Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 124

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Poelstra, Tytje Willems 
 26 jul 1755Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86911
2
Fopma, Rutger Symons 
 26 jul 1760Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54084
3
Ottes, Pieter 
 26 jul 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45659
4
Smeding, Hendrik Geerts 
 26 jul 1769Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2970
5
Miedema, Teye Tjallings 
 26 jul 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10992
6
Baarda, Gerlof Sybes 
 26 jul 1773Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40679
7
Lijkeles, Tialtje 
 26 jul 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43626
8
Brandsma, Jan Martens 
 26 jul 1776Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66019
9
Smid, Jouke Durks 
 26 jul 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91341
10
Mellema, Sybren Douwes 
 26 jul 1780Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86897
11
Poelstra, Jan Sjoukes 
 26 jul 1781Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44590
12
de Vries, Jetske Gerbens 
 26 jul 1782Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73141
13
Gerrijts, Jan 
 26 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45956
14
Bijlstra, Janke Jarigs 
 26 jul 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8277
15
Ploeg, Tjietze Paulus van der 
 26 jul 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18258
16
Kuiken, Trijntje Dirks 
 26 jul 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73707
17
Hofman, Gatze Gerrits 
 26 jul 1788Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65806
18
Hofstra, Dirk Pieters 
 26 jul 1788Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96309
19
de Ring, Pieter Tjeerds 
 26 jul 1790Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69335
20
Berg, Hemme Lykeles 
 26 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9323
21
de Groot, Klaaske Klasen 
 26 jul 1793Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23272
22
de Vries, Trijntje Johannes 
 26 jul 1794Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95813
23
Bouma, Folkert Annes 
 26 jul 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64550
24
Kramer, Sjouke Luitzens 
 26 jul 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11629
25
Beerends, Enne 
 26 jul 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3822
26
Hiemstra, Baukje Gerbens 
 26 jul 1799Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5871
27
Johannes, Nammen 
 26 jul 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53259
28
Schaaf, Jan Heerkes van der 
 26 jul 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5420
29
Oosterhout, Hiltje Jelles 
 26 jul 1800Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5729
30
Wielen, Lijsbeth Teunis van der 
 26 jul 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5730
31
Kruizinga, Willem Wouters 
 26 jul 1802Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67026
32
Hallema, Jan Jacobs 
 26 jul 1804Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66839
33
Gerbens, Trijntje Franzes 
 26 jul 1806Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102128
34
Sixma, Jitske Baukes 
 26 jul 1806Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24000
35
Bierma, Sjoukje Hessels 
 26 jul 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78490
36
Siedses, Neeltje 
 26 jul 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96008
37
Jans, Aaltje 
 26 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44114
38
Slim, Akke Arjens 
 26 jul 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13056
39
Goot, Schelte Pieters van der 
 26 jul 1810Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9788
40
Bekius, Aaltje Douwes 
 26 jul 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78164
41
Terpstra, Yenskje Jilles 
 26 jul 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85626
42
Rekker, Tjalling 
 26 jul 1813Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20719
43
Wijnstok, Trijntje Klazes 
 26 jul 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19785
44
Nicolay, Hylkjen Sjoerds 
 26 jul 1814Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35292
45
Stap, Hein Annes 
 26 jul 1814 I77071
46
Hooghiemstra, Geertje Oenes 
 26 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80524
47
Leo, Jouke 
 26 jul 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26522
48
Wouter, Janna Meints 
 26 jul 1816Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102599
49
Hoekstra, Akke Lolkes 
 26 jul 1817Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101054
50
Boersma, Taeke Botes 
 26 jul 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101833

