Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 129

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Arjens, Jan 
 20 jul 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43828
2
Teunes, Yttje 
 20 jul 1761Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103128
3
Douma, Piebe Ages 
 20 jul 1766Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68485
4
Mulder, Baukje Yges 
 20 jul 1766Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57949
5
Beerns, Beern Klaases (aka Boonstra) 
 20 jul 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97247
6
Everts, Jurjen 
 20 jul 1771Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108271
7
Nammensma, Jan Nammens 
 20 jul 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44282
8
de Groot, Jan Jans 
 20 jul 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39524
9
Braak, Pieter Menses 
 20 jul 1778Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2401
10
Pytters, Sibbeltje 
 20 jul 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78203
11
Bloemhof, Jacob Sapes 
 20 jul 1779Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64743
12
Braaksma, Antje Annes 
 20 jul 1780Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35102
13
Miedema, Nanne Meinderts 
 20 jul 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5257
14
Vries, Johannes Bouwes de 
 20 jul 1782Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20054
15
Joukes, Jasper 
 20 jul 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47021
16
Triemstra, Mettje Liebbes 
 20 jul 1789Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75854
17
Tolsma, Pieter Rinzes 
 20 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I826
18
Jellema, Tietje Roukes 
 20 jul 1793Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51721
19
Boterhoek, Sjouke Sjoukes 
 20 jul 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34515
20
Algra, Sjoerdje Tjepkes 
 20 jul 1795Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55873
21
Jouwstra, Nuttert Jans 
 20 jul 1797Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84980
22
Terpstra, Trijntje Annes 
 20 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49438
23
Braak, Baukje Hendriks 
 20 jul 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16606
24
Poelstra, Froukje Tjebbes 
 20 jul 1804Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54152
25
van Zalen, Pietje Feikes 
 20 jul 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36706
26
Wiersma, Pieter Pieters 
 20 jul 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65033
27
Dijk, Janke Paulus van 
 20 jul 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14633
28
Stapert, Johannes Rintjes 
 20 jul 1809Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81457
29
Wal, Sjoerd Hendriks van der 
 20 jul 1810Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21751
30
van Dellen, Karst Durks 
 20 jul 1811Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42336
31
Zoodsma, Sytze Pieters 
 20 jul 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I401
32
Hofstra, Folkert Ulbes 
 20 jul 1813Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108936
33
Jubstra, Richtje Meines 
 20 jul 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5641
34
Klaver, Gerben Sikkes 
 20 jul 1814Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66915
35
Douma, Meindert Gerbens 
 20 jul 1815Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57543
36
de Groot, Neeltje Klazes 
 20 jul 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85149
37
de Haan, Simon Johannes 
 20 jul 1816Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41005
38
de Jager, Jantje Pieters 
 20 jul 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66116
39
Schlecht, Maria Anna Sibilla 
 20 jul 1816 I70754
40
Boonstra, Johannes Hettes 
 20 jul 1817Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87879
41
van Dijk, Dirk Freerks 
 20 jul 1817Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76923
42
Hoekstra, Trijntje Sipkes 
 20 jul 1818Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27823
43
Miedema, Gerbrig Alberts 
 20 jul 1818Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57667
44
Grondsma, Minke Willems 
 20 jul 1820IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100235
45
Ypey, Tjaltje Annes 
 20 jul 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13859
46
Boterhoek, Cornelis Reinders 
 20 jul 1821St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4167
47
Langenberg, Willemtje 
 20 jul 1821Andijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108691
48
Raatmink, Diena 
 20 jul 1821Rheeze, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109043
49
Denkema, Jelktje Hendriks 
 20 jul 1826Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16140
50
Klok, Aaltje Simons 
 20 jul 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53184

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 134

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Menkes, Jurjen 
 20 jul 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19769
2
Lourins, Fintie 
 20 jul 1805Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102050
