Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 200

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Mients, Sijke 
 26 mrt 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93036
2
Hamstra, Goitzen Fokkes 
 26 mrt 1759Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3059
3
Deurhof, Itske Willems 
 26 mrt 1760Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62806
4
Siderius, Gerrit Doekes 
 26 mrt 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78130
5
Teunis, Trijntje 
 26 mrt 1767Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77904
6
Fokkes, Dettje 
 26 mrt 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I937
7
Paulusma, Paulus Pieters 
 26 mrt 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75060
8
Sjoerds, Baukje 
 26 mrt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5997
9
Bokkes, Doetie 
 26 mrt 1773Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42967
10
Pot, Trijntje Pieters 
 26 mrt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6813
11
Dirks, Jannigje 
 26 mrt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77534
12
Faber, Janke Sybolts 
 26 mrt 1774Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89150
13
Koopal, Lieuwe Kornelis 
 26 mrt 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58651
14
Meister, Saapke Koenraads 
 26 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2607
15
Siderius, Jan Foppes (aka Rinia) 
 26 mrt 1775Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102248
16
Tjepkes, Aentje 
 26 mrt 1775Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79812
17
Boonstra, Lykele Alderts 
 26 mrt 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91103
18
de Vries, Anne Pieters 
 26 mrt 1779Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88664
19
Meeter, Murk Pieters 
 26 mrt 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69162
20
Freerks, Wobbigje 
 26 mrt 1780Compagnie Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38419
21
Martens, Antie 
 26 mrt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2200
22
Reitsma, Egbert Tjeerds 
 26 mrt 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21788
23
Rynks, Klaaske Johannes 
 26 mrt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7461
24
Zee, Jan Eintes van der 
 26 mrt 1783Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37585
25
Veenma, Janke Feitzes 
 26 mrt 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7136
26
Kooistra, Jan Ates 
 26 mrt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15412
27
Kupers, Aise Hendriks 
 26 mrt 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19126
28
Vorst, Juriaan 
 26 mrt 1787Schellinkhout, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107841
29
Ploeg, Trijntje Martens van der 
 26 mrt 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7518
30
Heringa, Dieuwke Jacobs 
 26 mrt 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99225
31
Sybrens, Popke 
 26 mrt 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44787
32
Sannes, Klaas Willems 
 26 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56299
33
van Wieren, Akke Jans 
 26 mrt 1793Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37369
34
Ypma, Sake Andries 
 26 mrt 1794Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108855
35
Jansen, Willem Jans 
 26 mrt 1795Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112473
36
Lang, Trijntje Pieters van der 
 26 mrt 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13516
37
de Jong, Wytske Teyes 
 26 mrt 1797Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67318
38
Hoekstra, Baukje Harmens 
 26 mrt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5672
39
Meinsma, Klaas Broers 
 26 mrt 1797Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106700
40
Douma, Martzen Eiberts 
 26 mrt 1799Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51222
41
Obma, Minke Tjeerds 
 26 mrt 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5798
42
Boer, Tjeerd Tjeerds de 
 26 mrt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10720
43
Jelgerhuis, Fettje Jans 
 26 mrt 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81425
44
Mients, Klaas 
 26 mrt 1802Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66828
45
Stienstra, Zacharias Piers 
 26 mrt 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66431
46
Bokkema, Optje Jans 
 26 mrt 1803Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48060
47
Jong, Sjoerd Wopkes de 
 26 mrt 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5212
48
Keizer, Lijsbert Alberts 
 26 mrt 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11913
49
Andries, IJmkje 
 26 mrt 1804Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104017
50
Boers(e)ma, Nieske Wybrens 
 26 mrt 1804Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100469

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 189

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Kutsch, Johan Reinhard 
 26 mrt 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87908
2
