Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 223

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Reynders, Fokke 
 27 mrt 1739Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57743
2
Zijlstra, Klaas Hommes 
 27 mrt 1745Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37767
3
Johannes, Yke 
 27 mrt 1746Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94300
4
Bosscher, Frouwke Jans 
 27 mrt 1747Wagenborgen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99553
5
Annes, Claas 
 27 mrt 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17675
6
de Kleine, Janke Benjamins 
 27 mrt 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110312
7
van Dijk, Mient Harmens 
 27 mrt 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59690
8
Lieuwes, Ruurd 
 27 mrt 1764Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59
9
Bruinsma, Tjerk Ages 
 27 mrt 1766Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76353
10
Lantinga, Dieuke Sikkes 
 27 mrt 1766Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17979
11
Visser, Sipke Jochums 
 27 mrt 1770Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62428
12
Bangma, Antje Sikkes 
 27 mrt 1771Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87174
13
Sipsma, Jakob Johannes 
 27 mrt 1771Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97079
14
Burenstins, Catharina Gadse 
 27 mrt 1772Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84188
15
Alberts, Boijen 
 27 mrt 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47526
16
Rosenhoek, Lucretia Berents 
 27 mrt 1774City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84380
17
Jans, Tryntie 
 27 mrt 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79517
18
Pot, Albert Tjeerds 
 27 mrt 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61226
19
Veen, Koene Hendriks van der 
 27 mrt 1776Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99427
20
Bekius, Johannes Jans 
 27 mrt 1777Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69477
21
Iepma, Grietje Klases 
 27 mrt 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94282
22
Sipkes, Jan 
 27 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77886
23
Foppes, Jetske 
 27 mrt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104963
24
Foppes, Trijntje 
 27 mrt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104962
25
Joha, Antonius Thomas 
 27 mrt 1779Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47448
26
Haantjes, Ymkjen 
 27 mrt 1780Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80965
27
Swart, Maaike Johannes 
 27 mrt 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7029
28
Bakker, Froukje Aukes 
 27 mrt 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78655
29
Brantsma, Aukje Martens 
 27 mrt 1782Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83844
30
Kooistra, Trijntje Tammes 
 27 mrt 1782Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24077
31
Boonstra, Sierd Rinses 
 27 mrt 1783Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1787
32
Planting, Hittje Johannes 
 27 mrt 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109442
33
Reinders, Fokeltje 
 27 mrt 1783Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89306
34
Bouma, Marten Folkerts 
 27 mrt 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79359
35
Dijkstra, Uilke Douwes 
 27 mrt 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23877
36
Schregardus, Sake Frederiks 
 27 mrt 1785Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65736
37
Wenselaar, Marten Klazes 
 27 mrt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78992
38
Donema, Wigeltje Hendriks 
 27 mrt 1789Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4424
39
Net, Siebren Joekes van der 
 27 mrt 1789Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98565
40
Damstra, Geert Gerlofs 
 27 mrt 1790Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109127
41
Gaeles, Sybe 
 27 mrt 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102238
42
Winselaar, Cunniera Gerryts 
 27 mrt 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78099
43
Dijkstra, Gerhardus Brandts 
 27 mrt 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37008
44
Andries, Jan 
 27 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43097
45
Boorsma, Jan Wybes 
 27 mrt 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77658
46
Gosma, Gosse Pieters 
 27 mrt 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68088
47
Ley, Krijn Lipkes bij de 
 27 mrt 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11185
48
Meiles, Wiet 
 27 mrt 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97497
49
Terpstra, Dirk Piers 
 27 mrt 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6643
50
Thomas, Albert 
 27 mrt 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88507

