Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 194

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Dirks, Pier 
 26 sep 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32287
2
Pytters, Froukjen 
 26 sep 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70188
3
Stienstra, Albert Tjeerds 
 26 sep 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6377
4
Molenaar, Baukje Johannes 
 26 sep 1768Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45490
5
Sydzes, Trijntje 
 26 sep 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I817
6
Beerns, Dirk Klaases 
 26 sep 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26022
7
Veenendaal, Gijsbertus 
 26 sep 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106657
8
Visser, Mijtie Fredriks 
 26 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49532
9
Veldhuis, Walle Huites 
 26 sep 1774Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048
10
Groenhout, Ype Boeys 
 26 sep 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102434
11
Meer, Hendrik Thomas van der 
 26 sep 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102967
12
Schultsz, Ephraim Jacob 
 26 sep 1778Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97469
13
de Weg, Poppe Minses bij 
 26 sep 1782Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23898
14
Rauwerda, Gerhardus Klazes 
 26 sep 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74601
15
Rodenhuis, Dirk Sjoukes 
 26 sep 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86331
16
Schouw, Joukjen Jans van der 
 26 sep 1782Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62905
17
Blikker, Jurjen Wybrens 
 26 sep 1783Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83843
18
Hoekstra, Aafke Liebes 
 26 sep 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46400
19
Wassenaar, Antje Minnes 
 26 sep 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36639
20
Hoekstra, Berber Johannes 
 26 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9491
21
Jelgersma, Antje Martens 
 26 sep 1788Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21871
22
Kooistra, Akke Douwes 
 26 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5895
23
Klazes, Tjitske 
 26 sep 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45217
24
Rommerts, Gooikje 
 26 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97939
25
Steeg, Foppe Alberts van der 
 26 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19171
26
Boonstra, Sake Sakes 
 26 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5733
27
Busman, Sikke Hendriks 
 26 sep 1791Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63640
28
Douma, Sjolle Alberts 
 26 sep 1791Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75399
29
Vries, Lena Pieters de 
 26 sep 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11398
30
Aukes, Harmen 
 26 sep 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47550
31
Vellinga, Tjalling Jans 
 26 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7357
32
Zijlstra, Hylkje Roels 
 26 sep 1793Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65883
33
Kootstra, Jeen Douwes 
 26 sep 1794Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5940
34
Knol, Bote Pieters 
 26 sep 1795Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97818
35
Zijlstra, Antje Meiles 
 26 sep 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97491
36
Hoekstra, Luitzen Luitzens 
 26 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2337
37
Donia, Gerrit Anes 
 26 sep 1798Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70971
38
Tijsses, Harmke 
 26 sep 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47304
39
de Vries, Klaas Klazes 
 26 sep 1799Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67986
40
Terpstra, Jetske Wierds 
 26 sep 1799Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89955
41
Wal, Jacob Lykles van der 
 26 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101642
42
Swart, Sytske Pieters 
 26 sep 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5800
43
Sytsma, Gerritje Sytzes 
 26 sep 1801Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38181
44
Veltman, Meerten Jacobs 
 26 sep 1801Reide, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97357
45
Meyer, Maartje Hendriks 
 26 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25073
46
Schaaf, Klaas Mients van der 
 26 sep 1804Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2773
47
Anema, Ane Jans 
 26 sep 1805Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105983
48
Sandra, Baukje Dirks 
 26 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83024
49
Sandra, Joukje Dirks 
 26 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83021
50
Beije, Johannes Jobse 
 26 sep 1806Burgh, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99011

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjalles, Geiske 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46033
2
Eiberts, Sytske 
