Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 190

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Dirks, Pier 
 26 sep 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32287
2
Pytters, Froukjen 
 26 sep 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70188
3
Stienstra, Albert Tjeerds 
 26 sep 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6377
4
Molenaar, Baukje Johannes 
 26 sep 1768Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45490
5
Sydzes, Trijntje 
 26 sep 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I817
6
Beerns, Dirk Klaases 
 26 sep 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26022
7
Visser, Mijtie Fredriks 
 26 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49532
8
Veldhuis, Walle Huites 
 26 sep 1774Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048
9
Groenhout, Ype Boeys 
 26 sep 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102434
10
Meer, Hendrik Thomas van der 
 26 sep 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102967
11
Schultsz, Ephraim Jacob 
 26 sep 1778Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97469
12
de Weg, Poppe Minses bij 
 26 sep 1782Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23898
13
Rauwerda, Gerhardus Klazes 
 26 sep 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74601
14
Rodenhuis, Dirk Sjoukes 
 26 sep 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86331
15
Schouw, Joukjen Jans van der 
 26 sep 1782Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62905
16
Blikker, Jurjen Wybrens 
 26 sep 1783Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83843
17
Hoekstra, Aafke Liebes 
 26 sep 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46400
18
Wassenaar, Antje Minnes 
 26 sep 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36639
19
Hoekstra, Berber Johannes 
 26 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9491
20
Jelgersma, Antje Martens 
 26 sep 1788Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21871
21
Kooistra, Akke Douwes 
 26 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5895
22
Klazes, Tjitske 
 26 sep 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45217
23
Rommerts, Gooikje 
 26 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97939
24
Steeg, Foppe Alberts van der 
 26 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19171
25
Boonstra, Sake Sakes 
 26 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5733
26
Busman, Sikke Hendriks 
 26 sep 1791Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63640
27
Douma, Sjolle Alberts 
 26 sep 1791Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75399
28
Vries, Lena Pieters de 
 26 sep 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11398
29
Aukes, Harmen 
 26 sep 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47550
30
Vellinga, Tjalling Jans 
 26 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7357
31
Zijlstra, Hylkje Roels 
 26 sep 1793Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65883
32
Kootstra, Jeen Douwes 
 26 sep 1794Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5940
33
Knol, Bote Pieters 
 26 sep 1795Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97818
34
Zijlstra, Antje Meiles 
 26 sep 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97491
35
Hoekstra, Luitzen Luitzens 
 26 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2337
36
Donia, Gerrit Anes 
 26 sep 1798Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70971
37
Tijsses, Harmke 
 26 sep 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47304
38
de Vries, Klaas Klazes 
 26 sep 1799Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67986
39
Terpstra, Jetske Wierds 
 26 sep 1799Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89955
40
Wal, Jacob Lykles van der 
 26 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101642
41
Swart, Sytske Pieters 
 26 sep 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5800
42
Sytsma, Gerritje Sytzes 
 26 sep 1801Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38181
43
Veltman, Meerten Jacobs 
 26 sep 1801Reide, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97357
44
Meyer, Maartje Hendriks 
 26 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25073
45
Schaaf, Klaas Mients van der 
 26 sep 1804Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2773
46
Sandra, Baukje Dirks 
 26 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83024
47
Sandra, Joukje Dirks 
 26 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83021
48
Beije, Johannes Jobse 
 26 sep 1806Burgh, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99011
49
Kuur, Hendrik Sjoerds van der 
 26 sep 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20088
50
Monsma, Renske Dirks 
 26 sep 1806Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104841

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjalles, Geiske 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46033
