Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Harkes, Dieuke 
 25 nov 1738Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68188
2
Alberts, Harmke 
 25 nov 1756Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71853
3
Bokma, Albert Bokkes 
 25 nov 1768Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56215
4
Ganzevoort, Merkjen Wesselius 
 25 nov 1773Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68826
5
Geerts, Lutske 
 25 nov 1773Triemen/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96458
6
Geerts, Vroukjen 
 25 nov 1773Triemen/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96451
7
Hoornsma, Baukje Ritskes 
 25 nov 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52723
8
Paulus, Doede 
 25 nov 1773Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78215
9
Wassenaar, Gerben Pyters 
 25 nov 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79389
10
Huitema, Karst Taekes 
 25 nov 1776Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94929
11
Woudstra, Biense Martens 
 25 nov 1778Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70954
12
Haanstra, Trijntje Jans 
 25 nov 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30288
13
Tuinen, Jiskje Freerks van 
 25 nov 1783Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13537
14
Harmens, Haje 
 25 nov 1784Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50696
15
Loyinga, Rinske Frederiks 
 25 nov 1784Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69376
16
Pompstra, Lutske Alberts 
 25 nov 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67716
17
Bijker, Trijntje Hendriks 
 25 nov 1787Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49102
18
Bou(w)ma, Hendrik Klases 
 25 nov 1789Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104800
19
Symens, Wierd 
 25 nov 1789Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98915
20
Boonstra, Wybe Rommerts 
 25 nov 1791Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84062
21
de Haan, Zijke Ates 
 25 nov 1792Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39104
22
Hoekema, Wybren Poulis 
 25 nov 1792Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5085
23
Jong, Hans Jacobs de 
 25 nov 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10934
24
Tenckinck, Gesina Catharina 
 25 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57822
25
Westerhuis, Eva Everts 
 25 nov 1794Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62994
26
Boyenga, Boyen Johannes 
 25 nov 1797Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82550
27
de Klein, Gijsbert Johannes 
 25 nov 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30361
28
Feenstra, Hendrik Lieuwes 
 25 nov 1798Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76527
29
Jeltema, Trijntje Menzes 
 25 nov 1798Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42200
30
Terpstra, Trijntje Durks 
 25 nov 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10040
31
Dijk, Sije Meinderts van 
 25 nov 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1834
32
Rosendal, Akke Klazes 
 25 nov 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77849
33
Unema, Hessel Idzes 
 25 nov 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9523
34
Veenstra, Binne Symens 
 25 nov 1800Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97257
35
Kuik, Trijntje Baukes 
 25 nov 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61861
36
Wiersma, Gerlof Martinus 
 25 nov 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11233
37
Dijkstra, Grietje Foppes 
 25 nov 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81325
38
Pieters, Metje 
 25 nov 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46527
39
Hilarides, Taekje Martens 
 25 nov 1806Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13735
40
Oosterga, Bauke Jelles 
 25 nov 1807Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10009
41
Wiersma, Grietje Martinus 
 25 nov 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11235
42
Bouma, Jan Jacobs 
 25 nov 1809Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20983
43
Bos, Geeske Jans 
 25 nov 1810Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95724
44
Hoekstra, Ytje Arjens 
 25 nov 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6649
45
Feenstra, Anne Minnes 
 25 nov 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94438
46
Ferf, Gerrit Jans van der 
 25 nov 1811Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34441
47
Hoekstra, Jan Jans 
 25 nov 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21313
48
Jong, Eke Sjoerds de 
 25 nov 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11322
49
Rolsma, Aaltje Gabes 
 25 nov 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5411
50
Bakker, Hidde Pieters 
 25 nov 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I312

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 148

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Keimpes, Pieter 
 25 nov 1784Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92920
2
Wytses, Pytter 