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jacobs, Jeltie 
 26 jul 1781Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79655
2
Yttjes, Antje 
 26 jul 1801Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91998
3
Symons, Kornelis 
 26 jul 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44142
4
Jelles, Aaltie 
 26 jul 1807Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52694
5
Sijes, Sijke 
 26 jul 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44551
6
Dirks, Douwe 
 26 jul 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43079
7
Foppes, Tjerkje 
 26 jul 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88768
8
Sipkes, Martje 
 26 jul 1811 I61949
9
Sipkes, Martjen 
 26 jul 1811Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42938
10
Wilman, Jan 
 26 jul 1811Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75319
11
Swart, Jouw Jouws Kooystra 
 26 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16520
12
Bijker, Jan Tammes 
 26 jul 1814Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105634
13
Spar, Rinske Jitses 
 26 jul 1814Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20989
14
Gerbens, Aukjen 
 26 jul 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36140
15
Holwerda, Klaas Wybes 
 26 jul 1816Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88739
16
Pot, Jitse Pieters 
 26 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15031
17
Kooistra, Sytse Eeltjes 
 26 jul 1817Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86881
18
Oppewal, Harmen Taekes 
 26 jul 1817Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88683
19
Dantuma, Antje Oedzes 
 26 jul 1818Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69556
20
Roorda, Albert Johannes 
 26 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27081
21
Willems, Aagtje 
 26 jul 1819Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82094
22
Bonga, Pyttje Sijes 
 26 jul 1820Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80359
23
Halbersma, Symen Sjoerds 
 26 jul 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12011
24
Boonstra, Jochum Hendriks 
 26 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7966
25
Hamstra, Sjieuwke Sytzes 
 26 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9045
26
Jochems, Aagtje 
 26 jul 1822Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103890
27
Kingma, Frouwkje Dirks 
 26 jul 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81007
28
Meyer, Poppe Dirks 
 26 jul 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2394
29
Boersma, Hendrik Dirks 
 26 jul 1826Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73300
30
Pank, Anna Katrina 
 26 jul 1827Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62272
31
Brouwer, Hendrik Sytzes 
 26 jul 1828 I40721
32
Postma, Antje Taekes 
 26 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5282
33
Harmens, Aaltje 
 26 jul 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50547
34
Klamer, Grietje Klases 
 26 jul 1830City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95852
35
Duif, Riemkje Klazes 
 26 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I347
36
Anheyer, Anna Margaretha 
 26 jul 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70336
37
Schaafsma, Ybeltje Jans 
 26 jul 1833Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62630
38
Wijma, Luitjen Idskes 
 26 jul 1833Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97020
39
Wildeboer, Pieter Arends 
 26 jul 1833 I57300
40
Hobbes, Jochemtje 
 26 jul 1834Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57941
41
Oosterbaan, Antje Gerrits 
 26 jul 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15332
42
Paesen, Ate Jacobs 
 26 jul 1837Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55341
43
Wagenaar, Aafke Pieters 
 26 jul 1839 I8859
44
Wagenaar, Trijntje Jacobs 
 26 jul 1839Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I597
45
Wiersma, Hendrik Joukes 
 26 jul 1840 I59174
46
Leering, Jan Hendriks 
 26 jul 1841Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84631
47
Stelma, Hate Folkerts 
 26 jul 1843 I75653
48
Zandburg, Gerk Ebes 
 26 jul 1843Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55033
49
Klaver, Hendrikje Wiebes 
 26 jul 1844Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94582
50
Smits, Johannes Ulbes 
 26 jul 1844 I9390

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 35 van 35

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Mey, Durk Beerts van der 
Jacobs, Nieske 
 26 jul 1733Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90910
I90911
2
Hettes, Jurjen 
Engberts, Janke 
 26 jul 1750Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71468
I71469
3
IJskes, Marten 
Lieuwes, Jantie 
 26 jul 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I520
I527
4
Lammerts, Gerryt 
Douwes, Trijntje 
 26 jul 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99289
I99290
5
Ruurds, Johannes 
Pyters, Uilkjen 
 26 jul 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75905
I75906
6
Fridzes, Zake 
Rijks, Antje 
 26 jul 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46231
I46232
7
Rengenerus, Reinder Lieuwes 
Liepkes, Tettje 
 26 jul 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80556
I80557
8
Tinga, Eelco 
Werf, Tetjen van der 
 26 jul 1789Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69581
I69582
9
Davids, Klaas 
Alberts, Saakje 
 26 jul 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87926
I87927
10
Kingma, Luitjen Ymkes 
Bonnema, Trijntje Cornelis 
 26 jul 1795Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80190
I80191
11
Klaver, Heerke Beerends 
Willems, Antie 
 26 jul 1795Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100764
I100763
12
Lammertsen, Krijn Lammerts 
Klazes, Taike 
 26 jul 1795Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104533
I104534
13
Postma, Weeltje Aants 
Hoekstra, Sijke Foppes 
 26 jul 1801Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83478
I83479
14
Ynema, Gepke Ynes 
Boersma, Jeltje Meinderts 
 26 jul 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50092
I50093
15
Bruinsma, Rinze Lammerts 
Wilschut, Janke Harms 
 26 jul 1807Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64220
I64221
16
Dantuma, Luitjen Eelkes 
Minnema, Hiltje Minnes 
 26 jul 1807Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68461
I68460
17
Riddersma, Sipke Elzes 
Dijkstra, Baukjen Fransens 
 26 jul 1815Mairie Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42339
I42340
18
Dijkstra, Auke Keimpes 
Groustra, Martentje Jentjes 
 26 jul 1823Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14286
I14287
19
Wal, Auke Sjoerds van der 
Wal, Tjettje Uilkes van der 
 26 jul 1825Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40553
I40554
20
Hamstra, Klaas Geerts 
Wijnstok, Gertje Liebbes 
 26 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7754
I5382
21
Laskewitz, Hendrik Johannes 
Jager, Trijntje Pieters 
 26 jul 1828Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20236
I65269
22
Eppinga, Eise Jacobus 
Heimans, Aafke Melles 
 26 jul 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56864
I56866
23
Zigtema, Syberen Johannes 
Boekhout, Stansche Franzes 
 26 jul 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35747
I35748
24
Geertsma, Marten Hendriks 
Algra, Pietrik Tjeerds 
 26 jul 1832Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16838
I16837
25
Andringa, Jan Ydes 
Meyer, Pietje Johannes 
 26 jul 1834Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65225
I65238
26
Swart, Rintje Pieters 
de Jong, Trijntje Willems 
 26 jul 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1732
I77441
27
Martiny, Jan Gerbens 
Spoelstra, Jisseltje Jentjes 
 26 jul 1849Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27199
I78591
28
Visser, Klaas Alberts 
Westra, Gerritje Gerrits 
 26 jul 1851Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62412
I62413
29
Bosma, Pieter Pieters 
Haanstra, Trijntje Jacobs 
 26 jul 1865Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79237
I18775
30
Wey, Sipke Sytzes van der 
Ferwerda, Geertje Pieters 
 26 jul 1865Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60232
I43721
31
Ley, Jacob Gerrits van der 
Tiesnitsch, Antje Jurjens 
 26 jul 1877Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76819
I76818
32
Dekker, Ruurd Ales 
Vinstra, Trijntje Johannes 
 26 jul 1879Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57972
I57962
33
Steenhuizen, Wybren Reinders 
de Vries, Pietertje Hendriks 
 26 jul 1900Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88163
I88164
34
van Dijk, Jelle Baukes 
Visbeek, Saeske Douwes 
 26 jul 1900Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53389
I20625
35
Stap, Paulus Dirks 
de Ruiter, Anna Pieters 
 26 jul 1906Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68181
I68200