Tijsses, Tjisse 
 26 mrt 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46772
3
Dijk, Wytze Baukes van 
 26 mrt 1809Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3569
4
Piers, Jan 
 26 mrt 1809Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68305
5
Douwes, Aafke 
 26 mrt 1810Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89747
6
Piers, Fetje 
 26 mrt 1812Opende, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106987
7
Slinger, Korneliske Pieters 
 26 mrt 1812Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99858
8
Spoelema, Roelf Hartlief 
 26 mrt 1813Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112801
9
Wiersma, Beert Lieuwes 
 26 mrt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23513
10
Andeles, Rinske 
 26 mrt 1814Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97823
11
Neuteboom, Tjeerd Sijes 
 26 mrt 1814 I46122
12
Woude, Sikke Jochums van der 
 26 mrt 1815 I40814
13
Boonstra, Antje Cornelis 
 26 mrt 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45739
14
Ebbens, Joeke Harmens 
 26 mrt 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26490
15
Bruinsma, Dirk Sjoerds 
 26 mrt 1819Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86289
16
Vlastra, Abe Heins 
 26 mrt 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54884
17
Swaanstra, Fokke Louwerens 
 26 mrt 1820Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98842
18
Velde, Fetje Sakes van der 
 26 mrt 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4480
19
Sipma, Grietje Klaazes 
 26 mrt 1821Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66779
20
Wal, Antje Johannes van der 
 26 mrt 1821Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111991
21
Westra, Klaas Abes 
 26 mrt 1822Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19771
22
Arjens, Maartje 
 26 mrt 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94302
23
Jansma, Jan Meintes 
 26 mrt 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6210
24
Aarnts, Rinske 
 26 mrt 1826Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72637
25
Bosma, Emke Gerrits 
 26 mrt 1826 I9466
26
Hellinga, Akke Pieters 
 26 mrt 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103997
27
Wiersma, Sjoukje Klases 
 26 mrt 1826Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85722
28
Lap, Trijntje Hendriks 
 26 mrt 1827Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63047
29
Berghuis, Hiltje Pybes 
 26 mrt 1829 I51645
30
Folkertsma, Ytske Hiddes 
 26 mrt 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6227
31
Jonkman, Kornelis Garmts 
 26 mrt 1829Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111189
32
Obma, Sikke Tjeerds 
 26 mrt 1830Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6280
33
Galema, IJsbrand Fransen 
 26 mrt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26213
34
Kloosterman, Hindrik Jans 
 26 mrt 1832Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96735
35
Norttraven, Jan Nammens 
 26 mrt 1832Den Helder, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37597
36
Zwerver, Melle Minzes 
 26 mrt 1833 I62051
37
Meulen, Sjoerd Sybes van der 
 26 mrt 1834 I66736
38
Crans, Jan Justus 
 26 mrt 1835De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84520
39
Helder, Rienk Jans 
 26 mrt 1835Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58251
40
Steegstra, Kornelis Andries 
 26 mrt 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5510
41
Woude, Sjoerd Sipkes van der 
 26 mrt 1835 I25794
42
Bouwer, Willemke Reinders 
 26 mrt 1836Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100193
43
Fonk, Ytje Lieuwes 
 26 mrt 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39389
44
Gorter, Jan Doedes 
 26 mrt 1837Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48203
45
Halma, Pietertje Douwes 
 26 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27121
46
Peizel, Tjebbe Cornelis 
 26 mrt 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52343
47
Stienstra, Pietje Tjeerds 
 26 mrt 1838 I12786
48
Hoekstra, Stillborn Wiebes 
 26 mrt 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34012
49
Kuipers, Nankes Johannes 
 26 mrt 1839Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3304
50
Beintema, Douwe Johannes 
 26 mrt 1840Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30551

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Eelke 
Hessels, Tjitske 
 26 mrt 1731Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112612
I112613
2
Gerrits, Wigboldus 
Jans, Geertje 
 26 mrt 1741Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110246
I110247
3
Bouwes, Rintje 
Rodmers, Rinske 
 26 mrt 1742Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90925
I90926
4
Brouwer, Arjen Beerts 
Michiels, Beitske 
 26 mrt 1742St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79616
I79617
5
Jochems, Hendrik 
Martens, Ytje 
 26 mrt 1742Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93463
I93464
6
Menses, Jou 
Poppes, Fokeltje 
 26 mrt 1742Idsegahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96117
