Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Aafke 
 26 jun 1760Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93716
2
Kister, Grietje 
 26 jun 1765Haamstede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102807
3
Kingma, Aaltje Epkes 
 26 jun 1767Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54370
4
Pieters, Pieter 
 26 jun 1768 I47721
5
Groeneveld, Gerryt Dirks 
 26 jun 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77834
6
Jans, Jochem 
 26 jun 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77242
7
Kooy, Kornelis Kornelis 
 26 jun 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79572
8
Glas, Klaas Jans 
 26 jun 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96444
9
Hijenga, Jacob Sipkes 
 26 jun 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27719
10
Andries, Trijntie 
 26 jun 1774Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102417
11
Jacobs, Jentje 
 26 jun 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78301
12
Zwart, Eelke Jans 
 26 jun 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72904
13
de Groot, Marten Willems 
 26 jun 1776Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66718
14
Steenstra, Antje Lodewijks 
 26 jun 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98225
15
Durks, Sjurtie 
 26 jun 1778Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3458
16
Terpstra, Aukje Nannes 
 26 jun 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3166
17
Olivier, Sipke Tietes 
 26 jun 1784Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35052
18
Tilma, Sybren Piers 
 26 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5443
19
de Flier, Elisabeth van 
 26 jun 1789Nederhemert, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109463
20
Jansma, Meindert Jans 
 26 jun 1790Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21039
21
Hiemstra, Aaltje Bouwes 
 26 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7406
22
Hellinga, Itske Feykes 
 26 jun 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7110
23
Martens, Marten 
 26 jun 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2206
24
Dorsman, Jaapje 
 26 jun 1794Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98079
25
Aans, Bontje Wiebes 
 26 jun 1795Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54094
26
Wiersma, Trijntje Sjoukes 
 26 jun 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43534
27
Duursma, Cornelis Jans 
 26 jun 1797Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99960
28
Leegsma, Rixtje Sybes 
 26 jun 1798Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102870
29
Meer, Trijntje Luitjens van der 
 26 jun 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76609
30
Meulen, Sytze Keimpes van der 
 26 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2979
31
Dijkstra, Johanneske Pieters 
 26 jun 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34486
32
Bijlsma, Gosse Keimpes 
 26 jun 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12039
33
Weg, Tjitse Jans van der 
 26 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5600
34
Dijkstra, Hyke Wybrens 
 26 jun 1804Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41125
35
Douma, Johannes Douwes 
 26 jun 1804Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30258
36
Spijksma, Auke Botes 
 26 jun 1804Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50481
37
Bijlsma, Antje Ates 
 26 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42531
38
Mulder, Tietje Jans 
 26 jun 1808Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108274
39
Ronda, Jacob Franses 
 26 jun 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70720
40
Obma, Dominicus Tjeerds 
 26 jun 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6283
41
Vellinga, Durkje Jans 
 26 jun 1811Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34288
42
Andringa, Andries Pieters 
 26 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27936
43
Nicolai, Sieds Minderts 
 26 jun 1812Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76794
44
de Walle, Geeltje Tijsses 
 26 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26575
45
Koopmans, Yde Dirks 
 26 jun 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7896
46
Bransma, Siebe Hylkes 
 26 jun 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49505
47
Doyema, Tjamke Minks 
 26 jun 1818Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71847
48
Ossewaarde, Johanna 
 26 jun 1818Colijnsplaat, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109778
49
Ynema, Jeltje Gepkes 
 26 jun 1818Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73167
50
Vries, Marijke Oenes de 
 26 jun 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19473

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
de Vries, Grietje Klazes 
 26 jun 1785Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74030

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wijtzes, Jeltie 
 26 jun 1769Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63606
2
Hedzers, Rienk 
 26 jun 1805Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76731
3
Kroes, Jan Alderts 
