Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Folkerts, Jacob 
 26 nov 1744Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1519
2
Thomas, Berber 
 26 nov 1749Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45306
3
Hoekstra, Sytske Gerrits 
 26 nov 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39908
4
Baukes, Melle 
 26 nov 1759Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90933
5
Lieuwes, Durk 
 26 nov 1759Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99410
6
Arjens, Rinske 
 26 nov 1761Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70984
7
Keizer, Jantje Willems 
 26 nov 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12495
8
de Vries, Minke Heerkes 
 26 nov 1765Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57702
9
Heslinga, Sybren Scheltes 
 26 nov 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69140
10
Gerryts, Aukje 
 26 nov 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93883
11
Paulus, Jan 
 26 nov 1768Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78213
12
Jacobs, Gerben 
 26 nov 1769Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67120
13
Jong, Gerben Jacobs de 
 26 nov 1769Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4327
14
Siboltsma, Harmen Tjeerds 
 26 nov 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102257
15
Tjoelker, Ate Jilles 
 26 nov 1772Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60415
16
Vellinga, Tjepke Valentijns 
 26 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I857
17
de Jong, Teunis Klazes 
 26 nov 1773Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89624
18
Andries, Aukje 
 26 nov 1774Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35737
19
Dijkstra, Andries Pieters 
 26 nov 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31928
20
Koop, Aaltje Rudmers 
 26 nov 1774Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54613
21
Bokma, Jippe Bokkes 
 26 nov 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7085
22
Dotinga, Doeke Sytses 
 26 nov 1775Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102262
23
Kooi, Keimpe Hedzers van der 
 26 nov 1775Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47461
24
Harmens, Arjen 
 26 nov 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80101
25
Jansma, Jan Gerrits 
 26 nov 1776Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108621
26
Proce, Trijntje Johannes 
 26 nov 1776Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106452
27
Foppes, Trijntje 
 26 nov 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40149
28
Veltman, Warner Jacobs 
 26 nov 1779Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94220
29
Zijlstra, Heine Jans 
 26 nov 1779Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94252
30
Klazes, Pijter 
 26 nov 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7267
31
Oenes, Simen 
 26 nov 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42651
32
Hoekstra, Willem Geerts 
 26 nov 1783Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23559
33
Galema, Frans IJsbrands 
 26 nov 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10097
34
Rolsma, Gabe Jacobs 
 26 nov 1786Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2048
35
Tuinstra, Haukje Eeltjes 
 26 nov 1786Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91317
36
Reitsma, Sipke Sjoerds 
 26 nov 1788Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93293
37
Woude, Wybe Jans van der 
 26 nov 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40122
38
Westra, Hendrik Joris 
 26 nov 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64126
39
Bloemhof, Sybe Bouwes 
 26 nov 1792Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62881
40
Hoekstra, Aukje Aans 
 26 nov 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64043
41
Johannes, Jelle 
 26 nov 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45199
42
Palstring, Kornelis Hendriks 
 26 nov 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11909
43
Dijkstra, Menne Sijes 
 26 nov 1795Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80864
44
Haag, Pieter Jans van der 
 26 nov 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7424
45
Boersma, Jitske Everts 
 26 nov 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2417
46
Nannes, Johannes 
 26 nov 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97152
47
Koopmans, Geertje Keimpes 
 26 nov 1797Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36837
48
Pettinga, Ernst Freerks 
 26 nov 1797Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21880
49
Seepma, Jacob Keimpes 
 26 nov 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40471
50
Wal, Feikje Andries van der 
 26 nov 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5928

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jelles, Popkjen 
 26 nov 1761Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87286
2
Cornelis, Rijpke 
 26 nov 1794Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110165
3
Kool, Elizabeth 
 26 nov 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73083
4
