Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 170

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Alles, Rinske 
 26 mei 1748Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49002
2
Werf, Fredrik Jacobs van der 
 26 mei 1749 I89162
3
Alberts, Hiltie 
 26 mei 1761 I43308
4
Oostwoud, Roelof Klazes 
 26 mei 1763Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95912
5
Groothof, Fentje Jacobs 
 26 mei 1764Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50136
6
Pieters, Trijntje 
 26 mei 1764Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82309
7
Berends, Meindert 
 26 mei 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3430
8
Meer, Jan Jacobs van der 
 26 mei 1769Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4974
9
van Dam, Sjoukje Jans 
 26 mei 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75082
10
Dirks, Janke 
 26 mei 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6052
11
Piers, Jan 
 26 mei 1772Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68305
12
Wynia, Klaaske Sjerps 
 26 mei 1772Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74771
13
Santhuizen, Arjen Geerts 
 26 mei 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39708
14
Westra, Jan Annes 
 26 mei 1775Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97997
15
Westra, Lubbert Rinses 
 26 mei 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3438
16
de Jong, Sije Dirks 
 26 mei 1777Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54260
17
Hogendijk, Jan Klazes 
 26 mei 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7265
18
Ypey, Yfke Klazes 
 26 mei 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6883
19
Zandstra, Janke Ruurds 
 26 mei 1782Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71794
20
Weidema, Gerrit Willems 
 26 mei 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85352
21
Dijkstra, Baukje Idserts 
 26 mei 1786Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64744
22
Jans, Jouke 
 26 mei 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43640
23
Potstra, Minne Johannes 
 26 mei 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9606
24
Sierds, Sytze 
 26 mei 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43201
25
Hoekstra, Hendrikje Hendriks 
 26 mei 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7053
26
Stolze, Roelof Samuels 
 26 mei 1789Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44608
27
Dijk, Geertje Hilbrands van 
 26 mei 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2108
28
Gelder, Hilbrand Cornelis van 
 26 mei 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5829
29
Brug, Jelle Cornelis van den 
 26 mei 1791Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81967
30
Roorda, Martinus Jacobs 
 26 mei 1792Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6553
31
Tuinstra, Janke Pieters 
 26 mei 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80996
32
Buma, Zipke Douwes 
 26 mei 1795Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88715
33
Vellinga, Hendrik Simons 
 26 mei 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I614
34
Meer, Jan Hendriks van der 
 26 mei 1797Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36301
35
Palstring, Jantje Hendriks 
 26 mei 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33115
36
Staal, Sara Jacobs 
 26 mei 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1689
37
Braaksma, Jantje Jans 
 26 mei 1798Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41320
38
Minkema, Aaltje Gosses 
 26 mei 1798Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16159
39
Zijlstra, Hendrik Roels 
 26 mei 1798Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84523
40
Kingsbergen, Piebe Rommerts 
 26 mei 1799Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89772
41
Kloosterman, Foektje Wiltjes 
 26 mei 1799Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43605
42
Ferwerda, Nammen Gerbens 
 26 mei 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29847
43
Koesema, Jan Tomas 
 26 mei 1801Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2334
44
Venstra, Dirkje Minnes 
 26 mei 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35660
45
Meilema, Pietrik Pieters 
 26 mei 1802Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44810
46
Meulenaar, Maaike Jans 
 26 mei 1802Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2845
47
Schat, Fredrik Pieters 
 26 mei 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63694
48
Meulen, Tjeerd Douwes van der 
 26 mei 1804Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60795
49
Hoekstra, Neeltje Jans 
 26 mei 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35697
50
Vries, Anne Louws de 
 26 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18799