 26 jun 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87764
4
Dirks, Neeltje 
 26 jun 1809Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92984
5
Jelles, Jacob 
 26 jun 1809Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4703
6
Jans, Jitske 
 26 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10544
7
Rodenstok, Klaas Adzerts 
 26 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78125
8
Wierstra, Joukje Gerbens 
 26 jun 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5618
9
Minnema, Maaike Minnes 
 26 jun 1813Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55461
10
van Els, Jannes Tates 
 26 jun 1813 I93504
11
Douwes, Hidde 
 26 jun 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100497
12
Hager, Harmke Jacobs 
 26 jun 1817Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40214
13
Idses, Berber 
 26 jun 1817Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50458
14
Vries, Wytze Berends de 
 26 jun 1817Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2381
15
de Jong, Martje Dirks 
 26 jun 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26472
16
Klaassens, Arend 
 26 jun 1818Siddeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100277
17
Meinema, Ytje Hendriks 
 26 jun 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81063
18
Wielen, Sjoerd Gerrits van der 
 26 jun 1819Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70743
19
Kort, Jantje Jans 
 26 jun 1820Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110909
20
Sterk, Kornelis Jans 
 26 jun 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10424
21
Kuipers, Nanne Jans 
 26 jun 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44225
22
Schepers, Saeske Jans (aka Schipper) 
 26 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7263
23
Dekker, Sybe Keimpes 
 26 jun 1826Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39714
24
Hofman, Pieter Berents 
 26 jun 1827Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111528
25
de Wagt, Trijntje Heines 
 26 jun 1828Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62378
26
Krol, Sybe Wybrens 
 26 jun 1828Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68017
27
de Jong, Grietje Robijns 
 26 jun 1829Oudemirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108722
28
Fokkes, Sjoukje 
 26 jun 1829Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43320
29
Berg(h), Giel Kornelis van den 
 26 jun 1832Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100328
30
Bloemendal, Jochum Fopkes 
 26 jun 1832Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41122
31
Gjaltema, Hepke Gjalts 
 26 jun 1832 I60031
32
Hamstra, Harmen Sytses 
 26 jun 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11216
33
Dijkstra, Minke Johannes 
 26 jun 1833 I77807
34
Rozema, Lieuwe Gerrits 
 26 jun 1833Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47622
35
Boyenga, Johannes Boyens 
 26 jun 1834Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49663
36
Soepboer, Minke Douwes 
 26 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55271
37
Boonstra, Tjeerd Dirks 
 26 jun 1835Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84220
38
de Roo, AElze Hendriks 
 26 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30037
39
Kingma, Gosse Alberts 
 26 jun 1835Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13058
40
Vellema, Pieter Dirks 
 26 jun 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7954
41
Boekhout, Jetske Harmanus 
 26 jun 1837Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59908
42
Meyer, Hart Jans 
 26 jun 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33630
43
Toonstra, Tjipke Berents 
 26 jun 1839Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76407
44
Westra, Pieter Sjoerds 
 26 jun 1839Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97237
45
de Klein, Johannes Johannes 
 26 jun 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30374
46
Ytsma, Metje Liebbes 
 26 jun 1841Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86940
47
Hemkes, Hendrikje Jans 
 26 jun 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26272
48
de Groot, Jan Roelofs 
 26 jun 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51715
49
Zwaagstra, Wobbigje Elings 
 26 jun 1844Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96841
50
Jacobs, Aafke 
 26 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48605

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Jan 
Edes, Maeike 
 26 jun 1712Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94071
I94087
2
Ottes, Alle 
Jochems, Vintje 
 26 jun 1729Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46214
I46215
3
Roelofs, Jan 
Annes, Saapke 
 26 jun 1746Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103137
I103138
4
Harmens, Harmen 
Teyes, Wytske 
 26 jun 1757Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89501
I89502
5
Jans, Luitsen 
Anders, Sytske 
 26 jun 1757Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89711
I89712
6
Durks, Dirk 
Tjepkes, Akke 
 26 jun 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88919
I88920
7
Jans, Merten 
Jans, Joskien 
 26 jun 1763Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108282
