Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Nettinga, Fokjen Piers 
 26 okt 1761Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102463
2
Spijksma, Auke Piers 
 26 okt 1761Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10684
3
Reitsma, Jitske Jelles 
 26 okt 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5426
4
Boonstra, Klaas Gerrits 
 26 okt 1769Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66269
5
Hoogterp, Klaas Klazes 
 26 okt 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46861
6
Rietzema, Jakob Jans 
 26 okt 1772Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58483
7
Walker, Casper Gerrijts 
 26 okt 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45936
8
Jetzes, Pietje 
 26 okt 1776Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47456
9
Dreyer, Ate Arjens 
 26 okt 1777Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I672
10
Haagsma, Sjirk Jacobs 
 26 okt 1777Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61597
11
Andrae, Ytje Hendriks 
 26 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8241
12
Braaksma, Lubbert Jans 
 26 okt 1780Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90961
13
Brens, Bouwe Roelofs 
 26 okt 1780Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79534
14
Hendriks, Tjitske 
 26 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2250
15
Meer, Minke Johannes van der 
 26 okt 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98603
16
Viersma, Janneke Jans (aka Postma) 
 26 okt 1783IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95783
17
Wenselaar, Tytje Gerryts 
 26 okt 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31228
18
Keegstra, Antje Rinzes 
 26 okt 1785Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110320
19
van Dijk, Willem Dirks 
 26 okt 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77817
20
Faber, Kornelis Arjens 
 26 okt 1787Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97205
21
Feenstra, Pietje Jochums 
 26 okt 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94597
22
Sybrandy, Joukje Fransen 
 26 okt 1788Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109725
23
Timmerman, Jacomina 
 26 okt 1790Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108714
24
Hommema, Hessel Lolkes 
 26 okt 1791Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12218
25
Boersma, Liskje Gerryts 
 26 okt 1793Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83513
26
Roorda, Dirkje Jacobs 
 26 okt 1795Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6554
27
Noordraven, Aaltje Nammens 
 26 okt 1798Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102045
28
Woude, Stijntje Geerts van der 
 26 okt 1798Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71081
29
Noteboom, Anne Andries 
 26 okt 1799Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61858
30
Alles, Sijmen 
 26 okt 1800Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42458
31
Jansonius, Gerrytje Johannes 
 26 okt 1801Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109722
32
Kooistra, Feikje Pieters 
 26 okt 1801Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91597
33
Stallinga, Sjoukje Jacobs 
 26 okt 1801Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112246
34
Kiersma, Rommert Jans 
 26 okt 1802Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54608
35
Hellema, Arjen Doekes 
 26 okt 1803Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94529
36
Postma, Hendrik Gerlofs 
 26 okt 1803Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86957
37
Groenewoud, Antje Gerbens 
 26 okt 1804Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5744
38
Hettema, Antje Andries 
 26 okt 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6550
39
Salverda, Ate Philippus 
 26 okt 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33616
40
Hoitsma, Arjen Willems 
 26 okt 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95008
41
Trippel, Remke Jacobs 
 26 okt 1806Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109694
42
de Boer, Trijntje Gosses 
 26 okt 1807Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30236
43
Haakma, Jan Oebeles 
 26 okt 1807Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11693
44
Tijmstra, Tjitske Sjoerds 
 26 okt 1807Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105964
45
Dijk, Antje Watzes van 
 26 okt 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I789
46
Koijers, Berend Willem 
 26 okt 1810Ratum/Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107971
47
Miedema, Neeltje Klases 
 26 okt 1810Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7647
48
Stelsma, Hiltje Martens 
 26 okt 1810Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20601
49
Brolsma, Hessel Pieters 
 26 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11158
50
Oostwoud, Roel Jans 
 26 okt 1812Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95897

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Beens, Jaike 
 26 okt 1778 I74737
2
Muldener, Maria Amelia 
 26 okt 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100641