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Snoek, Gritie Johannes 
 26 mei 1736Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46621
2
Pieters, Trijntje 
 26 mei 1740Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97579
3
Zakes, Lijsbet 
 26 mei 1806Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70309
4
Harmens, Martsen 
 26 mei 1808Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104021
5
Johannes, Antje 
 26 mei 1810Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106128
6
Tjeerds, Maartje 
 26 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66126
7
Ekema, Dirk Tomas 
 26 mei 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62133
8
Freerks, Tryntje 
 26 mei 1812Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19752
9
Meulen, Jelle Eeltjes van der 
 26 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26185
10
Oosterwal, Symon Dirks 
 26 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7201
11
Meinema, Gerrit Jans 
 26 mei 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89442
12
Dorhout, Jeltje Sydzes 
 26 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95541
13
Spoelstra, Jeltje Hendriks (aka Dorhout) 
 26 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16737
14
Boersma, Tjeerd Andries 
 26 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26492
15
Pybes, Maike 
 26 mei 1815Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20247
16
Mellema, Sybe Klaases 
 26 mei 1816Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6731
17
Zwart, Jan Heins 
 26 mei 1816Portsmouth, England Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70365
18
Mients, Janke 
 26 mei 1817Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80913
19
Berg, Hessel Bouwes 
 26 mei 1821Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77548
20
Mey, Rinske Okkes (aka Belsma) van der 
 26 mei 1821Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71883
21
Pletting, Cornelia Jakobs 
 26 mei 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51236
22
Ydses, Minke 
 26 mei 1821 I69087
23
Hoekstra, Klaas Keimpes 
 26 mei 1822Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61593
24
Pheifer, Daniel Johannes 
 26 mei 1822 I33225
25
Penninga, Jan Jacobs 
 26 mei 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86329
26
Brantsma, Andries Cornelis 
 26 mei 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75990
27
Poortinga, Antje Dirks 
 26 mei 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10346
28
Feenstra, Douwe Broers 
 26 mei 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86879
29
Zuidema, Alle Berends 
 26 mei 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5459
30
Tolsma, Rendert Kornelis 
 26 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8742
31
Crolis, Jelle Pijters 
 26 mei 1830IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97108
32
Meyer, Antje Broers 
 26 mei 1830 I47689
33
Bijlsma, Meinte Taekes 
 26 mei 1831Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97323
34
Blom, Andries Gerbens 
 26 mei 1831Veenhuizen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97675
35
Miedema, Geeltje Doekes 
 26 mei 1831 I5250
36
Peeting, Geeske Johannes 
 26 mei 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79615
37
Wurdema, Sjoerdtje Hendriks 
 26 mei 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8896
38
Dijkstra, Trijntje Hanses 
 26 mei 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40289
39
Klaver, Ytje Jans 
 26 mei 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26004
40
Remmerens, Angenietje 
 26 mei 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55067
41
Spanjer, Hiltje Klazes 
 26 mei 1832Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74335
42
Gelder, Maaike Beerts 
 26 mei 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12189
43
Oegema, Mentje Wiegers 
 26 mei 1836Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I822
44
Sytsema, Pieter Geerts 
 26 mei 1838Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81015
45
Talsma, Thijssche Retzes 
 26 mei 1838Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58319
46
Braak, Hiltje Wybrens 
 26 mei 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50577
47
Dorst, Adrianus 
 26 mei 1839Zutphen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98083
48
Steeg, Foppe Klazes van der 
 26 mei 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44039
49
Ferwerda, Antje Pieters 
 26 mei 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8418
50
Veenstra, Klaas Teunis 
 26 mei 1840Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75035

