Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hiemstra, Bauke Arjens 
 25 okt 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42037
2
Arjens, Lijsbet 
 25 okt 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42587
3
Woudbeek, Elsje 
 25 okt 1740Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48123
4
Johannes, Dieuke 
 25 okt 1743 I6574
5
Jilles, Antje 
 25 okt 1765Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75094
6
Gelder, Hiltje Daams 
 25 okt 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19080
7
Wijbes, Tjiemkje 
 25 okt 1769Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59824
8
Aagtjes, Leentje Jans 
 25 okt 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9662
9
Roosma, Hendrik Reins 
 25 okt 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57738
10
Kingma, Trijntje Jacobs 
 25 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15487
11
Beimers, Paulus Gerrits 
 25 okt 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39176
12
Dijkstra, Maartje Jans 
 25 okt 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77393
13
Nieuwsma, Pieter Rinses 
 25 okt 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5875
14
Wiersma, Aagtjen (Akke) Tjerks 
 25 okt 1789Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14959
15
Bakker, Sybren Louws 
 25 okt 1790Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66231
16
Rondan, Jelle Sipkes 
 25 okt 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33925
17
Roo, Klaas AElses de 
 25 okt 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5413
18
Doedenga, Pieter Doedes 
 25 okt 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2911
19
Stender, Jan Pieters 
 25 okt 1794Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74342
20
Wal, Folkje Jurjens van der 
 25 okt 1794Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11674
21
Zondervan, Vogeltje (Fokeltje) Hilbrands 
 25 okt 1794Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42251
22
de Vries, Antje Gerbens 
 25 okt 1798Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83675
23
de Wendt, Antje Gerrits 
 25 okt 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27857
24
Wilman, Anders 
 25 okt 1798Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104078
25
Hollander, Aagtje (Akke) Jacobs 
 25 okt 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11643
26
Geldmaker, Catharina Maria 
 25 okt 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108343
27
Visbeek, Wybe Klases 
 25 okt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4780
28
Halbersma, Klaas Symens 
 25 okt 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12013
29
Talsma, Trijntje Eelkes 
 25 okt 1804Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101022
30
Andringa, Trijntje Willems 
 25 okt 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63681
31
Douwes, Hendrik 
 25 okt 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42488
32
Jansma, Neeltje Klazes 
 25 okt 1805Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99188
33
Rientses, Bieuke 
 25 okt 1807Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49634
34
Mulder, Johannes 
 25 okt 1809Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108317
35
Posthuma, Arjen Pieters 
 25 okt 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36874
36
Ram, Johannes Klazes 
 25 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18816
37
van Dijk, Maaike Jochums 
 25 okt 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26204
38
Dijk, Tytje Paulus van 
 25 okt 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11019
39
Dijkstra, Baukje Douwes 
 25 okt 1813 I21710
40
Dijkstra, Hendrikje Douwes 
 25 okt 1813 I21709
41
Dijkstra, Tietje Douwes 
 25 okt 1813 I21711
42
Ferwerda, Anna Paulina Willems 
 25 okt 1816Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103295
43
Knijf, Aaltje Joekes 
 25 okt 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75498
44
de Vries, Pieter Jans 
 25 okt 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57371
45
Ploeg, Maaike Tjallings van der 
 25 okt 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88356
46
Hogerhuis, Hein Sydses 
 25 okt 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45019
47
Kuipers, Jacob Pieters 
 25 okt 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35302
48
Leeuw, Anne de 
 25 okt 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4181
49
Boersma, Lieuwkje Lykles 
 25 okt 1822Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107655
50
Damsma, Aafke Geerts 
 25 okt 1822Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38277

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pyters, Jiesseltje 
 25 okt 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72175
2
Brolsma, Jan Gerrits 
 25 okt 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11170
3
Andersma, Andries Pieters 
 25 okt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9533
4
Ritskes, Riemkje 
