Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Floris, Froukje 
 27 jul 1752Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89129
2
Siderius, Grietje Everts 
 27 jul 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17422
3
Grofsmid, AEde Andries 
 27 jul 1772Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78389
4
van Dijk, Gaatske Harmens 
 27 jul 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48585
5
Bokma, Jan Pyters 
 27 jul 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36075
6
Kooistra, Fooke Harmens 
 27 jul 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38240
7
Riemersma, Sjieuke Gerrits 
 27 jul 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45962
8
Schultetus, Tjipkjen Formers 
 27 jul 1778Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66346
9
Werf, Douwe Jacobus van der 
 27 jul 1778Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71646
10
Jacobus, Popkjen 
 27 jul 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77652
11
Donia, Pieter Jakles 
 27 jul 1789Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103647
12
de Haan, Janke Gaukes 
 27 jul 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40607
13
Dijkman, Hester Gerardus 
 27 jul 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53581
14
Feenstra, Riemkjen Klazes 
 27 jul 1792Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72523
15
Eiberts, Joost 
 27 jul 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46486
16
van Loon, Jimke Glastra 
 27 jul 1793Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98489
17
Wierda, Tjepke Sjoukes 
 27 jul 1794Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20027
18
Brauwen, Anneke Johannes 
 27 jul 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7696
19
Rynks, Sytske Johannes 
 27 jul 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7492
20
Dirks, Maijke 
 27 jul 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44776
21
de Vries, Pieter Jeppes 
 27 jul 1800Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100720
22
Swart, Hilbrand Pieters 
 27 jul 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1885
23
Jacobs, Sijke 
 27 jul 1803Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99232
24
Helder, Fredrik Cornelis 
 27 jul 1804Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58246
25
Hessels, Jitske 
 27 jul 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43521
26
Hogendoorn, Klaasje 
 27 jul 1805Waarder, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71313
27
Plantinga, Otte Foppes 
 27 jul 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11017
28
Rinses, Jan 
 27 jul 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77893
29
Bosch, Taetske Siedses 
 27 jul 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2083
30
Velda, Johannes Johannes 
 27 jul 1806Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41203
31
Vellema, Aukje Gerbens 
 27 jul 1809Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47999
32
Dijkstra, Adriaantje Heerkes 
 27 jul 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74821
33
Terpstra, Martzen Jitzes 
 27 jul 1810Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33503
34
Woude, Grietje Gerrits van der 
 27 jul 1810Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6294
35
Beintema, Geertje Gerrits 
 27 jul 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9576
36
de Boer, Janneke Lammerts 
 27 jul 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34148
37
Dijk, Gerben Bokkes van 
 27 jul 1812Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21599
38
Plaats, Djuike Lourens van der 
 27 jul 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62730
39
Pot, Cornelis Jitses 
 27 jul 1812Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16294
40
Eisenga, Aaltje Jacobs 
 27 jul 1814Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65756
41
Meulen, Tjipke Rintjes van der 
 27 jul 1814Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7381
42
de Vries, Hendrik Everts 
 27 jul 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27895
43
Homsma, Trijntje Hommes 
 27 jul 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I400
44
Molenaar, Albertje Annes 
 27 jul 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14672
45
Groot, Willem Sjoerds de 
 27 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7506
46
Wagenaar, Trijntje Mients 
 27 jul 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27111
47
Boyenga, Boyen Tjallings 
 27 jul 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16705
48
Brandsma, Ytzen Johannes 
 27 jul 1818Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95434
49
Homsma, Jetske Hommes 
 27 jul 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11796
50
Bijlsma, Ysac Jacobs 
 27 jul 1820Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79095

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 147

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hindriks, Geeske 
 27 jul 1785Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101480
2
Cornelis, Tjepke 
 27 jul 1790Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40940