 25 nov 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40730
3
Ales, Gerben 
 25 nov 1808Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40277
4
Alberts, Tjitske 
 25 nov 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47527
5
Douwes, Johannes 
 25 nov 1811Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65286
6
Wobbema, Freerkje Jacobs 
 25 nov 1813 I67926
7
Halbertsma, Aise Sipkes 
 25 nov 1814Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93432
8
Koudenburg, Freerk Botes 
 25 nov 1814Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106249
9
Jans, Hiltje 
 25 nov 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19203
10
Jurjens, Janke 
 25 nov 1816Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50278
11
Wuring, Jan Arends 
 25 nov 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50535
12
Jans, Aagke 
 25 nov 1819 I22473
13
Woude, Saakje Gerrits van der 
 25 nov 1821Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6292
14
Larooi, Hette Jentjes 
 25 nov 1822Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70308
15
Tjitzes, Grietje 
 25 nov 1823 I58656
16
Kamstra, Bauke Folkerts 
 25 nov 1824Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42419
17
van Pommeren, Rinske Jurjens 
 25 nov 1824Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80635
18
Zijlstra, Jacob Klazes 
 25 nov 1826Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15248
19
Borger, Arjen Jacobs 
 25 nov 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26856
20
Bruinsma, Trijntje Hendriks 
 25 nov 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47006
21
Dijkstra, Sipke Rinzes 
 25 nov 1828Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57937
22
Verbeek, Trijntje Ottes 
 25 nov 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I918
23
Visser, Gerben Wiegers 
 25 nov 1829 I68886
24
Hoekstra, Grietje Johannes 
 25 nov 1830 I23852
25
Tjerks, Gertje 
 25 nov 1831Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90857
26
Dijkstra, Ids Outgers 
 25 nov 1833Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88939
27
Peereboom, Foekjen Kornelis 
 25 nov 1834 I69816
28
Calsbeek, Johannes Jelles 
 25 nov 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73501
29
van Calsbeek, Johannes Jelles 
 25 nov 1836 I52937
30
Boersma, Gerben Johannes 
 25 nov 1842Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50956
31
Post, Rinse Jans 
 25 nov 1844Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107434
32
Loyenga, Johannes Feikes 
 25 nov 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49422
33
Lune, Wieger Pieters van der 
 25 nov 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6983
34
Glas, Geertje Jans 
 25 nov 1847Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105217
35
Steensma, Pieter Sipkes 
 25 nov 1847Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4681
36
van Gooswilligen, Catharina (Kaatje) 
 25 nov 1847Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107862
37
Vries, Wybe Willems de 
 25 nov 1847Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10206
38
Bijlsma, Aafke Jacobs 
 25 nov 1848 I66136
39
van Keimpema, Trijntje Harmens 
 25 nov 1848Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64155
40
Westra, Anne Wybes 
 25 nov 1849 I50646
41
Rijpstra, Janke Gerrits 
 25 nov 1851Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35901
42
Hoitema, Hiltje Jans 
 25 nov 1852Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71294
43
Klein, Christoffel Fokkes 
 25 nov 1852Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66688
44
Slager, Antje Meinderts 
 25 nov 1852Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1319
45
Fopma, Antje Rutgers 
 25 nov 1854St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33606
46
Jongsma, Sjoerd Jans 
 25 nov 1854Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23978
47
Prins, Aagtsje Piers 
 25 nov 1854Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97505
48
Boersma, Betske Jelles 
 25 nov 1855Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59675
49
Hooghiemstra, Fetje Douwes 
 25 nov 1855Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65027
50
Westra, Antje Minnes 
 25 nov 1855 I48823

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Siouckes, Tijmen 
Jochems, Antie 
 25 nov 1714Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103701
I103702
2
Aarts, Gerryt 
Wymers, Grytje 
 25 nov 1726Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70897
I70898
3
Hendriks, Jan 
Ferdinants, Grietie 
 25 nov 1731Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74212
I74213
4
Jans, Melchert 
Ritsches, Leentje 
 25 nov 1731Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81696
I81698
5
Roelofs, Pieter 
Tjetzes, Tjetske 
 25 nov 1736Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95624
I95625
6
Gosses, Teunis 
Martens, Trijntje 
 25 nov 1737Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86205
I86206
7
Jetses, Sybe 
Worps, Grytje 
 25 nov 1742St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89211
