Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Liepkes, Tettje 
 26 aug 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80557
2
Ottes, Teuntje 
 26 aug 1745Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71978
3
Dussen, Pietje Gysberts van 
 26 aug 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7478
4
Russing, Bartholomeus 
 26 aug 1756Wezel, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102016
5
Reinders, Pietje 
 26 aug 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61088
6
Pieters, Nieske 
 26 aug 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1164
7
Rozema, Trijntje Roelofs 
 26 aug 1769De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2636
8
Bontekoe, Taeke Gosses 
 26 aug 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7296
9
Tjeerds, Antje 
 26 aug 1772Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95317
10
Tolsma, Wopkje Jans 
 26 aug 1773Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48449
11
Folkerts, Tjitske 
 26 aug 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95472
12
Faber, Pieter Willems 
 26 aug 1777Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89345
13
Dijkstra, Keimpe Idses 
 26 aug 1778Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50448
14
Ypes, Trijntje 
 26 aug 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49324
15
Poortinga, Frans Iebes 
 26 aug 1779Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93945
16
Groen, Marten Klazes 
 26 aug 1780Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91301
17
de Vries, Jinke Jalderts 
 26 aug 1782Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47364
18
Buwalda, Watse Jacobus 
 26 aug 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84468
19
Wierdstra, Moeder Tjepkes 
 26 aug 1783Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33720
20
Bakker, Dirk Jacobs 
 26 aug 1785Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80417
21
Boersma, Eelkje Arjens 
 26 aug 1790Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21015
22
Dirks, Douwe 
 26 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45737
23
Postma, Sybrigje Sybrens 
 26 aug 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98343
24
Straatsma, Willem Wytzes 
 26 aug 1790Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93331
25
Dirks, Dirk 
 26 aug 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5313
26
Sytsma, Jan Sytzes 
 26 aug 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79903
27
Bakker, Trijntje Martens 
 26 aug 1794Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78255
28
Kramer, Fokke Joukes 
 26 aug 1795Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17134
29
Vries, Seeske Bottes de 
 26 aug 1795Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3949
30
Wiersma, Bernardus Douwes 
 26 aug 1795Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110866
31
Hettes, Meinderts 
 26 aug 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43543
32
Kooistra, Geeske Teyes 
 26 aug 1796Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97758
33
de Groot, Maaike Piers 
 26 aug 1797Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26961
34
Bakker, Antje Jans 
 26 aug 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5898
35
Wal, Botte Tjitzes van der 
 26 aug 1802Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41693
36
Andree, Baukje Jans 
 26 aug 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I851
37
Gijlstra, Maria (Marijke) Arjens 
 26 aug 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7404
38
Hazelhoff, Trijntje Hendriks 
 26 aug 1804Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102280
39
Miedema, Kornelis Ages 
 26 aug 1804Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60064
40
Klaver, Bregtje Minnes 
 26 aug 1806Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3702
41
Muurling, Jan Jochems 
 26 aug 1806Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70013
42
Wallendal, Klaaske Jacobs 
 26 aug 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5802
43
Westerhuis, Worp Sipkes 
 26 aug 1807Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10189
44
Meer, Ype Klazes van der 
 26 aug 1808Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13571
45
Miedema, Marijke Ages 
 26 aug 1810Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52065
46
Vries, Aaltje Douwes de 
 26 aug 1810Drachten, on board their ship Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I212
47
Wal, Maaike Andries van der 
 26 aug 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6541
48
Joha, Aukje Pieters 
 26 aug 1812Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27562
49
Hofman, Jiskje Willems 
 26 aug 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13446
50
Ooyes, Hidde Jans 
 26 aug 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13199

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Krooij, Adriaan La 
 26 aug 1804City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84379
2
Blesma, Jacob Meynderts 
 26 aug 1805Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106127