I96118
7
Sijbrens, Marten 
Willems, Gertje 
 26 mrt 1742Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91738
I91739
8
Alberts, Sicco 
Simens, Simentie 
 26 mrt 1747Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68018
I68019
9
Boon(stra), AEbe Pieters 
Stroo, Jannigje Piers 
 26 mrt 1747St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31580
I93622
10
Hettes, Ynse 
Pijtters, Pijttrik 
 26 mrt 1747Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68045
I68046
11
Arjens, Aart 
Jans, Wapkjen 
 26 mrt 1752St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71821
I71822
12
Ebels, Claas 
Pieters, Reinuw 
 26 mrt 1752Winsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85029
I85030
13
Ebels, Klaas 
Peters, Reinwe 
 26 mrt 1752Winsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105753
I105754
14
Gerrijts, Pytter 
Pytters, Duike 
 26 mrt 1752Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98698
I98699
15
Jelles, Tjeerd 
Sytzes, Berber 
 26 mrt 1752Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72202
I72203
16
Maases, Wisse 
Lijkles, Geiske 
 26 mrt 1758Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69779
I69780
17
Thomas, Jacob 
Bokkes, Trijntje 
 26 mrt 1760Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104785
I104786
18
Hedzers, Albert 
Jans, Wilhelmina 
 26 mrt 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70197
I70198
19
Pieters, Hein 
Johannes, Grietje 
 26 mrt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3863
I3864
20
van Leek, Jan Hermanus 
Nieuwezijl, Johanna Luitiens 
 26 mrt 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62178
I62179
21
Andeles, Meinert 
Ybeles, Maaike 
 26 mrt 1775Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111615
I111616
22
Pieters, Boote 
Lolles, Sieuke 
 26 mrt 1775Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70359
I70360
23
Reitsma, Klaas Stevens 
Meintes, Trijntje 
 26 mrt 1775Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93197
I102990
24
Harms, Alje 
Pieters, Bauke 
 26 mrt 1779Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112763
I112764
25
Boon(stra), AEbe Pieters 
Johannes, Antje 
 26 mrt 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31580
I31581
26
Ferwerda, Klaas Tjalles 
Zijlstra, Geertje Pieters 
 26 mrt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18826
I18828
27
Roos, Jan Jacobs de 
Prins, Trijntje Pieters 
 26 mrt 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13669
I13670
28
Braak, Djoerd Melis 
Harmens, Stijntje 
 26 mrt 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37991
I37992
29
Jansma, Jacob Jans 
Willems, Trijntje 
 26 mrt 1797Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106926
I106927
30
Postma, Symen Symons 
Lieuwes, Renske 
 26 mrt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72683
I66419
31
Tichelaar, Tjerk Robijns 
Claases, Berber 
 26 mrt 1797Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104234
I104233
32
Lettinga, Pier Dirks 
de Jong, Gerlantje Brants 
 26 mrt 1809Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31565
I31566
33
Smids, Kristiaan 
Borger, Hijke Aukes (aka Buijer) 
 26 mrt 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44097
I44095
34
Wassenaar, Klaas Boyens 
Spekman, Trijntje Hendriks 
 26 mrt 1812Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63747
I63748
35
Wallinga, Klaas Piers 
Bangma, Trijntje Lieuwes 
 26 mrt 1813Mairie Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35604
I35605
36
Boersma, Syds Dirks 
Stroosma, Jannigje Pieters 
 26 mrt 1815Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73299
I73304
37
Ferwerda, Pieter Klases 
Dijkstra, Aukje Alles 
 26 mrt 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18759
I18741
38
Wey, Symen Sytzes van der 
Dokter, Antje Ydes 
 26 mrt 1818Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35695
I35696
39
Weide, Berend Klazes van der 
Boersma, Grietje Hotses 
 26 mrt 1820Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21207
I21206
40
Kuperus, Pieter Jans 
Smits, Reinouw Jans 
 26 mrt 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57276
I57277
41
Dobma, Douwe Heeres 
Hoekstra, Janke Cornelis 
 26 mrt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23104
I23105
42
Meyer, Hessel Pieters 
Boersma, Stijntje Hendriks 
 26 mrt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10410
I10401
43
Poortinga, Dirk Dirks 
Man, Pietje Dirks de 
 26 mrt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10342
I10343
44
Dijk, Hilbrand Meinderts van 
Koopmans, Maaike Jans 
 26 mrt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1807
I5504
45
Jonkman, Nanne Wybes 
Plantinga, Leentje 
 26 mrt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1103
I1104
46
Krol, Gerlof Fopkes 
Regnerus, Grietje Lieuwes 
 26 mrt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5799
I6172
47
Visser, Bernardus Roels 
Wal, Lamke Klazes van der 
 26 mrt 1840Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41153
I41154
48