 26 sep 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46487
3
Jans, Eeltie 
 26 sep 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56301
4
Alberts, Sake 
 26 sep 1808Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60557
5
Melis, Sjoerd 
 26 sep 1808Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91170
6
Douwes, Taeaetske 
 26 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10138
7
Clases, Claaske 
 26 sep 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I134
8
Franses, Cecilia (aka Jans) 
 26 sep 1813Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89541
9
Wiersma, Seerske Goffes 
 26 sep 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26217
10
Fonk, Baukje Sijnes 
 26 sep 1817Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69635
11
Hendriks, Aafke 
 26 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93110
12
Hooghiemstra, Geertje Oenes 
 26 sep 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80524
13
Hoogland, Pier Watzes 
 26 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26357
14
Sybrens, Ybeltje 
 26 sep 1820Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89280
15
Akkringa, Tettje Adams 
 26 sep 1822Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75124
16
Fennema, Eite Jacobs (aka Postma) 
 26 sep 1822 I77201
17
Kiel, Luppo Luppes 
 26 sep 1823Oterdum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99552
18
Kooistra, Swaantje Gerbens 
 26 sep 1823Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35053
19
Pyters, Trijntje 
 26 sep 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96874
20
van Dijk, Dirk Meines 
 26 sep 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70579
21
Baarda, Antje Hettes 
 26 sep 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72454
22
Hylkema, Zweitze Hylkes 
 26 sep 1824 I42329
23
Wal, Romke Douwes van der 
 26 sep 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15932
24
Jurjens, Grietje 
 26 sep 1825Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95904
25
Meints, Wilhelmina 
 26 sep 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98444
26
Cnossen, Sjirk Annes 
 26 sep 1826Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71483
27
Ferwerda, Botje Jans 
 26 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8389
28
Gelder, Rinske Daams 
 26 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39003
29
Gerlofs, Gerritje 
 26 sep 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15230
30
Jepkema, Sas Rienks 
 26 sep 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47231
31
Zijlstra, Sytze Hendriks 
 26 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6253
32
Schuurmans, Otte Jans 
 26 sep 1827Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84784
33
van Loon, Jan Sjoerds 
 26 sep 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40802
34
Graaf, Teunis Lammerts de 
 26 sep 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16797
35
de Rook, Sytske Abeles 
 26 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50285
36
Postma, Johannes Johannes 
 26 sep 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89885
37
Thiesling, Trijntje Engelbertus 
 26 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20573
38
Zijlstra, Antje Tjeerds 
 26 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51463
39
Groothof, Akke Meints 
 26 sep 1833Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19237
40
Havinga, Baukje Jans 
 26 sep 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82090
41
Koning, Hendrik Willems 
 26 sep 1836 I66087
42
Reitsma, Jan Lieuwes 
 26 sep 1837Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15670
43
Zandbergen, Tjitske Hendriks 
 26 sep 1837Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95092
44
de Jong, Douwe Douwes 
 26 sep 1839Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86624
45
Bosch, Stillborn Hendriks 
 26 sep 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16631
46
Schaaf, Taeke Jarigs van der 
 26 sep 1840Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106936
47
Wybes, Agnes (Nieske) 
 26 sep 1843Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102793
48
Spoelstra, Pietje 
 26 sep 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56137
49
Rodenburg, Elske 
 26 sep 1845Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107286
50
Bodenhauzen, Baukje 
 26 sep 1846Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10368

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Diurre 
Baard, Yetske Beerents 
 26 sep 1717St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92272
I92274
2
Hayes, Pyter 
Gosses, Tytje 
 26 sep 1727Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94424
I94425
3
Rienckx, Jan 
Elgersma, Trijntie Annes 
 26 sep 1728Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87121
I87122
4
Alles, Riemer 
Jelkes, Hebeltje 
 26 sep 1751Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89858
I89859
5
Simons, Jan 
Hommes, Gertie 