3
Freerks, Taeke 
 26 aug 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46982
4
Giesen, Gerardus 
 26 aug 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111045
5
Ferwerda, Hilbrand Tjalles 
 26 aug 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18806
6
Jans, Teye 
 26 aug 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69975
7
Dijk, Eke Harmens van 
 26 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18744
8
Gerrits, Jakob 
 26 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86334
9
Ypma, Tjepke Sjoerds 
 26 aug 1811 I39248
10
Hiemstra, Anne Minzes 
 26 aug 1812Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106392
11
de Jong, Elske Gerbens 
 26 aug 1813Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80571
12
Folkerts, Trijntje 
 26 aug 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71495
13
Jongbloed, Meine Johannes 
 26 aug 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67187
14
Rusticus, Wybrig Sjoukes 
 26 aug 1816Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87159
15
Secama, Franke Brugts 
 26 aug 1818Lutjewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60576
16
Haarsma, Pieter Gijsberts 
 26 aug 1819Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96944
17
Romar, Petrus Dionisius 
 26 aug 1819 I60259
18
de Vries, Sara Regina 
 26 aug 1821Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106827
19
Meer, Johannes Luitsens van der 
 26 aug 1822Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103513
20
Westerhof, Oedze Meines 
 26 aug 1822Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95091
21
de Vries, Pieter Dirks 
 26 aug 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75544
22
Klaver, Dieuke Sybes 
 26 aug 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7260
23
Bergsma, Feike Franses 
 26 aug 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84472
24
Kingma, Thomas Martens 
 26 aug 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15664
25
Posthuma, Sandertje Sanders 
 26 aug 1826 I55901
26
Sijens, Lammert Wybes 
 26 aug 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13468
27
Sipkes, Klaaske 
 26 aug 1826Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61789
28
Terpstra, Pieter Jans 
 26 aug 1826Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71576
29
Tuinman, Willem Minnes 
 26 aug 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90257
30
Hoogstins, Klaas Jans 
 26 aug 1827Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1984
31
Kamminga, Wessel Jans 
 26 aug 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35385
32
Klaver, Dirk Jans 
 26 aug 1827Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26003
33
Martens, Minke 
 26 aug 1828Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75817
34
Talsma, Retse Feitzes 
 26 aug 1828Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58326
35
Wopkes, Geertje 
 26 aug 1828Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65932
36
Boersma, Willem Lubberts 
 26 aug 1829Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86463
37
Brouwer, Trijntje Ottes 
 26 aug 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9633
38
Braak, Pieter Menses 
 26 aug 1830Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2401
39
Woude, Maaike Jans van der 
 26 aug 1830Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51148
40
Havinga, Jan Doedes 
 26 aug 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9152
41
Homsma, Dirk Hommes 
 26 aug 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27704
42
Lauerman, Grietje Martinus 
 26 aug 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6552
43
Meer, Fetje Douwes van der 
 26 aug 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41725
44
de Jong, Linze Klazes 
 26 aug 1832Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69800
45
Swart, Sieuwke Jans 
 26 aug 1833Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6866
46
Schipper, Antje Jans 
 26 aug 1835 I58242
47
Boonstra, Broer Broers 
 26 aug 1836 I61874
48
Roorda, Hendrik Sakes 
 26 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82083
49
de Groot, Wilken Pieters 
 26 aug 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44191
50
Meters, Antje Jisses 
 26 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5646

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Doeckes, Ritske 
Sybrens, Antje 
 26 aug 1677Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68062
I68063
2
Fransen, Frans 
Sipkes, Lyke 
 26 aug 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42652
I42655
3
Bokhooren, Jacob Sijbrens 
Sijtses, Gerritie 
 26 aug 1742Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92217
I92218
4
Dirks, Sije 
Gerbens, Sepk 
 26 aug 1742Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96877
I96879
5
Sijtsis, Poulis 
Pyters, Wybrig 
 26 aug 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44338
I87155
6
Gooitsens, Pijtter 
Alberts, Geertje 
 26 aug 1753Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91692
I91691
7
Jans, Rommert 
Seerps, Sytske 