2
Eiberts, Sytske 
 26 sep 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46487
3
Jans, Eeltie 
 26 sep 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56301
4
Alberts, Sake 
 26 sep 1808Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60557
5
Melis, Sjoerd 
 26 sep 1808Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91170
6
Douwes, Taeaetske 
 26 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10138
7
Franses, Cecilia (aka Jans) 
 26 sep 1813Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89541
8
Wiersma, Seerske Goffes 
 26 sep 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26217
9
Fonk, Baukje Sijnes 
 26 sep 1817Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69635
10
Hendriks, Aafke 
 26 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93110
11
Hooghiemstra, Geertje Oenes 
 26 sep 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80524
12
Hoogland, Pier Watzes 
 26 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26357
13
Sybrens, Ybeltje 
 26 sep 1820Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89280
14
Akkringa, Tettje Adams 
 26 sep 1822Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75124
15
Fennema, Eite Jacobs (aka Postma) 
 26 sep 1822 I77201
16
Kiel, Luppo Luppes 
 26 sep 1823Oterdum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99552
17
Kooistra, Swaantje Gerbens 
 26 sep 1823 I35053
18
Pyters, Trijntje 
 26 sep 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96874
19
van Dijk, Dirk Meines 
 26 sep 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70579
20
Baarda, Antje Hettes 
 26 sep 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72454
21
Hylkema, Zweitze Hylkes 
 26 sep 1824 I42329
22
Wal, Romke Douwes van der 
 26 sep 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15932
23
Jurjens, Grietje 
 26 sep 1825Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95904
24
Meints, Wilhelmina 
 26 sep 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98444
25
Cnossen, Sjirk Annes 
 26 sep 1826Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71483
26
Ferwerda, Botje Jans 
 26 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8389
27
Gelder, Rinske Daams 
 26 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39003
28
Gerlofs, Gerritje 
 26 sep 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15230
29
Jepkema, Sas Rienks 
 26 sep 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47231
30
Zijlstra, Sytze Hendriks 
 26 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6253
31
Schuurmans, Otte Jans 
 26 sep 1827Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84784
32
van Loon, Jan Sjoerds 
 26 sep 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40802
33
Graaf, Teunis Lammerts de 
 26 sep 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16797
34
de Rook, Sytske Abeles 
 26 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50285
35
Postma, Johannes Johannes 
 26 sep 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89885
36
Thiesling, Trijntje Engelbertus 
 26 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20573
37
Zijlstra, Antje Tjeerds 
 26 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51463
38
Groothof, Akke Meints 
 26 sep 1833Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19237
39
Havinga, Baukje Jans 
 26 sep 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82090
40
Koning, Hendrik Willems 
 26 sep 1836 I66087
41
Reitsma, Jan Lieuwes 
 26 sep 1837Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15670
42
Zandbergen, Tjitske Hendriks 
 26 sep 1837Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95092
43
de Jong, Douwe Douwes 
 26 sep 1839Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86624
44
Bosch, Stillborn Hendriks 
 26 sep 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16631
45
Wybes, Agnes (Nieske) 
 26 sep 1843Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102793
46
Spoelstra, Pietje 
 26 sep 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56137
47
Bodenhauzen, Baukje 
 26 sep 1846Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10368
48
Braaksma, Jelke Jacobs 
 26 sep 1846Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89999
49
Haan, Bokke Jans de 
 26 sep 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10163
50
Hoornstra, Willempje Arents 
 26 sep 1846 I67332

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Diurre 
Baard, Yetske Beerents 
 26 sep 1717St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92272
I92274
2
Hayes, Pyter 
Gosses, Tytje 
 26 sep 1727Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94424
I94425
3
Rienckx, Jan 
Elgersma, Trijntie Annes 
 26 sep 1728Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87121
I87122
4
Alles, Riemer 
Jelkes, Hebeltje 
 26 sep 1751Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89858
I89859
5
Simons, Jan 
Hommes, Gertie 