3
Wybes, Gerrit 
 27 jul 1806Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50635
4
Alberts, Evert 
 27 jul 1807Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68967
5
Doedes, Pietje 
 27 jul 1808 I37633
6
Rintses, Vroukjen 
 27 jul 1811Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95748
7
Swart, Pieter Jouws Kooystra 
 27 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16519
8
Aedzes, Ybeltje 
 27 jul 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102054
9
Faber, Marten Jans 
 27 jul 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26352
10
Blijstra, Klaaske Klazes 
 27 jul 1815Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83898
11
Jans, Jetske 
 27 jul 1817Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47602
12
Beerns, Anke 
 27 jul 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47584
13
Wiersma, Tjebbe Joostens 
 27 jul 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99617
14
de Vries, Hiltje Sipkes 
 27 jul 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49096
15
Bonga, Antje Jacobs 
 27 jul 1820Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21094
16
de Haan, Gauke Jentjes 
 27 jul 1820Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86173
17
Fernholt, Wijke 
 27 jul 1820Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102172
18
Hoekstra, Harmen Jentjes 
 27 jul 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27280
19
Meekma, Johannes Jacobs 
 27 jul 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5555
20
Jans, Reinou 
 27 jul 1822Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40496
21
Dijk, Tidde Jacobs 
 27 jul 1823Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96623
22
Hijma, Maaike Abes 
 27 jul 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I810
23
van Tuinen, Trijntje Ritskes 
 27 jul 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44216
24
Faber, Gerben Eeltjes 
 27 jul 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82279
25
Jouwerts, Antje 
 27 jul 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106812
26
Viersen, Anna Geertruid Ypes 
 27 jul 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6915
27
Visser, Wytske Oeges 
 27 jul 1826Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3918
28
Vlas, Antje Siemens 
 27 jul 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6496
29
de Jong, Gelt Everts 
 27 jul 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32415
30
van Kammen, Evert Djoerds 
 27 jul 1827Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89149
31
Annema, Arjen Sjoerds 
 27 jul 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10846
32
Bijlsma, Paulus Michiels 
 27 jul 1831Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10011
33
Hoekstra, Jan Sybrens 
 27 jul 1833Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67990
34
Kamstra, Focke Jans 
 27 jul 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9332
35
Meintes, Trijntje 
 27 jul 1836IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102990
36
Struiksma, Jan Andries 
 27 jul 1836 I19635
37
Wever, Lammert Lammerts 
 27 jul 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84052
38
Wouters, Dieuwke 
 27 jul 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60622
39
Dijk, Wytske Minkes van 
 27 jul 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8056
40
Westra, Hinke Sieberens 
 27 jul 1838Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66657
41
Bierma, Sjoukje Hessels 
 27 jul 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78490
42
de Vries, Maaike Jans 
 27 jul 1840Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1055
43
Koopmans, Sybren Annes 
 27 jul 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8653
44
Bollema, Wytse Hendriks 
 27 jul 1841Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45519
45
Faber, Jacob Aans 
 27 jul 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50556
46
Kuik, Dirk Bartelds 
 27 jul 1842St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3343
47
de Vries, Alle Aukes 
 27 jul 1843Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24202
48
de Vries, Meint Hendriks 
 27 jul 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50596
49
Kuiphof, Feikje Harmens 
 27 jul 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5231
50
Bosma, Fokeltje Jelles 
 27 jul 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33895

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Tjalling 
Pieters, Geertje 
 27 jul 1727Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96128
I96129
2
Hilles, Jentie 
Foekles, Fogeltje 
 27 jul 1749Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88607
I88608
3
Bootes, Doede 
Harmens, Dieuwke 
 27 jul 1755Saaksum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87474
I87475
4
Jans, Jetse 
Ages, Trijntie 
 27 jul 1755Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82393
I82394
5
Jans, Nanne 
Geerts, Klaaske 
 27 jul 1755Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1457
I1458
6
Lamberts, Harmen 
Heins, Antie 
 27 jul 1755Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81576
I81577
7
Wopkes, Sjoucke 
