 
 27 okt 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42704
11
Boorsma, Klaaske Jans 
 27 okt 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78221
12
Gosses, Jan 
 27 okt 1743Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47651
13
Hendriks, Tjietske 
 27 okt 1743Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79934
14
Johannes, Eelkjen 
 27 okt 1743Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93420
15
Maurits, Benke 
 27 okt 1743Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85398
16
Pijters, Sjoerdtje 
 27 okt 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44382
17
Ydes, Japke 
 27 okt 1743Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88148
18
Bruinsma, Jacob Tietes 
 27 okt 1748Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83729
19
Jans, Sijke 
 27 okt 1748Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77578
20
Jurjens, Baukje 
 27 okt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43235
21
de Haan, Willem Wiebes 
 27 okt 1754Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95153
22
Fedderiks, Zwopkjen 
 27 okt 1754Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82333
23
Pieters, Atje 
 27 okt 1754Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77034
24
Posthuma, Sybe Jans 
 27 okt 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49208
25
Wiegers, Jeltje 
 27 okt 1754Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97144
26
Wilts, Antje 
 27 okt 1754Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63045
27
Aukes, IJtie 
 27 okt 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80735
28
Meeth, Wilhelmina Jacoba 
 27 okt 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101357
29
Miedema, Douwe Bouwes 
 27 okt 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3477
30
Teitsma, Frans Fransen 
 27 okt 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3848
31
Jacobs, Ette 
 27 okt 1765Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73058
32
Jans, Trijntje 
 27 okt 1765Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106437
33
Libbes, Sytske 
 27 okt 1765Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66739
34
Reitsma, Tjitte Stevens 
 27 okt 1765Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102992
35
Rodenhuis, Nieske Tietes 
 27 okt 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82345
36
Teunis, Doen 
 27 okt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77903
37
Tjallings, Feikje 
 27 okt 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42377
38
Wouwenaar, Auke Egberts 
 27 okt 1765Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47249
39
Zwaagstra, Wobbigje Elings 
 27 okt 1765Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96841
40
Bokma, Leena Holkes 
 27 okt 1768Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81815
41
Arjens, Jukke 
 27 okt 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45312
42
Beerns, Dirk Klaases 
 27 okt 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26022
43
Hiddema, Baukje Hiddes 
 27 okt 1771Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4915
44
Jager, Tytje Piebes de 
 27 okt 1771Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2455
45
Jochems, Antie 
 27 okt 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4821
46
Koopmans, Ane Freerks 
 27 okt 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56379
47
Miedema, Antje Klaazes 
 27 okt 1771Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2185
48
Olthuis, Hendrik Mattheus 
 27 okt 1771Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99860
49
Ploeg, Doen Jurjens van der 
 27 okt 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12404
50
Heeringa, Jan Jans 
 27 okt 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84190

1 2 Volgende»