Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Johannes, Jelke 
 27 mei 1733Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87373
2
Koopmans, Dirk Dirks 
 27 mei 1760Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2707
3
Steeg, Sybe Martens van der 
 27 mei 1763 I76547
4
Stienstra, Antie Tjeerds 
 27 mei 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44153
5
Bos, Feike Hendriks 
 27 mei 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11873
6
Polling, Hendrikje Hendriks 
 27 mei 1770Assen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82531
7
Hoekstra, Jippe Klazes 
 27 mei 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29500
8
Hoitsma, Hendrik Jacobus 
 27 mei 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79640
9
de Vries, Sjerp Pieters 
 27 mei 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61905
10
Martens, Dirk 
 27 mei 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20021
11
Ferwerda, Pietje Mintjes 
 27 mei 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6263
12
Scheffer, Bauke Philippus 
 27 mei 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100157
13
Gras, Trijntje Pieters 
 27 mei 1784Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98837
14
Grilk, Jacob Gerrits 
 27 mei 1784Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85958
15
Sakes, Baukje 
 27 mei 1784Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111888
16
Boersma, Maaike Willems 
 27 mei 1786Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36065
17
Hania, Abe Klazes 
 27 mei 1787Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65072
18
van Dijk, Menkes Jans 
 27 mei 1787Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32063
19
Rodenburg, Anna Marcus 
 27 mei 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18051
20
Hout, Jan Sybrens van der 
 27 mei 1792Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101726
21
Algera, Grietje Sjoerds 
 27 mei 1794Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73219
22
Jansma, Wijke Jans 
 27 mei 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7866
23
Sytzes, Sijbren 
 27 mei 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45447
24
Tuinstra, Pytje Jans 
 27 mei 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89893
25
Wiedema, Baukje Gerrits 
 27 mei 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12183
26
Dijkstra, Jelle Tetmans 
 27 mei 1796Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19615
27
Boersma, Dirk Sydses 
 27 mei 1797Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105063
28
de Beer, Fokje Simons 
 27 mei 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51771
29
Dijkema, Elje (Ellina) Pieters 
 27 mei 1799Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111177
30
Seininga, Dirkje Piebes 
 27 mei 1799Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81493
31
Zondervan, Thomaske Jelkes 
 27 mei 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111930
32
Bijlsma, Reinskje Jans 
 27 mei 1800Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60428
33
Meyer, Bauke Jans 
 27 mei 1800Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49931
34
Schaafsma, Sjoerd Alles 
 27 mei 1800Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5777
35
Halbesma, Homme Lieuwes 
 27 mei 1803Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3662
36
Faber, Geertje Hendriks 
 27 mei 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46080
37
Gerbens, Rixtje 
 27 mei 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59698
38
Beintema, Jeike Douwes 
 27 mei 1809Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67630
39
van Gestel, Anna Maria 
 27 mei 1810Schijndel, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106422
40
Wal, Taeke Johannes van der 
 27 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5565
41
Spiekstra, Sjoerd Durks 
 27 mei 1811Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91009
42
Visser, Joukje Sipkes 
 27 mei 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9586
43
Goor, Klaasje Johannes 
 27 mei 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104261
44
Hoek, Eeke Hanzes van der 
 27 mei 1814Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2236
45
Oberman, Dieuke Pieters 
 27 mei 1814 I51563
46
Palma, Willem Jans 
 27 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5839
47
de Vries, Jannigje Gerrits 
 27 mei 1816 I80286
48
Adema, Haring Oeges 
 27 mei 1819Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40215
49
Vries, Wytze Kornelis de 
 27 mei 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13243
50
de Jager, Hitje Ates 
 27 mei 1820Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74927

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Kloostra, Antje Ymens 
 27 mei 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74001

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sinnema, Anne Aelses 
 27 mei 1761Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17650
