Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Douwes, Jancke 
 27 sep 1725Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79407
2
Palma, Sybe Jans 
 27 sep 1745Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2575
3
Bijlsma, Feike Jakobs 
 27 sep 1750Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65200
4
Ronda, Dirk Allerds 
 27 sep 1755St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3211
5
Cornelis, Wybe 
 27 sep 1756Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4647
6
Abes, Pijtter 
 27 sep 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78782
7
Halbes, Martjen 
 27 sep 1760Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71691
8
Ymkes, Geiske 
 27 sep 1761Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80193
9
Jong, Wytze Jitzes de 
 27 sep 1764Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6723
10
Larooi, Jentje Hettes 
 27 sep 1768Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70304
11
Meer, Jitske Jacobs van der 
 27 sep 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6015
12
Jongsma, Gerrit Piers 
 27 sep 1769Oudemirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65512
13
Heeringa, Jan Jans 
 27 sep 1771Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84190
14
Alberts, Dirk 
 27 sep 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75967
15
Valk, Bontje Cornelis van der 
 27 sep 1772Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71245
16
Vellinga, Wytske Andries 
 27 sep 1772Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2668
17
Hoekstra, Sjouke Hendriks 
 27 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14296
18
Haan, Hans Klazes de 
 27 sep 1774Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22353
19
Mug, Pietje Arjens 
 27 sep 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60660
20
Tietes, Baukje 
 27 sep 1775Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74944
21
Baukes, Trijntje 
 27 sep 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47200
22
Jans, Durk 
 27 sep 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5142
23
Piers, Sybe 
 27 sep 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45703
24
Toeberg, Hermann Henrich 
 27 sep 1777Bruntrup, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111182
25
Leyenaar, Minke Jans 
 27 sep 1779Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70636
26
Douwes, Valentijn 
 27 sep 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43186
27
Krol, Symentje Sybes 
 27 sep 1783Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74032
28
Brandsma, Wopke Hillebrands 
 27 sep 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40976
29
Sipma, Nynke (Trijntje) Klazes 
 27 sep 1784Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16057
30
Dijkstra, Feye Eeltjes 
 27 sep 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I284
31
Menninga, Heerke Willems 
 27 sep 1785Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37808
32
Noord, Ruurd Pieters van der 
 27 sep 1786Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69674
33
Palstring, Neeltje Hendriks 
 27 sep 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66470
34
Goitsens, Goitsen 
 27 sep 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1653
35
van Hoek, Trijntje Meines 
 27 sep 1787Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66701
36
Felsen, Trijntje Pieters 
 27 sep 1788Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100558
37
de Vries, Froukjen Ruurds 
 27 sep 1790Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84215
38
de Jong, Sybren Sjoerds 
 27 sep 1792Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111206
39
Folkertsma, Johannes Hiddes 
 27 sep 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6229
40
Pieters, Coenraad 
 27 sep 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I628
41
Bobeldijk, Trijntje 
 27 sep 1794Winkel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23715
42
Gros, Sybren Luitsens 
 27 sep 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6420
43
Kuik, Dirk Jans 
 27 sep 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69432
44
Banga, Ytjen Idses 
 27 sep 1795Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95839
45
de Boer, Binne Pieters 
 27 sep 1795Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59498
46
Spijksma, Lieuwe Aukes 
 27 sep 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10383
47
Sytzes, Jelle 
 27 sep 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79904
48
Kingma, Vrouwkje Luitjens 
 27 sep 1798Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92410
49
de Jong, Dirk Dirks 
 27 sep 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77841
50
Heslinga, Gerrit Jans 
 27 sep 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3897

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Wadman, Antje Jans 
 27 sep 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74051

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Woudenberg, Elisabet 
 27 sep 1784Woerden, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106533
2
