Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 199

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Buma, Wypk Gatses 
 26 sep 1750Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110444
2
Dirks, Pier 
 26 sep 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32287
3
Pytters, Froukjen 
 26 sep 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70188
4
Stienstra, Albert Tjeerds 
 26 sep 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6377
5
Molenaar, Baukje Johannes 
 26 sep 1768Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45490
6
Sydzes, Trijntje 
 26 sep 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I817
7
Beerns, Dirk Klaases 
 26 sep 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26022
8
Veenendaal, Gijsbertus 
 26 sep 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106657
9
Visser, Mijtie Fredriks 
 26 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49532
10
Veldhuis, Walle Huites 
 26 sep 1774Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048
11
Groenhout, Ype Boeys 
 26 sep 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102434
12
Meer, Hendrik Thomas van der 
 26 sep 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102967
13
Schultsz, Ephraim Jacob 
 26 sep 1778Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97469
14
de Weg, Poppe Minses bij 
 26 sep 1782Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23898
15
Rauwerda, Gerhardus Klazes 
 26 sep 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74601
16
Rodenhuis, Dirk Sjoukes 
 26 sep 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86331
17
Schouw, Joukjen Jans van der 
 26 sep 1782Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62905
18
Blikker, Jurjen Wybrens 
 26 sep 1783Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83843
19
Hoekstra, Aafke Liebes 
 26 sep 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46400
20
Wassenaar, Antje Minnes 
 26 sep 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36639
21
Hoekstra, Berber Johannes 
 26 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9491
22
Jelgersma, Antje Martens 
 26 sep 1788Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21871
23
Kooistra, Akke Douwes 
 26 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5895
24
Klazes, Tjitske 
 26 sep 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45217
25
Rommerts, Gooikje 
 26 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97939
26
Steeg, Foppe Alberts van der 
 26 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19171
27
Boonstra, Sake Sakes 
 26 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5733
28
Busman, Sikke Hendriks 
 26 sep 1791Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63640
29
Douma, Sjolle Alberts 
 26 sep 1791Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75399
30
Vries, Lena Pieters de 
 26 sep 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11398
31
Aukes, Harmen 
 26 sep 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47550
32
Vellinga, Tjalling Jans 
 26 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7357
33
Zijlstra, Hylkje Roels 
 26 sep 1793Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65883
34
Kootstra, Jeen Douwes 
 26 sep 1794Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5940
35
Knol, Bote Pieters 
 26 sep 1795Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97818
36
Zijlstra, Antje Meiles 
 26 sep 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97491
37
Hoekstra, Luitzen Luitzens 
 26 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2337
38
Donia, Gerrit Anes 
 26 sep 1798Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70971
39
Tijsses, Harmke 
 26 sep 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47304
40
de Vries, Klaas Klazes 
 26 sep 1799Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67986
41
Terpstra, Jetske Wierds 
 26 sep 1799Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89955
42
Wal, Jacob Lykles van der 
 26 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101642
43
Swart, Sytske Pieters 
 26 sep 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5800
44
Sytsma, Gerritje Sytzes 
 26 sep 1801Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38181
45
Veltman, Meerten Jacobs 
 26 sep 1801Reide, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97357
46
Meyer, Maartje Hendriks 
 26 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25073
47
Schaaf, Klaas Mients van der 
 26 sep 1804Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2773
48
Anema, Ane Jans 
 26 sep 1805Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105983
49
Sandra, Baukje Dirks 
 26 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83024
50
Sandra, Joukje Dirks 
 26 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83021

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Harms, Beertje 
 26 sep 1793Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107499
2
Tjalles, Geiske 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46033
3
Eiberts, Sytske 