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 357

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sipkes, Douwe 
Waatzes, Aagh 
 26 mei 1678Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103326
I103327
2
Ruirds, Feije 
Hendriks, Sike 
 26 mei 1699Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1375
I1376
3
Greels, Bouwe 
Reins, Sijke 
 26 mei 1715Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82852
I82853
4
Allerts, Frans 
Jacobs, Fokeltje 
 26 mei 1720St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77532
I77533
5
Bartles, Focke 
Marks, Geiske 
 26 mei 1726Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94992
I94993
6
Sjoerds, Gialt 
Hindriks, Gepke 
 26 mei 1729Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89557
I89558
7
Fransen, Foppe 
Jochums, Aat 
 26 mei 1731Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5170
I5171
8
Annes, Wijbe 
Reins, Vroukien 
 26 mei 1737Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71335
I71337
9
Gerrits, Frans 
Teitsma, Ybeltje Andries 
 26 mei 1737Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I754
I791
10
Hanzes, Daniel 
Nannes, Grietie 
 26 mei 1737Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83586
I83587
11
Ouwes, Syds 
Gosses, Romkjen 
 26 mei 1737Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70357
I70358
12
Pijters, Sippe 
Willems, Klaeske 
 26 mei 1737Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93222
I93223
13
Kornelis, Uilke 
Lieuwes, Hendrikje 
 26 mei 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89382
I89383
14
Fransen, Frans 
Oenes, Ientje 
 26 mei 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42652
I42653
15
Willems, Willem 
Egberts, Geertje 
 26 mei 1743Hornhuizen/Kloosterburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91782
I91783
16
Jansens, Jan 
Binnes, Ykjen 
 26 mei 1748Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71374
I71375
17
Jelles, Pier 
Ringneris, Marike 
 26 mei 1748Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75592
I75593
18
Jippes, Jan 
Hantjes, Itske 
 26 mei 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10546
I10547
19
Sytses, Edse 
Sytses, Sijke 
 26 mei 1748Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93767
I93768
20
Willems, Melle 
Romkes, Vrouwkien 
 26 mei 1748Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82563
I82564
21
Jans, Haye 
Thijsen, Doedje 
 26 mei 1749Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76078
I76079
22
Klasis, Beernt 
Sybrens, Inske 
 26 mei 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85637
I85638
23
Hendriks, Tabe 
Symens, Aaltie 
 26 mei 1751Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43911
I43912
24
Jans, Isaak 
Andries, Trientie 
 26 mei 1751Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94832
I94833
25
Sakes, Lucas 
Pyters, Baukje 
 26 mei 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1435
I1436
26
Barts, Frans 
Olles, Pietje 
 26 mei 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87330
I87331
27
Eelings, Hyltje 
Jacobs, Tyttje 
 26 mei 1754Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96107
I96108
28
Harmens, Tjeert 
Edzes, Renskjen 
 26 mei 1754Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79708
I79709
29
Jans, Gerke 
Everts, Minke 
 26 mei 1754Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91349
I91350
30
Martens, Marten 
Dirks, Antje 
 26 mei 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92708
I92709
31
Pyters, Jilke 
Myntjes, Trijntje 
 26 mei 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72492
I72493
32
Wibrens, Jurjen 
Popkes, Berber 
 26 mei 1754Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83845
I83846
33
Douwes, Feer 
Tjeerds, Maaike 
 26 mei 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68158
I68159
34
Reiners, Hendrik 
Eeltjes, Pytje 
 26 mei 1760Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79245
I79246
35
Sjoerds, Broer 
Thyssen, Tjeertje 
 26 mei 1760Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2912
I44395
36
Gerrijts, Johannes 
Jans, Tjitske 
 26 mei 1761Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103843
I103844
37
Andries, Wytse 
Christjaans, Antie 
 26 mei 1765Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109261
I109262
38
Daniels, Gerrit 
Sipkes, Ybeltje 
 26 mei 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66
I62
39
Hendriks, Sytze 
Jans, Sytske 
 26 mei 1765Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101572
I101573
40
Jans, Albert 
Doekes, Aukjen 
 26 mei 1765Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84549
I84550
41
Jans, Claas 
Wybrens, Fokeltje 
 26 mei 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77853
I77854
42
Jans, Gerk 
Ludzers, Lutske 
 26 mei 1765Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68828
I68829
43
Martinus, Engbert 
Teunis, Antje 
 26 mei 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44233
I44234
44
Pieters, Otte 
Jentjes, Eelkje 
 26 mei 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16477
I16476
45
Pytters, Jan 
Japiks, Maaike 
 26 mei 1765Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70116
I70117
46
van Tuinen, Tjeerd Pieters 
Sjoerds, Baukjen 
 26 mei 1765Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93624
I93625
47
Eintes, Hendrik 
Jans, Baukie 
 26 mei 1767Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89338
I89339
48
de Vries, Jaldert Jeens 
Jalkes, Wytske 
 26 mei 1771Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47365
I47366
49
Keuning, Sietze Sieberens 
Lourensis, Leentje 
 26 mei 1771Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62453
I62454
50
Pieters, Jacob 
Jelles, Martjen 
 26 mei 1771Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91128
I91129