I108283
8
Willems, Jan 
Romkes, Hinke 
 26 jun 1763Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3682
I3681
9
Jans, Klaas 
Jans, Jitske 
 26 jun 1774Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103157
I103156
10
Jelles, Age 
Lammerts, Trijntie 
 26 jun 1782Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73232
I73233
11
Adema, Gerben Franzen 
Schaaf, Rinske Jarigs van der 
 26 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10973
I10974
12
Dijkman, Nammen Klaases 
Schrijver, Aafke Coenraads 
 26 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5
I9
13
Hayma, Rindert Klases 
Jacobs, Klaaske 
 26 jun 1785Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90343
I90344
14
Joukes, Sipke 
Jans, Wijke 
 26 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42626
I80491
15
Hoekstra, Paulus Nannes 
Teunes, Sjoukjen 
 26 jun 1791Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28357
I28361
16
Jongsma, Symen Sytzes 
Klazes, Grietje 
 26 jun 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I295
I300
17
Sakes, Popke 
Oosterling, Renske Jans 
 26 jun 1791Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1337
I1338
18
Heide, Frans Geerts van der 
Alsem, Marrigje 
 26 jun 1794City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1808
I1809
19
Bonia, Douwe Freerks 
Ates, Stijntje 
 26 jun 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62191
I62192
20
Hornstra, Gerrit Piers 
Bijker, Ybeltje Reins 
 26 jun 1796Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64519
I64520
21
Jong, Gerben Jacobs de 
Taedes, Grietje 
 26 jun 1796Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4327
I4328
22
Oosterwal, Hilbrand Jans 
Piers, Hiltje 
 26 jun 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18753
I18757
23
Wiersma, Sije Dirks 
Boomsma, Dirkje Pieters 
 26 jun 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3578
I46555
24
de Jong, Louw Ates 
Dijkstra, Jantje Jitzes 
 26 jun 1803Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52674
I52675
25
Dijkstra, Douwe Jitzes 
de Jong, Hiltje Engels 
 26 jun 1803Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52676
I52677
26
Feenstra, Jan Reins 
Visser, Grietje Taekes 
 26 jun 1808Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108073
I108074
27
Goitzens, Douwe 
de Jong, Antje Tjerks 
 26 jun 1808Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76676
I70369
28
Ram, Klaas Johannes 
Ferwerda, Bontje Klazes 
 26 jun 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9527
I18815
29
Boersma, Pieter Tjebbes 
Aukes, Sipkje 
 26 jun 1811Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106129
I100840
30
de Jong, Gosse Gerbens (aka Jonk) 
Speulstra, Trijntje Jans 
 26 jun 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28277
I26173
31
Atema, Ate Jans 
de Groot, Janke Aukes 
 26 jun 1813Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35806
I35807
32
de Groot, Durk Ruurds 
Hettema, Pietrik Hettes 
 26 jun 1813Mairie Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68027
I68028
33
Doornbos, Jacob Everts 
van Land, Jantje Jans 
 26 jun 1813Baflo, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110026
I110027
34
de Vries, Cornelis Doens 
Hiemstra, Jitske Jarigs 
 26 jun 1814Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93619
I49554
35
Posthumus, Jelte Johannes 
Postma, Ytje Jeltes (aka Pasma) 
 26 jun 1814Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100133
I100134
36
Kamstra, Gerrit Gerrits 
Rijpstra, Antje Elias 
 26 jun 1819Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40750
I40751
37
Stelsma, Marten Hantjes 
van Oosten, Pietje Fokkes 
 26 jun 1819Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86667
I86690
38
Boelstra, Syds Tjeerds 
Lettinga, Maaike Baukes 
 26 jun 1823Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31458
I59568
39
Engbrenghof, Marten Gerrits 
Kamminga, Sjoukje Pieters 
 26 jun 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1476
I1477
40
Westra, Hendrik Johannes 
Miedema, Wijke Jans 
 26 jun 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6093
I6094
41
Wijnstra, Pieter Tomas 
Jansma, Wijke Jans 
 26 jun 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6039
I7866
42
de Groot, Lammert Jelles 
de Vries, Trijntje Ulbes 
 26 jun 1825Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64937
I64938
43
Waalkes, Pieter van Borssum 
Trip, Adriana Bernhardina 
 26 jun 1828Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55280
I55281
44
Stellingwerf, Johannes Wybes 
de Wal, Saakje Pieters 
 26 jun 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70709
I70708
45
Zijlstra, Jan Rienders 
Tanja, Sytske Gerlofs 
 26 jun 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13738
I11924
46
Haan, Pieter Jans de 
Schaaf, Antje Johannes van der 
 26 jun 1845Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9551
I9553
47
Patrouilje, Gerben Pieters 
Eekkerk, Barbara Hendriks 
 26 jun 1845Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10518
I60881
48
Donia, Alle Gerrits 
Terpstra, Trijntje Klazes 
 26 jun 1848Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70967