 26 sep 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46487
4
Jans, Eeltie 
 26 sep 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56301
5
Alberts, Sake 
 26 sep 1808Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60557
6
Melis, Sjoerd 
 26 sep 1808Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91170
7
Douwes, Taeaetske 
 26 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10138
8
Clases, Claaske 
 26 sep 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I134
9
Franses, Cecilia (aka Jans) 
 26 sep 1813Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89541
10
Wiersma, Seerske Goffes 
 26 sep 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26217
11
Fonk, Baukje Sijnes 
 26 sep 1817Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69635
12
Hendriks, Aafke 
 26 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93110
13
Hooghiemstra, Geertje Oenes 
 26 sep 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80524
14
Hoogland, Pier Watzes 
 26 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26357
15
Sybrens, Ybeltje 
 26 sep 1820Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89280
16
Akkringa, Tettje Adams 
 26 sep 1822Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75124
17
Fennema, Eite Jacobs (aka Postma) 
 26 sep 1822 I77201
18
Kiel, Luppo Luppes 
 26 sep 1823Oterdum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99552
19
Kooistra, Swaantje Gerbens 
 26 sep 1823Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35053
20
Pyters, Trijntje 
 26 sep 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96874
21
van Dijk, Dirk Meines 
 26 sep 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70579
22
Baarda, Antje Hettes 
 26 sep 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72454
23
Hylkema, Zweitze Hylkes 
 26 sep 1824 I42329
24
Wal, Romke Douwes van der 
 26 sep 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15932
25
Jurjens, Grietje 
 26 sep 1825Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95904
26
Meints, Wilhelmina 
 26 sep 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98444
27
Bennes, Grietje 
 26 sep 1826Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52595
28
Bos, Albertje Wiebes 
 26 sep 1826Hoogkerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109844
29
Cnossen, Sjirk Annes 
 26 sep 1826Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71483
30
Ferwerda, Botje Jans 
 26 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8389
31
Gelder, Rinske Daams 
 26 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39003
32
Gerlofs, Gerritje 
 26 sep 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15230
33
Jepkema, Sas Rienks 
 26 sep 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47231
34
Zijlstra, Sytze Hendriks 
 26 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6253
35
Schuurmans, Otte Jans 
 26 sep 1827Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84784
36
van Loon, Jan Sjoerds 
 26 sep 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40802
37
Graaf, Teunis Lammerts de 
 26 sep 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16797
38
de Rook, Sytske Abeles 
 26 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50285
39
Postma, Johannes Johannes 
 26 sep 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89885
40
Thiesling, Trijntje Engelbertus 
 26 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20573
41
Zijlstra, Antje Tjeerds 
 26 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51463
42
Groothof, Akke Meints 
 26 sep 1833Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19237
43
Havinga, Baukje Jans 
 26 sep 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82090
44
Koning, Hendrik Willems 
 26 sep 1836St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66087
45
Reitsma, Jan Lieuwes 
 26 sep 1837Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15670
46
Zandbergen, Tjitske Hendriks 
 26 sep 1837Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95092
47
de Jong, Douwe Douwes 
 26 sep 1839Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86624
48
Bosch, Stillborn Hendriks 
 26 sep 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16631
49
Schaaf, Taeke Jarigs van der 
 26 sep 1840Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106936
50
Wybes, Agnes (Nieske) 
 26 sep 1843Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102793

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Diurre 
Baard, Yetske Beerents 
 26 sep 1717St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92272
I92274
2
Hayes, Pyter 
Gosses, Tytje 
 26 sep 1727Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94424
I94425
3
Rienckx, Jan 
Elgersma, Trijntie Annes 
 26 sep 1728Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87121
I87122
4
Alles, Riemer 
Jelkes, Hebeltje 
 26 sep 1751Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89858
I89859
5
Simons, Jan 
Hommes, Gertie 
 26 sep 1751Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59798
I59799
6
Pieters, Jan 
Beerents, Wibbigje 