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 75

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Botes, Hedser 
 26 mei 1675Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82968
2
Roelofs, Sipke 
 26 mei 1711Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I596
3
Sijtses, Baukjen 
 26 mei 1720Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103421
4
Teekes, Pitter 
 26 mei 1723Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87339
5
Clases, Jan 
 26 mei 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89819
6
Klazes, Pijter 
 26 mei 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87990
7
Minses, Antie 
 26 mei 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49117
8
Minses, Minse 
 26 mei 1737Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2400
9
Outgers, Johannes 
 26 mei 1737Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15006
10
Dirks, Lijsbeth 
 26 mei 1740Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2521
11
Jans, Johannis 
 26 mei 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43834
12
Terpstra, Klaas Symons 
 26 mei 1748Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71924
13
Wassenaar, Michiel Arjens 
 26 mei 1749St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30171
14
Brens, Elisabeth Catharina Jurjens 
 26 mei 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77041
15
Dirks, Geertje 
 26 mei 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81507
16
Klases, Nammen 
 26 mei 1754Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93024
17
Stokje, Folkert Hendriks 
 26 mei 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68588
18
Hendriks, Geertje 
 26 mei 1756Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24712
19
Aelses, Feikjen 
 26 mei 1758Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72265
20
van Minnen, AEbe Engels 
 26 mei 1760Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49700
21
Gerrits, Minke 
 26 mei 1765Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39565
22
Hommema, Gerardus Hessels 
 26 mei 1765Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12216
23
van Popta, Wypke Eiberts 
 26 mei 1765Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77203
24
Vos, Berend Daniels 
 26 mei 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51235
25
Faber, Ruurd Sybouts 
 26 mei 1771Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100633
26
Nannes, Jan 
 26 mei 1771Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87832
27
Olivier, Antie Tietes 
 26 mei 1771Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74310
28
Sipkes, Rense 
 26 mei 1771Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42994
29
Tjalles, Reinder 
 26 mei 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6115
30
Hofman, Bauke Fokkes 
 26 mei 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1214
31
Hofman, Gerrit Fokkes 
 26 mei 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I830
32
Hofman, Reinder Fokkes 
 26 mei 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1213
33
Klazes, Willem 
 26 mei 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46378
34
Lammerts, Trijntje 
 26 mei 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42908
35
Reen, Jan Jurres 
 26 mei 1776Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100782
36
Tulp, Reurtje Gaatses 
 26 mei 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42837
37
van Wieren, Dieuwke Gerbens 
 26 mei 1776Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33127
38
Boomsma, Jan Gooitzens 
 26 mei 1782Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4621
39
Botma, Ype Engberts 
 26 mei 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60006
40
Feijes, Klaas 
 26 mei 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45828
41
Homans, Trijntje Christoffels 
 26 mei 1782Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4270
42
Tonnema, Willem Pieters 
 26 mei 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35983
43
Meulen, Dirk Sybrens van der 
 26 mei 1793Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109328
44
Zijlstra, Geertje Jans 
 26 mei 1793Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84467
45
Faber, Maaike Douwes 
 26 mei 1799Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60620
46
Hiemstra, Fokke Hanses 
 26 mei 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39901
47
Keuning, Andries Jans 
 26 mei 1799Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61620
48
Meester, Klaas Roelofs 
 26 mei 1799Sint Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64935
49
Roorda, Ytske Arjens 
 26 mei 1799Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97554
50
Wiersma, Atje Sjoukes 
 26 mei 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8641

1 2 Volgende»