 26 aug 1753Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92077
I92078
8
Hermanus, Joost (Judocus) 
Harmens, Jeltje 
 26 aug 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102725
I102726
9
Beerns, Jan 
Willems, Trijntje 
 26 aug 1764Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68815
I68816
10
Heide, Hendrik Douwes van der 
Dirks, Dirkje 
 26 aug 1764Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68534
I72052
11
Jans, Dirk 
Andries, Pytje 
 26 aug 1764Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89899
I89900
12
Buddingh, Cornelis 
Alberts, Jacoba 
 26 aug 1768Hierden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96169
I96170
13
Hanses, Johannes 
Everts, Trijntje 
 26 aug 1781Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3837
I3838
14
Elses, Louw 
Ebbes, Wijpke 
 26 aug 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85585
I85586
15
Sikkama, Louwe Elzes 
Boersma, Wytske Ebbes 
 26 aug 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41989
I41990
16
Andrae, Roelof Hendriks 
Miedema, Antje Klaazes 
 26 aug 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1981
I2185
17
Cnossen, Wybe Johans 
Bosma, Sjoukjen Johannes 
 26 aug 1792Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62209
I62210
18
Hofstra, Pieter Gerrits 
Harings, Minke 
 26 aug 1792Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68637
I68638
19
Andries, Teunis 
Ypes, Trijntje 
 26 aug 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79438
I50232
20
Koopal, Lieuwe Kornelis 
Wassenaar, Antje Kornelis 
 26 aug 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58651
I58652
21
Teyema, Popke Sytzes 
de Jong, Froukjen Geerts 
 26 aug 1798Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65356
I65357
22
Palma, Ynse Sybes 
Botma, Lijsbeth Johannes 
 26 aug 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3465
I3508
23
Eilander, Kornelis Karstens 
Walle, Gelske Tjisses de 
 26 aug 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7863
I7028
24
Palsma, Hendrik Andles 
Osinga, Mettje Louws 
 26 aug 1810Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13181
I13182
25
van Dellen, Durk Karstes 
Dam, Detje Willems 
 26 aug 1810Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42341
I42342
26
Nauta, Sjouke Klazes 
Zijlstra, Antje Jans 
 26 aug 1812Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38359
I38360
27
Tasma, Tjipke Jelles 
Steegstra, Nieske Andries 
 26 aug 1813Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5429
I5508
28
Bos, Beert Jans 
Straatsma, Froukje Annes 
 26 aug 1815Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58559
I58560
29
de Jong, Douwe Pieters 
de Jong, Jeltje Heins (aka Hogerhuis) 
 26 aug 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40727
I40728
30
Kuiken, Willem Arjens 
Schaaf, Liefke Gerbens 
 26 aug 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38780
I38775
31
Boomsma, Fokke Dirks 
Wijnga, Antje Brandts 
 26 aug 1827Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34055
I34056
32
Groen, Dirk Martens 
Cuperus, Akke Martens 
 26 aug 1831Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33726
I33725
33
Slager, Lolke Lieuwes 
Haaksma, Trijntje Uilkes 
 26 aug 1835Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98555
I98531
34
Wassenaar, Johannes Jans 
Westra, Japke (Jacobje) Obbes 
 26 aug 1835Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40197
I40198
35
Dekkering, Jan Jans 
Ebbens, Geertje Jacobs 
 26 aug 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10083
I3327
36
Postma, Rinse AEdes (aka Pasma) 
Landman, Fentje Pieters 
 26 aug 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17641
I19067
37
Bosch, Pieter Keimpes 
Monsma, Janke Pieters 
 26 aug 1844Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35936
I35935
38
Wal, Age Sjoerds van der 
Sterkenburg, Dieuke Jans 
 26 aug 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11071
I11069
39
Foget, Marten 
Kenter, Trijntje 
 26 aug 1869Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98936
I98937
40
Hoekstra, Jacob Lolles 
Dijkstra, Aaltje Eeltjes 
 26 aug 1870Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26057
I26058
41
Bos, Kasper Jacobs 
de Jonge, Hinderkien Jacobs 
 26 aug 1871Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107414
I107415
42
Lelia, Rindert Wybes 
Dijkstra, Jeltje Simons 
 26 aug 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28183
I37115
43
Algra, Jochum Hendriks 
Swart, Antje Andries 
 26 aug 1875Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106443
I106458
44
Hoekstra, Pieter Wybes 
Poortinga, Jitske Jans 
 26 aug 1875Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27810
I48492
45
Huizinga, Willem Thijsses 
Dijkstra, Pietrigje Abes 
 26 aug 1875Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32660
I29322
46
Bergsma, Foppe Klazes 
Fennema, Trijntje Gabes 
 26 aug 1880Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70235
I70272
47
Arens, Dirk (Derk) 
Broene, Geziena 
 26 aug 1882Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100181
I100182
48
Luxen, Eeltje Geerts 