2
Wilts, Antje 
 27 mei 1792Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63045
3
Aukes, Meinert 
 27 mei 1794Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106314
4
Willems, Jeltje 
 27 mei 1807Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67802
5
Johannis, Jan 
 27 mei 1808Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103801
6
Kuiphof, Doetje Binderts 
 27 mei 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26176
7
Igles, Sybren 
 27 mei 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48499
8
de Boer, Feike Luitjens 
 27 mei 1813Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76268
9
Boersma, Sjoerd Jelles 
 27 mei 1815Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65159
10
Breidsma, Berber Engeles 
 27 mei 1815Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67117
11
Klases, Baukjen 
 27 mei 1815Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70254
12
Stienstra, Berber Sjoerds 
 27 mei 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42322
13
Bos, Hendrik Feikes 
 27 mei 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11874
14
Gepkes, Martsen 
 27 mei 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4332
15
Lodeysen, Carolina Loisa Wilhelmina 
 27 mei 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5866
16
Kooistra, Lieuwe Piebes 
 27 mei 1826 I60403
17
Hogendijk, Eeltje Thomas 
 27 mei 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17616
18
Britsma, Nanne Johannes 
 27 mei 1828 I65952
19
Erigh, Frans Christiaan 
 27 mei 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90506
20
Reitsma, Sipkje Taekes 
 27 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5307
21
Zijlstra, Sytze Berends 
 27 mei 1828 I82255
22
Jans, Aagtje 
 27 mei 1829Westerhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2437
23
Straatsma, Saakje Oenzes 
 27 mei 1829Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28286
24
Dobbinga, Sytske Reinks 
 27 mei 1830Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54856
25
Feen, Pieter Feddes van der 
 27 mei 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65187
26
Straatsma, Ytje Oenzes 
 27 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6442
27
Wiedema, Baukje Gerrits 
 27 mei 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12183
28
Bosma, Geertje Annes 
 27 mei 1832 I45184
29
Kooijenga, Fokke Ubels 
 27 mei 1832Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113598
30
Meiles, Eeke 
 27 mei 1834St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26668
31
Hogeboom, Florus Jacobs 
 27 mei 1835Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83934
32
Bruinsma, Jan Berends 
 27 mei 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40420
33
Mulder, Dirk Doeijes 
 27 mei 1836Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2739
34
Rijpstra, Frans Fransen 
 27 mei 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48232
35
Jans, Janke 
 27 mei 1837Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48259
36
Krol, Jan Jans 
 27 mei 1837 I64887
37
Lantinga, Antje Sikkes 
 27 mei 1837Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96409
38
Terpstra, Jitze Eelkes 
 27 mei 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29109
39
Abbenga, Gerben 
 27 mei 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82453
40
Straatsma, Eelkje Eeltjes 
 27 mei 1838Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9013
41
Kooistra, Jan Wopkes 
 27 mei 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12485
42
Plantinga, Jantje Gerrits 
 27 mei 1839Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42317
43
Ruisch, Aukjen Elles 
 27 mei 1839Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70181
44
Volkerts, Sjoukjen Eibes 
 27 mei 1839Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111523
45
Kooistra, Hendrik Ouwes 
 27 mei 1840Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69186
46
Leystra, Heiltje Klazes 
 27 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10155
47
Tuininga, Wytske Wybes 
 27 mei 1842 I35919
48
Boonstra, Fokke Harrits 
 27 mei 1844Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93806
49
Buursma, Douwe Tjallings 
 27 mei 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9309
50
Mei, Thomas Jitzes van der 
 27 mei 1846Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 391

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Roelef 
Gerbens, Reinu 
 27 mei 1703Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47082
I47083
2
Pytters, Eelke 
Saekes, Claeske 
 27 mei 1708Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47402
I47403
3
Broederix, Gaele 
Klasen, IJtje 
 27 mei 1725Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79552
I79554
4
Broers, Okele 
Rienks, Houkjen 
 27 mei 1736IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94317
I94318
5
Harmens, Tjerk 
Binnes, Antje 
 27 mei 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18508