 26 sep 1751Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59798
I59799
6
Pieters, Jan 
Beerents, Wibbigje 
 26 sep 1756Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71862
I71863
7
Wopkes, Wieger 
Symens, Martje 
 26 sep 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95383
I95384
8
Koning, Errit Jans 
Annes, Antje 
 26 sep 1762Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91788
I91789
9
Sjoerds, Reimer 
Tolsma, Jeltje Wopkes 
 26 sep 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
I44529
10
Aukes, Pier 
Ulbes, Tjitske 
 26 sep 1779Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94563
I94564
11
Baukes, Goitse 
Jans, Antje 
 26 sep 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44313
I44314
12
Clases, Lieuwe 
Rienks, Fokje 
 26 sep 1784Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83961
I83962
13
Zondervan, Andries Feddes 
AEdes, Grietje 
 26 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1508
I1507
14
Doedes, Sieds 
Ritskes, Froukje 
 26 sep 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
I11023
15
Kooistra, Johannes Pieters 
Folkerts, Maaike 
 26 sep 1790Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65489
I65490
16
Renses, Jan 
Samuels, Welmoed 
 26 sep 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104505
I104506
17
Ypma, Cornelis Gerrits 
Tjipkes, Simontje (Siemke) 
 26 sep 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8440
I8441
18
Gerrits, Sybe 
Heidanus, Aaltje Arjens 
 26 sep 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79242
I7546
19
Oosterwal, Symon Dirks 
Woude, Aagje Freerks van der 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7201
I7074
20
Stienstra, Jan Jacobs 
Bonga, Sieuke Sijes 
 26 sep 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80344
I80345
21
Slim, Wybe Ates 
Dokter, Jannigje Gerbens 
 26 sep 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77700
I77699
22
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
Sjoukes, Anna 
 26 sep 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
I100668
23
Tamminga, Frans Tevis 
Monsma, Sjoukje Symens 
 26 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12278
I12279
24
Banga, Lieuwe Pieters 
Adema, Attje Willems 
 26 sep 1813Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27876
I27877
25
Kuiken, Jan Eeltjes 
Boekebinder, Antje Simens 
 26 sep 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11845
I11846
26
Opdam, Henricus Ruurts 
Kammeyer, Catharina Sophia 
 26 sep 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62586
I62587
27
Rienstra, Jochum Johannes 
Westerburg, Geertruida 
 26 sep 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81804
I81805
28
Bakker, Poppe Kornelis 
Mellema, Moeder Sybrens 
 26 sep 1828Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36215
I86896
29
Dijkstra, Rienk Jans 
Mook, Froukje Sjoerds 
 26 sep 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87310
I87311
30
Vorderman, Jan 
Wullink, Hendrika 
 26 sep 1835Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84099
I84100
31
Feenstra, Sikke Wybrens 
Vries, Akke Harmens de 
 26 sep 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579
I10605
32
Fokkema, Fokke Kornelis 
Olijnsma, Marta Klases 
 26 sep 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26259
I27188
33
Ebbengs, Christiaan Harmens 
Jansen, Maria Katryna 
 26 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4782
I261
34
Poelstra, Piebe Harmens 
Gelders, Elizabeth Arjens 
 26 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10238
I8371
35
Otten, Gerrit 
Zwart, Antje Martens 
 26 sep 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97651
I8867
36
Jousma, Jan Jans 
Grevenstuk, Alida Johanna 
 26 sep 1861Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74530
I26420
37
Steigstra, Klaas Brugts 
Wierda, Sjoukje Sytzes 
 26 sep 1861Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104896
I39830
38
Bronger(s), Johannes Gerrits 
Plantinga, Baukje Feddes 
 26 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9057
I14233
39
Steensma, Jan Martens 
Bouma, Tjitske Sipkes 
 26 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9875
I8133
40
Lyzenga, Gerrit Ypes 
Gosma, Trijntje Aukes 
 26 sep 1867Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106769
I106770
41
Vlietstra, Keimpe Geerts 
Ferwerda, Pietje Sjoerds 
 26 sep 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54736
I27192
42
Walburg, Jan Aukes 
de Jong, Antje Tjeerds 
 26 sep 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28464
I28470
43
Heidema, Meint Hendriks 
Tuuk, Aukje Popkes van der 
 26 sep 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27974
I27973
44
Dykman, Albert 
Folkertsma, Douwkje (Dora) Johannes 
 26 sep 1883Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105244
I16177
45
Gulmans, Jan Jacobs 
Nieuwland, Geertje Tjipkes 
 26 sep 1885Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85704
I85705
46
Hiemstra, Pieter Jans 
de Jong, Trijntje Pieters 