Keuning, Myntje Jouws 
 27 sep 1807Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41120
3
Epping, Sjoerdje 
 27 sep 1808Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84501
4
Jans, Doede 
 27 sep 1808Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1991
5
Johannes, Marten 
 27 sep 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77951
6
Folkerts, Pietertie 
 27 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43344
7
Gerbens, Maartje 
 27 sep 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103208
8
Buitenweert, Jan Isak 
 27 sep 1813Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84117
9
Annema, Pieter Sjoerds 
 27 sep 1814 I71169
10
Pieters, Japke 
 27 sep 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39218
11
Tomasma, Afke Johannes 
 27 sep 1815Bartlehiem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26330
12
Zwaag, Hemke Harmens van der 
 27 sep 1817Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71188
13
Veenstra, Folkje Sipkes 
 27 sep 1820Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15401
14
Hefting, Mattijs Boeles 
 27 sep 1821Solwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99069
15
Smeding, Geert Hendriks 
 27 sep 1821Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2962
16
Boes, Gerrit Jans 
 27 sep 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11772
17
Everts, Lolkjen 
 27 sep 1822Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111086
18
Schilstra, Yme Keimpes 
 27 sep 1822 I78949
19
Terpstra, Tytje Klazes 
 27 sep 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97777
20
Bosma, Anne Abrahams 
 27 sep 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40415
21
Gerrits, Grietje 
 27 sep 1824Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86440
22
Hamstra, Trijntje Jans 
 27 sep 1824Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80755
23
Berg(er), Aaltje Harmens 
 27 sep 1826St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60817
24
Halbesma, Antje Johannes 
 27 sep 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104383
25
Klopstra, Sybe Roels 
 27 sep 1826Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93283
26
Lojenga, Jan Wybes 
 27 sep 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92933
27
Piers, Christina (Stijntje) 
 27 sep 1826Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67463
28
Plaats, Trijntje Gerbens van der 
 27 sep 1826 I55453
29
Siderius, Dirk Everts 
 27 sep 1826Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80875
30
Johannes, Jeltje 
 27 sep 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2027
31
Kootstra, Douwe Annes 
 27 sep 1827Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13731
32
Meer, Coenraad (Koene) Alberts van der 
 27 sep 1827 I58118
33
Meer, Koene Alberts van der 
 27 sep 1827Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91233
34
Visser, Roelof Douwes 
 27 sep 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69663
35
Vlietstra, Keimpe Geerts 
 27 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54738
36
Donia, Pieter Jakles 
 27 sep 1830Ommerschans, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103647
37
Lont, Hendrik Dirks 
 27 sep 1831 I79386
38
Visser, Sjuwke Symens 
 27 sep 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97511
39
Beiboer, Jan Luitjens 
 27 sep 1832Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63984
40
Dijkstra, Gaatske Jans 
 27 sep 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21697
41
Miedema, Tytje Pieters 
 27 sep 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25271
42
Scholte, Andries Jans 
 27 sep 1833City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106980
43
Schaaf, Ytje Pieters van der 
 27 sep 1834Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57283
44
Woude, Klaaske Sipkes van der 
 27 sep 1834 I25792
45
Bouma, Paulus Gerrits 
 27 sep 1835Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71918
46
Spar, Fokje Pieters 
 27 sep 1835Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6163
47
Ploeg, Jan Andries van der 
 27 sep 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7986
48
Talsma, Trijntje Eelkes 
 27 sep 1836Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101022
49
Wielinga, Douwe Reinders 
 27 sep 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9748
50
Braak, Klaas Sasses 
 27 sep 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19827

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Cornelis 
Poules, Tjal 
 27 sep 1722Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111010
I111011
2
Cornelis, Rykle 
Freerks, Aaltje 
 27 sep 1731Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30318
I30319
3
Posma, Petrus Steenhoovius 
Reidsma, Beitske 
 27 sep 1733Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90748
I90749
4
Postma, Petrus Steenhovius 
Reitsma, Beitske Rinses 
 27 sep 1733Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72395
I72396
5
Heide, Laas van der 
van Bemmel, Zophia 
 27 sep 1738Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100695
I100696
6
Abes, Harmen 