 25 okt 1807Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59753
5
Sipkes, Marten 
 25 okt 1807Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101146
6
Harmens, Sipke 
 25 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46000
7
Geertsma, Sytse Jans 
 25 okt 1813 I66708
8
Kok, Jurjen Symons 
 25 okt 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50845
9
Willems, Jeltje 
 25 okt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7747
10
Johannes, Saapke 
 25 okt 1816Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51372
11
Kamminga, Bokke Pieters 
 25 okt 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5215
12
Eeltjes, Meinou 
 25 okt 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46653
13
Huitema, Wiebe Piers 
 25 okt 1820 I65516
14
Kingma, Jan Gosses 
 25 okt 1821Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27253
15
Dijkstra, Sjoerd Baukes 
 25 okt 1823Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40072
16
Groenje, Eelze Feikes 
 25 okt 1824 I13510
17
Hendriks, Broer 
 25 okt 1824Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47429
18
Hofman, Eelke Taekes 
 25 okt 1824Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105174
19
Osinga, Klaas Klases 
 25 okt 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74299
20
Wybes, Sytske 
 25 okt 1824Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78952
21
Baltjes, Haie Pijtters 
 25 okt 1825Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73984
22
Straatsma, Anne Klaases 
 25 okt 1825Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72192
23
Mey, Pietje Jans van der 
 25 okt 1826 I45096
24
Rudmers, Jitske 
 25 okt 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63339
25
Terwisscha, Warner Klazen 
 25 okt 1827 I63190
26
Zierks, Teuntje 
 25 okt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85835
27
Hendriks, Swopkje 
 25 okt 1828Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48440
28
Jongbloed, Gerrit Ates 
 25 okt 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20317
29
Tamminga, Marten Ytzens 
 25 okt 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7619
30
Timmermans, Jieldert Sakes 
 25 okt 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17124
31
Boonstra, Hotze Alles 
 25 okt 1830 I6059
32
de Vries, Jasper Annes 
 25 okt 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79028
33
Haakma, Gertje Johannes 
 25 okt 1831De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95619
34
Bouma, Kornelis Scheltes 
 25 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17232
35
Hoekstra, Sytske Sybrens 
 25 okt 1833Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97798
36
Kooistra, Tjitze Wopkes 
 25 okt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12483
37
Visser, Kornelis Gaauwes 
 25 okt 1834Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63046
38
Beistra, Antje Ritskes 
 25 okt 1835Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84243
39
Hooghiemstra, Douwe Oenes 
 25 okt 1835Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73979
40
Abes, Antje 
 25 okt 1837Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69350
41
Teitsma, Andries Fransen 
 25 okt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9000
42
Woudringa, Ytje Harrits 
 25 okt 1839 I61474
43
Visbeek, Aaltje Tjeerds 
 25 okt 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22484
44
Boersma, Albert Jans 
 25 okt 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98326
45
Smidtje, Tjitske Minnes 
 25 okt 1842Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39387
46
Deinema, Jan Tjerks 
 25 okt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36108
47
Plaat, Adam Alberts van der 
 25 okt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25676
48
Tjessinga, Jelle Cornelis 
 25 okt 1844Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58940
49
Dijkstra, Elias Meinderts 
 25 okt 1845Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68174
50
Woude, Lijsbert Ydes van der 
 25 okt 1846Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63457

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Haringhs, Wopke 
Martens, Aatje 
 25 okt 1705Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90792
I90793
2
Bonnes, Rypke 
Romkes, Hylk 
 25 okt 1711Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68856
I68857
3
Wytses, Rienk 
Fookes, Jetske 
 25 okt 1716Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3318
I3320
4
Aukes, Wiebe 
Tjallinghs, Aaltje 
 25 okt 1722Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103447
I103448
5
Jans, Freerk 
Jalkes, Grietje 
 25 okt 1722Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87417
I87418
6
Jellema, Pieter Wybes 
Heringa, Grietje Johannes 
 25 okt 1739Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72828
I72830
7
Ulbes, Gerryt 
Pyters, Wikjen 
 25 okt 1739Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76063
I76064
8
Cornelis, Wijnand 
Gerryts, Hylkje 
 25 okt 1744Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85399