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 210

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wijgers, Pier 
 27 mrt 1737 I94154
2
Lautenbach, Horatius Wilhelmus 
 27 mrt 1780Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100774
3
Dussen, Pietje Gysberts van 
 27 mrt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7478
4
Gerrijts, Frederik 
 27 mrt 1808Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95310
5
van Dokkumburg, Heere Sjoerds 
 27 mrt 1809Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60925
6
Florijn, Aart Gerrits 
 27 mrt 1810Epe, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112681
7
Sjoerds, Wypkje 
 27 mrt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45579
8
Gosses, Trijntje 
 27 mrt 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10815
9
Rinzes, Sjoerd 
 27 mrt 1811Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72837
10
Berents, Lippe 
 27 mrt 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86314
11
Gerrits, Maatje 
 27 mrt 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48625
12
Hanstra, Jan Janzen 
 27 mrt 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59577
13
Galema, Willem Fransen 
 27 mrt 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26327
14
Jans, Antje 
 27 mrt 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26810
15
Talma, Lieuwe Dirks 
 27 mrt 1814Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15548
16
Klaases, Anke 
 27 mrt 1816Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104093
17
Wiegers, Jeltje 
 27 mrt 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97144
18
Brouwer, Thomas Taekes 
 27 mrt 1818Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80060
19
Uding, Hermanus 
 27 mrt 1818Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56187
20
Keuning, Tjeertje Klazes 
 27 mrt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7781
21
Zuidema, Janke Popkes 
 27 mrt 1822Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38362
22
Kingma, Arjen Eelses 
 27 mrt 1823 I23872
23
Miedema, Bokke Sapes 
 27 mrt 1823Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80184
24
Posthumus, Trijntje Kornelis 
 27 mrt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25194
25
Siedses, Hanke 
 27 mrt 1823Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105561
26
van Sloten, Sjoerd Jacobs 
 27 mrt 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30796
27
Hellinga, Jacob Pieters 
 27 mrt 1824Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47197
28
Hendriks, Baukje 
 27 mrt 1824Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89337
29
Bosma, Jurjen Jans 
 27 mrt 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77479
30
Schipper, Jan Jacobs 
 27 mrt 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79717
31
Wallendal, Oedsen Jacobs 
 27 mrt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18842
32
de Boer, Egbert Alberts 
 27 mrt 1827Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99971
33
de Jong, Ymkjen Wytzes 
 27 mrt 1827Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110442
34
Dijkstra, Grietje Pieters 
 27 mrt 1827 I14305
35
Jacobs, Grietje 
 27 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11664
36
Ploeg, Martje Piers van der 
 27 mrt 1827Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21001
37
de Vries, Sjoerd Durks 
 27 mrt 1829Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56957
38
Douwes, Lutske 
 27 mrt 1829Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77162
39
de Vries, Aafke Wietses 
 27 mrt 1830Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108356
40
Kiestra, Olphert Ebbings 
 27 mrt 1830Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47216
41
Willems, Leentje 
 27 mrt 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85059
42
Laag, Drewes Kempes van der 
 27 mrt 1831Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97906
43
Duiff, Klaaske Hesselius 
 27 mrt 1832Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101900
44
Wielen, Lieuwe Rienks van der 
 27 mrt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5705
45
Wouda, Sipke Beernts 
 27 mrt 1832Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52695
46
Bilkert, Janke Jarigs (aka Bilstra) 
 27 mrt 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1734
47
Kingma, Stillborn Sasses 
 27 mrt 1833Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104576
48
Beer, Klaas Doedes de 
 27 mrt 1836 I9465
49
de Groot, Jan Hendriks 
 27 mrt 1836Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89319
50
Krol, Jogchem Alles 
 27 mrt 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97973