I89212
8
de Beer, Poppe Geerts 
Zybrands, Dieuke 
 25 nov 1753Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94050
I94052
9
Dijkstra, Pyter Hendriks 
Dirks, Hiltje 
 25 nov 1753Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49517
I49518
10
Pieters, Reinder 
Jans, Aafke 
 25 nov 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2846
I2847
11
Frankes, Leffert 
Geerts, Aukjen 
 25 nov 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72367
I72368
12
Jans, Gerrit 
Wijbes, Froukjen 
 25 nov 1759Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108625
I108624
13
Panhuis, Hendrik 
Brugman, Nienke 
 25 nov 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84042
I84043
14
Rienks, Harmen 
Reenstra, Baukjen Idzes 
 25 nov 1759IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71299
I71300
15
Johannes, Claes 
Jans, Grietje 
 25 nov 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104345
I104346
16
Bruinsma, Bruin Gerbens 
Wartena, Gepke Wybrens 
 25 nov 1770Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68973
I68974
17
de Graaf, Tjeerd Lieuwes 
Veen, Hyke Jetses van der 
 25 nov 1770Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64014
I64015
18
Graatsma, Marten Sjoerds 
Joukes, Grytje 
 25 nov 1770Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106282
I106299
19
Wassenaar, Lolke Alberts 
Dammes, Nieske 
 25 nov 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43898
I43899
20
Schuiring, Focco Simons 
Broekhuizen, Adriaantje 
 25 nov 1773City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90867
I90868
21
Brug, Cornelis Jelles van den 
Sannes, Akke Wybes 
 25 nov 1781Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81976
I81977
22
Douma, Pieter Watzes 
Wiersma, Nynke Lieuwes 
 25 nov 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23517
I23511
23
Gerbens, Andries 
Franses, Trijntje 
 25 nov 1781Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77005
I77006
24
de Haas, Jacob Cornelis 
Doedes, Aafke 
 25 nov 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47724
I47725
25
Reitsma, Libbe Harmens 
van Loenen, Jitske Folkerts 
 25 nov 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85482
I85483
26
Tuinstra, Oege Tjerks 
Jacobs, Aukjen 
 25 nov 1787Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86800
I86801
27
Veenstra, Teunis Dirks 
Ritskes, Riemkje 
 25 nov 1787Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59752
I59753
28
Gerbens, Bartel 
Ulbes, Maartje 
 25 nov 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50299
I95485
29
Klases, Teunis 
Pieters, Neeltje 
 25 nov 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79309
I79310
30
Oenes, Durk 
Hendriks, Jeltje 
 25 nov 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93938
I46348
31
Pieters, Jan 
Gerrits, Jitske 
 25 nov 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6413
I6414
32
Siertsema, Jakob Geerts 
Hemmes, Anna 
 25 nov 1792Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64733
I64734
33
Stap, Pieter Bartels 
Miedema, Jantje Bouwes 
 25 nov 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50297
I14660
34
van Dijk, Douwe Tjeerds 
Meints, Tettje 
 25 nov 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65829
I65830
35
Knol, Harmen Jacobs 
Keetlapper, Annigjen Jans 
 25 nov 1798Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67330
I67331
36
Poelstra, Pieter Douwes 
Budstra, Ynskje Aukes 
 25 nov 1798Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102130
I81126
37
Schiphof, Pieter Klazes 
Aukes, Grietie 
 25 nov 1798Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70833
I70834
38
Stambergen, Willem Jans 
Kok, Wypkje Dirks 
 25 nov 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37756
I37757
39
Veen, Tabe Geerts van der 
Witteveen, Antje Wybrens 
 25 nov 1798Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60759
I60760
40
Vries, Sijmon Bouwens de 
Hoot, Foekje Lieuwes 
 25 nov 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10046
I10043
41
Bosma, Anne Pieters 
de Vries, Jantje Wouters 
 25 nov 1810Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75586
I75587
42
Dublinga, Livius Gerardus 
Kiviet, Meincina (Meintje) Klazes 
 25 nov 1810Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55074
I55075
43
Loonstra, Jacob Martens 
Jelles, Trijntje 
 25 nov 1810Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98371
I98372
44
Maessen, Jacobus 
Sytzes, Jeltie 
 25 nov 1810Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111134
I111135
45
van Emmerik, Frans 
Pauw, Adriana (aka Pou) 
 25 nov 1812City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110965
I110966
46
Vennema, Jitze Geerts 
Straatsma, Mintje Wytses 
 25 nov 1814Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15257
I15258
47
Keuning, Sieberen Sietzes 
Rietmeyer, Catharina Harmens 
 25 nov 1815Mairie Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62442
I62443
48
Steigstra, Brugt Sjoerds 
Sysling, Hi(l)tje Harmens 
 25 nov 1815Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33863
I104886
