Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 193

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sijmens, Trijntje 
 27 aug 1745Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88187
2
Tuenes, Ariaantie 
 27 aug 1749Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82187
3
Algra, Jantje Pyters 
 27 aug 1754Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61483
4
Kloostra, Ymen Pieters 
 27 aug 1761Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74019
5
Doens, Geertje Teunis 
 27 aug 1769Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77902
6
Veen, Pieter Baukes van der 
 27 aug 1770Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29339
7
Koops, Albertus Roelofs 
 27 aug 1771Vries, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102200
8
Bokma, Trijntie Pieters 
 27 aug 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46518
9
Bosch, Anne Siebes 
 27 aug 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11573
10
Lubberts, Luutske 
 27 aug 1773Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94047
11
Hoekstra, Kornelis Hendriks 
 27 aug 1776Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73285
12
IJsbrands, Sjouke 
 27 aug 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43590
13
Kooistra, Rinske Hedzers 
 27 aug 1777Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76726
14
Terpstra, Sytske Luitzens 
 27 aug 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76957
15
Humalda, Beitske Feyes 
 27 aug 1780Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39668
16
Hoekstra, Grietje Johannes 
 27 aug 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23852
17
Jans, Jan 
 27 aug 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43428
18
Ettema, Jacob Ettes 
 27 aug 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99602
19
Miedema, Sytske Joukes 
 27 aug 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10101
20
Sixma, Rinske Meintes 
 27 aug 1786 I38706
21
Goinga, Sytske Pieters 
 27 aug 1787Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71615
22
Knijff, Hessel Johannes 
 27 aug 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45568
23
Landheer, Ebe Tjallings 
 27 aug 1789Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78400
24
Westra, Fettje Tjibbes 
 27 aug 1789Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66526
25
Meibos, Froukjen Hessels 
 27 aug 1790Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32229
26
Nauta, Sjouke Klazes 
 27 aug 1790Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38359
27
Regnerus, Antje Jacobs 
 27 aug 1790Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7063
28
de Vries, Grietje Jans 
 27 aug 1792Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63627
29
Boersma, Froukje Hoites 
 27 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43562
30
Gerbrandy, Sjoerd Joukes 
 27 aug 1793Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74997
31
Hemminga, Ayzo Adolphus 
 27 aug 1794Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60541
32
Visser, Pieter Pieters 
 27 aug 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98120
33
Braaksma, Helena Johannes 
 27 aug 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79557
34
Groen, Ieke Hendriks 
 27 aug 1796Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54921
35
Noordhoff, Petronella Maria 
 27 aug 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57376
36
Peterson, Pieter Sjoerds 
 27 aug 1797Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14369
37
Tilstra, Gosse Wytzes 
 27 aug 1797Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52131
38
Walta, Reintje Gerrits 
 27 aug 1797Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105071
39
Braaksma, Paulus Johannes 
 27 aug 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39918
40
Appeldoorn, Freerk Gerbens 
 27 aug 1799Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80782
41
Dijkstra, Imke Klazes 
 27 aug 1799Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109609
42
Gjaltema, Pieter Hepkes 
 27 aug 1799Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60030
43
Halbesma, Ykjen Lieuwes 
 27 aug 1800De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3661
44
Hofman, Fokke Reinders 
 27 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5194
45
Wagen, Dirk Sjoukes van der 
 27 aug 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I839
46
Assen, Baukje Philippina van 
 27 aug 1802Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7414
47
Meulen, Wypkje Jans van der 
 27 aug 1803Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3181
48
Tjepkema, Vroukje Kornelis 
 27 aug 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48838
49
de Groot, Willem Roelofs 
 27 aug 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29477
50
Kuik, Barteld Dirks 
 27 aug 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4585