Feddes, Mayke 
 27 jul 1755Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80742
I80743
8
Dirks, Dirk 
Harmens, Sjoukjen 
 27 jul 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104011
I67647
9
Gjolts, Eling 
Pytters, Ettje 
 27 jul 1760Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96842
I96843
10
Rienks, Anne 
Willems, Antie 
 27 jul 1760Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49635
I104050
11
Hanses, Roelof 
Jentjes, Klaaske 
 27 jul 1766Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68001
I68002
12
Bleinsma, Reinder Jacobs 
Pompsma, Rientje Jans 
 27 jul 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15209
I7483
13
Johannes, Gosse 
Willems, Riemke 
 27 jul 1777Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50837
I50838
14
Kauw, Johan Hendrik 
Zuidema, Berber Roelofs 
 27 jul 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88828
I49970
15
Dreunhuizen, Jan Oenes 
Burg, Pieternella Alberts van den 
 27 jul 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53598
I53599
16
Brouwer, Fokke Jobs 
Willems, Sibbeltje 
 27 jul 1788Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51704
I51705
17
Dirks, Eildert 
Douwes, Ypkje 
 27 jul 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68919
I68920
18
Hendriks, Eilert 
Cornelis, Tryntje 
 27 jul 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66424
I49384
19
Jeltema, Willem Jans 
Kooi, Minke Hendriks 
 27 jul 1788Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49148
I49149
20
Smits, Jan Popkes 
Reitsma, Jitske Jelles 
 27 jul 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5425
I5426
21
Dijkstra, Pieter Willems 
Terpstra, Sytske Luitzens 
 27 jul 1794Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76956
I76957
22
Dokter, Jacob Gerbens 
Nauta, Akke Gerrits 
 27 jul 1794Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12362
I12361
23
Wilting, Jacob Jans 
Gerding, Geesijn 
 27 jul 1794Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99764
I99765
24
Hidma, Pieter Watzes 
Steensma, Dieuwke Wiebes 
 27 jul 1800Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71338
I57035
25
Wiersma, Pieter Olferts 
Wiersma, Janke Pieters 
 27 jul 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34783
I34784
26
Emmink, Hendrik Andries 
Hunze, Zwaantje Jans 
 27 jul 1816Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64665
I64666
27
Ley, Krijn Lipkes bij de 
Boorsma, Maartje Wiebes 
 27 jul 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11185
I11186
28
Stienstra, Tjalling Pieters 
Molenaar, Aukje Krijns 
 27 jul 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62590
I62592
29
Brouwer, Hendrik Sytzes 
Tuinstra, Leentje Dirks 
 27 jul 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40721
I40722
30
Meer, Cornelis Johannes van der 
Veenstra, Tjitske Jans 
 27 jul 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88156
I93422
31
Huisman, Roelof Fokeles 
Blanke, Antje Klazes 
 27 jul 1821Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83733
I83734
32
Posthumus, Anske Anskes 
Faber, Janke Jarigs 
 27 jul 1825Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39490
I39491
33
Sybenga, Tjeerd Jans 
Wynia, Trijntje Popes 
 27 jul 1826Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31204
I31203
34
Algra, Jochum Alberts 
Wassenaar, Dirkje Teunis 
 27 jul 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33698
I33699
35
Grond, Kornelis Martens 
Wassenaar, Lijsbert Minnes 
 27 jul 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96973
I96974
36
Boontje, Gelke Wybes 
Visser, Minke Piers 
 27 jul 1830Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107585
I107586
37
Jorritsma, Sieds Wiebes 
Potma, Antje Murks 
 27 jul 1833Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1932
I1931
38
Tilstra, Pieter Jacobs 
Meulen, Jeltje Gosses van der 
 27 jul 1836Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20943
I21290
39
Hoekstra, Sybe Jurjens 
Wijnstra, Japke Pieters 
 27 jul 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6657
I6659
40
Talsma, Jacob Eelkes 
Smeding, Pietje Oebeles 
 27 jul 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50682
I50683
41
de Jong, Dirk Dirks 
de Vries, Antje Martens 
 27 jul 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77841
I79085
42
Rynks, Bienze Rienks 
Vries, Sytske Harmens de 
 27 jul 1848Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10228
I8349
43
Beintema, Jan Klases 
Bos, Barber Keimpes van der 
 27 jul 1850Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47406
I51457
44
de Jong, Otte Pieters 
Hooghiemstra, Sjeuke Cornelis 
 27 jul 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51866
I26430
45
Gelder, Beert Gerrits 
Postmus, Jantje Taekes 
 27 jul 1854Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50639
I11955
46
Jong, IJsbrand Sjoerds de 
Wybenga, Aukje Mennes 
 27 jul 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15692
I5028
47
Vonk, Klaas Jans 
de Jong, Sjoukje Jelles 
 27 jul 1861Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69213
I69214
48
Meer, Kornelis Leenderts van der 
Dijkstra, Maaike Hedzers 
