Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Douwes, Jan 
 27 jun 1743Itens/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74719
2
Lant, Martje Derks 
 27 jun 1756Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65581
3
Mellema, Offe Jurjens 
 27 jun 1762Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13026
4
van Gosliga, Wypkjen Jans 
 27 jun 1768Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92226
5
Kornelis, Dirk 
 27 jun 1774Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15695
6
Wijngaarden, Hendrikje Jans 
 27 jun 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85891
7
de Groot, Jurjen Sipkes (aka Spinstra) 
 27 jun 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45454
8
Hogt, Hendrik Annes van der 
 27 jun 1780Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48904
9
Everts, Beitske 
 27 jun 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46485
10
Luitsens, Aukjen 
 27 jun 1781Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32097
11
Frankena, Aukjen Aukes 
 27 jun 1782Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69103
12
Kroos, Elizabeth Jacobs 
 27 jun 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73082
13
Olivier, Baukje Alefs 
 27 jun 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7795
14
Wielinga, Enne Hotzes 
 27 jun 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19213
15
Metzlar, Rommert Kiers 
 27 jun 1791Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18050
16
Cnossen, Sibbeltje Wybes 
 27 jun 1794Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68336
17
Huizinga, Ybele Rienks 
 27 jun 1794Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62699
18
Algera, Grietje Gerkes 
 27 jun 1797Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10765
19
Kuipers, Eeltje Jans 
 27 jun 1797Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83983
20
Hallenberg, Zwaantje Jans 
 27 jun 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43776
21
Kolk, Aukje Harmens 
 27 jun 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21737
22
Meindertsma, Maaijke Pieters 
 27 jun 1799Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52655
23
Bloemsma, Renske Nammens 
 27 jun 1800Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3222
24
Bloemsma, Trijntje Nammens 
 27 jun 1800Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3088
25
Oosterbaan, Sijke Melles 
 27 jun 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5274
26
Ploeg, Klaas Doens van der 
 27 jun 1800Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12408
27
van Assen, Wouter 
 27 jun 1800Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44769
28
Bontekoe, Gerrit Taekes 
 27 jun 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7297
29
de Vries, Antje Harmens 
 27 jun 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39920
30
Hoek, Klaas van der 
 27 jun 1802Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85627
31
Bruinsma, Aaltje Jans 
 27 jun 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43779
32
de Vries, Bouwen Symens 
 27 jun 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31334
33
Dijkstra, Antje Bouwes 
 27 jun 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32258
34
Riemersma, Beitske Broers 
 27 jun 1805Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28775
35
Hornstra, Klaas Klases 
 27 jun 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5205
36
Dijk, Jannes Tiddes 
 27 jun 1812t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96619
37
Ferwerda, Ytzen Gerbens 
 27 jun 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68379
38
Posthumus, Maartje Pieters 
 27 jun 1812Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18994
39
Ferwerda, Taeke Thijssens 
 27 jun 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103311
40
Jong, Detje Wopkes de 
 27 jun 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16217
41
Kingma, Pieter Johannes 
 27 jun 1815Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17203
42
de Vries, Tjebbe Hennes 
 27 jun 1816Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62538
43
Noordenbos, Dirk Ulbes 
 27 jun 1816Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27163
44
Fennema, Auke Eeltjes 
 27 jun 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4548
45
Algra, Jisse Doedes 
 27 jun 1818 I51549
46
Schotanus, Jan Martens 
 27 jun 1818Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40945
47
Kalma, Jetze Jacobs 
 27 jun 1819Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31537
48
Haan, Jan Fransen de 
 27 jun 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11470
49
Vogelzang, Houkje Pieters 
 27 jun 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51305
50
Walburg, Tjebbigie Alles 
 27 jun 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27365

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ottes, Sytske 
 27 jun 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10294