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sioerds, Romke 
Jans, Tettje 
 27 mrt 1698Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83432
I83433
2
Wytzes, Suyverijn 
Syberens, Aeltsen 
 27 mrt 1698Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73444
I73445
3
Jacobs, Hendriks 
Pyters, Sibrig 
 27 mrt 1729Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74937
I74938
4
Jans, Gaatze 
Metskes, Grietje 
 27 mrt 1729Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42843
I42844
5
Lieuwes, Goffe 
Posthumus, Trijntje Jans 
 27 mrt 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5354
I5355
6
Sipkes, Sipke 
Sydses, Trijntje 
 27 mrt 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82854
I82855
7
Folkerts, Martinus 
Ballings, Wipkjen 
 27 mrt 1757Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57145
I57146
8
Hendriks, Jacob 
Hendriks, Saakje 
 27 mrt 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77308
I77309
9
Wobma, Jan Jans 
Scholtes, Trijntie 
 27 mrt 1757Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93612
I93613
10
Heide, Linse Sakes van der 
Klazes, Froukje 
 27 mrt 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75397
I75398
11
IJsselstein, Klaas Dirks 
IJsselstein, Aaltje Sjirks 
 27 mrt 1758Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104539
I67486
12
Sierks, Jetse 
Hanses, Klaaske 
 27 mrt 1758Longerhouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95029
I95030
13
Harmens, Freerk 
Wobbes, Engeltje 
 27 mrt 1763Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66377
I66378
14
Brinkhuis, Hendrik Gerrits 
Jonker, Geesje Hendriks 
 27 mrt 1768Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90486
I90487
15
Brolsma, Jan Jans 
Roorda, Aafke Pieters 
 27 mrt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77368
I77369
16
Hellema, Gerrit Doekes 
Twijnstra, Jeltje Johannes 
 27 mrt 1780Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43168
I94303
17
Bouma, Symen Sipkes 
de Vries, Maartje Thijsses 
 27 mrt 1785Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98710
I98711
18
Dijmers, Oeds 
Jans, Antje 
 27 mrt 1785Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93244
I93245
19
Koopmans, Yeme Gerbens 
van Dokkumburg, Grietje Heeres 
 27 mrt 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86300
I86301
20
Oostra, Roel Jans 
Beenes, Hiltje 
 27 mrt 1791Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58328
I58329
21
Sybernts, Albert 
Winius, Martje Brands 
 27 mrt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56322
I56323
22
Schrik, Albert Egberts 
Rutgers, Maria Frederiks 
 27 mrt 1803Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95861
I95862
23
Adema, Oege Willems 
Sipma, Aaltje Jans 
 27 mrt 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21125
I21126
24
Boswijk, Derk Geerts 
Schrage, Pietertje Hindriks 
 27 mrt 1808Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95864
I95860
25
Schaaf, Johannes Jurjens van der 
Annes, Rinske 
 27 mrt 1808Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68390
I62996
26
Boetzer, Jacob Jans 
Blo(e)m, Joukje Jacobs 
 27 mrt 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39745
I39746
27
Bosch, Douwe Lieuwes 
Holwerda, Maaike Eeltjes 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11060
I11064
28
de Waart, Sytze Teunis 
Galema, Trijntje IJsbrands 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26220
I10131
29
Ferwerda, Wopke Doekes 
Vries, Yfke Johannes de 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15095
I15094
30
de Roos, Epke Oenes 
Braaksma, Ettje Idskes 
 27 mrt 1812Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54360
I54362
31
Boersma, Bote Everts 
van Dijk, Jeltje Gaeles 
 27 mrt 1813Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39211
I39212
32
Broersma, Sjabbe Heddes 
Sipkens, Sytske Sipkes 
 27 mrt 1814Mairie Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19756
I19755
33
Stienstra, Martinus Piebes 
Veen, Janke Dirks van der 
 27 mrt 1815Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54186
I54187
34
Bierma, Sjoerd Idzes 
Hartmans, Dieuke Jorrits 
 27 mrt 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11106
I11057
35
de Jonge, Jacobus (Jacob De Young) 
Danker, Maria (Mary) 
 27 mrt 1823Krabbendijke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111830
I111831
36
Brandsma, Jelte Jans 
Ehlhardt, Grietje Bernardus 
 27 mrt 1832Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66017
I66018
37
Bosch, Andries Tjeerds 
de Boer, Janke Keimpes 
 27 mrt 1833Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89452
I89453
38
Andringa, Doekele Andeles 
Overdijk, Wopkje Sipkes 
 27 mrt 1834Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71108
I71109
39
Beimers, Gerrit Gerrits 
Bil, Antje Jans 
 27 mrt 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64547
I64548
40
Dijkstra, Jacob Renderts 
Stienstra, Grietje Willems 
 27 mrt 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77026
I77025
41
Goot, Schelte Pieters van der 
Haagsma, Bouwkjen Sierks 
 27 mrt 1834Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9788
I9789
42
Heikamp, Jan Jans 
de Vries, Joukje Joukes 
 27 mrt 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67680
I67681
43
de Jong, Pieter Pieters 
Kamstra, Wypkjen Baukes 
 27 mrt 1841Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42415
I42416
44
Dijkstra, Pieter Andries 
Kingma, Aaltje Jans 
 27 mrt 1841Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75693
I106753
45
Binnema, Johannes Doedes 
Kalma, Antje Jacobs 
 27 mrt 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42163
I42164
46
Bijlstra, Geert Geerts 
de Bruin, Anna Elisabeth 
 27 mrt 1851Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53143
I53145
47
Dijkstra, Eelke Femmes 
Meer, Aukjen Wouters van der 
 27 mrt 1851Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58570
I58571
48
Jonkman, Roel Hendriks 
de Jong, Ytje Hendriks 
 27 mrt 1854Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81071
I81066
49
Vellema, Frans Joekes 
Ploeg, Eelkje Renses van der 
 27 mrt 1856Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38182
I38183
50
de Haan, Jan Tonnis 
Pietersen, Korneliske 
 27 mrt 1858Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101215
I101216