 27 jul 1876Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57018
I57015
49
Cordel, Willem Johannes 
de Vries, Geeske Jacobs 
 27 jul 1882Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99601
I99598
50
Zijlstra, Jan Hessels 
Wal, Grietje Jans van der 
 27 jul 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6096
I12642

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 56

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Annes, Jeltie 
 27 jul 1673Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88386
2
Schat, Jan Douwes 
 27 jul 1727St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79088
3
Pijtters, Wijbe 
 27 jul 1736Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47941
4
Gerrits, Ritske 
 27 jul 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10742
5
Jakles, Jarig 
 27 jul 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10582
6
Jarigs, Lambert 
 27 jul 1738St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78089
7
Bouma, Wiebe Douwes 
 27 jul 1749Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96163
8
Wytses, Douwe 
 27 jul 1749Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47003
9
Dijkstra, Sybren Taekes 
 27 jul 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12078
10
Douma, Fokke Rinses 
 27 jul 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91462
11
Kuiken, Rein Gaukes 
 27 jul 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30739
12
Raap, Henricus Adrianus 
 27 jul 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58425
13
Faber, Durk Berends 
 27 jul 1760Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95412
14
Hellinga, Sybe Fokkes 
 27 jul 1760Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92629
15
Ploeg, Willem Folkerts van der 
 27 jul 1760Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90533
16
Johannes, Sikke 
 27 jul 1766Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57734
17
Dijkstra, Douwe Oeges 
 27 jul 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1891
18
Eilerts, Douwe 
 27 jul 1777Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66426
19
Hoitsma, Taetske Jacobus 
 27 jul 1777Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63713
20
Oevering, Eelkje Abes 
 27 jul 1777Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82416
21
Piersma, Grietje Harings 
 27 jul 1777Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70563
22
Prins, Ytje Piers 
 27 jul 1777Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15671
23
Pyters, Hylke 
 27 jul 1777 I2895
24
Bijlstra, Geert Geerts 
 27 jul 1783Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53146
25
Coops, Janna 
 27 jul 1783Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107046
26
de Vries, Dirk Jans 
 27 jul 1783Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87265
27
Mey, Jan Harmens van der 
 27 jul 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78621
28
Oosterholt, Femmigje Koops 
 27 jul 1783Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64854
29
Vegter, Ale Roelofs 
 27 jul 1783Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82749
30
Zuiderbaan, Jacob Dirks 
 27 jul 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63384
31
Zwerver, Janke Melles 
 27 jul 1783Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62050
32
Bakker, Bauke Jans 
 27 jul 1784Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66535
33
Andries, Antje 
 27 jul 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1944
34
Hamstra, Janke Botes 
 27 jul 1788Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69068
35
Germeraad, Jelle Pieters 
 27 jul 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47009
36
Hoekstra, Lucas Sakes 
 27 jul 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I695
37
Hoekstra, Trijntje Sakes 
 27 jul 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1431
38
Kam, Eelkje Piekes van der 
 27 jul 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13722
39
Koopmans, Freerk Anes 
 27 jul 1794Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56375
40
Kooy, Philippus Baerends 
 27 jul 1794Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74394
41
Tijsma, Pieter Joukes 
 27 jul 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9696
42
Alberda, Albert Jans 
 27 jul 1800Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84543
43
Bloemsma, Renske Nammens 
 27 jul 1800Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3222
44
Bloemsma, Trijntje Nammens 
 27 jul 1800Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3088
45
Braak, Oege Hilles 
 27 jul 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I181
46
de Vries, Grietje Ruurds 
 27 jul 1800Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28892
47
Oosterbaan, Sijke Melles 
 27 jul 1800Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5274
48
Piebes, Folkert 
 27 jul 1800Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43985
49
Ploeg, Klaas Doens van der 
 27 jul 1800Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12408
50
Wiersma, Jarig Wiegers 
 27 jul 1800Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7635

1 2 Volgende»