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hayes, Outger 
 27 aug 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104496
2
Hoites, Douwe 
 27 aug 1806Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57344
3
Lues, IJkjen 
 27 aug 1807Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66879
4
Mathey, Arnoldus Anthonius 
 27 aug 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96936
5
Poelstra, Jan Sjoukes 
 27 aug 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44590
6
Tijsses, Pietje 
 27 aug 1807Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45476
7
Bouwes, Sybren 
 27 aug 1808Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109330
8
Schenkius, Antje Jarigs 
 27 aug 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77517
9
Bouma, Andries Eeltjes 
 27 aug 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82455
10
Haanstra, Fokjen Jans 
 27 aug 1811Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91950
11
de Vries, Ytske Harmens 
 27 aug 1812Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26271
12
Wal, Lammert Sybes van der 
 27 aug 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61338
13
Stelpstra, David Baukes 
 27 aug 1813Maagdenburg, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6063
14
Sybolts, Lijsbert 
 27 aug 1814Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60807
15
Spiering, Klaas Klazes 
 27 aug 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78051
16
Monsma, Durk Klazes 
 27 aug 1816Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85603
17
Nijboer, Mayke Jacobs 
 27 aug 1816Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103655
18
Pieters, Gertje 
 27 aug 1816Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40047
19
Sjoerds, Joukje 
 27 aug 1822Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80098
20
Kikstra, Wytze Klazes 
 27 aug 1824Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3060
21
Dijkstra, Frans Tjeerds 
 27 aug 1825Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20442
22
Idzes, Rinske 
 27 aug 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92304
23
Rinsma, Siemen Andries 
 27 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80800
24
Boer, Baukje Jans (aka Luksen) de 
 27 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13039
25
Brandsma, Tjitske Jelles 
 27 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39903
26
Dijkstra, Lolke Gerbens 
 27 aug 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21224
27
Jong, Lolke Jans de 
 27 aug 1826 I13010
28
Smid, Neeltje Tjeerds 
 27 aug 1826Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18155
29
Tolsma, Aafke Rinses 
 27 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I709
30
Visser, Meindert Jans 
 27 aug 1828Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59744
31
Wiersma, Dirkje Alles 
 27 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9022
32
Sikkema, Attje Sikkes 
 27 aug 1829Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57733
33
Tichelaar, Auke Johannes 
 27 aug 1829Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3833
34
Weit, Wytske Gerbens van der 
 27 aug 1829Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7681
35
Koopmans, Trijntje Pieters 
 27 aug 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71344
36
Bos, Jan Beerts 
 27 aug 1831Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37746
37
Keizer, Lijsbert Jacobs 
 27 aug 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77938
38
Ferwerda, Jelle Jans 
 27 aug 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8388
39
Huizinga, Hiske Rinses 
 27 aug 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11076
40
Rusaard, Jan Joosten 
 27 aug 1832Yerseke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108209
41
Westerfeld, Eelkje Hayes 
 27 aug 1832Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103748
42
Douwes, Froukjen 
 27 aug 1834 I56747
43
Kramer, Rienk Tijssens 
 27 aug 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8202
44
Monsma, Jan Jans 
 27 aug 1834St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19876
45
de Vries, Gjalt Harkes 
 27 aug 1835Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68674
46
Kuipers, Japke Hannes 
 27 aug 1838Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65971
47
Hendriks, Trijntje 
 27 aug 1839Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49361
48
Talsma, Jan Jans 
 27 aug 1839Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7793
49
Vink, Alexander 
 27 aug 1839Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63285
50
Braaksma, Yske Tjerks 
 27 aug 1841Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12158

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 37 van 37

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Beyns, Eelke 
Edses, Trijntje 
 27 aug 1730Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94396
I94397
2
Botma, Harmanus 
Donia, Antje Zydses 
 27 aug 1747Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92332
I92333
3
Hendriks, Sjoerd 
Sjoerds, Hittje 
 27 aug 1747Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94628
I94629
4
Hendriks, Geert 
Jans, Antje 
 27 aug 1751Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111407
I111408
5
Alberts, Albert 
Sybes, Antje 
 27 aug 1752Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71858
I71859
6
Beerts, Johannes 
Rinses, Lijsbeth 
 27 aug 1752Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53261
I53262
7
Jetses, Dirk 
Etes, Anna Catrina 
 27 aug 1752Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109124
I109125
8
Plantinga, Pieter Broers 
Clases, Simkje 
 27 aug 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75628
I75629
9
Baukes, Wybe 
Jans, Janke 
 27 aug 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88741
I88742
10
Hendriks, Nutte 
Heeres, Leentje 
 27 aug 1769Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6319
I6320
11
Willems, Sibren 
Joukes, Dieuke 
 27 aug 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41466
I41467
12
Alberts, Jan 
Freerks, Aaltje 
 27 aug 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48084
I48085
13
Claasen, Claas 
Douwes, Antje 
 27 aug 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42241
I42242
14
Visser, Meindert Jans 
Hendriks, Bouwkje 
 27 aug 1775Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59744
I59745
15
Arends, Hans 
Gerbens, Teetske 
 27 aug 1780Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93981
I93982
16
Boom, Pieter Abrahams van der 
Roelofs, Oentje 
 27 aug 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76699
I76700
17
de Ruyter, Gerbrand Janzen 
Tjipkes, Sjoukjen 
 27 aug 1780Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52912
I52913
18
Pieters, Pieter 
Jetzes, Janke 
 27 aug 1780Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56499
I56500
19
Kuipers, Sikke Dirks 
Berger, Antie Wytzes 
 27 aug 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61004
I61005
20
Weide, Hendrik Siegers van der 
Sybersma, Wytske Willems 
 27 aug 1809Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89276
I89277
21
Boerman, Gerrit 
Hekman, Gerritdina 
 27 aug 1814Hardenberg, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109050
I109051
22
Hartmans, Dirk Hartmans 
Bleinsma, Grietje Rintjes 
 27 aug 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13173
I13174
23
Sippens, Thomas Jelles 
Wiersma, Fokeltje Jans 
 27 aug 1831Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74708
I74704
24
Wiersma, Bokke Feddes 
Schouw, Hinke Martens van der 
 27 aug 1837Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15052
I15046
25
Bontekoe, Jan Cornelis 
Topstra, Ietje Lieuwes 
 27 aug 1848Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59899
I59900
26
Veldema, Wybe Lammerts 
Feenstra, Henke Gerlofs 
 27 aug 1853Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24045
I35087
27
Bosma, Frans Annes 
Rengers, Ytje Oeges 
 27 aug 1857Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40414
I92086
28
Dijkstra, Klaas Wytzes 
Kuiken, Sara Jans 
 27 aug 1857Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57604
I27006
29
Folkertsma, Dirk Kornelis 
Van Neuren, Neeltje (Nellie) 
 27 aug 1881Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16181
I78642
30
Poortinga, Abe (Albert) Gerbens 
Wiltjer, Trijntje Wisman 
 27 aug 1881Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17084
I110608
31
de Vries, Willem Tjipkes 
Bennema, Jitske Jelles 
 27 aug 1897Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65892
I25900
32
van Zutphen, Jan Hendrik 
Akkerman, Jacomina Aukes 
 27 aug 1898Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67235
I30606
33
Boonstra, Gerke Goffes 
Keezer, Elisabeth 
 27 aug 1903Den Helder, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23344
I100171
34
Dijkman, Tjisse Koenraads 
Sytsma, Froukje Walings 
 27 aug 1904Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1
I49
35
Bosch, Sieds Alberts 
Wybenga, Ytje Baukes 
 27 aug 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35277
I35278
36
de Vries, Kornelis Douwes 
Nijp, Aaltje Pieters 
 27 aug 1908City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99575
I99571
37
Dijkstra, Simon Annes 
Veltkamp, Cornelia 
 27 aug 1919Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18287
I36647