I18507
6
Gerryts, Jan 
Harmens, Aukje 
 27 mei 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82831
I82832
7
Klazes, Wietse 
Cornelis, Marijke 
 27 mei 1753Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76464
I76465
8
Pijters, Lieuwe 
Andries, Yebeltie 
 27 mei 1753Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80035
I80036
9
Wijtsma, Hinne Eeltjes 
Ecoma, Janke Jacobs 
 27 mei 1753IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89788
I89789
10
Douwes, Douwe 
Jacobs, Afke 
 27 mei 1756Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108789
I108790
11
Teekes, Johannes 
Jacobs, Martijntje 
 27 mei 1756Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92320
I92319
12
Boekhout, Jacob Gerbens 
Douwes, Grietje 
 27 mei 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94006
I94007
13
Brug, Hille Klaazes van der 
Minks, Antje 
 27 mei 1759Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49768
I49769
14
Corvinus, Jelle 
Schroot, Johanna 
 27 mei 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106354
I106355
15
Fransen, Sijbe 
Martens, Bregje 
 27 mei 1759Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109395
I109396
16
Gerrits, Jan 
Jacobs, Marijke 
 27 mei 1759Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105090
I105091
17
Jans, Age 
Tieerds, Jetske 
 27 mei 1759Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93313
I93314
18
Nannes, Pytter 
Benthem, Martha 
 27 mei 1759Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55574
I55575
19
Pieters, Klaas 
Klaazes, Hiltje 
 27 mei 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95068
I95069
20
Sakes, Johannes 
Keimpes, Tietje 
 27 mei 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99385
I99386
21
Taekes, Bendert 
Uilkes, Tjietske 
 27 mei 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89378
I89379
22
Abrahams, Sjoerd 
Lieuwes, Antje 
 27 mei 1764Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84415
I84416
23
Akronius, Wybe Bodes 
Lieuwes, Aaltje 
 27 mei 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66494
I66495
24
Dijkstra, Albert Jans 
Luitens, Jancke 
 27 mei 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50094
I50095
25
Doedes, Wiebe 
Douwes, Engeltje 
 27 mei 1764Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94475
I94476
26
Gerbens, Jarig 
Hendriks, Janke 
 27 mei 1764Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10575
I10576
27
Gosses, Douwe 
Geerts, Wypkjen 
 27 mei 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108104
I108105
28
Jans, Gerben 
Pytters, Trijntje 
 27 mei 1764Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86197
I86198
29
Jans, Jan 
Tjeerts, Klaaske 
 27 mei 1764Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74961
I74962
30
Jans, Jan 
Pieters, Hiltje 
 27 mei 1764Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99862
I99863
31
Joukes, Pijter 
Tjeerds, Dieuwke 
 27 mei 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80564
I80565
32
Lases, Douwe 
Reits, Maike 
 27 mei 1764Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88846
I111604
33
Loyinga, Reinder Fredriks 
Bresjee, Trijntje Hendriks 
 27 mei 1764Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69388
I69389
34
Reinders, Haije 
Pieters, Klaaske 
 27 mei 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36172
I36173
35
Saagmans, Aschinus 
Leiksma, Trijntje 
 27 mei 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102536
I102537
36
Veen, Gerlof Gerrits van der 
Lourins, Fintie 
 27 mei 1764Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102049
I102050
37
Abes, Auke 
Yntes, Trijntje 
 27 mei 1765Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102131
I102132
38
Hoornsma, Ritske 
Visscher, Tjettje 
 27 mei 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83088
I83089
39
Rients, Pieter 
Gosses, Sepkjen 
 27 mei 1765Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106333
I106334
40
Agema, Rient Ages 
Pieters, Janke 
 27 mei 1770Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32466
I32467
41
Ates, Pieter 
Aukes, Wytske 
 27 mei 1770Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3256
I3257
42
Berends, Jan 
Alberts, Cornelliske 
 27 mei 1770Nuis, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98317
I98316
43
Derks, Tjark 
Pieters, Jaike 
 27 mei 1770Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98610
I98611
44
Gerrits, Saake 
Gerbens, Tzietske 
 27 mei 1770Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101058
I101059
45
Goeitzens, Andries 
Rimmerens, Antje 
 27 mei 1770Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73142
I73143
46
Hessels, Ysbrand 
Scheltes, Rixtje 
 27 mei 1770Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106645
I106646
47
Huizen, Sybe Hendriks van 
Rinzes, Fryke 
 27 mei 1770Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5352
I5353
48
Jansen, Jan 
Douwes, Antje 
 27 mei 1770Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103167