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Douwes, Tyttje 
 26 jul 1732Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81359
2
Fokkes, Evert 
 26 jul 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45855
3
Ottes, Doetje 
 26 jul 1733Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46577
4
Wybes, Tryntje 
 26 jul 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88910
5
Hendriks, Sybrig 
 26 jul 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83372
6
Hanecroot, Cuniera 
 26 jul 1744Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11141
7
Miedema, Simon Reins 
 26 jul 1744Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103648
8
Tjerks, Dieuwke 
 26 jul 1744Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73239
9
Gerbens, Pytter 
 26 jul 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36410
10
Sweitses, Tyetie 
 26 jul 1750Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80729
11
Boxhoorn, Sybren Jacobs 
 26 jul 1761Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92213
12
Roo, AElse Jans de 
 26 jul 1761Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4920
13
Vellinga, Jan Lieuwes 
 26 jul 1761Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7130
14
Arjens, Minke 
 26 jul 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2291
15
Schaaf, Johannes Jurjens van der 
 26 jul 1767Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68390
16
Veen, Joukjen Klaazes van der 
 26 jul 1767IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76866
17
Walta, Gerrit Reinders 
 26 jul 1767Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105072
18
Knol, Jacob Jacobs 
 26 jul 1768Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65970
19
Broekens, Harmen (Hermanus) Joosten 
 26 jul 1770Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94927
20
Gang, Gerrit Jans van der 
 26 jul 1772Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21579
21
Hiddema, Trijntje Hiddes 
 26 jul 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5023
22
Woude, Jan Symens van der 
 26 jul 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52644
23
Bruinsma, Douwe Tjeerds 
 26 jul 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100097
24
Durks, Sjurtie 
 26 jul 1778Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3458
25
Germeraad, Elisabeth Pieters 
 26 jul 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47007
26
Idsardi, Eelke Idses 
 26 jul 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55462
27
Schipper, Aukje Jans 
 26 jul 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6609
28
Schors, Willemke Durks van der 
 26 jul 1778Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85690
29
Vierstra, Froukje Minnes 
 26 jul 1778Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I900
30
de Vries, Rinske Jacobs 
 26 jul 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85197
31
Dijkstra, Hendrik Rienks 
 26 jul 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9972
32
Jong, Tijs Pieters de 
 26 jul 1789Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10706
33
Olivier, Baukje Alefs 
 26 jul 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7795
34
Pieters, Jan 
 26 jul 1789Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49171
35
Bersma, Bauke Hendriks 
 26 jul 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10425
36
Bonnema, Lijsbeth Tietes 
 26 jul 1795Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103630
37
Bruin, Janke Jans de 
 26 jul 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2879
38
de Jong, Frans Jans 
 26 jul 1795Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47044
39
de Jong, Hendrik Anes 
 26 jul 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81062
40
Molen, Lodewijk Willem Ymes van der 
 26 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58998
41
Pel, Jakobje Eits 
 26 jul 1795Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88564
42
Rypkema, Nieske Roels 
 26 jul 1795Broek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60805
43
Sipkema, Cornelis Wopkes 
 26 jul 1795Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90133
44
Teyes, Tjalling 
 26 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44628
45
Achtjes, Hittje Johannes 
 26 jul 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66820
46
Bijlsma, Sytske Douwes 
 26 jul 1801Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39557
47
Drent, Froukjen Jans 
 26 jul 1801Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76724
48
Leystra, Pieter Klazes 
 26 jul 1801Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40812
49
Miedema, Andries Pyters 
 26 jul 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43483
50
Venstra, Grietje Jacobs 
 26 jul 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39902

1 2 Volgende»