 26 sep 1751Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59798
I59799
6
Pieters, Jan 
Beerents, Wibbigje 
 26 sep 1756Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71862
I71863
7
Wopkes, Wieger 
Symens, Martje 
 26 sep 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95383
I95384
8
Koning, Errit Jans 
Annes, Antje 
 26 sep 1762Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91788
I91789
9
Sjoerds, Reimer 
Tolsma, Jeltje Wopkes 
 26 sep 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
I44529
10
Aukes, Pier 
Ulbes, Tjitske 
 26 sep 1779Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94563
I94564
11
Baukes, Goitse 
Jans, Antje 
 26 sep 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44313
I44314
12
Clases, Lieuwe 
Rienks, Fokje 
 26 sep 1784Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83961
I83962
13
Zondervan, Andries Feddes 
AEdes, Grietje 
 26 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1508
I1507
14
Doedes, Sieds 
Ritskes, Froukje 
 26 sep 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
I11023
15
Kooistra, Johannes Pieters 
Folkerts, Maaike 
 26 sep 1790Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65489
I65490
16
Renses, Jan 
Samuels, Welmoed 
 26 sep 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104505
I104506
17
Ypma, Cornelis Gerrits 
Tjipkes, Simontje (Siemke) 
 26 sep 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8440
I8441
18
Gerrits, Sybe 
Heidanus, Aaltje Arjens 
 26 sep 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79242
I7546
19
Oosterwal, Symon Dirks 
Woude, Aagje Freerks van der 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7201
I7074
20
Stienstra, Jan Jacobs 
Bonga, Sieuke Sijes 
 26 sep 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80344
I80345
21
Slim, Wybe Ates 
Dokter, Jannigje Gerbens 
 26 sep 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77700
I77699
22
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
Sjoukes, Anna 
 26 sep 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
I100668
23
Tamminga, Frans Tevis 
Monsma, Sjoukje Symens 
 26 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12278
I12279
24
Banga, Lieuwe Pieters 
Adema, Attje Willems 
 26 sep 1813Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27876
I27877
25
Kuiken, Jan Eeltjes 
Boekebinder, Antje Simens 
 26 sep 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11845
I11846
26
Opdam, Henricus Ruurts 
Kammeyer, Catharina Sophia 
 26 sep 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62586
I62587
27
Rienstra, Jochum Johannes 
Westerburg, Geertruida 
 26 sep 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81804
I81805
28
Bakker, Poppe Kornelis 
Mellema, Moeder Sybrens 
 26 sep 1828Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36215
I86896
29
Dijkstra, Rienk Jans 
Mook, Froukje Sjoerds 
 26 sep 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87310
I87311
30
Vorderman, Jan 
Wullink, Hendrika 
 26 sep 1835Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84099
I84100
31
Feenstra, Sikke Wybrens 
Vries, Akke Harmens de 
 26 sep 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579
I10605
32
Fokkema, Fokke Kornelis 
Olijnsma, Marta Klases 
 26 sep 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26259
I27188
33
Ebbengs, Christiaan Harmens 
Jansen, Maria Katryna 
 26 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4782
I261
34
Poelstra, Piebe Harmens 
Gelders, Elizabeth Arjens 
 26 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10238
I8371
35
Otten, Gerrit 
Zwart, Antje Martens 
 26 sep 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97651
I8867
36
Jousma, Jan Jans 
Grevenstuk, Alida Johanna 
 26 sep 1861Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74530
I26420
37
Steigstra, Klaas Brugts 
Wierda, Sjoukje Sytzes 
 26 sep 1861Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104896
I39830
38
Bronger(s), Johannes Gerrits 
Plantinga, Baukje Feddes 
 26 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9057
I14233
39
Steensma, Jan Martens 
Bouma, Tjitske Sipkes 
 26 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9875
I8133
40
Vlietstra, Keimpe Geerts 
Ferwerda, Pietje Sjoerds 
 26 sep 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54736
I27192
41
Walburg, Jan Aukes 
de Jong, Antje Tjeerds 
 26 sep 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28464
I28470
42
Heidema, Meint Hendriks 
Tuuk, Aukje Popkes van der 
 26 sep 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27974
I27973
43
Dykman, Albert 
Folkertsma, Douwkje (Dora) Johannes 
 26 sep 1883Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105244
I16177
44
Gulmans, Jan Jacobs 
Nieuwland, Geertje Tjipkes 
 26 sep 1885Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85704
I85705
45
Hiemstra, Pieter Jans 
de Jong, Trijntje Pieters 
 26 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25419
I37835
46
Kuiken, Meinte Remmelts 