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 56

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sybrens, Willem 
 27 aug 1699Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42306
2
Tammes, Aeltje 
 27 aug 1699Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88389
3
Geerts, Jouke 
 27 aug 1702Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50316
4
Bosgraaf, Tiete Jans 
 27 aug 1724Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82503
5
Hoppes, Hendrik 
 27 aug 1724Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109619
6
van Eck, Maria Cornelis 
 27 aug 1724Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95519
7
Sakes, Feitse 
 27 aug 1726Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87379
8
Faber, Jelke Hendriks 
 27 aug 1730Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104650
9
Tjeerds, Jochem 
 27 aug 1741Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57918
10
Klazes, Wopke 
 27 aug 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95563
11
Lammerts, Sake 
 27 aug 1747Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90607
12
Dijkstra, Schelte Tjallings 
 27 aug 1752Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84562
13
Hanses, Yetske 
 27 aug 1752Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57943
14
Doens, Antje 
 27 aug 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49564
15
Hoites, Douwe 
 27 aug 1758Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57344
16
Schaaf, Taeke Jarigs van der 
 27 aug 1758Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106936
17
Wiltjes, Meile 
 27 aug 1758Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95390
18
Koopmans, Janke Dirks 
 27 aug 1769Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4193
19
Martens, Sjoerd 
 27 aug 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49067
20
Ypma, Cornelis Gerrits 
 27 aug 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8440
21
Blijstra, Bauke Andries (aka Grofsmid) 
 27 aug 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78390
22
Dijkstra, Sijke Tabes 
 27 aug 1775Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15294
23
Kuiken, Antje Beerts 
 27 aug 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79675
24
Oenes, Sijmon 
 27 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42649
25
Romkes, Renske 
 27 aug 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10597
26
Algera, Sipke Symens 
 27 aug 1780Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67971
27
de Jager, Pietje Piebes 
 27 aug 1780Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97998
28
de Roos, Jan Brants 
 27 aug 1780Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57813
29
Jochems, Jantien 
 27 aug 1780Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107091
30
Kooistra, Neeltje Pieters 
 27 aug 1780Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109901
31
Lei, Aaltje Roelofs van der 
 27 aug 1780Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2435
32
Mellema, Sybren Douwes 
 27 aug 1780Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86897
33
Proost, Steven Eizes 
 27 aug 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77421
34
de Beer, Steven Freerks 
 27 aug 1786Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38215
35
Doornbos, Luitje Sikkes 
 27 aug 1786Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109699
36
Gelder, Grietje Kornelis van 
 27 aug 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14172
37
Gerbens, Frans Andries 
 27 aug 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64189
38
Gerrits, Grietje 
 27 aug 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83161
39
Kuipers, Aafke Wolters 
 27 aug 1786Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110059
40
Straatsma, Klaas Wytzes 
 27 aug 1786Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93330
41
Teitsma, Froukje Andries 
 27 aug 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1945
42
Tuinstra, Lijsbert Arjens 
 27 aug 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60947
43
van Asperen, Jan Jansen 
 27 aug 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109947
44
Watzes, Frans 
 27 aug 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47311
45
Bouma, Folkert Annes 
 27 aug 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64550
46
de Wit, Tjalle Feyes 
 27 aug 1797Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102949
47
Jonghoff, Antje Alberts 
 27 aug 1797Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48559
48
Lambrechts, Jan Hendriks 
 27 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53596
49
Swart, Klaaske Pieters 
 27 aug 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1884
50
Visser, Symen Sjardes 
 27 aug 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65661

1 2 Volgende»