Zijlstra, Tjeerd Sytzes 
Smit, Tjaltje Thomas 
 26 mrt 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2665
I6881
49
Hefting, Nanno Derks 
Donselaar, Cornelia Jans 
 26 mrt 1842Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99037
I99038
50
Postma, Monse Jelles 
van Velzen, Jantje Rientses 
 26 mrt 1842Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44638
I103250

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Noordenbos, Ulbe Johannes 
 26 mrt 1693Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47878
2
Rinses, Tjemkjen 
 26 mrt 1701Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70147
3
Jans, Jilske 
 26 mrt 1713Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94088
4
Meinderts, Geertje 
 26 mrt 1713Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1094
5
Pytters, Jouke 
 26 mrt 1713Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91260
6
Sjuks, Tjieble 
 26 mrt 1717 I93960
7
Willems, Doede 
 26 mrt 1719Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89125
8
Jans, Hiltjen 
 26 mrt 1724 I43748
9
Ripperts, Sytske 
 26 mrt 1724Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44747
10
Jans, Jeppe 
 26 mrt 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64838
11
Hendriks, Feije 
 26 mrt 1730Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42721
12
Jurjens, Alle 
 26 mrt 1730Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106605
13
Ulbes, Tjomme 
 26 mrt 1730Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101838
14
Ludsers, Aafke 
 26 mrt 1741Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102373
15
Sybes, Minke 
 26 mrt 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42859
16
Aukes, Saapke 
 26 mrt 1742Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45298
17
Lieuwes, Trijntje 
 26 mrt 1742Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98947
18
Jurjens, Jan 
 26 mrt 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79635
19
Jurjens, Pijtter 
 26 mrt 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79636
20
Lautenbach, Lammert Willems 
 26 mrt 1747Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92266
21
Lykles, Ynschje 
 26 mrt 1747Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47423
22
Dijkstra, Eeltje Feyes 
 26 mrt 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2014
23
Jentjes, Taetske 
 26 mrt 1752Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68023
24
Krol, Trijntje Jochems 
 26 mrt 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19028
25
Reinders, Tytje 
 26 mrt 1752Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58088
26
Ypey, Tjitske Willems 
 26 mrt 1752Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15260
27
Reidendein, Tjerk Lykeles 
 26 mrt 1758Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47421
28
Rienks, Jitske 
 26 mrt 1758Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82733
29
Straatsma, Taeke Oenzes 
 26 mrt 1758Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6440
30
de Vries, Ulbe Jeltes 
 26 mrt 1763Sint Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64941
31
Osinga, Klaas Fokkes 
 26 mrt 1766Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79991
32
Mug, Bendert Arjens 
 26 mrt 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50796
33
Oomkes, Dorothea Alagonde 
 26 mrt 1769Engelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90914
34
Uitterdijk, Auke Klases 
 26 mrt 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19165
35
Mees, Geertruyda Paulina 
 26 mrt 1772Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100008
36
Meulen, Reinder Willems van der 
 26 mrt 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71418
37
Andries, Tjitske 
 26 mrt 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81409
38
Christiaans, Trijntje 
 26 mrt 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3400
39
Meyer, Sytske Jans 
 26 mrt 1775Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76537
40
Nauta, Akke Gerrits 
 26 mrt 1775Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12361
41
Woude, Jeltje Symens van der 
 26 mrt 1775Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52645
42
Aukes, Wytske 
 26 mrt 1780Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73756
43
Faber, Hiltje Wytses 
 26 mrt 1780Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66395
44
Harms, Annegien 
 26 mrt 1780Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98167
45
Hendriks, Aaltje 
 26 mrt 1780Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47014
46
Hoitinga, Trijntje Franses 
 26 mrt 1780Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103829
47
Jetsma, Tetje Klazes 
 26 mrt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79274
48
Oberman, Christiaan Carels 
 26 mrt 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10889
49
van Sloten, Geiske Everts (aka van der Klei) 
 26 mrt 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26881
50
Vlieger, Sytze Rienks 
 26 mrt 1780Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93050

1 2 Volgende»