Douwes, Antie 
 27 sep 1744Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74715
I74716
7
Freerx, Johannes 
Clazes, Maari (Marij) 
 27 sep 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47658
I47659
8
Sponsie, Kornelis 
Jans, Sijmkjen 
 27 sep 1744Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91543
I91544
9
Jans, Sjoerd 
Joukes, Tjietske 
 27 sep 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71755
I71756
10
Symens, Claas 
Jans, Feikjen 
 27 sep 1750Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87970
I87971
11
Hendriks, Claas 
Gerbens, Rinske 
 27 sep 1751Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80493
I80494
12
Gerbens, Wybe 
Wynsens, Eeke 
 27 sep 1761Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102867
I102868
13
Lammerts, Lammert 
Jans, Jantje 
 27 sep 1767Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111415
I111416
14
Ales, Dirk 
Sjoukes, Geertje 
 27 sep 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10924
I10925
15
Beernts, Dirk 
Jacobs, Wijtske 
 27 sep 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61799
I61800
16
Kooistra, Gerben Andries 
Douma, Antje Douwes 
 27 sep 1772Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74307
I74308
17
Papma, Johannes Fransen 
Velde, Martje Gerbens van der 
 27 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19045
I19046
18
Tyssens, Klaas 
Ypey, Tjitske Willems 
 27 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15259
I15260
19
Gerryts, Sjoerd 
Lieuwes, Neeltje 
 27 sep 1778Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89401
I89402
20
Hogendijk, Klaas Pieters 
Oeges, Dieuke 
 27 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6086
I6085
21
Jacobs, Johannes 
de Jong, Tjerkjen Fokkes 
 27 sep 1778Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51432
I51433
22
Noordman, Jacob Dirks 
Wynia, Ymkjen Jans 
 27 sep 1778Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111502
I111503
23
Pyters, Bauke 
Tjalles, Aaltje 
 27 sep 1778Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103319
I42118
24
Lolles, Gerrit 
Hendriks, Antje 
 27 sep 1789Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35477
I35478
25
Meyer, Jacob Hamkes 
Jans, Uilkjen 
 27 sep 1789Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66716
I66717
26
Roels, Mindert 
Bosma, Wietske Jans 
 27 sep 1789Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91495
I91494
27
Westra, Tjipke Jans 
Aans, Tjetske 
 27 sep 1789Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85616
I85617
28
Baukes, Cornelis 
Uwma, Klaaske Sjoukes 
 27 sep 1795Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69339
I69340
29
Kempenaar, Keimpe Heines 
Zwaag, Tjitske Pieters van der 
 27 sep 1795Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89061
I89063
30
Wal, Ulbe Siedzes van der 
Hamstra, Geeske Rinzes 
 27 sep 1795Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93860
I93861
31
Jans, Hendrik 
de Jong, Wytske Djoerds 
 27 sep 1801Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105001
I104996
32
Krol, Jan Joukes 
Ferwerda, Ybeltje Marks 
 27 sep 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37700
I37701
33
Jonker, Tonis 
Janse, Pieternella 
 27 sep 1803Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109380
I109379
34
de Vries, Eeuwe Dirks 
Andries, Sytske 
 27 sep 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56085
I56086
35
de Vries, Hedzer Aebes 
Uitterdijk, Romkje Oenes 
 27 sep 1807Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32356
I32358
36
Griede, Willem Jans 
Tillema, Grietje Hendriks 
 27 sep 1807Oosternieland, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110045
I110046
37
Wassenaar, Anneus Jarigs 
Kooy, Sjoerdje Klaases van der 
 27 sep 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96361
I96362
38
Dijkstra, Oege Oeges 
Brandsma, Hiske Hilbrands 
 27 sep 1815Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29658
I29659
39
van Dirksen, Meindert Dirks 
Bijlsma, Tjitske Gatzes 
 27 sep 1817Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107595
I107598
40
Visser, Symen Sjardes 
Wassenaar, Minke Gerbens 
 27 sep 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65661
I65662
41
Hogendijk, Thomas Klazes 
Folkertsma, Klaaske Eeltjes 
 27 sep 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6619
I6598
42
Steenhouwer, Willem Julianus Hendrik 
Schenkel, Hendrika Roelofs 
 27 sep 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47018
I47017
43
Heeringa, Gerben Pieters 
Swart, Joukje Durks 
 27 sep 1823Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21767
I16572
44
Boersma, Hendrik Pieters 
Terpstra, Antje Klazes 
 27 sep 1829Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10404
I47686
45
Danhof, Jan Pieters 
Doornbos, Brechtje Ringers 
 27 sep 1848Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110033
I110034
46
Smeding, Hendrik Andries 
Heslinga, Grietje Gerbens 
 27 sep 1848Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3167
I3135
47
Rodenhuis, Jan Jans 
Looyenga, Antje Douwes 