Eintes, Stijntje 
 26 nov 1805Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101682
5
Hettes, Ybeltje 
 26 nov 1807Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65079
6
Rientses, Bieuke 
 26 nov 1807Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49634
7
Beek, Hinke Ernst 
 26 nov 1808Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97716
8
Feers, Jarig 
 26 nov 1809Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39492
9
Martens, Dirk 
 26 nov 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86294
10
de Boer, Alle Ruurds 
 26 nov 1812Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68893
11
Vries, Sjoukje Sytzes de 
 26 nov 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1966
12
Kerkhof, Hiltje Geerts 
 26 nov 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63878
13
Nijenhuis, Hendrik te 
 26 nov 1813Holterhoek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65843
14
Riemers, Klaaske 
 26 nov 1813Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95786
15
Postmus, Jantje Taekes 
 26 nov 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11954
16
Ruiter, Gauke Tjerks 
 26 nov 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93999
17
Jans, Jannigje 
 26 nov 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74511
18
Roelofs, Oentje 
 26 nov 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76700
19
Sinnema, Eelse Annes 
 26 nov 1816Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16441
20
Annes, Rinske 
 26 nov 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5491
21
Hinnes, Gaatske 
 26 nov 1818Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67268
22
Reiners, Sikke 
 26 nov 1818Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44580
23
Allema, Eelkjen Jans 
 26 nov 1820Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84519
24
Wynia, Anne Melis 
 26 nov 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11033
25
Bruinsma, Hillebrand Jelles 
 26 nov 1824Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104422
26
Kienstra, Pieter Jans 
 26 nov 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12182
27
Veeman, Sjoerd Sybes 
 26 nov 1824 I41015
28
Vries, Lijsbert Harmens de 
 26 nov 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8339
29
Houtsma, Wytze Douwes 
 26 nov 1825Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87278
30
Klaver, Sijbe Roelofs 
 26 nov 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I482
31
Swart, Andries Sjoerds 
 26 nov 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8975
32
Wijnstok, Jan Jansen 
 26 nov 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46225
33
Zee, Jan Eintes van der 
 26 nov 1825Drowned in the Pinkegat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37585
34
Harings, Tjettje 
 26 nov 1826Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65389
35
Siegersma, Gerben Douwes 
 26 nov 1826Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65965
36
Vlietstra, Pieter Douwes 
 26 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2972
37
Writzers, Wimke 
 26 nov 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99589
38
Boxhoorn, Sybren Jacobs 
 26 nov 1827Idsegahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92213
39
de Haan, Trijntje Sytzes 
 26 nov 1827Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74177
40
Ritskes, Eelkje 
 26 nov 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55259
41
Ploeg, Janke Klazes van der 
 26 nov 1828 I57536
42
Slot, Dina Jans 
 26 nov 1828Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106362
43
Jansma, Naents Jans 
 26 nov 1829 I8593
44
Lammerts, Sytske 
 26 nov 1830Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37778
45
Ytsma, Liebbe Taekes 
 26 nov 1831Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86941
46
Lubberts, Leentje 
 26 nov 1832Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67704
47
de Groot, Trijntje Pieters 
 26 nov 1834 I56497
48
Johannes, Hiltje 
 26 nov 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66016
49
Schregardus, Frederik Eelzes 
 26 nov 1834Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87446
50
de Vries, Tjibbe Jacobs 
 26 nov 1835Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86392

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jansen, Gosse 
Harmens, Pietie 
 26 nov 1715Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93359
I93360
2
Jans, Harmen 
Luitiens, Lamke 
 26 nov 1719Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86794
I86795
3
Ysbrands, Hotse 
Ates, Tettie 
 26 nov 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104873
I94879
4
Wiegers, Anne 
Ykes, Corneliske 
 26 nov 1741Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95278
I95279
5
Olpherts, Lolke 
Rinties, Okjen 
 26 nov 1747Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87870
I87871
6
Pijters, Jan 
Jans, Gertie 
 26 nov 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46227
I46228
7
Visser, Jan Dirks 
Sjoerds, Fetje 
 26 nov 1747Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76373
I76374
8