I85400
9
Postumus, Gerke Jacobs 
Douwes, Rinske 
 25 okt 1744Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81567
I81568
10
Sybes, Beernt 
Beernts, Aeltie 
 25 okt 1750Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111091
I111092
11
Heemel, Jan 
Postma, Johanna 
 25 okt 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106862
I106863
12
Geerts, Durk 
Jans, Trijntje 
 25 okt 1767Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92208
I92209
13
Bakker, Gerrit Jentjes 
Iemes, Jetske 
 25 okt 1772Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92403
I92405
14
Hoogstra, Rinze Ekes 
Bleker, Sjuwke Wybes 
 25 okt 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47240
I47241
15
Jans, Oege 
Dirks, Jannigje 
 25 okt 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21700
I21701
16
Jochems, Klaas 
Jans, Aaltje 
 25 okt 1772Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69803
I69802
17
Dijkstra, Hessel Gerbens 
Harmens, Antje 
 25 okt 1778Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30773
I30774
18
Ambrosius, Philippus 
Grosjean, Anna Maria 
 25 okt 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61179
I61180
19
Geerts, Hendrik 
Meer, Antje Jitzes van der 
 25 okt 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80525
I15029
20
Schors, Jan Durks van der 
Jilles, Antje 
 25 okt 1789Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75093
I75094
21
Spoelstra, Oege Johannes 
Jaspers, Antje 
 25 okt 1789Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72449
I72450
22
Kik, Jacob 
Okkerse, Pieternella 
 25 okt 1791Bruinisse, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107957
I107958
23
Egly, Hendrik Hendriks 
Gerrits, Trijntje 
 25 okt 1795Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10176
I10177
24
Freerks, Freerk 
Dormans, Dorothea Kaspers 
 25 okt 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93545
I93544
25
Gerrits, Jan 
Annes, Gertje 
 25 okt 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1780
I2700
26
Hoekstra, Kornelis Hendriks 
Bakker, Trijntje Wiltjes 
 25 okt 1801Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73285
I73284
27
Wierstra, Jan Gerbens 
Gerrits, Joukje 
 25 okt 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5619
I1847
28
Boersma, Tijs Taekes 
Rinsma, Detje Folkerts 
 25 okt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6448
I6933
29
Bouma, Ale Wikkes 
Polet, Trijntje Isaaks 
 25 okt 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I961
I3893
30
Braaksma, Jacob Jacobs 
Hoogstra, Saapke Roelofs 
 25 okt 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47270
I47256
31
Duinen, Freerk Abes van 
Havinga, Grietje Jans 
 25 okt 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1532
I66999
32
Kool, Beerend Jacobs 
Werff, Sibbeltje Jacobs van der 
 25 okt 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54082
I54083
33
Linden, Homme Doekes van der 
Dolstra, Antje Oenes 
 25 okt 1813Mairie Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83949
I83957
34
Smids, Klaas Harmens 
Sonnema, Renske Feddes 
 25 okt 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7666
I7667
35
Hilwerda, Cornelis Joukes 
Adams, Dirkje 
 25 okt 1816Mairie Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67061
I67057
36
Algra, Folkert Symens 
Nieuwenhuis, Grietje Douwes 
 25 okt 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67965
I67966
37
Viersen, Tjerk Romkes 
Tabes, Berber Hendriks 
 25 okt 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4990
I4989
38
Wal, Jan Lammerts van der 
Douma, Yttje Alberts 
 25 okt 1821Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102631
I102632
39
Bonsma, Bauke Johannes aka Bouwsma 
Groothof, Fentje Jacobs 
 25 okt 1825Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74608
I50136
40
Berg, Jan Teunes van der 
van Wieren, Dieuwke Gerbens 
 25 okt 1827Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56902
I33127
41
Flootman, Hendrik Harmens 
Steegstra, Sjoukje Andries 
 25 okt 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5749
I8168
42
Vellema, Dirk Fransen 
Boersma, Trijntje Jans 
 25 okt 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5690
I2659
43
Wesseldijk, Hendrik Jan 
Kalk, Christina 
 25 okt 1830Laren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109001
I109003
44
Bijlstra, Sytze Baukes 
Bijlstra, Ytje Aukes 
 25 okt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3411
I3482
45
Dijkstra, Douwe Douwes 
Ferwerda, Rinske Sybes 
 25 okt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I768
I390
46
Uitterdijk, Klaas Sybrens 
Klok, Minke Annes 
 25 okt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26070
I7618
47
Ploeg, Feike Nammens van der 
Vogelzang, Taetske Pieters 
 25 okt 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26561
I50625
48
Roorda, Anne 
Kiestra, Luitske Harmens 
 25 okt 1846Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94032
I94043
49
Biesma, Jan Jitzes 