 27 sep 1849Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60070
I60071
48
Wagenaar, IJsbrand Harmens 
Visser, Saapke IJsbrands 
 27 sep 1849Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39388
I39391
49
Bakker, Riemer Klazes 
Dijkstra, Geeske Jacobs 
 27 sep 1851Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38021
I38022
50
Jacob, Willem Hugo 's 
Rochussen, Jacoba Maria 
 27 sep 1852Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99993
I99994

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Johannes, Nanne 
 27 sep 1674Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67998
2
Hoekema, Paulus 
 27 sep 1709Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103290
3
Bangma, Claas Obes 
 27 sep 1722Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99532
4
Piebes, Jannigje 
 27 sep 1722St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69315
5
van Hasenhoek, Jannetje 
 27 sep 1726Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79645
6
Harmens, Antje 
 27 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47562
7
Harmens, Gertje 
 27 sep 1733Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47440
8
Heerkes, Gerben 
 27 sep 1733Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86756
9
Jans, Jan 
 27 sep 1733Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72236
10
Joosten, Andries 
 27 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42610
11
Pyters, Tieerd 
 27 sep 1733Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1596
12
Zeinega, Janke Pybes 
 27 sep 1738Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32376
13
Eedes, Gertje 
 27 sep 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4953
14
Feddema, Wytse Eits 
 27 sep 1744Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13636
15
Jans, Fettie 
 27 sep 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75260
16
Tietes, Klaas 
 27 sep 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93189
17
Watses, Grijtie 
 27 sep 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43649
18
Abes, Freerk 
 27 sep 1750Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91343
19
Klazes, Hiske 
 27 sep 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95565
20
Durks, Trijntje 
 27 sep 1754Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I545
21
Jans, Nieske 
 27 sep 1754Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68272
22
Allerts, Frans 
 27 sep 1761St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77527
23
Echten, Jildert Klaases van 
 27 sep 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11213
24
Sipkes, Sybe 
 27 sep 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67860
25
Coree, Faje Jerimias 
 27 sep 1767Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93869
26
Hiemstra, Popke Tijssen 
 27 sep 1767Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90616
27
Teensma, Trijntje Jeppes 
 27 sep 1767Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57354
28
Teunis, Trijntje 
 27 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77904
29
Thomas, Antie 
 27 sep 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47883
30
Abes, Hermanus 
 27 sep 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93384
31
Fortuin, Ientje Oenes 
 27 sep 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5184
32
Hoekstra, Gerben Pieters 
 27 sep 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45512
33
Jacobs, Aaltje 
 27 sep 1772Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86625
34
Reitsma, Feye Jans 
 27 sep 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73592
35
Baukes, Pieter 
 27 sep 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47201
36
Pieters, Jantje 
 27 sep 1778Hijlaard/ Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22534
37
Pyters, Trijntje 
 27 sep 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79018
38
Walings, Knierke 
 27 sep 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78086
39
Willems, Eise 
 27 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44816
40
de Vries, Jelke Gjalts 
 27 sep 1787Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68671
41
Ferwerda, Trijntje Hendriks 
 27 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46103
42
Kas, Jan Jans 
 27 sep 1789Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35127
43
Schuringa, Pietertje Franses 
 27 sep 1789Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64422
44
Steenstra, Gerrit Gerrits 
 27 sep 1789Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81985
45
van Til, Zwaantje Giewes 
 27 sep 1789Niekerk/Vliedorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107500
46
Dijkstra, Jacob Pieters 
 27 sep 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10624
47
Dijkstra, Yfke Jans 
 27 sep 1795Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98391
48
Jippes, Jan Jans 
 27 sep 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10139
49
Kramer, Fokke Joukes 
 27 sep 1795Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17134
50
Ley, Maaike Hendriks van der 
 27 sep 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3650

1 2 Volgende»