Sybrens, Taeke 
Jans, Antje 
 26 nov 1749Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44517
I44518
9
Abeles, Beene 
Johannis, Ytske 
 26 nov 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5453
I5455
10
Aukes, Anne 
Heeres, Geeske 
 26 nov 1758Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86111
I86112
11
Dokter, Gerben Jans 
Jacobs, Trijntje 
 26 nov 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49684
I49685
12
Pytters, Sjoerd 
Harmens, Hebeltje 
 26 nov 1758Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86402
I86403
13
Krips, Johannes Frans 
Wybes, Lijsbeth 
 26 nov 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62769
I62770
14
Douwes, Oene 
Ludzers, Aafke 
 26 nov 1780Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56303
I56304
15
Filippus, Tjeerd 
Stienstra, Dieuke Scheltes 
 26 nov 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86416
I86417
16
Kornelis, Kornelis 
Alles, Elske 
 26 nov 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70402
I70403
17
Wijngaarden, Sacharius Jurjens 
Dirks, Aukje 
 26 nov 1780Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86000
I86001
18
Berg, Gerrit van den 
Writsers, Writserdina 
 26 nov 1782City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51160
I51161
19
Gerbenszn, Siebren 
Tjisses, Liesbert 
 26 nov 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98349
I98350
20
Hoppes, Hoppe 
Klaver, Trijntje Jans 
 26 nov 1786Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51010
I51011
21
Pyters, Tjebbe 
Minnes, Sjoukje 
 26 nov 1786Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77492
I77493
22
de Boer, Jan Durks 
Groenland, Welmoed Annes 
 26 nov 1797Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73629
I73630
23
de Ruiter, Hendrik Harmens 
Feyes, Lysbert 
 26 nov 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88458
I88457
24
Krijns, Symen 
Vlietstra, Geeske aka Fleestra 
 26 nov 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70494
I70489
25
Tjepkema, Cornelis Tjepkes 
Melis, Doetje 
 26 nov 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22676
I22677
26
Woudma, Aant Tijssens 
van Dijk, Gaatske Harmens 
 26 nov 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48584
I48585
27
Klaprodt, Jan (Johan) Michiel 
Sjoerds, Hyke 
 26 nov 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45117
I45118
28
Schuurmans, Klaas Willems 
Posthumus, Marijke Lourens 
 26 nov 1809Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65680
I65681
29
Wesselius, Joris Huberts 
Eekes, Froukjen 
 26 nov 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80467
I31141
30
Westerhof, Eelke Jans 
Westerhof, Tjitske Meinderts 
 26 nov 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52319
I9301
31
de Graaf, Gelt Klazes 
Holwerda, Antje Sakes 
 26 nov 1812Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91905
I91902
32
Tuinen, Ailje Gerrits van 
Sytsma, Dina Foekes 
 26 nov 1812Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2784
I2783
33
Wagenaar, Mient Hendriks 
Dijk, Akke Lykeles van 
 26 nov 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5287
I5368
34
Woude, Gerben Ruurds van der 
Thijssen, Grietje 
 26 nov 1812Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15709
I14720
35
de Jong, Sybren Sjoerds 
de Graaf, Jantje Giolts 
 26 nov 1813Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111206
I111207
36
Donia, Harmen Pieters 
Dijkstra, Grietje Gerbens 
 26 nov 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31836
I31837
37
Westra, Edze Egberts 
Krol, Willemke Jans 
 26 nov 1814Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30916
I30917
38
Zwager, Dirk Jans (aka Dijkstra) 
Bartlema, Lijsbert Hotzes 
 26 nov 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28906
I28907
39
Bierma, Watze Hessels 
Boer, Trijntje Goffes de 
 26 nov 1816Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21328
I21329
40
Haanstra, Klaas Sakes 
Fellinga, Aaltje Gerrits 
 26 nov 1817Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87944
I87945
41
Appeldoorn, Gerben Reinders 
Stienstra, Dieuwke Sybes 
 26 nov 1818Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57593
I57595
42
Braak, Gerrit Hendriks 
Fennema, Antje Pieters 
 26 nov 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I561
I560
43
Wikkerink, Berend 
Rensink, Leida 
 26 nov 1818Dinxperlo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105781
I105782
44
Groen, Pieter Gerrits 
Tjepkema, Renske Tjepkes 
 26 nov 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11631
I36351
45
Kuipers, Jochem Pieters 
Hogerhuis, Sjoerdtje Wybes (aka de Jong) 
 26 nov 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56915
I56916
46
Meyer, Arjen Jacobs 
Bonnema, Lijsbeth Tietes 
 26 nov 1820Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103629
I103630
47
Stender, Jan Pieters 
van Marssum, Attje Jans 
 26 nov 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74342
I74343
48
de Jong, Hans Hanses 
Meulen, Hiltje Sjerps van der 
 26 nov 1823Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59533