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 120

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oedses, Oeds 
 27 mrt 1687Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44317
2
Wopkes, Antje 
 27 mrt 1699Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95553
3
Annes, Minse 
 27 mrt 1700Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102513
4
Fransen, Sjuik 
 27 mrt 1701Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93091
5
Fransen, Trijntje 
 27 mrt 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46066
6
Sjoerds, Tjepke 
 27 mrt 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44387
7
Walings, Bente 
 27 mrt 1707St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78109
8
Tjepkes, Trijntie 
 27 mrt 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45222
9
Oenes, Jelle 
 27 mrt 1724Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79168
10
Mients, Tjitske 
 27 mrt 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69000
11
Pijtters, Arjen 
 27 mrt 1729Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70245
12
Dirks, Maike 
 27 mrt 1735Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44785
13
Heyde, Gryttje Wytzes van der 
 27 mrt 1735Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43274
14
Wytzes, Henrijk 
 27 mrt 1735Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81362
15
Jacobs, Yne 
 27 mrt 1739Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50089
16
Keimpes, Ackke 
 27 mrt 1739Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80453
17
Lieuwes, Bouwe 
 27 mrt 1739Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90422
18
Clases, Aafke 
 27 mrt 1740Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46604
19
Fransens, Antje 
 27 mrt 1740Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14377
20
Nicolay, Claas Roelofs 
 27 mrt 1740Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71084
21
Harmens, Benjamin 
 27 mrt 1746Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47566
22
Louws, Aaltje 
 27 mrt 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37776
23
Rinses, Janke 
 27 mrt 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78464
24
Stienstra, Ettje Rinses 
 27 mrt 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78458
25
Zijlstra, Durk Tjeerds 
 27 mrt 1746Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89922
26
Ages, Rinske 
 27 mrt 1750Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92268
27
Ypma, Jacob Bienses 
 27 mrt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82332
28
Jansma, Tietje Jans 
 27 mrt 1753Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99198
29
Andries, Jan 
 27 mrt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43099
30
Bennes, Grietje 
 27 mrt 1757Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52595
31
Bosch, Atze Lieuwes 
 27 mrt 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43282
32
Folkerts, Maaike 
 27 mrt 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65490
33
Graaf, Gerrit Gosses de 
 27 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28
34
Hidma, Teunis Sjoerds 
 27 mrt 1757Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95041
35
Jacobs, Ritske 
 27 mrt 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103460
36
Nieuwenhuis, Albert Gerrits 
 27 mrt 1757Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69373
37
Tjerks, Wytske 
 27 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94954
38
Wagenaar, Gerben Jans 
 27 mrt 1760Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7051
39
Boes, Grietje Eeltjes 
 27 mrt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6226
40
Brens, Jannes Roelofs 
 27 mrt 1763Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58640
41
de Groot, Pier Johannes 
 27 mrt 1763Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48427
42
Eelkes, Klaaske 
 27 mrt 1763Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67991
43
Gorter, Sjoukje Johannes 
 27 mrt 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77861
44
Heslinga, Eeke Jacobs 
 27 mrt 1763Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64580
45
Hoekstra, Grietje Jans 
 27 mrt 1763Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88817
46
Pytters, Cornelis 
 27 mrt 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77405
47
Walstra, Rinske Minkes 
 27 mrt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7065
48
Westerhof, Folkje Hayes 
 27 mrt 1763Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23589
49
Wierstra, Douwe Klazes 
 27 mrt 1763Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91518
50
Bruinsma, Jan Bastiaans 
 27 mrt 1768Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89721

1 2 3 Volgende»