I103166
49
Nammens, Roelof 
Kreener, Jacomina Coenraads 
 27 mei 1770Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3079
I3082
50
Pieters, Ynse 
Jelles, Trijntje 
 27 mei 1770Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87246
I87247

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pijters, Sijtske 
 27 mei 1674Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78407
2
Fokkes, Riemke 
 27 mei 1694Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44330
3
Oosterbaan, Asswerus Fongers 
 27 mei 1705Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66598
4
Harmens, Grietje 
 27 mei 1736Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47563
5
Abes, Ientje 
 27 mei 1745Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87255
6
Kamminga, Saapke Hendriks 
 27 mei 1745Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92285
7
Sybrens, Antie 
 27 mei 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73684
8
Broers, Hincke 
 27 mei 1753Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88213
9
Douma, Antje Douwes 
 27 mei 1753Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74308
10
Kamminga, Hinke Pieters 
 27 mei 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15018
11
Klases, Ytie 
 27 mei 1753Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5550
12
Limmes, Jelle 
 27 mei 1753Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59683
13
Wiersma, Lieuwe Goffes 
 27 mei 1753 I5356
14
Harmens, Meindert 
 27 mei 1756Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21237
15
Pyters, Janneke 
 27 mei 1756Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106676
16
Sijtses, Eelkje 
 27 mei 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46050
17
Jans, Antje 
 27 mei 1759Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90530
18
Laan, Jan Gerbens van der 
 27 mei 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3878
19
Zande, Grietje Lammerts van der 
 27 mei 1759Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9526
20
AEsges, Baukjen 
 27 mei 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44303
21
Damstra, Dirk AEsges 
 27 mei 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44302
22
Damstra, Eelkje AEsges 
 27 mei 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44301
23
Dijkstra, Rienk Jacobs 
 27 mei 1764Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9974
24
Leystra, Baukje Hanses 
 27 mei 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7285
25
Symons, Baukjen 
 27 mei 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49794
26
Sybes, Ytje 
 27 mei 1765Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6941
27
Doekes, Claas 
 27 mei 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78132
28
Ewal, Trijntje Dirks 
 27 mei 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6469
29
Popma, Jan Sjoerds 
 27 mei 1770Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36488
30
Clases, Grietje 
 27 mei 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4430
31
Feyes, Tjeerd 
 27 mei 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65837
32
van Dijk, Douwe Tjeerds 
 27 mei 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65829
33
Heeringa, Gosse Gijsberts 
 27 mei 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45638
34
Wynia, Auke Melis 
 27 mei 1776Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15457
35
Akkerman(s), Sybren Siemons 
 27 mei 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11550
36
Hoekstra, Berend Aans 
 27 mei 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80302
37
Kooi, Haring Jans van der 
 27 mei 1781Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64678
38
Kornelis, Klaas 
 27 mei 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44085
39
Kornelis, Korneliske 
 27 mei 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44086
40
Jellema, Reinder Jelles 
 27 mei 1784Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86691
41
Crans, Neeltje Justus 
 27 mei 1787Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31594
42
Eeltje, Trijntje Sybes 
 27 mei 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72502
43
Poelstra, Sieberen Sjoukes 
 27 mei 1787Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10285
44
Posthumus, Jelle Ypkes 
 27 mei 1787Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80112
45
Smits, Liepke Annes 
 27 mei 1787Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103133
46
Beistra, Jantje Ritskes 
 27 mei 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33157
47
Dijkstra, Jacob Rienks 
 27 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9976
48
Hoitsma, Saakje Willems 
 27 mei 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41065
49
Holdinga, Leentje Johannes 
 27 mei 1792Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40041
50
Keegstra, Klaas Rinzes 
 27 mei 1792Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89050

1 2 Volgende»