 26 sep 1756Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71862
I71863
7
Wopkes, Wieger 
Symens, Martje 
 26 sep 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95383
I95384
8
Koning, Errit Jans 
Annes, Antje 
 26 sep 1762Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91788
I91789
9
Sjoerds, Reimer 
Tolsma, Jeltje Wopkes 
 26 sep 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
I44529
10
Aukes, Pier 
Ulbes, Tjitske 
 26 sep 1779Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94563
I94564
11
Baukes, Goitse 
Jans, Antje 
 26 sep 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44313
I44314
12
Clases, Lieuwe 
Rienks, Fokje 
 26 sep 1784Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83961
I83962
13
Zondervan, Andries Feddes 
AEdes, Grietje 
 26 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1508
I1507
14
Doedes, Sieds 
Ritskes, Froukje 
 26 sep 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
I11023
15
Kooistra, Johannes Pieters 
Folkerts, Maaike 
 26 sep 1790Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65489
I65490
16
Renses, Jan 
Samuels, Welmoed 
 26 sep 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104505
I104506
17
Ypma, Cornelis Gerrits 
Tjipkes, Simontje (Siemke) 
 26 sep 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8440
I8441
18
Gerrits, Sybe 
Heidanus, Aaltje Arjens 
 26 sep 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79242
I7546
19
Oosterwal, Symon Dirks 
Woude, Aagje Freerks van der 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7201
I7074
20
Stienstra, Jan Jacobs 
Bonga, Sieuke Sijes 
 26 sep 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80344
I80345
21
Slim, Wybe Ates 
Dokter, Jannigje Gerbens 
 26 sep 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77700
I77699
22
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
Sjoukes, Anna 
 26 sep 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
I100668
23
Tamminga, Frans Tevis 
Monsma, Sjoukje Symens 
 26 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12278
I12279
24
Banga, Lieuwe Pieters 
Adema, Attje Willems 
 26 sep 1813Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27876
I27877
25
Kuiken, Jan Eeltjes 
Boekebinder, Antje Simens 
 26 sep 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11845
I11846
26
Opdam, Henricus Ruurts 
Kammeyer, Catharina Sophia 
 26 sep 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62586
I62587
27
Rienstra, Jochum Johannes 
Westerburg, Geertruida 
 26 sep 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81804
I81805
28
Bakker, Poppe Kornelis 
Mellema, Moeder Sybrens 
 26 sep 1828Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36215
I86896
29
Dijkstra, Rienk Jans 
Mook, Froukje Sjoerds 
 26 sep 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87310
I87311
30
Hoekstra, Halbe Annes 
Postma, Pietje Meintes 
 26 sep 1830Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110915
I110916
31
Vorderman, Jan 
Wullink, Hendrika 
 26 sep 1835Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84099
I84100
32
Feenstra, Sikke Wybrens 
Vries, Akke Harmens de 
 26 sep 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579
I10605
33
Fokkema, Fokke Kornelis 
Olijnsma, Marta Klases 
 26 sep 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26259
I27188
34
Stap, Hein Annes 
Ritsma, Klaaske Minnes 
 26 sep 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77072
I111737
35
Ebbens, Christiaan Harmens 
Jansen, Maria Katryna 
 26 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4782
I261
36
Poelstra, Piebe Harmens 
Gelders, Elizabeth Arjens 
 26 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10238
I8371
37
Otten, Gerrit 
Zwart, Antje Martens 
 26 sep 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97651
I8867
38
Jousma, Jan Jans 
Grevenstuk, Alida Johanna 
 26 sep 1861Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74530
I26420
39
Steigstra, Klaas Brugts 
Wierda, Sjoukje Sytzes 
 26 sep 1861Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104896
I39830
40
Bronger, Johannes Gerrits (Brunger) 
Plantinga, Baukje Feddes 
 26 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9057
I14233
41
Steensma, Jan Martens 
Bouma, Tjitske Sipkes 
 26 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9875
I8133
42
Lyzenga, Gerrit Ypes 
Gosma, Trijntje Aukes 
 26 sep 1867Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106769
I106770
43
Vlietstra, Keimpe Geerts 
Ferwerda, Pietje Sjoerds 
 26 sep 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54736
I27192
44
Walburg, Jan Aukes 
de Jong, Antje Tjeerds 
 26 sep 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28464
I28470
45
Heidema, Meint Hendriks 
Tuuk, Aukje Popkes van der 
 26 sep 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27974
I27973
46
Dykman, Albert 
Folkertsma, Douwkje (Dora) Johannes 
 26 sep 1883Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105244
I16177
47
Gulmans, Jan Jacobs 
Nieuwland, Geertje Tjipkes 
 26 sep 1885Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85704
I85705
48
Hiemstra, Pieter Jans 