Dijkstra, Jannigje Douwes 
 25 okt 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5731
I5080
50
Beiboer, Franke Geerts 
Wiel, Saapke Sytzes van der 
 25 okt 1851Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63007
I63008

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 89

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bootes, Rinske 
 25 okt 1696Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75239
2
Feikes, Teunis 
 25 okt 1696Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71118
3
Sybes, Knierke 
 25 okt 1711Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3545
4
Wygers, Meinert 
 25 okt 1711Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47178
5
Gaeles, Jasper 
 25 okt 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19736
6
Wybes, Antje 
 25 okt 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88914
7
Jans, Franke 
 25 okt 1733Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104854
8
Johannes, Johanna 
 25 okt 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46679
9
Teunis, Claas 
 25 okt 1733Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91642
10
Hibbes, Jisseltje 
 25 okt 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4012
11
Joostes, Kinschje 
 25 okt 1739Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42612
12
Stavinga, Ernst Lourens 
 25 okt 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69750
13
Wypkes, Douwe 
 25 okt 1739Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77060
14
Jacobs, Aane 
 25 okt 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81064
15
Jacobs, Ritske 
 25 okt 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81470
16
Klazes, Grijtje 
 25 okt 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88140
17
Jans, Tettje 
 25 okt 1746Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47061
18
Joha, Thomas Philippus 
 25 okt 1750Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47444
19
Joustra, Berent Oebles 
 25 okt 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82684
20
Rensma, Trijntje Pieters 
 25 okt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I640
21
Sapes, Bouwe 
 25 okt 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44180
22
Wybes, Antje 
 25 okt 1750Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41010
23
de Groot, Antje Johannes 
 25 okt 1760Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92494
24
Cornelis, Gerrit 
 25 okt 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78889
25
Jousma, Symen Tyssen 
 25 okt 1761Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6780
26
Lange, Pieter Willems de 
 25 okt 1761Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1128
27
Mey, Luiwine Jans van der 
 25 okt 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45099
28
Antonides, Sake Floris 
 25 okt 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53830
29
Gaukes, Trijntje 
 25 okt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104255
30
Hendriks, Ybeltje 
 25 okt 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45323
31
Nauta, Klaas Sjoukes 
 25 okt 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83310
32
Willems, Harke 
 25 okt 1767Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106599
33
Bergmans, Houke Jans 
 25 okt 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94917
34
de Vries, Minne Jans 
 25 okt 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81053
35
Ietes, Aaltje 
 25 okt 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67684
36
Jelles, Simon 
 25 okt 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43178
37
Keizer, Albert Willems 
 25 okt 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11914
38
Klomp, Simen Jans 
 25 okt 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83300
39
Miedema, Geertje Bouwes 
 25 okt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14227
40
Mulder, Teunis Engberts 
 25 okt 1772Peize, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66876
41
Noordbeek, Antje Abdias 
 25 okt 1772Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66330
42
Sinnema, Johannes Keimpes 
 25 okt 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109555
43
Vellinga, Wytske Andries 
 25 okt 1772Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2668
44
Wadman, Jan Douwes 
 25 okt 1772Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3665
45
Zuidersma, Hendrik Johannes 
 25 okt 1774Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20708
46
Geest, Minke Lieuwes van der 
 25 okt 1777Wijtgaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37007
47
Dijkstra, Jetze Ates 
 25 okt 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98893
48
Enga, Epke Pieters 
 25 okt 1778Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48911
49
Kuipers, Pieter Annes 
 25 okt 1778Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104965
50
Molen, Janke Bouwes van der 
 25 okt 1778Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109946

1 2 Volgende»