2
Jentjes, Antje 
 27 jun 1811Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95911
3
Ritskes, Sepkje 
 27 jun 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10748
4
Boonstra, Rommert Wybes 
 27 jun 1812Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84064
5
de Jager, Daniel Rienks 
 27 jun 1815 I55512
6
Dijkstra, Lupke Tammes 
 27 jun 1818Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99062
7
Franses, Rinske 
 27 jun 1819Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103849
8
Fetses, Maaike 
 27 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43283
9
Snoek, Romke Douwes 
 27 jun 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51786
10
Baan, Oeds Aukes van der 
 27 jun 1822Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106857
11
Bouta, Marten Theunis 
 27 jun 1822Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86199
12
Eintes, Tetje 
 27 jun 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77135
13
Everts, Berber 
 27 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44862
14
Meinardi, Frouke 
 27 jun 1822Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58193
15
Regnerus, Grietje Lieuwes 
 27 jun 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80553
16
Hoogterp, Antje Klazes 
 27 jun 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10001
17
Miedema, Klaas Bouwes 
 27 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14659
18
Meulen, Antje Martinus van der 
 27 jun 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11458
19
Pietens, Jan Jans 
 27 jun 1827Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61368
20
Zuidema, Benjamin Alles 
 27 jun 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16671
21
Foppes, Melle 
 27 jun 1828Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89914
22
Dijkstra, Aaltje Wybes 
 27 jun 1829Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6205
23
Schenkel, Stijntje Roelofs 
 27 jun 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10298
24
de Haas, Jakob Andries 
 27 jun 1830Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24682
25
Oegema, Atje Jans 
 27 jun 1830Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12027
26
Swart, Sijtze Jans 
 27 jun 1831Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8352
27
Koopmans, Pietje Heins 
 27 jun 1832Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97116
28
Visser, Floris Jeltes 
 27 jun 1832Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84452
29
de Vries, Martzen Kornelis 
 27 jun 1834 I75090
30
Cuperus, Grietje Jans 
 27 jun 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5237
31
Kloostra, Sjieuwke Symons 
 27 jun 1835Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24691
32
Poortman, Carel 
 27 jun 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52201
33
Smidt, Gosse Dirks 
 27 jun 1835Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67944
34
Tjerks, Willemke 
 27 jun 1835Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16725
35
Zwart, Fettje Gerrits 
 27 jun 1835Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99282
36
Meyer, Maartje Jans 
 27 jun 1836Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60380
37
Streekstra, Maaike Jans 
 27 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9889
38
Sybrens, Ytje 
 27 jun 1836Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91421
39
de Rook, Abele Jacobs 
 27 jun 1837 I50276
40
Damsma, Jacob Botes 
 27 jun 1838Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42315
41
Ferwerda, Klaas Pieters 
 27 jun 1838Nijmegen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18760
42
Schaafstra, Bodes Jans 
 27 jun 1838 I37441
43
Zwart, Tietje Sipkes 
 27 jun 1840Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81389
44
Bruins, Geeske Harmens 
 27 jun 1843Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29292
45
Pietens, Hendrik Jans 
 27 jun 1843Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61364
46
Stap, Grietje Abrahams 
 27 jun 1844 I29061
47
Zoutsma, Pieter Frederiks 
 27 jun 1844Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47981
48
Lelia, Pieter Wybes 
 27 jun 1845Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28180
49
Veen, Jelle Roels van der 
 27 jun 1845 I62644
50
Visser, Gerrit Cornelis 
 27 jun 1845Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98255

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Melles, Hendrik 
Sioukes, Lutske 
 27 jun 1721Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89861
I89862
2
Sioerts, Bouwe 
Meijntes, Antie 
 27 jun 1732Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81703
I81704
3
Burdes, Karts 
Reins, Saapke 
 27 jun 1734Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94933
I94934
4
Lammerts, Tjomme 
Hendricks, Tryntie 
 27 jun 1734Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42900
I42901
5
Dirks, Pieter 
Klases, Ytske 