Bosma, Froukje Cornelis 
 26 aug 1882Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I927
I14279
49
Nieuwsma, Pieter Hettes 
Vellema, Antje Fransen 
 26 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24730
I15499
50
van Buuren, Carel Philippus 
Siebesma, Marijke Gooitzens 
 26 aug 1891Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106896
I106895

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jelles, Beeu 
 26 aug 1708Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95275
2
Teevis, Sijke 
 26 aug 1708Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44985
3
Wopkes, Jan 
 26 aug 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95559
4
Jacobs, Wijbkjen 
 26 aug 1714Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43374
5
Fokkes, Sake 
 26 aug 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45853
6
Sytses, Jelle 
 26 aug 1725Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92495
7
Eites, Grijtje 
 26 aug 1731Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45805
8
Kornelis, Anne 
 26 aug 1731Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73015
9
Wybes, Watse 
 26 aug 1731Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88892
10
Algra, Tytje Simons 
 26 aug 1736Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72347
11
Heslinga, Aaltje Jacobus 
 26 aug 1736Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71263
12
Pieters, Wieger 
 26 aug 1736Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43785
13
Johannes, Jouke 
 26 aug 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5473
14
Louwerens, Aeltjie 
 26 aug 1742Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77362
15
Jelles, Ymkje 
 26 aug 1753Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72719
16
Kingma, Jan Pieters 
 26 aug 1753Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107230
17
Mey, Harmen Jans van der 
 26 aug 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33921
18
Tjeerds, Akke 
 26 aug 1753Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84996
19
Tjeerds, Pytter 
 26 aug 1753Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92710
20
Valk, Jantje Joukes 
 26 aug 1753Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50314
21
van Luijk, Peternella (aka Petronella) 
 26 aug 1753Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107874
22
Ypes, Hessel 
 26 aug 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43574
23
Pytters, Hendrik 
 26 aug 1754Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72877
24
Hommes, Martzen 
 26 aug 1756Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70300
25
Jans, Hendrik 
 26 aug 1756Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47752
26
Gerbens, Sije 
 26 aug 1757Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48172
27
Bijland, Jan Jans 
 26 aug 1759Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I231
28
Brouwers, Pieter Pieters 
 26 aug 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4819
29
Meer, Sjoerd Aukes van der 
 26 aug 1761Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50126
30
Zijlstra, Douwe Jaspers 
 26 aug 1763Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7594
31
Fortuin, Anske Alles 
 26 aug 1770Oudega/Idzega/Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38455
32
Visser, Lolke Sjoerds 
 26 aug 1770Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52796
33
Wagenaar, Hyke Hendriks 
 26 aug 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5160
34
Winia, Klaaske Bootes 
 26 aug 1770Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50132
35
Dijkstra, Meino Ruurds 
 26 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1927
36
Geertruid, Anna 
 26 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50182
37
Hellema, Yttje Annes 
 26 aug 1781Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66581
38
Kingma, Jan Jacobs 
 26 aug 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15488
39
Landsma, Berber Pieters 
 26 aug 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55107
40
Viersen, Jelske Ypes 
 26 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7341
41
Appelhof, Jeltje Ymes 
 26 aug 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60430
42
Dijkstra, Sipke Leenderts 
 26 aug 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63906
43
Feyes, Hendrik 
 26 aug 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43250
44
Hoogstins, Lijsbert Jans 
 26 aug 1787Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2129
45
Jelkes, Yttje 
 26 aug 1787Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47099
46
Kuipers, Grietje Dirks 
 26 aug 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45727
47
Oosting, Rinske Feikes 
 26 aug 1787Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67217
48
Taekes, Jeltje 
 26 aug 1787Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50019
49
Harmens, Tietje 
 26 aug 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84185
50
Jongsma, Anne Sybrens 
 26 aug 1792St. Nicolaasga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59767

1 2 Volgende»