I70968
49
Bijlsma, Lieuwe 
Kooistra, Durkje Hendriks 
 26 jun 1856Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71767
I57876
50
Groot, Anske Hessels de 
Terpstra, Antje Jacobs 
 26 jun 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8420
I10326

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gribberts, Gribbert 
 26 jun 1659Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88379
2
Clases, Jochum 
 26 jun 1674Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111980
3
Feddes, Hendrik 
 26 jun 1695Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74063
4
Appollonius, Trijntie 
 26 jun 1712Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1752
5
Reitsma, Beitske Rinses 
 26 jun 1712Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72396
6
HArmens, Doetje 
 26 jun 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80223
7
Hommes, Tjeerd 
 26 jun 1735Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6383
8
Bernarda, Marijke Oeges 
 26 jun 1740Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69111
9
Egberts, Klaasjen 
 26 jun 1746Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88835
10
Pieters, Boote 
 26 jun 1746Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70359
11
Smeding, Geert Hendriks 
 26 jun 1746Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2962
12
Wortelaar, Bauke Freerks 
 26 jun 1761Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5571
13
Pieters, Acke 
 26 jun 1763Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47773
14
Kooi, Folkert Sipkes van der 
 26 jun 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97131
15
Schaafsma, Jeltje Arjens 
 26 jun 1768Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103012
16
de Bruin, Hylke Jans 
 26 jun 1771Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100730
17
Venema, Jan Cornelis 
 26 jun 1772City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101311
18
Braaksma, Pieter Jippes 
 26 jun 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9418
19
Hoogterp, Liefke Lummes 
 26 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46851
20
Kuiken, Klaaske Scheltes 
 26 jun 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100854
21
Meinarda, Vrouk Elizabeth Titia 
 26 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52708
22
Mokma, Harmen Jacobs 
 26 jun 1774Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57846
23
Pet, Dirk Okkes de 
 26 jun 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4171
24
Epping, Aaltje 
 26 jun 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84488
25
Jilles, Sepkje 
 26 jun 1776Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112020
26
Wenselaar, Lijsbert Walings 
 26 jun 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12932
27
Mulder, Hendrikje (aka Heintje) 
 26 jun 1783Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107860
28
Boekhout, Jetske Harmanus 
 26 jun 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59908
29
Ondersma, Ysbrand Romkes 
 26 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6757
30
Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) de 
 26 jun 1785Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17875
31
Zijlstra, Maaike Jans 
 26 jun 1785Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72329
32
Vliet, Ate Heins van der 
 26 jun 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41161
33
Andries, Lijsbert 
 26 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44146
34
de Jong, Trijntje Gerbens 
 26 jun 1791Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81844
35
Dreyer, Arjen Pieters 
 26 jun 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I627
36
Hoekstra, Symen Joukes 
 26 jun 1791Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11026
37
Meindersma, Fetze Eelkes 
 26 jun 1791Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85007
38
Stalstra, Jan Dirks 
 26 jun 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69467
39
Stienstra, Sybrigje Sybrens (aka Akkringa) 
 26 jun 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26389
40
Wassenaar, Geertje Minnes 
 26 jun 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109085
41
Westra, Dirkje Sjoerds 
 26 jun 1791Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9506
42
Adema, Aalze Gjalts 
 26 jun 1796Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54093
43
Brouwers, Jochum Willems 
 26 jun 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3380
44
Brug, Tjetske Hattums van der 
 26 jun 1796Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40472
45
de Boer, Eerd Jelles 
 26 jun 1796Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110537
46
Dijkstra, Jelle Tetmans 
 26 jun 1796Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19615
47
Faber, Dirk Hendriks 
 26 jun 1796Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69400
48
Gerks, Antje 
 26 jun 1796Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94721
49
Keuning, Akke Pieters 
 26 jun 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24726
50
Obma, Sikke Tjeerds 
 26 jun 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6280

1 2 Volgende»