49
Felkers, Frederik Johannes 
Hibma, Geertje Klazes 
 25 nov 1817Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70239
I70240
50
Roorda, Jisk Sjoerds 
Werf, Jetske Joutes van der 
 25 nov 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40270
I31560

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 93

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Outgers, Antje 
 25 nov 1688Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93366
2
Lioebbes, Tryntje 
 25 nov 1694Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46413
3
Hopkes, Ytie 
 25 nov 1703Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46672
4
Oeges, Grietje 
 25 nov 1708Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92938
5
Attes, Feijke 
 25 nov 1725Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45836
6
Gelts, Gelt 
 25 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43465
7
Hollander, Hendrik Sikkes 
 25 nov 1725Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46459
8
Jacobs, Jochum 
 25 nov 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86591
9
Sybolts, Gertje 
 25 nov 1731Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49363
10
Gabes, Hinke 
 25 nov 1736Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44654
11
Wierdsma, Ynske Tietes 
 25 nov 1738Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87169
12
Gerbens, Tjepke 
 25 nov 1742Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1660
13
Mients, Durkje 
 25 nov 1742Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43786
14
Reinders, Keimpe 
 25 nov 1742Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77319
15
Feenstra, Halbe Baukes 
 25 nov 1745Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74442
16
Jurriens, Jan 
 25 nov 1746Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48592
17
Trip, Egidius Daniel 
 25 nov 1751Breda, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106220
18
Joha, Catharina 
 25 nov 1753Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87911
19
van Marren, Pieter Lieuwes 
 25 nov 1753Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26945
20
Visser, Trijntje Dirks 
 25 nov 1753Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46560
21
Rienstra, Johannes Jochems 
 25 nov 1759Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81814
22
Miedema, Klaas Annes 
 25 nov 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6271
23
Sprietsma, Trijntje Gerlofs 
 25 nov 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56960
24
Adema, Gjalt Ates 
 25 nov 1764Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37213
25
Berends, Trijntje 
 25 nov 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69626
26
Berg, Trijntje Meinderts 
 25 nov 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3485
27
Fokkens, Trijntje Sierks 
 25 nov 1764Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72508
28
Fransen, Tjaltie 
 25 nov 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6872
29
Iest, Joukje Douwes 
 25 nov 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52955
30
Klaases, Uitze 
 25 nov 1764Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66607
31
Pyters, Douwe 
 25 nov 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98661
32
Ringnalda, Bouwe Boetiuszn 
 25 nov 1764Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102523
33
Terpstra, Piebe Eelkes 
 25 nov 1764Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6178
34
Timmermans, Maaike Jacobs 
 25 nov 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2072
35
Woudwijk, Oebele Jeens 
 25 nov 1767Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34179
36
Aagtjes, Leentje Jans 
 25 nov 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9662
37
Hamph, Johannes Fredriks 
 25 nov 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97625
38
Klaazes, Maaike 
 25 nov 1770Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7225
39
de Wrede, Teye Douwes 
 25 nov 1773Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73846
40
Ferwerda, Pieter Klases 
 25 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18759
41
Hijma, Janke Willems 
 25 nov 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5094
42
Minnema, Martje Romkes 
 25 nov 1781Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72976
43
Terwal, Trijntje Pieters 
 25 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1578
44
Goitsens, Goitsen 
 25 nov 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1653
45
Hoekstra, Berber Johannes 
 25 nov 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9491
46
Pieters, Antje 
 25 nov 1787Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75451
47
Posthuma, Janna Jans 
 25 nov 1787Zuurdijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9445
48
Sytsma, Menne Kornelis 
 25 nov 1787Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7283
49
Tamminga, Sipke Hettes 
 25 nov 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19239
50
Tamminga, Yede Jacobs 
 25 nov 1787Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71002

1 2 Volgende»