Kuipersma, Janke Feddes 
 26 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30525
I30518
47
van Dijk, Pieter Tinus 
Kramer, Luurtske Alles 
 26 sep 1902Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68223
I70321
48
Beima, Jan Annes 
Veen, Hendrikje Kornelis van der 
 26 sep 1908Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58977
I75889
49
Botma, Hendrik Ypes 
Dijkstra, Sytske Klazes 
 26 sep 1922Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36612
I87541
50
Feenstra, Haring Tjallings 
Tjepkema, Grietje Johannes 
 26 sep 1929Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22900
I40580

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bartels, Rixtje 
 26 sep 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42703
2
Knol(lema), Garmt Aljes 
 26 sep 1734Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73525
3
Douwes, Trijntie 
 26 sep 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73169
4
Harmens, Sake 
 26 sep 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45366
5
Ulbes, Houkjen 
 26 sep 1745Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74008
6
Harmens, Tjebbe 
 26 sep 1751Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46797
7
Sjoerds, Aukje 
 26 sep 1751Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38993
8
Miedema, Jan Lieuwes 
 26 sep 1756Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89520
9
Wieringa, Pieter Sapes 
 26 sep 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99073
10
de Vries, Sierk (Sjirk) Louws 
 26 sep 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39729
11
Lettinga, Aaltje Piers 
 26 sep 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52643
12
Sijes, Trijntje 
 26 sep 1762Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10903
13
Baarda, Gerlof Sybes 
 26 sep 1773Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40679
14
Bosch, Anne Siebes 
 26 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11573
15
Braaksma, Popke Sjoerds 
 26 sep 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21558
16
Feenstra, Minne Hettes 
 26 sep 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65548
17
Hettes, Antje 
 26 sep 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3152
18
Lourens, Johanna 
 26 sep 1773Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
19
Rijpstra, Pieter Gerrits 
 26 sep 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
20
Wagenaar, Hendrik Jans 
 26 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5630
21
Bangma, Meindert Bartles 
 26 sep 1779Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99522
22
Dijkstra, Eelkje Klases 
 26 sep 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104014
23
Smit, Trijntje Dirks 
 26 sep 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6068
24
Tenckink, Wybrandus Jacobus 
 26 sep 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86921
25
Wal, Johannes Oeges van der 
 26 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2448
26
Wieling, Wiebe Ates 
 26 sep 1779Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81862
27
Wilkens, Jan 
 26 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44196
28
Boomsma, Lolke Andeles 
 26 sep 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40951
29
Buursma, Klaaske Douwes 
 26 sep 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1778
30
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
 26 sep 1784Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
31
Statema, Evert Klases 
 26 sep 1784Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60948
32
Everts, Kornelis 
 26 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44923
33
Meibos, Froukjen Hessels 
 26 sep 1790Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32229
34
Postma, Sybrigje Sybrens 
 26 sep 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98343
35
Schaafstra, Jan Bodes 
 26 sep 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38217
36
Smit, Geeske Harmens 
 26 sep 1790St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95726
37
Stellingwerf, Hinke Dirks 
 26 sep 1790Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40097
38
Swart, Tietje Klases 
 26 sep 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4896
39
van Keimpema, Trijntje Harmens 
 26 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64155
40
Wierstra, Klaas Douwes 
 26 sep 1790Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94025
41
Dijkstra, Wytske Jacobs 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5100
42
Dokter, Grietje Heerts 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77716
43
Elzinga, Sytze Reinders 
 26 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
44
Roelofs, Kornelis 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51717
45
Rol, Lieuwe Pieters van der 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79463
46
Nijland, Pieter Koerts 
 26 sep 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62142