 27 jun 1738Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66830
I66831
6
Hoppes, Sytse 
Pieters, Vroukjen 
 27 jun 1745Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96524
I96525
7
Jacobs, Wabe 
Waltes, Holk 
 27 jun 1745Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102699
I102701
8
Beerns, Wieger 
Tiettes, Antje 
 27 jun 1751Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71384
I71385
9
Michiels, Jan 
Doekes, Trijntie 
 27 jun 1751Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72340
I72341
10
Tjitzes, Fetze 
Tjallings, Fokeltje 
 27 jun 1751Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89304
I89305
11
Uiltjes, Ulbe 
Tymens, Trijntje 
 27 jun 1751Oosthem/Abbega/Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74974
I74975
12
Jacobs, Willem 
Willems, Gatske 
 27 jun 1756Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82242
I82245
13
Meints, Dooje 
Durks, Pytje 
 27 jun 1756Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2868
I2867
14
Walings, Pieter 
Jans, Aafje 
 27 jun 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73692
I73693
15
van Oosten, Jan 
Pauw, Annigje 
 27 jun 1772City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98173
I98174
16
Krol, Nammen Jochums 
Boersma, Lysbeth Hoites 
 27 jun 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19095
I20193
17
Meer, Mient Keimpes van der 
Pieters, Sytske 
 27 jun 1773Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13880
I13881
18
Hendriks, Geert 
Jans, Aaltje 
 27 jun 1778Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107503
I107504
19
Swart, Johannes Taekles 
Ypey, Doetje Willems 
 27 jun 1779Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6325
I6326
20
Taekes, Taeke 
Jisses, Baukje 
 27 jun 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50700
I50701
21
Anthonij, Albert 
Hendriks, Ebeltien 
 27 jun 1784Beilen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107072
I107073
22
Bijma, Foppe Sierks 
de Jong, Antje Barelds 
 27 jun 1784Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68597
I68598
23
Miedema, Eeltje Pieters 
Alberts, Trijntje 
 27 jun 1784Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11270
I87341
24
Popkes, Sybe 
Jans, Neeltje 
 27 jun 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I318
I742
25
Koopmans, Yde Dirks 
Jochems, Yttje 
 27 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I711
I2272
26
Jellema, Klaas Klases 
Nijdam, Froukjen Botes 
 27 jun 1802Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100225
I100226
27
Let, Pier Tammes van der 
Clases, Hyke (Hylkje) 
 27 jun 1802Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87816
I49394
28
Martiny, Gerben Mennes 
Sybesma, Rinske Arjens 
 27 jun 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26288
I26287
29
Posthumus, Pieter Pieters 
Kuiper, Trijntje Jans 
 27 jun 1802Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105442
I105443
30
Wytses, Marten 
Visser, Aaltje Sjoukes 
 27 jun 1802Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59552
I59553
31
Jager, Willem Dirks 
Siegmans, Maria Johan Daniel 
 27 jun 1811Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54961
I54962
32
Slootmeyer, Klaas Mames 
Holwerda, Trijntje Eeltjes 
 27 jun 1811Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54503
I54504
33
Pauw, Joannes Ludovicus 
Lols, Antje Gerrits 
 27 jun 1812Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101475
I101476
34
de Haan, Jan Rinderts 
Pieters, Antje 
 27 jun 1813Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57126
I80914
35
van Dompselaar, Albertus Johannes 
Laan, Femmetje Ottes van der 
 27 jun 1813Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40483
I40484
36
Klosse, Tomas Jans 
Stollinga, Trijntje Tonnis 
 27 jun 1815Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68795
I68796
37
Ruitinga, Auke Harmens 
de Vries, Maaike Jacobs 
 27 jun 1818Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50196
I50198
38
Faber, Lykle Tjeerds 
Lyklema, Sytske Tjallings 
 27 jun 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45487
I45488
39
Bottinga, Thomas Jelles 
Brouwers, Antje Willems 
 27 jun 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7504
I4867
40
Galjema, Douwe Jans 
Cuperus, Grietje Jans 
 27 jun 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5840
I5237
41
Hornstra, Thomas Jans 
Bultsma, Antje Aukes 
 27 jun 1822Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89179
I89180
42
Broekens, Judocus (Joost) Harmens 
Eisinga, Agtje Douwes 
 27 jun 1824Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94923
I94924
43
Jong, Arjen Arjens de 
Groenewoud, Antje Gerbens 
 27 jun 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7731
I5744
44
van Keimpema, Albert Keimpes 
Dankert, Trijntje Jans 
 27 jun 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79770
I79771
45
Wagenaar, Andries Jans 
Swart, Zeeltje (Celia) Durks 