3
Tomas, Trijntje 
 20 jul 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89705
4
Johannes, Hebeltje 
 20 jul 1812Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72888
5
Klinkhamer, Pieter Olcherts 
 20 jul 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78345
6
Nijland, Koert Pieters 
 20 jul 1812 I2908
7
Kamminga, Johannes Kornelis 
 20 jul 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9399
8
Smid, Menne Cornelis 
 20 jul 1815Den Andel, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69595
9
Pieters, Hebeltie 
 20 jul 1816Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93786
10
Dijkstra, Jelle Tetmans 
 20 jul 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82137
11
Jans, Klaaske 
 20 jul 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77028
12
Jongsma, Symen Sytzes 
 20 jul 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I295
13
Ploeg, Former Jurjens van der 
 20 jul 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12401
14
Postma, Beerent AEdes (aka Pasma) 
 20 jul 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6076
15
Bosch, Gerrit Lieuwes 
 20 jul 1822Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6705
16
Fonk, Lieuwe Synes 
 20 jul 1822Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39390
17
Jans, Martjen 
 20 jul 1823Wateren, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36255
18
Buwalda, Gerrit Ulbes 
 20 jul 1825Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76059
19
de Jong, Oept Renzes 
 20 jul 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80776
20
Stapert, Sybe Douwes 
 20 jul 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26669
21
van Dijk, Ype Joukes 
 20 jul 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83316
22
van Dijk, Pier Ypes 
 20 jul 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22722
23
Klein, Beitske Jacobs de 
 20 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7720
24
Ruiter, Roelofjen Jans 
 20 jul 1831 I70020
25
Ram, Pieter Hendriks 
 20 jul 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28740
26
Alkema, Duttje Ymes 
 20 jul 1835Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69696
27
Braaksma, Jan Wybes 
 20 jul 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24984
28
Brug, Klaas Hilles van der 
 20 jul 1835Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49766
29
Pietersma, Ruurd Pieters 
 20 jul 1835Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4553
30
Cornelis, Johanna 
 20 jul 1836St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97276
31
Smits, Ulbe Dirks 
 20 jul 1838Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9389
32
Dijkema, Bregtje Klazes 
 20 jul 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88230
33
Visser, Jitske Thomas 
 20 jul 1839Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50777
34
Hamstra, Wentje Binnes 
 20 jul 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15170
35
Hoekstra, Jentje Jacobs 
 20 jul 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106158
36
Hoekstra, Stillborn Jacobs 
 20 jul 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106159
37
Loonstra, Karst Fokkes 
 20 jul 1840 I58859
38
Tempel, Hein Aukes 
 20 jul 1841St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15225
39
Dirks, Trijntje 
 20 jul 1842Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76073
40
Faber, Jan Wytzes 
 20 jul 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76211
41
de Jong, Eelke Jelles 
 20 jul 1845Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62403
42
de Kuur, Janke Annes 
 20 jul 1845 I40152
43
Wierda, Hinke Jacobs 
 20 jul 1845Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29192
44
Sakema, Jitze Jelles 
 20 jul 1846Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84388
45
Anjema, Gerben Jans 
 20 jul 1847Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21552
46
Dijkstra, Jan Hessels 
 20 jul 1849Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69138
47
Smith, Sybren Cornelis 
 20 jul 1849Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7091
48
Reitsma, Sjoukje Annes 
 20 jul 1850 I11570
49
Damstra, Meindert Jans 
 20 jul 1851 I32069
50
de Jong, Jeltje Pieters 
 20 jul 1852Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28069

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Berg, Trissyn van den 
Giels, Jeltje 
 20 jul 1749Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100340
I100341
2
Jans, Fokke 
Lieuwes, Marike 
 20 jul 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64831
I64832
3
Dirks, Cornelis 
Walings, Dieuwke 
 20 jul 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79570
I79571
4
Pot, Pieter Klazes 
Meer, Antje Jitzes van der 
 20 jul 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15028
I15029
5
Terpstra, Bokke Gerrits 
Lijckles, Tjitske 
 20 jul 1767Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18160
I86932
6
Vleur, Daniel Jansen de la 
Huisinga, Binke Sickes 
 20 jul 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96995
I96996
7
Booitsma, Taeke Johannes 
Jacobs, Trijntje 