3
Sipkes, Jan 
 26 okt 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79542
4
Kornelis, Aagtje 
 26 okt 1806Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96722
5
Scheltes, Dieuwke 
 26 okt 1807Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68270
6
Arjens, Ysbrand 
 26 okt 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85458
7
Dijkstra, Tietje Douwes 
 26 okt 1813 I21711
8
Eyses, Jannes 
 26 okt 1813 I68776
9
Bloksma, Dieuwke Tietes 
 26 okt 1814Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97725
10
Koehoorn, Janke Jans 
 26 okt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24989
11
Hollander, Janke Ruurds 
 26 okt 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91379
12
Kasteele, Pieter Doekes 
 26 okt 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64559
13
Douma, Geele Geerts 
 26 okt 1816Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111536
14
Pieters, Lijsbeth 
 26 okt 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3382
15
Leest, Bauke Baukes van der 
 26 okt 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40078
16
Regnerus, Doetje Lieuwes 
 26 okt 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5720
17
Draaisma, Ruurd Jans 
 26 okt 1821Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83886
18
Kuur, Luitzen Luitzens van der 
 26 okt 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12346
19
Gosses, Trijntje 
 26 okt 1824Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I444
20
Boes, Lijsbeth Sytzes 
 26 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11731
21
Boonstra, Taetske Klaazes 
 26 okt 1825 I1638
22
Hamstra, Fetje Harmens 
 26 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7284
23
Hidma, Aafke Sjoerds 
 26 okt 1825Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103236
24
Alberts, Grietje 
 26 okt 1826St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90816
25
Alberts, Trijntje 
 26 okt 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65029
26
de Vries, Tjipke Alberts 
 26 okt 1826 I62648
27
Gerrits, Maria (Marijke) 
 26 okt 1826Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110759
28
Kok, Gerrit Willems 
 26 okt 1826Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90711
29
Mey, Sipke Feddes van der 
 26 okt 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94771
30
Steenstra, Dirk Martens 
 26 okt 1826Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100780
31
Sygers, Jitske 
 26 okt 1826Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63015
32
Terpstra, Sije Reins 
 26 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80892
33
Timmersma, Kornelis Tjebbes 
 26 okt 1826Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86349
34
Bakker, Auke Nolles 
 26 okt 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77514
35
Zijlstra, Geertje Pieters 
 26 okt 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18828
36
de Rook, Janke Abeles 
 26 okt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50283
37
Memmeler, Hendrik Berends 
 26 okt 1830St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26809
38
Boomsma, Beatrix Baukes 
 26 okt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13481
39
Hempenius, Tjamke Jacobs 
 26 okt 1831Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67412
40
Meeldijk, Abraham 
 26 okt 1831Piershil, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63233
41
Jacobs, Wypkje 
 26 okt 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22481
42
Terpstra, Jantje Dirks 
 26 okt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52893
43
van Dalen, Wytze Hendriks 
 26 okt 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109253
44
Loon, Rikje Sjoerds van 
 26 okt 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7287
45
Willems, Betjen 
 26 okt 1833Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96203
46
Gerbens, Antje 
 26 okt 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80566
47
Jelles, Henke 
 26 okt 1835Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88873
48
Noordenbos, Douwe Jans 
 26 okt 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92116
49
Viersen, Maaike Jacobs 
 26 okt 1840Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11549
50
de Ridder, Hendrik 
 26 okt 1841IJsselstein Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109158

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Gerben 
Douwes, Dieuke 
 26 okt 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73589
I73590
2
Nannes, Jakob 
Jans, Aletta 
 26 okt 1721Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105393
I105394
3
Johannes, Sikke 
Foekes, Sjeuke 
 26 okt 1732Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106801
I106802
4
Wikkes, Jan 
Meintes, Afke 
 26 okt 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5322
I3321
5
Buwalda, Eelke Ulbes 
Jans, Sytske 
 26 okt 1755Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52797
I52798
6
Lieuwes, Oene 
Gerbens, Beitske 
 26 okt 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44117
I44118
7
Nannes, Sjoerd 
Rinses, Jetske 