 27 jun 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79730
I79739
46
Zwiers, Hendrik Jacobs 
Bonnen, Albertien 
 27 jun 1824Zweeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99760
I99761
47
Jonker, Klaas Jans 
Leerling, Akke Dirks 
 27 jun 1826Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9156
I9155
48
Anema, Ane Jans 
Feikema, Jensche Jans 
 27 jun 1828Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105983
I105984
49
Terpstra, Eelke Gerrits 
Bouma, Ytje Annes 
 27 jun 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1814
I5937
50
de Boer, Eugenius 
Schilstra, Elisabeth (Bottje) 
 27 jun 1829Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41313
I41314

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Willems, Haentje 
 27 jun 1675Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95686
2
Saekes, Claeske 
 27 jun 1686Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47403
3
Rinsma, Marten 
 27 jun 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43372
4
Tjipkes, Antje 
 27 jun 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46808
5
Michiels, Mense 
 27 jun 1728St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74352
6
Dirks, Baukje 
 27 jun 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42871
7
Sijtses, Marten 
 27 jun 1745Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101092
8
Dirks, Tijtje 
 27 jun 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43424
9
Jarigs, Waling 
 27 jun 1751St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78085
10
Taekes, Dirk 
 27 jun 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43804
11
Rochussen, Isaac 
 27 jun 1752Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100020
12
Oostra, Wobbeltje Jans 
 27 jun 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82830
13
Gerrits, Antie 
 27 jun 1756Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95448
14
Helder, Bauke Pieters 
 27 jun 1756Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6904
15
Wikkes, Pier 
 27 jun 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43849
16
Jans, Froukjen 
 27 jun 1760Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108494
17
Kuipers, Tjerk Jacobs 
 27 jun 1762Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83361
18
Knaap, Vroukje Sybrens 
 27 jun 1765Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40805
19
Hamstra, Fokke Jans 
 27 jun 1773Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81825
20
Hendriks, Aaltje 
 27 jun 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56134
21
Hessels, Saakje 
 27 jun 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92392
22
Memerda, Gerrit Ritskes 
 27 jun 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7706
23
Bouma, Symon Jans 
 27 jun 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2058
24
IJskamp, Jurjen Pieters 
 27 jun 1779Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79863
25
Groustra, Jan Arjens 
 27 jun 1784Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59593
26
Jans, Aaltje 
 27 jun 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89880
27
Zijlstra, Lijsbeth Jans 
 27 jun 1784Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86011
28
Bening, Harmina Willems 
 27 jun 1790Emmen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96344
29
Brandsma, Jan Hilbrands 
 27 jun 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73540
30
Gelders, Tjeerd Harmens 
 27 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7400
31
Jonker, Philippus Willems 
 27 jun 1790Sauwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107507
32
Kingma, Jacob Jans 
 27 jun 1790Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10910
33
Palstring, Trijntje Hendriks 
 27 jun 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66471
34
Terpstra, Grietje Martens 
 27 jun 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86532
35
van Huizen, Lijsbert Sybes 
 27 jun 1790Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70064
36
Wierda, Sytze Ruurds 
 27 jun 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47272
37
Andringa, Waling Pieters 
 27 jun 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103202
38
de Vries, Tjitske Jans 
 27 jun 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88285
39
Kuiken, Folkert Arjens 
 27 jun 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95468
40
Modderman, Dina Sjoerds 
 27 jun 1802Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6487
41
Schreiber, Antje Jacobs 
 27 jun 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1611
42
Talsma, Teuntje Pieters 
 27 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36522
43
Terpstra, Eildert Jelles 
 27 jun 1802Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I280
44
Wierstra, Sjoukje Jans 
 27 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32378
45
Laverman, Jacob Jans 
 27 jun 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96698