 20 jul 1777Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92520
I92521
8
Doyes, Jacob 
Heslinga, Foekjen 
 20 jul 1777Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103182
I103173
9
Kool, Rients Lubbes 
Ypei, Stijntje Dirks 
 20 jul 1777Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102438
I102439
10
Brolsma, Jan Gerrits 
Rinses, Catarina 
 20 jul 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74508
I74509
11
de Romar, Dionisius 
Alta, Geertruid 
 20 jul 1783Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60266
I81831
12
Jellema, Wieger Jelles 
Tyssens, Janke 
 20 jul 1783Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36727
I36728
13
Reinders, Jochum 
Jans, Jantjen 
 20 jul 1783Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70347
I70348
14
Huysinga, Sjoerd Sieverts 
Liebes, Bontje 
 20 jul 1788Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91346
I91345
15
Kiestra, Olphert Ebbings 
Broos, Anna Hermanus 
 20 jul 1788Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47216
I47217
16
Marinus, Fokke Jonas 
Hanses, Ypkje 
 20 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82610
I82611
17
Zevenhuizen, Hendrik Pieters 
Pieters, Saapke 
 20 jul 1789Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92777
I105612
18
Hoekstra, Tjeerd Pieters 
Andries, Aukje 
 20 jul 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35736
I35737
19
Holwerda, Douwe Klases 
Jacobs, Froukje 
 20 jul 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10508
I10507
20
Terpstra, Klaas Willems 
Wybes, Sytske 
 20 jul 1800Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48403
I48404
21
Wijngaarden, Gerrit Johannes 
Hoitinga, Trijntje Franses 
 20 jul 1800Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103828
I103829
22
Miedema, Teye Tjallings 
Postma, Rienkje Rienks 
 20 jul 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10992
I10994
23
de Jong, Reinder Tjeerds 
Hogerhuis, Trijntje Wybrens 
 20 jul 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58843
I58844
24
Kamstra, Jan Doedes 
Boersma, Luutske Douwes 
 20 jul 1817Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97057
I97058
25
Meer, Willem Feikes van der 
Hesselius, Taekje Tjitzes 
 20 jul 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93872
I93873
26
Groot, Timen Jans de 
Meester, Geesje Harmens 
 20 jul 1823Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20062
I19150
27
Vellinga, Valentijn Tjepkes 
Feenstra, Iebeltje Sierks 
 20 jul 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44684
I44686
28
Kloostra, Jan Ymens 
Koning, Lijsbert Pieters 
 20 jul 1825Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79747
I76951
29
Wagenaar, Jacob Sjoerds 
Paulusma, Sjoukje Sakes 
 20 jul 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67798
I67797
30
Veen, Klaas Edzes van der 
Boersma, Tettje Jans 
 20 jul 1828Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47789
I47788
31
Brouwer, Andries Oedzes 
Hesling, Blijke Johannes 
 20 jul 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57183
I57184
32
Holwerda, Abe Jippes 
Regnerus, Doetje Jacobs 
 20 jul 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13734
I7064
33
Goudriaan, Cornelis 
Hogendoorn, Klaasje 
 20 jul 1833Bodegraven, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71312
I71313
34
Westerhuis, Pier Huberts 
Feenstra, Wiepkjen Wybes 
 20 jul 1833Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2684
I53423
35
Bosje, Gerben Hendriks 
Andringa, Hendrikje Willems 
 20 jul 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61531
I61537
36
Hollander, Sipke Jacobs 
Boonstra, Antje Zweitses 
 20 jul 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24362
I24363
37
Schaaf, Jan Heerkes van der 
Boer, Froukje Tjeerds de 
 20 jul 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5420
I5923
38
Vaarsma, Klaas Sybes 
Palma, Wintje Jans 
 20 jul 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11463
I15291
39
de Vries, Jacob Popes 
Aagtjes, Sybrigje Pieters 
 20 jul 1841Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35202
I35203
40
Bogtstra, Petrus Heilarius Peerdemans 
Broersma, Baukje Abrahams 
 20 jul 1842Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64463
I10406
41
Folkertsma, Johannes Eeltjes 
Jong, Wapke Sjoerds de 
 20 jul 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6594
I15855
42
Zondervan, Ype Tabes 
Visser, Dieuwke Alberts 
 20 jul 1849Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30929
I17724
43
Wieringa, Cornelis Klazes 
Knijf, Aaltje Joekes 
 20 jul 1850Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49014
I75498
44
Wagen, AEbele Dirks van der 
Boekholt, Akke Dirks 
 20 jul 1860Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16546
I28564
45
Taekema, Pieter Wybes 
Veltman, Geertje Meertens 
 20 jul 1862Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97355
I97356
46
Zuiderbaan, Simon Johannes 
Euverman, Grietje Jans 
 20 jul 1864Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63394
I63398
47
Feenstra, Anne Minnes 
Hempenius, Hendrikje Sikkes 
 20 jul 1871Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94438
I54111
48