 26 okt 1755Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52107
I52108
8
Pijters, Wopke 
Romkes, Trijntje 
 26 okt 1755Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49090
I49091
9
Arends, Hendrik 
Melles, Aukjen 
 26 okt 1760Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108904
I108905
10
Djoerts, Bonne 
Jochums, Aukje 
 26 okt 1760Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98640
I98639
11
Jans, Johannes 
Eelses, Aafke 
 26 okt 1760Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50475
I50476
12
Sjoerds, Auke 
Tjeerds, Sjurtje 
 26 okt 1760Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74972
I74973
13
Anskes, Klaas 
Nannes, Grytje 
 26 okt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95572
I95573
14
van Slooten, Fedde Jan 
Ypey, Sytske 
 26 okt 1777Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52728
I52729
15
Klok, Jan Symens 
Harmens, Aaltje 
 26 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53190
I53191
16
Miedema, Uilke Meinderts 
Tjibles, Jantje 
 26 okt 1783Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45672
I45673
17
Molenaar, Foppe 
Pieters, Joukje 
 26 okt 1783Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49431
I49432
18
Pytters, Eelke 
Tjeerds, Trijntje 
 26 okt 1783Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94488
I51670
19
Akker, Dirk Hendriksen 
Aalten, Willemtje 
 26 okt 1786Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109748
I109749
20
Jacobs, Rintje 
Ritsma, Wytske Zieses 
 26 okt 1788Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94571
I94570
21
Jans, Hillebrand 
Douwes, Beuwkjen 
 26 okt 1788Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42256
I42257
22
Lotheisen, August Fredrik 
Mellema, Antje Igles 
 26 okt 1788Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50944
I50943
23
Groenewoud, Meindert Jurjens 
Haitzes, Tijtje 
 26 okt 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50778
I50779
24
Heslinga, Pylger Piers 
Pybes, Hittje 
 26 okt 1794Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83337
I83338
25
Ros, Sytse Haans 
Plantinga, Aaltje Sybrens 
 26 okt 1794Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54827
I54828
26
Mellema, Boele Sybes 
Pytters, Grietje 
 26 okt 1800Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6732
I7331
27
Kalfsbeek, Pieter Eeltjes 
Kalfsbeek, Wypkjen Jitzes 
 26 okt 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49332
I49331
28
Bleinsma, Rintje Reinders 
Jakles, Sytske 
 26 okt 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13184
I13185
29
Brandsma, Luitzen Wilkens 
Amelander, Grietje Jacobs 
 26 okt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11971
I11972
30
Buurstra, Sipke Gooitzens 
Kramer, Wypkje Luurtses 
 26 okt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6569
I6570
31
de Vries, Durk Gerryts 
Winius, Martje Brands 
 26 okt 1806Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56326
I56323
32
Visser, Jan Broers 
Zuidema, Saartje Wessels 
 26 okt 1806Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101234
I101235
33
Landheer, Ebe Tjallings 
van Veen, Teike Wytzes 
 26 okt 1814Mairie Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78400
I78401
34
Bouta, Theunis Martens 
de Jong, Tietje Meinderts 
 26 okt 1816Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90341
I90340
35
Sevenster, Sybe Ymes 
Tuuk, Johanna Gerhards van der 
 26 okt 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103204
I103203
36
de Roos, Jan Brants 
Louma, Lolkjen Oetzes 
 26 okt 1818Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57813
I57817
37
Beute, Harmen Hendriks 
Lemstra, Annigjen Jans 
 26 okt 1819Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9368
I9369
38
Mulder, Hindrik Jans 
Kort, Roelfien Friedriks 
 26 okt 1824Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99043
I99044
39
Brouwer, Joon Annes 
Kuipers, Janke Aukes 
 26 okt 1826Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50894
I71965
40
Wal, Jurjen Andries van der 
Boomsma, Sjoukje Thijssens 
 26 okt 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54412
I54418
41
Woude, Foeke Bouwes van der 
Hoekstra, Wopkje Jacobs 
 26 okt 1833Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65645
I65644
42
Hugepoort, Daniel Gosses 
Roorda, Janke Pieters 
 26 okt 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43959
I43957
43
Katje, Cornelis Jetses 
Polak, Jantje Cornelis 
 26 okt 1845Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82118
I82115
44
Brolsma, Hessel Jans 
Hoekstra, Tettje Jans 
 26 okt 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11168
I111773
45
de Roos, Hendrik Klazes 
Bijlsma, Aaltje Tjerks 
 26 okt 1850Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38790
I38787
46
Mey, Klaas Theunis van der 
Hogendijk, Antje Oeges 
 26 okt 1850Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9871
I7278
47
Zandstra, Oeds Barteles 
van Dijk, Aaltje Tjeerds 
 26 okt 1850Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62596
I62597
48
Deinema, Doeke Jacobs 
Gelders, Klaaske Harmens 