de Jong, Trijntje Pieters 
 26 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25419
I37835
49
Kuiken, Meinte Remmelts 
Kuipersma, Janke Feddes 
 26 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30525
I30518
50
van Dijk, Pieter Tinus 
Kramer, Luurtske Alles 
 26 sep 1902Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68223
I70321

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bartels, Rixtje 
 26 sep 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42703
2
Knol(lema), Garmt Aljes 
 26 sep 1734Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73525
3
Douwes, Trijntie 
 26 sep 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73169
4
Harmens, Sake 
 26 sep 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45366
5
Ulbes, Houkjen 
 26 sep 1745Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74008
6
Harmens, Tjebbe 
 26 sep 1751Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46797
7
Molenaar, Bauke Ates 
 26 sep 1751Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108641
8
Sjoerds, Aukje 
 26 sep 1751Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38993
9
Miedema, Jan Lieuwes 
 26 sep 1756Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89520
10
Tijsses, Gerrytje 
 26 sep 1756Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106397
11
Wieringa, Pieter Sapes 
 26 sep 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99073
12
de Vries, Sierk (Sjirk) Louws 
 26 sep 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39729
13
Lettinga, Aaltje Piers 
 26 sep 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52643
14
Sijes, Trijntje 
 26 sep 1762Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10903
15
Baarda, Gerlof Sybes 
 26 sep 1773Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40679
16
Bosch, Anne Siebes 
 26 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11573
17
Braaksma, Popke Sjoerds 
 26 sep 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21558
18
Feenstra, Minne Hettes 
 26 sep 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65548
19
Hettes, Antje 
 26 sep 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3152
20
Lourens, Johanna 
 26 sep 1773Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
21
Rijpstra, Pieter Gerrits 
 26 sep 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
22
Veendorp, Tjitske Andries 
 26 sep 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110174
23
Wagenaar, Hendrik Jans 
 26 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5630
24
Bangma, Meindert Bartles 
 26 sep 1779Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99522
25
de Schelde, Adriana van 
 26 sep 1779Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109769
26
Dijkstra, Eelkje Klases 
 26 sep 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104014
27
Smit, Trijntje Dirks 
 26 sep 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6068
28
Tenckinck, Wibrandus Jacobus 
 26 sep 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108517
29
Wal, Johannes Oeges van der 
 26 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2448
30
Wieling, Wiebe Ates 
 26 sep 1779Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81862
31
Wilkens, Jan 
 26 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44196
32
Boomsma, Lolke Andeles 
 26 sep 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40951
33
Buursma, Klaaske Douwes 
 26 sep 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1778
34
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
 26 sep 1784Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
35
Statema, Evert Klases 
 26 sep 1784Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60948
36
Everts, Kornelis 
 26 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44923
37
Meibos, Froukjen Hessels 
 26 sep 1790Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32229
38
Postma, Sybrigje Sybrens 
 26 sep 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98343
39
Schaafstra, Jan Bodes 
 26 sep 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38217
40
Smit, Geeske Harmens 
 26 sep 1790St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95726
41
Stellingwerf, Hinke Dirks 
 26 sep 1790Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40097
42
Swart, Tietje Klases 
 26 sep 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4896
43
van Keimpema, Trijntje Harmens 
 26 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64155
44
Wierstra, Klaas Douwes 
 26 sep 1790Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94025
45
Dijkstra, Wytske Jacobs 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5100
46
Dokter, Grietje Heerts 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77716
47
Elzinga, Sytze Reinders 
 26 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
48
Roelofs, Kornelis 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51717
49
Rol, Lieuwe Pieters van der 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79463
50
Nijland, Pieter Koerts 
 26 sep 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62142