I59534
49
Hoogstra, Gerrit Jantjes 
Wendt, Fetje Gerrits de 
 26 nov 1825Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11315
I11314
50
Steltman, Rienk Jelles 
Zwaga, Sibbeltje Andries 
 26 nov 1828Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104842
I104843

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hindriks, Klaaske 
 26 nov 1671Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67999
2
Hillebrands, Tjeerd 
 26 nov 1676Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44843
3
Jeltes, Uilkjen 
 26 nov 1693Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43868
4
Jeppes, Grietje 
 26 nov 1693Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64834
5
Harkes, Tjebbe 
 26 nov 1699Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45557
6
Himmes, Gabe 
 26 nov 1699Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87783
7
Alles, Riemer 
 26 nov 1724Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89858
8
Ringers, Hessel 
 26 nov 1740Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85185
9
Heijde, Sara van der 
 26 nov 1741Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100694
10
Jans, Rinske 
 26 nov 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78237
11
Roelofs, Goytjen 
 26 nov 1741Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105434
12
Bontekoe, Elisabeth Hendriks 
 26 nov 1747Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86321
13
Klazes, Frans 
 26 nov 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5222
14
Hoekstra, Jan Wybrens 
 26 nov 1752Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68728
15
Jans, Douwe 
 26 nov 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1857
16
Beenes, Reiner 
 26 nov 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5456
17
Haagsma, Trijntie Jakobs 
 26 nov 1758Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108089
18
Knijff, Johannes Hessels 
 26 nov 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1673
19
Wytzes, Antje 
 26 nov 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67868
20
Lemstra, Aaltje Rinkes 
 26 nov 1760Oldelamer/Oldetrijne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48593
21
Dijkstra, Albert Lolkes 
 26 nov 1769Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47510
22
Dirks, Pier 
 26 nov 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6053
23
Kramer, Cornelis Fransen 
 26 nov 1769Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89873
24
Plantinga, Aukje Harrits 
 26 nov 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6905
25
Sytsma, Wytze Harmens 
 26 nov 1769Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105411
26
Terpstra, Johannes Bokkes 
 26 nov 1769Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62047
27
Willems, Geiske 
 26 nov 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6522
28
Berkenbosch, Roelof Martens 
 26 nov 1770Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70077
29
Schregardus, Hendrik Frederiks 
 26 nov 1774Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54505
30
Bergsma, Johannes Arjens 
 26 nov 1775Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91699
31
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 26 nov 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50085
32
Hoekstra, Hylke Jaspers 
 26 nov 1775Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39103
33
Smidt, Pieter Pieters 
 26 nov 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42148
34
Veen, Antje Jans van der 
 26 nov 1775Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74960
35
Alles, Rinse 
 26 nov 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43549
36
Andrae, Ytje Hendriks 
 26 nov 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8241
37
Dirks, Pijter 
 26 nov 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13693
38
Hartmans, Hartman Dirks 
 26 nov 1780Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15207
39
Hendriks, Tjitske 
 26 nov 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2250
40
Joha, Wouter Antonius 
 26 nov 1780Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106830
41
Tolsma, Arjen Doekeles 
 26 nov 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12202
42
van Dijk, Lieuwe Jacobs 
 26 nov 1780Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99878
43
Visser, Anne Baukes 
 26 nov 1780Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70191
44
Wal, Gaatske Tjeerds van der 
 26 nov 1780Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1922
45
Sierds, Halbe 
 26 nov 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43199
46
Faber, Tettje Pieters 
 26 nov 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93233
47
Hoekstra, Trijntje Sybes 
 26 nov 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39744
48
Mei, Jantje Jans van der 
 26 nov 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10608
49
Terpstra, Heerke Doekes 
 26 nov 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48019
50
Vellinga, Minke Reinders 
 26 nov 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12950

1 2 Volgende»