 26 okt 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55878
I31702
49
Keuning, Jacob Sieberens 
Veenstra, Sjoukje Jans 
 26 okt 1877Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62438
I62444
50
Appeldoorn, Jisse Walings 
Spoelstra, Corneliske Sjoerds 
 26 okt 1878Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24409
I24398

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oenses, Rienk 
 26 okt 1690Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93338
2
Johannes, Antje 
 26 okt 1704Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82975
3
Hendriks, Jan 
 26 okt 1721Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45267
4
Dirks, Tjerk 
 26 okt 1732Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67468
5
Gosses, Leentje 
 26 okt 1732Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47765
6
Wybrens, Ytje 
 26 okt 1732Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47318
7
Luwes, Feykjen 
 26 okt 1738Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83166
8
Tjeerds, Pieter 
 26 okt 1738Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45506
9
Jans, Gryttje 
 26 okt 1755Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6217
10
Halbes, Martjen 
 26 okt 1760Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71691
11
Klases, Hendrik 
 26 okt 1760Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93026
12
Miedema, Meile Martens 
 26 okt 1761Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36787
13
Hoekstra, Wytske Johannes 
 26 okt 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74281
14
Jans, Gepke 
 26 okt 1766Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42987
15
Jans, Lysbet 
 26 okt 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73086
16
Maan, Ybeltje Lieuwes van der 
 26 okt 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19085
17
Sytzes, Wytske 
 26 okt 1766Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85224
18
Teekes, Minke 
 26 okt 1766Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112191
19
Valentijns, Dieuwke 
 26 okt 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6394
20
Cornelis, Pieter 
 26 okt 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5121
21
Ekkens, Jan Roelfs 
 26 okt 1777Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107481
22
Jongerhuis, Antje Minnes 
 26 okt 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51355
23
Oegema, Trijntje Sikkes 
 26 okt 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9862
24
Veen, Jeltje Gaeles van der 
 26 okt 1777Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62856
25
Baukes, Rikje 
 26 okt 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44848
26
de Vries, Aart Pieters 
 26 okt 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81626
27
Hogerhuis, Sjoerd Wybrens 
 26 okt 1783Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82308
28
Hoolsema, Jantje Bartelds 
 26 okt 1783Wierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98605
29
Humalda, Gerkje Feyes 
 26 okt 1783Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36919
30
Jilderts, Trijntje 
 26 okt 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19124
31
Koopal, Marten Reimers 
 26 okt 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69846
32
Pieters, Trijntje 
 26 okt 1783Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82309
33
Tilma, Jan Piers 
 26 okt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5442
34
Zijlstra, Yke Tjipkes 
 26 okt 1783Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61253
35
Beekmans, Sjoukje Lammerts 
 26 okt 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11814
36
Berkenpas, Jantje Tieles 
 26 okt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52117
37
Bouwer, Minke Machiels 
 26 okt 1788Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89346
38
de Vries, Antje Botes 
 26 okt 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94863
39
Hoekstra, Kornelis Gaeles 
 26 okt 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9679
40
Spanjer, Willem Klazes 
 26 okt 1788Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74336
41
Torenmans, Gerben Gerbens 
 26 okt 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1086
42
van Sloten, Antje Everts 
 26 okt 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26885
43
Visser, Rinse Pieters 
 26 okt 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23177
44
Weert, Sytske Gurbes de 
 26 okt 1788Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11230
45
Baarda, Sytske Pieters 
 26 okt 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30586
46
Bakker, Jan Teunes 
 26 okt 1794Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97904
47
de Vries, Lourens Lourens 
 26 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79600
48
Goodijk, Pieter Klases 
 26 okt 1794Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106187
49
Kamstra, Dirkje Tijsses 
 26 okt 1794Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6148
50
Krottje, Grietje Johannes 
 26 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3817

1 2 Volgende»