Posthumus, Douwe Jans 
Roo, Tjitske AElzes de 
 20 jul 1882Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103573
I21418
49
Verhulst, Anthonij 
de Vendel, Maria Kevin van 
 20 jul 1883Zeeland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108735
I108737
50
Veen, Sytze Rykeles van der 
Hoekstra, Aaltje Pieters 
 20 jul 1889Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106949
I106953

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Aukes, Pier 
 20 jul 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93107
2
Bonga, Jacob Pijters 
 20 jul 1710Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73393
3
Clases, Jetske 
 20 jul 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73425
4
Graatsma, Sjoert Martinus 
 20 jul 1721Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106297
5
Bodes, Jan 
 20 jul 1727Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68999
6
Hilbrands, Bauke 
 20 jul 1732Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1830
7
Marcus, Haye 
 20 jul 1732Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89757
8
Kiestra, Ebbing Olpherts 
 20 jul 1733Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47220
9
Brouwer, Petrus Jacobus 
 20 jul 1736Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75618
10
Bangma, Eelke Okkes 
 20 jul 1738Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71472
11
Kryns, Antje 
 20 jul 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50122
12
Jans, Geert 
 20 jul 1749Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96276
13
Algera, Gerke Gerbens 
 20 jul 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10762
14
Ploeg, Dieuwke Thomas van der 
 20 jul 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10888
15
Sickes, Aukje 
 20 jul 1755Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I689
16
Sikkes, Jacob 
 20 jul 1755Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64981
17
Tylles, Antje Gerrits 
 20 jul 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11911
18
Meinderts, Freerk 
 20 jul 1756Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32024
19
Annes, Maayke 
 20 jul 1760Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14175
20
de Vries, Albertje Meints 
 20 jul 1760Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27991
21
Ploeg, Lijsbert Jurjens van der 
 20 jul 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12402
22
Nicolai, Rinske Watzes 
 20 jul 1765Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6378
23
Atzes, Dirkje 
 20 jul 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33612
24
Turkstra, Rients Annes 
 20 jul 1766Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7154
25
Kingma, Aaltje Epkes 
 20 jul 1767Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54370
26
Reitsma, Abraham Andries 
 20 jul 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66792
27
Berg, Jan Harmens 
 20 jul 1777Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83266
28
Dijkstra, Haaye Gerryts 
 20 jul 1777Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92242
29
Katsma, Jan Klazes 
 20 jul 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14975
30
Beima, Geiske Klazes 
 20 jul 1783Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98438
31
Jans, Hendrik 
 20 jul 1783Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2079
32
Mey, Foppe Jans van der 
 20 jul 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13127
33
Noordenbos, Trijntje Annes 
 20 jul 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47872
34
Swart, Tytje Lieuwes 
 20 jul 1783Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7314
35
Willems, Jitske 
 20 jul 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15235
36
de Lang, Grietje Jans 
 20 jul 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69101
37
Heeringa, Barteltje Dirks 
 20 jul 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9608
38
Ittema, Julius Dominicus 
 20 jul 1788Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83816
39
Krottje, Froukje Gerrits 
 20 jul 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39940
40
Talsma, Klaas Johannes 
 20 jul 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14839
41
Dobbinga, Reink Meinderts 
 20 jul 1794Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54851
42
Gros, Ynskje Jans 
 20 jul 1794Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13527
43
Hiddes, Klaas 
 20 jul 1794Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50322
44
Jellema, Johannes Wiegers 
 20 jul 1794Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36725
45
Laurman, Jacob Bodes 
 20 jul 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45693
46
Wal, Aaltje Dirks van der 
 20 jul 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1419
47
de Boer, Pieter Klaases 
 20 jul 1800Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63510
48
Gerks, Jeltje 
 20 jul 1800Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94722
49
Kloosterman, Ype Hendriks 
 20 jul 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106739
50
Reinders, Jacob 
 20 jul 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44520

1 2 Volgende»