 26 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25419
I37835
47
Kuiken, Meinte Remmelts 
Kuipersma, Janke Feddes 
 26 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30525
I30518
48
van Dijk, Pieter Tinus 
Kramer, Luurtske Alles 
 26 sep 1902Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68223
I70321
49
Beima, Jan Annes 
Veen, Hendrikje Kornelis van der 
 26 sep 1908Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58977
I75889
50
Botma, Hendrik Ypes 
Dijkstra, Sytske Klazes 
 26 sep 1922Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36612
I87541

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bartels, Rixtje 
 26 sep 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42703
2
Knol(lema), Garmt Aljes 
 26 sep 1734Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73525
3
Douwes, Trijntie 
 26 sep 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73169
4
Harmens, Sake 
 26 sep 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45366
5
Ulbes, Houkjen 
 26 sep 1745Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74008
6
Harmens, Tjebbe 
 26 sep 1751Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46797
7
Sjoerds, Aukje 
 26 sep 1751Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38993
8
Miedema, Jan Lieuwes 
 26 sep 1756Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89520
9
Tijsses, Gerrytje 
 26 sep 1756Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106397
10
Wieringa, Pieter Sapes 
 26 sep 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99073
11
de Vries, Sierk (Sjirk) Louws 
 26 sep 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39729
12
Lettinga, Aaltje Piers 
 26 sep 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52643
13
Sijes, Trijntje 
 26 sep 1762Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10903
14
Baarda, Gerlof Sybes 
 26 sep 1773Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40679
15
Bosch, Anne Siebes 
 26 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11573
16
Braaksma, Popke Sjoerds 
 26 sep 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21558
17
Feenstra, Minne Hettes 
 26 sep 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65548
18
Hettes, Antje 
 26 sep 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3152
19
Lourens, Johanna 
 26 sep 1773Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
20
Rijpstra, Pieter Gerrits 
 26 sep 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
21
Wagenaar, Hendrik Jans 
 26 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5630
22
Bangma, Meindert Bartles 
 26 sep 1779Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99522
23
Dijkstra, Eelkje Klases 
 26 sep 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104014
24
Smit, Trijntje Dirks 
 26 sep 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6068
25
Tenckink, Wybrandus Jacobus 
 26 sep 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86921
26
Wal, Johannes Oeges van der 
 26 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2448
27
Wieling, Wiebe Ates 
 26 sep 1779Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81862
28
Wilkens, Jan 
 26 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44196
29
Boomsma, Lolke Andeles 
 26 sep 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40951
30
Buursma, Klaaske Douwes 
 26 sep 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1778
31
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
 26 sep 1784Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
32
Statema, Evert Klases 
 26 sep 1784Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60948
33
Everts, Kornelis 
 26 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44923
34
Meibos, Froukjen Hessels 
 26 sep 1790Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32229
35
Postma, Sybrigje Sybrens 
 26 sep 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98343
36
Schaafstra, Jan Bodes 
 26 sep 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38217
37
Smit, Geeske Harmens 
 26 sep 1790St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95726
38
Stellingwerf, Hinke Dirks 
 26 sep 1790Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40097
39
Swart, Tietje Klases 
 26 sep 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4896
40
van Keimpema, Trijntje Harmens 
 26 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64155
41
Wierstra, Klaas Douwes 
 26 sep 1790Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94025
42
Dijkstra, Wytske Jacobs 
 26 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5100
43
Dokter, Grietje Heerts 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77716
44
Elzinga, Sytze Reinders 
 26 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
45
Roelofs, Kornelis 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51717
46
Rol, Lieuwe Pieters van der 
 26 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79463
47
Nijland, Pieter Koerts 
 26 sep 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62142